7-2021 Kryon

Praktické běžné věci – 3

.

Tento živý Kryonův channeling byl přijat Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 21. července 2021

 .

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Předáváme vám sérii zpráv a nějaké rady. Dnešní poselství jsou jiná než před deseti lety. Důvodem je to, že energie, která vás na této planetě obklopuje, se změnila. A tato změna energie podnítila něco ve starých duších. Podívejte se, kdo sleduje tento program. Před mnoha lety by neměl žádné účastníky. A to je fakt. Můj partner dokonce zkoušel různé věci, protože si myslel, že by tyto zprávy mohly zajímat mnohé, ale bylo jich jen pár. Způsob, jakým dnes sledujete program prostřednictvím současných médií, je poměrně nový. Co je ale skutečně nové, je zájem lidí, jenž se oproti stavu před dvaceti lety zvýšil téměř exponenciálně. Děje se něco, co tyto lidi přiměje probouzet se a ptát se: „Je tohle skutečné? Existuje něco víc? Proč něco cítím, když slyším tato slova nebo jen ten hlas?“ To je otázka, platná dokonce i dnes, dokonce i v tomto dnešním programu.

 

Probuzení je víc než jen vědění, znalosti. Probouzíte se možná do více světla, ale jak byste to vysvětlili? Řeknete: „Včera jsem neměl tolik světla, dnes ho mám víc.“ Ale takto se to ve skutečnosti neděje. To, co se skutečně děje, je, že jste schopni víc vidět. Nejde o světlo, jde o koncept toho, co teď díky světlu můžete vidět. A co vidíte dnes díky světlu, které se liší od světla řekněme před 10 nebo 20 lety? Odpověď je, že si začínáte uvědomovat, že vidíte mnohem dále, než jste kdy viděli nebo než vám bylo řečeno. Dalo by se říci, že se díváte na velkou místnost, která je najednou více osvětlená, a zjišťujete: „Ach, ta místnost je mnohem větší, než mi bylo řečeno. A podívejte se támhle do toho rohu, něco se tam hýbe. Zajímalo by mě, co to je.“ Někteří vstanou a půjdou do toho rohu, jiní řeknou: „Zůstaň, kde jsi, protože je to děsivé. Zatím všechno fungovalo, tak proč se někam přesouvat?“ Ale další řeknou: „Musím to vědět, musím to vědět.“ Pak přejdou do toho kouta a uvidí ten pohyb. Kryon o tom dokonce už předal jedno podobenství. A to, co tam objeví, je větší pravda o sobě, nebo možná jiné dveře, které vedou na jiné místo. To se právě teď děje.

 

A tohle vás mění. Mění to vaše vnímání, vaše uvědomění a také to, co se vám líbí. Myslím tím následující: Mnoho lidí, včetně vás a mého partnera, se řídí a formují tím, co se jim líbí a co ne. Na začátku svého života jste si vymezili, co se vám líbí a co ne. Jak rostete, trochu se to mění, dokud nedospějete a pak řeknete: „Dělám to a to, mám rád to a to, nemám rád to a to, a vím toto.“ Jak se místnost zvětšuje, objevuje se tam víc věcí, které se vám mohou líbit, které můžete zkoumat a pak možná dojdete k závěru: „Tohle není pro mě.“ I to se děje. Jsou lidé, kteří se nyní probouzejí a říkají: „Už nechci dělat to či ono, nebo už se toho nechci účastnit. Chci dělat to a to.“ Důvodem je, že se zvyšuje vaše vědomí a proto se měníte vy i to, co se vám líbí, nebo ne.

 

Tato série poselství se týká běžného každodenního života pracovníků Světla a toho, jak se vyrovnáváte s energiemi na planetě. Toto třetí poselství se zaměřuje na chození do práce. Liší se od druhého poselství, od rodinných vztahů, jak se s nimi vyrovnávat, liší se od běžného setkávání s lidmi.

 

Opět je tu premisa: Proč jste tady? Vypadá to velmi jednoduše. Drahé staré duše žijící právě v této době na této planetě, inkarnovaly jste se s určitým záměrem. Narodili jste se pro tuto dobu. Vaším záměrem je ukazovat a zrcadlit tvář Boha, tvář Ducha, tvář Stvořitele, vaši duši ve 3D světě, zatímco kráčíte z místa na místo. Jde o to ukázat lidem kolem sebe, jaké to je, mít moudrost, laskavost a vlídnost, namísto všech ostatních věcí, které jsou zvyklí vidět u jednotlivců po celém světě. Je tolik lidí, kteří sami sebe vidí jako oběti zkázy a temnoty, bez naděje, s cynickým přístupem ke všemu a ke všem. To není překvapivé, protože pokud sledujete média, školí je v tom. Jinými slovy, všechno je špatně. Takto lze k takovému postoji dospět, ale stará duše má volbu to změnit. To je to, o čem v této sérii diskutujeme. A nyní se dostáváme ke třetímu tématu, k pracovišti.

 

Pracoviště je plné různých situací, které jsou téměř nekonečné. Pokud například pracujete v týmu s jinými lidmi, z různých oblastí, z různých kanceláří, z různých firem, s různými nadřízenými, pak jste si je nevybrali. Nyní můžete namítnout: „Žádné náhody neexistují.“ Přesto jste si je nevybrali.  Není sice náhoda, že tam pracují, ale nevybrali jste si je na druhé straně závoje. Jsou zde jako součást scénáře, s kterým můžete spolupracovat, interagovat nebo cokoli jiného, avšak v zásadě chodíte do práce proto, abyste si vydělali na živobytí.

 

Mnoho otázek se týká problému: „Co mám udělat s tím nebo oním?“ A mnoho z těchto otázek se týká autority, jako například: „Co mám dělat se svým šéfem?“ Kéž by to bylo jinak, drazí, ale v mnoha případech autorita neznamená moudrost. Často to bývá dysfunkční osobnost, užívající si, že může šéfovat. Být šéfem pro ně znamená přikazovat a nařizovat lidem kolem sebe, co mají dělat. Nebo možná ještě hůř, být šéfem pro ně znamená říkat lidem, co je na nich špatného. Jinými slovy jsou to tyrani, kteří rádi šikanují. Nejsou takoví všichni. Můžete mít skvělého, vynikajícího a moudrého šéfa, kterého milujete, který má autoritu a kterému byste ani neřekli „šéf“. Ale většinou to tak není. Mohou být na pozici šéfa kvůli svým dovednostem, znalostem pracoviště a dlouhodobějším zkušenostem. Ale nic je nevedlo k moudrosti, která je zapotřebí k vedení jiných lidí, a tak se stávají tyrany. To je velmi, velmi běžné. Tyran je někdo, kdo si vychutnává, že je za někoho zodpovědný a že mu může říkat, že není dost dobrý nebo že by měl lépe pracovat, vyčítat mu něco nebo předhazovat takovým způsobem, aby se (jeho podřízený) cítil špatně. Když takoví šéfové dokážou, aby se jejich podřízení cítili špatně, dodává jim to určitým způsobem energii. To už jste asi zažili. Ne všichni šéfové na pracovišti jsou takoví. Možná právě teď mluvím s jedním z nich. Chováte se tak? Pravděpodobně ne. Staré duše jsou mnohem ušlechtilejší a mnohem moudřejší.

 

Tady však jde o staré duše na pracovišti, kde nevládne moudrost. Mnozí z vás na takových místech pracujete. Takže tady je poselství pro vás. Právě jsem vám sdělil, čím se takoví jedinci na šéfovských pozicích „živí“, tedy co je udržuje v chodu a co podporuje jejich šikanu, jakkoli správnou z jejich hlediska. Je to reakce, kterou ve vás mohou vyvolat. Zavolají si někoho do kanceláře, sdělí mu, že by mohl pracovat lépe, že by měl dělat to či ono, že jeho výkony nejsou dost dobré, ať si dá pozor, že by mohl přijít o práci nebo tak něco. Nebo svolávají pravidelné porady a vyvolávají ve vás špatné pocity. Zní vám to povědomě? Tohle je doslova tyranie. Co můžete na takovém pracovišti dělat, abyste nemuseli jen snášet to, co je z vašeho pohledu nízké vědomí, chování staré energie? Tady je odpověď. Snadněji se to řekne, než udělá, staré duše, ale ta odpověď zní: Nereagujte! Jen se na ně podívejte. To se jim asi nebude líbit a budou se snažit ve vás vyvolat nějakou reakci. Když pak budete muset reagovat, udělejte to pozitivně. Přemýšlejte o tom, co byste mohli říct – například: „To je v pořádku, udělám to lépe,“ i když si je tím udobřujete, i když víte, že to není to, co chtějí slyšet. Chtějí, abyste se před nimi ponížili, plazili, ale to neuděláte.

 

Pokud na tyto věci nebudete reagovat, povím vám, co se bude dít. Unaví se a možná se obrátí na někoho nebo na něco jiného, ale už ne na vás. A co se stane potom, je velmi zajímavé. Pokud sedíte ve skupině lidí s takto se chovajícím šéfem a najednou už nereagujete jako všichni ostatní, neurazíte se, nenaštvete se, nerozpláčete se, nebudete se cítit špatně, nevrátíte se později a nebudete si na to stěžovat, pak za vámi ostatní přijdou a zeptají se„Co se děje? Co se ti stalo, že s tím dokážeš být v pohodě?“ A můžete jim odpovědět: „S tím nemůže být nikdo v pohodě. Právě jsem si ale uvědomil, že to je problém šéfa, ne můj. Jen proto, že na mě může ukázat prstem a nadávat mi, nebo dělat něco jiného, není to, co se ve skutečnosti děje. Vím, kdo jsem, a proto nereaguji. Nechávám ho, ať si projde záchvatem vzteku nebo čímkoli jiným, co dělá, čím by si posílil svou tyranii. Nereaguji.“ Vidíte, co to vytváříOstatní se na vás podívají.

 

 

Co vám tím sděluji? Proč jste tady? Jste tady, abyste zrcadlili tvář Stvořitele, soucit a všechny ty další věci. Všechno, co děláte, přitahuje pozornost, protože existuje světlo, protože existují vyšší vibrace. Toto je jen jedna z mnoha věcí, s kterými byste se měli vyrovnat. Jste-li na pracovišti s lidmi, které byste si nikdy nevybrali a jejichž osobnost musíte vydržet, nereagujte na ně! Držte se toho, co máte, totiž vědomí vaší velkoleposti, a v souladu s tím kráčejte životem. Nedělejte z jiných špatné lidi, jen si udržujte svou velkolepost.

 

To je poselství, které je obtížnější realizovat než ta ostatní. Ale můžete to zvládnout. To je jeden z důvodů, proč jste tady. Dokážete zrcadlit Boží tvář, dokonce i tváří v tvář tyranovi? Myslím, že dokážete.

A tak to je

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – Practical Ordinary Things 3 – MP3 -  min. 16:06

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


zpět