8-2012 Kryon

Instrukce pro Staré Duše

 

Tento živý channeling byl předán prostřednictvím Lee Carrolla při 11. Kryonově plavbě Hawaii
- pátek 17.08.2012,  Jedná se o poslední, čtvrtý záznam z této plavby

 

Zdravím vás, drazí! Já jsem Kryon z Magnetické služby.

Proces channelingu není tak neobvyklý. Ale je potřeba jej procvičovat. A z našich rtů zní povzbuzení k tomu, abyste tak činili vy všichni. A můžete to přejmenovat, pokud chcete, aby to možná pro vás ztratilo některá „stigmata“ podivnosti a zvláštnosti. Lidská Bytost ustoupí stranou a dovolí splynutí, při kterém vstoupí a hovoří Vyšší Já a Zdroj Stvoření.

 

V těchto několika minutách bych rád předal instrukce Starým Duším, které poslouchají v této místnosti i mimo ni, a těm, které toto budou číst. Instrukce, které jsou minimální.

 

První je tato: Naučte se channelovat… pro sebe. Staré Duše, Nová energie, která přichází na tuto planetu, umožňuje, aby se toto dělo nádherným způsobem, i když to nikdy nebudete dělat před jinými, ale ve svém vlastním čase a svým vlastním způsobem – dokonce i během meditace. Vezměte tu fyzickou osobu, o které věříte, že jste to VY, a svou celistvou božskost a na okamžik je oddělte. Vezměte tu vaši část, která vždy byla vaším Já ve 3D, a posaďte ji dočasně na zadní sedadlo za Vaše Já, které je Vyšší – Já, které je božské, a které je odjinud. A když se toto začne dít, obdržíte nejen informace, drazí, ale začnete dostávat i potvrzení. A toto potvrzení vás ovlivní osobně – zvýší váš vnitřní klid, o kterém jsme vám říkali, že jej můžete mít. A to je channeling. Nazývejte to jakkoli chcete, ale v těch okamžicích budete vědět, že to, že jste se oddělili, je vhodné.

 

Uvnitř Lidské Bytosti jsou ve skutečnosti tři energie, o kterých jsme již dříve hovořili, a toto jsou pouze dvě z nich. Většina z těch, kteří jsou na planetě, v systému, který nazýváte náboženství, zná také Trojici – vědí, že lidé mají víc než pouze fyzickou část. Říkáme teď, abyste uchopili to, co si myslíte, že jste, a na okamžik to oddělili, aby mohlo proudit to, co není jen informací, ale je to i vaší kvantovou částí, která potvrzuje vaše Já.

 

Je čas, abyste usedli s Bohem a ucítili ruku, která se k vám natahuje skrze závoj, na okamžik se spojí s vaší a říká, že si zasloužíte tu být, a že vše, co se vám stalo, je vhodné, správné, jedinečné a Bohem požehnané… Že pro Starou Duši není žádný úkol příliš těžký, ale někteří z vás trvali na tom, co je obtížnější, kvůli tomu, o čem jsme hovořili již dříve – totiž že „železo ostří železo“. A někteří z vás možná velmi nedávno opakovaně cítili do ruda rozpálenou kovadlinu, když byli tvarováni do podoby Mistra. A můžete říct: „Kryone, já nejsem Mistr. Necítím se jako Mistr, jsem jen člověk, který se snaží vypořádat se svým životem.“ A já říkám: „Ó, jsi nepoměrně víc.“ Nevidíte to, co vidíme my. To, co se děje v tomto tvém životě, drahá Lidská Bytosti, ovlivní všechno, co se týká tebe a tvé duše od teď už navždy. Čemu dovolíš, aby se stalo součástí tvých Akášických atributů v tuto dobu, tě bude tvořit navěky.

 

A tak říkáme, že by ses neměl ptát: „Proč já?“ aniž by ses zeptal: „Proč ne?“ nebo „Proč my?“ Protože to ovlivňuje vás všechny, co se podílíte na společných záležitostech, a oslavili jste je na plánovacích sezeních před tím, než jste se vydali sem (na Zem).

 

Naučte se channelovat. Proto, abyste nalezli splynutí obou vašich Já do takové míry, že když vstanete ze židle, budete vědět, co se odehrává. A většina z vás to bude dělat jen pro sebe. Můžete tyto věci napsat, pokud chcete, ale hlavním důvodem je pomoci vám osobně, ujistit vás, abyste byli více v míru.

 

Jsou tři věci, které vám chci předat, než odsud odejdete. Stará Duše, v minulosti jsme ti předali některé atributy, které chceme, abys „navštívil“. Tady jsou některé další a nejsou nutně jednoduché, ale hovoříme ke Starým Duším – méně než půl procentu na této planetě. Najděte určitý druh „akce“ (konání), která bude spojena s vírou, kterou vytváří soucitná mysl, že se Země přesune do dalšího věku. (Máme vnášet tuto víru svou aktivní účastí.- Pozn.př.) To se nyní děje. Postupně vám předám mnoho doplňujících informací, které potřebujete znát. Je čas, aby Staré Duše začaly jednat. A zde je pro vás pozvánka.

 

Číslo jedna – řeknu to znovu a vždy to bylo číslo jedna: Nebojte se toho, co uvidíte… ve svém životě, v životě lidí kolem vás, ve vaší zemi či na planetě. Může to vypadat negativně a jako že to neodpovídá vaší nádheře (velkoleposti). Je to stará energie, která mlátí kolem vás – někdy esotericky, snažíc se vás porazit, abyste měli pocit, že nejste „hodni“… a někdy jednoduše prezentující se jako energie mlátící kolem sebe, zatímco umírá. Vysvětlím to.

 

Už jsem vám dříve řekl, že jedním z atributů Staré Duše je nedostatek sebeúcty. Nyní hovořím k vám všem a vy víte, že mám pravdu. A tento konkrétní atribut je způsoben probouzením život po životě a tím, že jste měli pochybnosti, když jste byli izolováni, nazýváni mnoha jmény, zavíráni a dokonce i zabíjeni. Nedostatek sebeúcty (sebevědomí). Teď už to víte a kdo ještě to ví? A já vám řeknu, že to, čemu jste připsali temnou energii, to ví. Nikoli entita s rohy a ocasem, ale energie planety, která má tmu a světlo, které tu vždy byly. Nazýváte to dualitou. A ona (energie) to ví. Byla vždy vaším nepřítelem. Vždycky jste se museli protlačit tím temným ve jménu světla a to je vše, co jste dělali život za životem – včetně tohoto – a ty víš, o čem mluvím, Pracovníku Světla. A říkali jsme vám, že i nejzákladnější vztah Tmy a Světla se rekalibruje, ale nebuďte překvapeni, že v průběhu tohoto procesu zvedá „tmavá strana“ duality svou hlavu a snaží se vás znovu porazit. Bude to dělat všemi možnými prostředky a způsoby, kterými jen může – skrze vaše podnikání (práci), vaši rodinu, vaše vztahy, dokonce i skrze vaše sny. Ví, kdo jste, a nechce, abyste uspěli. A drazí, říkám vám, že nezáleží na tom, jak moc se snaží – už jste vyhráli! Ale měli byste vědět, že to bude zkoušet…

 

Když rozsvítíte světlo, tma zmizí. Znovu říkáme, že tma je pasivní a světlo aktivní. Když rozsvítíte světlo, tma zmizí! Takže odpovědí je VŽDY – mít světlo ve svém životě. Když ho překryjete tmou, nemůže se ukázat. Když dovolíte tmě, aby vyhrála tuto bitvu, prosedíte tento život a věci se nezlepší. A o tom je blízká bitva.

 

Číslo dvě:  buď soucitný ve všech záležitostech. Když „číslo jedna“ pozvedá svou hlavu a chce na této planetě znovu vytvořit válku, když „číslo jedna“, což je strach, chce kolem sebe mlátit, je to proto, že umírá. Chci, abyste reagovali soucitem. Soucitná reakce na všechno vytváří světlo, které si ani nedokážete představit. Co tě irituje ze všeho nejvíc, drahá Lidská Bytosti? Prozkoumej to svou myslí a zjisti, jestli vůči tomu můžeš jednat soucitně a ne kriticky. Prozkoumej teď svou myslí, co tě irituje nejvíc. Co je pro tebe nejtěžší snést? Někdy je to hloupost, někdy jsou to politici… vím, kdo jsi. Co když můžeš změnit svůj postoj a vidět pouze soucitně? Protože to je nejskvělejší emoce, kterou pro to můžeš mít. Pro cokoli na této planetě. Pokud to dokážete, drazí, pak dosáhnete toho, čeho dosáhli Mistři. Protože když kráčeli po této planetě, toto bylo jejich znakem bez ohledu na to, kdo seděl před nimi – zda to byl zloděj, lhář, podvodník, který od nich chtěl získat peníze… – vše, co měli, byl soucit. To je vše, co měli.

 

A řeknu vám, že když se na někoho díváte soucitnýma očima, rozpustí to všechny jeho programy… jednoduše je to rozpustí. Nikdy se vás nedotknou. To vytváří světlo. Takhle porazíte „číslo jedna“ – dualitu. Soucitná mysl není nikdy rozzlobená. Soucitná mysl nikdy nevstupuje do „spouštěcích“ záležitostí, které vás vždy emočně kontrolovaly. Pokud je první reakcí soucit, všechny ostatní se vyrovnají. To je číslo dvě.

 

Třetí a poslední je pro mě nejtěžší vysvětlit. Můj partner se o tom nikdy předtím nezmínil a proto mi říká: „Zpomal.“  A já říkám jemu: „Zpomal. Říkej to tak, jak obdržíš informaci.“ Je čas, aby se Staré Duše naučily, jak být samostatnou vyrovnanou jednotkou. Je třeba, abyste pracovali pouze se svou vlastní božskostí. To uvidí vaše buněčná struktura a bude to vnímat jako záměr ke změně bez zapojení vnějších zdrojů, které jste používali v minulosti.

 

Dovolte mi příklad: Řekněme, že kráčíte po planetě, a možná si to neuvědomujete, ale nepřetržitě hledáte potvrzení (sebe, svých názorů – pozn. př.) od druhých. Chcete vědět, co si myslí, abyste se mohli cítit lépe. A když slyšíte, co si myslí, a je vám po tom líp, pak jste spokojení. A někteří z vás takhle žijí. Tohle je jediný mechanismus, který máte den za dnem, který potvrzuje smysluplnost vašeho života! Vždy to přichází zvenčí.

 

Chci, abyste si na chvíli zahráli hru. Předstírejte, že jste jednou ze svých vlastních buněk a čekáte na to, až vám fyzická bytost předá instrukce, že fungujete správně. Vaše buněčná struktura čeká na to, aby se stala kvantovou na základě energie, kterou jí dáte svým vědomím. Něco vám řeknu – vaše buňky nemají tušení, co někdo jiný říká. A tak si můžete vykračovat a cítit se prostě fajn, že si vás ostatní lidé váží, ale vaše buňky o tom nevědí. A tak tam budou prostě jen tak „sedět“ beze změny a vy se budete rozhlížet kolem, ptát se druhých, jak si vedete, nebo si s ostatními povídat, jak na sobě pracujete, abyste dostali potvrzení o tom, že si počínáte dobře. A vaše buňky o ničem neví. Krunýř ega je chrání. Naprosto. Musíte být samostatní. A dá se říct, že bez zbožňování, bez uznání, bez toho, aby vám kdokoli cokoli říkal… Musíte sami vědět, co je dobře pro vaši duši, protože máte božské propojení s Bohem, který uznává (potvrzuje) každý váš dech.

 

To zní skoro jako návrat k číslu jedna a dvě. Všechny spolu souvisí. Naučte se uznávat (potvrzovat) sami sebe, jak kráčíte z místa na místo, a cítit božskost sebe-vyrovnávajícího „ostrova“, který nikdy nemusí vědět nic víc než to, že Bůh je ve vás. A to stačí.

 

A tohle je těžké. Má to přeměnit dokonce i některé z koncepcí, o kterých jste se dnes učili. Snažíte se pracovat s tím, jak jste se narodili a přepisujete to, co bychom nazvali „společenská podstata“, schopnost obsahovat sebeúctu automaticky, ať se děje co se děje. Všimli jste si, jak těžké to je pro některé Staré Duše, které nemají žádnou sebeúctu? A nebo mají sebeúctu tak omezenou, že potřebují vnější potvrzení? A tak aktuálním tématem je „poznat se“ (uvědomit si sebe). Poznejte sebe jako kousek Boha – samostatný (soběstačný), sám v sobě udržující rovnováhu – který dokáže sám pro sebe channelovat pravdu skrze portál, ve kterém splyne se svým Vyšším Já, shromažďovat informace z mnoha zdrojů a vstřebávat je, ale nikdy nemusí žádat o vnější potvrzení… Buďte sběratelem soucitu. Buďte sběratelem informací, které jsou esoterické, ale nechtějte, aby potvrzovaly vaši hodnotu. Místo toho je sbírejte a použijte je nejlepším možným způsobem a pak jim dovolte, aby vám pomohly porozumět tomu, kdo jste. A poté se ono „potvrzení“ (ujištění) začne dít automaticky. A vy budete kráčet z místa na místo a nic se vás nedotkne. Žádné slovo zloby, žádná situace. Stanete se stabilnější, vyrovnanější, budete vědět, kdo jste. A ti, kteří se na vás budou dívat, budou říkat: „Tohle je Lidská Bytost s kvantovými mistrovskými vlastnostmi!“ A to je cílem.

 

Budeme pokračovat v tomto druhu rozprav. V rekalibracích Starých Duší na této planetě a v tomto čase. Nebojte se staré energie, protože umírá těžce. A bude se v příštích 18 či 20 letech ze všech sil snažit zatlačit vás i tuto planetu zpátky, kde byla. A já vám říkám, drazí, že neuspěje. Vidíme potenciály, které zde jsou. Nemůžete zastavit kouli, která se valí; děti, které přicházejí. Mladí lidé to vědí lépe a oni nebudou akceptovat staré způsoby. Dokážou prohlédnout a zprůhlednit metody staré energie a budou se jim smát. Vy jste se v nich narodili a bude to pro vás těžší.

 

Poslouchejte, drazí, někteří nejmladší z mladých jsou nejstarší ze starých. V určitou chvíli od nich můžete chtít impuls (podnět) měnící paradigma, že Staří (Stařešinové) vědí nejvíc. Ovšem mladí lidé, kteří přicházejí, jsou ti Stařešinové z minulosti.

 

Odejděte z tohoto místa jiní než jste přišli. Právě opouštíte místa, která bývala vaším domovem (hovoří k účastníkům plavby a naráží na dobu Lemurie – pozn.př.) a cítíte to. Je to skutečnost a vy to víte.

 

A tak to je.

KRYON

Zdroj: MP3 nahrávka (23 minut) – www.kryon.com. Tento Kryonův channeling je vám ZDARMA k dispozici. Užijte si jej, pracujte s ním. Můžete si jej číst, tisknout a dále šířit, ovšem za podmínky, že jej budete rozšiřovat také ZDARMA. MP3 nahrávka je také volně k dispozici, ale není určena k veřejné produkci (rádiové vysílání apod.).

 

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky a pro www.kryon.webnode.cz
dne 09.12.2012 do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz).
Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále
kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena
celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět