7-2018 Kryon

Aby pro vás věci fungovaly

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem v Laguna Hills, Kalifornie, 15. července 2018.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Je důležité, abyste porozuměli energii, která je v tomto poselství, v jeho skutečnosti, a také v tom, co vás teď obklopuje v místnosti. Je to důležité, protože bez toho by zůstal jen pouhý hlas a to by bylo všechno. Ale když pochopíte, že tato místnost a prostor, ve kterém (toto poselství) posloucháte (nebo čtete), ať už je to kdekoli, jsou ve skutečnosti fyzicky (fyzikálně) změněné, právě teďPole reaguje na koherenci (soudržnost) a tato skupina a dokonce i budoucí posluchači (čtenáři) společně vytvářejí koherenci, která překlenuje čas. Kdybych mohl, představil bych lidi, kteří sedí tady v této místnosti, těm, kteří to budou poslouchat později. A těm, kteří to poslouchají později, pro něž je teď a vy tady jste v minulosti, bych řekl: „Seznamte se vzájemně.“ Protože prožíváte totéž multidimenzionálním způsobem. Jste na stejné cestě, právě teď, všichni to společně posloucháte (vnímáte, čtete), protože překračujete všechno to, o čem věříte, že můžete překračovat. Pokud budete chtít.

.

Když se posadíte, budete poslouchat a vyslovíte záměr: „Toto změní můj život, protože tady jsou věci, které jsou pro mne,“ pak jste posluchači se záměrem. Nebo jste někým, kdo se právě opírá do opěradla a říká si: „Dobře, tohle už nějakou dobu dělám, copak k tomu dnes řekne nového?“ Můžete být někým, kdo má silnou touhu se změnit, ale je to pořád stejné, pořád se děje to staré. Jde o starou lidskou přirozenost, která na určité úrovni říká: „Zkusím to, ale stejně to nikdy fungovalo. Zkusím to, ale nikdy to nefungovalo.“ To je předsudek, drazí, a měli byste na něm pracovat. „Kryone, už dlouho pracuji na určitém aspektu mého života, zdá se však, že to nefunguje,“ slýchám od vás celé roky. Slyším, co říkáte: „Když dnes neřekneš nic nového, nejsem si jistý, zda se ještě vůbec někdy vrátím, protože jsem to už všechno slyšel. Pracoval jsem, pracoval, ale nic nefunguje.“

.

Tohle je moje poselství. Nebude to fungovat, pokud sami na sobě nezapracujete. A nemyslím tím, že byste měli na sobě pracovat v té oblasti, o které mluvím. Mluvím o vytváření víry, která se skutečně dokáže oprostit od starých předsudků, které vám našeptávají, že to nebude fungovat. Na tom musíte pracovat a je to ten nejtěžší úkol. Zeptejte se psychologa, zda je sebepoznání a sebeuvědomění si vlastní dysfunkce tím nejobtížnějším úkolem, s jakým se člověk musí vypořádat. Protože ji všichni máte. Můžete si položit otázku „Proč nemohu …“ a libovolně si doplňte prázdné místo. Na určité úrovni to všichni děláte, takže je čas řešit tento problém způsobem, jaký jste dřív neměli, s důrazem na způsob, jaký jste skutečně dřív neměli.

.

Ať už je to cokoliv, o čem si myslíte, že nemůžete udělat, pomůže vám to rozpoznat související blok. Zapomeňte na to, co se snažíte udělat, a namísto toho pracujte na tom bloku. Možná, že práce na tom bloku vůbec nebude vyžadovat různé další procesy, pokud zapojíte pomoc svého já: „Drahé vyšší já, sedím tady a uvědomuji si, že sám nemůžu pokročit dál. Drahé vyšší já, bylo mi řečeno, že mám duši, která je napojena na Zdroj v mém nitru, že je to mé já, nazývané vyšší já. To znamená, že si uvědomuji, že když jsem sám svým vyšším já, že mám touhu opravit věci, které mě blokují. Nemusím o to prosit nebo žádat, protože vím, že jsi do toho se mnou zapojeno. Vyšší já, pomoz mi spatřit ten blok. Pomoz mi jej vymazat. Pomoz mi představit si, jak se vzdaluje z mého života tak, abych to mohl skutečně vnímat. Pomoz mi o tom snít. Pomoz mi, aby se to stalo mou realitou, abych se už nedíval na věci, které jsem udělal a sám v sobě si pomyslel: Nu dobrá, budu to muset znovu zkoušet.“

.

Už neexistuje žádné „zkoušet“. Místo toho se na sebe podíváte a řeknete si: „Já jsem teď nová bytost. Jsem propojen takovým způsobem, jakým jsem nikdy předtím nebyl. Věci budou fungovat, protože to tak určuji, protože pracuji se svým vlastním tělem, se svou vlastní realitou a svým vlastním životem! Mám kontrolu nad vším. Už to nebudu jen prostě zkoušet. Už nebudu říkat: No, dnes ne. Už nebudu mít na paměti myšlenku: Sice to zkusím, ale stejně to vím lépe.“ To je to, co mnozí z vás stále znovu a znovu děláte. Pořád to intenzivně zpracováváte. To opravdu není chytré. Chytrý člověk chápe, že aby proces mohl fungovat, musí se ztotožnit s vírou, že to skutečně bude fungovat.

.

Před pěti lety jsem ještě nemohl oslovit skupinu, skupinu starých duší, takovým způsobem, jako teď vás, avšak energie planety se začíná měnit tak, že se staré duše začínají rozpomínat a probouzet k větším tématům. Některé z těchto věcí vám způsobují nové problémy, protože přesně ty věci, které vás blokují v postupu kupředu, jsou věci, které se zhoršují. Zaznamenali jste to? Teď to víte. Stará duše nemůže v nové energii odpočívat nebo si jen tak proplouvat, s vědomím toho, co ví, s vědomím věcí, které prožila. Musíte na tom pracovat. A musíte na tom pracovat bez procesů nebo knih, o kterých vám tvrdili, že je potřebujete. Musíte se začít obracet do svého nitra a rozpoznat, kdo jste, mluvit se svou duší a říkat: „Musím se změnit. Musím se změnit tak, abych už neměl předsudky a začal rozpoznávat pravdu, kdo jsem, co mohu udělat.

.

Není nutné zjistit, proč je tady ten blok. A řeknu vám proč. Identifikujete blok a pak na něm začnete pracovat. Během zpracování řeknete: „Zkusím tohle.“ A už to znovu děláte. Identifikace bloku nutně nevede k odstranění blokády. Jak na tom často pracujete, rozvíjíte procesy kolem bloku a vždycky říkáte totéž: „Tento proces může nebo nemusí fungovat, ale stejně to zkusím.“ Přitom skutečně nerozpoznáváte, kdo jste, že? Identifikujete tím nějaký druh psychologického bloku. Ne, musíte si sednout a uvědomit si, kdo jste. Pak možná uvidíte, kde jsou bloky. „Ach, vidím to, vidím tamto.“ Ale pak bloky začnou mizet samy o sobě, protože něco většího získá převahu. A to je nadpřirozená pomoc, kterou dnes má na této planetě každý člověk, který je starou duší. Ti, kdo nejsou staré duše, ji mají také, ale nemají ještě tu moudrost, která k tomu patří.

.

Tohle je učení dnešního dne. Učení, které bude pokračovat, pokračovat v tom, že to, co si myslíte, bude pro vás fungovat ve všem, oč jste požádali předem, za předpokladu, že budete mít úplnou a naprostou víru. Že rozpoznáváte, kdo jste, že jste velkolepí, že sem patříte, že jste schopni udělat všechno, bez ohledu na bloky, že jste čistí, projasnění, bílí a připraveni. Když říkám „bílí“, je to opak „temného“. „Bílý“ znamená čistý, jasný a připravený s vědomím, které nemá žádné bloky.

.

Drazí, toto je pravda. Pro některé z vás to teď zazní jako pravda v jiném druhu fyziky, ve které sedíte, v této energii, která říká: „Znám tě“. Je to energie, která je naplněna spirituálními kolegy, které jste možná ztratili, kteří tu však stále na určité úrovni jsou, kteří říkají: „Poslouchej ho/ji (Kryon nemá pohlaví). Prostě poslouchej ten hlas, který představuje základní pravdu. Představuje to, co můžete dosáhnout.“ Bude toho ještě více.

A tak to je.

KRYON

.

Zdroj: www.kryon.com – Making things work for you – MP3 – 10:27 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět