7-2021 Kryon

Praktické běžné věci – 4

.

Tento živý Kryonův channeling byl přijat Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 28. července 2021

 .

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je čtvrtý channeling ze série tohoto měsíce (července 2021) na téma „běžné každodenní věci“. Rozdělili jsme ho do čtyř částí, kratších zpráv, které společně vytvoří jedno delší poselství. A o to tu jde.

 

Přemýšleli jste někdy o tom, jaký byl účel, záměr na této planetě? Možná si říkáte: „No, je to něco hodně vysokého a velkolepého.“ A to skutečně je, ale ne tak, jak si myslíte. Kdybyste chtěli vědět, jaký je současný účel lidí, starých duší, které například sledují tento program? Účelem je, abyste co nejlépe zrcadlili Boží tvář, zatímco kráčíte po této planetě. Co na to říkáte? Možná namítnete: „Musí toho být víc. To nestačí.“  Bez ohledu na to, co je vaším skutečným účelem, představujete si, že je to možná nějaký úkol, něco, co máte udělat. Takto lidé uvažují. Můžete to tak dělat a zadat si nějakou práci, ale dělejte to tak, abyste zároveň zrcadlili Boží tvář.

 

Dali jsme vám pár příkladů běžných energií, které jsou pro život na planetě obtížné. Mluvili jsme o obtížnosti společného soužití s rodinou a řekli jsme vám, že biologická nebo vybraná rodina se liší od přátelských vztahů. Protože v rodině jsou energie, které jste si vybrali ještě před narozením. Všichni jste si to vybrali, a to je pro mnohé z vás hodně, hodně těžko pochopitelné. Ve skutečnosti mnozí říkají: „Ach, tohle bych si nikdy nevybral, je to hrozné. Nikdy bych si nevybral takovou osobu za svou matku nebo otce. V tom je něco špatně.“ Ne, není. Bylo to pro vaše vzdělání. Je to, jako když jste měli ve škole učitele, kterého jste neměli rádi, který vás rozčiloval, protože se k vám choval špatně. Přesto jste se něco naučili. Existují tedy dobré důvody, proč se někdy staré duše scházejí s mladými dušemi v rodině, totiž aby se navzájem něčemu naučily. A někdy je to právě dítě, kdo něco naučí své rodiče. To může být případ některých z vás, kdo jste tady.

 

Mluvili jsme také o obtížích na pracovišti nebo o jiných každodenních věcech, kterými musí stará duše nebo pracovník světla procházet. A mluvili jsme také o jedné zásadě, principu, který zde chci znovu zopakovat. Když cítíte, že se ve vašem životě probouzí a začíná proudit drahocenná energie, pak máte tendenci stáhnout se na nějaké odlehlé místo, na nějaké místo ve městě, kde můžete být sami nebo s vašimi přáteli v jakési komunitě. Nemusíte tedy jednat se zbytkem veřejnosti, kterou možná vnímáte o trochu „temnější“ než jste vy. Historie ukazuje, že to děláte právě proto, že existuje tolik příkladů duchovních lidí, kteří se stáhnou do své vlastní ulity, aby nemuseli být s ostatními. To mimochodem často nefunguje. Také to vysvětluje ty, kdo byli šamany. Odcházeli a bydleli mimo vesnici, aby se oddělili a mohli se zabývat svou spiritualitou. V těch starých časech se věřilo, že na to musíte být sami, jinak byste absorbovali energie ostatníchAle dnes už se nemusíte bát pohlcování negativních energií, proto to znovu zopakuji: Staré duše, máte kolem sebe světelnou bublinu, kterou nic nepronikne, pokud to není váš záměr, úmysl. Proto jste tady.

 

Dnes se bavíme o ještě obtížnějším tématu. Protože jak se energie této planety zvyšuje a začíná ukazovat více světla, zároveň vyplouvá na povrch také spousta temnoty. Víte to. Ta metafora je velmi jasná: rozsvítíte-li světlo na dříve temném místě, najednou se objeví špína  a nejen špína, ale možná i další věci, skrývající ve stínech. Je to metafora, ale děje se to i u vás doma, děje se to dnes s energií kolem vás. Najednou vidíte, jak v lidech a ve společnosti zesiluje dualita temnoty a světla. Najednou začínáte vidět temnější a nižší energie jako něco, na čem se už nechcete podílet. A přesto jsou prorostlé ve vaší společnosti a vy jim nemůžete uniknout. Co uděláte?

 

„Kryone, o čem to mluvíš?“ Je to všude kolem vás. Například ty neshody v názorech v americké společnosti. Existovalo někdy větší rozdělení mezi politickými stranami, než je tomu dnes? Bojujete dnes spolu kvůli tomu, co jste dřív nedělali, a rozděluje to celé rodiny, což se dříve nedělo? Odpověď zní ano. Existují tak velké rozdíly mezi duchovními systémy a učením, že ani nebudete chtít povečeřet s někým, kdo nemá stejné přesvědčení? Odpověď zní, ano. Pojmenováváte to a začínají se projevovat věci, které se dříve nikdy neprojevovaly, jako jsou např. rozdíly mezi rasami, což možná povede k nalezení odpovědi a řešení, abyste se k sobě nakonec mohli chovat s vlídností a laskavostí. Právě jsem vám předal nejdůležitější slovo.

 

Říkám vám toto, drazí, neuniknete těmto rozdělením. Nevyhnete se jim. Bez ohledu na to, jaký je váš názor týkající se politiky, najde se někdo, kdo si myslí opak. A budou to i pracovníci světla. Uvědomujete si to? Jsou lidé, kteří si myslí, že všechny staré duše nebo pracovníci světla, kteří poslouchají (nebo čtou) tento channeling, vyznávají stejnou politickou stranu, jako vy, a že nikdo z těch ostatních tu není. Ale to je omyl, je to 50 na 50, jako kdekoli jinde na planetě. Jinými slovy, vy všichni, staré duše a pracovníci světla, máte stejné vlastnosti jako kdokoli jiný. Někteří z vás se zajímají o jednu stranu, někteří o jinou stranu. Jak se s tím vypořádáte, když je mezi vámi tolik nevraživosti?

 

Tady je to účinné slovo: vlídnost, laskavost. Dokážete si udržet tvář Stvořitele a potkat jiného duchovně založeného člověka, o němž víte, že aktivně vystupuje za politickou stranu, se kterou nesouhlasíte – dokážete se s ním sejít a rozhodnout se, že se nebudete hádat, i když s jeho názorem nesouhlasíte, a přesto jeden druhého milovat? Nebo je to příliš „vyzrálé“? Říkám vám, že tohle je cesta, jak může většina lidí, kteří jsou v současné době podobným způsobem rozdělení, vyzrát. Pracovníci světla a staré duše ukazují cestu. A čím častěji to dokážete dělat s vlídností a laskavostí, tím více lidí si toho všimne. Možná to v dohledné době nenapodobí, ale budou vědět, že je to možné. Protože právě teď jsou lidé, kteří si myslí, že to není možné. Jsou kongresmani, kteří už nevěří, že je to možné. A jsou tací, kteří se už nikdy nechtějí ucházet o místo v kongresu, protože jsou tím unavení a země se příliš změnila; říkají o ní, že je zraněná. Co kdybyste byli léčitelem – léčitelem energie v politickém smyslu?

 

Dovolte mi to zopakovat – vy všichni budete muset projít takovými typy rozdělení. Ve své společnosti máte různé názory. Máte názory na to, jak by se dalo vycházet mezi rasami, a ty se nemusí shodovat s názory vašich blízkých. Jaké je tedy to účinné slovo? Vlídnost, přívětivost a laskavost. Drazí, můžete být k sobě laskaví a smířit se s tím, že existují rozdílné názory. Ale můžete se sejít a říctMilujeme tuto zemi, milujeme tuto situaci, milujeme jeden druhého, milujeme tuto planetu natolik, že i když spolu nemusíme souhlasit, dokážeme spolu vycházet přátelsky. To je to účinné slovo. Snáze se to řekne, než udělá, ale proto se vám říká pracovníci světla. Toto jsou skutečné odpovědi, které vás nevedou k tomu, abyste druhé lidi obraceli na svou víru, aby přijali vaše myšlenky, ale spíše k vhledu: Láska vše překoná! Drazí, ve vaší společnosti můžete mít situaci, kdy můžete mít různé názory a přitom setrvávat v lásce a laskavosti.

 

Takový je nový člověk a nový normál! Slyšel jsi to slovo? Toto je nový duchovní normál. Dokážete to udělat? Stará duše to dokáže. Víte, jak na to, opravdu to víte. Přemýšlejte o těchto věcech a přemýšlejte o tom, co je laskavé k vašemu sousedovi, vaší rodině, vašim kolegům v práci. Změní to váš život a uzdraví vaše tělo. Protože strach, stres je zabiják a vy to víte.

 

Já jsem Kryon, nadále zamilovaný do lidstva. A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – Practical Ordinary Things 4 – MP3 -  min. 14:50

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět