8-2007 Kryon

Historie lidstva

 

8. každoroční Kryonova okružní plavba v oblasti Středozemního moře srpen/září 2007

Kryon prostřednictvím Lee Carolla

.

Aby bylo dosaženo co nejjasnějšího porozumění, byl tento channeling re-channelován /Kryonem a Leem/ a doplněn. Tento “palubní” channeling byl zprostředkován v angličtině a v reálném čase překládán do španělštiny /šlo o plavbu, která vyjížděla ze Španělska/. Při simultánním překladu oběma směry a jeho přímém zápisu často vznikají velice krátké věty, které se v angličtině dobře nečtou. Proto bylo provedeno úplné přepracování kvůli plynulosti textu. Navíc byla tato verze Kryonem rozšířena tak, aby pojala mnoho vysvětlení přidaných k velice obsáhlému tématu. Toto rozšíření umožňuje dokonce ještě lepší komunikaci, než původní audionahrávka naživo. Pokud posloucháte audio, poznáte, kolik toho je zde přidáno kvůli větší srozumitelnosti.

.

Tento konkrétní channeling obsahoval mnoho odvolávek na historické geologické události, a časovou osu, již je bez grafu těžké znázornit. Graf ke Kryonovu vysvětlení vývoje lidstva a Lemuřanské rasy je umístěn přímo pod textem tohoto poselství.

.

Zdravím, drazí, jsem Kryon z Magnetické služby.

Nechávám svého kolegu nahlédnout do toho, co po něm budu chtít, a on začíná být nervózní. Když se pouštíme do takovýchto věcí, do těchto nových informací, ukazuji mu prostřednictvím energie, jak důležité je být přesný. Toto je jedinečná příležitost, neboť nyní kloužete po vlnách oceánu, na cestách, plujete nad zemí. Tím vzniká odpojení od energie, kterou máte za normálních okolností, což umožňuje silnější, reflexivnější vnímání, a to u odesilatele, i u příjemce. Proto si rádi vybíráme právě takovou dobu pro předávání informací, jaké nikdy předtím předány nebyly.

.

V tomto okamžiku a těch, co budou následovat, bych vám rád předal informaci o historii Země od počátků lidstva. Odhalím vám v časovém sledu, jak to bylo provedeno. Již po léta zmiňujeme části a kousky těchto informací, ale toto bude poprvé, kdy to spojíme dohromady v celkovém shrnutí. Navíc vám k tomu přidáme dodatečné informace metafyzické povahy.
.
Základní plán Země je intuitivní a uvnitř každého z vás. Toto učíme již téměř 19 let. Nicméně jsme nikdy neodhalili délku této pozemské cesty. Jak dlouho jsou lidé na planetě? Jaký byl počáteční plán? Kde se na této časové ose nacházíte vy? Jak to začalo? Jak to bylo upraveno? Která lidská svobodná volba změnila dějiny? Mnohé z toho nyní probereme.
.
Drahá Lidská Bytosti, ačkoliv toto může vypadat jako dějepis a geologie, andělé v této místnosti sedí nad vámi a předávají vám velkolepé zprávy o tom, kdo jste. A pokud se o tyto věci nezajímáte, třeba by se vám líbilo tu jen tak sedět a nechat si umývat chodidla? Snad. Vyhovovalo by vám to? Mluvíme s vámi třetím jazykem, bez ohledu na 3D jazyky, jimiž se zde mluví /anglický a španělský/. Nazýváme tento druh komunikace “třetím jazykem”. Protože číslo 3 je katalyzátor. Spolu se 3D jazyky jsou přenášeny další věci a míří přímo do srdce. Jdou do buněčné struktury. Zatímco sedíte v této energii, věci se mohou změnit, pokud dáte svolení a jste takovým věcem nakloněni.

.
HISTORIE LIDSTVA NA PLANETĚ ZEMI

Země je velice stará, ale lidstvo ne. Šlo o velmi dlouhou a vyvinutou biologickou cestu a mnozí ji nazvali evolucí. Biologie planety se vskutku postupně vyvíjela, a to je ona posvěcená cesta, kterou si Bůh pro její rozvoj vybral. Což neodporuje ničemu, kromě omezeného myšlení mnoha lidí, kteří by si přáli, aby tomu tak nebylo.

.

Pojďte se se mnou vrátit o kratičký časový úsek zpět – kratičký pro mne, kratičký pro skály. Namaluji vám obrázek planety. Svému kolegovi poskytuji mnoho vizuálních podnětů a mnoho faktů, tudíž může dojít k pauzám, zatímco se bude snažit to správně formulovat. Neboť věci, o nichž budu mluvit, budou přepsány a viděny tisíci lidí.

.

Před 100.000 lety se datuje počátek toho, co byste nazvali osvícenou Lidskou Bytostí. Toť vše – pouhých 100.000 let. Jistě, již dlouho předtím se vyvíjely humanoidní bytosti, ale ty neměly žádné duchovní vybavení, jak byste to mohli označit, uvnitř DNA. Prostá biologie. Vaši antropologové vám budou vyprávět o věku lidí. Vykopou spoustu kostí a poví spoustu příběhů o tom, jak staré je lidstvo. Ale jde jen o biologicky vyvinutá stvoření, která dosud nejsou součástí scénáře, v němž andělské bytosti tvoří část DNA.

.

Na příběh, který vám hodlám vyprávět, jsme již mnohokrát poukázali. Ale nejprve mě nechte vám namalovat obrázek: K onomu okamžiku existovalo mnoho vyvinuté “biologie”. Na planetě bylo až 20 druhů lidských bytostí a vaši antropologové mnohé z nich identifikovali. Všechny byly velice různorodé, víte? Některé měly jinak utvářené hlavy, některé dokonce ocas. Existovalo současně až 20 druhů lidských bytostí. To je fakt odpovídající normálnímu vývoji na planetě, neboť bude existovat velká různorodost, ať se podíváte na jakéhokoliv savce. Takto příroda pracuje teď a pracovala tak i tenkrát před 100.000 lety.

.

Vyvíjelo se 20 druhů lidských bytostí. Existovalo několik míst, kde byly rozvíjeny rychleji než ostatní, a vaší antropologové o nich vědí. Nezačalo to na jednom místě na planetě. Byly v místech, která byste nazvali západní Evropou či Středním východem, a na dalším neobvyklém místě – ve středu Tichého oceánu! To za chvíli vysvětlím. Evoluce pozvolna vytvářela mnoho druhů lidských bytostí, tak jak to příroda dělá se vším.

.

Pak se planety dotkl design – posvátný plán.

Se svatým plánem byla tato planeta navštívena, kvantovým způsobem, osvícenými stvořeními, která nebyla anděly. Je těžké popsat, jak k něčemu podobnému mohlo dojít, ale došlo. Poslyšte, tento vesmír překypuje životem, něco z něj prochází stejnými lekcemi jako vy, a něco ne. Existují biologická stvoření, žijící na planetách jako je ta vaše, s atmosférou jako je ta vaše, ale neválčí se tam. Žijí v kvantovém stavu, kde existuje dohoda ohledně toho, proč tam jsou. Reprezentují společnosti dvakrát starší než je Země. Lidstvo a taková osvícená skupina existovala tehdy a existuje dodnes. Nalézá se světelné roky od vás, přesto vás snadno mohli navštívit. Přišli na tuto planetu, aby zasadili sémě svatosti do vaší DNA. Přišli s povolením, dle plánu, a v rámci domluvy mezi všemi andělskými bytostmi vesmíru. Nebyla to náhoda a nebylo to součástí dobyvačného záměru. Byla to jejich láskyplná práce.

.

Mluvím o Plejáďanech, a o těch toho již bylo řečeno hodně. Jakmile totiž začnete mluvit o takovýchto věcech, kdy jeden druh stvoření přijde a působí na celou planetu, najdou se tací, kteří řeknou: “No, to je určitě nevhodné, to je určitě zlé, to je určitě špatné.” Nebylo. O Plejáďanech již bylo řečeno mnoho nesprávných informací. Já bych vám rád řekl, že – kdybyste je právě nyní mohli vidět – jsou vám velmi podobní! A jednoho dne, pokud se dostanete do bodu, kdy to bude vhodné, se s vámi setkají. Nazývali by vás svým bratrem či sestrou, a kdybyste vzali vzorek jejich buněčné struktury, v mnohém by se s vaší shodovala. Neboť oni mají tu setbu osvícení lidské rasy, a mají moudrost a lásku k Zemi, protože vy jste jejich setbou.
.
To, co dali této planetě, se obtížně popisuje v 3dimenzionálním pojednání. Protože oni využili svého bytí v kvantovém stavu se vším a přidali lidstvu na planetě navíc 2 vlákna DNA. A došlo k tomu najednou u jednoho jediného z těch 20ti druhů lidí, vašeho stávajícího druhu. Pouze jeden druh byl připraven tento dar přijmout.

.

Zeptejte se na to svých antropologů. Ne, neptejte se jich na Plejáďany! Místo toho se jich zeptejte, co se stalo před asi 100.000 lety lidským bytostem. Řeknou vám, že – navzdory přirozené nepravděpodobnosti, že by to nastalo – se na planetě vynořil jen jeden druh Lidské Bytosti. A co těch dalších 19? Pozvolna vymřeli, neschopni soutěžit s těmi s novou DNA. To si protiřečí s přírodou a měli byste pohlížet se zvednutým obočím na ty, kteří se zhlédli v teorii přirozeného výběru. Takže jde o něco, co stojí za všimnutí, a poskytuje důkaz pro to, co vám říkám.
.
V mnohé mytologii na planetě se to stává příběhem stvoření. Jelikož k tomu došlo tak rychle a v tak nedávné historii Země, dělá to dojem, že ke všemu došlo najednou, bez jakéhokoliv postupného vývoje, který by to vše umožnil. Odtud tedy ta myšlenka, že se evoluce vůbec nekonala a že Bůh stvořil lidi v jednom okamžiku. Vidíte? Ve všem je zrnko pravdy, ale je to často umístěno do škatulky 3D, aby se to lépe dalo vysvětlit. Nádherná zahrada, pokušení představující dobro a zlo – to je vskutku blízko metafyzickému pohledu na to, co se stalo, když jedna skupina lidí obdržela svá 2 nová DNA vlákna uvědomění. Neboť náhle začali jednat mimo proces duality, mimo vědomí světla a temnoty.

.

Ona vlákna navíc byla přípravou pro otestování Země, která se měla ve své době stát jedinou planetou svobodné volby. Jedno vlákno mělo obsahovat Akášickou kroniku, záznam všech andělských duší, které projdou lidským tělem. Lidstvo se začalo stávat duchovním – ne všichni najednou, ale velice, velice postupně po dalších 50.000 let. Andělé začali přicházet na tuto planetu a používali lidské tělo jako vozidlo při provádění tohoto pokusu na Zemi. Až tehdy se staly Lidské Bytosti tím, co nyní začínáte vidět. Což znamená, že opravdu osvícené lidstvo je ve skutečnosti jen asi 50.000 let staré – vlastně velice nové!

.

Země byla tehdy odlišná. Tak bych vás rád vzal do doby před cca 40.000 lety. Zde na planetě existuje velká civilizace, a existuje k tomu okamžiku v primitivní podobě již po více než 5.000 let. Byla to ta nejvelkolepější společnost, kterou kdy planeta viděla – ne tak velká počtem, ale uvědoměním. Nebylo to nic, co byste později napodobovali, neboť to bylo součástí oné “přípravy” lidstva. Byla to civilizace Lemurie. Nikdy jsem neupřesnil, jak dlouho existovala, tak to udělám nyní. Co byste si pomysleli o společnosti, která trvala více než 20.000 let? Žili v míru. Nepřevýšilo by to cokoliv, co se kdy stalo ve společnostech na Zemi, o nichž jsou záznamy? Nic z toho, co znáte, se tomuto ani zdaleka nepřibližuje.

.
Vědci říkají: “To není možné. Před tak dlouhou dobou neexistovala žádná společnost.” Skutečně neexistuje žádný důkaz, což, mé drahé Lidské Bytosti, je zcela záměrné. Neboť planeta při vymazávání známek lidstva odvádí velmi dobrou práci. Jen se podívejte na to, co se nyní učíte, protože nejste schopni najít něco staršího než 4.000 let! Bylo to rozvířeno, rozsekáno, zakopáno, odplaveno, a navždy ztraceno. A aby vymazání bylo dokonalejší, byla tenkrát ta společnost na souši uprostřed Pacifiku. Ta nyní neexistuje.

.

Časová osa: Počátky Lemurie se datují do doby před cca 50.000 lety. Trvalo 10.000 let, než o sobě mohli tvrdit, že jsou sjednoceni, a dalších 5.000, než se začali spojovat jako kolektiv se společným řídícím centrem. Lemuřané měli plnohodnotnou, vyzrálou civilizaci od doby před 35.000 lety do doby cca před 15.000 lety. Připomínám, že věci v časném období vývoje lidstva trvaly velice dlouho a byly velmi pomalé. Co by vám dnes zabralo rok, mohlo tenkrát trvat stovky let. Jazyk byl spornou záležitostí, komunikace byla nová, cestování velmi pomalé a o svrchovanou moc se nikdy ani nepokoušeli. Zatímco vy máte 2 schůze týdně, oni měli 2 ročně, často ani to ne. Jejich vnímání času bylo značně odlišné, neboť měli kvantové vědomí, téměř bezčasový stav bytí.
.
Pojeďte se mnou do Lemurie. Chci vám popsat Zemi té doby, protože byla velice rozdílná. Jsou tací, kteří se nad těmito vyjádřeními budou smát a ušklíbat a dělat si z nich legraci. Tichý oceán je ohromný! “Nikdy nebyla doba, kdy by v něm nebyla voda, pokud nepůjdete zpět o miliony let.” Nepravda. Neřekl jsem, že celý. Mluvil jsem pouze o části, kde sídlili Lemuřané. Vykreslím vám to.
.
Planeta Země rotovala po své ose na 28 stupních. To bylo naklonění Země, a není totožné s tím současným. Navíc, geologicky, byla planeta před 40.000 lety o dost jiná. Byli jste na konci největší doby ledové, kterou jste kdy zažili. Teplota na této planetě je závislá na množství vody, které tu je. Vodní cyklus planety je tím, co ovládá teplotu a vítr. A já vám nyní ukazuji v této vizi velmi odlišnou Zemi.
.
V té době 1/3 veškeré vody planety byla tvořena ledem. Což vytvářelo oceány v jiné podobě, než vidíte vy dnes. Přejděme k lemurské civilizaci. Tehdy byla planeta mnohem chladnější. Někteří z vás vědí, co provede se životem na Zemi změna teploty o půl stupně. Kdyby průměrná teplota na této planetě poklesla v průměru o půl stupně, bylo by to závažné. Takže mě nechte vyprávět o tom, jaké to bylo, abyste si mohli ty změny představit. Průměrná teplota atmosféry byla o 8 stupňů níže, než současná – velmi závažné pro počasí a velmi závažné pro množství vody na planetě.
.
Průměrná úroveň hladiny vody oceánů na planetě byla o 133 m nižší oproti dnešnímu stavu – to je o 400 stop níže. Umíte si představit, jak by při pohledu ze vzduchu vypadaly vaše dnešní kontinenty při oceánech s hladinou o 400 stop nižší? Byly by viditelné hřebeny hor, nyní ukryté pod vodou. Bylo by to hodně odlišné, že? Lemuřané úspěšně přežívali po více než 20.000 let okolo základny ostrova, který dnes nazýváte Havajský. Ten byl – a stále je – nejvyšší horou planety, měřeno od její základny.
.
Oni si byli vědomi toho, že žijí v pánvi, v údolí, které se nachází níže než průměrná vodní hladina Země. Okolo nich byla spousta vody. Ale hlavní moře byla zadržována některými z pohoří, která jsou dnes nižší, ale která existovala díky tektonickým deskám. Tudíž tu máme uspořádání, komplexní situaci. Ale oni měli souše v některých místech, která dnes nazýváte dnem Tichého oceánu. Též si byli po celou dobu vědomi, že jsou ohroženi vodní hladinou planety, pokud by stoupla. Dokud bylo chladno, byli v pohodě. Věděli také, že žijí ve stínu aktivního bodu toho, co dnes známe jako velkou tektonickou desku. A věděli, že se pohne, neboť se to již dříve stalo. Ostrovy, na nichž uctívali, byly všechny aktivními sopkami. Vulkanická energie je přitahovala.
.
Mám toho ještě víc, co bych vám o Lemuřanech řekl. Tak teď popojděme k duchovní části. Během jejich kultury o 20.000 letech prošlo planetou celkem 350 milionů Lemuřanských duší. Což není mnoho, když zvážíte, že prošly 800 generacemi. A já vám vysvětlím proč.

.

Teď, můj kolego, toto je odlišné a specifické. Tak to přelož správně. /Kryon hlasitě promlouvá k Leemu, aby to všichni slyšeli/ Lemuřané se nereinkarnovali zpět jako Lemuřané. Čímž chci duchovně naznačit, že existovalo skoro 350 milionů individuálních, jedinečných duší – ne prostě lidských duší, ale 350 milionů andělů se vystřídalo v podobě lidí v Lemuřanské kultuře, a znovu se nevtělilo. Přišli jen jednou jedenkrát. Porodnost Lemuřanů neodpovídala té vaší současné, zdaleka ne vaší současné. Nebyla ani geometrickou progresí, kterou máte nyní. Je to komplikované. Z biologického hlediska existoval důvod, proč Lemuřané neměli moc dětí. Mělo to co do činění s teplotou na planetě a s jejich kulturou. Muži nebyli tak plodní jako ti dnešní. Též to podporovalo duchovní aspekty toho, co bylo potřeba. Stačí, když víte, že v Lemuřanské duchovní kultuře bylo pouze 350 milionů duší, reprezentujících nejdéle trvající společnost, kterou kdy Země poznala. Více k tomu za chvíli.
.
Před 15.000 lety začaly ledy tát a Lemuřané to věděli. Šlo to pomalu a oni se snažili to zdržet. V té době již byla Lemurie společností mořeplavců a většina jich byla na člunech. Věděli, co se časem může stát a začali se velice zajímat o lodi. A v tomto okamžiku se národ Lemuřanů začal rozdělovat. Stalo se to rychleji, než očekávali, protože nepochopili závažnost nového váhového rozdělení vody, a co to udělá s pohyby zemské kůry /spousta zemětřesení/.
.
Jejich vulkanická pánev se začala třást a rychleji pohybovat, a tím pustila vody dovnitř. V období před 15.000 až 10.000 lety se vodní rovnováha Země změnila a voda vtekla do údolí Lemurie. Zaplnila údolí mezi horami. Smazala úplně všechno, co kdy postavili – cokoliv, co kdy vybudovali. To příroda dělá, víte? Běžte se podívat na zříceniny mladší 1000 let na této planetě a uvidíte, co se stalo. A nyní pomyslete na zříceniny staré 15.000 let, pod oceánem, kde burácí proudy. Nic nezbylo. Někteří z Lemuřanů zůstali na oné hoře, posunovali se nahoru se zvedáním hladiny. Před 10.000 lety se voda přestala zvedat, asi tak na úrovni podobné té dnešní. Vrchol hlavní hory Lemurie je nyní řadou ostrovů nazývaných Havajské.

.

Země je teplá či chladná vlivem svého vodního cyklu, a ten je dynamický a stále v pohybu. Kvůli skoku kupředu – v rozměru mnoha let – byly na této planetě časté teplotní změny směrem nahoru i dolů. Snad všechny z nich přetrvaly každou lidskou bytost /tím myslím, že žádný člověk nežil dost dlouho, aby viděl celý cyklus/. Byly běžné krátké cykly v délce 200 let. Většina lidstva si tudíž uvědomuje pouze, že dochází ke změnám, nevědoma si normálních cyklů. Vy sami jste měli několik malých dob ledových v poslední době. Jen před pár sty lety, v r. 1400, byla jedna, kdy se dokonce začaly znovu tvořit ledovce. Teploty na planetě trochu klesly, a pak se zase vrátily na předchozí úroveň. Pro planetu a způsob jejího fungování to je typické.
.
Zajímavé je, že než dojde k těmto malým ledovým událostem, přijde něco, co Lidské Bytosti vůbec nedává smysl. Oteplí se! Je to součástí cyklu. Právě nyní v jednom takovém jste, a nacházíte se na začátku vodního cyklu, který časem přejde na nižší teplotu. Je to typické, cyklické a normální. Zeptejte se kterékoliv skály.
.
Někteří z Lemuřanů vyšplhali na hory a dnes můžete potkat jejich potomky. Říká se jim Polynésané a vědí o oceánech vše. Znají příliv a odliv. Byli tu ještě před přílivy a odlivy! Dívali se, když se tvořily a byly vytvářeny. Umí se pohybovat z ostrova na ostrov, na vzdálenosti stovek kilometrů, bez kompasu a na malém, nepatrném plavidle. Oni vědí, jak to funguje – oceány, přílivy a odlivy. Někteří dokonce tvrdí, že jejich předkové pocházeli z Lemurie.
.
Následující část je vědecky kontroverzní, protože se vám chystám sdělit, že dopady malých meteoritů byly v té době běžnější, než se běžně věří. Dopadaly před 13.000, a pak i před 5.000 lety. Ten poslední, před 5.000 lety, byl větší. Planetě provedl dvě věci. První je, že způsobil takový posun zemského pláště, díky jemuž se Země pohnula ze sklonu 28 stupňů na 23 a 1/3. To byl ale náraz! To bylo před pouhými 5.000 lety. Druhá věc je, že to ovlivnilo civilizaci. Do atmosféry, do toho, co nazýváte stratosférou, byla vymrštěna spousta prachu, a výsledkem byly hlavně deště. Deště ukončily existenci většiny lidstva. Zemřelo mnoho zvířat a lidí. Bylo to třeba, bylo to nezbytné, a již jsme o tom dříve mluvili. Bylo to součástí plánu. Hlavním účelem bylo vymazat všechno poznání Lemurie a vytvořit spoustu jezer, která by mohlo lidstvo používat. Věda toto může vidět v souvrstvích, a je to spojováno s mýtem o velké potopě a arše.

.

Je to zajímavé, že? Existují ti, co si říkají kreacionisté. Ti se s vámi budou hádat o evoluci lidstva. Svým způsobem mají pravdu obě strany. Neboť biologická stránka lidstva se vyvíjela velice pomalu. Ale ona posvátnost byla předána všechna najednou, stejně jako příběh o Zahradě Edenu, zvaném Lemurie.

.

Když popisujeme časy a uvádíme je v letech, bereme vaše “teď” jako rok 0. Takže se vracíme od 0 zpět do doby, kterou označujeme jako “před” 400.000, 100.000 či 10.000 lety. To odporuje časovému rámci spojovanému s jakýmkoliv prorokem, který kdy žil. Tedy pro ty, co by měli zájem si prověřovat něco z historie planety kvůli ověření pravdivosti tohoto poselství: dělejte to pozpátku od tohoto roku jako roku 0. Pokud se vyskytne nějaké skutečné datum, které bychom chtěli probrat, udáme je v podobě, kterou byste očekávali a využili.

.

Civilizace Lemurie v zásadě existovala od doby před 35.000 až 15.000 lety – nejdéle trvající civilizace s jednotnou vládou na Zemi. Lišila se od jakékoliv civilizace, kterou kdy budete mít, a my s vámi shrneme, co se stalo. Celý smysl Lemurie a všech vlastností jejich DNA bylo vytvořit “jeviště” pro to, co mělo následovat. Když kuchař připravuje jídlo, docela často vymastí pánev, připraví všechny ingredience potřebné k přípravě vlastního jídla, a pak se věnuje různým přípravám, které potravu obohatí, ale ještě skutečné jídlo nezahrnují.
.
Lemuřané měli takový význam pro Zemi a pro vás. V duchovním smyslu bylo jídlo připravováno. Proto znovu opakujeme, že měli od vás odlišné Akášické znaky. 350 milionů Lemuřanů existovalo v průběhu celé doby existence jejich kultury. Byli jedinečnými Lemuřany a, s pár výjimkami, každý měl jen jeden život. Mohli byste říci, že budovali Akášickou kroniku planety. Představte si Jeskyni Stvoření, se všemi těmi krystaly, které jsme vám popsali jako duše na planetě. Pokaždé vstoupil anděl a na chvíli byl Lemuřanem. Esence jejich energie se pak usadila na planetě. Krystaly s jejich jmény byly uloženy do jeskyně. Některé z těchto věcí nebudou dávat smysl těm z vás, kteří dosud neslyšeli příběh o Jeskyni Stvoření. Civilizace Lemurie měla vybudovat Jeskyni Stvoření a naplnit ji energií 350 milionů duší. A v celé jejich historii existovalo jen pár tisíc těch, kteří měli minulé životy, kteří se znovu vrátili jako Lemuřané – většinou jejich vědci. Zbytek si odžil život, a pak se stáhl a čekal, až bude civilizace kompletní /mluvíme o andělích, představujících různé duše lidstva/. To bylo úmyslné, aby byla planeta duchovně oseta tím, co mělo přijít, a aby byla pozvednuta krystalická hodnota Jeskyně Stvoření.
.
Lemuřané viděli, co se děje. Jak jsme vám řekli, před 15.000 lety začaly ledy tát, a dělo se tak pomalu po nejméně dalších 5.000 let. Můžete říci, že měli spoustu času se připravit, a také to udělali. Nejprve se stali národem mořeplavců a stavitelů lodí. Pozvolna mnozí z nich opustili údolí, v němž žili a které bylo pomalu zaplavováno v důsledku tání ledů a vzestupu vod na planetě. Dalo by se říci, že existuje část lemuřanské společnosti, která osídlila okraje dalších pevnin prostřednictvím lodí. Hledejte je na Novém Zélandě, Velikonočních ostrovech – tam toho moc nezbylo – a na velkém kontinentě toho, co nazýváte Amerikami. Byli v místě západního pobřeží, které označujete jako Aljašku, jako most k dalšímu kontinentu. Byli tam. Mnoho z nich putovalo k hoře zvané Shasta a tam žili v lidské podobě dlouho předtím, než se uchýlili do nitra hory jako interdimenzionální bytosti.
.
Někteří z nich založili jiné společnosti spolu s dalšími lidmi, kteří se vzdálili daleko od jádra a zcela zapomněli na svůj rodokmen. Jedna z oněch kultur byla nazvána sumerskou a byla na Středním Východě. Tato časem vedla ke kultuře Egypta o mnoho let později. Vaše přesvědčení, že právě tam dějiny začaly, je zvláštní!
.
Zde je něco, co jsme vám předtím neřekli. Všechny důkazy o staré Lemurii byly vymazány. Podmořské proudy v oceánech jsou velice silné, proudí téměř jako řeky, po eony vše omývají pískem a bahnem. Najdou se tací, kteří řeknou: “To znamená, že nikdy nenajdeme žádné artefakty z Lemurie.” Nejenže nějaké najdete, ale již se tak stalo a jsou ukryty. Neboť když je sběratelé ukáží vědě, vysměje se jim. Vznikl by totiž oxymorón… protiklad v samotném artefaktu. Bude příliš starý, než aby mohl být tím, čím je! Tedy minimálně podle moderního myšlení. Co by se stalo, kdybyste našli část automobilu a uhlík ji datoval do doby před 3.000 lety? Byl by to artefakt, který by “nemohl existovat”. A takové budou artefakty z Lemurie. Protože by to byly hvězdné diagramy a biologické informace, které “nemohly být známy”.

.

A proč by někdo mohl mít artefakt z Lemurie? Právě jsem řekl, že Lemurie byla vymazána. Je to díky lodím! Spousta se jich potopila v bouřích, když převážely každodenní lemuřanské předměty – artefakty. Některé čekají na nalezení a jiné již byly nalezeny a zabaveny sběrateli, kteří nejsou schopni nikoho přimět, aby se na ně podíval, neboť mu nedávají smysl. A ještě budu pokračovat.
.
Někdo by si Lemurii spletl s tím, co nazýváte Atlantidou. A zde je informace, které mnozí neuvěří. Ono toho totiž vlastně není o Atlantidě moc známo. Vaši historici jen hádají. Já vám budu povídat o Atlantidě. Existovaly dvě – stará Atlantida a nová Atlantida. Jsou od sebe hodně daleko, fyzicky i časově. Ta, po které se nyní pátrá, je mnohem mladší, než byste mysleli. Civilizace nové Atlantidy měla velkou podobnost s egyptskou civilizací ve stejné době. Jedna byla výsledkem evoluce lidí ze západní Evropy, druhá byla výsledkem evoluce lidí ze Středního Východu.
.
”Kryone, kde je ta nejposlednější Atlantida?” Dobrá, já vám napovím: Je blízko. Hledejte ji na druhé straně holínky. A víc vám neřeknu. /Pamatujte, že tento channeling byl zprostředkován v západní části Středozemního moře, takže tyto odkazy jsou myšleny z pohledu aktuální polohy lodi. Druhá strana holínky – druhá strana spodní části Itálie -, odkud loď plula, Atlantidu umisťuje poblíž Řecka a Kréty. Loď právě opustila Řím, když došlo na tuto informaci./

.

„Kryone, kde je stará Atlantida?“ Odpověď zní, že byla v Tichém oceánu, daleko od té novější a ve srovnání s ní je pravěká. Byla kolonií Lemurie a lemuřanské vědomí si dlouho neudržela. Stala se vzorovým modelem otroctví a úpadku. Technologie byla zneužívána. Ale nyní se o tomto více nemohu šířit.

.

Nyní již víte o Lemuřanech. Též víte, že z hlediska druhu vědomí nejsou stejní jako vy dnes. Jsou součástí přípravy na pokus. Vy jste ztratili kousek a část aktivace DNA, již oni měli, skrze energii, kterou jste si zvolili pro svou dualitu. A je to svobodná volba, abyste zjistili, zda si to jste schopni uvědomit a získat ji zpět. Je to ona kvantová část DNA. Je to to, co jsme nazvali lemuřanskými a plejádskými vlákny, a jedno z nich je Akášickou kronikou. Nyní, pokud si vše skládáte dohromady, si též uvědomíte, že Lemuřané byli zodpovědní za vytvoření kosmické Akášické kroniky Země.

.

SOUČASNÉ POČASÍ

Vodní cyklus je jedním z nejdůležitějších přispěvatelů ke změnám počasí na planetě. Druhým je vulkanická aktivita. Třetím jsou vlivy z vesmíru. V nedávné historii jste měli všechny. Dnešní stav nazýváte globální oteplování. Vědce šokuje a trápí. Zčásti je to proto, že tyto cykly se vyvíjejí déle, než po délku jednoho lidského života, tudíž nikdo v moderních dějinách zatím nespatřil celkový obraz. Již k tomu došlo dříve a už je to tu znovu. Jde o změnu ve vodním cyklu a děje se to přirozeně a pravidelně. Je to způsob, jakým Země funguje a uvádí se do rovnováhy. Máte velké vodní cykly a ty malé. Takovým způsobem funguje Země. Poslední malá doba ledová byla mezi 12. a 14. stoletím, jak si časově označujete. Lidé zde existovali a přežili. Právě nyní začíná další. Ale vědci to nenazývají počátkem další mini doby ledové. Namísto toho tomu říkají oteplování! Protože nechápou vodní cyklus. Vidí to z hlediska – jak bychom řekli – mikrokosmu, namísto makrokosmu.

.

Může vám připadat zvláštní, že by chladné období mělo začít oteplováním, ale kdybyste znali dynamiku vodního cyklu, dává to jasný smysl. Nikdo z vás v této místnosti neuvidí cyklus celý, protože bude delší, než doba vašeho života. Budete si muset počkat do příště. Vodní cykly se liší délkou. Ty malé mohou trvat pouhých 150 let či celých 400 let, a vy jste na začátku středního. Nebojte se jich, je to součást Země, a její způsob sebevyrovnávání. Někteří řeknou: “Hm, a co ta myšlenka, že toto vytvořili lidé? Znamená to, že je mylná?” Zde je pravda, a jednoho dne to poznáte: Lidé nejsou odpovědní za vodní cyklus. Ale lidé se přičinili o uspíšení načasování tohoto, takže nastává o něco dříve, než původně měl. Ano, ovlivnili jste ho, ale nezpůsobili.

.
ZEMĚTŘESENÍ

Je mnoho těch, kteří by rádi věděli víc o zemětřeseních, tak odhalím další činnost. Jsou součástí posunů planety, stejně jako vodní cyklus. Vskutku jste měli nedávno událost, která způsobila tsunami, což zvýšilo lidský soucit na planetě. To bylo jedno z největších zemětřesení v historii vašeho života. Událo se pod oceánem a bylo tak obrovské, že skutečně o maličko zpomalilo otáčení planety. A tato událost se ještě pár let nesrovná. To, co vám chci říci, jde proti logice geologie, ale Země tak funguje. Zpomalení otáčení planety způsobilo lehce odlišný poměr rychlosti mezi tekutým jádrem Země a její kůrou. Takže Země bude pokračovat v přizpůsobování, dokud se tyto rychlosti nevrátí zpět do původního stavu.

.

Země se bude ozývat pár let nejvíce v místech v okolí rovníku, protože jsou nejdále od jádra planety a nejméně stálá. Při otáčení planety budou právě ona tíhnout k největšímu vyboulení. Pročež budou postižena kvůli skutečnosti, že jsou nejvíce neklidná. Právě jsem vám řekl, abyste očekávali více zemětřesení kolem rovníku. Nic z těchto věcí nezpůsobí zkázu a beznaděj na této planetě. Spíš jde jednoduše o část posunu Země. Pracovníci Světla, netrapte se těmito věcmi, protože systém říká, že budete ve správný okamžik na správném místě. A též nezkoušejte posoudit, co znamená správné místo. Jste velmi milováni a všechno je přiměřené, pokud ovládáte svůj život.

.
TRVÁNÍ ŽIVOTA NA ZEMI

Podíváme-li se na rodokmen planety, měli bychom informaci. Skutečný nový proces osvícení na planetě započal až po roce 1900. Poté trvalo dalších 87 let, než byla vibrace planety dovedena až k bodu rozhodnutí – rozhodnutí o vibraci a budoucnosti. Zatímco proroci mluvili o konci přibližně v době přechodu tisíciletí, vy jste místo toho změnili vibraci planety na úroveň, kdy se to již stát nemuselo. Nepleťte se, neexistoval žádný Boží plán ohledně konce této planety. Šlo o vibraci onoho pokusu, který jste tvořili po eony. Lidé vytváří své vlastní budoucnosti. Vytváříte své vlastní proroctví. Dělá to vědomí planety. Vy jste tedy stvořili budoucnost odlišnou od toho, co mohl kterýkoliv prorok vidět, a skoro všechna proroctví z doby před rokem 1987 jsou sporná. Nacházíte se na úplně jiné koleji.

.

A nyní vám povím něco, co možná moc rádi uslyšíte. Mezi r. 1987 a 2007 se stalo něco vzrušujícího. Díky nové energii se probudily krystaly s lemuřanskými jmény v Jeskyni Stvoření. Šeptaly: “Je čas se vrátit!” Všech 350 milionů. Naslouchejte tomuto, naslouchejte – všichni ti Lemuřané, kteří kdy žili na této planetě, opět žijí v lidských tělech a jsou zpátky! Jsou rozprostřeni po celé zeměkouli. Poslouchejte, já jich mám plnou místnost právě tady! Dívám se na ně. A právě proto tu jsi, můj drahý. Proto toto čteš. A Ty se divíš, proč s tímto souzníš? Divíš se, proč vibruješ výše? Divíš se, proč existuje spřízněnost s Tvou buněčnou strukturou a Kryonem? Je to proto, že jsi Lemuřan, Stará Duše v nové energii.

.

“Kryone, znamená to, že má duše zde před rokem 1900 nebyla?” Tak odpověď na to je složitá. Kousky a části tu byly, ale ne plná energie lemuřanského jádra. Vy o sobě smýšlíte jako o jedné entitě, jedné duši, jednom jménu a jednom obličeji. Ale tím nejste. Jste kombinací mnoha energií. Je to obtížné vysvětlit, ne-li nemožné. Pokaždé, když dorazíte, jste jako polévka, která se uvaří a přijde na planetu. Existuje Vyšší Já, což je pokaždé stejná energie jádra. Ale to, co ji obklopuje, má velkou duchovní různorodost. Ale nyní se někteří z vás vrátili k energii lemuřanského jádra, jež vás obklopuje, což se nestalo po 50.000 let. Ony kousky DNA jsou znovu aktivovány.
.
Poslouchejte, co vám již po roky vykládám: Méně než půl jednoho procenta této planety se musí probudit, aby ovlivnilo vibraci pro všechny. K roku 2012 se budete pohybovat s novou vibrací. Méně než půl procenta ze 7 bilionů lidí se musí probudit. To není zase tolik. Vlastně je to jen 10% z těch 350 milionů Lemuřanů, kteří dnes žijí – velice snesitelné procento.
.
Kde se nacházíte v této skládačce vy? Jak dlouho má civilizace trvat? Řeknu vám to. Odpovědí je vaše budoucnost, vy to rozhodnete. Zcela to ovládáte, tak to může pokračovat tak dlouho, jak si přejete. Ale povím vám, na jak dlouho byl tento pokus navržen. Někteří z vás se budou smát. Je mnoho druhů oblíbených čísel, která poletují v nějaké kultuře okolo a stala se dogmaty a mýty. Ale docela často existuje zrnko pravdy ohledně jejich důležitosti. Jedním z nich, které se mnohokrát objevuje, je 144.000. Je intuitivní a znáte ho všichni. Představuje délku pokusu v letech – 144.000 let..

.

Vy sedíte na značce 100.000 /měřeno od doby, kdy přišli Plejáďané/. Vidíte, zbývá spousta času, pokud se sami nezničíte, a Lemuřané to mohou změnit. Již tak učinili. Blíží se čas, který bude – jak my říkáme – podporovat či odpovídat tomuto veškerému růstu. Mayové to předpověděli. Energie samotné Gaii zahájí začátek posunu v r. 2012. Nastane cyklus v trvání přes 1.000 let, jenž bude vůči vašemu duchovnímu růstu přátelštější, než energie, v níž jste se narodili.

.

Byla položena otázka: “Tak kdy se dočkáme setkání s našimi bratry? Kdy se Plejáďané vrátí na planetu?” Ó, já si nemyslím, že by to pro někoho z vás bylo záhadou. Jezdí na návštěvy pravidelně. Někdo je vidí, někdo ne. Neexistuje žádný nekalý plán, mí drazí. Pokud vás sledují, dívají se s láskou, jak pěkně jim vzkvétá zahrada. Kdybyste vytrvali těch 144.000 let, na konci pokusu budete přesně jako oni – osvícená planeta se znaky Velkého centrálního Slunce. /Kryon se usměje/
.
A ještě řeknu něco, co mnozí slyšet nechtějí. Pokud jste Lemuřan v místnosti, budete tam! Tolik životů vám zbývá. Tolik milujete Zemi. Jak jsme vám řekli již mnohokrát předtím, jako člověk se koukáte do zrcadla a duchovně říkáte: “Jsem unaven. Už se nevrátím.” Řeknete: “Svou práci jsem udělal. Je to spousta práce. Již tím nechci procházet znovu.” Pak se rozhodnete svou lidskou myslí a vedete jednostrannou konverzaci s Bohem o návratu…. A to je legrační. /Kryon se směje/

.

Všichni se vracíte! Přesně to děláte. Nemůžete se dočkat. “Unaven”, to jsou jen lidské řeči. Na druhé straně závoje neexistuje žádné “unaven”, jen soucit. V tomto pokusu, v němž se nacházíte, jde pouze o soucit. Rok 1987 přinesl harmonickou konvergenci. 2002dokončení magnetické mřížky a začátek krystalické zkušenosti. 2004tsunami a tranzit Venuše. 2012další tranzit Venuše. Toto jsou okamžiky dodání soucitné ženské energie tomuto světu, aby byla přijata a užívána pozvolna, abyste se tak mohli s integritou posunout do další energie. Poskytuje soucitnou rovnováhu planetě, která nebyla v rovnováze po eony.

.

„Kryone, kdybys mohl označit, kde jsme nyní, jak si vedeme?” Nebyli byste tady právě nyní při předávání tohoto channelingu, kdyby nebyl namístě. Přijde čas, kdy se ohlédnete zpět na tyto dějiny a budete tuto dobu označovat temné věky osvícení. A někteří z vás to vědí. Toto je čas, kdy se dveře světlu duchovního porozumění otevírají pomalu. Zde je termín, který se nemusí dobře překládat do všech jazyků, ale doba, v níž se nacházíte, vejde ve známost jako věk konfliktního monotheismu /jednobožství/. Všichni souhlasí s tím, že je jeden Bůh. Neshodnou se ovšem na tom, který. Což je to, co si budete muset ujasnit jako příští věc, a pokud se ohlédnete za svou historií a uvidíte, jak to bylo vyřešeno, i tato otázka bude vyřešena.

.

Zavírám. Jaká je energie dne? Dám vám ji. Soucit a synchronicita. Jak moc světla umíte poslat těm okolo vás? Umíte poslat světlo Lidské Bytosti na tomto plavidle, která ho potřebuje, aniž by se nezbytně musela účastnit schůzky či dokonce vědět o této energii či mít jakoukoliv představu Boha? Umíte utlumit něčí zármutek? Máte schopnost je držet za ruku prostřednictvím Světla? Já vám něco povím. Systém je sem přivedl právě proto, abyste tohle mohli udělat. Přijímáte to? Pak to učiňte, Lemuřané. Učiňte to.

.

Vítejte v novém věku.

.

A tak to je.

KRYON

.

Před 100.000 lety – energie Plejáďanů poskytuje lidstvu 2 nová vlákna DNA. Je to začátek Akášické knihovny a procesu duchovního „jádra“ lidské bytosti. Zastavily se všechny varianty lidského vývoje a vynořila se jen jedna, v rozporu se způsobem, jakým evoluce tvoří různorodost. Dnes žije na Zemi jen jeden druh člověka, ten druh, jenž se reinkarnuje s duchovní duší.

Před 50.000 lety – začíná se objevovat společnost Lemurie v primitivní podobě

Před 35.000 lety – Lemurie je v plném rozkvětu, představuje první lidskou civilizaci. Mají „kvantové“ vědomí.

Před 15.000 lety – Začínají tát ledy, způsobují exodus Lemuřanů z jejich území.

Před 4.000 lety – Začíná civilizace, o níž existují zápisy.

Nyní – r. 2008

 

Zdroj: http://www.kryon.com/

(pro http://www.reiki-centrumpraha.cz/ přeložila Lucka K.)

Pozn.: Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět