7-2020 Kryon

Pole ovlivňování 4 – Innate

 

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carollem v San Antonio, Texas, 12. července 2020

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je čtvrtý channeling ze čtyř. Tématem je pole ovlivňování člověka a jeho atributy. Už dva dny mluvíme o poli ovlivňování. Mluvili jsme o nejvyšších atributech, které máte, které vás ovlivňují nebo které můžete vložit do pole – věci, které pak uklidní ostatní. Čtvrtý atribut, o kterém dnes budeme mluvit, je jiný. Není to nic nového, ale je to jiné. Není to to, co očekáváte. Teď se to však přidává do hry s tím, co se bude dít s mou prací od nynějška. Je to něco, co přibude navíc k tomu všemu, co můj partner dělá. Bude to něco nového. Můj partnere, chci, abys teď zpomalil. Jedná se o pokročilé informace. Někteří kvůli tomu budou kroutit očima. Ale prosím, zůstaňte se mnou, dokud vám tyto věci nepředstavím. Chci, aby byly logické a zároveň rozšířily vaše obzory.

 

Ve vaší DNA existuje pole, drazí. Je to něco, co není dobře známo, obecně známé, uznávané nebo odhalené, s výjimkou těch, kteří jsou nyní připraveni na to, že jim to bude odhaleno. Toto pole vaší DNA je zodpovědné téměř za všechno chemické ve vašem těleOd dne vašeho početí až do současnosti určuje toto pole vaší DNA účinnost toho, jak fungujete. Toto pole vycházející z vaší DNA je více než vlivné, jak uvidíte za okamžik. Je spojeno s vědomím jako všechno ostatní a je kvantové. Pokračuj pomalu, můj partnere.

 

Regenerace

Chci promluvit o něčem, čemu lékařská věda vůbec nerozumíREGENERACIVaše lidské tělo se regeneruje. Když se podíváte na to, co věda věděla před několika lety a co si uvědomuje dnes, vidíte něco, co neočekávala. Všechno se regeneruje. Před několika lety řekli: „No, ne všechno se regeneruje. Existují určité typy buněk, které se neregenerují.“ Bylo to proto, že si mysleli, že regenerace je lineární. A pak začali objevovat, že kupodivu se vaše játra regenerují rychleji než jiné věci. Mimochodem, regenerují se i ty buňky, o kterých jste si mysleli, že se vůbec neregenerují. Prostě se jen regenerují pomaleji, ale všechno se regeneruje.

 

Pokud se vše regeneruje, proč pak existuje smrt? Nedávalo by smysl, že byste se neustále sami obnovovali, znovu, znovu, znovu a znovu? Proč byste měli stárnout? Okolo vaší DNA je pole, drazí, které je spojeno s vědomím, které řídí vaši regeneraci a mnoho dalších věcí. Ještě jsem jej nepojmenoval, ale až to udělám, pochopíte. Proč stárnete? Protože regenerace je dysfunkční, není to dokonalá regenerace. Věděli jste, že kdyby vaše tělo mělo vyšší vědomí, měli byste vyšší střední délku života? Věděli jste to? Nikdo si to dosud nikdy nespojil. Říkají, že chemie je chemie, spiritualita je spiritualita, a nemůžete je zaměňovatNezaměňuji je, jen říkám, že jsou spolu spojené, vzájemně se drží za ruce. Od chvíle početí do současnosti je toto pole kolem vaší DNA spojeno s vaším vědomím, kam vaše DNA směřuje a kam směřujete vy, kam směřuje vaše chemie a jak se regenerujete.

 

Chtěl bych vám dát hádanku. Když se podíváte na jiné formy života na této planetě, všimli jste si něčeho? Jedna z těchto forem života se regeneruje tak dobře, že jí mohou znovu dorůst končetiny. Věděli jste to, že? Nevadí vám, že jste na vrcholu evolučního řetězce a nemůžete si znovu nechat dorůst končetinu, zatímco obojživelník můžeJe tu něco, co vám chybí. Uvědomujete si, že můžete regenerovat svaly, kůži a všechny věci, které potřebujete, všechny nervy, všechny věci, které potřebujete k tomu, aby vám dorostla končetinaale nedokážete to.

 

A co tohle? Když je mícha přerušena, nervový svazek CHCE srůst dohromady. Chce se regenerovat. Každý nerv má adresu a ví, kde jsou ostatní nervy. Ví, co bylo přerušeno. Věděli jste, že existuje chemie, která se ve skutečnosti doslova vyřítí na scénu a brání nervům, aby společně srostly? Prozkoumejte to. Je to jedno z velkých tajemství přerušení míchy. Proč společně nesrostou?

 

Souvisí to s polem - za chvíli je pojmenuji - které regeneruje a řídí rychlost a rozsah regenerace a také kontroluje, zda jste dost inteligentní, znalí toho, co se týká chemie vašeho těla, aby vám znovu dorostla končetina. „Kryone, počkej chvilku! Říkáš nám, že jednoho dne budeme mít tu schopnost, aby nám znovu dorostla končetina?“ Dovolte mi na to odpovědět následovně. Vezměte největšího Mistra, kterého si dokážete představit, nejvyššího z nejvyšších, toho, kdo kráčel po Zemi, toho největšího Mistra. Kdyby ztratil ruku, mohl by si ji nechat znovu narůst? Přemýšlíte o tom? Vaše odpověď by mohla znít: „Věřím, že ano, mohl by si znovu nechat dorůst tu končetinu, ruku nebo cokoli jiného.“ A pak byste se zeptali: „Proč?“ A odpověděli byste: „Protože byl spojen s vědomím Stvořitele. Byl to Mistr.“ Vysvětlím vám ten rozdíl. Protože tento člověk měl kolem své DNA pole, které pracovalo na 80 %, a tím mohl biochemicky nechat tuto končetinu znovu narůst.

 

A říkám vám následující. Dochází k vývoji něčeho ve vašem těle, o čem víte a co jste pojmenovali. Je to inteligentní tělo, říká se mu INNATE(Kryon se směje) To jste nečekali, že? Ach ano, probrali jsme téma strach, radost a lásku. A teď máme innate. Co se teď začíná dít, je to, že innate začne růst ve své inteligenci způsobem, jaký jste vůbec, ale vůbec neočekávali.

 

Nemoc

Pojďme si chvíli promluvit o nemoci. Dovolte mi, abych vám představil obraz nefunkčního systému, který nefunguje dobře, možná jen na 30 %, protože toto pole kolem vaší DNA brzdí zbytek příběhu. Čeká, až se vyvine vyšší vědomí, které obklopí celou vaši duši, pole merkaby, kdy všechno začne fungovat lépe. To je ten vliv, drazí. Poslechněte si tohle. Virus vstupuje do těla a tělo virus rozpozná nebo ne. Existují buď protilátky a bílé krvinky, vše, co jste zkoumali, chemie toho všeho, která jej rozpozná nebo ne. Pokud jej chemie nerozpozná, virus převezme vedení. Můžete postupně virus studovat, zjišťovat, co to je a vyvíjet protilátky a všechny tyto věci, ale mezitím vás virus může zabít. Co je to za systém?

 

Dovolte mi, abych vám položil otázku. Do vašeho domu se vloupá zloděj. Co uděláte? Že byste oslovili lupiče, abyste zjistili, zda ho znáte? (Kryon se směje). A řeknete: „Ne, neznám vás. Volám o pomoc.“ Nedávalo by větší smysl, kdyby tělo rozpoznalo vetřelce, bez ohledu na to, co to je, a řeklo: „Nepatříš sem. Vypadni odsud!“ Něco vám řeknu. Takto by to mělo fungovat. Myšlenka, že tělo musí vyvinout chemii, díky které budete imunní, je nefunkční. Právě teď to prožíváte. Tělo je navrženo tak, aby bylo velmi inteligentní, super inteligentní, inteligentnější, než si dokážete představit. Může takové být, protože používá procesy, o kterých nemáte tušení, že dokáže provádět. To je toto pole kolem každé části vaší DNA, každé molekuly vaší DNA. Bilióny a biliony z nich dohromady tvoří pole, které je inteligentním tělem. Innate se právě chystá startovat.

 

Rakovina

Na rakovině je smutné to, že je vyléčitelná, aniž byste museli chodit do nemocniceJe dobře vyléčitelná u člověka s vysokou úrovní vědomíkterý ví, kdo je, který netrpí nedostatkem sebeúcty a který skutečně ví, kdo je. Dovolte mi, abych vám řekl, jak to může fungovat. Rakovina není virus, sestává z živých buněkRakovina předstírá, že je vše v pořádku, takže tělo ji nemusí nutně rozpoznat, jako kdyby to byl virus. Tělo po ní nejde protilátkami a bílými krvinkami, ne tak, jak by reagovalo u nakažlivé nemoci. Rakovina mlčí, roste uvnitř a předstírá, že je v pořádku. Roste na dalších orgánech a říká: „No, jsem v pořádku, protože se tady schovávám.“

 

Chci vám sdělit, co je vaše tělo schopné dokázat. Pamatujete si, jak jsem řekl, že dokáže rozpoznat něco, co tam nepatří? Tělo je navrženo tak, aby rakovinu rozpoznalo. Chci, abyste se na něco připravili. Tělo začne ukazovat nový proces, který dokáže vytvořit a který jste nikdy předtím neviděli, jak začne růst vědomí. Existují už takové případy, které vyvolávají otázky, nad kterými si vědci lámou hlavu: „Jak se to stalo? Jak to bylo provedeno?“ Tělo má ve svém arzenálu nástrojů vždy schopnost vyhladovět jakoukoli rakovinuRakovina je živá, musí se živit. Pokud ji tělo dokáže rozpoznat a nedovolí jí jíst, řekne: „Dnes nedostaneš žádnou glukózu.“ To by ji mohlo rychle zabít. A to také může. Tato schopnost existuje v tomto poli. Není teď jen ještě dost dobře vidět. Rakovina nebude vyléčena, prostě přestane existovat, drazí. Tělo jí nedovolí existovat.

 

To je pole, které znáte a které jste opakovaně viděli. Nevěděli jste, co to je. Nevěřili jste tomu. Je to pole, které reaguje na homeopatii. Jak jinak lze vysvětlit, že když máte tinkturu, která je příliš chemicky naředěná na to, aby vyvolala nějakou reakci, a přesto tělo okamžitě reaguje na instrukce? Kolem vaší DNA je pole, které je inteligentní, které má co do činění s vaším stárnutím, s vaší regenerací, se vším tím, co by mohl Mistr udělat.

 

Viděli jste to. Ach, viděli jste to. Žena leží v nemocnici s rakovinou ve IV. stadiu. Chystá se podstoupit další operaci, která jí jen prodlouží její život, ale nezachrání jej. Už má za sebou dvě jiné operace. Leží tam a najednou se něco stane. Pokud se zeptáte pacientů, kteří to zažili, pokaždé vám řeknou: Měl jsem nesmírný, ohromný pocit zdraví a pohody, který pronikl celým mým tělem. A než jsem měl být operován, lékaři provedli několik závěrečných vyšetření. Odebrali mi krev a řekli: „Počkejte chvilku, při testech došlo k nějakým chybám v měření. Provedeme vyšetření znovu.“ A pak lékaři zjistí, že rakovina je pryč, ne úplně pryč, ale natolik, aby tu ženu mohli přemístit do jiného pokoje a zjistit, že rakovina umírá. O dva nebo tři dny později je rakovina úplně pryč, jako by tam nikdy nebyla. Má to svůj název: spontánní remise. Možná to nebylo spontánní, ale stalo se to tak rychle, jak tělo dokázalo zabít rakovinu, vyhladovět ji. Viděli jste to. Přemýšleli jste někdy o tom, co to je? Nebo jste to jen nazvali zázrakem a šli dál, děkovali andělům a pokračovali dál? Místo toho byste mohli říci: „Co když možná, jen možná, je v těle něco, co tímto způsobem funguje?

 

Je to innate. Je to inteligentní innate. Toto je název tohoto malého pole, které toho dělá tolik, aby vás udržovalo naživu po generace a generace. Vaše tělo je navrženo tak, aby žilo stovky let, stovky let! O tom je regenerace, aby umožnila dorůstat končetinám a zůstat na této planetě. Proč by měla být regenerace nefunkční? Je to proto, že vědomí ještě není dostatečně vysoké. A kvůli tomu, drazí, jsem tady, abych vám ukázal a sdělil, že se to ve vás začíná měnit a podal vám o tom důkaz. Žena, která čeká, aby mohla vystoupit na pódium, aby se objevila před mnoha lidmi a aby se jí dotkl léčitel víry, zažije přesně to samé díky své víře ve vysoké vědomí představované v duchovním aktu. Její tělo se uzdraví přímo tam před tisíci lidmi. Takto to funguje, drazí.

 

Kruh dvanácti

Pojďte se mnou, drazí, jen na chvíli, představím vás kruhu dvanáctikde vytvoříme pole ovlivnění, které vaše innate pozná, pokud to dovolíte. Procesem bude povoleníKruh dvanácti bude kruhem zlepšení, posílení, které vaše innate rozpozná, uvidí a řekne: „Konečně!

 

Je to místo, kde můžete sedět týden co týden, pokud si to budete přát, a budete cítit a vnímat léčivou energii, která je ve vašem těle, probuzení pole uvnitř vás v tomto kruhu dvanácti, které vám umožní spontánní remisi, vidět ji nebo ne, nebo z ní mít kousek nebo část, ať už s tím vaše tělo udělá cokoli. Vy všichni jste natolik rozdílní. Na jaké úrovni je vaše sebeuvědomění, vaše sebehodnotaNa jaké úrovni je vaše vědomí? Na tom nezáleží, protože až se zapojíte do kruhu dvanácti, začnete tyto věci cítit. Pošimrá to pole vaší innate, které mluví k vaší buněčné struktuře. Toto pole sjednocené s Duchem, je připraveno k uzdravování na této planetě, jaké jste nikdy předtím neviděli. Toto je začátek, protože jakmile si uvědomíte, jakmile to pocítíte, budete vědět, že to můžete udělat sami. Ale pro začátek jsem řekl svému partnerovi, aby vytvořil časové termíny, kdy byste mohli sedět v tomto poli, vylepšeném poli a mít tak příležitost pro vaše tělo, aby vyhladovělo rakovinu, aby se zbavilo této nemoci, pokud to tak má být. Proto jsem tady. Prošli jste rok 2012. Byl jsem tu, abych vám řekl o posunu, což jsem udělal. Teď začneme s něčím jiným, s vylepšením, které pomůže všem těm z vás, kteří chtějí přijít, usednout, vnímat a pobýt v kruhu dvanácti.

 

Všechno, co jsem vám řekl, je skutečné. Je tu a začíná se odhalovat mnoha lidem na této planetě. Tohle je jen část. Lidstvo se jednoho dne osvobodí od nemocí, které máte dnesBude mít tělo, které nedovolí vstoupit ničemu, co do něj nepatří. Než se tedy rozloučím, chtěl bych se vás zeptat: Co právě teď nepatří do vašeho vědomí? Čeho se bojíte? Co nepatří k radostnému člověku, co nepatří k člověku čistému a stvořenému podle Jeho obrazu? Přemýšlejte o tom. Přemýšlejte o tom.

A tak to je.

Kryon

 

zdroj: www. kryon.com – The Influential Fields – 4 – MP3 – 15:02

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět