7-2019 Kryon

Prvky jiskry – 2. část

.

Tento živý Kryonův channeling přijal Lee Carroll ve Stamfordu, Connecticut, 27. července 2019

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Jsme na konci setkání a dochází zde k reflexi – zejména pokud víte, že opouštíte „místo přátel“. Drazí, možná jste se zde nesetkali s každým jednotlivým účastníkem, ale máte něco společného. Mnozí z vás už spolu sdíleli mnoho životů, ale nevíte to. Nyní je to místo, kde jste se sešli a vnímáte synergii, soutok nové duchovní energie. Je to skoro jako nový začátek, znovuzrození něčeho, co jste na této planetě neočekávali. Nepřišli jste sem oslavit něco, co už znáte, ale oslavovat to, co ještě nevíte. Protože je to nádherné a už je to na cestě k vám.

 

Toto je druhá část poselství a nebude dlouhá. Zaznamenáte však jeho hloubku, protože mluvíme o jiskře. Nebudu uvádět shrnutí, ale jen řeknu, že tato jiskra je uvědoměním si Boha ve vašem životě. A to vás vyvádí ze starého paradigmatu, co vás učili nebo co jste považovali za skutečnéa místo toho vás to vede na místo s obrovským odhalením a novostí, kde si uvědomíte, že láska Boha je vzácná a je tu pro vás. A přichází bez jakéhokoli vybavení, bez nástrojů nebo pravidel. Je to jen láska a přichází s uvědoměním, že jste velkolepí – narodili jste se jako velkolepí, jste součástí plánu a teď tu sedíte.

 

V první části poselství jsme popsali prvky této jiskry, a řekli, že prvním prvkem je vlastně skutečné objevení této jiskry, které vás vyvede ze starého paradigmatu, starého způsobu myšlení. Toto odstranění starého způsobu je natolik úplné, že na novém místě, kde se cítíte tak svobodní a plní života, zpočátku ani nevíte, co máte udělat dál. Někteří řeknou: „Nezáleží na tom, co udělám dál, protože jsem jedno se vším a od teď se mi budou dít jen samé dobré věci.“ Svým způsobem máte naprostou pravdu, ale o čem zde mluvím, jsou praktické věci. Protože mluvíme o staré duši, která žije v západní společnosti a přechází z jedné úrovně na druhouZároveň ale stále chodíte do práce, stále jste ve spojení se svými přáteli a musíte se starat o praktické věci. Stále máte své děti, kamarády a všechny ty věci, které jsou pro vás tak důležité. Přesto se cítíte zcela a úplně změněni.

 

Řekl jsem vám, že prvním prvkem této jiskry bylo odhalení. Uvědomujete si, že údajně existující pravidla už neexistují. Uvědomujete si, že dokážete udělat téměř cokoli, včetně toho, o čem vám říkali, že udělat nemůžete. Dokonce i vzhledem ke svému vlastnímu tělu dojdete k poznání, že je máte pod kontrolou. Zažijete to na určité úrovni, protože buňky vašeho těla jsou součástí tohoto balíčku osvícení, součástí tohoto stvoření, této duše a části biologie, která bude poslouchat toho, kdo ji vytvořil. Protože jste součástí Boha. Pokračuje to ještě dál.

 

Začínáte chápat, že věci, které pro vaši společnost platily za absolutní, absolutní nejsouNapříklad, jak dlouho budete žít, záleží na vás a ne na nějaké biologické tabulce nebo průměrné hodnotě. Dokonce i náchylnost k nemocem a jiné věci lze vědomím překazit, změnit nebo ovládat. Nikdo vám nikdy neřekl, že toto vědomí, o kterém mluvíme, které v sobě máte, je spojeno s božským semínkem ve vás. Drazí, říkám to znovu: Část Stvořitele je ve vás. Je to předpoklad příběhu stvoření jako takového. Tato část Boha ve vás se může rozšířit s vědomím, které se samo začíná zvyšovat, rozvíjet a zlepšovat.

 

Co uděláte jako další krok? Poslední channeling jsme dokonce zakončili otázkou: Co se stane, když si uvědomíte, že lidé kolem vás nezažívají ani kousíček toho, co jste zažili? První reakcí bude smutek, pak soucit a frustrace. Protože v tomto okamžiku nemůžete udělat nic, abyste kohokoli mohli přesvědčit, aby ty dveře otevřel. Je to rozhodnutí, které musí učinit každý jednotlivě, jeden po druhém. Myšlenka, že byste šířili víru na základě toho, co jste objevili, je staré paradigma. Myšlenka předat někomu nějaký materiál, kurz, trénink nebo vyprávět nějaký příběh, to je staré paradigma. Takže si uvědomíte, že na vás čeká práce a před vámi je nové paradigma. A uvědomíte si, že nejspíš nejde o to, abyste sepsali lidem seznam, podle kterého by udělali totéž. A tady začíná tento channeling.

 

Drazí, po zkušenosti s jiskrou projdete mnoha věcmi. Některé z těchto věcí přijdou okamžitě a všechny najednou, jiné přijdou postupně. Ale téměř každý z těchto prvků se ukáže. Co se stane, když vstoupíte do nové oblasti vašeho života, která je široce otevřená, která neobsahuje žádná pravidla a kterou jste nikdy předtím neviděli? Co s tím uděláte, kde začnete, jak začnete? Drazí, musíte se znovu naučit opravdové spiritualitě, kterou jste si pro sebe vyžádali. A v tomto procesu začnete klást otázky: „Tak tady jsem a co mám udělat teď? Co je to volání po Bohu v mém nitru? Co přijde dál? Jaké bude to paradigma?“ A jste opatrní. Někdy se vracíte a snažíte se dělat něco starým způsobem, ale už to nefunguje. Pak si uvědomíte, že to nemá žádnou podobnost s žádnými vzpomínkami, ničím, co jste se naučili v minulosti. Je to něco úplně nového. Co se bude dít, drazí, je začátek vývoje nového vědomí ve vašem nitru, staré duše. A vrstvy, uvědomění nebo atributy jiskry - ať už to chcete nazvat jakkoli - se začínají projevovat. „Co bude dál? Co budu dělat? Existují věci, které bych měl vědět?“ A pak také uslyšíte další hlasy: „Kvůli tomu všemu, co se stalo v minulosti, musí přece i tady existovat nějaká pravidla.“ (Kryon se směje.) Někteří z vás tedy sklouznou zpět, protože si budou myslet, že vědí, co mají udělat na základě toho, co dělali v minulosti.

 

Proto tomu věřte nebo nevěřte, ale jedním z těch atributů jiskry je vrátit se na krátkou dobu zpátky. Chci vám však vysvětlit skutečný rozdíl mezi starým paradigmatem a bytím v novém paradigmatu. Od prvního setkání s vámi říkám: Nikdy nejste sami! V prvním z těchto dvou channelingů jsem vás požádal, abyste si představili anděly kolem vás, ať už to pro vás znamená cokoli, ať už mají jakoukoli formu ve vaší představě. A řekl jsem, že andělé jsou tiší, protože máte svobodnou volbu. Nikdy neříkají: „Podívejte se naproti“ nebo něco jiného, protože musíte mít možnost svobodné volby. A pak se najednou rozhodnete. Dalo by se říct, že vstoupíte do jejich prostoru. A teď už nemlčí. Tím myslím, že nové paradigma začíná věcmi, které vás nikdy neučili.

 

Za prvé, vůbec nepřemýšlejte o plánování dopředu! Jak se vám to líbí? Od této chvíle vás povede vaše intuice. Ona bude tou novou cestovní mapou, nikoli GPS. Protože se dostanete do oblastí, které nikdy nebyly zmapovány a zaznamenány. Najednou si uvědomíte, že se topografie mění každý den. Ale to by vás nemělo znepokojovat, protože nové paradigma znamená, že důvěřujete nové intuici, s níž pracujete a kterou uznáváte jako andělskou pomoc. Ti, kteří znají vaše jméno, s vámi začnou rozvíjet vzájemný vztah a vy začnete důvěřovat, že to, co k vám začne přicházet, bude právě tehdy, až to budete potřebovat.

 

Situace, které vás mohou trápit, znepokojovat, jako například vaše finanční situace, ztráta zaměstnání nebo jiné věci, které jsou součástí vašeho přežití, tak mohou zmizet a vy tu stojíte a řeknete: Je to v pořádku, protože vím, že to, co přijde, bude lepší. A budete mít pravdu a andělé kolem vás, pokud by mohli, by vás poplácali po zádech a řekli: „Správně.“ Naučíte se základy něčeho, co vás nikdy neučili, totiž že realita, kterou potřebujete, tu od té doby bude něčím, co si vytvoříte sami s intuicí a pomocí z druhé strany. Tato intuice k vám bude stále proudit a vy budete schopni si ji zpomalit. Tím mám na mysli, že intuice pochází z posvátného místa, triády mysli-srdce-šišinky, která vytváří komunikaci s vyšším já a odpovídá za intuici. Pokud jste nyní ve staré energii a intuice k vám z této vysoké úrovně přichází, pak přichází příliš rychle. Přichází a odchází a vy ani nevíte, co to bylo: „Co to bylo? Měl bych být opatrnější? Co to znamenalo?“ Co kdyby to bylo jiné, intuice by si před vás sedla a řekla: „Haló, jsem tvoje intuice. Odboč doleva.“ Bude to odlišné.

 

Takto to budete vnímat a brzo si na to zvyknete. Vy, kteří jste vystoupali po zlatých schodech, pocítili tuto jiskru a víte, že už nejste takoví, jako když jste se narodili, začnete vysílat signály sami ze sebe. Kdybych tohle mohl přeměnit do dne vyučování, řekl bych vám: „Naučte se ctít tyto signály, rozpoznávat je a následovat je.“ Ve staré energii k vám mluvily logika a synapse vašeho mozku, ale to se teď změníTyto synapse logiky, která byla vždy zodpovědná za vaše přežití, musíte přemístit na jinou úroveň. Vždy ji budete potřebovat, drazí, protože je praktická. Nyní se však uvede do rovnováhy s tou posvátnou částí intuice, která teď vstupuje do hry a která říká: „Nevšímej si toho, co si myslíš, že víš, ale stoupej nahoru a pak doleva.“ A vaše mysl řekne: „Nedělej to, protože tam nic není a už jsi tam dříve byl.“ Ale vaše intuice zopakuje: „Vystoupej tam nahoru a pak odboč doleva.“ Vaše mysl bude proti tomu namítat: „Víš přece, jak by to bylo hloupé, kdybys to udělal! Přemýšlej přece o tom, už jsi tam jednou byl a nic tam není. Proč bys tam měl jít znovu? “ A vaše intuice říká: „Požehnaný je ten člověk, který tam vystoupá a pak se vydá doleva.“ Takže to uděláte, a když odbočíte doleva, uvědomíte si, že tam neexistuje nic z toho, co bylo dřív. Místo toho tam existují nové parametry, noví lidé, které potkáte, jiné situace a překvapení zvané synchronicity.  Co na to odpoví mysl? Nemá žádnou odpověď, není k tomu stvořena a nemůže na to reagovat. Bude vám však později dál dávat špatné pokyny. Vidíte, rozdíl je v tom, že mysl uvedete tam, kam patří, a změníte hierarchii, který hlas v sobě chcete poslouchat. To je jeden z atributů: naučit se používat nové paradigma a pracovat s ním.

 

Dalším atributem bude frustrace, zklamání z toho, že do sebe věci nezapadají dostatečně rychle. Předpokládám, že je tady někdo, kdo to tak vnímá. To je atribut staré duše„Vím, že máš pravdu. Vnímám, že máš pravdu. Dělám všechny tyto věci, jak nejlépe dokážu. Ale není to dost rychlé. Kdy se to začne dít, Kryone?“ A odpověď zní: „Děje se vám to přímo před nosem, ale vy si toho nejste vědomi.“ Protože se to děje buď mimo vaše normální vnímání, nebo se věci stanou způsobem, jaký neočekáváte. Je proto nezbytné, abyste toto pole pochopili. Nebudu teď znovu učit o poli, vrátím se k němu později. Pole je plné nepoznaných potenciálů. A část intuice směřuje k věcem, které se v poli dějí. Dovolte mi uvést příklad, který jsem už dřív zmínil. Pokud máte nějakou mapu, pak zobrazuje známou oblast. Pokud máte GPS, může fungovat jen tehdy, pokud zná ulice, pokud zná oblast. Existuje tedy lineární složka, která říká: „Toto je pravda, toto je způsob, jak to funguje“Říká se tomu mapa a ta vás vede. Stačí říct, kam chcete jít. Nové paradigma takto nefunguje, nýbrž říká: neexistuje žádná mapa, protože ulice se mění pokaždé, když někdo jiný udělá v tomto poli nějaké rozhodnutí. A tato mapa, o které mluvíme, není o ulicích, ale o vědomí života – o místě, kde můžete být a vždy vědět, zda musíte odbočit doprava nebo doleva, protože na určité úrovni víte, co je před vámiNejde o žádnou předpověď, ale o vnímání toho pole.

 

Představte si místnost plnou lidí, kteří jsou velmi odlišní a všichni se baví mezi sebou. A v tomto poli byste řekli: „Je nemožné zmapovat, co říkají nebo o čem mluví, protože neustále přecházejí jeden k druhému a baví se mezi sebou.“ A měli byste naprostou pravdu, protože takto to skutečně nejde. Pokud však vstoupíte do místnosti s určitým vnímáním, možná s intuicí toho, co se tam děje nebo kdo s kým mluví, pak tyto informace dostanete - od své intuiceProtože intuice je spojena s polem a ví, co se děje v místnosti. Je to mistrovská GPS bez jakékoli mapy, avšak s instrukcemi, vedením vědomí. A vy jste schopni obcházet skupinu za skupinou nebo přecházet od člověka k člověku a setkat se s přesně s těmi lidmi, se kterými se potřebujete setkat a mluvit s těmi lidmi, s kterými potřebujete mluvit. A jak se místnost mění a konverzace plyne a možná se stává elegantnější, směruje vás tam a onam, dokud neopustíte tuto místnost s novou skupinou přátel, novým pracovním místem nebo uzdraveným tělem. Rozumíte tomu, co tím myslím? Takto to funguje. Co je tou frustrací? Že se to neděje dostatečně rychle.

 

Kdyby tohle byl jeden z výukových channelingů, řekl bych vám: Uvolněte se s vědomím toho, co nevíte. Je to těžké. Je to nové paradigma. „Kryone, dosud jsi nám říkal, že GPS už neexistuje, že nevíme, kam jdeme, a teď nám doporučuješ, abychom se s vědomím toho všeho uvolnili.“ Ano, je to tak. Zní to trochu šíleně, dokud nezačnete mluvit s lidmi, kteří to tak opravdu dělají. A co u nich uvidíte, že jsou uvolnění, jsou klidní, jsou mírumilovní a jsou radostní. A to je oxymóron, protimluvprotože potkáte lidi, kteří opravdu nemají ponětí, kam mají jít nebo co se bude dít dál. „Existují tedy lidé, kteří jsou nezaměstnaní a nemají tušení, s kým se setkají, ale vědí jen to, že se to jednou stane – jednoho dne nebo brzy nebo tehdy, až to budou potřebovat? A ty nám říkáš, že jsou klidní, uvolnění a usmívají se tomu?“ Ano, říkám to. A to je rozdíl mezi starou a novou místností, který jsem vysvětlil v posledním channelingu.

 

Paradigma existence se začíná měnit. A problém s frustrací je ten, že se musíte naučit s tím pracovat. Až to uděláte, naučíte se to a budete to praktikovat tak, aby vás to již nedráždilo a neděsilo, když to začnete opravdu chápat a stanete se uvolněnějšími, klidnějšími a pomalu začnete chápat, jak život fungujepak stále ještě nebudete mít odpověď na otázku„K čemu jsem tady? Co bych měl dělat?“ To je také zbytek staré energie, že každý člověk, včetně těch spirituálně zaměřených, musí dělat něco konkrétního. Musíte se oprostit od tohoto určitého matrixu, že „je třeba něco dělat“. Co když vám řeknu, že někteří z vás jsou vytvořeni a navrženi tak, aby nic nedělali? Zeptáte se: „Jak je to možné?“ Protože tím, že neděláte nic, udržujete tuto krásnou, radostnou přítomnost. A lidé v těch místnostech, kam chodí a povídají si navzájem, se na chvíli s vámi setkají a uvidí, že jste v klidu a že vám nevadí nedělat nic. A pak si to uvědomí a vy též si uvědomíte: „Já jsem tím, kdo je zástupným symbolem pro radost na tomto místě. Já jsem tím, kdo tu udržuje důvěru. Já jsem tím zástupným symbolem, protože když lidé při setkání se mnou zjistí, že se nebojím, i když nepíšu žádnou knihu nebo nedělám to či ono – nedělám nic z toho, co by se mělo dělat, ale prostě jen existuji. Ale v tom, že prostě jen existuji, udržuji místo soucitu s touto planetou, kde mě lidé vidí.“ Radost a soucit jsou přenosné, nakažlivé, pokud chápete, co tím myslím. Když se někdo v určité situaci směje, vědci říkají, že to jsou jen zrcadlové neurony ve vašem mozku, které vás nutí smát. Nebo pokud někdo zívne, pak vás zrcadlové neurony donutí zívnout. Je to však něco většího než tohle, protože to má větší význam, pokud jste radostní na nějakém místě, kde lidé nikdy předtím radost neviděli. Co když jste tady, abyste to udržovali, abyste každého, ať jste kdekoli a kohokoli potkáte, ovlivnili tím majákem, kterým jste a který nic nedělá. Jen prostě stojí a nedělá nic jiného, než že se otáčí a vysílá lásku, soucit a radost – a znovu lásku, soucit a radost – po celý zbytek života. Je to pro vás dost dobré?

 

Je to nové paradigma a ne každý musí mít smlouvu na to, aby dělal něco důležitého pro Boha. Co je důležitější než sedět a být tady a vysílat, vyzařovat radost, soucit a lásku, aby všichni mohli to světlo vidět? Možná jste tím, kdo k sobě přitahuje lidi, aby se pak mohli přesunout k nějaké jiné skupině a našli to, co potřebují pro své uzdravení nebo pro klid a pohodu ve svých dalších fázích života. Rozumíte tomu, co tím myslím? Je tu tolik neočekávaných věcí. Jiní opět namítnou: „Ano, ale já vím, že jsem tady z nějakého důvodu. Je tu něco, co bych měl udělat, vím to. Řekni mi, co to je.“ Znovu tedy opakuji, že co se musíte naučit dělat v tomto novém paradigmatu poté, co zažijete jiskru a naučíte se všechny tyto atributy, zažijete frustrace a naučíte se nalézat klid a mír sami se sebou, pak to, co přijde, vás bude šokovat. Já tomu říkám „Zastavte to auto a jen se posaďte.“  Protože každý jede. Ať už tato metafora s jízdou v autě znamená cokoli, ve svém životě stále jedete z bodu A do bodu B. Máte nějaké představy o tom, co přijde nebo co nepřijde dál, co se stane nebo nestane. Řídíte auto své reality a nechápete, že je třeba zastavit. „Proč bychom to měli dělat? Co tím myslíš?“ Chci říct, na chvíli se zastavte. Fyzicky jděte na místo, kde vás nikdo nezná nebo neví, že tam jste, a jen na pár chvil se od všeho oprostěte, odpojte. Nestarejte se o to, co se stane, až hodiny ukážou určitý čas a vy máte mít schůzku. Nechte úplně hodiny stranou, posaďte se, zvedněte ruce a prostě se odvažte nechat se milovat.

 

A pak řekněte Duchu: „Drahý duchu, netuším, co teď dělám. Ale ty to víš. Drahý Duchu, na chvíli jsem zastavil své auto, protože v tichu je poselství.“ A v tom tichu to začnete slyšet: „Nikdy nezavěšujeme telefon. Jsme navždy s tebou.“ A to je teprve začátek, pokud se častěji zastavíte. Protože máte k dispozici nástroje, o kterých nemáte žádnou představu. Pocházejí z oblasti, o které nemáte žádnou představu a která nemá nic společného s vaší myslí, vaším vědomím nebo vaším názorem ohledně toho, kvůli čemu tady jste. Zastavte své auto a zapomeňte na všechno, co vás kdy kdo učil, kvůli čemu jste tady. Protože to, proč jste tady, je paradigma, které dosud nikdy neexistovalo.

 

Připravujete tuto planetu na něco, na co byste dokonce nikdy ani nepomysleli. Vysoké vědomí, které se již začíná rozvíjet, všechno absolutně změní. A vy toho budete různými způsoby součástí, aniž byste si to uvědomovali – dokonce i když jdete do obchodu na nákup, pečujete o děti nebo perete prádlo. Protože to leží mimo vnímání toho, co si myslíte, že víte. Ty nástroje přicházejí. Mějte odvahu nechat se milovat natolik, abyste byli otevření tomu, co přijde dál. A může to být tak jednoduché jako třeba pomáhat planetě tím, že se svým vysokým vědomím, které máte jen vy, soustředíte na něco, co přinese na tuto planety věci, které tu předtím neexistovaly. Nebo se spojíte s ostatními, kteří dělají totéž, ale jejichž jména neznáte a kteří žijí na místech, kde jste nikdy předtím nebyli. Společně víte, že přemýšlíte o stejné věci, a energií vědomí vytvoříte něco, co potrvá věčně.

 

Pokud vám to zní záhadně, nejasně, je to jen proto, že nemůžete uvažovat o věcech, o kterých nevíte. Nevíte, co nevíte, a proto vám tyto věci připadají neobvyklé. Ale až se tam dostanete, zažijete aha efekt: „Aha, to je to, o čem mluvil Kryon.“

 

Vědomí, které se začne jako nástroj používat tak, jak nikdy předtím, které je laskavé, krásné, radostné a pokojné, změní tuto planetu. Budou přicházet nápady, na které nikdy nikdo nepomyslel. Nové nápady přijdou od těch, kteří budou kandidovat na nějakou funkci, nebo to budou nápady, jak řídit kampaň způsobem, na jaký byste nikdy předtím nepomysleli. Odkud to všechno přijde? Od vás, od všech těch, kteří prošli tou jiskrou, kteří tady seděli a čekali, až si uvědomí: „Proto jsem tady. Protože vím, jak to funguje v poli vysokého vědomí. Jsem připraven pomoci.“ Někteří si budete myslet, že nic neděláte a přitom toho děláte tolik, už jen svou výpovědí: „Jsem tady, ano a jsem připraven.“ Nebuďte zklamáni, pokud se nenaplnilo něco, co jste považovali za důvod své existence.  Protože to bylo ve staré energii, drazí. A v nové energii možná píšete knihu a nevíte o tom. Až jednoho dne bude existovat technologie, která dokáže skenovat vaše vědomí, pak vás budou studovat a řeknou: „Tohle jsou průkopníci, předjezdci, tohle jsou lidé, kteří vyzařují lásku, mír a soucit. Neměli jsme vůbec představu, jak jsou důležití.“

 

Je to pro vás dost nové? To jsou věci, o kterých mluvíme, o kterých budeme dál mluvit, které jsou mimo vaše chápání. Ale můžete je svým způsobem vnímat, že? Vnímáte je. To pro dnešek stačí. Znovu říkáme: Posaďte se a nechte se milovat. A nechte všechno ostatní, aby k vám přišlo s těmito novými nástroji, které se začínají objevovat, které vám budou dodávat ti nádherní andělé, kteří vás doprovázejí při každém kroku vašeho života. Začínají se projevovat ve vaší intuici, kterou začínáte vnímat. Budu o tom víc mluvit jindy. Ale teď říkám znovu: Odejděte odtud změněni, protože jste slyšeli něco, co dává smysl.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – Elements of the Spark P2 – 34:21

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět