7-2020 Kryon

Pole ovlivňování 1 – Strach

 

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carollem v San Antonio, Texas, 11. července 2020

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Jsem si vědom víc než kdy jindy, kdo je tady přítomen, kdo to sleduje, kdo to poslouchá (a čte). Zajímavé na nové době je, že existují energie, které jste neočekávali, energie koherence, pospolitosti a soudržnosti, které se na této planetě postupně objevují, zejména v tom, co se s vámi děje. Jsou to energie, které by se nikdy předtím neobjevily. Někteří to nazývají restartem. Je to restart, který není zrovna příjemný; něco z toho je smutné.

 

V následujících čtyřech channelinzích chci o něčem promluvit. Tento channeling je prvním z nich. Ti, kteří se k tomuto channelingu náhodou dostali, mohou říct: „Ach ne! Mohl bych zmeškat druhý, třetí nebo čtvrtý channeling, protože ti, kteří uslyší druhý, ani nevědí, kde byl ten první.“ Pokud jste jedním z těch lidí, kteří nemohli poslouchat ostatní channelingy v době, kdy je předávám, pak vám chci sdělit, že všechny čtyři channelingy si můžete poslechnout společně. Můj partner, právě v tuto chvíli, uzavřel dohodu, že je pro vás zveřejní na svých webových stránkách (www.kryon.com). Tam je můžete všechny najít a zdarma sledovat.

 

Drazí, rád bych, abyste si poslechli (nebo přečetli) všechny čtyři channelingy zároveň. Důvodem je to, že se spojí a vytvoří jeden nádherný scénář s překvapením na konci. Tento první channeling nazvu Pole ovlivňování člověka. Ve čtyřech channelinzích budeme mluvit o čtyřech atributech tohoto pole ovlivňování člověka.

 

Mluvíme o věcech, které jsou známy, ale přesto je mnoho lidí neuznává a nesouhlasí s nimi. Některé z těchto věcí jsou pro lidstvo tak intuitivní, že o nich lidé ani nechtějí slyšet. Mluvím o tom, co nemusí být nutně energetické pole, ale rozšíření vašeho lidského vědomí. Opravdu lze říci, že jde o rozšíření vědomí vaší biologie, vašeho mozku. A netýká se to jen lidstva. Vztahuje se také na jiné živé bytosti, svět zvířat i mimo nějPodivili jste se někdy nad tím, jak jsou jiné bytosti, třeba buvoli nebo jiná zvířata ve volné přírodě, schopné vnímat nepřítele, ne čichem, ale určitým způsobem jej tušit a vycítit? Celé stádo pak změní směr a společně utíká pryč, jako kdyby zazněl nějaký signál nebo výstřel z pušky, i když k ničemu takovému nedošlo. Místo toho vycítili, co se děje, a všichni se společně dali do pohybu. Všechny bytosti napříč přírodou to mají a je to smysl pro přežití (instinkt). Lidé to nazývají „šestým smyslem“ a mnoho z vás si je vědomo, že existuje, ale často se stává spíše předmětem metafyziky než vědy. Přesto je to věda.

 

Pole existuje, je to vlivné vědomí, jakási anténa, pokud byste to tak chtěli nazvat, která obklopuje každého z vás. Uvedu příklady, které jsem použil už dříve. Jdete do divadla, posadíte se vedle nějakého člověka a pak vstanete a změníte místo. Přesednete si jinam, protože jste se z nějakého zvláštního důvodu cítili nepříjemně vedle osoby, ke které jste si původně přisedli. Vycítili jste určitou nevyváženost, nemoc nebo něco jiného, že váš instinkt přežití řekl: „Není to pro tebe správné. Ne teď, přesedni si.“ Jak to dokážete? Jak to změříte? Odpověď zní, že právě teď to prokazatelné a měřitelné neníA protože to nemůžete vidět, ani to nezměříte, stává se to tématem konverzace lidí, kteří se zabývají paranormálními jevy, a kteří jsou (pro některé) podivní. Tito podivíni budou považováni za nové vědce, protože jsou ve skutečnosti na správné cestě (stopě), že je to skutečné.

 

Existuje tolik druhů podobných věcí. Kolik z vás bylo na nějakém místě, kde jste jen seděli, jedli, možná čekali nebo něco dělali? A pak jste pocítili, že na vás někdo, možná zezadu, zírá. Pokud jste mohli, rozhlédli jste se kolem. A měli jste pravdu, někdo na vás zíral. Odkud to pochází? Jak se tomu říká? Co je to za mechanismus? Byli jste ovlivněni někým, kdo vás pozoroval zezaduJeho vědomí se propojilo s vaším polem, obě vaše pole se společně propojila a vy jste byli do jeho vědomí vtaženi. Něco se tady děje. Jaký je ten proces u člověka, který dokáže vnímat krystalickou mřížku? Vstupuje na (dávné) bitevní pole, které není označené, a má pocit, že se tam něco stalo. Krystalická mřížka tuto energii vysílá, ale jak je přijímána? Jaký je ten mechanismus, že přijímáte tuto energii? To je to pole. To je ten vliv, který jste vnímali, když jste vstoupili do bitevního pole, a něco jste cítili. To vás ovlivnilo, že? Pocítili jste tu energii, stejně jako energii toho, kdo sedí za vámi, kdo se na vás dívá nebo kdo sedí vedle vás v divadle.

 

Jak velké je toto pole? Dám vám příklad a vy namítnete: „No, to není úplně ten správný příklad.“ Ale ano, je. Už jsem předtím řekl, že dvojčata mohou vnímat energii mezi sebou, každé z nich, i když jsou na opačných stranách této planety. Když se jednomu z nich něco přihodí v jeho životě, zdá se, že ten druhý to cítí a zavolá mu. Nyní řeknete: „No, to není fér, protože sdílejí stejnou DNA.“ Co je fér, je toto. Říkám vám, že DNA má pole. V jejich případě je to pole rychlé. I ve vašem případě stále něco cítíte a přitom se to může odehrávat na druhé straně ZeměKvantová energie není nijak omezena. Tyto věci jsou velmi kontroverzní, ale existují. Jak se vypořádáte s něčím, co víte, že stále existuje a přesto to nikdo nechce připustit?

 

Kolem vás je pole ovlivnění, drazí, velké pole ovlivnění . Už jsme vám řekli, že funguje dvěma způsobyMůžete se jím nechat ovlivnit a zároveň se na něm můžete podílet, přispívat do něj. Co tím myslím? Kolikrát jsem vám řekl, že vyrovnanost je nakažliváKdyž jste klidní, spokojení sami se sebou a nenecháte se pořád ovládat strachem, když jste zralou osobností, tak když tohle vše s sebou nesete, přitahujete tím lidi. Jsou k vám přitahováni. Jste tím, s kým mohou mluvit, jste tím, kdo je nebude soudit. Jste tím, u jehož nohou chtějí sedět a na chvíli se mohou také cítit vyrovnaní. Jsou pod vaším zralým vlivem, jejich pole a vaše pole.

 

Důvod, proč vám předávám tyto informace, a proč byste si všechny čtyři channelingy měli poslechnout (nebo přečíst), je ten, že tento channeling je základem všech čtyř. Je to proces, který budeme pokaždé přezkoumávat, ale ne tímto způsobem. Premisa: Každý člověk má pole vědomí, které je částečně kvantovým polem - což znamená, že jej nelze měřit - které vnímá věci a reaguje. Toto pole může pracovat v obou směrech. Můžete vnímat věci a také můžete vložit do pole něco, co si přejete. To může ovlivnit ostatní. Pochopili jste to? Vložíte něco do svého pole, které pak ovlivňuje ostatní, kteří mají také své vlivné pole. Takže když stojíte se skupinou lidí, jaký vliv na ně budete mít?

 

První ze čtyř atributů v této sérii channelingů nebude dlouhý, protože to je jeden z těch, jemuž byste měli dobře rozumět. Je nejvlivnější, protože je prvotní a týká se přežití. Je to jeden z těch, o kterých byste měli vědět, zkoumat a uvědomovat si jej, abyste věděli, o co jde. Nazývá se STRACH.

 

Strach má silný vliv na lidi. Pokud jsou kolem vás lidé, kteří se bojí, může to vyvolat strach i u vás a vy víte, že mám pravdu. To je premisa, dokonce se objevuje i u některých filmů. Pokud se v divadle nebo kině bojí dostatečný počet lidí, pak se bojí i všichni ostatní. Vědí, jak to funguje. Vědí, jak příběh ovlivní publikum. Víte, že mám pravdu. Ale kromě toho existují síly, které vás docela metodicky a záměrně chtějí děsit, aby vás přiměly dělat určité věci. Jedna z nich se v současnosti nazývá masmédia. Jsou to komerční média, stará média, která existují velmi dlouhou dobu. Není to žádné spiknutí, konspirace, drazí, dělají to ze zvyku. Dělají jen to, o čem vědí, že funguje. Pokud vás dostatečně vyděsí, zůstanete jim věrní jako jejich čtenáři nebo diváci a budete kupovat jejich produkty, aniž byste si uvědomili, že jejich morální povinností by mělo být neděsit vás, ale naopak uklidňovat. Masmédia, zejména zpravodajství, by vám měla poskytovat informace o současném dění, uklidňovat vás pravdivými zprávami a vytvářet zdravou rovnováhu mezi oběma.

 

Jednoho dne se objeví média, která už nebudou přinášet zpravodajství s provokující hudbou, beznadějí, sklíčeností a pesimismem, ale s pozitivním tónem. Budou předávat zprávy inteligentně a vyzrále – budou někým, komu důvěřujete. Taková budou nová média, takové bude nové zpravodajství. A až to zažijete, budete vědět, že jste měli co do činění s programovaným strachem. (Pozn. MK: POZOR! Všimněte si, že se stejnými energiemi často pracují i ti, kdo se tváří jako ti, kdo nám přišli „otevřít oči“ – stejně dramatická hudba, ještě více strašení, které nám snižuje vibrace, manipulováni fakty. Mainstream už dávno není jen to, co je v televizi, ale často i na internetu. Volte pečlivě svým srdcem a dle vibrací, které ve vás to či ono vyvolává…) Vy, kteří hodně sledujíete média, zjišťujete, že se z toho opravdu necítíte dobře, že? Ale přesto vás k nim něco přitahuje, jste na nich závislí, protože je to vlivné pole, které vás ovlivňuje. Tohle je atribut číslo jedna a já vám to předávám, abyste věděli, že tu existuje. Teď, když víte, že tu existuje, co s tím můžete udělat? Nejprve si uvědomíte: „Tohle je něco, co mě programuje.“ A pak to poznáte podle toho, co to je: „Je to něco, co jsem nevytvořil. Ovlivňuje mě to způsobem, který ve mně nenavozuje dobrý pocit.“ A pak máte na výběr – přestaňte se na to dívat! Získávejte zprávy lepším způsobem, možná si je můžete přečíst, třeba z webových stránek. Můžete číst věci, které chcete číst, a můžete je přestat číst, když to bude vypadat, že se vás snaží ovlivnit svými předsudky strachu.

 

Strach je pouze jedním ze čtyř atributů. Ty další jsou velkolepé a jsou krásné. To budou atributy číslo dvě, tři a jako překvapení číslo čtyři. Co si můžete odnést z tohoto channelingu? Všichni víte, že strach funguje. Proč se cítíte tak, jak se cítíte, když slyšíte děsivé věci? Co to je? Je to to pole ovlivnění. Je to ten vliv, který si ukládáte do vědomí, a výsledek pak znáte. Víte, že mám pravdu, je to skutečné. Skutečné!

 

Jak byste si chtěli představit opak? Jak byste chtěli vidět, co to může udělat v nové energii, kam to bude směřovat v této nové energii, jak vy osobně to můžete ovlivnit? Projevuje se to tolika způsoby. Je to velmi skutečné, hmatatelné. Můžete se toho téměř dotknout, jak je to tak skutečné. Je to skutečné v přírodě. Je to skutečné ve vás. Rád bych, abyste si poslechli (a přečetli) následující channelingy s atributy číslo dvě, tři a čtyři. Toto je začátek pochopení toho, proč věci fungují tak, jak fungují. Takže až nadejde čas pro něco pozoruhodného, neobvyklého, nebude to pro vás vypadat, jako by to náhle spadlo z nebe. Bude to něco z vás, co je přirozené, srozumitelné a krásné a je součástí vašeho dědictví. Vrátím se.

A tak to je.

Kryon

 

zdroj: www. kryon.com – The Infuential Fields – 1 – MP3 – 15:22

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
zpět