7-2021 Kryon

Praktické běžné věci – 1

.

Tento živý Kryonův channeling byl přijat Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 7. července 2021

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Každý týden k vám přicházím se zprávami, které se během času mění, stávají se osobnějšími a méně globálními. Když se podíváte na poselství v (mých) knihách před 30 lety, ta první kniha byla zaměřena globálně. Informovala vás o blížícím se posunu a o tom, že nedojde k žádnému armageddonu. Kniha nazvaná Konec času byla o konci starého času. Byl to skutečně metaforický název, který pro některé lidi vypadal děsivě, než si knihu přečetli.

 

Byla to globální poselství. Ale v posledních několika letech se stala víc osobní, protože vztah, drazí, který máte s Tvořivým zdrojem, Duchem nebo Bohem, se stává bližším. Děje se to záměrně na základě vaší vlastní společnosti, kultury a humanismu. Svobodnou volbou jste se rozhodli změnit energii této planety. Někteří z vás řeknou: „Tu volbu si nepamatuji.“ Ale takhle funguje vědomí, když miliarda a více lidí na určité úrovni začne chápat, co znamená integrita, transparentnost, pravda, soucit a laskavost. Lidé se dívají na svou společnost a uvědomují si, že je v ní toho hodně rozbitého nebo porouchaného. Pokud se právě teď rozhlédnete po své společnosti, ať jste kdekoli, vidíte rozbité věci. Nyní můžete říci: „Samozřejmě, vždy existovaly.“ Ale teď s tím něco děláte! Všimli jste si toho? A o tom mluvím. Poselství se stávají víc osobní.

 

Často dáváme jedno téma, které rozdělíme do čtyř channelingů za měsíc. Taková poselství jsou k dispozici zdarma pro kohokoli. Téma tohoto měsíce (července 2021) bude osobní, praktické a přesto pro některé z vás velmi obtížné. Téma zní: „Jak se staré duše a pracovníci světla vypořádávají s běžnými věcmi?

 

Vybral jsem čtyři běžné věci, které jsou pro staré duše a pracovníky světla obtížné. Bude to praktické a vy některé z těch věcí rozpoznáte. Poskytnu vám instrukce. Některé jsem vám předal už dříve, některé hodně dávno, některá vám znovu připomenu, abyste je mohli dnes slyšet. Doufám, že je rozpoznáte, protože jak se začínáte probouzet – a já tento termín používám v určité souvislosti, protože probuzení vychází ze spánku a spánek je skutečně jakousi realitou – takže zatímco se probouzíte z tohoto stavu spánku a otvíráte oči, pak je to metafora staré duše v nové energii, která si nyní začíná uvědomovat věci kolem sebe, které si nikdy předtím neuvědomovala, včetně větší pravdy.

 

Mnohokrát jsme už říkali, že existuje větší pravda a vždy bude. Čím víc budete zjišťovat, co se ve skutečnosti děje s energií vaší duše, v systému vaší duše nebo ve vztahu k věcem, které nemusí být nutně takové, co vám o nich bylo řečeno, tím víc se o tom všem dozvíte, tím větší bude probuzení.

 

Tomu říkáme větší pravda a předali jsme vám k tomu mnoho metafor. Toto probuzení vytváří jiný scénář nebo jiné paradigma života. Protože se probouzíte a uvědomujete si, že věci jsou obtížnější, neboť kolem vás existuje celá planeta, která nemusí vaše probuzení sdílet. Jako první se probouzejí staré duše se stovkami minulých životů. To dává smysl, protože ve „škole“ zkušeností a vyjadřování procházíte stovkami životů a pokaždé přicházíte s akášickou pamětí a určitou úrovní znalostí toho, co jste udělali a kde jste byli. To je to, co dělá starou duši.

 

Takže první část ze čtyř zpráv o tom, jak zvládat obyčejné věci pro neobyčejné duše jako jste vy, staré duše, bude o tom, jak se vyrovnávat s vědomím kolem vás. To zahrnuje všechno. Ve druhém, třetím a čtvrtém poselství budeme mluvit o jednání s rodinou, na pracovišti nebo v kultuře. Ale tato první část je obecně o otázce: Jak se vyrovnáváte s vědomím, které vás obklopuje?

 

Rádi bychom vám dali nějaké konkrétní pokyny, ale pojďme si to nejdřív upřesnit a definovat. Drazí, v každodenních scénářích a situacích s přáteli vás najednou zabolí u srdce a vy si uvědomíte, o čem je povídání a klevetění. Najednou slyšíte všechny ty stížnosti, nářky a klepy, které pro vás byly až dosud tak normální, protože to byla součást lidské přirozenosti. Není v tom zloba ani temná energie, drazí, je to prostě nižší vědomí. A teď na to najednou reagujete a už se nebudete chtít podílet na tom klevetění, stěžování, naříkání a všech těch dalších věcech, které, jak se zdá, nemají žádný jiný účinek, než že všechny stáhnou dolů do černé díryMísto toho cítíte potřebu říkat osvícenější a pozitivní věci, ale pokud jste se o to někdy pokusili ve skupině lidí, kteří si libují v klevetění, pak se na vás jen podívají způsobem, jako nedělej to, nic neříkej, a obrátí se k novému drbu. Je to těžké. Ano, je to těžké! Jak to řešíte? Jsou tací, kteří řeknou: „No, já prostě odejdu, jdu pryč.“ Byly dny ve starší energii, kdy jste přesně tohle dělali. „Toho se nebudu nikdy účastnit, už se s nimi nebudu přátelit.“ A tak se jich sami začnete stranit.

 

Drazí, nestraňte se. Poslouchejte pozorně, protože toto jsou nové informace. Předpoklad staré duše na Zemi a důvod, proč jste tady: Existujete právě teď, abyste si připomněli vzpomínky ve své Akáše, své akášické vzpomínky na světlo na druhé straně závoje. Jste tady, abyste zrcadlili vznešenost a nádheru Ducha! Jste zde, abyste odráželi to, čemu věříte a chápete – krásu Tvořivého zdroje.  Proto jste tady! Jste zde, abyste mezi svými přáteli byli chodícím (živoucím) příkladem pozitivity, laskavosti, soucitu a schopnosti léčit sebe samé. Oni to možná nikdy nepochopí, nebo třeba pochopí. Jste tedy mezi lidmi, kteří si libují v klevetění nebo stěžování si. Za prvé, nevkládejte jim do toho, co vám chtějí sdělit, své připomínky. Nemusíte říkat nic, jen udržovat pozitivní postoj. I když toho moc neřeknete, časem zjistí, že moc nemluvíte, a pak vám možná řeknou: „Trochu ses změnil, už toho moc neříkáš.“ A v tu chvíli pochopíte, že stále milujete své přátele a oni také stále milují vás. Jsou to vaši přátelé a neřeknete jim nic, co by toto přátelství změnilo. Nebudete jim oponovat a říkat jim, že se mýlí. Místo toho, když se vás zeptají, řekněte: „Dnes se cítím mnohem víc v pohodě než kdykoli předtím. Vidím také několik pozitivních věcí na planetě.“  Možná pak budete mít připravený seznam: „Tohle se mi přihodilo, viděl jsem to a ono. Vím, že to je těžká doba a proto toho moc neříkám. Ale jsem s tebou rád. Díky.“ Vidíte v tom tu moudrost? Najednou zrcadlíte majestátnost toho, v co věříte.

 

Byla doba, drazí, kdy jste byli příliš duchovní a distancovali jste se od ostatních lidí. Dovolte, abych vám dal příklad, který jsem už mnohokrát uvedl. V dřívějších dobách žil šaman ve vesnici mezi původními obyvateli téměř vždy sám. Šaman mezi domorodci v dřívějších dobách a dřívějších energiích téměř vždy žil mimo vesnici, sám, bez partnera, mimo vesnickou komunitu. Přemýšleli jste někdy o tom a dali jste si to dohromady? Tito lidé byli tak vzdálení vědomí vesničanů, že se museli izolovat. Tím, že se sami izolovali, byli také přístupnější pro lidi, kteří potřebovali pomoc, kteří chtěli navštívit šamana. Šaman byl samozřejmě vznešená bytost, která dokázala léčit, radit a dělat všechny tyto věci. Někdy dokonce pracoval pro náčelníka vesnice. Byl ale izolovaný a často žil sám.

 

Jednou z vlastností Pracovníka světla v minulosti, dokonce ještě i před posledním desetiletím, bylo stranit se ostatních, nebýt součástí společnosti. Byla to také výzva stát se tak trochu divným, zvláštním, odtažitým, a vy víte, co tím myslím. I dnes někteří říkají: „Dávám najevo to, v co věřím, v minulé životy, meditace a všechny ty duchovní věci, ve které věřím. Dělám to tak bez ohledu na to, co o tom někdo řekne.“ A pak jste najednou sami. Mohu to zopakovat: Být zvláštní, být jiný, být přepjatě mysticky založený nikomu na této planetě nepomůže! Slyšeli jste to? Můžete s tím klidně nesouhlasit, ale popřemýšlejte o tom.

 

Integrace s laskavostí, soucitem a moudrostí je cílem staré duše, ne být divný, ne se stranit, ne být tak zvláštní, že s vámi nikdo nechce mluvit. Jak to má pomoct komukoli na planetě kromě vás? Nikomu to nepomůže. Odpovědí na to, že bytí ve staré energii, zatímco jste v nové energii, znamená „integrovat se s moudrostí“Nebojujte se starou energií, ale spojte se skvělým způsobem. A nebojte se, drazí, že by se na vás negativita přenášela, protože vás chrání bublina světla, která vás obklopuje. Už jsme o tom mluvili. V tuto dobu máte k dispozici pouze čisté a laskavé věci. Toto je 1. lekce. Uvidíme se brzy.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – Practical Ordinary Things 1 – MP3 -  min. 15:58.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
zpět