8-2013 Kryon

Těžko uchopitelná „Akáša”

 

Tento živý channeling byl předán v Minneapolisu, Minnesota, 10. srpna 2013

Jde o poselství, které převzal Lee Caroll od Kryona v srpnu letošního roku. A celé pojednává, jak již z názvu vysvítá, o Akáše, naší osobní Akáše. Kryon nyní přichází s jistým způsobem posunutou informací o naší osobní Akáše. Informací reflektující již vědomí více otevřené, rozšířené, schopné vnímat a rozumět informacím více interdimenzionálního charakteru.
Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem] pro lepší porozumění čtenářů. Často se stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto Vás zveme, abyste si užili toto rozšířené poselství předané v Minneapolisu v roce 2013.

 

Zdravím vás moji drazí,

 

já jsem Kryon z Magnetické služby. Můj partner ustupuje stranou od svého vědomí pohybem, který uplatňuje již celá léta. Toto není snadný lidský atribut, protože lidé chtějí mít opět kompletní a naprostou kontrolu nad těmito věcmi, které jsou velmi důležité pro jejich přežití. Jednou z nich je jejich vědomí, proto channeling, který s ním sledujete, se trochu liší od těch v minulosti. Řekli jsme již dříve, že během tohoto procesu nedochází k žádnému zmocnění se lidské Bytosti. Místo toho dochází k tomu, čeho jste svědkem, to je ke splynutí, partnerství. Aby můj partner ustoupil stranou, dívá se a sleduje všechno, co se děje. Dokonce dokáže všechno později zapsat, bude-li to třeba. Je to proto, že máme Lidskou Bytost, která dokáže pracovat s touto svou posvátnou částí, která je nová a odlišná. Je to součinnost místo zmocnění se.

 

To, co v tomto novém způsobu vidíte, dává lidstvu schopnost intelektuálně a emocionálně spolupracovat na předávaných poselstvích. To poselství rozšiřuje, protože člověk, který je v tomto channelingovém stavu, je jakýmsi překladatelem. Je to překladatel, který používá jazyk, který má a pohybuje se v systému, který se nachází v bráně šišinky. Tento systém je jakousi multidimenzionální komunikací skrze zdroj, který je ve 3D [šišinka mozková]. To vše říká, že to, co přijde dále, jako tolik jiných channelingů, které jsme předali, je spojením nových informací kombinovaných s věcmi, které jsme uvedli dříve, ale které byly rozloženy do mnoha channelingů. Takže teď spojíme tyto věci do jednoho poselství, abychom představili nový koncept.

 

Lidská Akáša
Chceme vice mluvit o Akáše Lidské Bytosti. Teď si všimněte, že zřídka používáme slovo Akášický Záznam. Je to proto, že samotné slovo záznam vám dává lineární pocit nějakého druhu seznamu, a my nechceme, abyste mysleli tímto způsobem. A nejen to, lidská Akáša obsahuje daleko více než jen záznam o životech. A tady dnes chceme začít. Budeme pokračovat pomalu, aby všechny nové pojmy byly vysvětleny správně a dobře, abyste je mohli pochopit v celé jejich celistvosti.

 

Co si představíte, když se řekne Akáša? Tento přenos jsme nazvali „Těžko uchopitelná Akáša“, takže jsme již učinili prohlášení o atributu, o kterém chceme mluvit. Akáša Lidské Bytosti je jakousi historií všeho, co Lidská Bytost zažila na planetě Zemi. A teď si představte, že ve vás je více Akášických atributů, které jdou za hranice lidskosti, ale jsou velmi dobře skryté a nejsou tématem dnešního večera. Takže byste mohli říci, že většina toho, co máte, podle naší definice Lidské Akáši, jsou vaše přímé zkušenosti na Zemi. Tato Akáša je také dobře skrytá a je prchavá, ale neustále se projevuje způsoby, které nedokážete rozeznat. Proto zde začínáme vylíčením toho, jak může být skutečně ve vašem nitru, a přitom si ji vůbec nemusíte uvědomit.

 

Akášická hádanka
Většina Lidských Bytostí nemá ani ponětí o tom, že mají dennodenně co do činění s Akášou. Většina Lidí je jí poháněna a řízena, ale oni to přesto nikdy nepoznají.  Proto chci připravit půdu tím, že vám právě teď povím, že Akáša není něco, co s vámi komunikuje tradičním způsobem. Není tím, co byste čekali. Vraťme se na okamžik zpět a podívejme se na celkový pohled. Akáša je systém, moji drazí, a je nádherný. Sedím tady před vámi a vím, kdo je v této místnosti a znám vaše životy, vás všech, a znám tajemství, která s sebou nosíte. Sedím zde jako jakýsi rádce, který nikdy nebyl člověkem, sleduji vás, jak skládáte lidské puzzle, což je pro mne úžasné.

 

Jste tím, co byste mohli nazvat duchovní skupina, kde jsou všichni odborníci na vyjádření biologického bytí [Kryonův popis skupiny, která se specializuje na procházení mnoha lidskými životy]. Tvořivý zdroj, což je Bůh, který stvořil Vesmír, galaxie a vše, co je, má elitní seskupení specialistů, a těmi jste vy! Jste součástí polévky (Kryonův výraz pro mix energií), která je Bůh, který se specializuje na dělání toho, co děláte vy. Je to obtížná role, proto je k tomu vybráno jen několik bilionů. Jestliže chcete vědět, co se nachází ve vaší duši specialisty, pak vězte, že je to láska a soucit. To je tím hlavním. Není na to vždy pohlíženo tímto způsobem, ale je to tam, a když přijdete na Zemi, vaším posláním je rozdávat to – dělit se o to se samotnou energií planety. Akáša je systém, který pomáhá vést lidi do situací učení a řešení.

 

Atribut kousku Boha, kterým jste, zůstává na mé straně závoje. Vy přicházíte na planetu jako biologická bytost a zůstává před vámi skryto, kdo opravdu jste, když se snažíte prorazit si cestu temnou Zemí. Zůstává před vámi skryto, jak se snažíte nalézt světlo, které je v nitru vaší vlastní buněčné struktury. Dostali jste těžkou práci. Všichni mistři, kteří kráčeli po této Zemi, se snažili ukázat vám tuto lidskou Boží část a říkali vám, že existuje. Ale musí být objevena.

 

Kryon je zde dlouhou dobu. Byl jsem zde s vámi, když jsme sledovali nastavení mřížky při formování Země. Bylo to úplně stejné jako předtím, když jsme sledovali formování jiných planet na jiných místech a věděli jsme, že jednoho dne budete dělat to, co děláte teď, znovu a znovu a znovu. Jistá vaše skupina dorazila jako první a vy další jste přišli později. Je v tom systém. V tomto systému existuje skutečný atribut struktury, který oceňuje uvědomění, svobodnou volbu a koncepty, o kterých chceme právě teď mluvit. A to vše mluví o tom, že Akáša není nějaký omyl nebo mystérium nebo náhodný systém. Je to projekt, který byl navržen tak, aby vám pomáhal.

 

Akáša je skutečná. Stojí na samém počátku a přišla s vámi ve vaší biologii během vašeho “tvoření uvědomění”. Je to část vás, která nemůže nikdy odejít, nelze ji vymazat a vy s ní žijete každý den. Je to část systému, se kterým se rodíte, ale dá se rozšířit, pochopit a změnit, aby vyvolala váš evoluční proces.

 

Těžko uchopitelná Akáša
A teď k tomu, co dělá Akášu těžko uchopitelnou, moji drazí. Tento systém, tento nádherný systém, chce být ve vaší kapse, jako stálá pomoc ve vašem životě. Ale reaguje skoro kompletně na atribut lidské svobodné vůle na planetě. Jestliže se lidé rozhodnou, že planeta by se měla pohybovat obráceně do temnoty, Akáša se zachová jinak. Jestliže se lidé rozhodnou, že lidstvo zvýší své lidské vědomí, světlo začne přebírat kontrolu a Akáša odpoví odlišně. Takže teď vidíte, že je to dynamické a ne „dáno při narození“. Mění se spolu s vámi. Takže tou první věcí je, že je stále v pohybu.

 

Je tak prchavá! Jestliže se někoho z vás zeptám: „Povězte mi o vašich minulých životech“, je možné, že i ten nejosvícenější z vás odpoví: „Nejsem si opravdu jistý. Možná jsem byl nebo možná nebyl tady nebo tam. Nevypadá to na to, že bych si vybral zvláštní život mimo tu polévku, která je mé vědomí. Mám nějaké divné vzpomínky, ale nejsem si jistý, že by to mohlo nebo nemohlo znamenat to nebo ono.“ A bude mít pravdu! Takže proč je Akáša těžko uchopitelná?

 

Tím důvodem je toto – pozorně poslouchejte, protože jde o novou informaci. Akáša není funkce mozku. Není tam, kde se vyskytují paměťové synapse, takže když se snažíte zodpovědět výše uvedenou otázku Akáši, pátráte po těchto problémech ve struktuře vědomí, která pracuje s běžnými vzpomínkami a synaptickými atributy lidského mozku. Akáša není ve vašem mozku, proto nenajdete vzpomínky, které hledáte. Naopak, Akáša je ve vaší DNA. Takže, najednou máme situaci, ve které je Akášická komunikace velmi odlišná. Není lineární, a není možno si na ni vzpomenout tak, jako si cokoli pamatuje váš mozek. Nesdělí vám fakta. Je těžko uchopitelná! Takže jak se k vám dostane?

 

DNA komunikuje s vámi a vaším vědomím jinak než mozek. Popsali jsme to v minulosti a je to komplexní. Ale řeknu to stejně: Informace přenášené ve vaší DNA se musí dostat do vašeho mozku, abyste je poznali [byli si jich vědomi a věřili jim] Potom se dostane do vašeho vědomí a funguje určitým způsobem, který popíšeme později. Dělá to tím, čemu říkáme překrývající se multidimenzionální pole. To není vědecké mystérium, protože ve vaší elektronice máte tento druh komunikace stále. DNA k vám nehovoří v paměti, synapsi, struktuře nebo linearitě. Mluví k vám v emocionálních pojmech. Tento proces překrývajících se multidimenzionálních polí má v elektronice své jméno a nazývá se induktance. To je také způsob, kterým slunce přenáší informace a dokonce i astrologické atributy skrze sluneční heliosféru, do magnetické mřížky planety prostřednictvím překrývajících se multidimenzionálních polí. Takže je to přirozené, děje se to stále a je to fraktální [má mnoho opakujících se částí]. Ale to vše se děje na základní úrovni DNA. Máte určité pole okolo vaší DNA, které vzájemně reaguje s vaším vědomím prostřednictvím něčeho, čemu říkáme „chytré tělo“ nebo innate [vrozená inteligence těla]. Proto to nedělejte přehnaně složitým. Jenom si uvědomte, že Akáša je prchavá, protože vám nedovolí pamatovat si tak, jak si obvykle věci pamatujete. Není to tradiční. Je to součást komunikace DNA.

 

Jak Akášický systém ovlivňuje člověka?
Pojďme si povědět, jak funguje, jakou má dnes energii a kam míří. Akáša má něco, co bychom mohli nazvat hnací mechanismy. Hnací mechanismy oznamují určité pocity o Akáše do vašeho mozku a umožňují vám něco pociťovat. Nepřichází to jako vzpomínka, jak jsme již řekli, a Akášický systém nemusí nutně představovat sdělení o konkrétním minulém životě. [To může přijít později s probuzením a zpracováním DNA.]  Běžný Akášický hnací mechanismus nevysílá do mozku to, kým, kde nebo kdy jste byli. Nejsou tam jména ani pohlaví, i když si možná myslíte, že byste to mohli znát. Ale co dělá je, že vám dává experimentální, emocionální koncepty.

 

Akášické ovladače jsou pro lidstvo v současné době tím samým, čím byly po celé eony. To, co z vaší Akáši pocítíte jako první, to, co zaujme své místo ve vašem vědomí, jsou instinkty přežití.  Týkají se minulých zkušeností, které vytvořily strach, dramata a nedokončený byznys. Vy víte, že mám pravdu. Co cítíš, stará duše? Je to to, čeho se bojíš. Akáša ti to dodá do vědomí, ne jako vzpomínku na to, co se stalo, ale jako emoci spojenou s přežitím toho, co se stalo. Tyto Akášické atributy se nazývají hnací mechanismy, protože vás vhánějí do konání nebo v mnoha případech, do nekonání. Něco cítíte a nejdete tam nebo něco děláte kvůli tomu, co cítíte. Je to intuice nebo Akášická vzpomínka? Koncepty, které dostáváte, jsou na úrovni DNA, vyzařují do vašeho mozku a vedou vás skrze vystavení vlivu emocionální části vašeho myšlení. Proč mají tyto věci tak nízkou energii? Proč strach a dramata? Proč nedokončený byznys a, ano, nazývejme věci pravými jmény – vina. Proč? Jste stará duše! Nezasloužíte si něco lepšího? My jsme vám tu informaci předali už dříve. Energie toho, co jste na planetě vytvořili, pohání vědomí Gaii, efektivitu vaší DNA a budoucnost lidstva. Představuje vaši svobodnou vůli až do tohoto bodu a to se mění.

 

Rekalibrace osobní Akáši
Představte si Akášu, která přelaďuje své hnací mechanismy. Co kdyby pro vás místo strachu, dramat a nedokončeného byznysu, začala Akáša představovat něco jiného? Bude, moji drazí, protože toto přichází s novou energií a rekalibrací, která právě teď probíhá. Představuje změnu v Akášické komunikaci, protože zvyšujete své vibrace. Všechny buňky ve vašem těle vědí, co se v této nové éře děje. Mohli byste se teď zeptat: „Dobrá, Kryone, znamená to, že to ví Akáša každého člověka?“ Odpověď zní ano! Záleží ale na tom, zda jí mozek dovolí cítit to nebo ne. A tady nastupuje šišinka.

 

Mozek má také své hnací mechanismy, a některé z nich jsou duchovní. Říkáte jim filtry. Někteří jim říkají filtry víry. Mozek umožňuje, abyste věci poznali [abyste jim věřili] nebo ne v závislosti na minulých zkušenostech a se zřetelem na způsob, jakým věci fungují. Vytváříte nové vědomí a jeho součástí je svolení Akáši mluvit s ní. Ti, kteří jsou v této místnosti a poslouchají toto poselství, a ostatní, kteří to poslouchají a čtou později, možná začínají chápat, že s tím, jak zvyšují světlo svého uvědomění, nechávají vstoupit pravdu. Začíná se měnit spojení s Akášou. Šišinka funguje lépe, filtry jsou čistější a Akášické hnací mechanismy se začínají měnit.

 

Velká část lidstva má filtry, které nedovolí nové duchovní myšlenky. Jsou spojeni s jejich vlastním systémem víry. DNA může vysílat nové informace, ale oni nejsou „vyladěni na tuto stanici“. Ale lidstvo je schopno posunu, i když jej možná zatím neobdrží. To je na systému to krásné, staré duše, protože jste stvořili celosvětovou schopnost, kterou může „spatřit“ každý člověk, jestliže chce. Taková je svobodná volba.

 

Za okamžik budeme hovořit o jednom z nejmocnějších a nejběžnějších hnacích mechanismů a o tom, jak funguje. Ale nejprve vám chci říci, že vždy existují výjimky z pravidel, protože tyto věci, o kterých vám vyprávím, nejsou pro úplně každou Lidskou Bytost. Vždy je někdo, kdo se liší. Důvodem je to, že vaše životní cesta, pro kterou jste přišli, a to, co děláte na planetě ve službě lidstvu, jsou pro vás jedinečné. Není to obecně použitelné pro každou duši. Proto když vám předávám tuto informaci, jde o jakýsi celkový pohled a to je vše. Proto si promluvme o jedné z nejdůležitějších výjimek z běžných Akášických hnacích mechanismů, a při tom si uvědomíte, že to, co říkám, je přesné, protože to opravdu můžete spatřit.

 

Zázračné dítě není řízeno strachem, dramatičností nebo nedokončeným byznysem. Zázračné dítě, které hraje na klavír ve čtyřech letech jako mistr, je vedeno výhradně a naprosto svou dovedností. Malíř, který v osmi maluje jako mistr, je veden svou dovedností a to je celé! Zázračné dítě se stará jen velmi málo o přežití, jakmile má jednou svou dovednost. Je to náročné, velmi lineární a to jediné, na co dokážou myslet. To vytváří pro psychologii záhadu – Lidská Bytost mající takový talent, aniž by měla v tomto životě jakoukoli zkušenost v tomto ohledu. Hádanka pro psychology zní: Jak se mohlo stát, že to není součástí vzpomínky mozku? DNA to žene do mozku tak rychle, jak to mozek obdrží. Je to dovednost mnoha životů. Kam jdou vaše ruce? Jak držíte štětec? Jaké jsou to klávesy na klaviatuře? Vzpomínáte si na tu hudbu?

 

Existují zvláštní případy, moji drazí, ale vy je vidíte dostatečně často, abyste věděli, že neladí se synapsemi a pamětí. Toto je Akáša na multidimenzionální úrovni, která žene k dítěti něco, co je koncepční – malování, hudba, poezie a sochařství. Trvá to celé životy stát se mistrem malířem a oni se budou rodit stále znovu a znovu, a budou pokračovat v dovednostech, které měli dříve. Jediné, co chtějí dělat, je pokračovat v tom. To se velmi liší od vašeho procesu a možnosti všech věcí, o kterých jsem mluvil, které se pro ně redukují na jedinou věc, jediný zájem, a vy to uvidíte v podobě zázračného dítěte. A mimochodem, proto je tolik umělců dysfunkčních, protože to pokračuje a oni nevěnují pozornost realitě přežití, ostatním, kteří jsou okolo nich, a věnují se pouze sami sobě a své dovednosti.

 

Karma
Většinu lidstva řídí jeden z hnacích mechanismů, kterému jste dali nálepku karma. Vězte, že karma je mnohem více než nedokončený byznys. Karma není trest za minulé činy, moji drazí. Trest je atributem soudu, a ten není od Boha. Karma znamená zaznamenávat minulé zkušenosti a mít emoční odezvu, abyste to buď udělali znovu, nebo se tomu příště vyhnuli. Karma je mocná a většina lidí to cítí, ale nemají žádnou představu o tom, že dostávají konkrétní vedení od Akáši, která má původ v DNA. Karma často ani nepředstavuje dovršení! Někdy je to policista, který se stává policistou nebo voják, který se stane zase vojákem, nebo matky se stávají matkami. Je to hnací mechanismus vzpomínek na věci pozitivní i negativní. Občas je to jen emoce. Někdy vede někoho do klasického nastavení mysli, které je problematické.

 

Chcete znát, co je to ta klasika? Je to klasický problém, který dělá velké problémy psychologům. Těžko se to popisuje, ale když to udělám, budete vědět, že to existuje. Někdy nejsou věci, které z DNA cítíte, příjemné, ale vy si je pamatujete jako toho, kdo jste – a nemůžete bez nich žít. To je karma. Existují Lidské Bytosti, které přišly na svět a jsou přesvědčeny, že si nezaslouží tady být. Jestli to je jejich vědomí, DNA se snaží s ním spolupracovat. Věděli jste to, že? Buněčná struktura rozumí pokynům lidské mysli. Nedostatek sebeúcty se projeví problémy, které vytváří, jak jste uhodli, ještě větší nedostatek sebeúcty. Také vytváří dramatické situace, kterým se někteří lidé, jak se zdá, nedokážou vyhnout.

 

Lidé, kteří jsou ve svém raném mládí zneužívaní, mají mnoho možností. Pravděpodobně vytvořili tuto skládanku, aby viděli, jestli mohou zlomit vzorec [karma ve své nejlepší podobě]. Ale občas je to pouze utvrzuje v tom, co cítí, že by neměli být tady. Takže lidé budou často vystupovat z jednoho nevhodného vztahu a vstupovat do dalšího a dalšího! Přátelé se otočí a řeknou: „Co je to s tebou? Děláš pořád stejné chyby!“ Na Akášické úrovni reagují stále znovu na stejné příkazy. Je to pohodlná zóna oběti. Vidíte to?

 

To je to, co dělá Akáša. Předkládá vám existenční koncepty. Donutí vás mít strach, jestliže jste se báli dříve. Kdybych vám řekl, moji drazí, že jste byli zabiti kvůli své víře, asi byste mi věřili. U starých duší to tak je – u většiny z nich. Kdybych se vás zeptal, kolikrát se to stalo nebo kde se to stalo, hádali byste. Chápete, co říkám? Akáša se zabývá koncepty, ne faktickými vzpomínkami. Také vám poskytuje návrhy, které jsou pozvánkami ke změně.

 

Minulé životy v Akáše
Prostřednictvím Akáši se přenášejí některé zajímavé koncepty. Povězme si o minulých životech. Minulé životy vnášejí do Akáši koncepty, které jsou dědičné [Akášické dědictví]. To znamená, že jestliže jste byli bojovníkem a padli jste na bitevním poli, asi nebudete mít rádi vůni střelného prachu. Tyto věci jsou vám předávány neobvyklými způsoby. Někteří z vás mohou stát na bitevním poli a cítit to! Někteří z vás tu vůni mají rádi, protože je to vůně vítězství a uvolnění – více konceptů. Ale víte, že tam něco je a, moji drazí, to je koncept. Vstupuje do vašeho centrálního smyslového vnímání. To je Akáša ve své nejlepší podobě. Ani si tolik nevzpomínáte, jako cítíte něco, co do dnešního dne existuje ve vašem nitru.

 

Čtenář minulých životů (senzibil, duchovní médium apod. – pozn. překl) to musí všechno roztřídit. Musí linearizovat to, co není lineární – je to těžko uchopitelné. Čtenáři minulých životů mohou cítit kvantové pole kolem vás vytvořené DNA [Merkaba]. Tady může dobrý čtenář pomoci vytáhnout individuální životy z této „polévky konceptů“, což byste vy nikdy nedokázali. To vysvětluje, jak vám dobrý čtenář může pomoci s bloky a minulými zkušenostmi, které byste sami asi nezískali.

 

Staré duše mají přídavný Akášický atribut. Staré duše, to jsou ty, které jsou zde podle definice po tisíce let, a život za životem zakoušejí všechno, co se dá. Takže, co myslíte, že je ve vaší Akáše, staré duše? Povím vám to: Je to stejné jako u každého jiného – dramata, strach a nedokončený byznys, až do této chvíle. Stará duše má skladiště probouzejících se životů a tím se liší. V nové energii si to stará duše začíná uvědomovat. Takže být starou duší dosud nemělo ani zdaleka takovou váhu na Akášické cestě, jako je tomu teď.

 

Věci se rekalibrují. Rekalibruje se i Akáša. To je to, jak se cítíte, co s tím děláte a jakým způsobem vás to nabádá dělat věci. Tím nejzajímavějším atributem staré duše je, že staré duše cítí, že už všechno zkoumaly. Byly tam, udělaly tamto. Není v tom nic nového, poznávají a oddávají se životní cestě, nebo tomu, o čem si myslí, že je životní cesta, na planetě Zemi. Je to tak zajímavé, a často úplně špatně.

 

Syndrom Atlantidy
Již dříve jsem vám představil scénář a chci vám jej předložit znovu, jenom jako jakýsi náhled. Vím, že pro mnohé z vás to bude kontroverzní. Kolik z vás bylo na Atlantidě? Protože se zvedá mnoho rukou, ptám se vás: „Opravdu? Na které Atlantidě jste byli?“ A vy byste mi odpověděli: „No, nejsem si vědom, že by byla více než jedna!“ Bylo jich daleko více než jedna, drazí lidé. Dovolte mi, zeptat se: „Co se tam stalo?“ Na to byste mohli odpovědět: „Měli jsme pokročilou společnost a byli jsme zničeni, protože jsme udělali něco špatného. Zůstává to v naší Akáše a víme o tom.“

 

Existují koncepty, které jste přinesli do své Akáši, které jsou extrémně lidské. Jeden z nich nazvu „Bůh, Gaia a tvořivý zdroj Vesmíru s lidským mozkem.“ Lidé používají svůj vlastní rozumový proces na všechno, co je Bůh. Řekové v tom byli obzvlášť dobří. Stvořili své bohy, aby byli nad lidmi, ale jejich bohové byli naprosto dysfunkční! Měli všechny druhy problémů, byli plni žárlivosti, nenávisti, pomstychtivosti a dokonce incestu! Jejich bohové se neměli spolu moc rádi, přesně tak jako lidské rodiny. Pohrávali si s lidmi dole, jen aby naštvali jiné bohy. Byl tam soud, hněv a vztek. To je řecká mytologie. Stvořili bohy s lidskými atributy.

 

Samozřejmě, vy jste dnes mnohem dále. Měli jste jediného Boha, který je láska. Ale pak byla v nebi válka, padlý anděl, hněv, soud a žal. Ten padlý anděl chce vaši duši, samozřejmě, a tak dále a tak dále. Mytologie pokračuje. Moji drazí, vaše společnost jednoduše udělala stejnou věc jako Řekové, je to jen trochu modernější. To vše pochází z Akáši, věřte nebo nevěřte. Je to koncepční víra, že vědomí je stejné v celém Vesmíru a, samozřejmě, je to lidské vědomí. Opravdu si vůbec neuvědomujete nic inteligentnějšího, než jste vy, proto nemáte žádné jiné pojetí Boha.

 

Navíc máte krásnou entitu Gaiu, která se hněvá a vrhá na vás blesky nebo vysušuje půdu, takže nemáte úrodu, abyste se najedli. Chápete, co říkám? Kolik energie je třeba pro provedení obřadu, který pomůže Gaiu uspokojit? Lidé to dělali po staletí. Pochází to, doslova, od starých duší. Čím déle žijete na planetě, tím více spojujete své vědomí humanismu s ostatními vědomími, které vidíte ve Vesmíru.

 

Takže proč Atlantida? V pořádku, vysvětlím to znovu, Lemuřané. Sestoupili jste z té velké hory Havaje, když se začínala potápět. Byl to váš domov po tisíce let – nejvyšší hora na Zemi. Začala se svažovat nebo potápět spolu s tím, jak bublající magma začalo unikat skrze několik vulkánů a uvolňovalo tlak, který je tlačil vzhůru. Neměli jste žádnou představu, jestli celá hora zmizí nebo snad dokonce exploduje! Takže po mnoho let se většina z vás vydávala na moře a utíkala. Když se potápění zastavilo, někteří zůstali a vrcholy hor se staly vašimi současnými ostrovy.

 

Víte, co Lemuřané rádi dělají a co je v jejich Akáše do dnes? Lemuřané vyhledávají jiné ostrovy, na kterých by žili. Je to v konceptech, které mají ve své DNA, které jim říkají, že toto je způsob, jakým mají žít. Je to koncept bytí a mnozí Lemuřané v průběhu historie skončili na jiných ostrovech. Považovali je za domov. Avšak, mnohé ostrovy jsou také sopky. Často působením geologie probíhala sopečná aktivita a zemětřesení a ostrovy mizely v hlubinách. Věděli jste, že to je ve vaší Akáše, staré duše?

 

A co myslíte, že jste udělali dále, Lemuřané, když se potopil další ostrov? Mnoho z vás uniklo – a hledalo další ostrov! V dalším životě jste hledali zase další ostrov! Je to zajímavé, ale je to extrémně lidské, že když se stanou zlé věci, dáváte to za vinu něčemu nebo někomu – obvykle sami sobě. To je nedostatek sebeúcty, staré duše, o kterém mluvíme tak často. Takže za to cítíte vinu a tak jste dostali další vědomí, které vám říká, že ostrov vám něco udělal. To je negativní Gaia efekt, který předpokládá, že se Gaia hněvá. Pravý Gaia efekt je ve skutečnosti nádherná spolupráce s lidským vědomím! Ale vaše Akáša, která je velmi těžko pochopitelná, vám bude poskytovat naprosto odlišný pohled.

 

Takže stará duše si pamatuje Atlantidu nesprávně. Atlantida je prostě obecný název pro jakýkoliv ostrov, na kterém jste žili, který sám sebe zničil, zatímco jste na něm žili. Mnoho ostrovů mělo dobrý důvod, proč byly obklopeny mořem. Jak jsme řekli, mnohé byly sopečné. Někdy se nacházely na zranitelných místech, které se snadno zalily vodou během zemětřesení a záplav. Někdy šlo o vodní cykly s periodou každých 1500 až 2000 let. Můžete počítat s tím, že Lemuřané byli u toho! Pomysleli jste někdy na to? To není podceňování Atlantidy samotné, jen vám chceme říci, že mnozí z vás jste tam byli a to ulpělo ve vaší konceptuální DNA jako jedna velká událost.

 

Pokud jde o pokročilou technologii, dovolte mi říci, co si “pamatujete” jako pokročilou technologii. Není to to, co máte dnes. Je to ušlechtilé vědomé myšlení. To je vaše špičková technologie, protože na ostrově se můžete spojit, jako jste to udělali v Lemurii, a pozvednout vibrace země, na které jste. Nejsou to stroje a blikající světla. Je to vědomí, které může měnit fyziku.

 

Nové Akášické hnací mechanismy
Obraťme teď na chvíli list. Chci vám teď povědět o nových hnacích mechanismech Akáši. Jsou to: soucitné jednání, láska a dokončený byznys.  Budou tím, co bude vysíláno z DNA starých duší do jejich mozků. Začne tím proces, jak jim pomoci myslet mimo běžná omezení tradičních myšlenek. Staré duše začnou vidět, že nejsou oběťmi života. Patří sem! Jejich sebeúcta vzroste, protože budou vědět, že lidstvo si zaslouží tu být. Je načase!

 

Tento proces dovolí Akáše promlouvat k mozku a vlastnímu tělu ve vyšších pojmech vztahujících se k soucitu. Zeptejte se lékaře na to, jak často Lidské Bytosti udržují samy sebe v nemocnici naživu po celé měsíce, jen aby viděly, jak jejich vnuk maturuje. Zeptejte se doktora, jestli někdy viděl vítězství mysli nad hmotou. A lékař, který pracuje v těsném spojení se smrtí a umíráním, bude mít překvapující historky o tom, jak Lidské Bytosti dokážou vstát ze smrtelné postele, když se rozhodnou, že si zaslouží zde být. Co si myslíte o spontánním vyléčení? Toto je změna lidského kurzu.

 

Výsledky nového vědomí a měnící se Akáša
Akáša k vám mluví prostřednictvím konceptů. Nová energie přináší starým duším odlišné hnací mechanismy přežití. Do vašeho mozku budou dodány koncepty, ve kterých se už nevyskytuje další karma, protože už jí není více třeba. Běžte kupředu s Akášickou energii, kterou jste si pro svou budoucnost vytvořili, místo konceptu z minulosti.

 

Někteří z vás jsou zmatení a cítí se přebyteční. Bez hnacího mechanismu karmy se cítíte prázdní. Dobrá, dovolte, abych vám sdělil, že je na čase, abyste pochopili, co ten pocit znamená. Znamená to, že máte svůj život pod kontrolou! Znamená to, že nejste obětí okolností, které vás tlačí a táhnou. Upustili jste starou energii ovladače karmy a teď nastává čas tvořit! To je koncepční a Lidské Bytosti, které nedostanou toto poselství, si myslí, že je něco špatně. Některým se líbí jiný pocit a zaměňují jej za „být normální“. To je rekalibrace. Už žádná další karma.

 

Minulé životy nebudou mít vliv, jaký mívaly, a věci, které jste si pamatovali ohledně minulosti, se začínají rekalibrovat. Teď si začnete pamatovat úspěch, lásku, soucit a výsledky, které přijdou prostřednictvím vysokého myšlení. Začnete chtít tyto věci znovu. Chápete, kam to směřuje? Představte si Lidskou Bytost, která je vedena pouze pozitivními věcmi. Představte si Lidskou Bytost, která je vedena tak dokonale pozitivními věcmi, že bude připravovat knihy a televizní show a filmy o pozitivních věcech. Představte si, jak by to mohlo změnit to, co vidí a cítí ti druzí. Představte si, jak menšina může něco ukázat většině, což by mohlo změnit planetu! Představte si snadné získávání financí na tyto věci, protože staré duše, které mají peníze, to vidí také!

 

Moji drazí, začínáte si vzpomínat – ne na starou mytologii, ale na realitu Boha. Jste součástí skládačky, a teď přinášíte řešení. Zasloužíte si tu být, a čím více se probouzíte, tím déle budete žít. Vědomá bdělost soucitné mysli prodlouží život. Ve svém soucitném nastavení mysli nikdy nespatříte rozhněvaného Boha. Nikdy neuvidíte mytologii Stvořitele, který odsuzuje. To nikdy neexistovalo! Je to lidské myšlení promítnuté na Boha. Gaia se stane vaším partnerem na Zemi, ne děsivou silou, které musíte přinášet oběti stejně, jako by to byl lidský partner. Zamilujete se do Gaii. Cítíte ten rozdíl? Toto je ta těžko uchopitelná Akáša, která rekalibruje sama sebe, aby se stala mnohem snadněji uchopitelná. To žene Lidské Bytosti do naprosto odlišného vědomí bytí. Tehdy si začnete uvědomovat, že Mistři planety to všichni měli.

 

Na závěr se vás opět ptáme: Kdo je váš oblíbený Mistr? Kdo? Postavte se teď vedle něj/ní. Jak se cítíte? Vaše odpověď bude: „Uvolněně, naplněn mírem, v bezpečí, tak dobře!“ Tak se vás znovu ptám – co oni měli, co vám umožnilo se tak cítit? Odpověď je, že to, co se učíte mít sami; je to pohoda tam, kde není žádný 3D důvod být v pohodě, klid, kde není žádný 3D důvod pro klid, vědomí krásných, esoterických věcí, které jsou neviditelné pro ty, kteří věří jen v to, co mohou spatřit očima. Je to láska Boha, která se stává vedoucí silou ve vašem životě a naprosto upouští od lží o pronásledování a strachu. Jste uvolnění a jednáte s ostatními odlišně. Akášické koncepty mistrovství se projevují ve vašem každodenním životě a věci, které bývaly problémem, se jednoduše stávají součástí výzvy lidského života – už nejsou zásadní otázkou  přežití, ani nestlačují váš „knoflík“ strachu.

 

Někteří z vás v této místnosti a ti, kteří čtou, potřebovali slyšet tu poslední část, a vy víte, o čem mluvím. Nenastal čas zbavit se těchto starých procesů? Proč dovolujete, aby vás tyto věci frustrovaly? Dělá vás to staršími. Můžete je nechat teď hned odejít. Řekněte to nahlas, jestli chcete. Dovolte svým buňkám, aby to slyšely! Katalyzátor pro osvícenou planetu sedí přede mnou. Jsou to staré duše, které umožní, aby se tyto věci v jejich životech staly, a díky tomu budou žít déle.

 

V obecenstvu jsou tací, kteří přišli kvůli vyléčení. Ať se tak stane. Dovolte mu teď začít. Dovolte sami sobě zvednout se odtud, kde víte, že to začalo. Chci vám povědět něco, co si možná neuvědomujete: Každá buňka ve vašem těle ví, o čem mluvím. Všechny poslouchají a radují se, pokud jim to dovolíte. Vy máte zodpovědnost za všechno.

 

Mozek je velká centrální stanice pro přenos vědomé energie. Vy máte pod kontrolou, co do něj pustíte nebo nepustíte. Je na čase dovolit nové Akáše, aby k vám promluvila o slávě a majestátu systému, který jste pomáhali stvořit.

To je poselství pro dnešní den. Já jsem Kryon, milující lidstvo – z dobrého důvodu.

 

A tak to je.

KRYON

 

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – The Elusive Akash

 

Poznámka ke kopírování:
 Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. pro www.transformace.info a pro www.kryon.webnode.cz. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět