7-2018 Kryon

Je Bůh příliš komplexní?

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Portlandu, Maine, USA,  1. července 2018

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Během všech těch let (channelování) ustupuje můj partner stranou, ale zůstává tady. Tento způsob channelování je jiný, protože zatímco tu během channelingu zůstává, naučil se, že je naplněn energií, které nerozumí. Popsal to v jedné kapitole v jedné ze svých knih, že to nechápe, ale cítí to. Něco v jeho mozku to ví lépe a snaží se na to přijít. Protože je najednou vystaven energiím, o kterých nikdy neslyšel – energiím, které překračují všechno, co kdy věděl, že by mohlo existovat. Například láska, která je tak čistá, že překračuje všechno, co kdy považoval za možné. Nebo světlo, které je tak jasné, že je mimo spektrum jeho možností vidění, a které má takovou přitažlivou sílu, že jí musí odolávat. Říkám vám o tom z určitého důvodu. Chci promluvit o komplexnosti Boha. Chci o tom promluvit, protože vám chci poskytnout pár rad. Ti, kteří tu dnes sedí před mnou, mají za sebou jeden nebo dva dny, ve kterých jim toho bylo tolik předáno a prezentováno. Téměř všechno z toho se týkalo energie, a teď na konci jste v pokušení se zeptat: „Co mám udělat, až opustím tuto místnost? Jak se to všechno projeví v budoucnu? Co je z toho, co tu bylo prezentováno, nejdůležitější? A až opustím tuto místnost, zůstanou ty informace ve mně a budu si je pamatovat?“

.

Existují skupiny, které se svým výrazem liší od ostatních skupin. Sdružují se lidé, kteří jsou velmi odlišní kulturně a jazykově – můj partner mluvil před skupinami po celém světě, v různých jazycích – a přesto existuje shoda v něčem, co mají všichni společné, která se právě teď projevuje v otázce: Co uděláte s touto energií? Co uděláte s tím vším, co tady slyšíte? Existují skupiny, které chtějí více než ostatní. Jste jedinečná skupina – to jsou ostatně všechny, ale vy – vím, kdo tady před mnou sedí – je tu hodně netrpělivosti, stále ještě hodně zvědavosti, stále mnoho nezodpovězených otázek, pocit úžasu

.

Pokud byste se chtěli dozvědět o lidském těle a nic o něm zatím ještě nevíte a měli byste možnost hovořit po dobu 15 minut s profesorem medicíny – co by vám on nebo ona mohli sdělit? Co by vám mohli sdělit během 15 minut o neuvěřitelném souboru stovky tisíc chemických látek, které mohou reagovat nesčetnými způsoby? Co produkují, jak to produkují, jaký je výsledek? Odpověď by byla, že za 15 minut by toho bylo velice máloProtože je to nesmírně komplexní, drazí. A přesto, aniž byste věděli, jak tělo funguje, můžete vstát a jít, můžete jíst, milovat, nebo vést rozhovory o komplexnosti. Všechny tyto věci můžete dělat, aniž by přesně věděli, jak lidské tělo skutečně funguje. Vše, co máte, je to skvělé „měřicí zařízení“, jímž jste vy samiŘíká vám, jak se cítíteale neříká vám, jak to funguje.

.

Rád bych, abyste se na chvíli uvolnili. Ano, povím vám, jak je Bůh komplexní. Pokud je pravda, že Bůh je ve vás, znamená to, že je ve vás také komplexnost Boha. Dokážete si představit něco mimo inteligenci? Neexistuje pro to ani slovo, které byste mohli použít. Inteligence je měřítkem toho, co považujete za inteligenciBůh není inteligentní, Bůh je všechno. Bůh je mimo jakékoli měřítko, které byste dokázali chápat. BŮH JE. Soucit a láska, kterou můžete pociťovat na nejvyšší úrovni svého života, bledne a stává se nepatrnou ve srovnání s láskou a soucitem, které k vám Bůh cítí.

.

Když se začnete ptát: „Drahý Bože, zajímám se o Akášu. Jak to funguje? Dávám ti 15 minut.“Bůh by řekl: „Dej mi víc času.“ „Dobře, dám ti jednu hodinu.“ Bůh by řekl: „Dej mi víc času.“ A vy řeknete: „Dobře, dám ti jeden den.“ A tak to bude pokračovat dál a dál, až byste nakonec došli k tomu, že byste museli pobýt a poslouchat tisíc let. A pak byste možná energii Akáši pochopili. Akáša jako záznam o tom, kým jste kdy byli, jak jste si jej přenášeli z inkarnace do inkarnace, jak se projevuje jako energie ve vaší DNA. Je tak komplexní a přesahuje všechno, čemu byste mohli věřit. Jak je možné, že není lineární, ale organizována jako energie, jak se může také vztahovat k vaší rodové linii, jak se může přiřadit k vaší karmické skupině? Jak se může vztahovat k vašim plánovacím sezením, než se sem (na Zem) vydáte, a jak se může vztahovat k těm, které můžete potencionálně potkat a k organizaci toho všeho? To je Akáša. Akáša obsahuje energii, která je karmickým potenciálemAle to vše je energie, všechno je to energie. A druh organizace, kterou může obsahovat, jste nikdy neviděli. Jsou to vrstvy za vrstvami interakcí, které se mění každou minutu v závislosti na energii ostatních lidí kolem vás.

.

Drazí, vysvětlete mi komplexnost stavu zamilovanosti. Všichni tady v této místnosti jste ten okamžik nebo ty okamžiky ve svém životě zažili, kdy jste byli pohromadě s jiným člověkem a uvědomili si, že jste zamilovaní. Najednou se chemie v těle zblázní. Nedokážete správně uvažovat, tak trochu se zblázníte. Někteří to označují za „šílenství lásky.“ Tak silně vás to zasáhne. A nesmírnost pouhého lidského mozku se pokouší přijít na zdroj energie, která jej úplně zaplaví. Kolikrát už jsme o těchto pocitech mluvili: „Matko, když ses poprvé podívala do očí svého novorozence, a dívala ses na své miminko. Řekni mi, jak ses cítila, jak jsi to vnímala. Dávám ti 15 minut.“ Ty mi odpovíš: „Dej mi na to rok. Napíšu hodně knih o tom, jak to cítím, jak je to úžasné. Jak podivuhodný je proces zrození, jaké to byly úžasné okamžiky zkušenosti darovat život a kolik lásky v tom je. Mohla bych o tom napsat mnoho, mnoho knih.“

.

Ale tohle vše bledne a stává se nepatrným ve srovnání s komplexností vaší duše. Odkud pochází vaše duše? Která duše? Zeptáte se: „Myslíš tím, že mám víc než jednu duši?“ Ne, máte kousky a části, jak jsme vám už dřív řekli. Jedna část vaší duše na druhé straně (závoje) je vyšší já. Pak se zeptáte: „Dobře, ale kolik té části je? Sděl mi to v procentech. Chci vidět nějaká čísla, Kryone.“ (Kryon se směje) To je tak lidské! Člověk chce znát procesy, jak a proč, protože vám to pomáhá lépe pochopit to, co máteJe to velmi lidské, ale stojí vám to v cestě. Mohli bychom vám to začít vysvětlovat, ale to by nijak nepomohlo k pochopení, co je duše. „Kryone, kde je v lidském těle duše?“ Odpověď zní: Ano. Drazí, není žádné kde. Jste to vy, jste to vy ve 3D s 3D pravidly, s 3D myšlením, díváte se na sebe do zrcadla a kladete otázku, na kterou ve 3D neexistuje odpověď. Není žádné kde. Když se díváte na věci, které jsou mimo 3D, opouštíte své zaběhlé paradigma a pak vám nedávají smysl. U Boha není žádné kde. S tím mají lidé problém. Už jsme se dříve ptali, jak je možné, že vaše kultura nemá žádný problém se Santou Clausem, ale s Bohem máte veškeré možné problémy? Jak se mohou všichni modlit ve stejnou dobu, a Bůh může vyslechnout každé slovo? Jak je možné, že miliardy lidí mají soucit a zároveň se modlí k Bohu? Jak to funguje? A odpověď je ano, funguje to.

.

Dám vám pár rad: Bůh vás tolik miluje, že se o vás stará a pečuje o vás. Nevíte, co nevíte – a nemusíte to ani vědět. Nejste schopni pochopit, kolik lásky tady pro vás je. Ale můžete to cítit. Na určité úrovni se měřicí přístroj lásky sám o sobě na vás může projevit, až odtud odejdete a zeptáte se: „Co udělám s těmito informacemi?“ A tady je rada: Zapomeňte na ně! Protože odtud odejdete s něčím, s čím jste sem nepřišli, a to s klidem a mírem a vědomím, že jste milováni, že je o vás postaráno, že známe vaše jméno, a že tohle není svět, ve kterém jste obětí. Jak kráčíte vpřed, dostáváte nástroje pro mír a uzdravení a pro všechny ty další věci, na které se ptáte: Jak funguje tohle, jak funguje tamto, jak to všechno funguje? Funguje to! To je vše, co potřebujete vědětNepřipusťte, aby vám detaily stály na cestě k výsledkům. Nečekejte, až zjistíte, jak na sebe vzájemně působí vibrace, frekvence a multidimenzionalita, abyste pozvedli věci na určitou úroveň řešení. Takhle toho nedosáhnete. Drazí, ještě nemáte nástroje, abyste těmto věcem porozuměli, jak vědecky, tak intelektuálně ani duchovně. Vyžadovalo by to od vás tak moc, prostě si jen říct, že Stvořitel vesmíru je momentálně něčím, co přesahuje váš obzor, ale přesto ve vás žije?(Kryon se směje.) Tohle jsem vám chtěl sdělit.

.

Odejděte s pocitem, že vše, co potřebujete, vám bude nabídnuto, až to budete potřebovat. Nástroje začínají být intuitivní, zatímco učení je lineární. Pomáhá vám pochopit, že nejste sami. To je víc, než jste si kdy pomysleli ohledně toho, kdo jste, nebo kdo si myslíte, že jste. Ve vašem plánu současného bytí je toho mnohem víc, než si dokážete představit. Pro každého jednotlivce na Zemi – pro každou duši známou Bohu – existuje systém svobodné vůle, který říká: Pokud se chcete vzájemně dostat do koherence a hledat Stvořitele ve svém nitru, najdete ho. A nejen to – až se začnete kolektivně spojovat a klást stejné otázky, změní se lidská přirozenost. A až se planeta natolik změní, historie se sama oddělí od budoucnosti a uvidíte něco, čím prošly jiné planety: počátek vysoko vibrující lidské bytosti, která nakonec dosáhne tak vysoké úrovně vědomí, že kdybyste to dnes mohli vidět, řekli byste: „Potkal jsem anděla.“ Tak daleko se můžete dostat ve svém těle.

.

Mistři, kteří kráčeli po této planetě, kteří měli tolik lásky a dělali zázraky ve svém lidském těle, vám ukázali, že je to proveditelné. Můžete to mít, můžete s tím pracovat a dokonce manipulovat s fyzikou samotnou. Můžete dosáhnout soudržnosti (koherence) míru na Zemi i mimo ni a stále přitom být v lidském těle. Je toho tady tolik na práci. To, čemu nerozumíte, protože nechápete ten systém a ani jej nikdy nepochopíte, dokud tady budete, přesahuje Zemi. Jde o to, jak to všechno, co tu děláte, ovlivňuje galaxii. Všude existuje propojení, odtud kamkoli jinam, aniž by to bylo nějaké místo. Vibrace, které tady vytváříte, ovlivňují galaxie způsobem, o kterém nic nevíte a nebudete nikdy vědět, dokud se nedostanete na druhou stranu závoje a nerozpomenete se. (Kryon se směje.) Pak se na to podíváte a řeknete: „Jak si vedeme? Jak daleko jsme pokročili?“ A pak se plán znovu projeví ve své slávě, nádheře, kráse a lásce. Nezdržujte se detaily. Rád bych, abyste se odevzdali Tvořivému zdroji natolik, abyste mohli říct„Nechápu to, ale dej mi to. Miluj mě natolik, že se nebudu starat o to, jak to funguje, ale ukazuj mi každý den, že to funguje. A já se budu moct uklidnit ohledně toho, jak to děláš.“ Tohle je moje rada jak posluchačům, tak těm, kteří jsou v této místnosti: Buďte v klidu a vězte, že jste BůhBuďte v klidu a dovolte, aby se děly věci, které se chtějí stát, které vás chtějí přivést k soudržnosti (koherenci), uzdravení a míru, nebo k tomu, abyste upustili od předem nastavené průpravy, od předsudků a předpojatosti, které vám nepomáhají. Začnou odpadat jeden po druhém, jak si začnete uvědomovat, že jsou to jen věci, které vás učili, ale že pravda je to, co vidíte, cítíte a kdo jste.

.

Odejděte odtud jiní, než jste sem přišli. Pokud se někteří z vás zítra zúčastní další lekce, pak vás prosím: Nelpěte na tom, co si myslíte, že v tom je, protože vaši učitelé se vás snaží vymanit z toho, co si myslíte, kdo jste, aby vám ukázali, co je proveditelné a kdo skutečně jste – velkolepí v každém ohledu. Toto je dnešní lekce. Může znít jako jiné lekce, které jsem vám předal dřív a jako lekce, kterou vám znovu předám. Protože téma zní: Jste nesmírně milováni. Uvědomujte si to, žádejte o to a prohlašujte to.

A tak to je.

KRYON

.

zdroj: www. kryon.com – God is too complex? – MP3 – 24:09

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět