7-2021 Kryon

Praktické běžné věci – 2

.

Tento živý Kryonův channeling byl přijat Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 14. července 2021

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je druhá ze čtyř zpráv nebo lekcí, chcete-li – o tom, jak se staré duše na této planetě vyrovnávají s každodenním životem, s věcmi ve 3D nebo 4D. Tohle nejsou lekce, které by se zabývaly dary vaší duše, metafyzickými silami nebo jakoukoli jinou dispozicí. Jsou o moudrosti, jak se vy jako staré duše, probouzíte do energie, která obsahuje více znalostí, vyšší moudrost a vyšší vědomí o tom, jak věci fungují, než před pár lety, a jak se vypořádáte s planetou, která je téměř stále stejná jako před 100 lety.

 

Planeta se nyní začíná probouzet, to znamená, že se věci jako integrita, spravedlnost, transparentnost namísto podvodů a klamů začínají měnit a dávat do pohybu. Ale ve starých duších dochází k ještě většímu posunuStará duše může okamžitě vidět a cítit, zda je energie vhodná nebo ne. Věci, které jste možná dříve dělali, o nichž jste slyšeli nebo se jich účastnili, vám nyní připadají jako „políček“ kvůli jejich negativitě nebo nepatřičnosti. To je to, o čem mluvíme. Vaše probuzení se projevuje tím, že se stáváte citlivějšími, a to i při jednání s lidmi nebo v různých situacích kolem vás. Probouzíte se k větší pravdě, začínáte chápat božství, vidíte světlo a stáváte se mírumilovnějším člověkem. Začínáte víc chápat proces léčení a vědět, jak se můžete uzdravit nebo jak si osvojit laskavější způsob myšlení afirmacemikdy začnete přemýšlet, kým jste nebo byste chtěli být, a jak můžete ovládat a řídit svůj život. To vše je ve srovnání s lidmi kolem vás na vyšší úrovni a velmi důležité.

 

Minulý týden jsme mluvili o tom, jak tuto situaci řešíte, a někteří řekli: „No, utíkáme pryč a schováváme se.“ A ve skutečnosti to někteří z vás tak dělají. Protože je to dost náročné, když jdete například navštívit svou rodinu nebo jdete do práce a setkáváte se s kolegy. Je to pro vás někdy těžko proveditelné. Ale my jsme vám řekli: Nestraňte se, protože pokud se budete izolovat od ostatních svým životem a svou moudrostí, nepomůže to ani jedinému člověku na planetě!

 

Takže se vracíme k hlavnímu cíli pracovníků světla. Proč jste tady? Mimo jiné jde hlavně o odraz, zrcadlení majestátnosti Tvořivého zdroje. Odraz Boží tváře je jedním z hlavních důvodů, proč jste zde. Tím jsem odpověděl na otázku Proč jste tady. Teď to znamená být přítomný, účastnit se show, představení. Na otázku Proč jsme tady?, chce každý lineární odpověď typu „No, jste tady, abyste vybudovali léčebné centrum, jste tady, abyste udělali to či ono“ místo abyste rozpoznali ten koncept: Jste tady, abyste vyzařovali světlo každý den vašeho života. Jde o to, jak se vyrovnáváte se vším, s čím se i ostatní lidé musí potýkat ve svém každodenním životě.

 

Jak to můžete udělat jinak než ti ostatní? Má to dva aspekty. Ten první aspekt je, jak to udělat a mít v sobě skutečný vnitřní klid a ne jen předstíraný klid? A další aspekt je, jak to udělat, aby to ostatní mohli vidět, aniž byste na ně útočili, ukazovali na ně prstem nebo říkali věci, které byste neměli říkat, abyste je jako své přátele neztratili? Vyžaduje to moudrost s tím spojenou. Vyžaduje to moudrost říkat takové věci, aniž byste vypadali, že jste lepší než ti ostatní, ale jako někdo, kdo pro sebe prostě objevil něco krásného. Tohle je odpověď, kterou budeme vždy dávat. Namísto toho, abyste šli jako kazatelé za ostatními a říkali: „No, měli byste dělat to, co dělám já. Tady je něco, co byste měli vědět a dělat také. Chci vám ukázat něco lepšího, než co jste slyšeli ve svém systému víry.“ Nedělejte to! Tohle nedělejte, ale dělejte to, co de facto bude stejné. To znamená, že když se na vás lidé podívají, uvidí vyrovnanost, klid a radost. Minule jsme řekli, že mezi lidmi, kteří klevetí, stěžují si nebo myslí negativně, máte tendenci mlčet, dokud se na vás neobrátí a neřeknou: „Ty k tomu nic neřekneš?“ Pak můžete odpovědět: „Jsem s vámi prostě rád, jste mí přátelé, mám vás rád. A právě jsem pro sebe našel něco hezkého.“ Víc k tomu ani říkat nemusíte. A pokud se vás zeptají, co to je, pak máte možnost o tom, co si myslíte, promluvit. Nejde tedy vůbec o nějakém obracení na víru.

 

Drazí, něco vám řeknu. Lidstvo je stále více přitahováno ke světlu. Někteří říkají: „Kdybych tak v životě mohl vystoupit z toho každodenního kolotoče, ve kterém si připadám jako křeček v rotujícím kolečku.“ Tak vidí svůj život. Každý den se točí ve stejném rytmu, každý den dělají stejné věci, a když se setkají s ostatními, stěžují si na to. To se pak stane smyslem jejich života. A takových „životů na kolotoči“ vidíte mnoho. Takže tady jste jako pracovníci Světla, staré duše. Probouzíte se a začínáte si uvědomovat, že ve svém životě můžete vytvářet a spoluvytvářet mír a klid.

 

Toto druhé poselství se týká rodiny a je tím nejtěžším, které vám předáme. Problém je v tom, že jednáte se dvěma aspekty, které nejsou přítomny ve vašem běžném každodenním životě, v němž se setkáváte s ostatními lidmi. Jsou to dva aspekty. Ten první se týká vztahu s vaší pokrevní rodinou, vaší biologickou rodinou. Všichni členové biologické rodiny s vámi mají něco společného. Když jste se reinkarnovali do této rodiny, nebyla to žádná náhoda. Na určité úrovni vaši rodiče na druhé straně závoje už věděli, že přijdete. Nebo jste měli mezi sebou dohodu: „Ano, přijdu.“ Někteří z vás nyní namítnou: „Ne, ne, Kryone, teď jsi zašel příliš daleko. Protože jsem byl týrané dítě a nikdy bych neřekl: Ano, přijdu, abych byl zneužíván.“  Ale ano, udělal jsi to. A to proto, že jsi byl/a stará duše a tvoji rodiče možná ne, byli teprve na začátku. Přišel jsi jim pomoci. Dává vám to smysl? Možná jste jejich učitelé kvůli tomu, jak teď reagujete. Někteří řeknou: „No, moji rodiče jsou teď mrtví, takže už na tom nezáleží.“ Ach ano, záleží. Jde o to, jak reagujete na to, co se vám jejich prostřednictvím stalo, kvůli ostatním lidem - jak vaši reakci na zkušenost týraného dítěte vidí ostatní lidé. Rozumíte tomu? Jakou moudrost můžete prosazovat, aby ostatní řekli: „Páni, nikdy jsem nikoho neslyšel mluvit takhle o tom, čím si prošel.“ To jsou témata, o kterých mluvíme, a rodina je tím nejtěžším tématem.

 

Druhým aspektem je rodina, kterou si sami volíte, tedy partneři, které si vybíráte, zda s nimi budete nebo si je vezmete. Tady také neexistují žádné náhody, koho potkáte nebo s kým jste. Žádné náhody to nejsou. Můžete říct: „Ale ano, protože jsem pár takových náhod zažil.“ (Kryon se směje.) Avšak odpověď na to zní: V každém vztahu jste prošli určitou fází života, kdy jste byli spolu a jeden pro druhého, ve které jste se z určitých druhů vztahů oba mohli něco naučit.

 

Pro některé z vás je velmi obtížné vracet se o prázdninách do svého domova, protože máte v sobě něco velmi odlišného, co mnoho vašich blízkých nikdy nevidělo a pak se baví na váš účet a posmívají se vám. Jak na to reagujete? Naštvete se, urazíte se, odejdete někam do kouta a trochu si popláčete, když vám nadávají? Nebo to vše od sebe necháte odrážet s tím, že nadávky jsou jen nadávky Díváte se na jejich dysfunkčnost. Kdykoli se na vás někdo z rodiny obrátí a zesměšňuje vás, můžete si to představit takto: oni jsou stále ve své černé a bílé, zatímco vy jste v barvách. Takže co uděláte? Nenapomínáte je, neříkáte, že jsou hloupí. Místo toho držíte své barvy vzpřímeně a ukazujete jim je tím, že zůstanete v klidu a budete usmívat. Existuje věc zvaná karma. Vy jste tu svou propustili, ale ti ostatní ne. Možná jsou tu proto, aby vám překáželi v cestě, aby vás provokovali, aby do vás trochu rýpali. Všimli jste si ale, že když se nezlobíte a nereagujete, když mačkají vaše tlačítka, že pak přestanou? Všimli jste si toho? Už pro ně přestanete být zábavným objektem a pak se na určité úrovni začnou divit, proč tomu tak je. Můj partner zažil, že se mu za jeho činy a přesvědčení posmívali a utahovali si z něj. Později za ním někdo z nich přišel, omluvil se a zeptal se ho, jak to dělá: „Jak to děláš, že zůstáváš klidný a radostný? Víme, že nic nepředstíráš, vidíme, že jsi jiný.“ Bingo. Vidíte, co způsobujete? Světlo se ukazuje samo.

 

Když máte vztahy, které se pokazí nebo se rozpadnou, máte tendenci říkat: „Zklamal jsem.“ A někteří z vás řeknou: „Znovu jsem selhal.“ Znovu a znovu se obviňujete a říkáte: „No, nedokážu udržet vztah, protože se mnou něco není v pořádku.“ Introspekce je skvělá, ale řeknu vám, staré duše, k tomu něco víc. Stalo se to, že máte různé „úrovně probuzení“ a co bylo dobré jeden rok, příští rok už tak dobré není. Je to, jako když stoupáte po žebříčku vědomí a váš partner možná ne. A pak přijde čas, kdy zjistíte, že věci, které byly dříve akceptovatelné, už takové nejsou. Takže místo selhání, drazí, jste trochu vyrostli. Jak se tedy chováte k osobě, kterou opouštíte? To je to tajemství. Bez ohledu na to, co říká, jak se k ní chováte? Chováte se k (takovým osobám) přátelsky, s respektem, bez ohledu na to, zda vám nadávají za to, co si myslí, že jste jim udělali, že jste je opustili, nebo naopak. Dokážete si udržet laskavost, bez ohledu na to, co se děje, moudřejším způsobem, než jaký kdy ten druhý viděl? Lidé kolem vás si toho všimnou a na určité úrovni to zaznamená i váš partner. Zrcadlíte tak Boží tváři ve své rodině, když jste na Zemi. Toto je velmi hluboké a zásadní poselství a byl bych rád, kdybyste si je poslechli (nebo přečetli) ještě jednou. Protože odpovídá na některé velmi obtížné otázky, co byste měli dělat.

 

Nakonec vám říkám toto: Drazí, když jste ve vztahu - a tohle je otázka, kterou si mnozí z vás pokládají - který již není udržitelnýco uděláte? Odpověď je, že skutečně může přijít čas, kdy z něj možná budete muset odejít. Tohle je kontroverzní, protože někteří namítnou: „Pokud jste ve vztahu a dali jste sliby, pak musíte vydržet.“ Odpověď však zní, že když vydržíte, v některých případech budete oba nešťastní. Tohle je odpověď na druhou otázku, která ještě ani nebyla položena.

 

Drazí, jste tady, abyste zrcadlili Boží tvář. Jste tady, abyste představovali moudrost Stvořitele.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – Practical Ordinary Things 2 – MP3 -  min. 16:38

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
zpět