8-2014 Kryon

Nezoufejte

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Portlandu, Maine, 23. 8. 2014

.

Úvodní miniposelství

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Obecně existuje mnoho nedorozumění o channelingu a toto je možná první, který jste slyšeli. Pokud se na to díváte z 3D pohledu, je to něco zvláštního a neobvyklého – lidskou bytost náhle posedne nějaká bytost či energie a výsledkem jsou informace v nesouvislé podobě… Zní vám toto nesouvisle?

.

Můj partner kompletně ustoupil stranou a teď poslouchá. Není to zvláštní, není to divné, je to dostupné kterékoliv lidské bytosti na Zemi. Není to ani dar, je to něco, s čím jste se narodili.Jak vám řekli Mistři: „Bůh je ve vás, nosíte samotná semena božství.“ Mistr Kristus dokonce řekl: „Všichni jste syny Božími,“ to znamená, že máte biologii Stvořitele. Neměli byste být tedy schopni komunikovat s tím, co jste vy? Ale v této energii vám „nesedí“ tomu rozumět.

.

Mluvil jsem o procentu, na které DNA v lidských bytostech funguje – a toto procento v tomto momentě není dostatečně vysoké na to, aby vám tato komunikace připadala přirozená. Víte, co je intuitivní? Když se narodíte, víte, že existuje vyšší moc. 85% nebo víc obyvatel planety věří v posmrtný život – skrze jejich členství v organizacích, které to hlásají. Je intuitivní vědět, že po fyzické smrti pokračujete a přesto není intuitivní dostat se do kontaktu s Bohem, který je ve vás. A tak mnozí z těch, kteří uslyší tento „channel“, museli pracovat na tomto přesvědčení, aby se sem dostali a zvážili to. A právě toto zvažování vás dělá tím, čím jste.Protože vy nejenom navážete komunikaci s Bohem ve vás, vy se tou komunikací stanete.

.

Vaše osobnost se mění, vaše biologie se mění, vaše „životnost“ se mění. Proto člověk, který je celý život zlostný, zemře předčasně z hněvu, a soucitný člověk, který se lehce nerozhněvá, který vidí Boha v jiných, bude žít delší život. To je 3D informace, která má co dělat s chemií hněvu. Zabíjí vás to. Mistři žili dlouhý čas. Ti, kteří žili v biblických dnech přírodním životem, žili mnoho let. Efektivita jejich DNA byla daleko vyšší než vaše a výsledkem byl delší život, více energie a soucitný duch.

.

To jsou věci, které jsme učili 25let. To jsou základy duchovního myšlení. Nezáleží na prorokovi, kromě jediného – toho ve vás. Nezáleží na doktríně, kromě té, se kterou jste se narodili. Jste zváni k tomu, abyste se rozhlédli kolem. Pokud si vyberete proroka, protože vám to více vyhovuje, udělejte to. Když si vyberete doktrínu, protože je to snazší, udělejte to. Protože Boží lásku naleznete v každém z nich a jejich poselství bude podobné.

.

Bůh je ve vás. A to není unikátní nebo specifické pro Kryona. Je to jedinečné pro lidstvo. A více a více lidí si začíná uvědomovat, že jsou duchovně soběstační. Že lidé sem nebyli umístěni, aby byli obětmi, aby trpěli, že mnoho z toho je vytvořeno jinými lidmi k získání kontroly. Toto je pozvání k vymanění se ze starého paradigmatu. Nyní mluvím převážně k těm z vás, kteří by řekli: „Vymanil jsem se z toho paradigmatu již před léty.“ A já vám odpovím: „Je zde nové paradigma, ze kterého je potřeba se vymanit. Cokoliv děláte, drazí, budete dělat jinak.“

.

Dávali jsme vám channeling za channelingem o tom, co to znamená, jak to funguje, jak to vypadá. Následující channeling bude o tom, z čeho má nyní pracovník světla na planetě největší strach. Co se opravdu děje? Úskalí, které by vás přinutilo to vzdát. Pokud znáte pravdu o tom, co se děje na planetě, rekalibrace, která je na dosah, vám bude dávat smysl a vy vytrváte. Pokud to nevíte, tak zde bude tendence „umýt si nad tím ruce“.

.

Co právě cítíte? Je možně, že to je skutečné? Zpráva z druhé strany závoje, od energie, která zná vaše jméno, váš život a ví, kdo jste. Je to možné? Víc než možné, drazí. Chci, abyste se právě teď vnořili do svého nitra a spatřili mne, neboť jsem mnoho. Zastupuji „polévku“ všeho, co je. Jsem uvnitř každého z vás, ne jen „muž na podiu“. Představuji Tvořivý Zdroj všeho, co je. Všechny planety v této galaxii měly stejný Tvořivý Zdroj a také mne znají. V tomto momentě nejsem Kryon, reprezentuji Velký Tvořivý Zdroj a jsem beze jména. Jsem součtem mnoha. A to je vám k dispozici, vaše součást.

.

Chci, abyste věděli, že až opustíte tuto budovu nebo pokud přestanete poslouchat tento channeling a vrátíte se zpět do svého života, nic se pro nás nezmění. Jsme stále s vámi.Držíme vaši ruku, takže můžete být zcela a naprosto duchovně nezávislí a nikdy sami. Nikdy nepotřebujete jiné duše v okolí, pokud nechcete. To je láska Boží. Každý Mistr to ví. Můžete to vidět v jejich očích. Byli spokojení, vyrovnaní. A vy v nich můžete spatřit lásku Boží. Mnozí kráčeli po Zemi osamoceni. Jak to udělali? Tohle je to pozvání. Není to tak těžké, jakmile si uvědomíte, co tam je.

.

Nová lidská bytost na planetě Zemi si to začne uvědomovat dřív než ta stará. Mladí lidé začnou vidět věci dříve. Nepřiřadí k tomu stejné pojmy, jako jsem vám právě dal. Bude to intuitivní a vrozené. Chovat se k ostatním jako sám k sobě. Tajemství míru na Zemi je ve spojení věcí dohromady a ne v jejich rozdělování. Tajemství přežití planety spočívá ve vytváření života a ne smrti. Intuitivní. Celá generace, která se začíná rodit, je odlišná od té staré, která se podívala na planetu a viděla přežití a válku jako jednu a tu samou věc.

.

Tohle se mění, drazí. Uvidíte to. Pro tento moment je to vše. Nezavírejte dveře, až řeknu „a tak to je“. Nezavírejte dveře.

A tak to je.

Kryon

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ , MP3 nahrávka 11:30 min.

.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Sylva V. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Hlavní channeling

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Proces channelingu vyžaduje, aby můj partner ustoupil stranou. Pokud jste už slyšeli mnohé channelingy, které zveřejňuje, pak víte, že je v nich vždy něco navíc, čeho si nemusíte být vědomi. Mezi mým pozdravem a prvními slovy je chvíle ticha. Po tu dobu můj partner prochází procesem, který se naučil, kdy ustupuje stranou a zavírá dveře za vším, co je on sám. Channelingy netrvají příliš dlouho. To protože nedokáže to spojení udržet déle. Naslouchá, stejně jako vy. Ale po čase se v zájmu přežití musí vrátit (pozn. překl.: Lee v jedné z jeho knih vysvětlil, že čím déle channeling trvá, tím více ho to láká „zpět domů“ a po určité době je to volání natolik silné, že i jen pár okamžiků navíc by pro něj znamenalo, že mu to bude zcela jedno a prostě odejde a nechá vše za sebou). Toho všeho si ceníme, i u této zprávy, u jejího načasování a délky trvání, protože to je důležitá zpráva.

.

Jako vždy je zaznamenáno datum předání poselství. U této zprávy je datum jejího předání důležité, protože souvisí s tím, co se nyní děje na planetě. Drazí, tento channeling jsem pojmenoval „Nezoufejte“. Co je nejtěžší pro ty, kdo milují Boha, cítí jeho přítomnost a rozumí principům života? Co se vás nejvíc dotýká? To vše se nyní na Zemi děje. Co je ta nejhorší věc, která vás odpojuje od Boha? Co by to bylo, jaké slovo? STRACH!

.

Pokud se začnete bát, má drahá rodino (Kryon hledá slova – pozn. překl.), temná strana vyhraje. Rád bych s vámi prošel některé koncepty strachu. Při tom se možná dotknu každého přítomného srdce. Prošli jste rokem rekalibrace a naskočili jste do prvních šesti měsíců tohoto roku 2014 pomaleji, než jste chtěli. A to jen proto, abyste museli čelit tváří v tvář věcem, kterým nerozumíte. Nabídl jsem vám náznaky a předpověď k ověření – říkal jsem vám, že v této době bude válka na Blízkém Východě. A také je. Není to náhoda. Věci, které se nyní dějí na Zemi, nejsou náhoda. Hned se k nim dostaneme, ale nejprve chci být trochu osobní.

.

Drazí, dvacet pět let jsme vám říkali, že existuje potenciál planetárního posunu. Proroctví z minulosti hovořila o ukončení vašeho vývoje a byla reálná v době, kdy byla vytvořena. Všechna z nich, protože tím směrem jste mířili. Některé z nejlepších ezoterických myslí na planetě vám daly informaci plnou strachu o tom, co vás čeká. Ve chvíli, kdy tyto předpovědi vznikaly, byly přesné, především do roku 1987. Po Harmonické Konvergenci, po tom, kdy se věci začaly hýbat, kdy se to, čemu budeme říkat sněhová koule – začalo nabalovat, jsme uviděli potenciál. V roce 1989 jsem přišel.

.

Naše poselství tenkrát byla jednoduchá, měla vás připravit na probuzení, řekl jsem vám, abyste se zbavili své karmy, abyste se chopili své síly. Informoval jsem vás, že planeta se nechystá projít destrukcí, nebude žádný Armagedon, žádná třetí světová válka. Nyní zde sedíte, v roce 2014, a víte, že jsem měl pravdu. Ale ta růžová zahrada, o které jste si možná mysleli, že už by tu měla být, není přítomna. Ještě ne. Když jste si mysleli, že věci už se změní k lepšímu, kdy jste uviděli vyšší vědomí, krásu a lásku života, pochopení a toleranci,nedostali jste nic. Co máte očekávat? Hned odpovím.

.

Jaké jsou největší strachy, které má pracovník světla a stará duše? Číslo jedna – nazvěme to prostě tím, čím to je – změna. Nechcete změnu, ale řekl jsem vám, že to je způsob, jakým to nadále bude. Věci se už nikdy nevrátí do podoby, v jaké existovaly. Řekli jsme vám, že„normál“ už neexistuje. Proč se bojíte? Vaše odpověď, která přichází právě teď – slyším ji, jak se vrací – je: „Protože změna, je špatná. Protože to, co vidíme, není, co jsme očekávali. Dej nám dobrou změnu, ne špatnou změnu!“ (Kryon se směje). Bojíte se toho, protože to nechápete. Nezoufejte.

.

Mnohé změny, kterými lidstvo musí projít, zahrnují mír na Zemi a změnu v lidské přirozenosti,takže nějakou dobu potrvají. Říkáme to znovu a znovu: zaséváte semínka světla. Když zaséváte semena, tak druhý den nevstanete, neobujete si boty a nejdete se podívat, jak rostou. Protože nerostou tak rychle. Jak dlouho trvá, než dozraje úroda poté, co jste zasadili semínka? Chvíli to zabere, než vzejde, zatímco doufáte, že se tak stane. Slyším, jak si stěžujete: „Ale tohle jsme neočekávali! Seli jsme semínka a sklidili jsme bouři.“ Současně se obáváte: „Udělali jsme to dobře, nebo jsme to neudělali dobře? Zapomněli jsme něco po cestě udělat?“ Nezoufejte! Na nic jste nezapomněli.

.

Věnujte mi pozornost. Když sejete semínka světla, je to, jakoby jste dělali prohlášení k temné straně, směrem ke staré energii planety, kterou tím vyzýváte. Překročili jste mezník, slunovrat završil cyklus precese rovnodennosti a vy jste stále tady. Drazí, v prastarých proroctvích bylo vždy přítomno, že pokud se tak stane, zasejete semínka světla na této planetě a začne proceszjemňování vědomí, uvědomění a vznešenosti lásky. Vše, co jsem právě řekl, je políček do tváře těch, kteří by chtěli nenávist a zlo. Cítí to a vědí, kdo jste. Ne ve 3D! Ale energeticky jako byste strhli závěs.

.

Tyto změny jsou doprovázeny rekalibrací a ta je u některých z vás spojena s problémy. Podívejme se na některé z nich. Proč by vaše zdraví mělo trpět v době duchovního posunu? Patrně byste očekávali léčení místo problémů. To je lidská bytost, která se domnívá, že si může ponechat staré nástroje, stačí přesunout se do nové energie a vše bude v pořádku. To je neporozuměníStaré nástroje nebudou fungovatRekalibrace vaší DNA, vašeho vědomí, samotného jádra vašeho zdraví přináší problémy.

.

Někteří máte metaforické zdravotní problémy. To znamená, že se netýkají toho, co je špatně s vaším tělem, ale toho, co znamenají. Měli jste potíže se svýma ušima, očima, s některými orgány? Všechny něco symbolizovaly. Jaká je ta lekce, jaké bylo poučení? Prozkoumejte to, drazí, protože rekalibrace vašeho zdraví může vyvolat strach, pokud jí neporozumíte. Začali jste se obávat, mysleli jste na to, co děláte špatně? „Může to být tím, že zlo na planetě vítězí? Děje se něco mimořádného, co jsem nečekal? Proč bych měl mít zdravotní problémy?“ Cožpak jsem vám neřekl, co způsobuje obyčejné nachlazení? Které, mimochodem, nikdy zcela nezmizí. Patří k lidství! Běžná chřipka je rekalibrací úrovně buněčného zdraví. Potřebujete ji alespoň trošičku mít, abyste stimulovali ty části svého těla, které bojují proti nemocem a nachlazením. Příště, až budete nachlazení, poděkujte za to Bohu! Někteří víte, že mám pravdu. Někteří říkáte: „Jak to může být pravda? Já jsem nachlazený jednou za rok, ale můj přítel pětkrát! Jak to vysvětlíš, Kryone?“ Nevysvětlím to nijak. Jste rozdílní lidé! Chápete, že vaše procesy i vaše biologie jsou odlišné? Je to jednoduché. Někteří lidé potřebují víc času, jiní ne.

.

Tolik k vašemu zdraví. Nebuďte překvapení, když něco málo k tématu „zdravotní problémy“ budete řešit po zbytek života jako připomínku toho, čím jste prošli, abyste se dostali tam, kde jste. Způsobuje to vaše tělo a způsobuje to váš duch. Neudělali jste nic špatně. Nezoufejte.

.

Jsou zde léčitelé, jasnovidci, channeleři, kteří se vychýlili ze svého středu a ztratili propojení. Možná ne úplně, ale dost na to, aby to už nadále nechtěli dělatBojí se, že ztrácejí své nadání. Ptají se: „Co jsem udělal špatně? Proč teď?“ Někteří jsou na vrcholu své kariéry, jejich práce je na vyšší úrovni než kdy dříve, ale oni si uvědomují, že jsou jen trochu ze středu, kde byli předtím a to je nepřijatelnéBytí ve svém středu se nic nevyrovná, že? Když se ponoříte do svého středu tak víte, co dělat, že léčitelé? Víte co dělat, channeleři. Víte co dělat, jasnovidci.

.

Přichází to a plyne tak sladce, tak nádherně a výsledky jsou úžasné. Těm, kteří za vámi přijdou, je skutečně pomoženo a jsou uzdraveni. A vy můžete skončit ten den a říci: „Odvedli jsme kus práce.“ A když tato komunikace poleví, i kdyby jen trochu, tak je to nepříjemné, je to strašidelné, zraňuje to. Zraňuje to vaše srdce, protože nechápete, jak vás mohl Bůh opustit a vzít sebou něco tak dobrého, tak nádhernéhoPoslouchejte, chci vám říct: nezoufejte.

.

Nejen že se to vrátí, ale pokud nepodlehnete strachu, a budete uvolnění, tak se toho vrátí dvakrát tolik. Je to rekalibrace a ta vyžaduje čas. Všechny buňky ve vašem těle musí být v tom časovém úseku přepnuty a změněny. Jsou do toho zahrnuty standardní procesy tělesné obnovy, aby se nové vědomí uložilo do těla staré energie. Léčitelé, channeleři, jasnovidci, nic jste neztratili. Jen chci, abyste si sedli a něco zkusili. „Děkuji ti, Duchu, za to, čím procházím.“ To je opak strachu, je to víra.

.

Pracovníci světla to vědí lépe, protože tím prošli, mají tu moudrost a nebudou oklamáni myšlenkou, že to ztratili. A když už mluvíme o ztrátách, existuje další strach – těch, kteří zkoumají svoji víru a náboženství celkově„Stalo se mi příliš mnoho špatných věcí, Kryone, zvykl jsem si naslouchat tvým slovům a cítil se tak opečovávaný, ale když je poslouchám teď, tak se odrážejí a padají na zem. Už vůbec nic necítím. Ptám se, jestli jsem to dělal správně. Byl jsem blázen, když jsem si všechny ty roky myslel, že jsou tyto věci přesné a správné?“ Někteří z vás řeknou: „No, církev pro mě neměla nic a teď už nemáš ani tyA já tu sedím a cítím se sám.“ Pro vás mám zprávu: nezoufejtePočkejte, až ta semínka začnou klíčit. Vy je poznáte a ony poznají vás. Podívají se na vás a řeknou: Děkuji za tvou trpělivost.“ Drazí, vezměte mě znovu za ruku. Můžete to pro nás udělat?

.

Proces nějakou dobu trvá. Můžete tím projít, aniž byste byli emocionálně rozpolcení, aniž byste znejistěli nebo se propadli do spirály dramatu? Nezoufejte. Držte se, čehokoli můžete.Vzpomeňte si, jaké to bylo, pokud to potřebujete. A já vám povím, že se to vrací. Jak dlouho to potrvá, záleží na vásJe to individuální. Kolik nachlazení ročně máte? Je to individuální.Neexistuje jedno řešení na všechny problémy a nikdy ani nebudeA tak velká část toho je o vás a o tom, abyste zůstali mimo strach.

.

A zrovna až si začnete myslet, že je všechno lepší, tak vybuchne Blízký Východ. Pojďme si o tom promluvit. Chtěl bych o tom mluvit z několika směrů. Zaprvé – vzpomeňte si, že jsem vám říkal, že se to stane. Tisíc let vycvičené nenávisti se nerozplyne jen proto, že jste minuli precesi rovnodennosti. Kultury, které spolu nikdy nevycházely a učily své děti, kdo je jejich nepřítel, se najednou nestanou vlídnými a láskyplnými k bývalým nepřátelům. Může to vyžadovat několik generací moudrosti, aby se to konečně urovnalo. Ale teď bych chtěl, abyste viděli, co se děje a, mohli jste to pochopit.

.

Poslouchejte. Ve 3D, když máte šampionát míčových her, tak procházíte procesem vybírání toho nejlepšího týmu, že? A když se konečně setkají, tak to jsou ti nejlepší z nejlepších. Ti se pak utkají v závěrečném klání, které bude náročné pro obě strany, protože bojují s těmi, kteří trénovali nejvíce.

.

Stará duše, chtěl bych, abys poznala ty nové na této planetě, ty, kteří chtějí zničit vše, co je světlo. A vy víte, o kom mluvím. Zjevili se náhle a zdají se odpornými, zjevili se s peněžními fondy a navzdory všem očekáváním jsou silní. Nezoufejte, protože světlo zvítězíTi, kteří káží nenávist a netoleranci, nerespektují život, nemohou přežít na planetě, která si přeje opak. Nepřežijí, ale je potřeba, abyste se dívali, jak se to vyvíjí, abyste mohli sledovat šampionát.

.

Pracovníku světla, to je to nejhorší, co si dokážeš představitTemná strana povstane natolik, že ji budete muset sledovat v televizi, že si to budete muset sami představit, protože jste všichni empatičtí. A to vás přiměje, že budete prostě chtít skončit. Jsem tam, kde jste vy, protože žiji s vámi. Vidím vaše slzy, cítím vaše emoce. „Bože, musí to tak být?“ A odpověď je ano. Musí to tak být, protože jste minuli milník a ty věci nemohou zůstat stejné. Konečně bude muset dojít k rozhodnutí o světle a temnotěNení možné mít na této planetě plenící bandy vrahů mezi těmi, kteří si přejí jen světlo. Řekl jsem to dostatečně jasně?Nezoufejte.

.

Šampionát je na dosah. Pokud propadnete strachu v jakékoliv oblasti, o které jsem mluvil, dáváte druhé straně munici. Pokud máte ten šampionát vyhrát, a vy ho vyhrajete, tak musíte zůstat mimo strach. Musíte přetrpět ty emocionální šípy, které vám drásají srdce, když vidíte ztrátu životů a smrt nevinných.

.

Blízký Východ se začíná probouzet a nacházet sám sebe. Nejen problémy v Iráku, nejen Egypt, nejen Izrael. (Kryon dojatě.) Celá ta oblast. A to jste ještě neslyšeli o Íránu. Ti všichni musí projít svými procesy. Co bude Země dělat? Co dá najevo? Co většina této planety chce? V minulosti Blízký Východ jednoduše ignorovala. „Ať si dělají, co chtějí.“ Myslím, že tentokrát zjistíte, že je to jinak. Vidíme, jak se ta sněhová koule valí. Sněhová koule je metafora pro myšlení vyššího vědomí většiny lidstva na této planetě. Mladí lidé jsou v popředí té sněhové koule. To oni budou první, kdo bude protestovat. To oni neuposlechnou pokyny svých vůdců k nenávisti a válce, to oni budou pohonem míru na Zemi. Pracovníci světla, vaší prací je dohlédnout na to, aby vámi zasetá semínka rostla. A ona neporostou v poli strachu.Nezoufejte.

.

Mohla by ta zpráva, o tom, co je třeba udělat, být jasnější? Zatímco končím toto poselství, přál bych si, abyste na moment zůstali na svých židlích a popřemýšleli o tom, co bylo řečeno. A pak se sami rozejděte. Není třeba být potichu. Jen bych chtěl, abyste ukončili toto setkání podle sebe. A možná to bude zpráva, kterou máte pro své já na druhé straně, možná to bude zpráva pro buňky ve vašem těle, nebo to bude afirmace. Možná to bude jen ticho. Ne dlouhé, ale jen takové, abyste potvrdili Duchu, že jste slyšeli, co jsem vám dnes řekl:

.

Drahý Duchu, nepropadnu strachu, pomoz mi si to zapamatovat, pomoz mi si zapamatovat moji velkolepost. Drahý Bože, pomoz mi udržet semínka světla bez zamoření strachem a starostmi, aby mohla vyrůst silná. A výsledek toho bude světlo na této planetě, mír na Zemi, kde se komunita Ducha spojí dohromady a nebude se trhat, kde se nepřátele na sebe mohou podívat a žít vedle sebe s tolerancí a porozuměním, které jednou přeroste v „normálno“. A dovol, ať jsem tím, kdo to zaseje.“

.

To by byl dobrý začátek. Přemýšlejte o těchto věcech, protože představují pravdu.

A tak to je.
KRYON

.

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ , MP3 nahrávka 27:43 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložili Sylva V. a Pavel Z (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

.

zpět