8-2014 Kryon

Věci nejsou vždy takové, jaké se zdají být

Tento živý channeling byl přijat v Kolumbusu v Ohiu, 24. srpna 2014
.
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Toto je překrásný čas. Kdybych vám řekl, že vím, kdo je zde, skutečně byste tomu rozuměli? Tolikrát jste mě slyšeli říkat: já vím, kdo zde sedí na židli, já vím, kdo poslouchá. Před Bohem nejsou žádná tajemství. Pocházím z Velkého Centrálního Zdroje, jsem částí z celku, tak jako vy. Protože jsem nikdy nebyl člověkem, nemám předpojatosti jako vy – tělesné či 3D, ale mám lásku k vám, která se zakládá na tom, co děláte.
.
Před tím, než vůbec začneme, chtěl bych posluchače obeznámit s něčím, co tady sedící v židlích již vědí. Můj partner měl problém se sem dnes dostat. Jedno pořekadlo říká: Náhody neexistují. Pochází z metafyzické víry v synchronicitu a spolutvoření, že vše má svůj smysl (důvod). Občas, když se vytvoří překážka, tak jak to v dualitě bývá, můžete to kritizovat jako něco nespravedlivého nebo špatného. Či dokonce jako utrpení. Ale náhody neexistují.
.
Můj partner se mne dnes třikrát ptal: „Proč…?“ Proč zmeškal svůj let? Proč musel jet autobusem dvě hodiny na letiště, na kterém nikdy nebyl, a letět do města, které nikdy před tím nenavštívil, aby tam byl vyzvednut a dále cestoval dvě hodiny, aby měl šestihodinové zpoždění na setkání. Nikdy předtím schůzku nezmeškal, ne na tomto kontinentě. Nezmeškal ani tuto. Ale v tom procesu, než se sem dostal, se ptal proč. Pokud tu je něco k naučení, co to je? A proč by to měl zažít a nechat tím projít i ty, co jsou dnes zde? Toto je nyní noční setkání, protože je téměř 11 hodin v noci… Dám vám odpověď: je to metaforická lekce. Není pro něho, je pro vás všechny. A znovu se k tomu vrátím, protože je to téma tohoto channelingu. Téma, které jste slyšeli již dříve. Věci nejsou vždy takové, jaké se zdají být. Tato metafora je pro dnešek, pro tento čas na této planetě a pro vás, abyste ji viděli a rozuměli.
.
Vy v této místnosti jste v ruce drželi lístek na tuto událost. Vy v této místnosti, kteří jste si zakoupili lístek, jste cítili, že víte, kdy se věci stanou (tato událost) – kvůli linearitě toho, jak žijete svůj život, kvůli linearitě času a vašeho očekávání, kvůli protokolům toho, jak tato setkávání probíhají. Předem jste se zde viděli v určitém čase tohoto dne a viděli jste se odcházet, až tento čas skončí. Vhodně jste si naplánovali svůj čas odchodu, svůj odjezd domů to všechno. A najednou se to změnilo. Kolik z vás bylo v pokušení říci: „Protože to není tak, jak jsem předpokládal, tak tam nepůjdu.“? V této místnosti jen velmi málo, ale v životě to tak není. Toto setkání začalo až poté, co už mělo dávno skončit. Nebylo to jen zpoždění, drazí, už měl být konec. Teprve pak to začalo.
.
Kolik z vás mělo někdy v ruce lístek, na který jste dlouho čekali? Zaplatili jste za něj, měli jste jej v ruce a nic se nekonalo. Mluvím k mnoha z vás, kteří mě teď posloucháte – ať už přítomni či nepřítomni v této místnosti. Jaký máte pocit, když se věci nevyvinou tak, jak by měly? Vlastně dalece přesahují „zpoždění“. Zdá se, že vůbec nenastanou – léčení, které vám bylo přislíbeno, společnost, byznys, skutečné probuzení, je toho spousta… já vím, kdo jste. A v linearitě jste zklamaní. Věci kolem vás se nevyvíjejí tak, jak jste si mysleli, jak jste čekali – možná celý vás život. Potom dojdete až sem a přichází změna. Sedíte zde sami, držíte lístek a nevíte, proč se to děje. Tady je, co vám chci sdělit k tomuto případu. Chci, abyste si uvědomili, o čem byla dnešní metafora. Byli jste požádáni, abyste počkali. Pořád se nic nedělo. Byli jste požádáni, abyste důvěřovali. Nic se nestalo. A pak, ještě dlouho poté, co mělo být po všem, tu stále byla šance, že se tak nestane. Ale pak se to stalo. Pro vás, co jsou v místnosti, v téhle malé metafoře, už celé setkání proběhlo a vy jste u jejího konce. Můžete se ohlédnout a říci: „Jsem rád, že jsem neodešel domů. Jsem rád, že jsem tím prošel. Měl jsem lístek a dostal jsem, pro co jsem přišel.“ Chci učinit prohlášení: Bůh vás miluje tolik, aby si vážil vašeho lístku. Možná ne v časovém rámci, který byste rádi nebo který byste předpokládali, ale neměli byste tento lístek, kdyby se tak nemělo stát… nezoufejte. Tyto věci nejsou vždy tak, jak čekáte. Dokážete vydržet po celou dobu? Dokážete čekat i po naplánovaném skončení schůzky, abyste měli, co jste očekávali? Ještě se k tomu vrátíme.
.
Chtěl bych se trochu podívat na historii a vyplnit trhliny v hloubce posunu, který se odehrává. Jak jsem již včera zmínil, přišel jsem v roce 1989 na základě impulzu Harmonické konvergence roku 1987. Je toho mnohem víc. Brzy jste se začali měnit a my to viděli. Harmonická událost byla výsledkem hlubokého potenciálu.
.
Když jsem přišel, předal jsem vám mnoho předpovědí. Skoro všechny jsou nyní naplněny. Ale nebyla to proroctví. Chtěl bych, abyste pochopili ten rozdíl. Máte dnešní technologie, které vám umožňují vidět přicházet 1000 mil vzdálenou bouřku. Můžete se na ní nachystat týden dopředu jako na něco, co vás může zasáhnout. A vy budete připraveni. Kdyby někdo před 200 lety bez těchto nástrojů řekl, že za týden dorazí bouřka a ta by pak přišla, dali by ho na piedestal – měl by šamanské schopnosti, byla by to svatá osoba, která umí předvídat. Tak jaký je rozdíl mezi šamanem a meteorologem? (Smích.) Odpověď je, že meteorolog to může vidět přicházet a povědět vám o potenciálech z té vzdálenosti. To se stalo roku 1987. Viděli jsme to přicházet a v roce ´89, když jsem přišel a začal channelovat - když jsem vám říkal, že přichází posun, že je před vámi bitva, že světlo versus tma bude to, čemu budete muset čelit od teď po několik let, že nenastane žádný Armagedon, že se přesune a změní magnetická mřížka. To nebyla proroctví, to byly potenciály, které jsme viděli.
.
Viděli jsme, jak se lidstvo posouvá a mění způsoby, které byste nikdy nemohli vidět. Nezávisle jsme viděli obraz miliard dušívšech naráz. Chci, abyste pochopili, co vám dále řeknu. Stále máme tyto potenciály. Stále vidíme, co přichází, na základě stejných principů, které nám umožnily předat vám první proroctví, která jsme vám dali, což byly potenciály.
.
Psali jsme o indigových dětech, protože to byli předběžci. Lidstvo se začalo měnit už před posunem. DNA těchto dětí byla skutečně jiná než vaše. A byla jiná nejen po chemické stránce, ale také po kvantové. Neuvidíte to pod mikroskopem, moji drazí, ale můžete to vidět v činech a ve vědomí, které reprezentují. To nebylo proroctví, viděli jsme to přicházet na základě potenciálu lidského vědomí. Indigové děti reprezentují lidskou DNA (o které jsme vám říkali, že je kvantová), která je lehce změněná na základě posunu magnetické mřížky (která je také kvantová) a posunu vědomí planety. Jednoho dne uvidíte, že lidské vědomí je fyzické a je také kvantové. To znamená, že jedno souvisí s druhým. A my jsme to viděli přicházet. A přišlo to a stalo se.
.
Není zajímavé, že se děti začaly měnit už více než 10 let před potencionálním posunem planety? Před 21. prosincem 2012 – před středem Precese rovnodennosti… dlouho před ním. Začátek změny v dětech této planety začal i tak. Chci, abyste tomu věnovali pozornost, protože tak to funguje. Existuje faktor předtuchy, který říká, že už to začalo. Jsou lidé, jejichž DNA funguje více než na 33%, a vy je rozeznáte a uvidíte zřetelně. Někteří z nich budou mít podobu dětských géniů a bude jich příliš mnoho, než aby to byla pouhá shoda okolností. To není předpověď, moji drazí, to je potenciál.
.
Jedním ze znaků zvýšené funkčnosti DNA je nárůst moudrosti, nárůst inteligence a schopnosti vidět systémová řešení rychleji. Některé z indigových děti už tuto schopnost mají. Někteří z vás ji začínají přijímat, aniž by museli přijít znovu (zemřít a znovu se zrodit – pozn. překl.). O tom chci mluvit.
.
O čem si myslíte, že je ve skutečnosti kalibrace a rekalibrace? Způsobí, že se budete cítit lépe? Jak se tedy cítíte? Protože to není hotové a vy to víte. Byly vám dány dary – právě teď před bitvou tmy a světla, než bitva vůbec začala. Měníme vaši DNA, protože jste o to požádali, protože jste prošli tímto milníkem. A výsledkem je, že se cítíte fyzicky nepříjemně. To vše se vrátí, slyšíte mě? Kolik z vás ztratilo chuť žít?
.
Nezoufejte! Vy, kteří nejste v této místnosti, kteří posloucháte, nezoufejte! Protože ta radost se vrátí zpátky. Kdo z vás měl špatný den a byl v depresi, ale později se k tomuto dni vrátil a řekl si: Páni, to jsem rád, že jsem neudělal žádné rozhodnutí, zatímco jsem byl v depresi!Chci, abyste o tom přemýšleli, protože to právě teď potřebujete slyšet. Toto není čas, aby někteří z vás činili rozhodnutí. Nejen, že se to vrátí, ale zdvojnásobí se to. Řekli jsme to dříve – vaše dary se zvětší, neboť vaše DNA bude fungovat daleko více než na 33%. 
.
Víte, jaké to bude při 44%? Řeknu vám to mnohem dříve než Tibeťané. Dám vám náznak. Čtyřka je číslo Gaii a na to byste se měli podívat. Je možné, že by to bylo propojení s Gaiou, jaké jste dosud neviděli?
.
Dovolte mi položit vám otázku: proč jsou zaváhání ve skupině Gaii? To je malá nápověda. Co jsou dvě 4 dohromady? Manifestace (zhmotnění). Co můžete manifestovat, když dosáhnete 44? Já vám to povím – mír na Zemi! Takový je potenciál. Není to přicházející bouře, je to vycházející slunce. Tohle jsem vám ještě neřekl, že? Vidíte, věci nejsou vždy takové, jaké se zdají být. Věci se vyjasňují. Mohu vám odhalit věci, které jsem vám ještě před týdnem odhalit nemohl, protože dnešní potenciály jsou mnohem skvělejší, než minulý týden. Máte před sebou bitvu. Mluvili jsme o ní minulou noc. Je to bitva mezi tmou a světlem. Je to hluboké a vy to začínáte vidět na planetě. Teď vidíte tváře, teď máte jména, teď víte, jak s tím bojovat. Víte to? Víte. 
.
Můj partner před mnoha publiky mnohokrát zmínil, že je čas na dobré zprávy ve vysílání… na takové, jaké jsou na internetu. Šíří se překrásná a srdce hřející videa, která se stávají „virálními“ (lavinovitě se šířícími, lidé je sdílejí, přeposílaji atd. – pozn. překl.). 10 miliónů lidí se na ně dívá stále dokola a zmiňují se o nich přátelům. Ta videa zahřívají srdce, máte z nich dobrý pocit. Jsou to příběhy statečnosti a hrdinství, děti na nich něco dělají, jsou na nich zachráněná zvířata, hovory s lidmi… všechno možné. Říkali jsme vám, že je načase začlenit to do vysílání mainstreamových televizí.
.
Dám vám předpověď. Ten, kdo se toto rozhodne financovat jako první, bude mít stejnou slávu jako ti, kteří se rozhodli začít s něčím, čemu se říká Google nebo Facebook – paradigmata, která na této planetě nikdy dřív nebyla spatřena. Říkali jim, že to nikdo nedokáže, že to nebude nikoho zajímat a že to nebude fungovat. A dnes to vidíte. Nejen, že to funguje, stalo se to paradigmatem.
.
Ten, kdo se rozhodne financovat novou síť dobrých zpráv, se zapíše do dějin jako ten, kdo změnil planetu. Ten, kdo má vhled a vnitřní vizi, kdo ví, jak myslí nový člověk a komerčně to využije. Nenechte se mýlit! Neříkám vám, že by to měl být New Age televizní kanál nebo že by v něm měl být Kryon. To sotva! Jen by měl být jako na internetu. Ať ukazují klipy a vyprávějí příběhy a přivádějí lidi k diskusi. To by přilákalo desítky miliónů lidí. Daleko od obvyklých zpráv, daleko od hrůz. První lidé, kteří uvidí, že to bude fungovat, jsou inzerenti. Proto to bude fungovat! To je výzva! První, kdo bude mít odvahu to financovat a vydržet výsměch a zesměšňování, se stane slavným, až se posune paradigma planety. 
.
Jsou tací, kteří toto právě teď poslouchají a myslí si něco, co chci opakovat. Jsou mimo tuto místnost. To je pro vás těžký koncept, že? Že někdo ve vaší budoucnosti poslouchá, a já vím, co řekne. Teď to není proroctví, protože já vím, o koho jde. Řeknou: Kryone, to je nevědomost a nevinnost, naivita. Existuje toto obrovské armádní uskupení, které je zlem, které má jméno a které nemyslí na nic, než na vraždění v obrovském měřítku, a ty s ním chceš bojovat s videi s roztomilými zvířátky! To nebude fungovat! A tady je, co vám řeknu: ale ano, bude! Nevíte, co vím já! Věci nejsou vždy tak, jak si myslíte, že se stanou, nebo, jak se vám zdá, protože nevíte, o faktoru laskavosti. Nevíte, jak se může šířit světlo, když lidé začnou přemýšlet určitým způsobem, a jak se to uchytí a pomalu se to stává nakažlivým, a co to dělá s jinými lidmi, co celosvětové vysílání těchto věcí dokáže udělat s běžnými lidmi. Není to tak, jak si myslíte ve 3D.
.
Dovolte mi, abych vám řekl, jak by to mohlo fungovat. Poslouchejte! Máte před sebou nepřátele. Víte, jak vyhrát tuto bitvu? Chcete vědět, jak tyto nepřátele zotročit? Nezabíjejte je! Neberte jejich životy! Nebuďte jako oni! Buďte chytří. Odstřihnete je od financování. Řeknete, že je to nemožné, je příliš mnoho těch se spoustou peněz, kteří je budou financovat. Ne, pokud celá populace planety vyjádří nesouhlas! Nebudou je financovat! Díky části populace, která se dívá na kanál s roztomilými zvířaty. Díky části populace, která respektuje a miluje život, miluje druhé a vidí potenciál Země v míru. Co by to mohlo znamenat? Co by to mohlo znamenat pro Blízký východ? Konečné vyřešení. Možná to potrvá ještě celou generaci, ale vyřeší to tuto pradávnou nenávist. Odstřihněte je od financování! Nebude to tak těžké, protože finanční prostředky musí přijít odněkud. A to odněkud nemůže jen tak vyskočit ze země, drazí. Musí být schváleno, musí projít bankami, musí za něj být koupeny věci, aby tato temnota mohla existovat a bojovat. A já vám říkám, že toto je jejich zdroj. I zdravý rozum vám poví, že toto je ten zdroj.
.
Teď jsem právě představil něco, co jsem nikdy předtím neřekl. Faktor laskavosti je skutečný. Je to zesílení světla v lidském vědomí. Je infekční! Nový člověk bude tíhnout k mírovým věcem, ne k dramatu. Pomalu uvidíte, jak některým televizním programům klesá sledovanost, jejich popularita. A uvidí to i inzerenti. Už nebudou chtít financovat programy, ve kterých se lidé hádají pro zábavu. Sledujte to.
.
Chci, abyste viděli něco, co není předpověď, ale potenciál. Chci se vrátit k lístku. (Smích.) Dalo by se říci, že v roce 1987 lidstvo zakoupilo lístek na setkání. A toto setkání má jméno – je to Nový Jeruzalém. Někteří z vás vědí, o čem mluvím. Město na kopci v míru. Jak se daří Izraeli, tak se daří Zemi… To je střed pozornosti. To je lístek, který máte. Mír! A vy jste čekali a čekali a čekali a čekali. Mysleli jste si, že už jste skoro tam! A najednou se to ještě zhoršilo. Nejen, že se to zhoršilo, ale našly se finance. (Smích.) Nemohou vyhrát, drazí, protože vy máte lístek. (Dojatě.)
.
Jak dlouho má cenu čekat? A co budete dělat? Budete jen tak spínat ruce? Přetrpíte to? Budete oběť přemýšlející, co se asi stane? Nebo budete držet lístek vysoko a říkat: „My si to zasloužíme! Přichází to, pojďme! Pojďme zjistit, jak porazit temnotu. Začneme u sebe. Staneme se jemnějšími jeden k druhému. Budeme se muset naučit, jak na mikroúrovni pracovat s makro-vědomím planety.
.
Jak dlouho to potrvá? Jak dlouho budete čekat? Příště, až se narodíte, když se reinkarnujete, pokud tato Země nebude ještě v míru… řeknu vám to ezotericky, metaforicky, metafyzicky – až se narodíte, budete držet jízdenku. Přijdete s tímto atributem. To je to, co budete chtít jako dítě. To bude vaše vášeň, a pokud vše, co uvidíte kolem sebe, nebude s tím v souladu, pak s tím budete bojovat. Budete bojovat pomocí toho, o čem víte, že to funguje – pomocí integrity, poctivosti, laskavosti, soucitu, činu. Je to nakažlivé…
.
To je faktor, který nikdo neočekává, protože není ve 3D. Není to proroctví, je to fakt. Přichází to a my to vidíme. Máte lístky, nezahazujte je. Netrhejte je. Nenechte se odradit. Vydržte, neboť věci nejsou vždy takové, jaké se zdají být. Znám vaše jména a jsem na vás hrdý.
.
A tak to je.
KRYON
.
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Dušan D. (www.kryon.webnode.cz a  www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.