7-2017 Kryon

Nová paradigmata

Tento živý channeling Kryona byl přijat Lee Carrollem v Minneapolis, Minnesotě, 22. července 2017

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby.

Už jsme mluvili o skutečnosti, že energie, která se právě teď objevuje, může být úplně odlišná od té, která tu byla před chvílí. Během prvních pár minut channelingu se vždy ukazují vaše postoje, čemu věříte. Dokážete tu změnu vnímat? Někteří řeknou: „Nejsem si úplně jistý, co bych měl vlastně vnímat?“ Odpověď je různá. Drazí, pokud přijdete na nějaké místo jako je toto, pak to děláte s určitým postojem a nastavením. Není to špatný přístup, je to prostě přístup. Je to přístup k naslouchání, učení, možná k zapisování si poznámek, prostě váš postoj může být částečně intelektuální, částečně logický a částečně duchovní. A vy to potřebujete, abyste tady mohli být a poslouchat. Teď vás však prosím, abyste to všechno vypnuli. Rád bych, abyste to všechno, co vám náleží, co pochází ze zdravého lidského rozumu a vnitřního vědění kdo jste, rád bych, abyste to vzali a odložili stranou téměř jako šamani, jimiž vlastně jste.

.

Drazí, každý z vás přichází s neuvěřitelným množstvím znalostí a zkušeností z tolika minulých životů na této planetě. Je tady obrovská knihovna (znalostí a zkušeností) všech těch, kteří teď naslouchají. Planeta by byla naplněna moudrostí a věděním, kdybyste si to mohli sebou přinést a vyučovat. Mohli byste tím naplnit knihovny, vidím to. Co kdybyste jen zůstali tiší a naslouchali?

.

Rád bych, abyste jako první vnímali skutečnost, že to, co ve vašem nitru začíná reagovat, je druhá strana závoje. Přicházíte sem s něčím, co tady s vámi zůstává. Není to na druhé straně závoje, ale berete si to sem s sebou, totiž soucit a lásku Boha, Stvořitele, ať už to nazvete, jak chcete. Je to nejlepší přítel, jakého jste kdy měli, protože od vás není nikdy oddělen. Je to největší pravda, kterou vám můžeme předat.

.

Promluvím trochu o budoucnosti, o potenciálech, které tu pro vás existují.Posun a rychlost rozvíjejícího se lidstva je naprosto variabilní a záleží jen na vás. Rovnováha temnoty a světla na planetě se začíná měnit a stává se jasnější. Jak rychle to bude trvat, než se temnota stane tak nepatrnou, že už nebude žádným problémem? Odpověď zní: Tak dlouho, jak to bude zapotřebí. Každá civilizace, která tomu čelila, měla svůj vlastní scénář, který vycházel z její konkrétní minulosti. Možná to u vás bude podobné, měli byste však vědět, že se to stane, ale jak rychle nebo pomalu to bude trvat, bude záležet jen na vás.

.

Změnu paradigmatu, kterou právě procházíte, už jsme objasňovali v dřívějších channelinzích a já bych ji teď rád s tím propojil. Kombinace čtyř věcí, které chci předložit, bude zajímavá, a sice proto, že pro některé to bude uvěřitelné, zatímco pro jiné ne, to kvůli jejich minulosti. Část vašeho mozku vám sdělí: „Ne, takhle to prostě nemůže fungovat.“ A tím jen citujete starou energii, která souvisí s posuzováním. To byste však už neměli dělat, protože byste měli rokem 2012 udělat hraniční čáru týkající se všech vašich přesvědčení o lidské přirozenosti. Protože to, co vám povím, bude odporovat mnohým vašim přesvědčením. Vyjděme tedy z předpokladu, že lidská přirozenost se začíná rozvíjet zcela mimo to, čemu jste až dosud věřili nebo prožili. Nemůžete tedy vzít minulost a promítat ji na budoucnost, o čemž už jsme ostatně mluvili dříve.

.

1. Win-Win (vítězství na obou stranách)

Existuje scénář, paradigma, které jste ve všech vašich soutěžích nebo kláních využívali – ve sportu, v politice, ve vládě. Paradigma je něco, co prostě děláte a v tomto případě to znamená, že máte zápas mezi jedním hráčem nebo mužstvem A a druhým hráčem nebo mužstvem B. A ti budou spolu vzájemně soupeřit a hrát proti sobě, až nakonec jeden zvítězí a druhý prohraje. Paradigma přitom zní: Vítěz bere vše. Podívejte se kolem a najdete to všude. Zeptáte se: „Nu, co jiného by to mohlo být?“ A tady je tvrzení: Skutečně existuje něco jiného. Jenže to, drazí, lidská přirozenost ještě neviděla. Nazveme to principem win-win. Teď řeknete: „Moment, Kryone, u sportovního zápasu nemůže existovat žádná situace win-win, protože tu je nějaká tabule ukazující skóre, jsou tu hráči…“ Přesto to jde. Dojde k tomu a stane se to systémem. Pak budete kroutit hlavou a řeknete: „Kdo by si to byl pomyslel!“ Nejde při tom tak docela o výhru. Dovolte mi, abych vám předložil něco k zamyšlení.

.

Vaše politika je tak starou energií, jak si jen dokážete představit. Avšak před 200 lety byla nová, revoluční a změnila planetu. Získali jste věci, o kterých nikdo nikdy neslyšel – lidská práva, odluka církve do státu. To všechno bylo revoluční, protože planeta nic takového předtím nezažila. Avšak o 200 let později tento systém stagnuje a vy zaznamenáváte, že už nefunguje. „Vítěz bere vše“ už nefunguje. Nemůžete mít reprezentaci dvou stran, kdy jedna všechno vyhraje a převezme veškerou moc. Co se pak stane s druhou stranou? Bude bojovat proti vítězi, až se zas dostane na řadu. Kvůli tomu máte neefektivní vlády, jak v současné době sami vidíte. Ale to se neděje až teď, protože takhle to už funguje desetiletí a možná ještě déle.

.

Co kdybych vám řekl, že existuje elegantnější cesta? Existuje princip win-win a už jsme o něm dřív diskutovali. Co kdybyste si uvědomili, že už nepotřebujete dosavadní systém „vítěz bere vše“, protože tak to už nefunguje? Potřebujete toho nejlepšího z nejlepších, který by nejen uzavíral kompromisy, ale dokázal citlivým způsobem spojit obě strany. Nepotřebujete volit vůdce z jedné nebo druhé strany, ale zcela oddělenou skupinu těch, kdo dokáží dělat kompromisy a urovnávat rozdíly. Z nich pak zvolte toho nejlepšího, aby celou skládanku spojil dohromady. První člověk, který to bude realizovat, nebude Američan, přijde to odjinud. A vy to uvidíte a řeknete: „Ach, možná by to mohlo fungovat i u nás.“ Proč to nebude Američan? Protože jste zaseklí. Můžete to vidět ve své historii, že nikdy nevykročila z paradigmatu „vítěz bere vše“ a tak to musíte uvidět někde jinde, jak je to mnohem elegantnější a jak to dává smysl, abyste to aplikovali i u vás.

.

Ptám se vás: Nezní to všechno jako mnohem elegantnější řešení než to, co v současné době máte? Odpovíte: „Lidská přirozenost takhle nefunguje. Nemůžeme nikoho zvolit mimo stranickou platformu.“ A co kdyby to řešení bylo platformou? To je ta platforma a já budu pokračovat v této platformě řešení. Co byste si pomysleli o tomhle? Vyřeším problémy mezi červenými a modrými – to je to, co udělám. A pak se objeví někdo jiný a udělá totéž. A bude to ten, kdo najde to nejlepší řešení, a nebude patřit do žádné strany – bude patřit jen k „S straně (Solution – řešení). To je mimo vaši krabici, že? Zcela mimo krabici vaší vlády. Proto to přijde odjinud.

.

Win-win – je to možné? Odpověď zní: Ano, protože na základě své elegance a zralosti bude fungovat. Drazí, bude to tak, jak to fungovalo před 200 lety, a tehdy to skutečně fungovalo, protože pro to nazrál čas. A teď to bude znovu fungovat. Je to nové paradigma a vy jej uvidíte. „Jak brzo k tomu dojde?“Ne tak brzo, ale uvidíte to. A až se to stane, bude to jako závan čerstvého vzduchu a vy řeknete: „Konečně na to někdo přišel. Protože „vítěz bere vše“ už nefunguje.“

.

2. Nový systém podnikání

Teď přejdeme k plánům, které považujete za zcela nemožné, pokud nevezmete v úvahu pokročilejší a elegantnější vědomí spolupráce. Máte systém produkce a výroby, kterému říkáte korporátní. Všechny tyto podniky spojují různé části, a aby to fungovalo v souladu se starou lidskou přirozeností, vyžaduje to hierarchii v managementu. Všichni jste zvyklí na hierarchické vedení od nejvyššího k nejnižšímu: od manažerů přes systémy vedení, jednotlivá oddělení až po pracovníky. Jste všichni odkázáni jeden na druhého, abyste mohli pracovat. Na chvíli předpokládejme, že se někde ve výrobě na běžícím pásu objeví problém, který nikdo nepředpokládal. Dnes to probíhá tak, že defektní produkty se budou vyrábět dál, dokud o tom nebude informován management. A pak se stane něco zajímavého: Můžete o tom informovat jen přímého vedoucího, který však pravděpodobně dál nic nepodnikne, protože jeho nadřízený si nepřeje, aby mu předkládal jakékoli problémy. Máte pak nefunkční výrobky, které zůstanou zmetky. A pracovníci u běžícího pásu se ptají: „Proč pokračujeme ve výrobě něčeho, co nefunguje?“ Onen vedoucí o tom nechce mluvit se svým nadřízeným a ten o tom tudíž nikdy neuslyší. A i kdyby se přece k jeho nadřízenému tato informace dostala, uplynulo by mezitím hodně času, zatímco by prodej kvůli nefunkčním výrobkům klesl. Vidíte, jak je hierarchická struktura problematická? Vznikla kvůli lidské přirozenosti, kvůli egoismu, penězům a chamtivosti. Co kdyby existoval lepší systém?

.

V tomto okamžiku žádný není, protože v lineárním způsobu lidské přirozenosti nic lepšího být nemůže. Co kdybych vám řekl, že přijde nový systém, které jste ještě nikdy neviděli a o kterém byste řekli, že nemůže fungovat? Co kdyby pracovníci u běžícího pásu společně hledali řešení a řekli: „Nuže, když tady tohle přesuneme jinam, pak ten defekt odstraníme.“ Odsouhlasí si to a obratem problém vyřeší, aniž by o tom nejprve informovali vedoucího. Teprve poté mu o tom podají zprávu a řeknou: „Vyskytl se tady problém, ale už jsme jej vyřešili.“ A vedoucí z toho bude mít radost a svému nadřízenému sdělí: „Objevil se problém, ale už je vyřešen.“ A jeho nadřízený se s tím obrátí na nejvyššího šéfa a řekne: „Ve výrobě se objevil problém, ale nemusíte si dělat žádné starosti, protože lidé pode mnou jej už vyřešili.“ A tak jsou všichni vítězi, včetně spotřebitelů. Vidíte, kam tím mířím? Tohle dosud neexistovalo. Teď už existuje pár společností zaměřených na služby, které pozvolna začínají vidět, jak by to mohlo fungovat, a zavádějí systém, který se tomu blíží. Ale zatím neexistuje žádný podnik, kde by samotní pracovníci měli plnou kontrolu nad svou prací – přitom jsou nejblíž spotřebitelům produktu.

.

Toto paradigma vyžaduje moudrost, elegantní design a nový způsob lidské přirozenosti, aby mohlo dokonale fungovat. Vyhlížejte jej. Jako všechna jiná paradigmata bude mít svůj název, bude se o něm mluvit jako o revolučním, a bude procházet fázemi, které budou úspěšně fungovat a pak zase ne, dokud všechno nebude sladěné. A až budete tak daleko, ohlédnete se zpět na systém hierarchie a řeknete: „To byla stará doba. Proč jsme s tím neskončili a neudělali to už dřív?“ Je to něco velmi inteligentního. To je evoluce – evoluce na firemní úrovni, s jakou jste nepočítali. Všude se bude odehrávat evoluce, nejen v ezoterické oblasti New Age. Drazí, mluvíme o změně lidské přirozenosti a s tím se změní i jiné věci, které mají smysl, aby vám ulehčovaly každodenní život – systémy, které jsou mnohem soucitnější.

.

3. Intuice

Nedávno jsme vám předali channeling, který bych chtěl znovu zopakovat, protože jej neslyšeli všichni. Další z věcí, co se změní, je intuice, která se dostane z krabice. Jak byste právě v tomto okamžiku popsali intuici? Mnoho z vás by řeklo, že to je prchavá energie, kterou možná rozpoznáte nebo také ne, a která vás přivádí k něčemu, co byste měli vědět. Většinou ji však nezachytíte. Promeškáte ji, protože je tak prchavá, letmá a nepostojí před vámi, abyste si ji mohli zanalyzovat. Jen probleskne vaší myslí a vy se ptáte: „Zaslechl jsem tu něco? Co to bylo?“ a propásnete ji. Rozvinutý člověk začíná intuici využívat a ta se trochu zpomalí. To znamená, že se zpomalí natolik, abyste ji dokázali zachytit, zanalyzovat a uvědomit si, co se děje. Důvodem bude to, že se innate víc přiblíží k vědomí těla. Už nebudete potřebovat svalové testy. Na otázku „Jakou máš krevní skupinu?“ budete znát odpověď, aniž byste to předtím věděli. „Co se to tady děje?“ – odpovíte, aniž byste měli tušení. „Jak se má dávkovat tento vitamín?“ – budete to vědět. Vaše tělo vám to řekne a vám to prostě přejde přes rty, protože je to intuitivní. Už to nebude skryté, jak je tomu dnes.

.

Dnes můžete mít postupující rakovinu v těle, aniž byste to věděli, dokud něco nezačne bolet nebo se neobjeví nějaký problém. Pak půjdete na vyšetření, projdete různými testy a o týden později dostanete zprávu, že je v těle něco špatně. Kolik času mezitím uplyne, než na to přijdete? Vypadá to, jako by v těle přestal fungovat systém, a to souhlasí. Takto jste však nebyli navrženi, drazí, neboť váš design obsahuje innate, stálou část vašeho vědomí po 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. To znamená, že pokud se ve vás objeví něco nevhodného, něco nevyrovnaného ve vaší chemii, nějaká nemoc, budete to vědět od prvního dne. Ve stejném okamžiku, kdy se to dozvědí krevní buňky, budete to vědět také, protože v tom budete zapojeni. Už to nebude autonomní systém, který funguje v přítmí – to je ten, jaký máte dnes. Přemýšleli jste někdy nad tím, že nefunguje správně? Teď víte, že to tak je.

.

Není všechno takové, jak to vypadá, drazí. Máte nádherná těla a ani s nimi nemluvíte.K tomu však dojde. Když se začnete rozvíjet do té energie, o které mluvíme – dokážete si představit, jak pak budou mizet zdravotní problémy, protože je okamžitě rozpoznáte a budete vědět, co máte udělat? Innate vám to řekne a rovnováha bude zas rychle nastolena, takže už nebudete muset s žádným problémem někam za někým chodit. Vy sami budete vědět, co máte udělat. Dokážete si představit, co by to udělalo s vaším zdravotním systémemkdybyste se dokázali vyléčit sami?

.

Existují věci, na které byste ani nepomysleli. Věci na této planetě nemusí být horší nebo komplikovanější, protože přijdou nová řešení. Chtěl bych se vás zeptat: Vraťte se padesát, šedesát nebo sedmdesát let zpátky a zkuste lidem vysvětlit, jak bude vypadat jejich budoucnost. Například budete mluvit o věcech jako je Wi-Fi a oni se na vás podívají a zeptají: „Jaké fiTo mám přece doma, je to můj stereo systém.“ „Ne, to není Wi-Fi, to je hi-fi.“ Zeptají se: „Tak co je to tedy?“ Jak byste jim to vysvětlili, když ještě nemají internet? Jak jim vysvětlíte internet, když ještě nemají počítač? A jak jim vysvětlíte počítač, když ještě všichni doslova píší na papír? A když jim pak začnete vysvětlovat, co je to Wi-Fi a počítač a internet, tak je váš výklad uspí, protože si budou myslet: „Ne, to se nemůže nikdy stát, k tomu nikdy nedojde, to je nemožné.

.

Právě jsem vám dal příklad Wi-Fi vaší budoucnosti, metaforicky míněno. Jsou to paradigmata, kterým byste nemohli uvěřit, protože ani neznáte věci, které jim budou předcházet. Všechny ty věci se budou dít pomalu a budou se manifestovat tak, jak jsem vám to popsal. Představte si intuici, jak je spojena s innate. Když pak budete mít nějaký problém, budete očekávat intuitivní odpovědi. Budete je očekávat a ony se vynoří. A to, mí přátelé, jinak, než jak to probíhá dnes. Dnes je to spíš otázka náhody, občas se řešení vynoří, občas ne. Věděli jste, že celý tento proces spojení innate, intuice a triády „šišinka-srdce-rozum“ vyžaduje rozvinuté vědomí, aby mohl fungovat tak, jak byl navržen? Právě teď však nefunguje tak, jak byl navržen.

4. Výchova

Toto je nejobtížnější bod. Drazí, přijde čas, kdy se výchova vašich dětí totálně změní a bude úplně jiná, než cokoli teď existuje na planetě. Někteří z vás řeknou: „Fajn, očekávám, že se to stane.“ Avšak výzva, jak to provést, je téměř nepřekonatelná, protože stará lidská přirozenost vás k tomu nebude chtít pustit. Protesty budou veliké. Až začnete měnit způsob vyučování dětí, objeví se protesty rodičů, kteří řeknou: „My víme, jak učit naše děti. Nemusíte nám to vykládat.“ Jsou to protesty ega, starého myšlení, zvyklostí, prožitých pokusů a omylů. Avšak všechny tyto věci se už nebudou v nové energii využívat. Musí se objevit systém, který vám to tak dramaticky ukáže, abyste už nepochybovali o tom, že musí dojít ke změně. Nestane se to hned a možná se to ani nestane tady (v Americe). Začnou vznikat nové, revoluční školy, které budou dělat všechno to, co děti nového vědomí potřebují.Všechno bude jinak, od předškolních zařízení až po závěrečné zkoušky na vysoké škole: učební tempo školní látky, kamarádství a sdružování mezi dětmi, jejich rozhodování ohledně toho, co se chtějí učit, kdy a jak rychle. Místo hierarchie učitelů a ředitelů to budou kompletně navrhovat, vytvářet a provádět samotní žáci a studenti. Protože budou mít vědomí a moudrost, aby věděli, proč tu jsou, a budou mít kontrolu nad vším, co budou dělat. Outsider, který nebude zapadat do vědomí skupiny, který nebude toto vědomí chápat, nebude vyloučen ředitelem, učiteli, ale skupinou samotnou. Vyučování bude kooperativní a namísto vztahu učitel-žák to bude spojenectví znalostí, oslava naučených věcí, párty po úspěšně vykonaných zkouškách. Všechny tyto věci budou naprostým protikladem k současné situaci.

.

Co si myslíte? Považujete to za možné? Řeknete: „Ne. Kvůli lidské přirozenosti by to přineslo mnoho problémů.“ A já vám říkám: Ano, to souhlasí, máte pravdu. Stará lidská přirozenost to nikdy nepřipustí,avšak nová lidská přirozenost to pomalu a krok za krokem vytvoří a přizpůsobí se. Pak přijde velké „aha“, až studenti těchto speciálních škol složí závěrečné zkoušky a ve všech věcech budou mít výraznou převahu. Obstojí u zkoušek, u kterých by dnešní děti neobstály, a budou se kvalifikovat pro práci, pro které dnes ještě žádná kvalifikace neexistuje. A vlády a města to uvidí a řeknou: „Tohle musíme mít. Zrušme náš starý systém.“ Tak to bude fungovat. Znamená to využít přednosti toho, čím se stane elegantní lidská přirozenost. Budou vás motivovat věci, které jsou lepší a lépe fungují. A všechno to, co vám dnes stojí v cestě a zabraňuje pokrokujako například myšlení zaměřené na zisk, nenasytnost, chamtivost, předpisy a pravidla, to vše bude odstraněno.

.

S tím však můžete narazit. Zavoláte přátelům a řeknete: „Musíš si poslechnout Kryonův channeling, protože mluví o něčem, co tě bude zajímat.“ A oni si to poslechnou a řeknou: „To je legrační. No tak hodně štěstí.“ Budu o tom mluvit ještě za padesát let, uvidíme, zda se to podařilo. Protože se začnete smát a řeknete: „Nu, nemyslel jsem si, že by se něco takového mohlo přihodit, ale už to začíná.“ Možná to začne ještě dřív, drazí, jak rychle byste se chtěli posunout? Záleží to jen na vás, na vás starých duších, spojených v moudrosti a vyrovnanosti. Začnete se vyrovnávat, vymaňovat se ze strachu a to vás povede k úplně jinému životu – například jak budete jednat s ostatními lidmi nebo jak budete reagovat na různé věci jinak, než očekává stará lidská přirozenost. Najednou bude váš způsob jednání šamanským a vy se budete chovat moudře, takže si lidé řeknou: „Měli bychom se také tak chovat.“ A vy pak řeknete: „Inu, chovám se tak, protože mám mír ve svém srdci a vím, kdo jsem a o co na této planetě jdeLépe spím a budu žít déle.“

.

To je poselství pro dnešní večer. Ukázal jsem vám změny čtyř paradigmat, kterým někteří z vás věří a jiní ne. Jen si vzpomeňte, co jsem říkal. Jděte a zkuste vysvětlit nějakému domorodci, co je to Wi-Fi. Pak se vrátíte a pochopíte, o čem mluvím. Paradigmata lidstva se budou měnit takovým způsobem, jak by si nikdo nepomyslel. Vyhlížejte to a buďte na to připraveni. Staré duše, využívejte moudrost, abyste přijímali to, co je akceptovatelné – a zavrhujte všechno s příchutí staré energie. Objeví se lidé, kteří vám budou chtít prodat „hadí olej“ – to je metafora – tady je úplně nový objev, který bystě měli mít. Vyjde však najevo, že to je jen starý krám. Jiní se zas budou zkoušet svézt na populárním trendu změny vědomí. Pak řeknete: „Ach, to ale vypadá působivě,“ dokud ten systém nebo ty lidi samotné sami neprozkoumáte a nepoznáte, že je to jen stará energie zabalená do nového obalu. Dávejte na to pozor, rozpoznávejte rozdíly a rozlišujteProtože až tyto věci přijdou, budou se chtít dostat na palubu mnozí, kteří na to ještě nejsou připraveni. Nemělo by vás to překvapit, protože to už samo o sobě je staré vědomí.

.

Odejděte odtud jiní, než jste přišli, se znalostmi a potenciály, o kterých můžete přemýšlet, s nadějí pro tuto planetu, jakou jste předtím neměli, a s vnitřním poznáním, že jste ve správný čas na správném místě. Právě teď, zatímco tu sedíte a posloucháte, se vyvíjejí řešení – řešení pro vás a pro to, kvůli čemu jste sem přišli.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – „New Paradigms“ – MP3 32:30

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět