7-2016 Kryon

Správcovství duše

Tento živý channeling byl přijat v Laguna Hills, California 2. července 2016 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Mluvili jsme s vámi už tolikrát o kráse toho, kým jste. A říkali jsme těm, kteří sedí přede mnou i těm, kteří poslouchají později – že uvnitř vás, na úrovni, která je multidimenzionální, a kterou si ani nedokážete představit, je skutečný stvořitel všech věcí. Biologie, kterou nesete a nazýváte „sebou“, je dočasná. Dnes vám můj partner úmyslně přinesl koncept, který vám pomůže lépe pochopit skutečnost faktu, že reinkarnace je jedním z jejích projevů. To slovo (reinkarnace) není nezbytně takové, které bychom použili. Mohli bychom říct „projevení života“, kdy se vaše duše vrací zpět, aby obývala další lidské tělo, se kterým budete pokračovat dál.

.

A tak tady máme něco, na co se podíváme. Je to nádherné. Co jste si mysleli, když jste viděli důkaz, který vám byl dnes předán – že potenciální možnost návratu duše je skutečná. Takže teď nadešel čas začít spojovat body. Neboť je tady zodpovědnost, která začíná přicházet s elegancí vaší vyspělé duše. Nazvu dnešní poselství Správcovství duše.

.

Musíte začít chápat a uvědomovat si pravdivost toho, že jste starodávní. Otázka pro vás – použijte duchovní logiku: Když se vrátíte zpátky, a jste znovu lidmi, je to náhoda? A vaše odpověď by zněla: „Evidentně to není náhoda, takhle prostě věci fungují.“ Další otázka: Pokud věci takto fungují, pak musí existovat nějaký plán. Souhlasíte? A pokud existuje plán, pak se musíte ptát: Kdo je autorem toho plánu? Odkud se vzal? Je to jen náhoda? Ne, není. Děje se to podle plánu. Pokud se to děje podle plánu, o jaký druh plánu jde? A odpověď je: Laskavý plán. Takový, který ví, kdo jste. Věci, ke kterým jsme se již dříve přiblížili a které jsou pro vás tak obtížné. Otázka, která byla položena právě dnes, a na kterou můj partner nedokázal odpovědět. Dám vám odpověď. – Jaká je časová vzdálenost od smrti člověka k okamžiku, kdy se stejná duše vtělí do dalšího těla? Jaká je časová mezera mezi inkarnacemi? A tady to začíná být dobré. Drazí, není žádné pravidlo, které by říkalo, že máte ještě vyčkat. Není žádné pravidlo, které by vám nařídilo, že se máte vrátit zpět – v určitý čas, na určité místo. Nejsou žádné duchovní parametry, které by říkaly, že si musíte odpočinout. Ta představa je legrační.

.

Místo toho čekáte na svou karmickou skupinu, abyste byli ve správný čas na správném místě a udělali to, co jste přišli udělat. Někdy to znamená, že pokud jste odešli příliš brzy, vaše skupina musí dospět, a vy se vrátíte později. Někdy členové skupiny musí odejít a znovu se inkarnovat, takže se inkarnujete spolu s nimi. Váš čas je závislý na tom, co se děje na planetě, ne na pravidlech.

.

Co kdybychom to na chvíli analyzovali? Neboť toto je laskavý plán. Není to žádná spirituální doktrína, která říká, co se musí stát a jak. Je to plán, který oslavuje návrat duší na planetu. A to všechno se začíná měnit. Posun, o kterém jsme mluvili a o kterém můj partner učí, je skutečný. Já jsem zde a takto – prostřednictvím channelingu – s vámi hovořím díky posunu. Nebýt vašeho posunu, nebyl by žádný Kryon. A přece jsem před 26 lety přišel, ještě před tímto potenciálem – a důvodem bylo to, že jsme viděli divoké karty ve vývoji. Někteří si všimli, že jsem dorazil právě v okamžiku, kdy se objevila největší divoká karta. A tou byl pád Sovětského svazu. To skutečně vzalo energii možné 3. světové válce. Přesto jsou stále tací, i když se to nestalo, kteří se pokoušejí znovu oživit myšlenku další války. Jsou natolik pohlceni starou energií, že se celé věky vrhají do zažehnutí něčeho, co se podle nich musí stát. A přece se to nestalo.

.

Drazí, posun je skutečný. A s posunem přichází mnoho věcí, o kterých můj partner mluvil, ale ne o téhle. Správcování duše. Úplně poprvé, drazí, začínáte rozpoznávat a chápat ten systém. Rád bych vám něco vysvětlil. Starý systém neuvědomělosti vás nutí znovu se rodit na planetu a začínat od začátku. Jediné věci, které si přinášíte v Akáše, jsou nepatrné vzpomínky, které spouští určité děje a vyvolávají strach, nebo vám naopak pomáhají k úspěchu. Takže jsou energetické v tom smyslu, že si vzpomínáte na to, co jste dělali. A buď vám pomáhají, nebo vás brzdí, ale jsou to lekce. V této staré energii musíte doslova začínat od začátku. Znovu dělat stejné chyby. Dokud nedojdete ke konci života. A pokud jste metafyzicky založení, pak říkáte to, co tvrdíte dnes: „Tohle je naposledy.“(…co se tohle přihodilo – pozn. překl.). A jistěže nebude. Ale jste unavení, protože jste tím museli projít znovu. Drazí, posun to všechno změnil. Samotné paradigma návratu duše ponese odlišné atributy. Nebuďte šokovaní, když vám řeknu, že tyto atributy budou: větší uvědomění, více laskavosti, vyzrálejší klid. Něco vám povím a už jsme vám to řekli dříve; ale je načase, abyste opravdu pochopili.

.

Karma už není potřebná. Fungovala v minulosti, ale je to slepá energie nedokončených záležitostí. Není elegantní. Prostě jen „tlačí a tahá“, je zodpovědná za tolik věcí, které vidíte a možná je ani nechápete. Proč byste měli v rodinách celé generace hasičů, policistů? Protože odešli a znovu se vracejí, karma je nutí v tom pokračovat. Dobře vědí, že zapadnou do skupiny, kde to dělali jejich rodiče, dělají to oni a jejich synové budou dělat totéž. To je karma. Jiné druhy karmy jsou slepá energie, která tlačí a tahá nedokončené záležitosti. Když jdete na nějaké místo a něco tam děláte, abyste uskutečnili určitý cíl. Cíl, který se jeví jako něco, co musíte udělat, něco vás k tomu žene, a nikdo neví proč. Nebo napravit věci, udělat něco, o co jste se snažili v minulém životě a neuspěli jste a teď jste přišli, abyste se o to znovu pokusili. To je karma. A my jsme vám už řekli: nepotřebujete to. Před 26 lety, hned v první naší komunikaci jsme řekli: je to starý systém energie a vy už ho nepotřebujete. Řekli jsme, že místo toho budete mít nový, elegantní systém rozpomenutí – slepý systém energie bude nahrazen nádherným systémem rozpomenutí.

.

Dovolte, abych vám řekl, co se stane každé staré duši, která teď poslouchá v této místnosti. Vám všem. Včetně mého partnera. Přijde čas, kdy vhodně opustíte tuto planetu. A až tak učiníte, pak čas vašeho návratu bude zcela záviset na věcech kolem vás a na těch, které si vyberete pro svůj další život. A až se vrátíte, drazí, pak doslova od prvního nádechu ucítíte v každé své buňce pocit, který vám řekne: „Jsem zpátky!“ A až dospějete k tomu, že rozeznáte sami sebe a uvědomíte si, kdo jste, začnete si uvědomovat i to, co máte na dosah – začnete se rozpomínat na věci ze své minulosti. Ne žádné přesné detaily – kdy, kde a co – ale budete mít moudrost. Drazí, když dospějete, a jako děti jste si popálili ruku, už se nikdy znovu nepřiblížíte ke sporáku. Celý svůj život, až do posledního dne, si budete tu lekci pamatovat. Vryje se vám to hluboko do paměti a vysílá varování: Nebezpečí! Už to nedělej!Ve starém systému, před posunem, když jste se znovu narodili, museli jste se spálit znovu – znovu jste položili ruku na rozpálená kamna. Teď nemusíte. Přijdete se znalostí toho, co funguje a co nefunguje.

.

Dovolte, abych to vyjasnil. Řeknu to znovu: Chyby, které uděláte tentokrát, nebudete muset opakovat zase příštěBudete mít intuici, vrozený smysl pro to, jak s věcmi zacházet a kam jít. Neboť v této nové energii se probudíte k duši ve svém těle, která bude daleko ostražitější, zná svou minulost, a i když to nedokážete vyjádřit slovy, dokážete vycítit, co je správné a co není. A je to všude; ve všech částech vašeho života. Ve vztazích, v obchodních záležitostech. Vycítíte vhodnost a nevhodnost. A pomalu se k vám začnou přidávat další, kteří to budou cítit stejně. A tak populace začne růst tímto způsobem díky posunu, který možná není duchovní, ale na tom nezáleží, protože se lidé začnou probouzet a rozpomínat se na to, co funguje a co nefunguje. A proto vám říkám znovu: Generace, které přijdou po tomto posunu, už nebudou začínat války. Protože budou vědět, co nefunguje. Až dosud, pokaždé když jste přišli, začínali jste od začátku. Historie se opakuje, protože generace se nic nenaučily. Ne doopravdy. Nikdy nejste dost staří, umíráte příliš brzy. Kdybyste mohli žít dvě stě let, věděli byste to lépe, viděli byste, rozpomenuli byste se; ale nežijete. A tak každá generace přichází bez vědomostí, bez moudrosti z minulosti. Ale takto to bylo dříve. To všechno teď končí. Staré duše, které se vracejí, začnou cítit zodpovědnost za péči o svou duši.

.

Řekl jsem vám, že v Jeskyni stvoření vyzvednete informace z Akáši a pak sem znovu přijdete a pokračujete. Ale neřekl jsem vám toto: Vše, co uděláte na této planetě, má pro planetu kumulativní efekt (sčítá se). Každý život, který od této chvíle budete mít, kvůli nové zodpovědnosti, se vrátí do Jeskyně stvoření, až budete odcházet, a při návratu si ho zase vyzvednete a to všechno pak ovlivní krystalickou mřížku. Pokud jste dost moudří, abyste začali se starat osvé vyšší já, svou duši, začnete chápat, že to, co uděláte, zůstává. Přechází to do planety, stává se to součástí všech věcí. Jednotlivci, kteří se starají o svou duši – teď a později – to se stane intuitivní součástí Nového člověka. Nový člověk pozná, že existuje plán návratu. Pozná, že plán znamená, že si to vše vyzvednete a že jdete odtamtud. Soucit bude vždy klíčem pro elegantnější způsob života. Začne vyrývat nové vzorce – nejen pro své příští životy, ale i pro vaše děti. Neboť ony začnou přebírat vzorce, které jim ukážete. A to vše míří přímo k tomu, jak žijete. A říkáme to znovu – vám všem, právě teď: Jak se cítíte, pokud jde o ostatní z vaší společnosti? Jak se cítíte, pokud jde o běžné věci?

.

Velmi lineárním způsobem jdete do vybrané restaurace a obléknete se podle toho; víte, že bude asi drahá, ale jste na to připraveni. Jste tam a přichází obsluha stolu. Teď se vás ptám: Kdo to pro vás je? Když se na něj/na ni poprvé podíváte – první letmý pohled, stará duše. Kdo je to? Někteří řeknou – No, dneska jsem tady já ten důležitý a oni mě obsluhují. A podle toho s nimi budu jednat. Oni obsluhují, já jsem obsluhovaný. Takhle vás to naučili, tato energie převažuje v lineárním způsobu myšlení, takové jednání se očekává – í ze strany obsluhujících. Ale povznesená, stará duše, která ví, jak věci fungují, která spravujeemoce a to, co se vryje do krystalu planety, uvidí toho obsluhujícího stejně jako sebe. Ten člověk má v sobě stejný kousek Boha jako vy. Nejste odděleni, ani vznešeností, ani cenou té večeře. Obsluhující se stane součástí rodiny – dokonce si dokážete představit, že se posadí k vám a povečeří s vámi.

.

To je jen malý příklad toho, o čem hovoříme. Jak se díváte na druhé? Zapomeňte na ten naučený scénář, zapomeňte na společenské postavení, na pohlaví, na věk. Můžete se dívat se na každého jednotlivého člověka a vidět, že také pečuje o svou duši, že jde ruku v ruce se svou duší. Spatříte společné rysy – lásku Boha v každém z nich. A něco vám řeknu, možná vám to bude připadat legrační, ale pokud to uděláte, to jídlo vám bude chutnat ještě lépe. (Smích.) A to je způsob, jak na to.

.

Je to nový model pro lidstvo, který se začne vyskytovat zcela přirozeně. Obzvláště u starých duší, které se vracejí a rozpomenou se na to, co funguje a co ne. A klíčem je vždy to, zda dokážete spatřovat Boha v druhých, bez ohledu na to, co vám dělají. Chodí to v obráceném pořadí: kolikrát jste nad sebou měli nadřízeného, který byl úplný hlupák? A vy na to: to je normální. Co když to není normální? Dokážete v nich vidět Boha? Můžete jim požehnat v jejich hlouposti? Můžete se na ně i tak usmívat? Dokážete vidět větší obraz – to, co se učí – a dělat si svou práci způsobem, který je ctí i v jejich pošetilosti? Bez zášti, bez zloby? Hovořím teď k někomu, kdo to potřebuje slyšet. Když jste „zaseknutí“ v nekonečných vztazích, které nefungují – řeknu vám, jak to změníte – když začnete pohlížet na toho druhého jako na část Boha. Pokud to dokážete, pokud se uvolníte a začnete se chovat jinak, oni začnou také. Neboť v tom systému je laskavost. Systém, který požaduje a vytváří harmonii, pokud učiníte první krok.

.

To je nové. Na „světlejší“ Zemi – na takové, kde má světlo větší potenciál, než kdykoli jindy – uvidíte více laskavosti. Uvidíte systém, který pracuje lépe – pokud to dovolíte a pokud se budete starat o svou duši. Neboť to, co uděláte od této chvíle, vytrvá způsobem, který dosud nemá obdoby. Vaše spojenectví s Gaiou je nyní těsnější, než bylo kdykoli předtím. Věřte mi – to, co jste sklidili, si vyzvednete příště a pak znovu a pak zase. A budete to vědět. Proto, drazí, celá podstata lidské povahy, rysů lidské povahy, se začne měnit. Bude se to dít po celém světě. Bez ohledu na to, jestli jste spirituálně zaměření nebo ne, moudrost je moudrost. Světlo a temnota jsou tytéž pro všechny. A když dorazíte na rozzářenější, světlejší Zemi a přinesete si s sebou větší moudrost, i když nejste spirituální, začnou vás napadat některé velmi vyspělé věci. Někteří to už začínají vidět u dětí, i když zatím jen menšinově. Jsou jiné, protože dokáží mnohé vycítit. Vědí, co funguje a co ne. Už jsme o tom dříve mluvili. Jen buďte připraveni, protože jednoho dne i vy budete těmito dětmi. Dětmi, které budou bojovat se společností svou moudrostí a svými způsoby; ale nebudete sami. Více a více starých duší bude mít pocit, že je toho víc – že jste zodpovědní za něco většího, než jste sami – za celou planetu a začnete pečovat o svou duši.

.

Toto je zpráva dnešního dne. A je nádherná. Víte, existuje systém. A ten systém vás miluje. Lidská bytost, kterou jste, je záměrně slepá k věcem kolem vás, které vás velikostí přesahují. I to je součást systému – to abyste měli skutečně svobodnou volbu. Ne volbu, která je nabitá karmou, ale volbu pohnout se směrem, o kterém cítíte, že je správný, založený na moudrosti, kterou máte, když kráčíte po této planetě.

.

A to, mí přátelé, způsobí velký rozdíl. Někteří z vás už začínají ty posuny a změny vnímat. A než odejdu, chci, abyste věděli, že jste věční, že smrt nemá žádný osten. Vždy se budete vracet, ten večírek nezmeškáte, jen tentokrát ten večírek bude velkolepý. Protože si budete pamatovat, co dělat, a co nedělat.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - MP3 – Soul stewardship , 23:47 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Dagmar H. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět