8-2007 Kryon

PŘÍRUČKA PRACOVNÍKA SVĚTLA – 4. LEKCE – „Systém – část I. – Pochopení toho, kdo jste“

 

„Systém – část I – Pochopení toho, kdo jste“
Toto živé Kryonovo poselství přijal Lee Carroll, Granada, Španělsko, dne 18. srpna 2007

Tento záznam byl předán v Granadě, Španělsko, pro velmi pokročilou skupinu. Toto je první část ze dvou, které se týkají nejvíce matoucích aspektů metafyziky… systému a toho, jak by měl pracovat. Skutečně nedochází k žádným “náhodám?“ Jak vypadá tvář Boha? Kde je Bůh? Tento channeling je rozhovorem o rozdílech mezi realitou ducha a lidstva. Část druhá bude více praktická, ukáže vám, jak naložit s celkovým obrazem a uvádí příklady.

Za účelem ještě jasnějšího pochopení byl tento channeling Lee-em a Kryonem ještě jednou přepracován. Setkání v zahraničí často obsahují nejzákladnější informace od Kryona, ale mnoho je přenášeno na emoční úrovni, což tištěná stránka jednoduše nedokáže.

 

Zdravím, milovaní, jsem Kryon z Magnetické služby.

Toto je bezpečné místo a ještě než začneme s učením, chceme sdělit, že toto místo je opravdu bezpečné. Když se dnes rozhodnete otevřít své srdce, nedostane se k vám žádná negativní věc. Sedíte zde s rodinou, takže do sebe nechte proudit energii tohoto místa, aby se vám dostalo blahodárnosti pochopení. Protože to, co chceme udělat, je složité.

 

Instruoval jsem svého partnera, že to má být přepsáno a že tyto dva dny budou představovat jedno učení. Bude to pokročilé učení pro pokročilou skupinu, určené pro Pracovníky Světla, kteří jsou připraveni tyto věci slyšet. Je pravda, že to bude základní informace, ale je to pokročilá základní informace. Protože začínáme tvořit sérii o systému a o tom, jak pracuje.

 

Nejhůře pochopený atribut Boha je, jak lidská bytost pracuje s Duchem. Je to základ frustrace a tak se Pracovníci Světla často cítí zaraženi. Nerozumí komunikačnímu systému ani tomu, co je třeba dělat dále. Opravdu, ani nevědí, kdo jsou! Sedí a čekají na něco, co není vidět z místa, kde se ptali.  Božský systém je takový, víte? Systém je s vámi nekompatibilní, neboť vy jste ve 3D. A tady je, co chceme udělat. Na tomto prvním sezení (dnes) chceme hovořit o fyzikálním aspektu systému – o zmatení. Vysvětlíme vám, co to je. Při příštím sezení (zítra) vysvětlíme, jak se systémem pracujete, a uvedeme příklady. Jedná se proto o dvě rozdílná učení, která je třeba považovat za jedno. Jedná se o složitý božský systém.

 

Systém Boha

Začněme od začátku. Dle lidí, kteří o tom mají přehled, více než 85% této planety patří k nějakému systému víry, která se obrací k Bohu – 85%! Bez ohledu na to, kde se na této planetě nacházejí, věří v Boha. Děje se tak mnoha různými způsoby, v rámci mnoha různých organizací. To je omračující, že? To, že na této planetě existuje skutečně ještě něco jiného než vy. Takže lze říct, že existuje důkaz o tom, že celá planeta, anebo její většina, se zabývá různými způsoby hledání Boha.

 

Takže tady hned máme velkou otázku: “Proč se tím zabýváte? Bojíte se Boha?” Ne. Lidé nehledají Boha, protože by se ho báli. Lidská bytost chce zjistit, jak to je. To je intuitivní lidské chování. Jakmile je toho člověk schopen, vydá se hledat. Požehnaná je Lidská Bytost, která svým způsobem hledá Boha. I když jsou v budovách, zpívají písně anebo vykonávají bohoslužby, které vymyslel člověk. Je tomu tak – jejich umění, a jejich oddanost je hledáním Boha. Neodsuzujte kvůli tomu své bratry a sestry, protože i oni mají lásku Boha, stejně jako vy.

 

Pak je zde zbytek z vás – ti, kteří se nacházejí na takovém místě jako je toto, na esoterickém místě – dívají se do svého nitra a říkají: “To musí být víc než jenom nějaká doktrína.” To, co to komplikuje, je skutečnost, že se vydáváte na cestu mimo svou dimenzionalitu – mimo svou realitu – mimo své chápání a svou zónu pohodlí, které jsou ve 3D.

 

Takže první otázky, na které se zeptáte, jsou tyto: “Kdo jsem? Kdo jsem v rámci Vesmíru? Co se ode mne očekává? A jak to mám udělat? Kde mám začít?” To jsou oprávněné otázky, ale každá z nich je těžká. Protože odpovědi na ně nejsou takové, jakým byste mohli porozumět logikou, i když to chcete. Protože jste třídimenzionální bytosti a očekáváte, že vaše realita je také realitou Boha.  Ale pravdou je, že se musíte vydat na interdimenzionální hledání části sebe. Proto není žádná z těchto otázek zodpověditelná k vaší spokojenosti, a v tom tkví frustrace tolika z vás… v tom, že hledáte Boha v rámci 3D.

 

Je několik způsobů, jak to tady mohu vysvětlit, takže v rámci této informace si představte malinké stvoření. Je to mravenec. A tento mraveneček dostal úkol. Všichni ostatní mravenci chtějí, aby tento mravenec šel a našel tvář Boha a intuitivně vědí, že tvář Boha se nachází na nějakém místě. Takže mravenec jde a jeho cesta začíná. Je na obrovském obraze, který je velký jako zeď. Ten obraz je tváří Boha a je nádherný. Barvy jsou zářivé, tvář je radostná, je tak skutečný, že do něj téměř můžete vstoupit… ale mravenec nemá o ničem z toho tušení. Všechno, co mravenec ví, když kráčí krok za krokem, je, že u jeho nohou je spousta barev. A bez ohledu na to, kolik toho mravenec na tomto obraze nachodí, nemá představu, jak vypadá tvář Boha. Mravenec je příliš malý a nemá přehled a bude vnímat pouze části skládanky.

 

Tak se vrátí a ohlásí ostatním mravencům: “Šel jsem a šel. Dotknul jsem se tváře Boha, ale je to jenom barva. Ale když půjdete dostatečně dlouho, barva se změní a pak to je jiná barva.”  Proto, realita tváře Boha je pro tyto mravence taková, že je to veličina, měnící barvu. Mravenec nemůže v žádném případě vidět větší obraz, že ne? S lidstvem je to podobné, protože lidstvo zahrnuje Boha do třídimenzionální podoby lidstva a z toho vyplývají určité domněnky. Tady je jedna důležitá věc: Bůh se nenachází ve vašem časovém rámci. “Ale Kryone! My to dobře víme. Víme, že Bůh je nadčasový. Víme, co jsi nás po léta učil.” Proto vám říkám: proč tedy nejednáte tak, jako byste tomu rozuměli? Protože když o něco žádáte, jste rozčarováni, když se to nestane ve vašem čase. Mnozí podupáváte, když čekáte zásilku, kterou jste si u Boha objednali. Myslíte, že Boží hodiny jsou vašimi hodinami, že? Ale nejsou. Jestliže tedy nejsou, co si s touto znalostí počnete? Jak s tím rozumně naložíte? Budeme o tom hovořit zítra.

 

Dokonce si myslíte, že Bůh vypadá jako vy! Řekli jsme to již dříve. Lidé si namalovali obraz Boha jako člověka. Andělé jsou nejsvatější bytosti, jaké si dovedete představit, které se pohybují ve svých zázračných interdimenzionálních formách, ale vy je malujete ve 2D! Dáváte jim kůži a křídla, dáváte jim jména a říkáte: “To je anděl a vypadá jako Bůh.” Ne, nevypadá tak – vypadá jako Vy!.

 

Jsou zde Pracovníci Světla, kteří říkají: ”No, my to dobře víme. Víme, že Bůh nevypadá jako lidé.” Skutečně? Tak mi ukažte obraz, který ukazuje, jak si myslíte, že Bůh vypadá. Je jich velmi málo, protože nemůžete namalovat interdimenzionální bytost. Myslíte, že Bůh je lineární. Způsob, jak jednáte s tímto celým systémem, je, že říkáte: ”Jsem nemocný; půjdu na místo, kde budu vyléčen; půjdu tam a pak se vrátím.” Ach, jak je to od vás lineární! Copak nechápete, že musíte plavat v energii s Duchem? Copak nechápete, že místo této lineárnosti musíte vystoupit a dotknout se tváře Boha? A co takhle: “Mám v sobě léčení, které bych mohl potřebovat, kdybych onemocněl. Manifestuji ho, a proto nikdy neonemocním.” Možná řeknete: ”Co? To nedává smysl. Pomoz nám s tím, Kryone!” Samozřejmě, udělám, co budu moct. Ale vy musíte zahodit myšlenku, že Bůh je jako vy, žijící ve 3D jako vy. Vaše realita není realitou Boha.

 

Kde je Bůh?

Sedíte zde a ptáte se: “Kde je Bůh?” A já mám odpověď, která zní ”Ne. Neexistuje žádné místo pro Boha. Je to nemožná otázka.“  A vy řeknete: “No, musí existovat odpověď na to, kde je Bůh! Slyšeli jsme, že Bůh bydlí na nebesích. Jsou tam ulice vydlážděné zlatem a jsou tam domy.” Anebo, možná uvažujete esotericky, že Bůh žije ve velkém Centrálním Slunci? Ani jedno z toho není správně. Protože to první je pouhá replikace třídimenzionální myšlenky o vašich městech. Druhá myšlenka, že je to ve velkém Centrálním Slunci, je metaforou místa. Je to metafora pro střed každého jednotlivého atomu, který existuje. Bůh není na žádném místě, protože koncepce “místa” v kvantovém stavu nemůže existovat.

 

Zde je jiný příklad o absenci pojmu “kde”. Na vaší planetě médium jde a pokouší se kontaktovat mrtvé, protože lidský mozek říká: ”Tito lidé jsou mrtví.” Je to proto, že v lineárním čase energie duše přestala existovat. Lidé věří, že energie duše někam odešla, na nějaké místo. Proto médium používající třídimenzionální smysly na to místo jde a přivede “energii duše zemřelého”. Obdrží zprávu a odvede energii duše zpátky, a každý je vzrušený a ohromený. Já vám řeknu, co se ve skutečnosti stalo. Zemřelý nikam neodešel. Protože energie duše je teď v interdimenzionálním prostoru, kde není žádná minulost ani budoucnost. Na druhé straně závoje neexistuje čas. Jak by mohla existovat minulost, když neexistuje čas?

 

Předtím jsme mluvili o tom, že energie každé duše zanechá na Zemi svůj zbytek. Je to složitější a za okamžik vám o tom řeknu. Ale na chvíli se zamyslete – váš život se právě teď navždy otiskuje do krystalické mřížky planety. Navždy! Musí to tak být, protože vibrace planety je kulminací, součtem všech bytostí na ní. Když vaše fyzické tělo odejde, váš odchod nezmenší ani neovlivní krystalickou mřížku, protože energie, kterou dnes máte, se otiskne a zůstane tam. Když médium vejde do kontaktu s někým, kdo zemřel, pouze hovoří se zbytkem, který je na mřížce. Nemluví s odešlou duší někde jinde, ale mluví s energií duše, která zůstala zde.

 

Ale protože médium je ukotveno ve 3D, řekne: “Ano, ale šel jsem někam jinam.” Koncepce budoucnosti a minulosti na druhé straně závoje neexistuje. Dokonce ani výraz “druhá strana závoje” není správný. Víte, kam jdete, když meditujete? Dotýkáte se posvátné mřížky, která je vždy přítomna. Cestujete do středu atomové struktury. Dostanete se do kvantového stavu s Vesmírem a dotknete se tváře Boha. Toto je pokročilá informace, protože pokouší podstatu vašeho logického uvažování.

 

Jsou tací, co řeknou: “Bůh je za to zodpovědný.” Vůbec nechápou, jak tento systém funguje. To jsou ti, co říkají, že Bůh je zodpovědný za všechno, co se na této planetě odehrává, protože, opakuji, nechápou systém. Zeptám se vás: Vypadá to opravdu tak, že Bůh je zodpovědný za všechno? Pro většinu lidí musí mít systém spirituální reality mocenskou strukturu a Bůh musí být na jejím vrcholu. Ale ve skutečnosti je systém takový, že Bůh není zodpovědný za nic. Naopak, to lidé dělají rozdíly – kdo nalézá Boha v sobě, kdo se probudí ve světle a skrze koho se Boží světlo ukazuje. Proto je to Lidská Bytost, která je zodpovědná za tuto planetu! Čím více pootevřete dveře a pochopíte tento systém, tím více bude na této planetě světla.

Všude je dimenzionální zmatek. Budete žádat o proroctví a prorok bude cestovat na druhou stranu závoje, aby se podíval, jaká je budoucnost Země. A to, co vidí, je zmatek! Věcí se vždy mění pro 3D oči, které se dívají do interdimenzionální prázdnoty. Není v tom žádná 3D logika chápání a vypadá to jako nesmysl. Ale prorok z toho musí udělat něco smysluplného, že? Takže nyní přidáme k mravenečkovi tuto část skládanky: náhle je mravenec opět na obrovském obraze, pouze tvář Boha se začíná měnit. Mravenec se vrátí a řekne ostatním mravencům: “Je to ještě zmatenější než jsem myslel! Seděl jsem tam a staral jsem se o své věci a pak se barvy začaly měnit pod mýma nohama!”  Ostatní mravenci to nechápou.

 

Teď k tomuto obrazu “tváře Boha” přidejme další dimenzionalitu. Udělejme z toho 3D obraz, ne 2D. Náhle se mravenec musí škrábat přes celé hory barev, které se neustále mění! Mravenec říká: ”Tvář Boha je nepochopitelná, protože teď jsou zde hory měnících se barev, ale stále to není tvář Boha.” Problém je stejný, jak jsem ho popsal dříve. Když jdete do interdimenzionálního stavu, není tam nic, co budete pozorovat, co bude vypadat, jak to chcete vidět. Anebo jak jste byli vycvičeni to vidět během svého života. Proto v tom není logika ani jasné vnímání. Takže se rozhodujete ve třetí dimenzi, kdy vycházíte ze svých životních zkušeností, ale žádné z těchto rozhodnutí není přesné, protože pouze odráží vaši realitu, ne realitu Boha.

 

V tomto interdimenzionálním stavu je budoucnost planety reprezentovaná každým možným potenciálem, jaký existuje. Představte si zmatek – zdánlivý zmatek z budoucích možností vytvořených z rozhodnutí každé Lidské Bytosti na planetě. Všechno, co můžete udělat… shromážděno na jednom místě! Ano, není to místo. Řekl jsem vám, že to bude složitější. Nyní vás připravuji na pochopení, jak tento systém pracuje s vámi, a na krásu toho všeho. Ach, je to krásné! Vidíte – že je to chaos, se zdá pouze vám. Je to krásné a plynou z toho pro nás milé úkoly. A to jsem se ještě nedostal k té zmatenější části (smích).

 

Ach, myslím, že bych vám to měl říct. Kdo jste? No, část z vás existuje ve třetí dimenzi a vy ji nazýváte člověkem. To je vaše část. To není všechno, co jste, pouze část toho. Tuto část vnímáte ve 3D jako celou a úplnou. Je to ta část, která ráno vstane, podívá se do zrcadla a vidí, že je o den starší. Je to ta část, která na obraze stále hledá Boha, jako mravenec, ale nikdy neuvidí obraz nebo celek.

 

Řeknu vám trochu o tom, kdo jste (více o tom v příštím channelingu). Když přijdete na tuto planetu, je zde energie uložena v Akášické kronice. Je tu systém, který začíná krystalickou mřížkou, takže všechno, co děláte, se stane součástí Gaii. Je zde také nádherná část, kterou nazýváte Vyšší Já. To je duchovní rodič vaší duše. Takže, již jsem popsal tři části, ale vy jste si vědomi pouze jedné – té v zrcadle. Och, ale je to ještě složitější. Pokaždé, když přijdete na tuto planetu s jiným fyzickým vybavením, máte stejného duchovního rodiče – Vyšší já. Vysvětlím vám to. Vaše Vyšší Já ví všechno o tom, kdo jste byli – zná celou vaši 3D historii na planetě. Protože tato vaše část zde patřila všem, kterými jste byli! Je to ještě komplikovanější. V tomto interdimenzionálním systému možností jsou také kousky a části vás na druhé straně závoje, které vám pomáhají. Musí to tak být. Přemýšlejte o tom. To vysvětluje systém spolu-tvoření. Jak byste na této planetě mohli spolu-tvořit, kdybyste byli pouze jednou částí? Nechápete, že když jste součástí soukolí, jakým věci fungují, ve skutečnosti musíte být mnoha částmi soukolí? Nemůžete být pouze jednou částí a žádat ostatní části, aby vám pomohly. Víte, to je stará představa a nevytvořilo by se nic. Vy jste mnohými energiemi, které spolupracují, aby vytvořily synchronicitu.

 

Znovu to teď aplikujme na mravence. Mravenec jde znovu na obraz, barvy se mění, povrch se stále mění a mravenec je frustrován. Teď to již vzdal, protože toho viděl příliš a nedává mu to smysl. Skončil kvůli sobě. Nyní říká: „Nejen že je ta tvář Boha nezvyklá, mění se a hýbe, ale všude, kam jsem šel, jsem se potkal sám se sebou. Jaksi – já jsem na tváři Boha.” Jistě! Takový je systém.

 

Opravdu je v tom řád, ale ještě jsem neskončil s předáváním matoucích částí. Nejenom že jsou v této interdimenzionální chaotické polévce části vás samých, ale je zde ještě to, kým jste kdy byli na Zemi. To, co nazýváte Akášickou kronikou, je záznamem vašich minulých životů. Je ve 3D, stejně jako vy. Jsou zde Lemuřané a oni rozumí tomu, co říkám. Kolikrát jsi byl na Zemi, Lemuřane? Šamane, dnes zde sedíš na židli a jsi léčitelem. Tolik se zajímáš o energii léčení z mřížky! A kolikrát si myslíš, že jsi byl na Zemi, než tě to dovedlo sem? Padesátkrát? Stokrát? Vícekrát? Kdybych ti mohl ukázat, kým jsi byl, jak by ses cítil? A kterou z těchto bytostí bys chtěl být?

 

No, mám ještě víc matoucích novinek – něco, co vás učíme již několik let: nic takového jako minulý život neexistuje! Namísto toho existují životy v ”TEĎ”, protože, jak jsem vám říkal, všechna tato ztělesnění jdou do Krystalické mřížky. To znamená, že když přijdete na tuto planetu (kýmkoliv jste) v interdimenzionálním stavu, všechny tyto životy jsou aktivní a v mřížce. A systém funguje tak, že když se sem dostanete, ony hned vklouznou do vaší DNA! Uvnitř vás je každá bytost, kterou jste kdy byli. Proto se od sebe tolik lišíte.

 

Požehnaná je Lidská Bytost, která si dovolí otevřít své srdce a dovolí Akáše, aby proudila ven – pro ni, aby mohla vidět práci všech minulých životů spolu s tím současným. Vidí Staré Duše a spojitost s jejich minulostí. Vidí duchovní partnery, protože jejich otisk je zde navždy. Ten systém je nádherný, ale vám se zdá být matoucí.

 

Zítra vám řekneme, jak z toho udělat něco pochopitelného. Proto byste měli poslouchat tyto dva channelingy jako dvojici. Vy, na této planetě, jste úžasní. Zrovna jsem vám dal informaci o tom, že pokaždé, když sem přijdete, zanecháte něco za sebou. Řekl jsem vám, že máte více částí na druhé straně závoje, kterou nazýváte interdimenzionalita.

 

Někteří to dobře cítíte a říkáte: “Tyto další části jsou mými průvodci, když jsem tady.” Máte pravdu! Někteří jste na to velmi naladěni. Říkáte: “Andělé jsou se mnou.” Opět správně, ale mám pro vás novinku: Vy sami jste se sebou! Proto se při kontaktu s Duchem cítíte tak dobře, chápete? Pokud to dovolíte, je to znovusjednocení stejného druhu. Ale stejně zde budou tací, kteří řeknou: ”Mně se to nelíbí. Nelíbí se mi myšlenka, že jsem to „já se sebou“. Přál bych si něco většího, někoho důležitějšího a významnějšího.” Ach, to ale je někdo důležitý! Kousek Boha, kterým jste; věčná bytost, kterou jste; pokročilá božská bytost, kterou jste, tato energie vyžaduje, abyste chápali mnohé z těchto matoucích záležitostí, týkajících se vaší mnohonásobné Nádherné Bytosti.

 

 

Pryč jsou ty dny nevinnosti, když jste přišli do takovéto budovy a doufali, že Bůh pro vás něco udělá. Je to lepší než to! Nyní jste přišli do budovy a poznali jste své vlastní mistrovství – uvědomujete si, kdo je vaší rodinou, kdo je ten, kdo skutečně manifestuje (realizuje), a začínáte procvičovat sebe-uvědomění. Tento systém je tu pro vás. A je nádherný – naplněný písněmi.  “Písně” – to je jediné slovo, které mohu použít. Když se na této Zemi radujete z hudby, často naplňuje vaše srdce. Myslíte si, že to existuje pouze na této straně závoje, že? Promyslete si to znovu! Ach, mám pro vás hudbu, a když mne znovu uvidíte, uslyšíte melodie, sbory budou zpívat a vy vytrysknete do světla zpívajíc o tváři Boha, kterého jste součástí. Nebudete si moct pomoci, víte?  Budete si s radostí zpívat a radostí budete naplněni. Boží láska není plná pravidel. To je Kryonovo poselství. Boží láska je naplněna jednotou a soucitem.

 

Jsem Kryon a hovořím prostřednictvím svého partnera 18 let. A nikdy, ani jednou, jsem neřekl žádnému člověku, že já jsem jediným zdrojem, kterému by měl naslouchat, protože části Boha jsou všude. Jsou tací, kteří přicházejí prostřednictvím lidských channelerů na tolik různých míst, v mužské i ženské podobě, a mají důležité informace. Spojte tyto informace dohromady. Sjednoťte tyto zprávy a obdržíte větší poselství.  Nestavějte kolem nich zdi a neříkejte: “Nechoďte k druhým!” Poslouchejte, pokud vám toto nějaký channeler řekne, jděte pryč. Protože tak Bůh nemluví. Bůh jste vy, rodina, je to otevřené pro každého a vy se takhle vzájemně potřebujete. Takové bylo vždy moje poselství a vždy bude.

 

Nyní by byl dobrý čas na léčení, že? Tak a kdo teď začíná chápat, kým je? Co když jste těmi, co se dnes večer sami vyléčí? Je to příliš ohromující? Dovolíte to? Opravdu o to musíte prosit Boha? Bude pro vás příjemnější, když o to požádáte Kryona? Ale já nevlastním vaše léčení. Mám odpověď, ale nemám léčení. Chápete? Můžete vstoupit do sebe a uvidět svoji vznešenost?

 

“Je to příliš těžké, Kryone, příliš těžké. Raději bych někam šel, poseděl si tam a nechal se léčit nějakou vyšší silou.” Samozřejmě že byste to chtěli! Toto je odpověď, které lidstvo nerozumí: léčení je součástí božského systému, který vytváříte vy jako lidé. Tento posvátný systém je vaší součástí a je připraven dát vám léčení, kvůli kterému jste přišli. Tak dosáhněte svého mistrovství.  Pochopte, že jste součástí této Země a tohoto systému.

 

(přestávka)

 

Vše, co mohu udělat je, že vás pozvu, abyste uviděli toto světlo. Já osobně se nemohu dotknout vašeho srdce. Nemohu přimět váš mozek, aby začal myslet odlišným způsobem, kterým byste chtěli, aby myslel.

 

Toto je bezpečné místo, víte? Ano, jsou zde andělé – nádherní. Nemají křídla ani kůži jako vy, ale mají jména, která jsou zpívána ve světle. Obsahují kousky a části toho, co nazýváte svou rodovou linií. Někteří z nich jsou ti, které jste milovali a ztratili na této planetě. Jsou tady. Vážně o tom pochybujete? Zvu vás, abyste je cítili. Víte, jací jsou, protože jste s nimi strávili roky. Takže znáte jejich esenci. Nechte, aby k vám zavanula jejich individuální vůně. Svým srdcem naslouchejte citům jejich srdcí. Protože pokud je pravda, co jsem vám dnes řekl, pak s nimi v interdimenzionálním prostoru kráčíte každý den. Věříte tomu?

 

Dovolte jim, ať se na vás teď podívají a řeknou: “Výborně, mé dítě. Jsme na tebe hrdí.” Neříkali bychom to, kdyby to tak nebylo. Je to pro vás příliš velkolepé? OK, je toho víc. Pokračujeme zítra…

 

A tak to je.

KRYON

 

 

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/.
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K.
(www.transformace.info a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je
možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat
nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně
všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět