7-2017 Kryon

Nové akášické vzpomínky

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Minneapolis, Minnesotě, 23. července 2017.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Channelingy druhého dne obsahují vždy energii, která první den ještě není přítomna. A velmi často jsou i poselství jiná, jak tomu bude i v tomto případě. V této skupině jste spolu strávili hodně hodin a studovali něco neuvěřitelného: jak si ve svém vlastním životě a srdci vytvořit symbiotický vztah mezi částmi, z kterých vzniká soudržnost (koherence). A v tom teď budeme pokračovat. Tento channeling je pro vás v této místnosti, i když jej později uslyší i ostatní. Avšak toto je přítomnost a proto se můžete zaposlouchat do něčeho, co je určeno pro vás.

.

V oblasti ezoteriky s channelingy, jasnovidectvím, léčením, s tím vším, co jste, v co věříte a na čem pracujete, existují věci, které znějí pravdivě. A dnes večer bych chtěl k těmto pravdivým věcem přidat něco, abyste si zodpověděli otázku: Kdo skutečně jsem? Drazí, musíte ustoupit stranou. Je to cvičení koncentrace. Rád bych, abyste na chvíli ustoupili stranou, od všech svých myšlenek o tom, kdo jste, co je skutečné a co bude následovat. To jediné, čím teď právě jste, je člověk sedící na židli.A všechno to ostatní – radosti, starosti, časové plány – prostě odložte stranou. Zakrátko si to zas můžete vzít zpátky. Rád bych, abyste se jen na chvíli vznášeli ve svém vědomí. Vím, kdo jste, a přál bych si, abych vám mohl předat to, co vidím a cítím. Možná to v tomto prostoru, který jste si pro sebe vytvořili, i uvidíte. Jako první, staré duše, bych vám chtěl sdělit něco, co možná trochu tušíte. Jste všichni vzájemně spojeni, spřízněni. Staré duše, které prožily tucty, stovky nebo dokonce i tisíce životů, potkávaly na své cestě také jiné staré duše. Není to tak těžké pochopit, možná jste už dřív nějakým způsobem žili spolu, přestože jste vstoupili do této místnosti a odejdete z ní, a už se třeba nikdy nepotkáte, nepoznáte bratra nebo sestru, nebo ty, kteří padli vedle vás ve válce, nebo ty, kteří vám pomáhali při porodu vašeho dítěte. Vidíte, přicházíte a odcházíte jako jedna rodina starých duší, a nádherný plán mezi vámi je takový, že až nastane čas, uvědomíte si to.

.

Začínají se probouzet akášické záznamy a během tohoto probouzení, o kterém jsme mluvili včera, se začínají třídit. Až se dostanete do určitého bodu většího světla, půjde to třídění záznamů snadněji. Dám vám návrh: Místo, abyste vstupovali do Akáši a identifikovali rušivé záležitosti, což možná bylo pro určitou vybranou skupinu nutné, byl bych rád, abyste teď udělali opak a vybírali jen ty věci, které by vás posílily, které by vás rozesmály až k slzám z radosti. Každý z vás má tolik podobných zážitků, a když si je budete přát, ukáží se vám. Ale aby se to mohlo stát, musíte být na určité úrovni soudržnosti sami se sebou, jinými slovy: Musíte být schopni odložit stranou své pochybnosti. Dovolte, abych se na něco zeptal: Když mohu já vidět velkolepost ve vás, proč to nedokážete vy? Nedává přece žádný smysl, abyste zůstávali v temnotě, když máte přece tolik světla… Drazí, tyto velkolepé nádherné vzpomínky si můžete vytahovat jednu po druhé.

.

Každý z vás byl mužem a ženou. A když jste jako ženy porodily a poprvé se zahleděly do očí vašeho milovaného dítěte, byl to nepopsatelný pocit. Rád bych, abyste si ten okamžik vybavili. Kolikrát jste byli matkou a zažili to? Věděli jste, že se tato radost hromadí, kumuluje? Věděli jste, že světlo vytváří ještě víc světla?Když si vybavujete tyto nejkrásnější zkušenosti, které se vám kdy staly, jeden po druhém, můžete vytvořit pyramidu radosti a ještě dlouho po skončení tohoto channelingu ve vás bude přetrvávat něco, na co si vaše buňky vzpomenou. Nejde o odstranění těch věcí, které jsou nevhodné, ale o vytažení věcí, které jsou krásné a patří k vaší historii. Všichni jste už prožili nádherné vztahy, definované láskou. Poznali jste to a rád bych, abyste se tam vrátili a znovu to vnímali, protože už jste to prožili. Zasloužili jste si to. Nyní jste opět na Zemi a budete to dál prožívat, každý z vás. Jak budete kráčet životem, budete si uvědomovat lásku a všechno, co je pro vás dobré. Budete sami sebe znát lépe než kdykoli předtím.

.

Ve vaší Akáše je toho tolikkamarádství, přátelství, společné posezení u stolu, smích, který vás dovedl až k slzám, které se vám řinuly po tvářích, protože jste zažívali tolik radosti a zábavy. Každý z vás to zažil. Rád bych, abyste si z každého života vytáhli ty nejlepší věci, které se vám kdy přihodily, ty nejkrásnější vzpomínky, o kterých víte, ty nejvíc radostné, nejvíc zábavné a hluboko zasahující. Vzpomínání na dobré věci z vaší Akáši je začátkem vytváření světla. A to teď můžete začít dělat, protože už začínáte chápat, co není dobré. Drazí, zatímco jste v minulosti tyto věci střežili, Akáša tomu takříkajíc dávala volný průběh. Dosud jste se tady na Zemi ještě nikdy nesetkali s energií, která by vám dovolila rozhodovat, na co si chcete vzpomenout a na co ne. Dříve vám Akáša často přinášela výzvy místo radosti. Čím nižší bylo lidské vědomí, tím víc přinášela Akáša nižší vědomí. A čím vyšší je lidské vědomí, tím víc světla akášické vzpomínky vynášejí. Pomáhají vám rozpomenout se, kdo jste, jaké skvělé věci jste prožili, jaké zápasy jste vyhráli, jaké pocty jste získali, na radost v očích lidí kolem vás, když jste vyprávěli nějakou zábavnou historku, na všechny ty malé životní záležitosti, které vůbec nebyly malé, na které se rozpomínáte a které začínají vycházet najevo a připomínat vám, kdo jste. Najednou začnete znovu poznávat hodnotu svého bytí tady a výzvy, které možná ještě zdoláváte, se v porovnání s tím budou zdát malými.

.

Někteří se zeptají: „A k čemu je to dobré? Jak mi to právě teď může pomoct?“ Rád bych, abyste to na chvíli odložili stranou, zatímco vám sdělím následující: Čím víc budete vytahovat krásné zkušenosti a umožníte jim stát se skutečnými, tím víc se na to napojí a naladí DNA a buňky vašeho těla. Zopakuji ještě jednou: Dědictví vaší velkoleposti zůstane při vás a pomůže vám zaujímat správné postoje při řešení všech vašich momentálních problémů. Čím víc se budete rozpomínat na svou velkolepost, tím snadnější to pro vás bude – pro vaše sebeléčení, pro uvědomění si vaší hodnoty, pro změnu v postoji nebo ve vašem těle. Možná si myslíte, že jste konfrontování s věcmi, které už nemůžete napravit, protože si je s sebou nesete příliš dlouho. Ale to je zcestné, protože teď máte k dispozici energii, která podporuje laskavost, světlo a pozitivní myšlení.

.

Čím víc pozitivních věcí si tedy vybavíte ze svých minulých životů, tím víc se zvýší vaše sebeúcta a znalost toho, kdo jste. Vím, kdo jste, a jsem překvapen, co jste udělali a čeho jste dosáhli. Staré duše, při každém návratu na planetu si s sebou na určité úrovni přinášíte všechno to, co jste udělali a kým jste byli. Dochází k růstu, k takovému růstu, který vás přivedl do této místnosti, ve které k vám teď hovořím, abyste tu seděli a naslouchali, prostě byli a prožili souběh soudržnosti. To je to, kdo jste. Jste dostatečně moudří, abyste si položili otázku: „Kdo jsem?“ Jste dostatečně moudří, abyste řekli: „Chci tady být. Vynaložím všechny prostředky, abych tady byl.“ A to znamená, že něco ve vašem nitru ví, že tady je rodina starých duší a že už jen posezení a přátelské setkání na několik málo hodin zlepší váš život. Právě jste to dnes znovu prožili a připustili, aby toto pole bylo vytvořeno v celém prostoru a bylo možné jej vnímat. Začínáte pociťovat radosti ostatních lidí a oslavovat vítězství každého z nich. A všechny negativní záležitosti prostě spadnou na podlahu a už nemohou zadržovat žádnou energii. To je to, kdo jste.

.

Rád bych, abyste si namalovali malířské plátno na bílo. Bílá je symbolem světla, kterým jste, je symbolem dobroty vědomí, kterým jste, symbolem integrity soucitu, kterým jste na základě všeho toho radostného a krásného, co jste prožili. Dokážete si představit, kdybyste si jen z tohoto života vybrali všechny dobré věci, udělali z toho video a přehrávali si jej celé hodiny? A všechno, co by v něm bylo, byste byli vy, jak se smějete a užíváte si zábavu se svými přáteli, prožíváte dobu plnou radosti a získáváte hluboko zasahující zkušenosti. A až by to video skončilo, začalo by zas od začátku a ještě jednou a vy byste se toho nemohli dostatečně nabažit – pořád byste se na to koukali. Protože jste si to zasloužili – jste to vy a ne jen nějaká historie, ze které někdo udělal film. Jste to vy, kdo hraje, co jste zažili. Je to hodně silné.

.

Nahromaděné světlo, které jste vytvořili během staletí, drazí, nyní ovlivňuje planetu. Všechno, co teď právě děláte a myslíte si, že je to jen pro vás samotné, ovlivňuje celou planetu a je novou cestou. Akášické vzpomínky začínají upřednostňovat světlo. Bude to měnit věci a pošťouchne vás to do věcí, na které byste nikdy nepomysleli: „Proč tohle neděláš?Vzpomínáš si, jak jsi to dříve dělal? Byl jsi úspěšný. Proč teď něco podobného neděláš? Nevzpomínáš si, jak se posledně tvé tělo na základě toho tolik změnilo? Byl jsi úspěšný. Vzpomeň, že jsi to dělal už dřív a mohl jsi prospat celou noc – byl jsi úspěšný!

.

K tomu je tady Akáša. Proč vůbec existují akášické záznamy?Protože to tak bylo navrženo, aby tě to vyživilo věcmi, které jsou pozitivní a užitečné pro tvé sebevědomí, zdraví a délku života. Proto akášické záznamy existují. A člověk, který začíná pracovat v nové energii a dospívat k vyššímu vědomí, tím získává do ruky nečekaný nástroj. Akášické záznamy vám ukáží ty nejlepší věci, které se kdy staly, a nejenže vám připomenou, kým jste a kým jste byli, ale také to, co byste mohli znovu dělatKvůli tomu je Akáša. Očekávejte to, sněte o tom, pracujte s tím.

.

Dobrá, teď už končím a vy si zas můžete převzít všechna svá dramata a své starosti, s kterými jste sem přišli a znovu si je vložit do svého mysli. Nebo snad ne? To je definice pro svobodnou volbu.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – „The New Akashic Remembrance“ – MP3; 21:34

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět