8-2007 Kryon

PŘÍRUČKA PRACOVNÍKA SVĚTLA – 5. LEKCE – „Systém – Pochopení toho, kdo jste – část II.“

 

 

„Systém – Pochopení toho, kdo jste – část II.“

Toto živé Kryonovo poselství přijal Lee Carroll
Granada, Španělsko, 19. srpna 2007
Tento channeling byl znovu přijat (Leem od Kryona) a doplněn tak, aby vám poskytl ještě lepší pochopení. Mnohokrát zahraniční setkání obsahují velmi obecné informace od Kryona, ale mnohé jsou nabité emocemi, což tištěné stránky nedokážou odhalit.

Od Kryona:  „Synchronicita je definována jako propojení energií za určitým účelem. Tyto situace vypadají jako náhoda, ale není tomu tak. Je to systém!“

Tento přepis byl přijat v Granadě jako druhá část a týká se nejvíce matoucích aspektů spojených s metafyzikou… systému a toho, jak může fungovat. Je mnohem praktičtější než první část… uvádí příklady toho, jak lidé mohou dospět „k počítání se synchronicitou při zdánlivé náhodě“ jako způsobu života. Ano… opravdu je v tom systém!

 

 

Zdravím vás, moji milovaní, já jsem Kryon z Magnetické Služby.

Dveře mého partnera se rychle otevírají, a důvod je ten, že já nikdy neodcházím. Už je tak zvyklý na Kryonovu energii, že stále stojím na druhé straně dveří. Možná si to jen stěží představíte, ale není zde žádný rozdíl proti tomu, když mluvíte se svým Vyšším Já. Vždy jsme zvali lidstvo mnoha různými způsoby k channelování. Můžete tomu říkat, jakkoli chcete, ale když se podíváte na kterékoli skvělé umění na planetě, můžete snad pochybovat o tom, že to pochází od Boha? Bylo to channelováno! Když nasloucháte té nejkrásnější hudbě na vaší planetě, chápete, že to připlulo „potrubím“? Tato energie je vždy k dispozici, vždy je součástí systému.

 

Pro vás uplynul jeden celý den od doby, kdy jsem mluvil naposledy, ale pro mě to bylo jen před malou chvilkou. Takže dneska je druhý den učení. V souhrnu jsme mluvili o systému. Říkali jsme vám, že interdimenzionalita, které říkáte druhá strana závoje, je velice matoucí místo. Říkali jsme vám, že se vůbec nejedná o nějaké místo, ale jde spíše o interdimenzionální energetický stav – jeden z těch, do kterého můžete kdykoliv vstoupit. Ale kvůli vaší 3D zkušenosti chcete, aby to bylo místo. Chce to tak vidět vaše realita. Ale když si vzpomenete na učení, pochopíte, že tato interdimenzionální energie je stále kolem vás. A když se postavíte do tohoto prostoru, často se jeví jako chaotický a matoucí. Když nastane situace, kdy se dostanete do takového stavu, nedokážete pochopit, co se děje.

 

Teď mi dovolte, abych vám načrtl logiku, která (jak se zdá) schází. V tomto interdimenzionálním prostoru leží všechny vaše možnosti. Existují možnosti toho, co budete dělat, s kým se potkáte a jaký je smysl vašeho života. Tyto věci se zdají matoucí, protože žádná z nich se zatím neprojevila. Takže v této energetické mřížce se nacházejí všechny možnosti života – jak vaše, tak i těch, kteří jsou okolo vás. Logika je taková: Když přijdete na to místo za určitým účelem, když si zajistíte tu interdimenzionální energii, pak přitáhnete energetické proudy, které „hledají tak dlouho až naleznou“ možnosti, po kterých pátráte. A zatímco si můžete myslet, že to nedává žádný smysl, existují další lidé, kteří dělají to samé. A tam, kde se tyto proudy setkají, dojde k synchronicitě. Nečekám od vás, že tomu porozumíte, protože používám interdimenzionální jazyk. Ale i tak vám povím, že těm z vás, kteří se nacházíte v tomto stavu meditativního čtení, se to brzy ukáže.

 

Včera jsme vám řekli, že dnešní den bude dnem praxe, kdy budeme hovořit o Lidech a systému a tak tomu i bude. Začneme tím, že vám sdělíme šest předpokladů. Váháme, jestli máme použít slovo pravidla, tak raději řekneme, že jsou to pomocné nápovědy. Mají vám pomoci projevit systém a pracovat se systémem. Projevením systému myslíme doopravdy s ním vstoupit do kontaktu a používat jej. Nikdy po vás nebudeme požadovat, abyste tomu rozuměli. Už tolikrát jste slyšeli frázi: „Cesty Páně jsou nevyzpytatelné.“ Jistě, ale jen pro tvoření ze 3D! Ve skutečnosti je v nich velká logika a záměr. Vůbec nejsou nevyzpytatelné. Některé z těchto předpokladů možná mohou znít povědomě, protože jsme je použili již při jiných lekcích. Ale teď je to poprvé, co vám je předkládáme společně v této podobě.

 

První předpoklad je zároveň i ten nejdůležitější: O ničem si nikdy nevytvářejte domněnky. To znamená, že musíte zahodit trojrozměrný koncept toho, jak věci fungují, když dojde na vás a Ducha. Když dojde na fungování systému, nevytvářejte si o ničem žádné předpoklady. Toto je tou nejtěžší věcí, kterou může Lidská Bytost udělat! Dokonce i při hluboké meditaci vytvářejí lidé předpoklady. Sedí a otevírají dveře a snaží se představit si, odkud přicházejí ty hlasy. Hned teď zase opakujeme: „Nesnažte se to pochopit.“ Místo toho vám říkáme: „Jen si to prostě užívejte.“ Když prosíte, aby vám byla ukázána vaše stezka, nedomnívejte se, že víte, jaká bude. Nedomnívejte se, že víte, jak vám bude ukázána! Nic nepředpokládejte, postupujte kupředu a buďte překvapeni.

 

Číslo dvě: Dívejte se na sebe jako na součást chaosu. Nemusíte zůstat osamoceni jako trojrozměrné stvoření, které je najednou postaveno do této polévky možností. Vy jste jednou z možností v té polévce. Proto vás prosíme, abyste uplatňovali svůj nárok na to, že jste součástí systému. Někdy říkáme: vlastněte jej, a udělejte součástí sebe sama. Někteří říkají: „No, tak to zní pěkně jednoduše. Udělám to tak.“ Není to jednoduché, protože se vždy považujete za oddělené od Boha. Říkáte: „Já jsem zde, Bůh je tam. Já se snažím dostat k Bohu.“ My naopak říkáme, že se musíte vidět jako součást Boha a tudíž jako součást systému.

 

A teď číslo tři: Nebojte se do toho vstoupit. Uděláte to mnoha různými způsoby. Mnoho let vám říkáme, že tou nejlepší věcí, o kterou může Člověk prosit je: “Bože, řekni mi, co to je, to, co potřebuji vědět.“ To jste vy, kteří vstupujete do systému. Je to aktivátor přechodu do zdánlivého chaosu. Je to uznání toho, že jste připraveni na něco, co můžete dělat a to dokonce i bez porozumění tomu, o co se jedná.

 

Takže všechny tři první předpoklady se týkají vás. Nic nepředpokládat, vlastnit systém a vstoupit do něj, to zní jako snadné věci. Ale pochopte, že většina Lidských Bytostí to takovým způsobem nedělá a má s tím problémy. A opakuji, že konceptem Boha je, že jste oddělené, samostatné entity a nejste jedno s Bohem. Sedíte zde na Zemi a věříte učení, že energie Ducha je oddělená od Člověka. Ale když začnete používat systém každý den svého života, musíte se stát jeho součástí. To nedává smysl s ničím, co vás učili, ale teď se to musí stát vaší realitou. Takže teď vstupuje do hry vlastní cena, že? Protože Člověk, který má pocit, že je bezcenný, nebude nikdy schopen porozumět skutečnosti, že je částí Boha.

 

Jako další, číslo čtyři, je toto: Důvěřujte svému prvnímu dojmu a řiďte se jím. Toto pravidlo znamená věřit a následovat svou intuici. Kolikrát jen jste se dostali do situace, kdy jste si řekli: „Kdybych jen býval udělal, co jsem původně chtěl!“ Toto je ve skutečnosti součástí systému a je to způsob, jakým se vám to děje. Je to často ten úplně první dojem, který budete mít z dané situace. Někteří jej nazývají intuicí, ale je to mnohem více.

 

Někteří z vás se to musí naučit, protože nejsou zvyklí na ten pocit prvního dojmu. „A jak to máme Kryone udělat?“ Co takhle – požádat o to? „“Bože, řekni mi, co to je, to, co potřebuji vědět.“ Slibuji vám, že se vám vždy dostane odpovědi, ale jak jasně se ve vaší mysli objeví, je jen na vás. Existují Lidské Bytosti, které potlačují své instinkty. Nemají je rádi a jdou cestou své logiky. Mnozí vůbec nemyslí svým srdcem, ale jen svým mozkem. Ale velice často je první dojem procesem „napojení srdce“.

 

Další číslo, číslo pět, je velmi často špatně pochopeno. Už jsou pryč ty doby, kdy Lidská Bytost seděla a čekala, až Bůh něco udělá. Ten systém je všude kolem vás. Je připraven uspokojovat vaše potřeby, ale pokud nikdy neotevřete dveře, nestane se nikdy nic. A přesto se Lidé stále modlí: „Potřebuji tak nutně vyléčit,“ říkají. „Chci tak moc tyto věci! Chci mít partnera. Rád bych věděl, co mám udělat se svým životem.“ A tak stráví celý čas v modlitbách a meditacích… prosí, nikdy nevycházejí z domu, neustále v modlitbách. To je úžasný způsob, jak se s někým setkat, že? Musíte vykročit a zatlačit do dveří. Takové je číslo pět: Na vaší straně musí být aktivita. A ta přichází v mnoha podobách a uznává vše, co podporuje vaši kulturu. Ale obecně to znamená opustit dům a odejít na místa, kde můžete působit společně s možnostmi synchronicity. Bez ohledu na to, co hledáte, bude to zahrnovat systém lidství. Tudíž nemůžete sedět sami v jedné místnosti a čekat, až přijde odpověď.

 

Mnozí říkají: “Drahý Duchu, ukaž mi, co se ode mě čeká, že budu znát.” Potom sedí a nic se neděje… a nic se neděje… a nic se neděje. Tak se plni zoufalství zvednou a jdou do esoterického knihkupectví. Kráčejí podél polic a na hlavu jim spadne kniha! Bůh právě promluvil! Potom často říkají: „To je ta knížka, kterou hledám. Je to jako zjevení. Děkuji ti, Bože.“ Musíte vstát a jít, a když jdete, nastupuje číslo šest, to nejdůležitější: Očekávejte synchronicitu.

 

Synchronicita je definována jako energie, které se sladí za určitým účelem. Tyto situace vypadají jako náhody, ale není tomu tak. Poslouchejte. Tady je klíč. Slyšeli jste, že náhoda neexistuje, ale mimo váš systém víry jsou lidé, kteří říkají: „To je bláznivé. To není správné.“ Synchronicita vypadá a jeví se jako souhra náhod. Často to vypadá jako náhoda, ale není tomu tak. Jste to vy ve správném čase na správném místě, se sladěnými potenciály, o které jste prosili. Ale když budete mít synchronicitu a sladěné potenciály, budete tam muset být, abyste je mohli zažít, že? Takže musíte něco podniknout, ať už to bude telefonát, nebo elektronická komunikace, nebo jste to vy se svým tělem, musíte přijít na místa, kde synchronicita a systém mohou fungovat. A říkám to pro ty v této místnosti i pro ty, kteří to teď poslouchají a čtou. Jsou mezi vámi tací, kteří to přesto nebudou dělat, protože věří, že existuje určitý druh posvátna v tom, že zůstanou trčet na místě a budou se jen modlit. Místo toho se snažte porozumět rovnováze věcí. Je čas na žádání a čas na přijímání. Děje se to na různých místech! Pokud strávíte celý svůj život na místě, kde prosíte, nedojde k žádnému přijímání.

 

Tolik tedy o předpokladech. A teď je použiji k tomu, abych vám sdělil několik praktických informací. Probereme si několik situací a ukážeme vám na nich, jak Duch funguje. Někteří z vás to znají, ale možná jste si je nikdy nespojili dohromady.

 

První věcí a pro Lidské Bytosti tou nejtěžší, je správné načasování. Včera jsme vám říkali, že vaše hodiny nejsou hodinami Boha. Také jsme vám řekli, že není možné použít 3D časový rámec na interdimenzionální eventuality. Pro Lidi je frustrující, že jim Bůh neposkytuje věci, když o ně žádáte, ale pouze tehdy, když je potřebujete. Vidíte, nám nedává naprosto žádný smysl dát vám odpověď tak, že bychom vám ji vložili do vaší kapsy. Protože, když se dostanete na místo, kde si myslíte, že byste ji mohli potřebovat a vytáhnete ji z kapsy, je to už špatná odpověď! Místo toho to musí odpovídat scénáři synchronicity a energii daného okamžiku.

 

Dovolte, abych vám vyprávěl o konkrétním člověku. Myslel si o sobě, že používá systém a že dělá, co může. Ve skutečnosti vůbec netušil, jak to funguje a vytvářel si určité předpoklady. Tato Lidská Bytost měla určitý úkol. Byl to velmi citlivý muž a pracoval jako šéf v továrně. Měl na starosti mnoho dělníků a byl to dobrý nadřízený, protože měl rád své zaměstnance, znal jejich rodiny a měl k nim všem respekt. Nicméně před ním stála výzva, protože jej čekalo propuštění jednoho ze zaměstnanců. Dostal příkaz od nadřízeného, že musí snížit počet zaměstnanců o jednoho člověka. A tudíž jeden z lidí pod jeho vedením musel být propuštěn z práce.

 

Jedná se o běžnou věc, ke které v životě dochází. Vstupujete do určité situace a chcete vědět, jak se s ní vypořádat. To je dobrý požadavek, ne? A tak se sluší požádat Boha: „Drahý Duchu, znám toho muže, mám ho rád, znám jeho rodinu. Prosím, poskytni mi vedení. Co mám říci? Jak s ním mám jednat? Jaký je ten nejlepší způsob? Je mi z toho úzko.“ A protože to byl duchovní člověk, padl na kolena a modlil se. Měl uspořádat schůzku se zaměstnanci a věděl, že to musí být během tří dnů. Ale neobdržel žádnou odpověď. Necítil intuici, na které byl tak závislý. Neměl žádný instinkt. Místo toho se zdálo, jako by byl Bůh na prázdninách a to nebyl ještě ani srpen. Prostě žádná odpověď.

 

Na druhý den opět klečel. “Vím, že naslouchám, ale vůbec nic jsem neobdržel. A já se to musím dozvědět, protože mám zítra schůzi. Drahý Duchu, dej mi informaci, abych to dokázal udělat čestným způsobem. Jakým nejlepším způsobem se s tím mám vyrovnat?“ A zase nic. Žádná odpověď.

 

A teď už začíná být Lidská Bytost zklamaná. “Jsem na mrtvém bodě. Bůh neposlouchá. Bůh se o mě nezajímá. Děje se něco pro mě důležitého a já se modlím a žádná odpověď nepřichází.” Tady se někteří Lidé začínají vzdávat. Nevědí nic o systému! Jestliže někdy nedostanete vůbec žádnou odpověď, co myslíte, že se děje? Povím vám, že v systému – místě, kterému říkáte „chaos“ – se děje mnoho věcí. Neexistují 3D odpovědi, kromě jediné: Zůstaňte v klidu. Buďte v klidu, má rodino a důvěřujte Duchu.

 

A přišel den třetí. Zaměstnanec vstoupil do jeho kanceláře a posadil se. Stále žádná odpověď a nadřízený se potil. Tak byl tady, za několik vteřin měl splnit svůj úkol a nedostal žádnou odpověď, žádné vedení s výjimkou toho, aby zůstal v klidu. Nakonec se podíval na muže na židli. Usmíval se, jako to dělal vždy. Myslel na děti toho muže a bolelo ho srdce. Ta práce znamenala pro toho muže tak mnoho! Nabídl tomu muži kávu. Potom se posadili a nadřízený si srovnával své myšlenky. Ale dříve než mohl promluvit, promluvil zaměstnanec: “Jsem moc rád, že jste mě zavolal do kanceláře. Nevím, jak bych vám to řekl, ale našel jsem si lepší práci. Je mi to moc líto, vím, že jsme přátelé a vy na mě spoléháte, ale musím továrnu opustit. Pro mou rodinu to bude znamenat velkou změnu.“ Nadřízený se usmál a najednou to věděl – odpověď nezněla, jak má připravit toho muže, ale jak se má připravit sám!

 

A takto to funguje. Říká se tomu synchronicita, a přece nemůžete začít chápat něco, co se zdá být chaosem nebo náhodou! Lidská Bytost bude mít nutkání prohlásit: „To je ale náhoda,“ a nebude přičítat Bohu ani sobě žádné zásluhy. Ale skutečností je, že to celou dobu bylo součástí systému.

 

Nevytvářejte si žádné předpoklady týkající se správného načasování. Říkali jsme vám to od samého začátku. Když Lidské Bytosti o něco prosí, cítí, že si koupily lístek na vlak. Potom netrpělivě přešlapují a čekají, že vlak přijede a v něm bude sedět Bůh. Ale tak to nefunguje. Není to vůbec žádná jízdenka. Je to žádost o synchronicitu bez jakéhokoli předpokladu načasování.

 

O obdržení odpovědí bychom mohli říci to samé. To je další věc, kterou dělají Lidské Bytosti. Žádají o něco a očekávají kompletní odpověď. Takto to funguje ve 3D, že ano? Když jdete do obchodu a koupíte si auto, dostanete je kompletní, že? Není to něco, co byste čekali? Asi byste protestovali, kdyby vám dali dnes pneumatiky a vozidlo zítra. Ale synchronicita takto funguje – pěkně kousek po kousku. Tím vám chceme říci, že mnohokrát přicházejí odpovědi po částech. A po vás se chce, abyste je spojili dohromady. Nevytvářejte žádné předpoklady, jakým způsobem se k vám má odpověď dostat nebo zda bude kompletní nebo ne – nebo dokonce odkud přijde.

 

“Kryone, jaká je moje cesta? Co se ode mě očekává, že budu dělat? Chci znát smysl svého života.” To slýcháme velice často. Ach, drahé Lidské Bytosti, ty vaše otázky jsou tak moc 3D! Rozhodli jste se, že máte jedinou možnou cestu. Jak zvláštní! Je to opravdu vše, co děláte? Jen tu jednu jedinou věc? Očekává se, že přijdete na planetu a budete dělat jen jednu věc? Trávíte svůj život tím, že se ptáte Ducha: „Jaká je ta jediná věc, kterou mám dělat? Opravdu ji hledám. A pořád nevím, jaká to je.“ Je to, jako byste se vydali hledat na cestě nějaký poklad, na kterém je napsáno vaše jméno. Potom byste to dělali po zbytek svého života. Ach, drahé Lidské Bytosti. Nemáte ani tušení o tom, kdo jste. Vaše možnosti jsou velice komplexní.

 

Říkali jsme vám to již dříve, ale vy to teď potřebujete slyšet v kontextu tohoto učení. Posvátná stezka, která je ve vaší DNA, platí pro dnešek. A ironií je, že na ní můžete velice dobře být! Můžete to dělat, účastnit se toho, zatímco ve stejné chvíli vytváříte předpoklady toho, co by mělo být, takže sedíte na zemi a křičíte na Boha: „Jaká je moje cesta?“ Ten systém potřebuje ukotvit ve světle. Kde žijete? Kde pracujete? Je to tam obtížné? Možná je toto vaše cesta – být na obtížném místě a nést světlo. Je třeba, aby v místech, kde je to obtížné, bylo mnoho světla. Je třeba vytvářet posvátnost tam, kde je temnota, přinášet radost a být tím jediným člověkem v oblasti, který to dělá, protože to je to, v čem jste dobří. A vy stále opakujete: „Nedělám nic pro nikoho. Musím poznat svou cestu… musím poznat svou cestu.“ Člověk je zneklidněný, nikdy nepochopí, že jeho cesta je to, co už tak dlouho dělá, a zítra se to možná změní!

 

Každý den svého života držíte místo pro Boží světlo, aby mohlo vstoupit a zářit. Je to často na místech, kde kromě vás není nikdo jiný, kdo by nesl světlo. Mysleli jste na to někdy? Existuje tolik cest, kolik je dnů v roce. To je synchronicita. Po čem toužíte? Budete-li následovat svou touhu, povede tam i vaše cesta.

 

Vaše “cesta” se dá změnit a není jen “jedna”. A přece se Lidé rozhodují, že budou jen jedním. „Stanu se léčitelem,“ říkají a myslí si, že to tak chce Bůh. Mají to všechno promyšlené. Vytvořili si předpoklad, jakkoliv je ojedinělý, jako by měli mít nějaký druh setkání s Bohem, a Bůh s tím souhlasil! Nevědí, že uzavřeli tuto dohodu sami se sebou. Bůh u toho vůbec nebyl. A potom, když narazí na překážky, říkají: „Jak se to mohlo stát? Já mám být léčitelem!“ Vytvářejí předpoklad, že to, co „vidí“ je jejich cesta. V tom ale není žádná synchronicita. Nejsou součástí systému, víte? Nenásledují systém. Místo toho se brodí svými vlastními představami ve 3D. Občas je vám – 3D stvořením, která každý den pracují s touto realitou – obtížné vysvětlit rozdíl mezi tím, co jste si sami pro sebe představovali, a tím, co má pro vás připraven systém.

 

Takže další otázka zní, jaký je hlas Boží? „Drahý Duchu, čekám na odpověď. Potřebuji něco konkrétního.“ Potom si Lidé usmyslí, že uslyší něco ve svém mozku. Možná, že to bude nějakým způsobem napsáno na zdi! Ještě jednou vám to zopakuji – důvodem, proč vám říkáme, abyste následovali svůj první dojem, je to, že prostředkem komunikace je intuice. Tato intuice je produktem synchronicity. Je to velmi reálný způsob, jakým Bůh jedná. Systém, komunikující s lidstvem. Lidé to nemají rádi, protože se zdá, jako by o tom přemýšleli, takže to nepochází od Boha. Konec konců, čekali na odpověď od Boha, ne od sebe.

 

Někteří z vás dostali myšlenku do svého mozku a říkají: “Dobrá, právě to jsem si sám myslel. To nemůže být Bůh.” To je přesně to, kdo to je! Ale jste to vy využívající synchronicitu, protože jste vložili záměr, abyste do toho vstoupili. Copak si nezasloužíte, abyste obdrželi tato poselství takovým způsobem? Copak nejste posvátní? Je to dáno intuicí. Tak to funguje. Ale opět: předpoklad (Váš) zní, že Bůh je velký a vy jste malí. A tudíž to, co si o sobě myslíte, není tím, co vám říká Bůh (myslíte si). Zvykněte si, že odpovědí je intuice. Když můj partner začal tento proces channelingu, i když otevřel dveře Kryonovi, i když dostával poselství, nevěřil tomu. Dokonce, i když dostal potvrzení od těch, co znali pravdu, ve své intelektuální mysli si řekl: „Byl jsem to já.“ To proto, že při channelingu se zdá, jako by byl zapojen Lidský mozek. A to také je! Musí tomu tak být. Zapojuje se celá vaše DNA, váš emoční stav a váš intelekt – všechno se propojuje se zdrojem. Nakonec se do toho dal a uvědomil si, že channel využíval také jeho vlastní posvátnost. A tehdy to začalo být jasnější. Důvěřujte své intuici, protože jsou to slova Boží. Někteří dokonce řekli, že je to poselství od toho, co mnozí lidé nazývají Duchem Svatým. Je to jen jiný způsob, jak říci Vyšší Já. Mnoho věroučných systémů používá různé názvy pro stejnou energii, ale týká se to vždy toho, jakým způsobem přijímáte poselství. Víte, vy jste součástí toho systému.

 

Dostali jsme také mnoho dotazů ve spojitosti s povoláním (byznysem). Řekl jsem vám, že toto poselství bude praktické, proto vám dám dva příklady. Tady je rada pro ty, kteří se snaží spolu-vytvářet práci, takže mohou pomáhat rozvíjet hojnost, která je ve společnosti tolik potřebná pro její život. Zaprvé, moji drazí, Bůh není v temnotě. Bůh zná společnost, ve které žijete. Duch rozumí tomu, že potřebujete hojnost, abyste mohli zůstat na místě, na kterém jste, nakupovat jídlo, cestovat a tak dále. Bůh není proti penězům! Jakmile to pochopíte, budete klidnější. Ve skutečnosti je na vás, abyste skrze synchronicitu manifestovali hojnost, kterou potřebujete k životu. Jinými slovy, peníze jsou součástí systému. Jsou božské stejně jako jakákoliv jiná součást vaší cesty, pokud s nimi zacházíte duchovně.

 

Copak vám někdy někdo řekl, že Duch chce, abyste byť jen trochu trpěli? Možná máte chodit do práce pěšky a nejezdit autem? Možná byste neměli jíst? Snad byste měli zůstat chvíli venku na zimě, protože nemůžete nalézt domov? Co je to za Pracovníka Světla? Když se na vás druzí podívají, říkají: „Chtěl bych být jako on – strádající, nešťastný, hladový, vymrzlý.“? To nedává smysl, že? Ne. Je to pravý opak. Duch chce, abyste měli hojnost, a hojnost je definovaná jako podpora pro každý den prožitý v radosti. Jak můžete nést světlo, když fungujete v režimu přežívání?

 

Co je vaším zdrojem hojnosti? Děláte si kvůli tomu starosti nebo to pokládáte za součást systému? Odevzdáváte to Duchu nebo to oddělujete, protože si myslíte, že Bůh penězům nerozumí? Požehnaná je Lidská Bytost, která integruje všechno ze své společnosti a chápe to jako božské. Protože Pracovníci Světla jsou ti, kteří jsou zdraví, vyrovnaní a pohybliví. Oni jsou těmi, kdo změní tuto planetu. To je povolání.

 

Peníze jsou problematickou energií pouze tehdy, když jsou hromaděny, jsou zdrojem starostí, nebo když je nemáte pod kontrolou. To znamená, že se stanou bohem samy o sobě a vezmou na sebe problematickou energii, která je s nimi spojena. Výzvou je, prostě se na ně dívat jako na další věc ve vaší brašně s nástroji – jako je láska, soucit a radost. Strach z jejich nedostatku způsobí jejich nedostatek.

 

Jiná součást „byznysu“ má co dělat s usilováním o partnerství. Raději byste měli použít systém, který jsem vám právě dal, kterým je synchronicita a možnosti. Rada zní: nalézt někoho, kdo vás DUCHOVNĚ miluje. Toto partnerství bude trvat tak dlouho, jak budete chtít, a nikdy se nedočkáte zklamání. Obklopte se takovými lidmi, kteří milují vaše srdce, a toto partnerství přetrvá. A to mluvím o finančních záležitostech a podnikání. Mluvím o všem, co ve vaší společnosti děláte, co má něco společného s komercí. „To je nějaké divné. Kryon mluví o komerčních věcech.“ Ano, mluvím. Jestliže žijete ve společnosti, je vaší součástí. Jestliže žijete v určité kultuře, je vaší součástí. Tak proč nepoužít ty božské nástroje, které máte a nenechat je fungovat, jako vaši součást? Bůh neodděluje komerční a duchovní věci. Všechny jsou den za dnem součástí vaší cesty a jsou spatřovány jako součást energie vašeho času na Zemi. Ti, kteří je chtějí oddělit a volají nějaké svaté a méně svaté, neberou v úvahu „celistvost“ vašeho úkolu na Zemi. Proto vám znovu opakuji, že proto, abyste mohli být nositeli energie pro tuto planetu, musíte spatřovat všechno, co děláte jako posvátné a každý směr, kterým se vydáte, jako součást Božího systému.

 

Vztahy jsou obtížné.

A znovu je zde předpoklad „toho jediného pro vás.“ Ale nemusí tomu tak být. V průběhu určitého časového období může existovat mnoho vztahů, které se synchronicky s vámi spojí za účelem, který začne být zřejmý teprve později. Dovolte mi, abych vám odhalil některé věci o vztazích – odhalení o milostném vztahu. Mnozí z vás máte ve svém životě nějakého partnera. Někteří ne. Takže toto je pro ty, kteří jej nemají a také pro zmoudření těch druhých, aby mohli o tomto systému učit své děti.

 

Ptali jste se někdy, čím to je, že se tak individuálně lišíte od těch, které si vybíráte? Vy, kteří hledáte partnera, máte představu o tom, co je a co není přijatelné. Odkud se berou tyto vlastnosti, když se tak lišíte jeden od druhého? Teď vám něco odhalím: V tomto systému existují synchronicity a potenciály ohledně partnera, který může být tam někde venku. Takže v rámci vašeho vlastního vědomí jsou vám dány touhy, které jsou určeny k tomu, aby odpovídaly synchronicitám těch venku a tudíž je nastavení kompletní. To je to, koho hledáte a proč. A každý z vás je tak odlišný, ale odtud pochází touha po zvláštních vlastnostech. Není to pouze osobní volba. Je to instinkt! Existuje možnost, která vypadá přesně jako ta, kterou si představujete. A myslím to v každém ohledu – jaké je jejich srdce, vědomí, všechno. Jaký z toho máte pocit? Nejde jen o to, jaký máte pocit z toho, co chcete. Vaše osobní volby sem byly dány proto, že jste o ně prosili.

 

Dovolte mi, abych vám vyprávěl o Marii. Marie vytváří předpoklady, stejně jako kdokoliv jiný. Je Pracovníkem Světla, je sama a hledá partnera. Takže se Marie modlí k Bohu: „Chci partnera. Dokážu si jej představit: Musí mít velké hnědé oči, huňaté obočí a vousy. Líbí se mi muži, kteří mají vlasy.“ Pěkně konkrétní, viďte? Marie ale věděla, že hledá muže, který vypadá přesně takhle. „Bůh mi jej dá. Budu trpělivá. Budu čekat. Přivede mi muže jako je tento.“

 

A opravdu, v jejím životě se objevil muž a řekl: “Hledal jsem tě. Budeme mít rodinný večírek s tancem. Pro naši rodinu to je svátek, který pořádáme jednou do roka. Nevím, jak bych tě měl o to požádat, ale přijdeš si se mnou zatančit?“ No tak tento muž neměl huňaté obočí, neměl velké hnědé oči. Nebyl to vůbec její typ. Neměl ani vousy. Normálně by Marie prostě řekla ne. Konec konců věděla, koho hledá. Řekla by ne, protože to nebylo to, co cítila, že by jí měl Bůh dát. Ale Marie někde zaslechla informaci – nevytvářej o ničem žádné předpoklady. Velmi intenzívně o tom přemýšlela, ale nechtěla jej lákat. Nechtěla mu dávat naději, že by mohla být jeho partnerkou. Nechtěla mu kvůli tomu říci ano, ale také nechtěla zranit jeho city. Tak se Marie rozhodla jít. “V pořádku, to nemůže uškodit. Půjdu tancovat,” řekla. „Ano, to udělám.“

 

Přijeli na rodinnou sešlost a muž, který se jí ptal, byl najednou velmi plachý. „Marie, nebyl jsem k tobě upřímný,“ řekl. „Prosím, promiň mi. Ale mám extrémně ostýchavého bratra, který chtěl, abys sem přišla a on se tak mohl s tebou setkat.“ Marie se rozhlédla kolem a tam byl ten muž s tmavě modrýma očima, huňatým obočím a vousy! Marie se usmála a pomyslela si: „Měla jsem pravdu ve všem až na ty oči. Beru ho!“ A opravdu, byl to on! Chápete? Nemůžete vytvářet obyčejné jednoduché předpoklady, ke kterým máte sklony. A také nemáte vždy stoprocentní pravdu v tom, co vidíte, ale jste dost blízko, abyste věděli, kdy je to správně.

 

Ve 3D rozhodnutí, by Marie řekla tomu muži “ne”. A v duchu by si pomyslela: „Čekám na toho pravého chlapa.” Ale má v úctě synchronicitu. Ti, kteří se snaží si to představit ve 3D, nevědí nic o systému, víte? Oni opravdu nerozumí synchronicitě. Moji drazí, nesnažte se to pochopit. Prostě to používejte. Vyhlížejte pozvání a přijímejte je s vědomím, že neexistuje nějaká jednoduchá přímočará cesta, která vám bude poskytnuta. Je zapotřebí mnoha Lidí, aby vás vedli k možnostem konečného cíle, ale ne dokud nedovolíte sami sobě flexibilitu jít, když byste měli jít. Dovolte své intuici, aby vám v těchto věcech pomáhala. Jsme skoro u konce.

 

Spolu-tvoření je jednou z nejhůře vysvětlitelných věcí. Můžeme vám dát mnoho příběhů, ale pravidla jsou pořád stejná, a prvním je “nevytvářej žádné předpoklady.” Existuje člověk, který se snaží spolu-vytvořit pro sebe auto. Nemohl jít do obchodu s auty, protože si nemohl dovolit koupit nové. Nemohl si dovolit ani použité tam, kde taková auta prodávají. Potřeboval zázrak. „Bože, dej mi auto. Musím s ním jezdit do práce. Potřebuji auto.” Poslouchejte, protože mnozí jste se již dříve ocitli v takovéto situaci. Je to praktická informace. Takto systém funguje.

 

Měl přítele, který řekl: “Nevím o autě, ale mám kamaráda, který tě může do práce vozit.” A tady by mohla většina Lidských Bytostí říci: „Ale já nepotřebuji svezení. Potřebuji auto. Budu mrhat časem, kdybych se jen svezl. Musím se vydat hledat auto.“ Ale on věděl o systému a o synchronicitě, takže využil příležitosti a nechal se do práce vozit. Když se pustil do hovoru s člověkem, který jej vozil, ten mu řekl: „Víte, že tohle auto je na prodej?“ A zbytek příběhu už znáte. Samozřejmě, že ho koupil! Tak Duch funguje. Mimo rámec logiky, v rámci něčeho, co vypadá jako chaos, existuje moc pěkná odpověď. Je to způsob, jakým se propojují energetické možnosti. A aby to mohla Lidská Bytost využít, vše, co musí udělat, je pochopit, že je toho součástí a začít se podle toho chovat. Ale většině Lidských Bytostí se to zdá nelogické a dokonce hloupé. Nezdá se jim být v pořádku, že by měla existovat náhodná řešení, která můžete naplánovat. Víte, existuje systém a ten je připraven se vám odhalit. A ano, přijdou výzvy a bude třeba se učit. Ale není tomu tak u všeho? Odpovědi na tu spoustu vašeho spolu-tvořivého úsilí již v systému existují, dovolte mu, aby pro vás pracoval.

 

Už se chystáme pomalu skončit a opustit toto místo. Není náhoda, že sedíme ve Španělsku, protože synchronicita toho je jasná. Ti, se kterými jste se tento týden setkali, jsou součástí toho, co můj partner nazývá Kryonův tým a jsou zde díky synchronicitě. Není to shoda okolností. Také se nejedná o náhodu, že sedíte na těchto židlích a posloucháte (nebo čtete). Takže, co takhle léčení? Jste už připraveni? Už to začínáte chápat? Možná jste nepřišli proto, abyste byli léčeni Kryonem. Možná se zde máte setkat s někým, kdo zná odpověď. Přišli jste z jediného důvodu, ale odcházíte s tím, že jste si uvědomili nějaký jiný. Sešli jste ze své cesty, abyste se setkali s někým, koho dnes neznáte? Ještě není příliš pozdě. Máte teď představu, že možná v této skupině mnozí přišli na základě synchronicity, aby se setkali s druhými. Možná mají pro vás řešení, které vám pomůže na vaší současné cestě. Využili jste toho nebo ne? To je svobodná volba Člověka. A řeknu vám, že tento systém je velkolepý a právě tady pracuje. Požehnaný je ten, kdo sem přišel pro léčení, protože je to tak dáno. A vy to poznáte, moji drazí, protože je to probuzení pro vaši Starou Duši – uvědomění, které říká: „Jsem vskutku božský“. A vy si to uvědomíte obklopeni rodinou, která vás miluje. To je Kryonovo poselství.

 

Opusťte toto místo změnění, jiní než jste sem přišli. Pochopte, že toto není místo, kde je Kryon. Není to místo, kde je Duch. Není zde ani rodina. Vaše duchovní rodina je všude tam, kde jste vy, je dostupná kdykoliv a kdekoliv. Kryon je takový a Duch je také takový. Je to rodina, kterou jste dnes navštívili. Takto to funguje, drahé Lidské Bytosti.

 

A tak tým opouští toto místo. Cítili jste lásku jednoho člověka k druhému? Cítili jste protnutí kulturního a jazykového porozumění? Protože toto je důvodem setkání – přivést vás na místo, kde si uvědomíte, že toto máte všichni společné – všichni jste součástí Boží rodiny. Je těžké odejít. Toto jsou chvíle, kdy na okamžik vpouštíte Kryona do svého 3D světa. A pro nás je to nádherné.

A tak to je.

KRYON

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/

 

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M.
(www.transformace.info a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi
je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a
rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato
poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět