7-2020 Kryon

Pole ovlivňování 2 – Radost

 

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carollem v San Antonio, Texas, 11. července 2020

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je druhý channeling ze čtyř ze série Pole ovlivňování. Těm z vás, kteří jste neslyšeli (nečetli) první channeling, sdělujeme, že je k dispozici (stejně jako následující channelingy této série) na webových stránkách mého partnera (www.kryon.com, nebo zde). Chtěl bych, abyste si poslechli (přečetli) všechny čtyři channelingy, protože jsou vzájemně propojeny a dávají dokonalý smysl. Neměli byste tedy poslouchat nebo číst jednotlivý channeling bez těch ostatních.

 

Mluvili jsme o lidském poli ovlivňování. Toto pole není něco jako například elektrické pole. Je to pole, jehož rozsah, velikost nelze definovat. Je to pole, které na vás má velice velký vliv, protože je navrženo jako pole přežití. Řekli jsme vám, že je mají i zvířata, která žijí na Zemi. Je to pole přežití, a proto jsou některé ze základních prvků přežití na prvním místě, jsou původní, primární. Člověk však vstupuje do nové energie, do hlubší nové energie: Do energie, ve které se člověk začíná rozvíjet ve svém vědomí a zralosti a posouvat na místo, kde se začíná vidět jinak. Začíná se vidět způsobem, který dává smysl, kdy lidé chtějí být odlišní a chtějí být s lidmi, kdy se lidé přestávají snažit podmanit si ty druhé nebo bojovat proti sobě, kde existuje soutok laskavosti, jak by se to dalo nazvat, který se začíná objevovat na této planetě jako skutečná jednota, která tu nikdy předtím neexistovala.

 

Ten proces je pomalý, drazí, velmi pomalýNěkterým kulturám, které to nikdy neměly, to bude trvat mnohem déleKultury, které to měly a rozumějí tomu, které jsou otevřenější vůči sobě navzájem, se budou rozvíjet rychleji. Ale je do toho zapojena celá planeta. Je zapojena do té míry, že jednoho dne se na sebe všichni podíváte a setkání, která budete pořádat jako země, se budou velmi lišit. Všichni se zapojíte do tohoto pole ovlivňování. Toto pole ovlivňování, o kterém jsme vám začali vykládat, je to, co vás ovlivňuje věcmi kolem vás. Už jsme o některých z nich mluvili. Ze čtyř atributů, které budeme v těchto čtyřech channelinzích probírat, jsme začali s primárním a základním prvkem - STRACHEM. Strach je reakce. Je to reakce pro přežití, která vás přinutí zastavit se. Zachraňuje vám život. Je to tak hluboké, drazí, že dokonce cítíte, co přichází. Všichni jste se v podobných situacích ocitli už dřív. Vědci řeknou: „No, my tomu nerozumíme, ale viděli jsme, jak se lidé na chvíli zastaví, aby se nedostali do situace, ve které by mohl být ohrožen jejich život.“

 

Toto pole je zcela kvantové pole, protože je to pole, které vnímá další kvantové energie. Tyto další energie jsou většinou energie jiných lidských bytostí. Pole lidí se překrývají. Proto často mluvíme o specifických atributech, které jsou téměř nakažlivé. To znamená, že pokud jedna osoba vykazuje jeden z těchto rysů, má je také někdo jiný a bude je mít i někdo další, aniž by znal původní příčinu. Například osoba nebo skupina lidí se začne něčeho bát. Připojí se k nim další skupina. Okamžitě pocítí strach a jsou vyděšeni, i když nevědí proč. Vidíme to. Vidíte to ve svých kulturách. Vidíte to ve svých vládách. Vidíte, jak diktátoři vytvářejí strach a jak ti, kdo to pak rozsévají dál, se na tento strach mohou spolehnoutTo je základní princip.

 

Nyní mi dovolte promluvit o dalším atributu, který je stejně nakažlivý. Nezapomeňte, že tato pole fungují dvěma způsobyMůžete být ovlivňováni a můžete sami do těchto polí vložit věci, které ovlivňují ostatní. Ano, můžete použít strach k ovlivnění ostatních. Ale teď mluvíme o něčem větším než je strach. Strach je základní atribut, ale o něm teď nechceme mluvit. Začneme mluvit o rozvinutějším vědomí, o zralosti, laskavosti a dalších atributech, které se nyní začínají projevovat.

 

Koherence

Rád bych, abychom teď na chvíli obrátili list, to znamená, že na chvíli změníme téma. Některé ze studií, které se v současné době na této planetě provádějí, se týkají něčeho, co se nazývá koherence (soudržnost). Dovolte mi definovat koherenci. Koherence je propletení polí ovlivňování. Je to propletení pole ovlivňování. To znamená, drazí, že pokud je nějaké pole kolem vás něčím naplněno, vnímá to i jiná lidská bytost. A pak se stejný pocit objeví u té jiné osoby a pak u další, ještě další a ještě další. To je koherence.

 

Začíná se studovat individuální jev koherence, který jedinec může zažít sám v sobě. Ve skutečnosti však skutečná koherence existuje mezi člověkem a člověkem nebo dokonce mezi skupinami a skupinami a může to pokračovat dál. Studie ukázaly, že hlediště naplněné lidmi v koherenci s určitým atributem, může ovlivnit další lidi v hledišti, takže celé hlediště je naplněno určitým stejným atributem. Opět to vypadá, že na vzdálenosti nezáleží. Je to nakažlivá věc, protože ti, které to zasáhlo, plakali z pocitu laskavosti a radosti.

 

Vliv radosti

Pojďme si o tom promluvit. Druhý atribut je jedním z největších, nejužitečnějších a nejpraktičtějších atributů, které může člověk právě teď na této planetě mít. Je to vliv radosti. Vliv radosti. Ach, už jsme o tom tolikrát mluvili. Je to vnitřní dítě v každém z vás, které má, obsahuje a udržuje pocit, že je dítě, pokud se pro to rozhodnete. Pro většinu z vás je pocit být dítětem spojen s tím, že dítě nemá žádnou odpovědnost, žádné povinnosti. Jediná věc, která vás (jako dítě) zajímá, je, jak dlouho si můžete hrát, než vás rodiče zavolají domů, nebo co budete dělat, všechny tyto věci dohromady. Když se nebudete bavit, vymyslíte si spoluhráče, kteří si s vámi budou hrát a bavit se. Dítě je vždy připraveno hrát siDítě je vždy připraveno se smát. A pokud je dítě při hraní rušeno, může pak vykazovat nižší úroveň zralosti a rozpláče se, protože nerozumí tomu, co se děje. Dítě se však z toho zas rychle vzpamatuje a téměř okamžitě si začne zase hrát. Drazí, to je radost. To je nespoutaná radost. Vyrůstáte s tím. Víte, jak to vnímáte. Máte to.

 

Potom se postupem času přesunete do bodu, o kterém říkáte, že jste dospělí, a vnitřní dítě samozřejmě začíná mizet. Existují lidé, kteří mají tento pocit a také vám říkají, že tyto dětské věci by měly úplně zmizet a že jako dospělí byste měli být serióznější, brát život vážněji a převzít větší odpovědnost. Ve skutečnosti říkají: „No, moc se nechichotejte, moc se nesmějte.“ Drazí, to není ani intuitivní. Řeknu vám něco, co už jsme řekli dřív. Kdo se směje a chichotá, tak čím víc to dělá, tím víc ho to omlazuje. Říkám vám, že to zpomaluje hodiny stárnutí. Vytváří to chemii v onom stroji stárnutí, který se zmírňuje, přizpůsobuje, zpomaluje. Ti, kteří jsou radostní, drazí, jsou zdravější. Ti, kteří jsou radostní, jsou zdravější.

 

Chci vám sdělit, že radost je nakažlivá, stejně jako strach. Nyní, v měnící se energii na planetě, zjistíte, že radost je nakažlivější než strach. To znamená, že ti, kdo se hodně smějí a jsou radostní, ovlivní také ostatní, kteří nejsou. Představte si na okamžik, že byste mohli ovlivnit ostatní lidi kolem sebe do té míry, že jen pár minut s vámi změní jejich postoj k životu. Dokážete si něco takového představit, že prostě jen kráčíte s radostí? Jak vypadá člověk, jenž kráčí po světě s radostí? Není to člověk, který se pořád chichotá. Je to člověk, který je spokojený s tím, co vidí před sebou, což je úplně stejné jako to, co vy vidíte před sebou. Je to o tom, co se bude dít dál. Je to o dnešku. O tom, co se děje kolem vás. Vidíte na něm, že se cítí v pohodě a má radost ze života, bez ohledu na to, jaký je. To je zralost a je to nakažlivé.

 

Když má nějaký člověk problémy nebo má strach nebo trpí úzkostí a tráví čas s jinou osobou, která tohle nemá, přestože může být ve stejné životní situaci, pak je to přitažlivé. Pak se úzkostný člověk podívá na tuto osobu a řekne: „Co to máš, co nemůžu mít, co nemám, nebo čemu nerozumím?“ To je pak příležitost pro vás otevřít se a vyprávět jim o Bohu uvnitř. Nebo třeba, že máte život naplněný radostí, protože si vzpomínáte na své dětství, vyzvedáváte si je z paměti své DNA, ze své Akáši, do svého vlastního života a každý den to v sobě oživujete. Nemusíte být dětinští, abyste to dokázali. Jen se na to rozpomínáte, protože jste tím žili. Víte, jaké to je být šťastný, jaké to je být radostný. Nejde o předstírané emoce, protože si to uvědomujete, uvědomujete si to na základě zvyku ve svém mozku. Čím více to děláte, tím více váš mozek, vaše vědomí se každý den vydá na toto místo. Víte, jde o přežití. Chápete to? Pokud je pole ovlivňování člověka zaměřeno na přežití, co mu nejvíce pomáhá přežít a zůstat co nejzdravější právě teď? RADOST. Už jste o tom někdy přemýšleli?

 

Smějící se mnich

Existuje video, které vám popíšu. Nazveme jej Smějící se mnich. (Video „Laughing Monk“ si můžete shlédnout na https://www.youtube.com/watch?v=Lakg26y2nhg – pozn. překl.) Jde o muže oblečeného jako mnich, který nastoupí do vagonu metra v rušném městě a nikoho v metru nezná. Jak metro projíždí stanicí za stanicí, mnich se začne smát. Je v tom obzvláště dobrý, skoro jako kdyby poslouchal nějakého komika nebo se mu v jeho životě dělo něco zábavného a tak se směje a směje. Lidé v metru, kteří jsou obvykle k smrti unavení a nezajímají se o nic jiného než o příští zastávku nebo přemýšlejí o svých ubohých životech, jsou zaskočeni. Brzy se však začnou pochechtávat. Nejprve se smějí jemu, co je to za bláznivého muže. Ale brzy se smějí spolu s ním. Když pak mnich vystupoval na konečné, všichni v celém to vagonu metra se smáli, až se za břicho popadali, a smáli se ještě i během vystupováníNeměli ponětí, proč se smějí. Jak vystupovali, viděli ho, jak míří na opačnou stranu, aby to zopakoval při zpáteční jízdě.

 

Kolik lidí se toho dne dotkl, aniž by cokoli řekl, tím, že začal řekněme s něčím podivným a co se změnilo v něco nepochopitelného, ale radostného. Radost je nakažlivá. Smích je nakažlivý a zachraňuje životy, i se zdraví začne zlepšovatTohle je pole ovlivňování člověka, které se znovu a znovu prokazuje. Když se jeden směje, smějí se mnozí. Když někdo rozsvítí světlo, mnozí to vidí. Je to přežití v této zralejší době, v době, kdy člověk začíná trochu chápat to, co je důležité v energii, podporující něco nového.

 

Mám ještě dva atributy a zítra je představím. Jeden bude zřejmý, druhý až tak zřejmý nebude. Je čas na změnu a toto pole ovlivňování se stane něčím, co jste neočekávali. Řeknu vám toho víc, ale tady je to, co chci, abyste pochopili. Toto kvantové pole, toto pole ovlivňování, je vaše a je dostupné. Jediné, co musíte udělat, je cítit je, vyhledávat a vytvářet je.

 

Co děláte pro sebe, uvidí ostatní a budou to přijímat, ba ještě víc, budou to chtít. Je úkolem staré duše vytvořit zralé pole klidu a míru pro ostatní kolem vás, aby měli radost, porozumění a lepší život. Nemá to nic společného s evangelizací (hlásáním vaší pravdy) nebo s tím, co se stane poté, až zemřete, že? Je to praktické, drazí. To je to, co vás učíme, abyste dnes jako lidé mohli žít lepší život na této planetě, jež prochází velkými změnami. To je to poselství, které přinášíme.

A tak to je.

Kryon

 

zdroj: www. kryon.com – The Influential Fields – 2 – MP3 – 21:18

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět