7-2018 Kryon

Nejste tady náhodou

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem v Laguna Hills, Kalifornie, 14. července 2018.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Drazí, energie, kterou reprezentuji je multidimenzionální, někteří ji nazývají andělskou. To znamená, že si uvědomuji, kdo jste, kde jsem, co tu bylo řečeno, jaké myšlení převládá v této místnosti. Drazí, nechci vás analyzovat, ale chci vám říct především to, že na vašem životě záleží. Můj partner předává určitý potenciál. Potenciál, který jsem mu předal, věci, o kterých sní, věci, které vidí, věci, které zkoumá. Tyto věci sděluje lidem, se kterými se setkává, a sice to, že tato planeta má naději. Přichází to od starých duší, jimiž jste. Kdokoli, kdo věnuje čas poslouchání (a čtení) tohoto channelingu, nebo sedí tady v této místnosti, má atribut, že už tady na planetě dřív byl. To ještě proberu podrobněji. Ale jak už jsem tolikrát opakoval, znovu vám, kteří sedíte v této místnosti, i když tu sedíte poprvé, i když máte otázky, předám axiom – channeling samotný není žádnou náhodou. Žijete s určitým pohlavím, překonali jste r. 2012 a je zde pole potenciálůNěkdo se probudí, někdo ne, někdo to odmítne, někdo ne, to je vaše svobodná vůle.

.

Ale je tu potenciál probuzení, který je tak velkolepý. Protože to, do čeho se probouzíte, je zaprvé MÍR – navzdory tomu, co se děje ve vašich životech a na planetě. Vedete jiný druh boje, který je doslova bojem mezi dobrem, světlem a zlem, temnotou, špatným myšlením. Není to žádné odsuzování, jen konstatování, že tu existuje světlo a temnota a vy to všechno můžete vidět. Všichni lidé to mohou vidět. A vy máte poprvé meč, drazí, meč, který je naplněn světlem a dělá z vás bojovníka světla, pracovníka světla. Poprvé to začíná mít výsledky. Vy, kteří se probouzíte už dlouhou dobu, se na to můžete podívat a říct: „Dokážu vnímat rozdíl mezi tím, jaké to bývalo a jaké je to teď. Kolegové, s kterými pracuji, začínají trochu víc naslouchat potenciálům, které mohou na této planetě nastat.“ Stará duše pozoruje masivní posun a změny, vidí boj mezi světlem a temnotou a nemá z toho strach. Místo toho to jen pozoruje a říká: „Tohle se děje díky probouzení a všechny ty změny kolem mě, které vidím, i když se tak těžko přijímají a vysvětlují dokonce i mým dětem, jsou součástí přechodu od temnoty ke světlu. Přechodu od lidského vědomí, kterému by nepřipadalo divné zničit milióny lidí, k lidskému vědomí, které touží po míru a vidí soucit v každém, dívá se na druhého člověka úplně jinak, než dřív.“

.

To je to, co se začíná měnit. A tak se to ani tak netýká toho, co se děje na planetě, která se potřebuje ukotvit, ale mnohem víc toho, co se děje s vámi, co lze přehodnotit a přepracovat. Jak se vědomí lidí mění, věci, které je třeba vyřešit nebo napravit, budou mít odlišná řešení. Právě teď však zůstávají řešení problémů, na které se ptáte, které by měly být napraveny, nepostižitelná, protože vyžadují vyšší vědomí, jež by se na ně podívalo takovým způsobem, jakým na ně nikdy předtím nenahlíželo, jež by rozvíjelo vynálezy, které se doslova stanou tím řešením.

.

Máte problémy s vodou, vím, co se tady děje. Stará energie řekne – to nejlepší, co lze udělat, je obehnat stát zdí, aby ti, kteří mají nejvíc vody, si ji uchovali (Kryon se směje) To není řešení. Řešením takové situace bylo vždy odsolování. Žijete tady na pobřeží, nedává vám smysl voda kolem vás? Nedává víc smysl odsolování pro zachování zdrojů vody? Je to mnohem lepší, než cokoli jste viděli, není třeba žádného úsilí a děje se to v reálném čase. Otočíte kohoutkem, voda je slaná, otočíte kohoutkem tadyhle a voda je čerstvá. Je to uskutečnitelné, dokonce mnohem snadněji než volná energie.

.

To je to, na čem byste právě teď měli pracovat. Říkám vám, že jsou tací, kteří vědí, jak to udělat. Nabídnou pomoc. Až to uvidíte, budete vědět, o čem mluvím. Přicházejí vědomí, jaká byste neočekávali. Dokáží to mladí lidé, kteří přemýšlejí „mimo krabici“, jinak, než byste očekávali. Dokáží překonat i existující způsoby a modely, které jim tvrdí, že to takhle nelze dělat. Zeptáte se: „Jak to můžeme urychlit?“ A odpověď zní: Můžete se změnit? Můžete změnit, jak přemýšlíte o věcech? Místo abyste lomili rukama, jak to zastavit, co s tím udělat, můžete se dívat do budoucna, využít veškerou energii, kterou byste věnovali lamentování, a promítnout na řešení. Řeknete: „Vím, že se to bude dít, podívám se po místech a věcech, které je třeba udělat, kde získat informace, kde se to už děje, vím, že budoucnost bude jasnější, místo abych lamentoval, že to nebude fungovat.“

.

Stále jsou však pracovníci světla, kteří říkají: „Jsme ztraceni“, protože si neuvědomují onen axiom, který říká, že vysoké vědomí si žádá svou vlastní úroveň a že vysoké vědomí vytvoří víc řešení na úrovni rodiny, práce, planety, země a Země. O tomto axiomu se ještě neví, totiž jak osobně smýšlíte o tom, že by mohly věci fungovat lépe na vysoké úrovni, na kterou ještě nedokážete ani pomyslet. Když jsme naposledy žádali publikum, aby vysílalo své světlo do oválné pracovny, ozvalo se z publika nespokojené brblání. Nepochopilo tu premisi. Cožpak byste nechtěli světlo v oválné pracovně? Odpověď zní: Ano. Můžete je tam posílat tak, aby prezident, ať už je to kdokoliv, měl od teď do budoucna světlo, které generují staré duše.Můžete je tam posílat a uvidíte věci odlišně, než jak se jeví teď. Je to součást vašeho úkolu.

.

Pomysleli jste někdy na to, že by existovala odpověď pro Zemi, která se začíná vyvíjet způsobem, jaký byste neočekávali? Evoluce, která je vyšší, než byste si dokázali představit? Kritici budou pořád namítat, že je to pošetilé, protože nepřijalaxiomže vědomí mála vytváří vědomí trochu větší, které roste a mění se. Kdo by šel do války, kdyby k ní mělo dojít? Říkali jsme vám, že tyto věci jsou v poli, to znamená, že přicházejí úžasné věci, pokud je umožníte, když budete překračovat limity toho, co je normální, když budete inovativní, když budete dělat věci jinak, a očekávat jeKdyž budete chtít kráčet vpřed ve světle namísto pochybování.

.

Ano, Kryone, ale já se musím vrátit do práce. (Kryon se směje) Ano, Kryone, ale já se musím pořád vracet domů. Říkali jsme snad, že to bude snadné? Zkoušejte to v praxi, a když budete úspěšní, můžete udělat cokoli. To je to, co učíme a je toho víc. Vrátím se.

A tak to je.

KRYON

.

Zdroj: www.kryon.com – No accident you are here – MP3 – 9:55 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět