7-2019 Kryon

Prvky jiskry – 1. část

.

Tento živý channeling Kryona přijal Lee Caroll ve Stamfordu, Connecticut, 27. července 2019

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Člověk skutečně vchází do nového paradigmatu a mnoho let vám říkáme, že toto paradigma je naprosto odlišné. Je to vlastně spirituální paradigma duší. A nejde jen o vědomí nebo o to, co se děje na planetě, ale o samotný závoj - ať už to pro vás znamená cokoli. Tento závoj vás odděluje od tolika věcí, kterým nerozumíte, ale myslíte si, že jste na ně přišli. Závoj se začíná zvedat a to, co odhaluje, je matoucí. Chci, aby tento i následující channeling měly sjednocující téma, které nazvu Prvky jiskry. A abyste tomu opravdu rozuměli, měli byste si znovu poslechnout (nebo přečíst) channeling Jiskra (z 20. července 2019, Boston, Massachusets  – pozn. překl.)  Lehce jej shrnu a poté vám dám několik instrukcí k tomu, co se děje v těchto prvcích jiskry a co se stane po rozsvícení jiskry. Takže se teď k tomu vraťme.

 

Vyzývám vás, abyste si představili víc věcí, protože si nedokážete představit celou pravdu. Tato pravda, čistota, jádro, láska Boha – „zlatý standard“ této pravdy je láska BohaJe tak čistá, že vám i její čistota uniká. Neznáte ji. Existuje pouze to, čemu věříte jako člověk, konkrétně jak čistá láska může být například mezi dvěma dospělými lidmi nebo rodičem a dítětem. Ve všech těchto případech posuzujete, jak moc můžete něco milovat - a přesto se jen dotýkáte povrchu toho, kolik lásky, soucitu, krásy a péče od Boha máte. Na této planetě neexistuje paradigma, které by se tomu přibližovalo. Takže kdybych vás požádal, abyste si to představovali, nevěděli byste, co si máte představit. A proto stále používáme příběhy, příklady posunu paradigmatu nebo někdy i podobenství.

 

Drazí, dokážete si představit, že kráčíte životem a že máte anděly po svém boku? Tyto anděly si můžete ve své fantazii představovat, jak chcete, můžete jim dát pohlaví, udělat z nich velké nebo malé bytosti. V každém případě jsou nádherní. Jsou posvátní a jsou tišíMlčí, protože máte svobodnou volbu. Od okamžiku, kdy jste sem přišli, můžete poslouchat, co vám říkají, rozhlížet se, cítit nebo necítit, něco prozkoumat, nebo ne a můžete jít jakýmkoli směrem se svou vlastní spiritualitou a přesvědčením, jakým chcete. Nikdo nemůže nad vámi a vašimi myšlenkami přiklopit klec, nikdo. Mohou to zkusit, ale vy si můžete svobodně vybrat, co chcete a co vám dává smysl.

 

Ve staré energii, drazí, bych to, co vám bylo předáno, nazval téměř pohádkou pro děti. Protože to nemůžete ani pochopit, toto zlaté, skutečné a pravé paradigma vaší duše. Díváte se na svůj život na Zemi a hned začnete přemýšlet o utrpení, problémech, obtížích a přežití. Většinou je to všechno, co si myslíte o sobě a své duši. A když mluvíte o Boží milosti, řeknete: „No, to přijde později, až budu dostatečně dobrý.“ Nebo možná řeknete: Věřím, že mě Bůh miluje, a myslím na to celý den, abych vydržel své utrpení.“ Ale to není dokonce ani zčásti pravda.

 

Představte si anděly, kteří vás doprovázejí. Představte si tu nádheru a vznešenost těchto stvoření, která vás doprovázejí. Není to jen jeden anděl. Kolik andělů se vejde na špičku jehly? Slyšeli jste o tom. Představte si doprovod, doprovod, který má vaše barvy a zpívá pro vás. A tak kráčíte z místa na místo a oni vás doprovázejí. Představte si na okamžik, že druhá strana závoje kráčí s vámi. Tohle je ten nejlepší způsob, jak vám mohu popsat, jak vypadá multidimenzionální Bůh, protože neznáte dimenze a nemyslíte dimenzionálně. Znáte pouze svou existenci a víte, co se bude dít dál ve vašem časovém plánu. Předpokládejme, že u všeho, co se děje ve vašem životě, jsou tito andělé s vámi. Co jste dosud nevěděli, protože vám to nikdo neřekl, je to, že jsou také k dispozici, aby vás podpořili - pokud víte, jak je o to požádat.

 

Chci, abyste si představili nějakého člověka v nějaké místnosti a ta místnost je život. Tento člověk dělal ve svém životě to nejlepší, co mohl, a podle toho je tato místnost naplněna předměty, které jsou též metaforami. Některé z těchto věcí mohou představovat jeho duchovní život, politiku nebo to, jak vnímá to či ono. Představte si všechny tyto objekty, a jak spolupracují s tímto člověkem v té místnosti a jak přežívají – nejlépe, jak umí. V této místnosti, která je životem, milují, mají svou logiku a intelekt, prostě všechny ty věci, které vstupují do člověka. Ale všechny tyto věci, drazí, nemají s vaší duší skutečně vůbec nic společného. Podívejte, tato duše nebyla nikdy součástí této místnosti, ale vždy byla považována za něco, co je někde jinde. A tak se ve staré energii člověk stará především o ty předměty, které jsou v té místnosti.

 

Některé z těchto věcí mají označení, například „věci, které mě lidé naučili“. Svým způsobem se tyto věci stávají také ochrannými štíty, strážci, protože střeží a chrání váš život. A tak pozorujete tyto věci, zejména pokud jde o ty, které jsou označeny jako způsob vašeho myšlení, vaše postoje, logika a dokonce i jako vaše spiritualita. Pak jsou věci, které vám brání v tom, abyste dělali špatnou věc – tak vám to bylo řečeno. Máte duchovní strážce, jsou to strážci. Bylo vám řečeno, že můžete mít Boží lásku a vy chodíte na určitá místa, kde se modlíte a pořádáte bohoslužby, protože je to tak správné. A je to správnéprozatím. Strážce vás doprovází, jak vám bylo řečeno. To vše je metafora. Ale co to má společného s anděly, kteří vás doprovázejí? Pozorně poslouchejte dál.

 

Ve vaší místnosti vždy existovaly dveře. Jsou tam vždy, a protože máte svobodnou volbu, můžete se podívat na spoustu dveří v této místnosti, ale o ty se nikdo z vás nezajímá, protože víte, kde je a vždy byl vchod a východ. To jste vy sami, odkud pocházíte, kam jdete, jak myslíte, co děláte, jak přežíváte, co se stane, když zemřete. To jsou tedy některé z dveří, ale pak jsou tu zejména jedny dveře, kterým jste dosud nevěnovali velkou pozornost. Protože to jsou zlaté dveře. Jednou jste je otevřeli, ale pak přiběhli všichni vaši strážci a rychle je opět zavřeli. Řekli: „Neotvírej tyhle dveře, protože pokud to uděláš, může se stát cokoli.“ Když jste však ty dveře krátce otevřeli, všimli jste si schodiště, které bylo nahoře osvětlené. Ale oni vám řekli: „Je to nebezpečné, je to trik. Nechtěj tam jít, protože ti bude ukradena tvoje duše, budou se ti zobrazovat barvy. Posadí tě a budou zpívat určité písně a všechny tyto věci, o kterých jste slýchali. Nedělej to, protože s Boží láskou to nemá nic společného. Drž se svého programu.“ Pochopte, že tihle strážci vám chtějí říct, že byste neměli vystupovat z řady. Protože Bůh, který vás stvořil a kterého uctíváte, je na jiné straně. A tento milující Bůh může mít tendenci vás později potrestat, pokud nezůstanete v řadě. A vy těmto slovům věříte a žijete podle toho. A co andělé, kteří vás doprovázejí? Ach, jsou také v té místnosti a jsou velmi tiší. Nemohou nic říct, dokud se nerozhodnete otevřít dveře a sami si to neprohlédnete.

 

Co tedy brání lidem, aby tyto dveře otevřeli a sami se přesvědčili? Obvykle odpověď zní: Je to buď strach, nebo si myslí, že jsou příliš inteligentní na to, aby se podívali. Každý přece ví, co se za těmito dveřmi skrývá: jsou za nimi zvláštní lidé, podivné, neobvyklé věci. Proto tam nechcete vstoupit. Raději se držíte staleté logiky o trestajícím Bohu a podle toho žijete. Avšak ne každý to tak dělá. Staré duše v této energii, někdy v noci vás tyto dveře volají a říkají: „Nahlédnout dovnitř ti přece neublíží, že?“ Ptáte se sami sebe: „Když se podívám dovnitř, zničí to můj život?“ Odpověď zní: Ne, nezničí. Existuje dokonce záruka, která říká: „Podívejte se na všechno, na co chcete. A pokud se vám to nebude líbit, vraťte se zpátky do místnosti.“ Bylo vám však řečeno, že když otevřete dveře, bude po všem.

 

 

 

 

Protože jiné síly, které nelze pochopit nižší energií, by vás chytily a vytáhly nahoru po schodech a už vás nikdy nikdo neuvidí. Z toho vznikl ten strach a vy se teď bojíte ty dveře otevřít. V nové energii však teď tyto dveře volají staré duše a ony cítí: „Jsme teď silnější, než si myslíme a můžeme nahlédnout dovnitř. A pokud se nám to nebude líbit, jsme dostatečně silní a můžeme se vrátit. Protože jsme tu byli mnohokrát a známe tuto planetu.“ Takže až se na vás nikdo nebude dívat, otevřete ty dveře. A jakmile tyto dveře otevřete, andělé, kteří nesou vaše jméno a barvy, náhle ožijí. Bez ohledu na to, kolik je vám let, byli tu s vámi po celou dobu v naprostém tichu a čekali, až oznámíte jen jeden malý záměr podívat se. Takže otevřete dveře a uvidíte to zlaté schodiště. Začnete stoupat a přitom se andělé začnou zvětšovat a ukazovat vám věci. A pak dorazíte úplně nahoru - a tam je jiskra.

 

Je to ta stejná jiskra, kterou máte při posledním výdechu. Drazí, při vašem posledním výdechu se zvedne závoj a vše je vám ukázáno. Ať už jste na Zemi věřili čemukoliv, najednou uvidíte pravdu, základní pravdu. A vaší reakcí je ohromení a uvědomění, že jste doma (Kryon dojatě)Rozpoznáte všechno a uvědomíte si, že jste byli na Zemi jen návštěvníkem. To je ta jiskra. A lehce pozměněná část toho je to, co uvidíte na vrcholu schodiště, když si začnete uvědomovat: „Ach, to není to, co mi bylo řečeno. Vidím Boha bez strážců. Vidím místnost bez oken nebo dveří, protože ta místnost nemá vůbec žádné zdi. Je to osvobození od všeho, jak jsem po tom vždy toužil.“ To je ta jiskra. Nikdy jsme vám neřekli, co bude dál, protože jiskra obsahuje tolik radosti, odhalení a pochopení.

 

Pak se zas vrátí ten hlásek v nitru, který říká: „Víš, můžeš zas sejít po těch schodech dolů, než se někdo vzbudí a všimne si toho.“ Ale to je okamžik, kdy vyndáte cement a uzavřete jím cestu zpátky, protože už budete vědět vícA uvědomíte si, že všechno v té staré místnosti byl jiný svět a jiné paradigma, dokonce i jakási jiná duše, duše staré energie. Teď se vám to však vyjevilo a vy můžete stěží pochopit ten rozdíl – tu čistotu Boha, která je tak nádherná a která vás tak hluboce miluje.

 

Co bude následovat dál? Samotná jiskra nestačí. Jiskra vás přivede na hrací pole s jinými starými dušemi a na Zemi v nové energii s odhalenímiDalší fází, dalším prvkem - a je jich mnoho, o tom vám řeknu později – je uvědomění si svobody. Co když nic z toho, co vám bylo řečeno, nebyla skutečně pravda? Co kdyby byly pravdou jen některé její části, a nyní můžete najednou vidět celý obraz? Život předtím se odehrával v chození kolem té místnosti se stěnami, které jste chápali a cítili se mezi nimi v bezpečí. Co se však stane, když se metaforicky ocitnete v místnosti bez zdí a stropu a můžete jít kamkoli chcete? Co kdybyste mohli udělat téměř cokoli? Co kdybyste se začali učit některé z nejdůležitějších základů metafyziky: sebeuzdravení, pokud chcete, delší život, pokud chcete, mít úplnou kontrolu nad věcmi, o kterých si myslíte, že je nemůžete mít pod kontrolou?

 

Co s tím uděláte? Říkám vám, že budete chvíli sedět na podlaze a plakat radostí. Protože je to tak skvělé, tak úžasné! Dokonce si uvědomíte, co uděláte pro své živobytí, že nemusíte zůstat uvízlí ve svém zaměstnáníExistuje tolik cest, které můžete vidět v poli, v tomto novém světle a tak se přestanete bát o své přežití nebo co by se stalo, kdybyste nedostali výplatu. Nezáleží na tom, protože andělé, kteří vždy mlčeli, jsou nyní opravdu halasní a dávají vám to, čemu říkám duchovní intuice: Odboč doprava, odboč doleva, jdi sem, jdi tam. A vy si uvědomíte, že tento svět vám na určité úrovně patří.

 

A pak, co dál? Jaká bude další úroveň, další stupeň, další prvekZačnete se dívat na všechny lidi kolem vás a bude pro vás těžké vidět je a uvědomovat si, že jsou stále ve své místnosti a nebudou vám ani na minutu věřit, pokud jim budete vyprávět o zlatém schodišti. Pokud tak učiníte, utečou. Někteří to už udělali, už vidí, že jste se změnili a nelíbí se jim to. Jejich strážci je před vámi varují. Pak začnete být citliví na to, jaké to pro ně je, když jste s nimi v té místnosti. A chcete je jen obejmout a říct jim, že tu existuje jiná cesta – svobodná cestaNení to žádná nová doktrína, drazí, není to jiný systém, drazí, jen vstoupíte do své duše. A pak vám náleží pravda o Boží jiskře. Prvek uvědomění si svobody je jedna věc, ale pak se promění v citlivost. Někteří si to už prožili, někteří to stále prožívají. Dám vám radu: nenechte se ochromit svou citlivostí kvůli tomu, co víte. Nijak to neslouží vašemu dobru, pokud jste příliš citliví. Nepomůže vám to k tomu, co bude následovat dál, pro další prvek, pro další fázi. Protože když se dostanete na vrchol toho zlatého schodiště, dorazíte jako bojovník světla - jako někteří z mála, u nichž se závoj zvedl. A je toho ještě tolik co dělat.

 

Co rozhodně nemusíte dělat, je přesvědčovat své přátele, dát jim Kryonovy knihy nebo jim vnucovat víru, kdo jste a co jste našli. Co je třeba udělat, je milovat tyto lidi tak soucitně, že jednoho dne k vám přijdou a řeknou: „Chci to, co máš. Protože to ve své místnosti nenacházím.“ Pak jim můžete jemně říct: „Najděte ty dveře. Je to nádherné, je to nádherné!“

 

Někteří řeknou, že tohle Kryonovo poselství jen klam, zavádí vás na nesmyslné místo. Vyzývám vás: Pokud si to myslíte, zatímco to posloucháte (nebo čtete), proč se tam prostě nevydáte a pak se zas nevrátíte? Jste dostatečně silní nebo si myslíte, že vaše duše bude uchvácena? Svým způsobem bude, láska to dokáže. Bude to uchvácení vaší duše pravdou, drazí. A proto jsem tady.

 

Chci vám dnes večer říct o dalších prvcích. Pokračuje to dál a dál, to vše kvůli jiskře.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – Elements of the Spark P1 – 37:33

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět