7-2020 Kryon

Pole ovlivňování 3 – Láska

 

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carollem v San Antonio, Texas, 12. července 2020

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je třetí channeling ze čtyř týkající se pole ovlivňování člověka. Pokud jste neslyšeli (a nečetli) první a druhý, ale zejména ten první, pak to, o čem a proč o tom budeme mluvit, vám může připadat jako záhada. V prvé řadě jde o znalosti, kdy jsme vám pověděli, že stejně jako všechna zvířata na planetě, i vy máte jako lidé šestý smysl a že tento šestý smysl souvisí s vaším přežitím. Věda to těžko definuje, ale psychologové vědí, že existuje. Ukazuje se po celou dobu a my jsme vám dali příklady, jak to funguje. Důvodem, proč to představujeme a proč o tom mluvíme, je to, že se to začíná měnit. Veškerý život má do jisté míry tento šestý smysl, ale nyní se vědomí rozvíjejícího se lidstva zvyšuje a začíná jej nejen chápat, ale také jej používat.

 

Jak jsme již řekli, toto pole ovlivňování funguje dvěma směryVěci vás mohou ovlivňovat a dělají to stále, a naopak, i vy můžete svým vědomím přinášet do pole věci, které mohou ovlivnit ostatní. Může to vyznít jako ovládání a, drazí, využívá se to pro ovládání. Ti, kteří to v minulosti využívali, věděli, jak strach může ovládat skupiny lidí a jak se strach zdánlivě šíří. Jak jsme již uvedli, strach je primárním atributem instinktu pro přežití, ale často se používá a může používat proti vám těmi, kteří vás chtějí manipulovat a vyděsit. V předchozích channelinzích  jsme vám také řekli, že strach vás může ochromit a bránit vám v jakémkoli pokroku vaší spirituality nebo dokonce v myšlení vyššího vědomí. To je prvotní atribut.

 

Včera jsme hovořili o atributech, které nejsou prvotní, o atributech, které začínají být vnímány jako úžasný druh „nakažlivé“ informace nebo atmosféry vědomí, kterou jste vložili do těchto mřížek, do těchto polí, pokud to chcete takto nazvat. Vidíte, jsou kvantové a pak je můžete použít ke zlepšení lidí kolem vás, lidstva jako takového obecněNení to ani tak o tom, využívat to, jako o tom, stát se tím. Tím míníme, že vysoké vědomí lidí, vysoké vědomí člověka, je vždy to, co je okamžitě vnímáno a bráno za dobré. Už jsme to řekli dříve a nyní to rozšíříme.

 

Mistři, kteří kráčeli po Zemi, věděli o tomto poli ovlivňování. Jak tak kráčeli, jejich vědomí bylo čistá láska. A v tomto vědomí, v tomto poli, se lidé zastavovali a jen zírali. Když Mistři procházeli vesnicemi, lidé odložili to, co zrovna dělali a prostě je jen následovali. Už jste o tom někdy přemýšleli? Mistři nesli kvantové pole tak velké, že nezáleželo na tom, jak daleko byl člověk. Lidé přicházeli z dálky, jen aby s nimi pobyli, aniž by věděli proč. Mluvili jsme o tom, že i zvířata jim seděla u nohou. Co ta zvířata cítila? Vidíte, ona také mají vlivné pole. Lidé přicházeli, posadili se, poslouchali, byli klidní a spokojení.

 

Drazí, toto je třetí atribut, o kterém chceme mluvit. Je to LÁSKA. Mohli byste říct: „Dobře, ale jak může být láska prvotním instinktem?“ Je prvotním instinktem. To opravdu je, jen se prostě nepoužívá. Už jsem o tom mluvil dříve. Matko, jaké bylo tvé vědomí, co se stalo s tvým srdcem, když ses poprvé podívala na své dítě a ono otevřelo oči a podívalo se na tebe. Pamatuješ si to? Zapiš si to. Jaká byla tvoje reakce? Odpovíte: „Nemohu to zapsat, neexistují slova, která by dokázala popsat tyto emoce a pocity!“ Řeknu vám jednu věc, oba jste to vnímali. Láska matky zasahuje do pole jejího dítěte. Batole roste a nikdy na ni nezapomíná. Nikdy na ni nezapomene, tak velký vliv tato láska má. Výchova dítěte ženou je polem ovlivňování, ve kterém se to dítě učí, poslouchá a ví.

 

Vliv lásky je jedním z největších vlivů celého lidstva, větší než radost. A víte, že mám pravdu. Přesahuje mnohem dál, netýká se jen jedné osoby, dítěte nebo matky. Pomyslete na lásku, kterou byste měli ke zvířeti. Otázka: Cítí zvíře vaši lásku? Je zvíře ovlivněno vaší láskou? Každý z vás, kdo milujete nějaké zvíře, ví, že odpověď zní ano. Je pak zvíře schopné vnímat, co promítáte do svého vlivného pole? A odpověď zní ano. Vy, kteří máte zvířata, vidíte, jak se to může i zneužívat, kdy vlivné pole zvířete může být trénováno takovým způsobem, že zvíře má kvůli prožitým zážitkům strach z lidí.

 

Toto je vlivné pole. Není to jednoduchá biologie. Někteří by řekli: „No, něco se děje dost často a pak se to změní“. Je to víc než to. Láska je vlivným, mocným nástrojem mezi lidmi, od člověka k člověku. Možná jste byli někdy v kině na nějakém milostném příběhu. A v tomto milostném příběhu jste viděli, jak se dva lidé drží stranou od sebe nebo že jeden nechápe toho druhého. Pak se však něco stane, abyste si uvědomili, že oba jsou do sebe velmi zamilovaní. Nikdy to neprohlásí, nedokáží to a zadržují to v sobě až do určitého okamžiku ve filmu, kdy si oba uvědomí, že vůči sobě cítí to samé. Seděli jste (v tom kině) hodinu nebo hodinu a půl a přáli si, aby se od sebe nikdy neoddělili. A teď to přijde! Poprvé se dotknou. Dívají se jeden druhému do očí a uvědomují si, že jejich náklonnost je vzájemná. A pak začnou téct slzy. Ženy pláčou a muži předstírají, že se jich to nedotklo. (Kryon se usmívá.) O čem to tady jeScénárista a herci na plátně vás vtáhli do pole ovlivňování lásky. Rozumíte tomu? Přesahuje to psychologickou odezvu, drazí. Když se dva lidé zamilují, je to tajemství, mystérium. Dokonce ani psychologové nevědí, proč je v tu chvíli chemie těla vyšinutá, zmatená. A to je! Ocitli se ve změněném stavu, zapomínají určité věci, dělají podivné věci a říkají neobvyklé věci, protože jsou zamilovaníChemie těla reaguje na vliv velké události srdce. Je to víc než jen mozek nebo psychologie. Láska je jedním z nejsilnějších vlivů, které člověk může mít, vyzařovat nebo cítit. Právě jsem vám řekl, že to mění chemii. Co kdybyste pocítili lásku od jiné skupiny lidí? Pokud vám chybí sebevědomí, sebeúcta, vědomí vlastní hodnoty a najednou jste nuceni vstoupit do skupiny cizích lidí, nejdřív byste tam vůbec nechtěli jítale pak byste si uvědomili, že vás nechtějí zranit, ublížit vám, ale naopak, že vás milují. To by vás změnilo, změnilo by to vaše tělo, změnilo by to vaši strukturu. Změnilo by to váš život.

 

Co kdyby se jedna lidská kultura najednou probudila a řekla o jiné kultuře: „Miluji je, opravdu je miluji. Miluji způsob, jakým pracují a jakým se prezentují.“  Najednou byste měli dvě kultury, které by se milovalyMyslíte si, že by to mohlo změnit planetuTohle je to pole ovlivňování. Něco vám řeknu. Hvězdné matky pocházely z planety lásky, kde tato láska byla tak silná a vládla tak silně a mocně, že tato planeta měla vliv na jiné planetyAž tak daleko může láska dosahovat, tak veliká je. Dokážete si to představit?

 

Můj partner byl v Indii a zažil tam jednu zkušenost, kterou to uzavřu. Bylo mu horko a cítil se nepohodlně. Byli venku na slunci a šli se projít. Cestovali, prohlíželi si památky. V Indii je toho hodně k vidění. Ale opravdu nebyl připraven na to, co se stalo pak. On a jeho skupina cestovatelů hledali útočiště v chrámu sikhů. Poté, co si sundali boty, vešli do tohoto chrámu a posadili se. Tam zjistili, že v chrámu je jedna osoba. Byl to sikh, který to tam měl na starosti, který měl pověst MistraMožná byl více než Mistrem, celý život studoval jejich filozofii vyrovnanosti a lásky. Poté byl pověřen, aby se staral o záležitosti v chrámu. Byl tam jen tento muž. Můj partner a celá jeho skupina cestovatelů se posadili a už se jim nechtělo vstávat. Nechtělo se jim vstávat, protože se v té chvíli cítili tak pohodlně, tak spokojeni a tak milováni, ne jen oním mužem, ale Vším-co-je. Byl to stejný pocit, jaký prožívali ti, kdo následovali Mistry. Bylo to pole ovlivňování, které vytvořil nejen ten chrám, ale i ten jeden muž, který to tam měl na starosti.

 

Je něco takového možné, že byste mohli změnit lidi tím, co vložíte do svého pole? Že byste mohli otevřít oči a nevidět kritiku, ale lásku ke každé osobě, na kterou se díváte, bez ohledu na to, kdo to je, co představuje, nebo co máte nebo nemáte společného nebo jaké problémy jste spolu řešili? Že byste viděli, že v jejich duši leží láska Boha, Ducha, Stvořitele, kterou s nimi máte společnou bez ohledu na to, jaké jsou mezi vámi rozdíly? To by byl váš přístup, postoj, ať byste byli kdekoli. Pokud by to tak bylo, byli byste Mistry.

 

Tak mocná a vlivná je láska. Je to třetí z vlivných atributů, které jsem chtěl probrat. Vypadá to, že je absolutně nejsilnější, a to také je. Ale atribut číslo čtyři, kterým se budeme zabývat příště, je tím, který neočekáváte. Je silný? Ano. Ale je to víc než to. Zachraňuje život. Je funkční. A je součástí vašeho vývoje, který teprve přichází. Vrátím se. A tak to je.

Kryon

 

zdroj: www. kryon.com – The Infuential Fields – 3 – MP3 – 17:03

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


zpět