7-2018 Kryon

Znepokojivé věci

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem v Laguna Hills, Kalifornie, 15. července 2018

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Jsou tací, kteří si myslí, že channeling je něco velmi neobvyklého. Když se zeptám, zda máte schopnost napojit se na svou duši, ať už je to cokoli, a vy odpovíte: „Dobře, abych to mohl/a udělat, asi bych měl/a ustoupit z 3D a uvést se do specifického stavu, abych přijal/a božství, a pak bude má duše schopná promlouvat.“ Vítejte u channelingu. V tomto konkrétním případě můj partner nechanneluje svou duši, ale tím, že vnímá schopnost otevřít se a ustoupit stranou umožňuje božství, které tu je a vždy bylo, aby se projevilo. Můžete nechat projevit mistrovství, které jste se naučili od těch, kteří kráčeli ve svém božství dřív po této planetě.

.

Toto je velmi vzácná planeta zvaná Země, která má božský plán, který tu vždy byl na základě svobodné volby. Potenciál tu vždy byl a byl zapsán, ať jste kráčeli kamkoli, ačkoli svobodná volba nedopadala dobře. Přivedli jste planetu na pokraj další zkázy, která by byla naprostým zničením, horším, než když vyhynuli dinosauři, ale vy jste to neudělali. Když se můj partner narodil, proroctví o této planetě ji předurčovalo k zániku. Když bylo mému partnerovi čtyřicet let, proroctví o této planetě stále mluvilo o zániku. Drazí, až v letech 1989 a 1990 jste byli schopni to zvrátit. Můžete se podívat na atributy historie, abyste viděli, kde jste to udělali a kdy jste se vymanili z potenciálů, které vás měli dovést k zániku. Dokázali jste to, neudělali jste chybu se svobodnou volbou, vytvořili jste posun. Proroctví prastarých vám sice sdělovala, že posun je určitým potenciálem, ale neřekla vám, že to dokážete. Žádné z nich.

.

Takže první bod tohoto channelingu je: Uvědomte si, že co se na planetě stalo, stalo se kvůli vám a jen kvůli vám. Prosadilo se vědomí, které bylo vyšší, než to předcházející, a začalo se jako sněhová koule valit směrem k míru na Zemi. Víc než to, začalo se valit směrem k vzestoupení Země, valit se doslova k místu, které můžete najít v bibli, k nebi na Zemi. To vše byly metafory pro lidskou rasu, která je částečně lidská, částečně božská, stejně jako ti, kteří vás oseli před dlouhou dobou. Avšak v tomto posunu, ve kterém jste se jen tak tak ocitli, je tolik překvapení. Nadpis tohoto channelingu by mohl být „Znepokojivé, zneklidňující věci“. Protože během posunu se všechno mění. Začínáte s novou časovou osou, fraktály, potenciály, které existují v atomové struktuře na základě toho, kdo jste a kým se můžete stát. To všechno se mění. Magnetická mřížka planety se musela posunout, posunuli jste se do nové oblasti vesmíru s neznámou radiací, která pomůže ke zvýšení vašeho magnetismu a vašeho vědomí. Všechno se posouvá. Zatím je to pomalé, jen chodíte do práce a vracíte se domů(Kryon se usmívá). Nejste si vědomi tohoto druhu velkoleposti, rozsahu posunu. Precese rovnodennosti má svůj vlastní časový rozvrh. Zeptáte-li se nějakého astronoma, jak ten rozvrh vypadá, je to zhruba 18 let před a 18 let po precesi. Jste pátým rokem (2018) po (precesi rovnodennosti). V rámci těch 36 let zbývá čas na uskutečnění a dokončení věcí, právě teď. 

.

Po uplynutí těch 36 let by to mohlo být obtížnější. Už jste začali a můžete to vidět ve vašich zprávách. Věci, které začínáte probouzet k něčemu, co jste nikdy dřív neměli. Chováte se lépe jeden k druhému, ať tomu věříte nebo ne. Odhalování nečestného jednání není zneklidňující. Odhalování temnoty není znepokojující, ledaže by vás znepokojovalo. Co tím míním, drazí, je to, že začínáte odhalovat věci, protože vyzařujete světlo do temných míst. Světlo na této planetě se začíná šířit a vy to začínáte vnímat, pracujete s ním, probouzíte se do něj a někteří dokonce přicházejí na shromáždění, jako je toto. Říkají: „Vnímám něco, ale nevím, co to je.“ Je to světlo. Světlo v temnotě je metaforou pro nižší a vyšší vědomí. Vyšší vědomí jednotlivce se bude podílet na odlišném chování mezi lidmi. Bude v něm víc integrity, čestnosti, upřímnosti, transparentnosti.Vědomí nízké energie je toho opakem. Jak začnete objevovat vyšší vědomí a světlo začne svítit na všechny ty temné věci, které vždy existovaly a které začnou vycházet najevo. To je znepokojivé. Budou tací, kteří se na to podívají a řeknou: „Podívej, jak je to na planetě hrozné, podívej se na to, co se děje. Vidíme tohle, vidíme tamto, teď zase tohle, není v tom žádná naděje.“ Myslí si, že věci, které vycházejí najevo, jsou nové. Nejsou, žádná z nich. Věci, které se dějí mezi lidskými bytostmi, předsudky, které vedou ke zklamání a někdy k utrpení, to je hrůza. Co se děje dětem, hrůza. A je to všude. Drazí, vždycky se to dělo. Kousek po kousku začíná světlo svítit na všechny znepokojivé věci na této planetě a jednu po druhé odhalovat. A až začnou vyplouvat na povrch, a mezi nimi budou takové, jaké byste nečekali, byl bych rád, abyste k tomu přistupovali se zralostí. Abyste sami sobě řekli: „To světlo je tak jasné, že o tom teď díky němu víme. Vidíme to. Chápeme, že věci nízké energie nemohou a nebudou ve světle existovat.“1

.

Jeden z atributů odhalujících se znepokojivých věcí jsou řešení, jak se jich zbavit, která se začnou objevovat. Nepatřičné věci, vytvořené těmi s nízkou energií a nízkým vědomím, bez morálních aspektů a bez představy o správném nebo špatném, které jsou prostě jen chamtivé a hamižné, tu nějakou dobu budou s vámi, drazí, avšak nemohou už vyklouznout. Co uděláte, je to, že eliminujete to, co vytvořili, ne však je samotné. Budou mít na výběr mezi světlem a temnotou stejně jako vy, vy však budete odstraňovat to, co vytvořili. Drazí, co se děje na této planetě, je tak hrozné, a tolik ukryté v temnotě; je tady toho hodně, co musí vyjít najevo, všechny ty znepokojivé věci. Jak budete reagovat, co budete říkat, až přijdete na to či ono? Budete mít opět tolik zralosti a pochopení, že tu vždy byly? Že tyto věci samy o sobě ve své době příslušely k temné energii, k temné Zemi, ale teď už ne? Co uděláte dál, bude rozhodující. Pokud odhalíte něco, co je naprosto nevhodné, nepřiměřené, do čeho je hodně lidí zapojeno, možná i po celém světě, může nastat tendence použít násilí k jejich odstranění. Rád bych, abyste uvažovali o něčem úplně jiném. Rád bych, abyste použili média, abyste to zveřejnili a odhalili každému člověku na této planetě, aby nebylo co skrývat. Už nebudou moct nikdy existovat jakákoli tajemství. A celý ten proces toho, k čemu docházelo, už nebude moct dál ve světle pokračovat. Rozpadne se, zhroutí se. V minulosti bylo starou metodou napadnout a zničit, místo vyzařovat světlo.

.1

Tohle je první věc, kterou vám chci předat, až se znepokojivé věci začnou objevovat: Vyzařujte víc světla. Ukažte, jak znepokojivé a rušivé jsou, co by mohly znamenat a jak dlouho trvají. Pokud bude potřeba, zveřejněte obličeje (těch, kteří to způsobili), ale nepoužívejte sílu. Nějakou dobu vám říkáme, že něco přichází, že se to týká vaší kultury a pokaždé, když o tom mluvím, jsou tací, kteří se ptají: Kdy? (Kryon se směje) Blíží se to. Může se to stát způsobem, jaký neočekáváte. Nestane se to přes noc, bude to možná postupné, pozvolné, avšak, drazí, přijde čas, kdy to, co nazýváte Big Pharma (farmaceutická lobby) už nebude moct existovat, jak existuje dnes, protože dnes je založená na chamtivosti, ne na zdraví.Některé z těch substancí jsou zázračné, pokud jsou používané čestným způsobemněkteré však ne. A tady je třeba mít schopnosti rozlišit, co je dobré a co ne. Právě teď však máte vývoj ve farmacii, za který se utrácejí miliardy, aby se lidé udržovali nemocní, dokonce aby možná i umírali, místo aby se využilo to, co je dobře známé, co by to mohlo nahradit. Neudělají to. Je to nehorázné, hanebné, a vyjde to najevo. Ne všechno z farmacie je však špatné. Nevhodné je to, co teď pozorujete a bude to znepokojivé. Očekávejte to. Tohle je způsob, jakým se to možná bude odhalovat.

.

Objeví se lidé, kteří se už nebudou bát vyjít s tím na veřejnost a sdělit celý příběh, co se děje uvnitř, aniž by se báli o život. V minulosti existoval axiom, který říká, že nikdy nemůžete přemoct ty, kdo disponují „velkými penězi“. Ti, kdo mají hodně peněz, ovládají vše, proto jakákoli nevhodná věc, která by na ně vyšla najevo, zůstane zametena pod koberec, bez následků. V nové energii, která je jasnější, svěžejší a novější, se to však najednou začne odhalovat. A tito odvážní lidé budou schopni to ukazovat a sdělovat, co se děje. Někteří to zveřejní v těch nejlepších médiích, která máte. Někteří z vás si koupí vstupenky, aby se na to podívali (to je narážka). Bude se to dít a jako mnoho dalších věcí to otřese planetou. Vyjde to najevo, protože to už nebude moct existovat ve světle.

.

Tohle je jen jedna z dalších znepokojivých věcí, na kterou byste mohli pomyslet. Myslíte, že existují tací, kteří chtějí hrabat peníze kvůli určitým výhodám? Odpověď zní: Všude, samozřejmě, ve všech vládách. Sledujte, jak to transparentnost začíná měnit a nebude to nutně jen v jedné zemi. Bude k tomu docházet v mnoha zemích najednou, jako kdyby to bylo nakažlivé. (Kryon se směje) Světlo se šíří způsobem, jaký byste neočekávali. Tohle jsou věci, o kterých vám říkáme, a tyto věci vyvolají rozdíl na této planetě. Pro některé budou znepokojivé.

.

Pokud jste upadli do kómatu před posunem a dostali se z něj až teď, budete těmi, kdo říkají: „Chci se vrátit zpátky“, protože se vám nebude líbit nic z toho, co uvidíte. Řeknete, co se to děje s naší vládou, co se děje tady nebo tam, proč tímto způsobem? Řeknete mi, že to byla temná armáda, která to vyjevila, že o vše, oč se starali, bylo zlo, že dokonce neměli žádné hranice, jak se to dělo. Co se to děje na této planetě? Podívejte se na všechny ty rozkoly v náboženství, co všichni ti rezignující kardinálové, jaké strašné věci zjistili? A budete mít pravdu, bude to znepokojivé. Vy jste však neupadli do kómatu, místo toho jste překročili milník, jako staré duše s transparentem Zvládli jsme to. Pak jste vytáhli své světelné meče, protože jste očekávali temnou armádu a protože jste očekávali, že to bude něco, co nebude mít rádo světlo, co bude proti vám bojovat, a to je přesně to, drazí, co se právě děje. Jakmile se něco odhalí, sledujte reakce na toto odhalení. Bude to temnota hlásící se ve vší své temné vznešenosti, aby se pokusila snížit význam toho, co jste odhalili. To je lidská přirozenost, to je stará energie, její lepší nebo horší stránky, podle toho, v co věříte. Avšak, drazí, tento channeling o znepokojivých věcech je o vítězství, o řešení věcí, protože budou světlem odhaleny.

.

Až se od teď po několika dalších dekádách ohlédnete zpět, vzpomenete si na tento channeling a odškrtnete si věci, které se staly, které jste vyřešili a které už nebudou žádným problémem. Budete schopní podívat se na to, co jste uskutečnili, a na další věci, na kterých je třeba ještě pracovat, avšak uvidíte, že tu bude tendence k nápravě. Lidská přirozenost se začne sama napravovat a vstoupí do světla. Lidé se k sobě budou chovat lépe. Bude víc transparentnosti a na Zemi nebudou žádné války. Tohle uvidíte. Přesto se objeví tací, kteří řeknou: „Já tomu nevěřím, ale vím, že se skutečně posouváme. Něco se s lidstvem děje. Chtěl bych o tom vědět víc, jaká jsou ohledně toho proroctví? Existuje nějaké proroctví o tom, co přichází?“ Ano, existuje. „Je tu něco, co bych měl vědět a co nevím?“ Ano, je. „Je v tom zapojen Bůh?“ Ano, ano (Kryon dojatě). Je to nádherné a takhle může vypadat vaše budoucnost, drazí. Rozhodující otázkou je načasování. Nelze předpokládat, zda to bude krátké nebo dlouhévzhledem ke svobodné volbě a tolika pracujícím částem vědomí. Může se to zpozdit, ale může dojít k urychlení. Záleží na starých duších, které to poslouchají (a čtou), aby pochopily, co se děje na planetě, místo aby se bránily změnám. Aby pochopily, co světlo dokáže, když se rozjasní a temnota se projeví. Kolik odporu vůči pravdě se objeví? Jak tvrdě se bude temnota bránit? Všechny tyto věci jsou neznámé. Co je však známé, protože jste je ukazovali dokonce v těchto letech, je to, že trend směřuje výš, dochází k laskavosti na této planetě a to je plán světla a jádro Boha ukazující se skrz vás, skrz každého jednotlivce.

.

To pro tuto chvíli stačí. Všechno to, o čem jsem teď mluvil, staré duše, bojovníci světla, sděluje jedno: Jste tolik milováni za to, co děláte. Nikdy neexistovala taková doba, jako je nyní. Jste tolik milováni za to, co se bude dít, za oběti, které přinášíte, protože ne všechno je u vás v pořádku. Stále se ještě rekalibrujete, stále se ještě učíte, co musíte udělat, abyste žili déle ve zdraví, a zároveň musíte bojovat s temnotou. Je to mimořádná doba. Kvůli tomu jste přišli, o tom je být starou duší. To je cesta hrdiny a tak to je.

KRYON

.

Zdroj: www.kryon.com –Disturbing things – MP3 – 20:56 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět