9-2018 Kryon

Pět civilizací

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem u Bodensee, NSR, 16. září 2018

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto nebude dlouhé poselství. Ale odhalí věci, které jsem nikdy předtím neodhalil. Ale nejdříve – dávám svému partnerovi svolení channelovat na tomto místě. Žádní předkové už tady nejsou, abychom je požádali o svolení; a tak ho uděluji já. Neboť toto je posvátná půda, více než si uvědomujete. Vyzývám některé z vás, abyste pohlédli do historie a zjistili, co se skutečně stalo – zde, na ostrově Bodensee.

 

A nyní využijeme příležitosti, abychom vám předali informaci, kterou potřebujete vědět. Je to o minulosti, drazí; o dávné minulosti. Rádi bychom vám řekli něco hlubokého, co byste měli vědět, co jsme zmínili už dříve – o Lemurii. Ne přímo o Lemurii, ale o tom, co přišlo potom.

 

Ve vaší Akáše je vzpomínka na to, co nazýváte Atlantidou. Vy v této skupině jste si vyslechli ten příběh, ale vy, kteří posloucháte později, vy ne. Lemuřané se přesunuli na mnoho ostrovů. A mnohé z těch ostrovů se potopily nebo byly zničeny sopečnou aktivitou. V průběhu dlouhého období některé byly v Pacifiku, jiné v Atlantiku. Ten poslední, velmi rozšířený, ve Středozemním moři;  byl velmi rychle zaplavený vodou. To všechno je rozpuštěno ve vaší Akáše – jako místo, kde jste zažili dramatické potopení nebo explozi. A to tvoří vaši vzpomínku na Atlantidu.

 

Dva body:  Číslo jednabylo jich mnoho. Avšak vaše Akáša si pamatuje jednu. Akáša není založena na čase nebo rocíchale na energii. A teď další – bod číslo dva: Existuje mytologie, že Atlantida byla zničena kvůli tomu, co tam lidé dělali. Drazí, musím vám něco říct: s veškerou láskou a soucitem – Bůh nedává lidem svobodnou vůli, aby je pak soudil za to, co si zvolili. Řeknu to ještě jednou: Bůh nedává lidem svobodnou vůli, aby je pak soudil za jejich volbu. Vaše mytologie není správnáevidentně jste ji popletli se Sodomou a GomorouTohle se nestalo. Milující Bůh, který vás stvořil, není odsuzující, pomstychtivý, a neničí ostrovy proto, že jste udělali něco špatně. Lidské bytosti si volí svou úroveň vibrace svobodně.

 

Další věc, kterou vám chci říci, zmíním poprvé. Existují nejasnosti kolem faktu, kolik civilizací tady bylo před tou vaší. A je to proto, že jedna volně splynula s druhou. Není mezi nimi žádná jasná dělící linie. U jiných je. Dokonce ani vaše civilizace nemá žádné jasné oddělení.

 

Dovolte, abych to vysvětlil. Existuje pravda o načasování. Možná jste si všimli, že precese rovnodennosti, 26000 let kolébání Země, se stalo milníkem. Je to duchovní milník. Kdyby se vám ho nepodařilo překročit, drazí, byli byste se sami zničili. Dokonce ještě v 80. letech minulého století jste byli na cestě ke zničení. Ale nestalo se tak. Co o tom říkají Tibeťané? Ti, kteří měli jedny z nejstarších existujících knihoven na planetě? Kteří přežili nejméně tři z těchto civilizací? Knihy, které nikdo nezná, a které mohou být objeveny.

 

A říkají toto: že do roku 2012 tady bylo pět civilizací. A je to správně. Nyní jste v šesté. Někteří říkají v páté. Ani můj partner v tom neměl jasno. A je to z toho důvodu, že některé civilizace se přesunuly do dalšíchJen energie se změní. A nemusely se zničit.

 

Dovolte, abych vám nastínil časovou linii a načasování.

Civilizace číslo jedna byla o nových začátcích a trvala přibližně 5100 let. A nezahrnovala moc lidí, aspoň ne srovnatelných s dnešní civilizací. Pak jsme se přesunuli k civilizaci číslo dvěkterá se zničila; ale číslo dvě byla o objevení dualityTam se začala dělat rozhodnutí ohledně vibrací na planetě. Tato civilizace se zničila. A když začala nanovo, civilizace číslo tři se stala katalytickou pro to, co následovalo. To, co odehrálo ve třetí, se stalo později katalyzátorem pro čtvrtou a pátou a šestou. Co vedlo k civilizaci čtvrté, bylo spojenectví s Gaiou – objev, že Země je součástí systému. Vidíte, že domorodí obyvatelé si to dodneška předávají.

 

Vítejte v civilizaci číslo pět; to je ta, kterou si nárokujete. Jaký je dlouhý počet Mayského kalendáře? Je to 5120 let. To je mezník. Jak dlouho existujete…?  Začala, drazí, zlehka v údolí Indu – tato pátá civilizace – a přemístila se do místa, které nazýváte Egyptem, a to je vaše historie.

 

To je historie, kterou znáte. Proto věříte, že jste tady jenom nějakých 6000 let. Ale jste tady mnohem déle… Nepočítám lidské bytosti, které tady byly dříve než před 26000 lety, protože ti se nepočítají jako civilizace, jak počítáme těch šest; avšak ti tady byli po celé jedno kolébání (planety) před první civilizací, která se počítá. Takže ještě jednou – máte lidstvo, které existuje na této planetě v civilizované formě bez počítání po 50.000 let. A do stadia, od kterého jste je začali počítat, a kde je zaznamenali Tibeťané, se vyvinuli v posledních 26.000 letech.

 

Ten příběh znáte. Zeď padla. Sovětský svaz se rozpadl. A všechny předpovědi věků se skácely.

Dostali jste se do roku 2012 jako šestá podobná civilizace na této planetě.

 

Tibetská numerologie to studuje – co znamená číslo šest? Harmonii. Rovnováhu. A lásku. 

Jaká to souhra okolností, že čísla začínají dávat smysl – tomu, co předpovídali starodávní! Přemýšlejte o těchto věcech.

 

Toto je nová civilizace. Sotva začala; a vy jste tady, abyste ji poháněli ke světlu, drazí.

To je hluboké.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – The five civilizations – MP3 –  13:22 min.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Dagmar H. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
zpět