7-2020 Kryon

Stroj lásky – 3. část

.

Tento živý Kryonův channeling přijal Lee Carroll v Grand Rapids, Michigan, 19. července 2020

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je třetí channeling ze série čtyř channelingů nazvané Stroj lásky. Ostatní dva se dají snadno najít a já bych vám doporučil si je poslechnout (nebo přečíst), abyste lépe porozuměli tomuto channelingu. Všechno je metaforické. Mnoho poselství, která vám osobně a veřejně předáváme, je naplněno energiemi, které jsme definovali jako „třetí jazyk“. V poselstvích jsou další zprávy, nic není doslovné. Je to všechno expanzivní, drazí, protože jazyk Ducha je expanzivní. Je naplněn multidimenzionalitou, má různé vrstvy porozumění a je krásný. Stroj lásky? Láska je to, co pochází od Stvořitele. Stroj je slovo, které znamená, že na této planetě probíhá něco, co má svůj důvod a výsledek. Stroj má části, které se pohybují výstižným způsobem, jsou logické a reagují na obsluhu, kterou jste vy, nikoli Duch.

 

Mnoho a mnoho let říkáme, že lidský mozek není posledním logickým orgánem. Není to tam, kde se všechno děje. Ve skutečnosti existuje triáda – mozek, srdce a šišinka, jež jsou také zapojeny do všech těchto věcí. Musí to tak být. Jsou to orgány, které mluví s AkášouJsou to orgány, které rozpoznávají třetí jazykMozekTo je počítač, orgán, sloužící k přežití. Ti s nejvyšším intelektem používají svou šišinkune mozek. Ti s nejvyšším intelektem používají svou intuici, ne mozek. Je to intuice, která sděluje: „Tohle je správné, tohle není správné, nebo možná je toho víc a takhle by to mohlo vypadat.“

 

Ukončili jsme poslední channeling tím, že jsme vám vyprávěli o historii planety. Mluvili jsme o události před 200 000 lety, kdy přišli na Zemi ti z hvězd, ze kterého se stal váš příběh o stvoření, váš příběh Adama a Evy. Nemohli jste rozlišit ty, kteří přišli z hvězd, od těch, kterým říkáte andělé. Stále nemůžete. Byly to vzestoupené bytosti, které byly zodpovědné za fyziku kolem sebe. Nepotřebovali kosmické lodě, aby se sem dostali. To je 3D myšlení. Řekli jsme vám, že nakonec se vědomí spojí s fyzikou, a to je mistrovství, které i dnes praktikují někteří vyšší guruové, kteří již nepotřebují jíst. Jsou tady na této planetě a praktikují přesně ty věci, o nichž jsme vám povídali. Jsou předzvěstí toho, co jednoho dne uvidíte, což je spojení vědomí se vzestupem.

 

Řekli jsme vám, že Lemurie byla centrem, protože byla izolovaná. Stala se centrem výuky, ale bylo mnoho jiných míst, kde hvězdné matky učily. O Lemurii se hodně mluví, protože byla natolik izolovaná, že nebyla nikdy narušena. Byla výjimečná a čistší než zbytek světa. A proto byla jediná, která musela být v určitém bodě výuky zastavena a ukončena. A tehdy se Lemurie potopila. Tuto informaci jsme vám poskytli mnohokrát předtím, že se Lemurie nepotopila kvůli aktivitě tektonických desek, ale kvůli vulkanické činnosti. Staly se tam věci, které se přihodily i v této zemi, kde nyní channeluji, v YellowstoneMagmatická bublina, která zvedla horu, poklesla. A lidé opustili ostrov. To bylo asi před 15 000 lety, ale výuka tu existovala mnohem déle; ve skutečnosti začala před 50 000 lety. Mluvili jsme také o tom, proč to bylo tak cenné a proč to bylo nutné, podobně jako je třeba učit vaše děti.

 

Takže jste dostali duši, drazí. To je příběh Adama a Evy. To je stvoření. Přijali jste duši. A celá ta myšlenka kolem stromu poznání souvisela s výukou. Co bylo posvátné, co nebylo posvátné, jak funguje Duch, co se bude dít dál, co vás přivede na místo, kde si můžete začít volit svůj vlastní život. Neměli jste žádný akášický záznam, vůbec žádný. Ve skutečnosti jste neměli vůbec žádné životní zkušenosti. Byl to začátek začátku. Proto muselo dojít k výuce. Misionáři v určitých systémech víry to chápou, protože když se vydají k domorodým kmenům, musí začít od začátku. Musí vysvětlit, co je to Tvořivý zdroj a všechny ty věci, které domorodé kmeny ještě neznají. Toto je jen jeden příklad toho, že když máte civilizaci, která doslova neví nic o tom, co se snažíte naučit, pak musíte začít od začátku. Lemurijské kolo výuky byl začátek. Bylo tam mnoho kol a odnoží. O tom už jsme mluvili dřív.

 

Ale tento příběh začíná tam, kde Lemurie končí. Co vám chci říct, je, že historie této planety za posledních 30 000 let byla pozoruhodná. Ale zatím to zůstalo téměř úplně neznámé. Takže když o tom teď mluvím, o velikosti, tajemství a počtu civilizací, je to všechno nové. Můj partner to učil, ukázal některé aspekty. Channelovali jsme to. Ale pokud jste se právě dostali k tomuto channelingu, může to být pro vás zcela nové a velmi matoucí, protože o tom není zmínka v žádných vašich dějinách, ani ve vaší mainstreamové vědě, která má na historii úplně mylný pohled. To neznamená, drazí, že jsou (vědci) nevzdělaní, nebo něco podobného. Znamená to jen, že se jako tonoucí chytají stébel, která nyní vidí. Dojde k testování vaší vědy. Pokud začnete objevovat věci, které neodpovídají modelu, jenž se dosud vyučoval, co uděláte? Zahrabete to, co jste právě v písku objevili, zpátky, nebo budete otevřeni novému druhu historie?

 

To, co vám chci sdělit, je toto. Intervence, o které jsme mluvili, má cykly. A cykly probíhají takto: každá civilizace na této planetě dostává zhruba 5 000 let na to, aby zjistila, zda se vyvíjí. Ale je toho víc, protože existuje i cyklus vědomí, o kterém ještě nic nevíte a na který teď sociologové narážejí. Otázkou je, jak dlouho trvá, než se civilizace sama zničí, buď nečinností, válkou nebo pandemií? Jak dlouho to trvá? Je to cyklické a existuje na to odpověď. Sociologové na to začínají poukazovat. Existuje cyklus, kterým lidé mohou procházet jen tak dlouho, než sklouznou do dysfunkce? Pokud nedospějí, pokud nedojde ke změně jejich vědomí, jakou maximální dobu mohou vydržet?

 

To je dobrá otázka. Dám vám odpověď: 5 125 let. Někteří z vás toto číslo možná rozpoznají. Za chvíli vám řeknu proč. Zde je něco, co byste měli vědět. Na této planetě před vámi existovalo pět civilizací, pět naprosto odlišných civilizacíVy jste se zúčastnili civilizace číslo 5. Pokud se zeptáte odborníků, řeknou, že civilizace, jak ji znáte, je stará pouze 6 000 let. Poukáží na to, že Egypťané jsou jednou z nejstarších kultur; pyramidy jsou staré 5 000 let. Pokud sledujete historii ještě trochu dál pomocí sanskrtu a klínového písma, dostanete se do údolí Indu. A pokud půjdete na samou hranici toho, co je známo, je to možná 6000 let a před tím nebylo nicAle to je naprosto pošetilé!

 

Víte jen o vaší civilizaci, drazí. Nevíte nic o té, která existovala před ní, o té před ní, o té před ní a o té před ní. Nevíte nic o všech těch předcházejících. Ach, ale budete vědět, protože vaše technologie se vyvíjejí a zlepšují, takže je uvidíte. Odhalí se. Odhalují se i nyní. Najdete místa, kde provádíte vykopávky, a objevíte stavby, které by tam být neměly, postavené lidmi, kteří tam neměli být, s jazyky, které nepoznáváte, s geometrií příliš dobrou na tu dobu včetně znalostí o postavení planet, než aby tyto znalosti vůbec mohli mít. A nebudete pro to mít vysvětlení.

 

Dovolte mi, abych vám představil malý scénář, který je trochu zábavný. Egypťané se svou 5 000 let starou civilizací postavili opravdu nádherný chrám v AbydosuTento chrám obsahuje věci, které žádný jiný chrám nemá. Egypťané jsou velmi hrdí na jeho stáří, na celou jeho historii. A tak jej navštívíte. Avšak staří Egypťané neměli ani tušení, když jej stavěli, že jej budují na vrcholu jiného města. A toto starobylé město je nyní (ve formě vykopávek) odhaleno. Projděte kolem Abydosu, pokud chcete, a podívejte se na další město, jehož stáří bylo radiokarbonovou metodou odhadnuto na 10.000 let! Egypťané o tom neradi mluví, protože to odporuje všemu, co se na Káhirské univerzitě naučili a co se tam dodnes vyučuje.

 

Šest civilizací. „Šest? A co těch pět? Řekl jsi pět.“ Je to proto, že byly všechny dočasné a všechny selhaly. Stalo se něco, že musely začít znovu samy od sebe nebo s pomocí Gaii. A to bylo naplánováno i pro vás. Byl to váš vlastní plán. Byl to váš vlastní plán. Máte svobodnou volbu. Četli jste to ve své bibliNeměli jste v úmyslu vydržet a přežít rok 2000. Chtěli jste zhasnout světla a všichni se měli odebrat domů. Tohle se mělo stát, je to zaznamenané ve vaší bibli. Přečtěte si to. Ale to se nestalo. Přežili jste. Žádná z ostatních civilizací nepřežila. A v roce 2012 - to je zajímavé - jste zahájili civilizaci číslo šest, jednu z nejvyšších civilizací a nejvyšších vědomí, které budou existovat na této planetě. Jaké časové období zahrnoval mayský kalendář? 5 125 let. Představuje poslední civilizaci. Skládá se z jedné pětiny cyklu kolébání planety trvajícího přibližně 26 000 let. Každá z pěti civilizací měla svůj vlastní kalendář. Začněte počítat čísla. Uvidíte, že to všechno může mít nějaký význam, zejména to, co vědci najdou.

 

Chci uzavřít tento channeling prosbou. Nebudu vysvětlovat, co bylo těch šest civilizací. Číslo 6 jste teď vy. Na ostrově na krásném jezeře v Německu jsem začal popisovat pět minulých civilizací, kde a jak vznikly. Můžete si ten channeling vyhledat (Pět civilizací“, ostrov Mainau, 16. září 2018). Je to jediný případ, kdy jsem o tom mluvil, ale právě teď jsou to fakta.

 

Tady je moje prosba, drazí. Tolik z vás, včetně historiků, je předpojatých. A máte tyto předsudky: čím více se v historii vracíte, tím méně inteligentní lidé jsou, až se konečně dostanete k jeskynním lidem, o kterých si myslíte, že jen chrčeli na svého partnera a neměli jazyk. Ach, byli byste šokováni, kdybyste věděli, že některé z těch civilizací před vaší civilizací byly lepší, než jste vy, měly lepší matematiku než vy, přišly na věci, na které vy jste nepřišli. Naléhavě vás žádám, abyste pohlíželi  na historii jinak a vězte, že bez ohledu na to, jak daleko se vrátíte, najdete civilizace, jako je ta vaše, najdete lidi, kteří mysleli stejně jako vy, kteří byli stejně chytří, jako jste teď vy. Neměli vynálezy, které máte vy, ale to je jediný rozdílDělali bez nich věci, které děláte dnes. Někdy byli ještě chytřejší. Měli elegantní muzea. Měli knihovny. Měli své vlastní metody. Měli své vlastní jazyky. Věděli toho hodně o mnoha věcech.  Ale to bylo ztraceno pokaždé, když museli začít znovu. Některé z těch věcí najdete. A nepochopíte je kvůli vaší předpojatosti, kvůli tvrzení, že „přece nemohli být tak chytří.“ Ale ano, byli. V mnoha oblastech byli mnohem chytřejší než vy. Nebyli ohromeni tím, že mají na rukou dohromady 10 prstů, jako vy. Jejich matematika byla založena na čtyřce místo na pětce. Ve své matematice máte pouze dva faktory. Oni měli více než čtyři! Mohli nechat matematiku promlouvat a dát jí eleganci, jakou jste ještě neviděli. Věděli, jak se vyhnout přelidnění svých území. K tomu jste ještě nedošli. Je tolik věcí, které by vás mohli naučit, kdybyste s nimi mohli mluvit.

 

Ach, ale vy jste tam byli, drazí. Je to ve vaší Akáše. (Kryon se usmívá.) To vám pomůže začít se rozpomínat na věci, které fungovaly, nápady, které přijdou. To bude obsah dalšího channelingu. Co se bude dít dál v civilizaci číslo 6, ve které teď jste. Jste na novém začátku, kde se můžete navzájem lépe poznat, kde se věci začnou zkoumat samy a některé věci začnou vylézat z koutů temnoty, aby se ukázaly a abyste viděli, co už nechceteBude docházet k řešení problémů, které s vámi jsou už stovky let. O tom si promluvíme příště.

 

Dějiny lidstva jsou mnohem větší, mnohem starší a mnohem krásnější, než si myslíte. Jednoho dne to tak budete studovat. Nebudete si moct pomoci. Nebude to ezoterické. Až začnete provádět vykopávky, budete to moct držet v ruce. Některé z těch věcí přežily velmi dobře a zůstaly zachovány. Zatím jste je ještě neviděli, ale uvidíte. Všechny věci, o kterých vám teď říkám, přispějí ke skvělému závěru.

 

Další channeling se zaměří na to, kdo ve skutečnosti jste, jediná civilizace na této planetě, která po 5.125 letech nezničila sebe sama a stojí na rozhraní toho, co se bude dít dál, co ostatní planety viděly a čeho už dosáhly. Proto jsem tady, abych oslavoval, pomáhal a začal pracovat na uzlech a nulách, které začínají posouvat tuto planetu k velkoleposti. Výsledkem bude vyšší vědomí. Vrátím se.

A tak to je.

Kryo

zdroj: www. kryon.com – The Love Machine 2 –  MP3 -  33:40

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Stroj lásky – 4. část

.

Tento živý Kryonův channeling přijal Lee Carroll v Grand Rapids, Michigan, 19. července 2020

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Pro ty z vás, kteří se tohoto setkání neúčastníte přímo a posloucháte později, jsme právě slyšeli slova Adironndy (prostřednictvím Marilyn Harper). Vždy končí stejným způsobem a říká: „Milujeme vás. Milujeme vás. Ctíme vás. Vážíme si vás.“ A pak se rozloučí s „Namaste“. Nemohlo by to být jasněji vyjádřeno jak v jejích channelinzích, tak v těch mých, v tolika těch channelinzích. Ten nesmírný, ohromující pocit, který máme, je láska a úcta k lidské duši, láska a úcta k lidské dušiPokud toto z jakéhokoli channelingu neucítíte, nevěřte muProtože ve skutečném channelingu je a vždy bude přítomná laskavost, láskyplnost a povznášející informace.

 

Jsme tu, abychom vám pomohli v této době po roce 2012 s věcmi, které zažíváte, k nimž dnes směřujete. Chceme vám tyto věci vysvětlit, uklidnit vás a pomoci vám, abyste se posunuli vpřed. Řekli jsme vám v jiných channelinzích, že kolem vás existuje tolik života ve vaší galaxii a že některé planety si tím už prošly. Mohli byste říct: „Byli jsme tam. Víme, co bude dál, a proto jsme tady.“

 

Tohle je čtvrtý channeling ze čtyř, které jsou určitým způsobem propojeny. Doporučujeme, abyste si poslechli (nebo přečetli) ty tři předcházející, než budete poslouchat (a číst) tento channeling. Pak mnohem lépe pochopíte, o čem teď budu mluvit. Název série těchto čtyř channelingů je Stroj lásky. Je to metafora. Už jsme v předchozích třech channelinzích zmínili, že Duch mluví v metaforách. Pokud čtete bibli, pokud čtete Nostradamova čtyřverší, pokud čtete cokoli z těchto posvátných spisů, některé z nich nedávají smysl. Je to proto, že Duch mluví ve třetím jazyce, mimo lineární jazyk, který čtete. Musíte se dovtípit, co je tím míněno a řečeno.

 

„Láska“ stroje lásky je láska Stvořitele. Termín „stroj“ používáme kvůli vám, jako 3D myšlenku stroje, jenž má svůj účel, byl postaven z určitého důvodu a něco dělá. Je to stroj, který má mnoho pracovních částí, které můžete dokonce programovat, upravovat, zapínat a vypínat, pokud si přejete. Je za tím ale určitý záměr. Je to stroj, který může běžet rychleji nebo pomaleji, jak si přejete. To je to, co tento termín znamená. „Stroj lásky“ je definicí stvoření lidstva a toho, co se děje na této Zemi.

 

Také jsme vám řekli, že hodně z toho vzniklo intervencí a pokračuje to i dnes. Chci se vyjádřit ještě jasněji, aby vám něco z toho, co jsem řekl v třetím channelingu, nevyznělo nesprávně kvůli vaší předpojatosti. Mluvil jsem o tom, že před vaší civilizací existovaly čtyři civilizace. Nyní vám o tom chci říct víc, abyste pochopili, že tyto civilizace nebyly tím, co si myslíte. Nebyly to globální civilizace, jaké máte dnes. Byly mnohem lokalizovanější (omezenější na jedno místo). Nezahrnovaly miliardy lidí. Za 5000 let každé civilizace to byly miliony, ale ne miliardy. Důvod, proč se tyto civilizace nerozšířily po celém světě, je zřejmý. Neměly takové dopravní možnosti, jako máte dnes, ani zdaleka. Neměly komunikační možnosti, jaké máte dnes, ani zdaleka ne. Dalo by se tedy říci, že byly mnohem izolovanější ve čtyřech různých částech světa.

 

Možná máte představu, že jedna civilizace splynula s další a ta zas pak s další. Některé z těchto civilizací se ve skutečnosti překrývaly v čase, ale byly prostorově odděleny. Pokud se podíváte na svou vlastní civilizaci, studujete a zkoumáte, kde si myslíte, že byl její počátek, aniž byste pochopili, že před vámi byly jiné civilizace, pak máte pravdu, protože v oblasti, kde začala vaše civilizace, neexistovalo před vámi nicAle v jiných oblastech už něco v dřívějších dobách existovalo. Někdy si byly tyto oblasti podobné, jak jsem vám vyprávěl o Egyptě. Někdy se překrývaly. Ale drazí, není to tak, jak si myslíte. Nebyly tam žádné čtyři globální civilizace. Kromě toho zde také existují anomálie. Nakonec na této planetě najdete další čtyři výrazné stopy v různých oblastech, které sahají téměř 30.000 let zpět. Jedná se o časový rámec, který zhruba odpovídá cyklu kolébání planety, což je zhruba 26.000 let. Každá civilizace představuje téměř pětinu z těchto 26.000 let. To také odpovídá časovému rámci mayského kalendáře, který sleduje pátou civilizaci, ve které jste byli. V roce 2012 jsme přejmenovali vaši civilizaci, protože jste prošli touto dobou změn v kolébání Země. Jste šestá civilizace a za chvíli se k tomu dostanu.

 

Promluvme si o těchto anomáliích. Na planetě bylo několik skupin, z nichž každá žila na jednom místě téměř 50.000 let. Jedná se o dva cykly kolébání Země. A ty čtyři civilizace před vámi neprošly změnami, které jsem právě popsal. Vždy existuje nějaké zbrzdění, nebo anomálie. Ani jedna z těchto věcí není jasně daná, nebo-li nemohli byste se zeptat: „Jste 1 nebo 2, jaké jste číslo? Kdy jste začali a kdy jste skončili?“ Ty civilizace se překrývaly, splývaly jedna s druhou. Ale na planetě byla tři jasně odlišná, izolovaná místa, kde lidé žili a pracovali ve stejné kultuře po 50.000 let. Zeptáte se: „Jak by to bylo možné, když ostatní civilizace přicházejí a odcházejí?

 

Chci, abyste tyto tři civilizace prozkoumali, až zjistíte, které to jsou. A to zjistíte. Jednu z těchto kultur už znáte. Trpěli nedostatkem zdrojů. Protože stále den co den hledali zdroje, neměli příležitost rozvíjet takové sociální atributy, jaké máte vy nebo jaké měly jiné civilizace. Vždy žili v existenčním minimu a režimu přežití a přežívali po velmi, velmi dlouhou dobu. Když má civilizace zdroje – a to vám sociologové potvrdí - staví sama na sobě, rozšiřuje se. A tyto zdroje vedou k organizacím, které by nikdy neexistovaly v režimu přežití nebo dokonce v civilizaci s minimálními životními prostředky. Když stále hledáte další jídlo a stále se přemisťujete někam jinam, je těžké mít eleganci organizace, jaká existuje v moderní civilizaci, o které mluvím. Ti, kteří mají hojnost zdrojů, by chtěli mít víc a chtějí vícVyrůstají v jiných, elegantnějších podmínkách a přicházejí na různé vynálezy. Znáte ten příběh. Chtěl jsem vám tedy předložit toto vysvětlení, než začnete zkoumat, co jsem řekl, abyste netvrdili: „No, Kryon říká, že před naší civilizací byly na planetě další čtyři,“ a nedrželi se představy, že všechny existovaly po celém světě. Tak to nebylo, byly izolované, menší a naprosto odlišné.

 

Vaše civilizace není stará 6.000 let, pravděpodobnější stáří je kolem 50.000 let. Jak se vám to líbí? Ale většina z toho, co se stalo, se událo za posledních 30.000 let. A jak je to teď? Co vám mohu říct o současné době? Právě teď jste předmětem intervencí, velkých intervencí. Můžete si svobodně vybrat, drazí, ale jsou tu nejrůznější možné věci, které pro vás Duch dělá. A některé z nich jsou v rozsáhlém zorném poli, o kterém můj partner znovu a znovu mluví, kde si můžete svobodně vybrat, co chcete. Když se v rohu rozsvítí světlo, přitáhne vaši pozornost a vy se na něj můžete podívat, nebo ne. Rozumíte tomu rozdílu? To je součást stroje lásky. Duch se o vás tolik stará, jakým směrem se ubíráte dál, a o všechno to další. Objeví se tedy spousta světel, na která se budete moct podívat. To je metafora pro věci, které by mohly upoutat vaši pozornost, aby vám mohly něco dát, protože nastal čas je získat.

 

Už jste se někdy podívali na svou vlastní historii vynálezů? Za chvíli k tomu dojdu, protože tu je něco, o čem možná nevíte. Teď vám to předám a pak se můžete ohlédnout zpět a prostudovat si to. Právě teď na této planetě začínají fungovat takzvané uzly a nuly, které tu původně zanechali ti, kteří přišli z hvězd.

 

Věci, které vám byly dnes popsány na vašem setkání, které zde pro vás zanechali ti, kteří přišli z hvězd, pokud byste to zvládli, se nyní začínají otevírat. Tvoří je koordinované dvojice plusů a mínusů, tlaku a tahu, které se nyní otevírajíAno, pracují společně ve dvojicích a začínají čistit mřížkové systémy této planety, odstraňovat předpojatost staré energie, vzpomínky staré energie v krystalické mřížce. Ovlivňuje to dokonce i akášický záznam lidstva, abyste se mohli rychleji přesunout na vyšší úroveň vědomí. Nemůžete sedět v bahně a očekávat, že budete mít vzestoupenou planetu, drazí.  Nemůžete zůstat ve špíně staré energie a očekávat nějaký zázrak, který by vám pomohl vybřednout z toho, co vytváříte tisíce let, z té staré energie, která vám brání prorazit korupci, hrůzy, všechny ty předsudky a nechat staré myšlení za sebou. Musí se stát něco, co by vám s tím pomohlo, a to se také děje.

 

Rok 2012 byl signál. Chci vám něco říct. Můžete si to přebrat, jak chcete. Něco vám řeknu. Galaxie věděla, že se vám to podařilo. Tak moc jste důležití! Ty planety napříč galaxií, které vzestoupily mnohem dříve, než jste prošli tím, čím jste prošli, pozvedly svou DNA, posunuly se do vyššího vědomí a vědí, že jste překročili milník. Rád bych, abyste o tom přemýšleli. Vědí o vás na mnoha místech jako o vzdálené planetě, která nyní začíná procházet posunem stejně jako ony předtím. Věděli jste, že je mnoho dalších bytostí, o kterých nikdy nebudete vědět ani je nepoznáte, nebo že je nikdy nepotkáte, které vám předávají energii, zatímco tím procházíte jako planeta? Už jste o tom někdy přemýšleli? Pomysleli jste na to, že máte hvězdnou rodinu, která se o vás stará a vždy starala? Je to pro vás příliš přitažené za vlasy? Ach, promluvím si o tom s vámi znovu za sto let, dobře? Vrátím se a promluvíme si o tom, zda je to pro vás něco, nad čím budete obracet oči v sloup, nebo zda to přece jen obsahuje pravdu.

 

Je tolik věcí, které vám právě teď chci sdělit. Nejdůležitější však je, že vám vaše hvězdná rodina nechala systém, stroj. Je to ezoterické. Nemohu vám říct víc o tom, jak to funguje, jen o tom, kde to funguje. Už jsme vám to vysvětlili. Vaše hvězdná rodina pro vás nastavila systém mřížek této planety, který vám pomůže se vzpomínkami, emocemi a se všemi dalšími věcmi, jež jsou plné špíny, se všemi hrůzami války a všemi vzpomínkami na dysfunkci. Ale pomalu se odpařují, mění se na světlo, neutralizují se, takže můžete na základě své svobodné volby kráčet volně po cestě očištěné od balvanů. A to je pravda. Proto začnete vidět některé osvěžující věci, věci, které jste viděli, o kterých mluvil můj partner. Hnutí Me Too, o kterém mluvíte, není o ženách. Drazí, je to o integritě člověka k člověku a už je pro to nejvyšší čas! Kdy jste si mysleli, že se to změní, a proč zrovna teď, po stovkách a stovkách let nevhodných věcí? Ale teď se to začíná měnit. Zneužívání dětí v určitých náboženských organizacích je rozporem (oxymorónem) na nejvyšší úrovni. Ale teď se to začíná posouvat a měnit, napravovat a vnímat. Nyní začínáte vidět řešení problémů, o kterých jste si nikdy nemysleli, že by je mohli řešit lidé, od kterých jste nikdy nečekali, že vám tyto problémy pomohou vyřešit.

 

Jsou lidé, kteří říkají: „Nevěřím tomu, Kryone. Nevěřím tomu. Podívej se na naše politiky!“ Mohu učinit prohlášení? Politika se změní až jako poslední. A víte proč? Protože politika souvisí s mocí. Má to něco společného s chamtivostí. Souvisí to se všemi ostatními věcmi, které vás hodně ovlivňují. Politika bude poslední, ale změní se. Dojde k tomu, protože vědomí planety nebude volit dysfunkční vůdce. Dojde k tomu. Ne dostatečně brzy, ale přijde to. To je číslo jedna – intervence pro vás, právě teď. Stroj stále pracuje a nabírá rychlost. Ale je toho víc.

Vynálezy

Všechno, co právě teď máte, včetně toho zařízení, na kterém mě sledujete nebo posloucháte, je archaické, naprosto archaické. Ale je to (teď) vše, co máte. Počkejte, až uvidíte, jak to bude pokračovat dál. Přicházejí věci, které ukáží svět, o kterém ani nevíte, že existuje. Díky tomu budete vypadat jako primitivní divoši, kteří neměli ani tušení o elektřině, dokud nebyla objevena. Bude to, jako byste se vrátili do raného středověku a zeptali se lidí, jaký je jejich internet nebo wi-fi. A oni by řekli: „Co to je?“ A pak byste museli projít 14 kroky, abyste jim vysvětlili,  který vynález vedl ke kterému vynálezu, abyste se dostali k vynálezu, o kterém mluvíte. Tam jste teď ve srovnání s tím, kam se brzo dostanete.

 

Vynálezy. Je možné, že došlo k intervenci do vynálezů? Řekli byste: „No, to byla svobodná volba. My lidé jsme objevili věci, které jsme objevili díky svobodné volbě. Tento proces se v posledních letech sice zrychlil, ale stále něco vymýšlíme.“ Opravdu!? Nezdá se vám zajímavé, že máte leteckou dopravu jen velmi krátkou dobu, přestože jste tisíce let pozorovali ptáky? Zkusil někdo za tu dobu něco? Věděli jste, že Číňané vyrobili létající draky před tisíci lety? Teprve nedávno jste měli motorizovaný let. A věděli jste, že bratři Wrightové tehdy porazili Francouze jen o dva týdny? Už vám někdy někdo předložil myšlenku, že se zdá, že k vynálezům dochází po celém světě ve stejnou dobu? Rádio, létání, další vynálezy… Zásluhu na tom mají ti, kdo něco vymysleli, i když obvykle existoval i někdo jiný, kdo byl téměř na prahu stejného vynálezu. Co vám tím říkám? Je to intervence. Vynálezy získáte, když je máte získat. Myšlenky hlavních inovací jsou implantovány a každý, kdo si je uvědomí jako první, obdrží cenu. Znáte jména těch, kteří objevili elektřinu v její současné podobě. Máte k nim velkou úctu. Mohla však existovat i jiná jména. Vždy záleží na tom, kdo s tím přišel jako první, protože ten nápad přišel na planetu a celá planeta na tom jako planeta pracovala.

 

„Co to říkáš, Kryone?“ Říkám vám, že vynálezy, které jste obdrželi, dokonce i ty jaderné, přišly ve správný čas a se svobodnou volbou vám sdělily: „Nyní jste na prahu. Co s tím uděláte? Chcete se zničit?“ Podle původního plánu jste se měli zničit. Víte to. To je svobodná volba, to není součástí stroje lásky. Je to součást lidského stroje. Některých z vás starších se znovu ptám, jaké bylo proroctví, když jste se narodili? Odpověď je, že byste tu teď neměli být. Skutečné proroctví v bibli předpovědělo budoucnost, které jste se nezúčastnili, protože se změnilo vědomí. Rozumíte tomu? Kolik z vás je dost starých na to, abyste si pamatovali, že vaši rodiče očekávali třetí světovou válku, že s příchodem jaderných zbraní bylo jen otázkou času, kdy se vyhladíte? Podívejte se na své filmy. Ve filmech se stále vyhlazujete a ničíte. Všechny katastrofické filmy, které máte, jsou výrazem starých předsudků o tom, kde jste měli být. Tato očekávání se rozbujela, jsou na denním pořádku. Je to všude, protože to byl plán, který jste pro sebe měli. Ale neudělali jste to. Neudělali jste to. A proto o vás galaxie ví, drazí, protože jste to neudělali. A teď jste dokořán otevřeni tomu, co bude přicházet. Přijdou vynálezy a budou tam některé důležité věci.

 

Kdo to dostane jako první? Bude to záležet na tom, zda se budete dívat, nebo zda vám v pohledu budou bránit vaše předsudkyPokud si myslíte, že víte všechno, nebo si myslíte, že víte, co bude dál, neuvidíte to. Ale zejména mladí lidé, kteří jsou k tomu otevřenější, řeknou: „Vím, že tam něco je. Cítím to. Chci být toho součástí.“ Přichází to, už je to tady. Svým způsobem jsem to předpověděl, říkal jsem vám: hledejte magnetismus. Jsem magnetický mistr. Teď už víte proč. Souvisí to s magnetickou mřížkou, magnetickým polem. Souvisí to s používáním magnetů ve vaší budoucnosti, které eliminují všechna fosilní paliva na této planetě, jež se používají pro výrobu energií. Už je nebudete potřebovat. Bude to konec baterií. Už je nebudete potřebovat. Budou magnetické motory, malé i velké, které budou běžet navždy. Jediná věc, která se opotřebuje, jsou kuličková ložiska. Budou běžet a budou běžet, ať už to bude obrovský motor ve vašem městě nebo malý v africké vesnici. Přinesou vám internet, dodají vám elektřinu, poskytnou vám zdraví. Lidé budou spojeni se světem jako nikdy předtím. To je jen jeden z vynálezů. A už je tady.

 

Vymýcení všech nemocí na planetě, to vše je také součástí toho, co přichází s vyšším vědomím. Přijde den, kdy se ohlédnete zpět do minulosti a pak se zeptáte sociologů: „Jak to, že lidé dnes žijí déle a jsou zdravější, i když berou méně léků než dříve?“ Přemýšlejte o tom. Ano, přijde den, kdy už v televizi nebudou zařazovat reklamy na lékyMísto toho se budou představovat nové nápady, vědomí, trénované vědomí, a to je přesně to, o čem Adironnda mluví. Jde o to, abyste sami sebe trénovali v tom, že můžete ve svém životě očekávat laskavá řešení, že s vámi fyzika spolupracuje a to se pak projeví. Myslíte si, že je to nějaké kouzlo? Přichází to.

 

„Ach, Kryone, to nemůže být pravda. Víš, pokud budeme žít dlouho a bude tu mnoho lidí a už nebude existovat žádná nemoc, přelidníme Zemi. Budeme tu mít příliš mnoho lidí!“ O tom už jsme také mluvili. Součástí vyspělé civilizace je schopnost kontrolovat porodnost. Slyšeli jste to? Na této planetě máte již místa s nulovým přírůstkem. K tomu směřujete. K takové inteligenci, kdy budete vědět, kdy mít děti a kdy ne, proč, a pak si to naplánovat namísto toho, abyste jich měli hodně. Toto je myšlenka staré energie, kterou většinou prosazovaly organizace, které chtějí hodně členů, takže byste měli mít hodně dětí. To není zralé řešení.

 

Vstupujete do nové fáze realizace, zralosti a nové invence. A pak je tu jeden skvělý vynález. Přichází. Říkal jsem vám, že už je téměř tady, když to dovolíte. Kvantové čočky. Řekl jsem vám, že zapojením série magnetů a kryoenergie existuje cesta, jak s pomocí plazmy bude možné zviditelnit multidimenzionální pole v celé jeho slávěUvidíte, že gravitace je multidimenzionální pole, a až uvidíte gravitaci, uvidíte vzorce. Pak uvidíte, jak upravit vzorce fyziky, celé fyziky. Uvidíte multidimenzionální aspekty své vlastní merkaby. A všichni se zhluboka nadechnou a řeknou: „Toto je svět, o kterém jsme ani nevěděli, že existuje.“ Ale existuje tam a vy se na něj podíváte. A pak, víte, bude následovat jedno za druhým, jedna věc vyvolá druhou. A rozdíl mezi tím, co má přijít, a tím, co bylo, je tenže z toho nového nebudete dělat zbraněNebude žádný důvod proměňovat je ve zbraně, když bude hojnost zdrojů a všichni lidé budou mít co jíst, nebudou už trpět nemocemi a nebudou potřebovat vládce, kteří by je ovládaliprotože jsou chudí. Tyto věci se stanou na této planetě, jako se staly pomalu nebo rychle na jiných planetách, v závislosti na svobodné volbě vašeho stroje, drazí.

 

Ale tento stroj lásky je tu navždy. Ano, máte svobodnou volbu zvrátit vývoj a zničit se. Ano, můžete to udělat. Ale neuděláte to, protože již existují bezpečné základy, výchozí body – uzly a nuly, které neustále čistí všechny ty věci, dysfukčnosti, všechny ty hrůzy, všechnu tu minulost. Nebudete už opakovat stejné chyby, protože nastal čas pro nového člověka. Všechno se to děje pomalu, pomaleji, než byste chtěli. Nedochází k tomu všude stejně rychle. Budou světlá místa a tmavá místa. Uděláte dva kroky vpřed a jeden krok zpět, ale budete se pohybovat vpřed a tyto vynálezy už jsou tady. Tohle jsem vám chtěl říct. Toto je stroj lásky od stvoření této planety až dodnes. Vidíme, kam to bude směřovat, proč je Kryon tady a proč dojde ke změně v tom, co dělám.

 

Drazí lidé, milujeme vás. Duch, Bůh, ať už se rozhodnete nazývat Tvořivý zdroj jakkoli, se stará o každého z vás. Nejste tady jako oběti. Můžete si sednout, uvolnit se, dýchat a říct si: „Vidím a cítím, že v tom, co říká Kryon, co říká jeho partner, je světlo.“ Protože pokud to dokážete, pak jsem vás přiměl se tím zabývat. Přiměl jsem vás se tím zabývat a přemýšlet o tom.

A tak to je.

Kryon

 

zdroj: www. kryon.com – The Love Machine 4 –  MP3 -  40:45

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
zpět