7-2019 Kryon

Směřování k budoucnosti

 

Tento živý channeling byl přijat ve Stamfordu v Connecticutu 28. července 2019

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství přijaté ve Stamfordu.

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Nacházíme se na krásném místě, kde se srdce dotýkají způsobem, jakým to lze pouze ve skupině. Myšlenka skupinové dynamiky v duchovních věcech je známa již dlouhou dobu, ale celé téma tohoto víkendu se ponořilo do věcí, které ještě nejsou realizovány, a do zkoumání nových paradigmat, která tu ještě zcela nejsou.

 

Existuje výraz, který jsme použili v minulosti a který říká: „Blázen neví, že je blázen.“ Výraz je metaforou pro mnoho věcí, ale v podstatě to znamená, že ať se nacházíte na jakékoli úrovni, které si jste vědomi, nemůžete vidět nad tuto úroveň. Pokud je to nižší úroveň vědomí a skutečně jste blázen, nemáte tušení, že jím jste, a budete jím i nadále.

 

Když to aplikujete na tuto víkendovou výuku, můžete říct: „Jsem blázen, protože si nemusím být plně vědom věcí kolem sebe?“ Odpověď zní, ne. Je to jednoduše metafora, která vám říká, že je těžké vidět věci, které mají vyšší vědomí, když jste ve stavu nižšího vědomí. Všichni lidé mají dostupné vyšší vědomí, a pokud se na to podíváte logicky, můžete říci, že existuje důvod k oslavě! Je to proto, že existuje mnoho atributů uvědomění a vyššího vědomí, které jste prostě ještě nespatřili, ale které jsou k dispozici, aby byly objeveny.

 

Avšak v celé této oblasti neviditelných věcí existuje potenciální past. Jedná se o obyčejnou lidskou past, která spočívá v tom, že jste tak zamilovaní do toho, co by tam mohlo být, i když to nemůžete vidět ani si to představit, že o tom chcete vytvářet předpoklady (postulovat) a pak si vymýšlet věci, které uspokojí váš velký zájem.

 

Uvědomte si, že v rámci této nové energie bude existovat to, čemu říkám „mnoho postulačních skupin“. To znamená, že mnozí budou mít zcela jinou představu o tom, čemu věří, že by tam mohlo být, ale co tam ve skutečnosti není, a pak začnou pracovat na cíli založeném na tom, co je neviditelné a nesprávné. Jediným nebezpečím, jedinou pastí, která v tom spočívá, drazí, je to, že jste tak zvědaví a pro váš intelekt je to tak velká výzva, že můžete uvíznout v tomto bodě přemýšlení a bytí a dělání a plánování, a minete skutečnost.

 

Točící se člověk

K čemu bude nějakému člověku sedět a točit se? Protože pokud tak učiníte, budete mít příliš velkou závrať, abyste se setkali s realitou, která by ve skutečnosti měla být vaše, a nikdy nebudete vědět, že se točíte, protože blázni nevědí, že jsou blázni.

 

 „Kryone, nerozumím ničemu z toho, co jsi právě řekl.“

 

Co vám ve skutečnosti říkám, je toto: V této nové energii dojde k odhalení multidimenzionálních (neviditelných) věcí a energií, které podnítí velkou zvědavost. Nikomu to nepomůže postulovat, přemýšlet a plánovat věci, o kterých nevíte nebo jim nerozumíte. Proč? Protože vám zabrání spatřit skutečnost, až konečně dorazí! Protože neočekáváte to, co neočekáváte, a opravdu existují věci, které přicházejí a které se nehodí do žádného lineárního paradigmatu, jaké si dokážete představit. O jedné z nich vám teď povím.

 

Obtížné koncepty

Nyní budu hovořit o něčem velmi esoterickém a mnozí řeknou: „Dej se do toho.“ Nechápete však, jaká je realita. Je to něco, co jste neočekávali, co je zde a je vám k dispozici. Souvisí to s tím, jak vnímáte sebe, vaši galaxii, váš vesmír a vaši realitu – a má to co do činění s časem.

 

Jak byste popsal čas nějakému dítěti, které se ptá: „Prosím, řekni mi, co je čas?“ Popsat čas dítěti je obtížné. Dalo by se říci: „No, je to tikot hodin.“ Potom se dítě zeptá: „A co to znamená? Tikot jsou jen zvuky.“ Pak byste mohli říci: „Týká se to prostoru mezi tiky“ a dítě už nechce dále poslouchat. Nedává to smysl.

 

Čas je něco, co je extrémně nepolapitelné, pokud jde o definici. Co je ještě těžší, drazí, je to, že je to teprve v posledních padesáti letech, co se věda zaměřila na ČAS a sdělila vám: „No, proti všem vyhlídkám, se zdá, že je součástí atomové struktury. Jinými slovy, nejde jen o koncept. Mohli byste se ho dotknout, pokud byste byli dostatečně malí. Nejen to, se změnou částí této atomové struktury – fyziky týkající se hustoty, rychlosti a hmotnosti, byste ho mohli skutečně změnit! Einstein postuloval (později prokázáno), že se zdá, že čas se zpomaluje a zrychluje v závislosti na tom, jak rychle se pohybujete, a je zcela ve vztahu k pozorovateli. Jinými slovy, je skutečně proměnlivý, a tak to není lineární, neměnná, absolutní věc, o které si myslíte, že takovou je.

 

To se dítěti obtížně vypráví, že? Když jste konečně získali představu, jak o tom dítěti říci, nedáte mu vědět, že čas je proměnlivý. Ještě ne, protože by to byl nápor na mozek! Důvod je ten, že všichni očekáváte, že čas bude absolutní a nikdy se nemění. Existují atomové hodiny, které měří čas do „n-tého“ stupně. Je stabilní, konzistentní a je to vaše lineární realita. To je ale iluze, vytvořená jen pro vás.

 

Vždy jste vnímali čas jako přímku. Každý ví, že je to přímá linie, jako vlak na trati. Pokud stojíte na jednom místě na této velmi rovné a dlouhé trati, vlak se tím, jak projíždí kolem a mizí v dáli minulosti, stává historií. Čekání na vlak je čekáním na něco, co se stane v budoucnu, a není známo, kdy by mohl přijet.

 

Pokud jste právě ve vlaku, který se pohybuje, vždy se pohybujete skrze tři prvky: TEĎ, MINULOST a BUDOUCNOST. Přestože se vždy pohybujete těmito atributy, stále je pozorujete jako izolované koncepty. Ti, kteří jsou intelektuální, to ještě podrobněji rozpitvají a řeknou: „No, tak přední část vlaku je v budoucnosti; zadní část vlaku je v minulosti; a nyní je uprostřed vlaku.“ Není to zajímavé? Ale to není přímá linie a nikdy nebyla.

 

Pravda o čase

Pokud se zeptáte na čas fyzika, řekne vám, že je to obtížný koncept, protože se zdá, že určitým způsobem padá sám do sebe. Je to proto, že je ve skutečnosti kruhový. Musí tomu tak být, fungovat tak, jak to dělá. Čas je vždy určitým způsobem v teď, a i když je těžké to pochopit, čas je opravdu kruh. A nyní, ten kruh je nepravidelný. Může to být prstenec, nebo úplně jiný tvar, ale skládá se zpět na sebe. Jinými slovy, vždy se po kruhu vrátí sám k sobě.

 

Proč vám to vlastně vyprávím? Protože, když najednou pochopíte, že ta časová dráha není přímá, budete si muset začít klást intelektuální časové otázky, které se zdají být nezodpověditelné.

 

Mohli byste říci: „Byl jsem tu po tisíce životů. Kryone, dokážeš zjistit, jak by to mohlo fungovat v časovém kruhu?“ Dovolíte mi, abych se vás zeptal, jak velký je ten kruh? Odpověď zní, ano.“ (Kryon se směje). Všichni, jako Staré duše, jste na této časové dráze velmi dlouho a stejnou věčnou dráhu jste opakovali po celé věky. Velikost kruhu závisí na realitě těch, kdo ji měří. Už nic víc neřeknu, protože to jen mate lineární mysl (ale je to velmi Einsteinovské). Tím hlavním bodem je však toto: Pokud byste vlakem na té dlouhé trati byli vy, obíhali byste stejné území znovu a znovu po tisíce let. Dokážete si to představit? Je tento koncept srozumitelný? Jste v kruhu, stejně jako by byl dětský vláček, přesto si myslíte, že čas je lineární přímka. A to není. Pohybuje se sem a tam, což znamená, že vlastně pokaždé znovu a znovu oběhnete stejné území. Teď jde o obrovské zjednodušení toho, jak může být něco velmi složitého vnímáno jednoduše. Ale chci, abyste to jasně viděli kvůli tomu, co přichází.

 

Otázka: Pokud jste ve vlaku na této konkrétní dráze, kterou jsem vám právě představil, a podíváte se před sebe, díváte se na nedotčenou neznámou budoucnost, kde jste nikdy nebyli, nebo jste tam byli určitým způsobem už předtím? Mysli na „kruh“. Možná si to budete chtít přečíst znovu, než odpovíte.

 

Pokud je čas v kruhu, pak běžnou odpovědí je, že jste tam nějakým způsobem byli. Znovu si představte vláček v kruhu. Vždy projíždí tu stejnou dráhu. Takže teď se můžete zeptat: „No, pokud je tomu tak, neměl bych být schopen rozpoznat nebo cítit to, co je na trati přede mnou? Blíží se věci, které jsem zažil už dříve?“

 

Odpověď: Čas a lidské životy nefungují lineárně, jak si myslíte. Nejde o vaše příběhy nebo o vaši karmu, nebo o vaše minulé životy. Není to lineární, takže nemůžete říci: „No, už jsem tam byl, a proto vím, co se stane.“ Čas je multidimenzionální koncept, takže i když se pohybujete v kruhu, cestou jste proběhli pouze určité dimenze a možná, že ta trať před vámi je nějakou dimenzionální zkušeností, kterou jste dosud neprošli, i když jde o stejnou trať.

 

Berte to jako vrstvy reality na trati. Možná je ta trať vrstevnatá, a přestože se pohybujete na stejné kruhové dráze, během cestování budete vrstvy v kruhu neustále posouvat. Takže část této trati před vámi je známá a část není. Je to známá trať, protože tak nějak víte, jaké to je tam být. Avšak nejpodivnější anomálií tohoto nového paradigmatu času je to, že když se díváte dopředu, ve skutečnosti se díváte do své minulosti [nadechněte se!]. Je to pro vás dost matoucí?

 

A jsme tam, kam se chceme dostat: Co když… co když, při cestě touto tratí, vzroste vaše povědomí o nových dimenzích? POSLOUCHEJTE: Co když je to ta stejná Země a trať, ale teď už si mnohem více uvědomujete, o co jde? Co když vám čas na této známé trati pomůže vyvinout se v jiný druh člověka – člověka, který je důvtipný v moudrosti toho, co přijde dál? Může se neznámo na této trati před vámi stát vaší komfortní zónou?

 

Povědomí o pokročilém člověku

Mohli byste říci: „Drahý duchu, vím, že má duše je multidimenzionální, a že jsem na této pozemské rovině minulých životů už dlouhou dobu. Mohl bych mít ve svém Akášickém záznamu tisíce minulých životů a vím, že pokračuji na této časové trati, o které Kryon mluví. Ale najednou mám nové vnímání: Jsem multidimenzionální bytost naplněná Boží láskou a mohu ovládat realitu svého života. Učím se novým paradigmatům o tom, co je možné s tímto novým motorem osvícení, a jiskra vědomí, kterou nyní mám, je mnohem větší než cokoli, co jsem kdy zažil! Začínám se učit, čeho může stvoření vyšší úrovně vědomí dosáhnout. Naučil jsem se, že to, co si myslím, že je laskavé, může souviset s ostatními a může mít za následek uzdravení ve skupině. Dozvěděl jsem se, že mohu sedět v divadle a mít soudržnost s ostatními lidmi, kteří ani nemusí vědět, že tam jsem. Nemusí znát moje jméno, přesto mohou cítit laskavost z mé energie a díky tomu se cítit lépe. Naučil jsem se, že tyto nové dary a nástroje přesahují fyziku, o které jsem si myslel, že ji znám. Proto jsem se rozhodl požehnat svůj život novým způsobem: chci převzít kontrolu nad tratí přede mnou a pošlu laskavost pro sebe a svou duši a život, který je přede mnou, ať jdu kamkoliv. Je to možné, protože jsem tam „byl“ a ačkoli nevím, co se přesně stane, vím, že je to moje komfortní zóna a nebojím se. “

 

Dává to smysl? To je nové. Je to přesné a krásné!

 

Přemýšleli jste někdy, například, o tom, že do své budoucnosti můžete poslat laskavost konkrétním záležitostem? Řekněme, že ve vašem životě nastává něco, z čeho jste v minulosti byli možná nervózní a řeknete si: „No, doufám, že až se tam dostanu, bude to v pořádku.“ Pak shromáždíte své přátele a modlíte se za tu situaci. To vše se může zdát v pořádku a normální, ale proč nevytvořit energii pro tu situaci způsobem, který jste nikdy předtím neměli k dispozici?

 

Co třeba takhle? Pošlete dokonalá neznámá řešení na tuto trať předem, protože to nyní dokážete. Řešení, které vytvoříte předem, je perfektní, ale pro vás neznámé. Nejedná se o naději na synchronicitu nebo o to, že si pro sebe řeknete: „Vidím sám sebe uzdraveného,“ nebo o něco z toho, co jste se tak dobře naučili. Místo toho nyní posíláte léčení dopředu, takže víte, že když tam dorazíte, tak už tam bude! Není o tom pochyb, že tomu tak je. Nejde o to, zda a nejde o synchronicitu – nejde o naději. Jde o to, že je posíláte dopředu, kráčíte po trati a dostáváte se na místo, které jste vytvořili. Pamatujte: Je to vaše trať a už jste tam byli!

 

Toto je jiné. Je to nové paradigma a je to něco, co je velmi obtížné popsat těm, kteří žijí lineární životy. Mohli byste říci: „No, Kryone, vlastně jsem to dělal dlouho. Vždy se modlím za sebe v budoucnu.“ Výborně, ale opravdu jste pochopili, jak to funguje? Pochopení toho, jak to funguje, vám pomůže poznat jeho realitu.

 

NOVÉ PARADIGMA:

Nová realita je tato: Využíváte energii své duše a všeho, čím jste, chápete, že před vámi je známé území. Chystáte se vzít svou vlastní životní sílu, energii duše a vše, co jste – svou laskavost, svou lásku, soucit a vědomí, a umístit je před sebe na pohodlné místo, na kterém už jste byli – do své budoucnosti. Někteří tady v místnosti to potřebují vědět. Jsou to ti, kteří nechápou, že jejich vyléčení může být zahájeno přímo v jejich „vlaku reality“ a to tak, jak to nikdy dříve nechápali. Pokud mezi ně patříte, pojďme se teď spojit v soudržnosti s celou skupinou. Skupino, projektuj se mnou: Zatímco jste v soudržnosti, představte si toto:

 

Každému, kdo má v tomto publiku problémy s vědomím, se zármutkem nebo zdravím nebo se bojí, může být pomoženo. Chci, abyste si vytvořili svou představu takových jedinců, aniž byste znali jejich jména. Podívejte se na ně ve své mysli jako na zcela a naprosto uzdravené. Podívejte se, jak se promítají do své vlastní budoucnosti, a najisto vědí, že směřují k řešením.

 

Ti, které si vizualizujete, s vámi v tomto souhlasí, protože právě teď mnozí z nich říkají: „To je to, pro co jsem přišel! To je to, co jsem chtěl. Mám staré duše, které spolupracují a něco se mnou dělají, nevěděl jsem, že se to dá udělat.“ Je to jiné, než získat uzdravení dnes. Jde o plánování vyléčení v budoucnosti, protože už tam je. Na tuto trať jste právě umístili uzdraveného jedince.

 

Teď chci, aby se skupina vrátila. Představte si, že jste stále v tom vlaku, a chci, abyste oslavili, co se stane, když se dostanou na místo, kde jste vytvořili řešení pro ty, kteří je potřebují. Chci, abyste oslavili, jaké to pro ně je, uvědomit si a zažít, že vše, co jsme dnes udělali, je skutečné! Toto je nové paradigma vašich schopností ve vyšším vědomí. Přichází to v této nové energii s větším uvědoměním.

 

Drazí, možná jste prožili tisíce životů, ale vaše budoucnost vás zná, takže je to váš přítel. Vžíváte se do budoucnosti, což je skutečně místo, kterým jste už cestovali. Vidíte se, jak tam jste jiní, než jste teď? Pokud to dokážete, další věc, kterou chci, abyste udělali, je změna způsobu, jakým vidíte život sám: Představte si, že jste se přestěhovali do přední části vlaku a nyní sledujete trať a den co den se při té představě usmíváte. Už žádné starosti, žádné trápení, protože hádanku řešíte jinak. Očekáváte, že se odehrají dobré věci, protože jste spokojeni s tím, co přijde dál.

 

Když to uděláte, vytvoříte model, který potvrdí, kdo jste, a tuto energii vložíte do budoucnosti na existující trať času, kde vás znají. Tím jste nejen potvrdili, kdo jste, ale vytvořili jste realitu, která nastane. To je nové.

 

Drazí, tyto věci vám budu předávat i nadále. Pokud jste seděli tady v této skupině nebo si to přečetli a ničemu nerozuměli - to vše je v pořádku a perfektní. Protože, na určité úrovni, všechno, co jsem vám řekl, vstoupilo na to nádherné místo nazvané vědomí duše. Když to budete chtít předat znovu, bude to k dispozici. Váš záměr je vše. Přišli jste sem pro nové nástroje a některé jsem představil. I bez úplného porozumění se tyto informace usadily na místě, kde je budete moci použít, až budete připraveni.

 

Ale je toho víc! Přichází mnoho konceptů a nápadů, které používají nástroje, o kterých jste dosud neuvažovali, které jsou skutečně dostupné pouze těm starým Duším, které jsou ochotné pracovat s „jiskrou“.

 

Říkám vám tyto věci dnes, protože sedím před pokročilou skupinou. Říkám vám to dnes, protože nic nehrozí od těch, kteří poslouchají nebo čtou. Vím, kdo je tady, protože vaše duše se přede mnou třpytí krystaly změny a touhy po pravdě.

 

Odejděte z tohoto místa možná zmateni [smích], ale vězte, že v jistém čase, na určité úrovni, se zmatek překlopí do pochopení a budete moci odložit téměř všechna zavazadla, která jste si nosili v tomto svém vlaku celé životy.

A tak to je.

KRYON

 

Zdroj: www.kryon.com –  Targeting the future

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M.. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět