7-2016 Kryon

Syndrom jediného místa původu

Tento živý channeling byl přijat v Grand Rapids, Michigan, 16. července 2016 

Úvodní miniposelství

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Stojím nyní před skupinou krásných duší, z nichž mnohé toto dosud neviděly naživo. A tak vám možná zopakuji některé z věcí, které vždy říkám. Už jste si všimli, že prostor mezi úvodem a hlavním poselstvím je krátký. Neexistuje totiž už žádné připravování buněčné struktury na to, aby mohla přijmout své vyšší já a mně, jako to bývalo v minulosti. A přesto jsou zde tací, kteří by tvrdili, že to musí být tím stejným (starým) způsobem, aniž by pochopili, co se stalo s mým partnerem. Zopakuji to znovu: není třeba rozlišovat, co je jin a co jang – co je lidské a co duchovní, dochází k propojení. Toto spojení vzniká z toho, že Duch touží být blíže vašemu vědomí, vaše vyšší já chce postavit most k vaší innate – to vše, abyste v sobě měli schopnost se okamžitě přesunout do stavu probuzeného vědomí tam i zpět. Vaše vlastní buněčná struktura sebou nesla dříve starou energii, která byla mnohem nižší, než je současný potenciál. V té době bylo pro lidské bytosti nezbytné, aby se velmi pečlivě připravovali na přijetí toho, na co nyní hledíte.

.

Je třeba, abyste dokázali poznat platnost channelingu. Pokud jste přišli s tím, že tomu vůbec nevěříte, pak zde sedíte se zkříženýma rukama, díváte se na to, co se teď děje, a říkáte si: „Nic se nezměnilo, vidím jenom člověka na židli.“ Pokud ale dokážete rozpoznat energie a díváte se na události kvantovým zrakem, což většina starých duší umí, budete vědět, že se energie změnila a uslyšíte v tom pravdu, protože je to (toto poselství) soucitné a laskavé, protože po vás nikdy nebude chtít něco, co byste sami nikdy neudělali… protože ve vás vyvolává pocit rodiny. Pravda je, že vaše buněčná struktura je nyní mnohem víc schopná nést vyšší vibraci než kdykoliv dřív. Po celá desetiletí, eóny času jste velmi tvrdě pracovali, a to v podmínkách, kdy byl (poměr) tmy a světla na této planetě jiný než dnes. Doslovně jste s sebou „nesli“ očekávání neúspěchu, že to nedokážete, protože jste už tu tolikrát byli, zabývali se tím a bylo to tak těžké. A proto je součástí procesu nového normálu, o kterém učíme, změna očekávání. Proto jsou na místě afirmaceNyní jsou afirmace mnohem důležitější než kdy dřív, ve staré energii. Protože ukotvují to, co je možné, místo očekávání toho, o čem si myslíte, že možné není. A jak vaše buňky slyší, že hovoříte o nádherných věcech, o kterých vaše buněčná struktura ví, že jimi můžete být, tak pak spolupracují.

.

Předali jsme vám detailní informace o tom, jak to funguje. I v posledních týdnech jsme vám dali další podrobnosti o tom, jak to pracuje. Požádali jsme vás, abyste prozkoumali homeopatii, kde máte tinkturu z takřka ničeho. Lék, kde je účinná látka v poměru 1 k miliónu – tak malé množství, že to přístroji nelze téměř změřit. Přesto si tento lék vložíte pod jazyk a tím dáte svému tělu znamení a afirmaci k vyléčení. A tělo se vyléčí. Již jsme vám sdělili, že jsou na této planetě miliony těch, kteří závisí na tomto způsobu léčení daleko víc než je tomu ve vaší kultuře, a oni tomuto systému věří. Drazí, tohle je příklad přesně toho, o čem mluvím. Přemýšlejte o homeopatické léčbě, léku, tinktuře jako o afirmacích pro své tělo. Je chemická, zatímco ta vaše je slovní – začíná ukazovat a sdělovat buňkám vašeho těla, že už jste jinde (na jiné úrovni) než jste bývali. A součástí toho bytí „jinde“ je splynutí s Duchem, což znamená, že máte k dispozici ty nejhlubší duchovními informace vašeho života. Ve správnou chvíli se okamžitě objeví intuice, takže budete říkat a vědět správné věci, budete vědět, kam zahnout a kam ne. Budete vědět, co bude dál, kdy máte být tiší a kdy nedělat žádná rozhodnutí. Bude to velmi intuitivní! Drazí, není žádný důvod, abyste o to nějak těžce usilovali, lomili nad tím rukama, abyste volali ostatním a ptali se jich na radu, když již máte mistra v sobě…

.

O tom je dnešní učení a já nejsem jediný, kdo tohle učí. Domorodé národy této planety již předpověděli vyšší vědomí po precesi rovnodennosti. Dokonce vám sdělili, jak dlouho potrvá, než se vědomí zvýší. Toto vše vás nyní učím, proto tu jsem – abych vám řekl nejen o planetě, která se změnila, ale i o lidské bytosti, která je opravdu velmi odlišná.

.

Jsou zde ještě jiné záležitosti, které bychom rádi pospojovali. Víte, co je „Merkaba“ lidské bytosti? “Merkaba“ v hebrejském názvosloví znamená “jet“ a takto to bylo pojmenováno při vzestoupení Eliáše. Je to popis ohromného pole, které je posvátnéneviditelné a kolem každého z vás – je naplněné informacemi, krásou a energií. Její vzory i posvátná geometrie byly v minulosti studovány a ti, kteří ji umí vidět a popsat, vědí, co zahrnuje. Je 8 metrů (26 stop) široká – to znamená, že každý z vás sedí v Merkabě lidí okolo. – Pokud je to pravda, existuje tedy styčná plocha (vzájemný vztah) každého s každým v této místnosti. Je to fyzické (a také fyzikální jev – pozn.překl.), jste propojeni. Můžete si v lineárním měřítku představit spojnici, která vede od vás k jakékoliv lidské bytosti v místnosti, včetně muže před vámi (Leeho). Pokud je to tak, potom dovolte, abych se vás zeptal: „Už chápete, jak může fungovat synchronicita?“To díky tomu, že je zde každý propojený s každým, kdo tu je. Pokud tomuto věříte a není to pro vás příliš, můžete to začít rozšiřovat na úroveň dušeVyšší já každého jednotlivce je částečně ve vás a částečně na druhé straně závoje. Tato vyšší část vibruje, je to mír Boha uvnitř vás. A pokud je pravda, že část vyššího já je na druhé straně závoje, znamená to, že rezonuje v každé lidské bytosti na této planetě. Spojnice, které jste si sestavili mezi sebou (v této místnosti), si nyní představte i mezi sebou a jakoukoli další osobou na této planetě.

.

Když se tedy stane něco krásného, můžete to společně oslavovat po celé planetě. Přihodí-li se něco smutného, soucítíte s tím a vnímáte to i na druhé straně planety. Empatie při pozitivních i negativních událostech na této planetě se začíná zvětšovat geometrickou řadou. Proto jednou přijde doba, kdy už nikde úmyslně neusmrtíte žádnou lidskou bytost. Proto říkáme, že to ukončí války, jež představují starou energii vnímání, založeném pouze na režimu přežití ze starých dob. Tak se to stane – díky vzájemnému propojení. A ono se to opravdu stane, jelikož se toto propojení neustále zlepšuje. Přesto někteří na této planetě dlí ve velmi nízké energii, stále ještě v režimu přežití, stále ještě se snaží prosadit si své a nemají vůbec představu o tomto soucitu. A právě soucit nakonec porazí ty, kteří ho nechápou, nebo ho vůbec nemají. Jinými slovy – láska převládne. Začínáte to teď zrovna vidět, je to počátkem nové éry. Astrologie, kterou jste dnes slyšeli (přednáška o aktuální astrologii před channelingem), to zcela potvrzuje. Dovolte mi další frázi: už žádné „sezení na plotě (váhání – obrat z Kryonovy knihy 8 a několika dalších channelingů)! Buď jste s nimi, nebo proti nim – a teď mluvíme o světle planety. Staré duše, nebyli byste teď v místnosti, nebo byste toto neposlouchali, kdybyste nebyli s nimi. Pochopte, že tato „armáda světla“, chcete-li to tak nazvat, roste taktéž geometrickou řadou a nemusí to být pouze ti, kteří věří přesně v to, čemu věříte vy. Mluvíme o zdravém rozumu, slušnosti, mluvíme o lásceA nemusíte být osvícení, abyste znali lásku.

.

To se nyní děje. Vaše světlo na této planetě to právě teď vytváří. Je motorem pro ostatní. Proto tu nyní sedíte, proto posloucháte toto poselství – protože to cítíte. To je příčinou, proč možná zmírníte svá slova, aby byla trochu jiná než dřív, aby už nezraňovala. A pochopíte, že kdokoliv stojí před vámi, a nezáleží na tom, v čem spolu souhlasíte nebo nesouhlasíte – je to stejná bytost jako vy, s duší, jež je stvořená z lásky. Mohli byste o tom promlouvat se starodávnými a ptát se jich, jak to dělali oni? A oni řeknou: „Nejdřív ze všeho hledej v každém Boha.“ Přijde k vám váš protivník a vy se nejdřív ze všeho zeptáte: „Kde je Bůh uvnitř?“ A to zmírní vše, co a jakým způsobem řeknete. A já vám něco povím: Nezáleží na tom, kdo k vám přichází – bude tím proměněn.

.

Drazí, tohle je učení po roce 2012. Když se na to pořádně podíváte, naleznete toto učení již dávno před rokem 2012, ale nikdo to neposlouchal tak jako teď. V tom je rozdíl. Uši a vědomí planety jsou, obrazně řečeno, mnohem větší než kdykoli předtím. Vidíte teď věci, které se dějí po celém světě, a pláčete pro ně, cítíte s nimi. Zároveň zvyšujete soucit planety a pochopení toho, co už nikdy v budoucnu nechcete. Nastavují se tím řešení, mění vlády, dávají se do pohybu záležitosti jako nikdy dřív. Události, které se teď právě teď odehrávají v Turecku, jsou doslova způsobeny tím, co se stalo v Turecku chvíli předtím. Lidé se rozhodují, že „slezou z plotu“ – už to nechtějí tak, jak to bývalo. Už nechtějí to staré. A vy, staré duše této planety se svým klidným přístupem a láskou, i když u toho jste jen jako pozorovatelé, měníte realitu.

.

Shrnu to takto: prohlášení, které jsem právě pronesl, je nanejvýš metafyzické – i pouze jako pozorovatel měníte realitu. Až budete mít chvilku volného času, jděte a promluvte si s fyzikem o tomto sdělení. A uvidíte, jestli je v tom nějaká fyzika. A on vám poví o zákonech kvantové fyziky. Zákony kvantové fyziky říkají: pozorovatel nese stejné množství energie jako realita toho, co pozoruje.

.

Jen tím, že něco pozorujete, to můžete změnit. Vítejte ve způsobu, jak věci fungují, drahé lidské bytosti, protože se přibližujete k mistrovství, kde nad tím budete mít kontrolu. To je pro teď vše.

.

A tak to je.

Kryon

.

Hlavní poselství

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Můj partner ustupuje zcela stranou a neví, co se bude dít. Avšak cítí, že je to vždy, VŽDY, naplněno milující láskou Boha. Pokud byste chtěli shrnout Kryonovy zprávy – minulé, budoucí i současné – dalo by se říci, že jsou všechny kruhem lásky. Přicházím k vám z druhé strany závoje a je to záhada – co to je, kde to je, jaké to je. Řekl jsem vám, že jsem nikdy nebyl člověkem. Mluvím k vám skrze lidskou bytost, jako to dělají všechny bytosti předávající poselství. To proto, že jen lidská bytost je jediná, která může předat tyto zprávy dalším lidem. Toto dnešní setkání je také naplněné láskou a žádáme vás, prosíme, abyste se na vše dívali uceleněji (viděli jste větší obraz). Prosím vás, abyste používali duchovní logiku – a tento výraz používáme neustále.

.

Drazí, bude mnohem složitější uvidět tento kruh krásy, nekonečný kruh lásky, pokud zůstáváte v singularitě vaší historie, ve kterém se právě teď nacházíte. Posun bude vytvářet paradigmata nového myšlení. A tato paradigmata nového myšlení neznamenají v duchovní oblasti konec náboženství, ale ještě rozšíří všechny ty pravdy, které jsou v nich obsažené.

.

Systémy, které jsou zde, a již jsme to říkali dřív, nemusí zaniknout, aby lidstvo mohlo dojít do bodu, kde již války neexistují. Všechny hlavní duchovní systémy planety učí lásku. Nemluvíme o těch, kteří se rozcházejí s hlavním poselstvím, my hovoříme o tomto hlavním poselství! A já vám povím, že to nakonec nebude tak složité, aby se tyto systémy mezi sebou tolerovaly, protože mají stejné cíle.Musí se však změnit pohled na to, kdo a co je Bůh, na starobylost galaxie a vesmíru v porovnání se Zemí. A je třeba vidět tuto Zemi takovou jaká je, ne tak, jaká jste si mysleli, že je.

.

Bůh je mnohem velkolepější než toto vše dohromady. To, co byste nazvali Tvořivým Zdrojem a vnímáte, že je Bůh, je také v tobě, lidská bytosti, a díky tomu k vám můžeme promlouvat takovým způsobem jako teď. Neboť samotná vaše duše, jestli to tak chcete nazvat, je součástí druhé strany závoje, ze které k vám právě teď hovořím. Je velmi těžké si představit, že Tvořivý Zdroj nemá žádný začátek a konec. Je kruhem sám o sobě.Čas neexistuje. Když něco vnímáte jako starodávné, jestliže je to v kruhu, pak se to znovu vrátí. Není to tak ale, že by byl čas v kruhu a stále dokola se opakoval, ale je v TEĎ (pozn.: složitější koncept detailně vysvětlený v Kryonových knihách, zejména Knize 8). Je věčný. Vy ho stále sledujete, my ne. Pokud je něco “věčné“, nemá to žádnou minulost. Pokud něco stále existuje, pak není nic, co by mělo „nastat”, prostě to JE.

.

A přesto vaše „jedinečnost“, vše, co se událo ve vaší historii, vaše objevy toho, o čem je Země, to vše by vám mělo říkat o Bohu, ale neříká a také nic neřeklo. Žádáme vás, abyste použili zdravý rozum. Drazí, v minulosti jste objevovali věci, vykopávali věci, žasli jste nad starodávnými. Teprve nedávno jsme vám předali informaci o tom, že zde byla ještě (jiná) historie, před vaší historií. A vy jste to začali zkoumat a opět žasnete nad tou důmyslností, možná i techničností těchto starodávných civilizací, o kterých vám nikdy nic nebylo řečeno. Ale stále je zde běžná otázka ohledně toho všeho, dokonce i dnes, a zdá se vám to záhadné, což ale tak není. Je to pro vás záhada, protože svou mysl upíráte jedním směrem, pokud jde o čas. Už jste si všimli, že všude na planetě se nacházejí (úplně) stejné symboly? (Kryon se směje.) A to přináší otázku: „Odkud pocházejí? Jak je možné, že měly staré civilizace žijící na různých územích i v jiných dobách úplně stejné symboly?“ A to s čím přišly lidské bytosti, je velmi zvláštní. (Kryonův smích.)

.

Protože očekáváte jedinečnost, pokud jde o evoluci, vývoj a stvoření, dohadujete se o tom, kde je počátek života. A ať už byl kdekoliv, vy na to řeknete: „A to je důkaz, že to bylo odsud přeneseno sem a odtud zase jinam a pak až sem. Jak jinak by mohla většina planety mít stejné symboly?“ A antropologové pak argumentují: „To tedy znamená, že tato určitá rasa opravdu vznikla zde, protože nyní byl tento (jejich) symbol nalezen na tomto místě, a to ještě předtím než rasa vůbec vznikla.” Vidíte, kam tím mířím? Ta debata je pořád stejná: „Kdo měl ten konkrétní symbol jako první a roznesl ho dále po celé Zemi?“ A vy na to: „Vzhledem k tomu, že tato rasa (žijící) na tomto kontinentě měla (podobný) symbol, musel zde existovat most, který kontinenty spojoval tak, aby původní rasa mohla tento most překročit a tento symbol jim předat.“

.

V žádné z těchto vašich úvah není pravda.Příběh Stvoření, drazí, nebyl singulární. Máte rajskou zahradu, která představuje Zemi. Máte Adama a Evu, kteří zosobňují mužské a ženské pohlaví všude po celé Zemi. Máte andělskou bytost, která dává muži a ženě pravdu o světle a tmě, vysokém a nízkém, vědomí a nevědomí a to po celém světě! Nejenom někde v jedné malé zahradě. Jak je to od vás singulární!

.

Když dorazili Plejáďané, přivezli s sebou nádhernou podporu spočívající v osetí Země. Plejáďané zosobňují téměř andělskou energii. Drazí, toho dosáhnete po milionech let vývoje. Máte planety, které se přibližují ke statutu absolventa a ti, kdo byli dříve lidskými bytostmi jako vy, se stávají osvícenými, ovládají fyziku, jsou velmi blízko svému vyššímu já a dostávají se do bodu, ve kterém už ani nelze rozlišit tělesnou formu od duchovní, dokáží se pohybovat z místa na místo i bez použití těla a žít velmi dlouhou dobu, po staletí! Shledáváte to příliš “přitažené za vlasy”? Jste zde pouze krátkou chvilku. Pokud jde stav osvícení, jste zatím ještě miminka a znáte jen singularitu, která vám říká, že se všechno událo pouze na jednom místě. Nuže tedy, tak to není. Všechno to proběhlo najednou, a to po celé planetě. A drazí, ty symboly, které vidíte po celé této planetě, jsou plejádské, protože Plejáďané byli vašimi rodiči! Přišli z lásky a zanechali vám takto informaci, že to oni zde zaseli semínka a bylo to tak po celé planetě.

.

A vy se tak těžce snažíte dokázat, kdo byl první a z jakého původního zdroje to přišlo? Ani na chvilku jste neuvažovali nad tím, že to vše mohlo proběhnout současně. Naleznete to všude. Najdete to i nyní, a bez ohledu na to, co objevíte v budoucnosti, dojdete k tomu. Můžete kopat a nalézt dvacet až třicet tisíc let staré předměty – bude to tam. Tento hlavolam pro antropology nebude vyřešen, pokud budete i nadále vycházet z předpokladu jediného místa původu.

.

Je to tak nádherné. Jak jsme vám již říkali, jedinou opravdovou výjimkou byla Lemurie. To protože byla obklopená vodou. Byl to malý kontinent – ještě předtím než se potopil a vytvořil tak Havajské ostrovy s nejvyšší horou na Zemi, která byla vytlačena nahoru ohniskem, jež bylo pod ní. Geologicky, a nejen při použití zdravého rozumu, se to tak stalo i na dalších místech planety. Toto místo bylo ovšem obklopeno vodou a tudíž po tisíce let nedošlo k žádnému ovlivnění. Proto tedy vše zůstalo ve své čisté podobě. A ti, co odešli z Lemurie a objevili další místa, o kterých hovoříme a kde se k nim také starodávní hlásí, jako je Nový Zéland, Velikonoční ostrovy a další – ti zůstali v čistotě, jejich způsoby jsou čisté. Protože zde nedošlo k žádnému ovlivnění, vše bylo obklopeno vodou. Mohli byste to nazvat „tlakový hrnec stejnosti“, ve kterém učení zůstávala přesně taková, jaká měla být a ne taková, jak je lidé přetvořili.

.

A tak zde, v posledních padesáti tisíci letech, existovala mimořádná místa v tomto příběhu Stvoření. Ale všechno se to stalo současně. Máte příliš singulární myšlení – představu o jednom místě původu. To je způsob pozemského uvažování – že jste pouze jediní. A jestliže jste jediní, tak Bůh patří pouze vám.

.

Dovolte mi, abych vám něco ukázal. Vraťme se zpět v čase. Nebylo tak dávno, kdy byla Země považována za střed všeho. Pokud byste četli vaše knihy o historii a hovořili s těmi, kteří nejsou pouze vědečtí, ale i duchovní, spatřili byste to. Ty knihy obsahují to, čemu věřili. A proč ne? Vždyť když se podíváte na oblohu, všechno se točí okolo Země. (Kryon se směje.) Slunce, Měsíc i hvězdy se otáčí okolo. Tak je to z perspektivy, kdy stojíte na Zemi a pozorujete to, co se pohybuje. Proto to bylo běžné, aby každý prohlásilZemě je tedy středem všeho.“ Opravdu se to tak dá říct, protože to vypadá, jakoby samotný vesmír, galaxie a všechny ty hvězdy obíhaly kolem Země. Země tedy musela být středem vesmíru. Není to zase tak „přitažené za vlasy“. Pokud neznáte nic lepšího a nevíte, jak jsou všechny věci spolu propojeny, pak to dává smysl. Zdálo se, že se všechno točí kolem vás.

.

A pak se to změnilo.Když se vylepšil teleskop, zdokonalila se matematika a lidské bytosti si začaly uvědomovat fyziku jinak. Pochopili jste, že to takhle vůbec není, jenom to tak vypadá. Poprvé, když se přišlo s tvrzením, že to Země se ve skutečnosti otáčí okolo Slunce, objevily se největší námitky ze strany duchovních věřících. Ti řekli: „Ne takhle to nemůže být. Bůh stvořil Zemi jako střed. My jsme ve středu, podívejte se kolem, my jsme středem.“ Astronomové byli tedy odsouzeni a honem rychle vrženi do žaláře – „museli se mýlit! A později jste zjistili, že se nemýlili. Objevili jste, že Slunce je vlastně součástí dalšího systému, který se nazývá „Sluneční soustava“. To vysvětluje, proč některé planety, tyto větší světelné body na obloze, mají nepravidelný pohyb. Nemusí nezbytně obíhat kolem Země. Objeví se a zase vzdálí. A tak vznikl dojem, že jiná tělesa obíhají kolem Slunce. A tak i když to bylo prokázáno, duchovně jste byli středem toho všeho.

.

Velmi brzy jste zjistili, že Sluneční soustava obíhá také kolem ještě něčeho většího. Poměrně brzo jste si uvědomili, že zde existují miliardy dalších slunečních soustav a ty obíhají opět ve středu něčeho dalšího a to něco, co nazýváte galaxie, se nakonec rozrostlo na miliardu (dalších) galaxií. Země se stala jedním zrnkem písku na milionech pláží. A všechny tyto miliony pláží mají své rodiče, kteří kolem nich obíhají a kolem nich milióny dalších… A přesto, i s těmito znalostmi, s krásou a elegancí toho, kam ve vesmíru patříte, někteří stále tvrdí:Ovšem ten střed je zde. Drazí, není tomu tak. Tvořivý Zdroj Vesmíru není vůbec středem. Střed je v tom, co nazýváte prázdnota. Místo, o němž byste nikdy nepochopili, že je větší než všechna multiverza dohromady.

.

Kruh, o kterém hovoříme, je kruhem láskyJe o stvoření a zdroji stvoření, kráse a eleganci duše, kterou v sobě máte. Všechno fyzické je dočasné. Vše, co považujete za velkolepé a velmi, velmi staré, pomine. VY ale nikdy nepominete. Jste starší než staří a novější než noví. Nádhera toho by měla zvonit pravdou mých slov.

.

A i přesto, drazí, někteří tvrdí: „Ale my jsme středem!“ Velmi rád by se zeptal některých duchovních organizací – opravdu si myslíte, že jste v galaxii jediní? Jste úplnými nováčky. Což znamená, že existují civilizace, které jsou o miliardu let starší než vy, dávno předtím než jste se stali lidmi na této planetě, a já se vás chci na něco zeptat – myslíte, že oni znali vašeho proroka? A odpověď zní – NE. Váš prorok přišel mnohem později. Je prorokem pouze pro tento svět, nebo pro celý vesmír? Tyto otázky jsou fackou do tváře vašich doktrín.Existuje univerzální (vesmírná) pravda, která přesahuje proroky, lidstvo i starodávné a tato pravda je, žeBŮH JE VE VŠECH LIDSKÝCH BYTOSTECH ROVNOCENNĚ. A že ten systém se netočí kolem Země, existuje pro všechna stvoření a těch je mnoho.

.

Drazí, hovořili jsme s vámi o Plejáďanech, kteří jsou vašimi duchovními rodiči. Pořád zde sídlí, stále ještě existují a tato galaxie je jich plná. Nejsou to žádní E. T., nýbrž vaši duchovní rodiče. Oni sami měli své vlastní duchovní rodiče. A miliony let předtím, i ti měli své vlastní duchovní rodiče. Tato galaxie je zde již miliardy let a Země není středem! A tím důvodem, proč si to tak myslíte, je, že za tím vším cítíte lásku. Protože když se stanete vědomými, pak cítíte, že jste vším! Protože pro Boha jste vším. Proto vás žádáme, abyste použili zdravý rozum a vnímali Boha jako obrovského, a nejen pozemského. A podíváte-li se na ty některé ideologie, k nimž třeba patří i ta, kdy jste si mysleli, že se Země netočí, ale všechno obíhá kolem vás, (pochopíte, že) to tak není. Je to úplně jinak, než se domníváte.

.

Když se tak podíváte na galaxii, na vše co v ní je, a na další galaxie okolo vás, a vidíte tu velkolepost Stvoření, nevypovídá to o tom, jak je Bůh veliký? Velkolepější než jakákoliv lidská bytost a než jakýkoliv prorok. Láska přesahuje jakákoli pravidla, která vás možná učili. Bůh by tedy nikdy nesoudil žádnou lidskou bytost, a neposlal by je pak nikam za trest, protože z pozemského hlediska na Zemi udělali něco nesprávného. Chápete, co říkám? Bůh je větší než planeta Země. A vy také.

.

A protože jste starší než starodávní (Kryon se směje), už jste někdy uvažovali nad tím, kde jste byli předtím, než jste přišli na Zem? Již jsme o tom hovořili dřív, drazí, pojďte použít trochu duchovní logikyCo dělá duše? Přijde na chvíli na Zem a pak se zase vrací domů do nebe, aby tam ty celé dny odpočívala? Předtím, než jste sem dorazili, co jste dělali? Co bylo vaším záměrem? Kdo jste byli, než jste na sebe vzali lidskou podobu? Vaše duše byla a bude napořád, je součástí Tvořivého Zdroje. Je možné necítit tu nádheru? Řekli jsme vám, že v okamžiku smrti se navrátíte ke skupině. Sdělili jsme vám, že existuje třídenní návrat. Hovořili jsme o tom, že většina duchovních systémů planety hovoří o třech dnech, protože to je pravda. Po třech dnech rekalibrace znovu uslyšíte hudbu, začnete se vracet do Světla, kterým jste, a tak se navrátíte do tohoto Tvořivého Zdroje, který je vaším domovemTohle zde není domov, je to práce! Co jste dělali, než jste sem dorazili?

.

Budete chtít hovořit o větším obraze. Řeknu vám, co jste dělali. Dělali jste přesně to, co děláte tady.A dělali jste to i na jiných místech, v jiném tvaru, ale vždy v humanoidní podobě. Drazí, fyzika biologie je stejná, protože zásady fyziky jsou kdekoliv v této galaxii úplně stejné. Proč jste očekávali a vytvořili si obraz takových prapodivných, strašlivých věcí? Je to stejné. Gravitace je rozdílná, horko a chlad se liší, ale o tom to je. Existují lidé vyšší, lidé menší… drazí, humanoidní forma je to, kdo jste a vždy jste byli. Chcete vědět, jak vypadají Orioňané a Arkturiáni? Vypadají jako vy! Není to nic prapodivného nebo cizího, protože fyzika je fyzikou a biologie je biologií, funguje všude stejně. DNA je DNA a ta také funguje shodně. Až konečně objevíte život, i kdyby jen ten mikrobiologický, bude v něm DNA. Bude vás to šokovat?

.

A již jsme o tom hovořili dřív – jako když dítě sedí na pláži, hledí na ni a říká: „No to je úžasné, ale já tu vidím jen jednu pláž a proto je tohle jediná pláž na Zemi.“ Ale když objeví jiné pláže, řekne: „Vypadají úplně stejně jako ta moje pláž!“Jaký to šok! Je to vše úplně stejné.

.

Co jste dělali předtím, než jste sem dorazili? Existují místa, a nejmenují se Země, která si prošla posunem, kterým teď procházíte vy.Někteří z vás, někteří, mají meziplanetární Akášu a vy víte, že to, o čem mluvím, je naprosto pravdivé. Někteří z vás ji stále cítí a vědí to. Nejste odsud. Všechno vypadá odlišně a vy tu nejste. Většina z vás to tak nemá, není to totiž pro vás zaznamenané v Jeskyni stvoření. Je to ovšem ve vaší duši a vy to cítíte. Ne všichni, ale někteří z vás ano. Starší než starodávní, podíleli jste se na tomto systému po celou dobu existence této galaxie. Ach, ale co bylo ještě předtím? „Kryone, to existoval ještě jiný vesmír, než byl vytvořený tento?“ Na to vám odpovím – no samozřejmě, jak myslíte, že Bůh stvořil tento?

.

Existují multiverza a jedno vytváří další pomocí systému, který věda právě teď začíná chápatJe to multidimenzionální systém, kde jedno vytváří to druhé. Je to součástí příběhu Stvoření hmoty. Vysvětluje to to, co nazýváte “Velký Třesk“, což vůbec žádný velký třesk nebyl.Ale změna dimenzionálního statusu skrze membrány, jaké jste ještě nikdy neviděli. Existuje mnoho vesmírů.

.

Jaký tedy byl původní vesmír?“ Tak tohle je legrační. Žádný původní totiž nebyl. Víte, vždy to tak bylo. Tohle je také složité pochopit, že? Pokud to vždy existovalo, byli jste tam také? A co jste dělali? Drazí, duše lidské bytosti má za úkol dělat to, co teď děláte. Činili jste tak po celé eóny. A dělali jste to dobře. A jste opět zde, děláte totéž a myslíte si, že Země je středem? (Kryon se směje.) Ach, není.

.

Jednou, na vaší časové ose je to ještě daleko, bude tato Země schopná, a už se objevují první záchvěvy, dojít k tomu, co nazývám statut vzestupu, ve kterém budete mít kontrolu nad fyzikou a vaše vyšší já bude vibrovat na stejném stupni jako vaše biologieStanete se (v tom stádiu) téměř andělskými. Nebudete už mít problémy s přelidněním, nebo s tím, co budete jíst, všechno se přetvoří na něco dalšího. Nádherné. Mohu vám říct, že je to esence Lásky a Světla, ale nerozuměli byste tomu. Přesahuje to totiž vaše chápání, jelikož jste stále v „režimu přežití“ a v tom, co nazvu „divošský stav Země“. Teprve jste překročili milník, který se časem stane něčím jiným. Potenciály té sněhové koule, která se valí dolů z kopce směrem ke statutu vzestupu, jsou už na svém místě. Vy jste nyní v tranzitu. Vědomí se začíná pomalu zvyšovat. Generace za generací to začne vnímat. A tohle je to, co vás učíme, jelikož už jsme to viděli dřív. Ale drazí, až to bude hotové, půjdete na další místo a pečlivě vyberete další Rajskou zahradu a zasejete semínka dalšího světa v nádheře Boží lásky. Je to systém, který nikdy neskončí. A vy jste teď přesně uprostřed přechodu k tomu. (Kryon je dojatý.)

.

A vy si stále myslíte, že střed je zde. (Kryon se směje.)

Někteří z vás toto poselství pochopí a rozšíří své myšlení tak, aby do něj zahrnuli bilióny a bilióny duší, které ví, kdo jste. Přemýšlejte o tom. Jste součástí toho navždy.

.

Já jsem Kryon zamilovaný do lidstva.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ MP3 – mini channeling 14:40 min
„Point Source Syndrome“ 48 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Zuzana Š. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět