7-2018 Kryon

“Moudrost”

Tento živý channeling byl přijat na Delphi University v Mccaysville, Georgia 7. července 2018

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství přijaté v Georgii, USA.

.

Zdravím vás, moji drazí, Já jsem Kryon z magnetické služby.

Byli byste naplněni úžasem, kdybyste věděli, jak dlouho je zde na této planetě vaše duše, ať už v té nebo jiné formě. Toto jsou věci, které jsou kompletně skryté za závojem vhodnosti. To, co tím mám na mysli je, že vám nepomáhá, že jste neustále vyrušovaní energiemi minulosti. Takže důvěrně, je zde vždy pocit, že možná, je tento život tím jediným, který jste dostali. Měli byste vědět, že neexistuje žádný skutečný důkaz, že je tu něco víc. Není nikdo, kdo by se mohl vrátit, dotknout se vašeho ramene a říci: „Koukni, to jsem já! Jsem pořád tady!“ Takže, moji drazí, vše o čem mluvím, a vše, co jsem jako Kryon řekl a předkládám jako pravdu, je něco, čemu věříte, že je skutečné tím, že tomu s použitím duchovní logiky a intuice věříte.

.

Změny v moudrosti mají náskok

Lidské podmínky se mění, a to, co se v této změně posouvá, je soubor nástrojů lidské moudrosti. Moudrost všeho ve vašem dosahu je jednou z těch věci, které jsou svázány skoro se vším ostatním. Je to spojeno s intuicí. Je to spojeno s vaší Akášou, a je to spojeno s něčím pro vás novým. Tento nový atribut je něčím, co nakonec pojmenujete, ale někteří používají pro pocit, že sem patříte duchovně, jiná jména. Je to pocit poznání toho, kdy jsou věci v pořádku. Je to vědění ve vašem nitru, které mimoděk přitaká, když zaslechnete moudrost věků a pocítíte, že je správná.

.

Toto je něco nového, co někteří z vás mají brzy zažít. Zažijete evoluci „intuitivnosti pravdyVěci začnou zvonit čistotou pravdy způsobem, který můžete měřit vašimi tělesnými reakcemi. Něco se stane – možná to bude pohyb, možná pocit, možná mrazení nebo něco jiného. Možná to bude něco, co bude zvonit správností jen pro vás, a jen vy budete vědět, že je to pravdivé.

.

Nyní je to nové v tom, co ve starší energii nebylo – ne takové, jak to popisuji. Některé ženy řeknou: „No, měla jsem intuici i ve starší energii.“ Drahé, ne do té míry, jako dnes a ne do té míry, do jaké to nakonec ucítí všichni lidé. Přestože to náleží především ženám, protože ty mají obecně lepší intuici díky spojení v jejich mozcích, které jsou biologicky odlišné. A nyní je to dostupné pro celé lidstvo. Takže můžete říci, že samotná fyzika reality, ve které se nacházíte, se začíná měnit. Mohli byste dokonce říct, že vy a i ti kolem vás jsou stále moudřejší.

.

Moudrost definována

Je velmi zajímavé studovat moudrost. Kdybyste se chtěli podívat na moudrost lidstva, mělo by to velmi zajímavé pozadí, protože se vůbec nejedná o moudrost. Je to jakási limitovaná verze oceňování sebe sama. Na jistém stupni vývoje vašeho vědomí se jedná o do sebe uzavřenou moudrost. Je to ten druh moudrosti, který oceňuje sebe sama za to, že je tak moudrý. Budeme tomu říkat „ujařmená moudrost“ nebo „omezená moudrost“.

.

Nacházíme se dnes na této univerzitě na místě nazvaném Chrám moudrosti, a už slovo chrám poukazuje na Boží moudrost, tvořivý zdroj, zdroj, který je nad všemi zdroji a zahrnuje velký soucit a lásku. Jednou ze zajímavostí ohledně pravé moudrosti je to, že je tichá. Je to vědění a zahrnuje v sobě více než jen myšlení. Slavná socha „Myslitel“ vás možná přivádí k závěru, že myslitel je také moudrý. To není nezbytně pravda. Jen o něčem přemýšlí. Takže pro vaši představu minulosti, moudrost je skoro vždy spojena s mozkem. Jak rozumná je osoba, která je moudrá?

.

Už dříve jsem vám řekl, a teď to povím znovu: Moudrost bez lásky není ničím jiným než slovem. Moudrost bez základu ze soucitu není moudrost. Je to jen předpoklad pro uvažování – jakýsi kruh myšlení pro myšlení. Skutečná moudrost je výslednicí lásky a soucitu pracujících společně způsobem, který prověřuje to, co je krásná, hluboká, duchovní pravda. Z toho vychází moudrost věků, po které toužíte. Mozek vám nemůže dát moudrost.Může vám poskytnout vyšší vědění a iluzi moudrosti. Ale může vám dát jen to, čemu budu říkat „ujařmená moudrost“, moudrost, která je ohraničena plotem oceňování sebe sama.

.

Existuje jeden slavný příběh: Jsou tací, kteří chtějí otevřít dveře tak, že buší stále znovu a znovu hlavou do dveří. Ty dveře se, mimochodem, nikdy neotevřou, ale oni si cení sami sebe za to, že tou hlavou buší. Za nějaký čas hlavou bušit přestanou a prohlásí, že se dveře otevřely, i když se to nikdy nestalo. Někteří dokonce bušení hlavou do těch dveří obětují svůj život, aby se mohli pochválit, že se dveře otevřely, když se tak ve skutečnosti nestalo. Po čase si uvědomí, že musí dveře otevřít znovu, i když je před tím nikdy neotevřeli. Tak se vracejí a buší hlavou do těch dveří znovu.

.

Pokaždé, když provádějí to hlavou-bušení a „jako“ otevírání dveří, tak si po skončení navzájem blahopřejí, a dokonce mluví o moudrosti, kterou vyžadovalo to bušení hlavou. Tito lidé jsou ve staré energii v její nejlepší podobě, ve které jste vyrostli. Přesně víte, o čem mluvím, že? Za nějaký čas buší hlavou znovu. Někdy mají ty dveře odlišná jména. Někdy jsou ty dveře jiné, ale nikdy se neotevřou. Dokonce i v tom je sebeklam, a následuje cyklus sebechvály. Je to přijetí moudrosti, která se nikdy neuskutečnila, protože se pohybuje v kruhu falešné logiky a mytologie a nikdy skutečně neprošla lidskou mozkovou myšlenkou toho, co znamená mít otevřené dveře.

.

Kolem jde člověk s klíčem k těm dveřím a lehce je otevře. Autority u dveří jsou šokovány a rychle se chopí toho člověka a sdělí mu, aby se už nikdy nevracel. Je to proto, že vědí, že teď mají co do činění s ďáblem nebo magií – protože ten s tím klíčem měl řešení, které bylo mimo realitu všeho, o čem se předpokládalo, že je nějaký člověk schopen udělat. Tudíž ty dveře zabouchnou, pokračuji v bušení hlavou a snaží se je otevřít svým způsobem. Konec konců, bušení hlavou je dnes respektovaný a očekávaný způsob práce s dveřmi.

.

Moudrost věků pochází z nefunkčního nastavení, které věří tomu, že je moudré, když není, a chválí se za věci, které se zakládají na, nebo jsou přijímány v, ignorování pravdy. Předáváme vám to a říkáme: „Hlupák neví, že je hloupý.“ Takže otvírači dveří bušením hlavou mají stejný atribut. Mohou být ultra hloupí a nikdy to neuvidí nebo nepoznají. Budou chodit a hloupě mluvit a nikdy si to neuvědomí. Jiní to ale začínají vidět okamžitě. Lidská rasa neví, že je nefunkční. Teď právě nastává doba, kdy se lidstvo dostává z té fáze, kdy prohlašovali za moudré, o čem se domnívají, že je moudré. Je to začátek soukání se ze skořápky hlupáka, ve které vězí.

.

Vynoření se nové moudrosti

Nespoutaná moudrost“ (ta skutečná) je komplikovaná a velmi se liší od toho, o čem vám bylo řečeno, jaká by měla moudrost být. Nenáleží intelektuálním myslitelům, moji drazí. Patří soucitnému člověku. Moudrost nabírá nový směr, o jakém jste dokonce ani netušili, protože ten se nevyučuje. Měli Mistři na této planetě moudrost? Jestli ano, kolik hluku nadělali? Odpověď zní, že žádný. Seděli a byli tišší, přesto moudrost, která z nich všech prýštila, byla hlubokou moudrostí věků. Dokázali se na vás podívat a rozpustit vaše srdce láskou a soucitem Stvořitele a výsledkem byla čistá moudrost.

.

Spoutaná moudrost, nebo „moudrost v krabici“, nadělá spoustu rámusu a prohlašuje sama sebe za pravdu. Prodává sama sebe v rámci hierarchie moudrosti jako tu „nejlepší moudrost“. Myšlením překonává sama sebe, tvoří mytologie, aby potvrdila sebe sama, a zabíjí, aby přežila. Přesto v celé té nefunkčnosti nevidí, že je rozbitá.

.

Nespoutaná moudrost“ nepochází z mozku. Naopak, pochází z buněk. Avšak toto prohlášení vás dovede k argumentu, že biologie je jednoduše chemie. Pokrokový myslitel se ale může místo toho zeptat: „Co by skutečně, doopravdy, mohlo být ve vaší DNA? Mohla by tam být multidimenzionální chemie? Pokud ano, co by mohla obsahovat?“

.

Věříte v lidskou Merkabu, jakési energetické pole, které představuje multidimenzionální biologii? Možná, že se jedná o hluboce duchovní pole? Eliáš (II. Kniha královská – Bible svatá) ho viděl! Věděli jste, že je obrovské? Je osm metrů široké! [26 stop.] Má také hluboké vzory a fraktály. Jestliže jste studovali Květ života, spatřili jste nezměrnost, komplexnost a potenciál Merkaby. Ale počkejte, řekl jsem, že je to multidimenzionální, ne ezoterické – to znamená, že je to fyzika! Správně. Přijde den, kdy dojde k uznání, že Bůh (Mistr Stvořitel) je mistrem fyziky a tudíž, studium fyziky je prostě studiem duchovního mistrovského plánu hluboké fyziky. Skutečně nastane den, kdy už jednoduše nebudete moci déle oddělovat vědu a duchovnost.

.

Tato Merkaba je naplněna vzorováním, které jednou spatříte. Je nevyhnutelné, že se věda jednoho dne rozvine do bodu, kde objeví schopnost pozorovat multidimenzionální a kvantové vzorování. Když to uděláte, bude to revoluční a dojde k obrovskému poznání toho, že každý člověk má duchovní a zdravotní vzor. Věda ho spatří kolem každého člověka a vzorování samotné bude sloužit k rozpoznání toho, jak je daný člověk zdravý, jak je vyrovnaný a možná dokonce i kolik minulých životů měl. To přichází, ale k této Merkabě se ptám: „Jak vzniká? Odkud to pochází?“

.

Někteří by mohli říci: „No, pochází to z duše.“ Potom by se mohli zeptat: „Ale kde je ta duše?“ To je logika, která vás přivede k mnoha odpovědím, z nichž žádná nebude správná. Jen hádáte na základě intelektuální moudrosti.

.

Správná odpověď je moudrá a je mnohem praktičtější než cokoliv, co byste si mohli vymyslet. Odkud Merkaba pochází? Pochází právě odtamtud, co je vaší kolektivní DNA, protože, moji drazí, ta nádherná starobylá DNA pochází přímo z hvězd. Vzorování v multidimenzionálních částech DNA vytváří to, co je vaší lidskou Merkabou a je to posvátné. Obsahuje nejen moudrost vaší planety, ale i vesmíru samotného. Přijde den, kdy budete muset přijmout, že vaše biologie zaujímá místo, které je za hranicemi lidské logiky a naopak je součástí moudrosti Stvořitele – a není to vytvořeno v mozku.

.

V DNA je obsaženo i něco dalšího. Je to „vzpomínka na všechno“. Je to vzpomínka vaší Akáši na planetu. Kdo jste byli? Co jste dělali život za životem? Naučili jste se něco? Takže ta největší „nespoutaná moudrost“ na planetě přijde přímo od starých duší, které sedí možná přímo tady. Je to stejná moudrost, kterou měli Mistři, a pochází ze stejného místa. Nemá nic společného s intelektuálním úsilím, a zná lepší způsoby než je bušení hlavou do dveří jménem mytologie. Je pevně ukotvena ve skutečné, praktické historii vaší galaxie.

.

Kdo byli těmi největšími mysliteli historie? Někteří říkají, že Řekové. Všimněte si, že stvořili své Bohy nefunkčními, aby odpovídali lidské povaze. Byli tudíž velice dobří ve zhotovování svých „moudrých dveří“, takových, které se nikdy neotevřely ničemu, co bylo více než jen intelektuálním úsilím, nebo představou, že Bůh je právě takový jako člověk. Ta pravá moudrost měla přijít mnohem později.

.

Přicházející rozvoj nové moudrosti lidstva

“Nespoutaná moudrost” bude tichá, a z hlubin akášického záznamu vytáhne to, co je funkční, ne to, co nefunguje. Začne mít vzpomínky, které budou pozitivní, ne negativní. „Nespoutaná moudrost“ začne chápat sama sebe a bude přemítat o soucitu stvoření. Zde je pět atributů, které hledejte u rozvinutých lidí:

.

Číslo jedna: Budou tiší – žádné bušení do hrudi.

 

Číslo dvě: Uvědomí si, že vše, co znají, je jen zlomek toho, co existuje. Tudíž budou skromní kvůli tomu, co neznají.

 

Číslo tři: Budou vždy připraveni na neočekávané a nikdy nebudou nic považovat za „kompletní”.

 

Číslo čtyři: Budou milovat bezpodmínečně a hluboce. Budou zjevným způsobem milovat lidstvo a Zemi.

 

Číslo pět: Budou mít „rozšířený“ soucit – něco, co jste ještě nezažili.

.

Budou těmi nejmoudřejšími na planetě a už přicházejí. Největší moudrost na planetě nepřijde z „vysoké úrovně myšlení“, ale z toho, co lidstvo zažívalo v průběhu věků. Budou to mít pouze staré duše. Akáša v DNA se probouzí s tímto atributem a vy to spatříte nejprve u nových dětí, které přicházejí po roce 2012. Dokonce i teď vidíte rozdíl mezi dětmi, které jsou „chytré“ a dětmi, které jsou „moudré nad svůj věk“.

.

Skutečnost

Co si můžete vzít z této diskuze o novém druhu moudrosti? Začne se měnit způsob toho, jak vše funguje, a to může některé strašit. Změna je taková. Začíná se měnit každodenní život a věci, které byly celé věky stejné. Normál“ se začíná transformovat do něčeho jiného.

.

Tato nová rozvíjející se lidská povaha ovlivní způsob, jakým obchodovat. Obchodní vedení začne chápat, že zaměstnanci jsou skutečnými lidskými zdroji a jsou tím nejcennějším, co na planetě existuje. Tudíž jsou spíše rodinou než pracovníky a na pracovišti o ně musí pečovat. Rozhodujícím faktorem nového byznysu bude kombinace finanční uzávěrky a toho, jak si vede „rodina“, která pracuje ve společnosti. Co může udělat management, aby udělal „pracovní zkušenost“ mírumilovnější a produktivnější pro všechny, kteří tam pracují? Velké korporace se stanou velkými rodinami a zaměstnanci je nebudou chtít nikdy opustit, protože je o ně mnoha způsoby pečováno. Je to nějaký druh Pollyanny (tj. tendence vnímat jen to dobré, pozn. překl.) že si to malujeme na růžovo? Moji drazí, v některých kulturách to už tak je.

.

Jak to bude s moudrostí v politice? Už jsme se tomu věnovali dříve, ale někteří to potřebují slyšet znovu. Přijde den, kdy jestliže jeden kandidát bude kritizovat druhého nějakým neetickým způsobem, tak ho hodíte přes palubu. Uděláte to, protože vám tím ukáže, kdo opravdu je. Jestliže jeden kandidát bude mluvit drsně o jiném a bude mu nadávat, tak se ho zbavíte. Nelaskavost je průhledné okno, kterým uvidíte do jejich osobnosti, a veřejnost tím bude odpuzována. Voliči budou očekávat integritu, čestnost, soucit a laskavost, dokonce i v souboji nesourodých idejí. Najednou zde bude rozvoj politických procesů a jedna strana nebude muset likvidovat druhou, aby byla pochopena nebo zvítězila. Na vítězství díky klamavým informacím bude pohlíženo jako na nečestné a nepřijatelné.

.

To změní způsob politických kampaní, moji drazí, a přichází to. Zjistíte, že nemůžou být víc laskaví jeden k druhému! Avšak když veřejnost začíná měnit svá očekávání, mnoho starých politiků na to bude reagovat a budou se snažit vyhovět těmto očekáváním, aby byli zvoleni. Ale pokud je to falešné, tak to poznáte také. Na veřejnosti člověk nemůže předstírat, že je laskavý a soucitný pokud takový není. Realita se rychle ukáže.

.

Až poprvé dojde k soutěži, kde dva nebo více kandidátů přijdou se soucitem, budou to myslet vážně, a opravdu budou mít rádi své protivníky, bude to pro vás jako závan čerstvého vzduchu! Začnete naslouchat opozičním myšlenkám a nebudete se soustředit na to negativní. Uvidíte rozdíl a uvědomíte si, že je to opravdová změna hry. Změní to to, kdo bude zvolen. Protože ten, kde bude zvolen, potom bude pokračovat v očekávání integrity od svých podřízených spolupracovníků. Změní se tím všechno, protože to nepochází ze srdce ale z DNA, která se rozvíjí. Novým zlatým standardem se stane soucit.

.

Vaší silou jsou vaše úžasné rozdíly

Rozhlédněte se po této místnosti. Někteří se možná ptají, čím vším jste prošli. Odpověď zní, vším. Podívejte se na pohlaví v této místnosti a uvědomte si toto: Všichni jste je vyměnili! Každý muž byl ženou. Každá žena byla mužem, mnohokrát. Stále si měníte místa. Každý z vás má úplnou lidskou zkušenostJeden každý z vás zakusil radosti a hrůzy života, a to vytváří moudrost, kterou nelze nikdy generovat jednoduše intelektem lidského mozku nebo skrze samotné myšlení. Moji drazí, dostáváte se blíže k tvořivému zdroji a původnímu učení, které vám předali Plejáďané. Začínáte vidět „jednotu se vším“ na této planetě a to mění způsob, jakým myslíte.

.

Právě teď tím nejmoudřejším na planetě může velice dobře být objímač stromůTato osoba je spojena s Gaiou a má moudrost věků pociťovanou skrze kořeny, které směřují přímo do země. Protože strom dýchá, co vy vydechujete, stává se jedním s vámi a vy s ním. Emoce, kterou cítíte, je příroda, váš partner, a je to ten nejmoudřejší partner, jakého jste kdy mohli mít. Gaia je láska. Kdybyste mohli část odebrat a předat ji lidstvu, všechno by se změnilo. Mnozí budou naříkat, když si uvědomí, že je to nemožné. Ale jeden po druhém to většina lidstva spatří svým vlastním způsobem a při pozorování krás přírody začne chápat, že v sobě možná má „vědění“ lidstva.

.

Původní národy to učily. Příroda (Gaia) zná lidstvo – a této nádherné energie lze dosáhnout!

.

Původní národy na planetě měly daleko větší moudrost než dnes vy, jen proto, že rozuměli spojení se vším. Takže to je další krok. Mluvíme o vaší DNA. Mluvíme o Akáše (moudrosti vašeho minulého života), která je zde, aby vám pomohla rozvinout soucit a lásku k ostatním lidem. A my vám říkáme, že vaši předkové jsou vaší součástí – přesně tak, jak to věděly původní národy.

.

Spojení

Tím posledním je hluboké spojení se Zemí. Někteří z těch nejmoudřejších na planetě v průběhu věků byli těmi, kteří byli šamany a byli spojeni s planetou takovým způsobem, že je těžké poznat rozdíl mezi přírodou a jimi. Pochopili „jednotu“ věcí a dokázali dělat všechny ty zdánlivé zázraky. Tak to funguje, protože Gaia je živoucí partner. V průběhu věků bylo mnohé z toho zapomenuto. Avšak když začnete chápat energii mřížek a jak se spojují, aby vás skutečně vedly a pomáhaly vám, začnete chápat realitu toho všeho.

.

Dalším atributem moudrosti je uvědomění si, jak jste spojeni s tím, čemu říkáme „pole“. Je možné, že pouhé kráčení po Zemi vás určitým způsobem spojuje se vším? Možná, že je koherence (soudržnost) mezi vámi, vaším vědomím a vším co je? Když jdete z bodu A do bodu B, cítíte, že je tam s vámi přítomno ještě něco jiného? Mohli byste říci: „No, to je Bůh“. Možná, že ne. Možná je to vaše Boží část spojená se vším, co je na této planetě, pracující společně pro vás v nějakém zvláštním uspořádání. To pole je něco, co zde vždy bylo, moji drazí, ale pouze v této nové energii je viditelné, měřitelné a analyzovatelnéTo je součást evoluce vašeho vědomí, kdy se v současnosti začínáte dívat na vědomí jako „hráče“ ve fyzice toho, co vytváří vaši současnou „dimenzionální realitu“ (jak se sami chápete).

.

Mistrovství ticha

Mistři planety se vám dívají do očí a velmi málo mluví. Příroda dělá totéž a elementálové jsou stejní. Všechny tyto energie hovoří velmi málo. Můžete šířit lásku, soucit a neuvěřitelnou moudrost jednoduše tím, že půjdete tam, kam vždycky a budete vědět, kdo jste.Všechno se slévá v jedno.

.

Je to skoro jako by se vaše moudrost a světlo pocházející z vaší Merkaby rozprostíraly všude, kam jdete, a jemně se zvláštním způsobem dotýkaly ostatních. Někteří kolem vás tím budou ovlivněni a mnozí možná řeknou: „Jak můžeš tyhle věci brát v klidu? Já jsem ve stejné situaci a vidím, že jsi v pohodě. Já nejsem.“ To je pozvánka pro soucit. Můžete k nim začít mluvit o tom, jak širší perspektiva toho, kdo jsou, vytváří moudrost klidu. Můžete je nechat jemně poznat, co jste objevili – že nejste nějakou obětí světa a že jednotliví lidé mají kontrolu nad tím, kdo jsou a co dělají, a ne, co jim bylo řečeno druhýmiBude to vaše moudrost pocházející z vaší zkušenosti kráčení z bodu A do bodu B kvůli tomu, kdo jste – úžasná, nádherná, lidská bytost na této planetě.

.

Tato vaše Merkaba začíná hrát v budoucnosti civilizace větší roli, než si myslíte. Takový je její design. Proto je tady. Přemýšlejte o Merkabě jako o vaší multidimenzionální biologické součásti, která byla vždy s vámi a kterou někteří od začátku cítili. Dokonce i bez nástrojů k vidění ji mnozí studovali a učili o ní. Avšak stále nemáte představu, co je to skutečně. Nespoutaná moudrost“ je schopnost chápat, že nevíte všechno, ale jste připraveni vidět za hranice víry, která v současnosti věci před vámi skrývá. „Nespoutaná moudrost“ je moudrost, že chcete sedět a být tiše a jednoduše přemítat o kráse všeho co je a být s tím spokojeni, dokud nebude odhalena větší znalost.

.

Tím nejvíce vzrušujícím pro guru je být rok potichu. Je to vnitřní moudrost, nespoutaná, která negratuluje sobě samé, ale je otevřená tomu, co zatím neví. Ten, kdo sedí v tichosti a absorbuje všechno ostatní, co je tiché, má „nespoutanou moudrost“. Příkladem uzavřeného lidského vědomí je toto: Hlupák neví, že je hlupák.“ Ale nespoutaná moudrost je, když člověk ví, že nemůže „nahlédnout nahoru“ do vyšší dimenze myšlení a vskutku by mohl být považován za hloupého, ale také uznává, že je toho více než zná teď a že je to dosažitelné a časem bude jeho.

.

Nástroje moudrosti jsou ve vašem nitru, všechny. Koherence, kterou můžete vytvořit prací v rámci jedné skupiny, když si to všichni plně uvědomíte, je enormní. To, co můžete kolektivně pro tuto planetu udělat, dokonce i ve svém klidu a tichosti, je úžasné. Znovu to definuje moudrost tak, jak ji znáte a její pouhý úžasný koncept nahradí praktickou energií.

.

V této místnosti není nic náhodou. Všechny tyto věci, moji drazí, se začínají odhalovat v této době a v tomto čase. Jak jste moudří? Dokážete aspoň vstoupit do vztahu s tím, co nazýváme vaší buněčnou strukturou? Věděli jste, že má inteligenci, která je lehce oddělena od vašeho vědomí? Slyšeli jste o vaší innate (pozn. překl.: vrozená inteligence našeho těla)? Všechny tyto věci jsou součástí nového, moudřejšího člověka, který říká: Opravdu nerozumím detailům, ale jsem s nimi plně vyrovnán a jsem připraven používat jakoukoliv část z těchto ezoterických věcí, které pomohou mému životu a těm kolem mě. Některé z těchto věcí vás nikdy neučili ve škole ani nikde jinde! Dokonce ani v duchovních systémech jste o těchto věcech neslyšeli. To je dělá nepravdivými, moji drazí, nebo vám to říká, že se zde odehrává něco nového.

.

Shrnutí

Dokážete opravdu uvěřit tomu, co zde slyšíte, nebo že existuje osobní energie, ve které doslova „jedete“, zvaná Merkaba? (pozn. překl.: výraz Merkaba znamená „jet“). Dokážete uvěřit, že lidská přirozenost samotná se může rozvíjet? Některé z těchto věcí je těžké pochopit pro ty, kteří poslouchají teď i později. Vím to, a chci vám říci, že je to jako každé jiné pokročilé učení. Přijde den, kdy se dostaví to „aha“, kdy tyto myšlenky zapadnou na své místo a vy je budete znát. Právě teď se učíte být moudrými. Později přijde čas, kdy řeknete: „Jsem opravdu moudrý, protože teď vím a dříve jsem nevěděl.“

.

Tam lidstvo nakonec zamíří, ať už si zvolí jakoukoliv rychlost. Je to svobodná volba toho, co vypadá jako dva kroky vpřed a jeden zpátky. Bitva světla, temnoty a duality, která je před vámi, je nová a vy pomalu v této bitvě vítězíteNebojte se, jestliže věci vypadají jinak, moji drazí, protože jsou. Nebojte se změny, protože jí bude mnoho. Vyžadujte ale moudrost, která říká: Očekávám nečekané, očekávám laskavý výsledek, protože to je to, kdo jsem.“ Buďte klidní při prvním kroku, i když je neznámý.

.

Dnes mluvíme z Delphské univerzity v Chrámu moudrosti, opět na počest těch, kteří jej stvořili, a rozmyslu, který měli. Neměli žádnou představu, že byl postaven pro budoucnost, o které žádný člověk nevěděl, že přichází, ale že nyní je to místo, ze kterého ta neznámá budoucnost je vyučována.

A tak to je.

KRYON

.

Zdroj: www.kryon.com – Wisdom – MP3 – 34:57

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět