7-2020 Kryon

Nacházet radost uprostřed chaosu – 3

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carollem v Grand Rapids, Indianapolis, 26. července 2020

 .

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Tohle je třetí channeling ze série čtyř channelingů týkající se radosti. Nazvali jsme tuto sérii Nacházet radost uprostřed chaosu. V prvním channelingu jsme identifikovali léčivé vlastnosti radosti, skutečné léčivé vlastnosti, které mění chemii člověka. Mluvili jsme o současné době -právě teď – s covidem. Mluvili jsme o starostech a obavách, které ve skutečnosti mohou způsobit ještě více nemocí, než způsobuje samotný virus. Vzhledem k nejistotě se současná doba nijak neliší od minulosti.

 

Ve druhém channelingu jsme diskutovali o způsobechjak pro sebe objevovat a nalézat radost. A zmínili jsme některé z atributů, které vám pomohou najít klid a mír v dobách, které se nezdají být zrovna klidné. Stále je velmi důležité, drazí, abyste tyto atributy nebrali jen akademicky, ale aby vás bavily, protože tak přichází radost. Není to jen emoce, radost může být stav mysliCo kdyby radost byla fyzikálním zákonem? Ona jím svým (možná ezoterickým) způsobem také je. Některé z prvků jsme vám představili před několika týdny. Mluvili jsme o tom už mnohokrát dříve a mnoha různými způsoby.

 

Tento třetí channeling se týká způsobu, jakým komunikujete s ostatními lidmi. Mnohokrát jsme mluvili o kráse toho, kvůli čemu je stará duše tady na Zemi. Říkám krása, protože vás rozesměje při pomyšlení, že úkolem Staré duše, pokud to tak řekneme, může být šíření míru a radosti a vytváření pozitivní energie kolem vás a vaší rodiny a ukazovat, jak může vypadat mistrovství. Tento mimořádný channeling tedy obsahuje několik takových atributů, které můžete použít na ostatní, a některá doporučení, která již možná znáte, ale která jsou obtížná. Opět to souvisí s radostí, se smíchem a klidem v duši.

 

Předpokládáme tedy, že jste slyšeli (nebo četli) první a druhý channeling. Pak jste připraveni na číslo tři. Pokud nevíte, kde tyto channelingy jsou, snadno je najdete. Můj partner to sdělil už mnohokrát, že všechny můžete nalézt na jeho webových stránkách (nebo v češtině tady u mne www.sambala1024.cz).

 

Číslo 1 – Negativita je zvyk

Promluvme si o čísle jedna. Negativita je zvyk, návyk. O této skutečnosti učí mnoho lidí. Učitelka Marilyn (Harper) to učí prostřednictvím Adironndy. Dokonce má metody, které nám připomínají, že jsme se ocitli v určitém návyku. Myslím tím následující: Kulturně jste zvyklí na určité fráze, určité způsoby, jak věci děláte, určité postoje. Z kulturního hlediska se chce každý přizpůsobit. Stává se tedy, že velmi často býváte negativní a ani o tom nevíte. Pokud chcete pomoci ostatním lidem ve svém okolí, nebude to možné s vaším negativním přístupem.

 

Namítnete: „Nejsem negativní. Jsem pozitivní člověk.“ A já odpovím: „Možná jsi pozitivní člověk, ale se špatnými návyky.“ Potom řeknete: „Co tím myslíš, Kryone?“ Nejde o něco negativního, co máte ve vědomíale spíše o něco, co automaticky vychází z vašich úst. Ve vašem životě se něco stane nebo dojde k situaci, kterou uvidíte a okamžitě řeknete: „Věděl jsem, že se to stane.“ Co se právě stalo, všechno zastaví. Právě se stalo, že jste svému tělu, buňkám, vesmíru, každému, kdo poslouchá, všem svým průvodcům, své duši řekl, že jste očekávali to negativní!

 

Je to zvyk. Ať už jste to dělali, nebo ne, byli jste tak zvyklí. A lidé kolem vás to také slyší. Když vyslovujete nějaké věci, které by mohly být negativní, a přestože to tak nezamýšlíte, mějte na paměti, že existují další lidé nebo členové rodiny nebo dokonce děti, které právě studují osobnost svých rodičů. A o to určitě nestojíte.

 

Prvním atributem je tedy poslouchat sám sebe. Poslouchejte, co říkáte v určitých situacích, a uvědomte si, že hodně z toho je kulturním zvykem, protože kultura, ve které žijete, drazí, je negativní, pokud to ještě nevíte. Sledujte své hromadné sdělovací prostředky a prozkoumejte, co dělají, abyste je sledovali. Jsou pozitivní, povznášející a zábavné? Odpověď je ne. Čím více hrůz vám mohou naservírovat, tím více lidí je sleduje. Jste v negativní kultuře a osvojili jste si návyky své kultury. To je číslo jedna.

 

Číslo 2 – Překonejte negativitu bez konfrontace

Číslo dva je zásadní záležitostí. To znamená, že zahrnuje práci. Když jste s ostatními, jejich přáteli, rodinou, spolupracovníky nebo s kýmkoli, snažte se co nejvíc zrušit negativitu, ale bez konfrontace. Tohle je zásadní. Nedopusťte, abyste tím, co řeknete, někomu vytkli, že nemá pravdu. Místo toho vyjasněte rozdíl tím, že sdělíte, za čím si stojíte. Například – a to je obtížný příklad – řeknete: „Dnes je skvělý den!“ A váš spolupracovník nebo váš partner nebo člen rodiny odpoví: „Pro mě tedy ne. Není to dobrý den.“ A vy řeknete: „No, možná se to změní.“ A odpověď bude: „Dnes se to nezmění.“ Začnete všude vidět negativitu a nebudete tomu věřit, dokud si neuvědomíte, kolik negativního pochází od lidí ve vašem okolí, kteří zřejmě nechtějí říkat nic pozitivního o nikom, ani o sobě.

 

Řeknete: „Vypadáš dnes dobře!“ A oni namítnou: „No, možná v tuto chvíli. Ale měl jsi mě vidět včera!“ Jinými slovy, neexistuje mezi vámi vůbec žádná shoda. Vypadá to, že se s nimi nemůžete shodnout na ničem, bez ohledu na to, co říkáte. Přesto vám říkám, že vytváříte rozdíl. Ti, kdo tento proces sledují, to uvidí. Budete vystupovat jako pozitivní člověk. To, co vychází z vašich úst a co říkáte, bude vždy bez jakékoli konfrontace, aniž byste řekli: „Proč jsi vždy tak negativní?“ Tohle nikdy nedělejte! Místo toho se snažte přesunout věci na to nejpozitivnější místo, dokonce i u těch, kteří to zřejmě neocení nebo ani nechtějí. A řeknu vám proč, protože mezi dvěma stavy vědomí je ten váš přitažlivější, dává větší smysl a je tím, na které se lidé chtějí podívat. Jak se cítíte, když jste s někým, kdo je vždy negativní? Odpověď je, že to není žádné potěšení, není to pro vás vzrušující. Je to namáhavé, je to fuška.

 

Pomalu si tedy začínáte uvědomovat, že pokud ostatní nemůžete změnit, můžete jim alespoň to pozitivní nabídnout jako alternativu. Ostatní kolem vás mohou vidět, co se děje, a skutečně změnit to, co říkají nebo jak myslí. „No, má pravdu. Může to být vhodná doba na konsolidaci našich myšlenek, pozitivní myšlení a provedení některých změn, protože teď nemůžeme chodit ven nebo dělat věci, které běžně děláme. Co jiného můžeme dělat, co by bylo zábavné, potěšující a vzrušující? Pojďme to udělat společně.“ Tohle se děje. A možná by se to nestalo, kdybyste nebyli před svými přáteli pozitivní, aniž byste je konfrontovali. Místo toho byste jim ukazovali, co je dobré.

 

Číslo 3 – Distancujte se od negativních lidí

Číslo tři je nejtěžší bod. Neslyšeli jste mě to říkat moc často. Existují lidé, kteří se doslova vyžívají v tom, že jsou negativní. Po celý jejich život bylo a je to všechno, čím byli nebo co viděli, pouze negativní a jejich osobnost je negativní. Můžete to vidět, můžete si toho všimnout, protože vaše štěstí je dráždí. Vaše štěstí je dráždí. Vaše pozitivní myšlenky, vaše touha obrátit věci k lepšímu pro ně vůbec nepřipadají v úvahu. Podívají se na vás a řeknou: „Odejdi, chlapče, obtěžuješ mě.“ Jsou uvězněni ve své negativitě a nezmění se. Takoví lidé existují a vy víte, že mám pravdu.

 

Co byste s nimi měli dělat? Odpověď zní: vyhýbejte se kontaktu s nimi. Možná namítnete: „To je těžké, je to moje rodina.“ Mluvím teď ke skupině lidí, kteří jsou starými dušemi. Přesně víte, o čem mluvím, protože jste se sami někdy vzdálili své rodině. Vím, kdo to poslouchá. Nejnepříjemnější věcí je vrátit se domů během svátků nebo prázdnin a pozorovat veškerou tu negativitu vznášející se kolem stolu. A oni si toho ani nejsou vědomi. Dráždíte je tím, že mluvíte o své naději pro planetu, štvete je tím, že se příliš smějete. Takže pokud jste to ještě nezjistili, někdy prostě lidi napravit nemůžete. Jedinou možností je vzdálit se od nich a najít takové lidi, kteří myslí jako vy, kteří věří, že existuje naděje pro planetu, naděje pro ně samotné, pro jejich zdraví, pro život.

 

Číslo 4 – Radost je nakažlivá

Nyní se dostáváme k poslednímu bodu. Jak už jsme říkali, radost může být nakažlivá. Nemusíte tedy nutně tvrdě bojovat s rodinou a přáteli, pokud jsou otevřeni ke změně. Můžete rozpoznat, zda se pokusí zjistit, kdo jste. Budou se sami snažit pobývat s někým, kdo je pozitivní, kdo se hodně usmívá – o tom budu mluvit dál – kdo je poslouchá, pokud si potřebují o něčem pro ně důležitém promluvit, aniž by je kritizoval, kdo nemá negativní návyky. Přitahuje je někdo, kdo se nemusí nutně zapojit do politické diskuse, protože to nikdy nefunguje nebo by v případě nutnosti řekl jen velmi málo, anebo naopak něco, co je pozitivní. To je druh člověka, kolem kterého lidé chtějí být, drazí.

 

Už jsem to řekl. Vyberte si svého oblíbeného Mistra, ať je to kdokoli na této planetě. Přemýšlejte o jeho životě a o tom, co dělal. Zdalipak neustále kritizoval? Odpověď zní nikdy. To, co vycházelo z jeho vědomí a jeho zpráv, bylo vždy povznášející, týkalo se vždy toho, co je možné a vždy dávalo naději. A dělal to laskavým způsobem. To je mistrovství. Radost je nakažlivá, drazí, a čím více ji šíříte a čím více jí dáváte najevo, tím snazší pro vás bude hledání vaší skupiny. Drazí, to je odpověď na to, jak můžete na ostatní působit tím, co máte, co je radostné. Vrátíme se a v dalším channelingu si opět budeme povídat o radosti.

A tak to je.

KRYON

 

Zdroj: www.kryon.com – Finding Joy in the Midst of Chaos 3 – MP3 –  17:53 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět