7-2019 Kryon

Akáša staré duše

 

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem v Laguna Hills v Kalifornii, 13. července 2019

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Jsme na konci dne a tohle bude mini channeling. A vy brzy odjedete. Kdybych vám sdělil, že Bůh vás všechny zná a že právě teď můžete zaslechnout své jméno, možná zašeptané z éteru, a že uslyšíte slova: „Já tě znám“, téměř každý člověk by pravděpodobně padl na kolena a uvědomil by si, že se ho to určitým způsobem dotklo natolik, že pro něj neexistují žádné pochybnosti o tom, že ho Bůh skutečně zná. Kdyby tohle byl plán pro Zemi, tak by se to tak stalo, avšak není. Musíte se Boha zeptat: Znáš mě?

 

Drazí, plán vyžaduje svobodnou volbuSe svobodnou volbou a záměrem se vědomí začne měnit. Namísto toho, aby vám někdo něco předával nebo něco říkal o tom, jak to je, musíte se alespoň na okamžik sami sebe zeptat: Je tady toho ještě víc? Mohlo by být, že…? Co když?“ Tohle přivedlo každého z vás, kteří jste staré duše, na místo, kde právě teď jsteProtože na nějaké úrovni, v nějakém minulém životě, na nějakém místě jste si tuto otázku položili a dospěli k rozhodnutí.

 

Existuje zajímavá sada charakteristických vlastností a povahových rysů starých dušíZa prvé nedostatek vlastní hodnoty za druhé strach téměř ze všeho. Však to znáte. Mezitím dokázali mnozí z vás toho hodně překonat a už se nebojí ani toho, ani onoho. Cítíte se dobře, jste ve svém nitru šťastní nebo máte pocit, že jste překročili určité milníky. A máte v tom pravdu. Ale je tu tolik z vás, kteří to ještě neudělali. Mnozí mě posloucháte (a čtete) a první věc, kterou jsem vám řekl, je, že jste prožili tolik trápení. Část toho se mohla odehrát v tomto životě, ale většina z vás prošla zážitky ve svých minulých životech na této planetě, ať už šlo o hrůzy války, ztráty milovaných osob nebo dětí, které vám zemřely v náručí. Byly doby, kdy mnoho dětí prostě nepřežilo, a to všechno jste vy,  matky, prožily. A dnes jste tady se všemi těmito zkušenostmi, které stále pronikají skrze tu část vědomí, kterou nazýváme Akáša.

 

Co teď uděláte? Teď už to bude dobré. Je tu nová energie a tato energie v sobě nese atributy pomoci, o kterých jsem opakovaně mluvil. Věci nejsou takové, jaké se zdají být! A když si začnete na něco vzpomínat nebo něco vnímat, něčeho se obávat nebo o něčem pochybovat, pak to vše pochází z tohoto místa zkušeností. Protože jste pro to viděli důvody ve velké míře. Dnes se však nacházíte v dnešní energii, která není včerejší energiíUž to není svět vašich dědečků, drazí, ale váš svět. A tento mimořádný svět, tato mimořádná civilizace a všechno, co se děje kolem vás, včetně nové oblasti vesmíru, do které se ubírá vaše Země - to vše zesiluje potenciál toho, co přijde. A jako součást toho je vám dána schopnostpokud vyslovíte žádostabyste mohli vzít a propustit všechny tyto zkušenosti z minulosti, z minulých životů i z tohoto života, že jen stěží o nich budete vědět nebo si jen stěží vzpomeneteže tam kdysi byly. Dokážete si představit, jak člověka ovlivní všechno to, čím jste museli projít? Jeden život za druhým plný utrpení! To pak z lidského bytí vytváří něco, co vás opravdu netěší.

 

Nyní jste tu znovu a všechny tyto věci tu jsou zdánlivě také, avšak nemusí být! Drazí, je možné to všechno vyčistit a odstranit. Opravdu to všechno můžete vyčistit a odstranitA platí to i o záležitostech ze současného života, včetně takových zkušeností jako je zármutek, zrada nebo strach z čehokoli. Nyní jste v energii, kde je Duch na vaší straně, připraven ukázat vám věci, o kterých jste netušili, že jste schopni je dělat. „Existují nějaké limity?“ ptáte se sami sebe. Pokud potřebujete léčení, jaké jsou limity, nakolik se můžete vyléčit? Možná je to jen to, oč jste požádali, možná jen malé zlepšení? Co když to může zajít mnohem dál? Co kdyby tu byl úplně nový a velkolepý systém pomoci, který by byl zaměřen přesně na tuto oblast lidského vědomí, totiž na akášické vzpomínky z minulých životů a na všechny ty věci, které se zdají být tak esoterické. Každá stará duše potřebuje toto očištění. Je to skoro jako restart. Překročili jste milník a jste zde s určitým záměrem. Přišli jste na tuto planetu, abyste tu byli právě teď. Nemyslíte, že by tu mohlo být pár věcí, které by vám pomohly? A ony tu jsou.

 

Někteří teď řeknou: „Kryone, vzbudil jsi můj zájem. Nechci už tím vším trpět. Chci mít pocit větší sebehodnoty a už se nechci ničeho bát.“ Tím jste už udělali první krokDruhým krokem je prohlásit, že už to skutečně nechcete:

 

Od této chvíle už nebudu trpět akášickými vzpomínkami, které nepatří mezi ty velkolepé. Už se nebudu bát věcí, o nichž mi bylo řečeno, že bych se jich měl bát. Jsem světlo. Bůh mě zná jménem.

 

Staré duše, věděli jste, že tohle všechno vám teď opravdu náležíNebo jste si mysleli, že se skrz to musíte jako vždy probojovat, že musíte čelit temné energii a bojovat s ní? To už je pryč! To už skončilo!

 

Mezi posluchači jsou zastoupeny všechny věkové skupiny, ale jednu věc máte společnou: Staré duše, nejste tu náhodou, nikdo z vás. Chci, abyste toto místo opustili s vědomím, že v poli je toho pro vás mnohem víc, než si dokážete představit. Bez ohledu na to, jak jste mladí nebo staří, bez ohledu na to, co si myslíte o svém věku, kolem vás se vznášejí věci, které přesahují vše, co jste si kdy přáli. A je v tom zahrnuto uzdravení od strachu, uzdravení od zrady, trápení, smutku a nedostatku vlastní hodnoty.

 

Jako každý jiný se nyní zeptáte: „Celý ten nápad se mi líbí. Co teď musím udělat?“ A odpověď zní: Buď tady! Pochop to! Začněte afirmacemi, o kterých jsme mluvili:

 

Od této chvíle už nepodléhám žádným věcem ve vzpomínkách z mých minulých životů, které nepatří mezi ty velkolepé.“

 

Vyzývám vás, abyste to vyslovovali, než jdete spát, když se probudíte a znovu, než půjdete spát a když se probudíte. Jsou to okamžiky maximální relaxace a uvědomění dvakrát denně, kdy nic jiného neděláte, a nezvoní vám telefon. Vaše tělo začne reagovat, vzpomene si a přijme pomoc, kterou jsem vám předal – totiž informace o tom, co je možné. Tohle je nové. Existují řešení, která pocházejí z Ducha pro ezoterické problémy, které musíte vyřešit předtím, než uděláte další krok. Víte, že je to nutné, to přece víte. Protože některé z těchto problémů oslabují mnohé z vás. Nejste na této planetě proto, abyste trpěli! Duch vás sem nepřivedl jako vzor utrpení.

 

To vše jste si vytvořili sami. Je čas s tím přestat! Existuje pomoc a Duch vám tyto věci dává, pokud o ně požádáte. Nemusíte znát podrobnosti o tom, jak to dělá, drazí. Pokud věříte, že jste božské stvoření, že máte uvnitř Boha a že existuje důvod, proč tu jste, víte, že existují ezoterické věci, kterým nerozumíte. Víte to.

 

A andělé se shromažďují kolem vás, drží vás za ruku a říkají: „Požehnaný je ten, kdo jde s důvěrou na nějaká místa, aniž by věděl proč. Protože vidí to posvátné, lásku, soucit, krásu a úsměv energií kolem sebe.“

 

A tohle je pravda. Staré duše, potřebujeme, abyste se vydali na taková místa.

Odejděte odtud jiní, než jste sem přišli. U některých z vás tomu tak bude.

A tak to je.

KRYON

 

Zdroj: www.kryon.com – The Akash of the Old Soul – 1 MP3 –  12:37 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět