8-2015 Kryon

Každou nohou v jiné energii

Kryon prostřednictvím Lee Carolla, Minneapolis, Minnesota, 2. srpna 2015

.

Zdravím vás, moji drazí, jsem Kryon z magnetické služby. 

Skrze váš záměr přijmout toto poselství se mění prostor v této místnosti. Vy lidé jste v tomto prostoru zvyklí na určitou realitu, která se teď doslova mění v jiný druh reality. Na krátkou dobu se tu děje něco, co bych rád nazval „bublinou svolení“. Když je tu totiž přítomna energie lásky a lidé dají této energii své svolení, pak se změní vše, co je v této místnosti. Vy se na to prostě jen díváte – na fyziku této místnosti, její realitu – a někteří z vás řeknou, že se dimenze tohoto prostoru změnila v dimenzi lásky. Pro ty, kteří možná tuto proměnu nepochopí, je to dokonalý popis: dimenze lásky.

.

Co se tu děje? Toto je workshop a to je něco jiného než seminář. Jsou tu lidé, kteří procházejí proměnou svého spirituálního života a přitom u nich dochází k „aha-zážitkům“. A tím největším z nich je ten, že jste milováni a že je o vás postaráno. Že vás Duch nejen miluje a pečuje o vás, ale že vás chce vést do další fáze. Kdo je Duch, kde je Duch? Nejdůležitější dnešní lekcí je, že všechno, co hledáte mimo sebe, je ve vašem nitru.

.

Dovolte mi na chvíli pohovořit o starých paradigmatech a pár dalších věcech, které se mění, a vy se je učíte „od-naučit“ (Kryon se usmívá). Rád bych, aby to bylo slavností, oslavou týkající se vás a rozdílů mezi včerejškem a dneškem. A myslím to obrazně: včerejškem jako starou energii a dneškem jako něčím úplně novým a odlišným.

.

Přestaňte hledat odpovědi mimo vás

Staré paradigma humanismu, dokonce i v duchovní oblasti, odděluje člověka od Boha. Je to přirozený pocit, že se cítíte být odděleni od božského, neboť koneckonců jste tělesní a to není to božské. A teď dochází k určitému smísení. Dnes vnímáte, že je správně oboje propojit. Je to dobrý začátek. Avšak pravdou je, že v nitru každého člověka božství vždy bylo. Sídlí v nitru a při narození si jej přinášíte ve své DNA. Tam je Bůh. To je to, co vás vede k hledání Ducha – sídlí totiž v nitru. Pokud byste požadovali nějaký seznam, pak by bod číslo jedna této lekce zněl: Přestaňte hledat odpovědi mimo vás.

.

Děje se to pozvolna

Druhé (staré) paradigma je následující: Stát se spirituálním je jako stisknout nějaký přepínač a vstoupit ze tmy do světla, z nevědění do vědění. Ostatně jste na to zvyklí. Když jste něčemu dřív nerozuměli a pak jste to najednou pochopili, stalo se to v jediném okamžiku a od té doby už to víte a vzpomenete si na to – už nikdy to nemůžete nevědět. Stiskli jste totiž přepínač z nevědění do vědění. A nyní se toto paradigma mění v něco, co je extrémně komplexní: ve váš vztah k Duchu v nové energii.

.

Na tomto workshopu byla dnes položena jedna otázka a došlo k ní záměrně, abyste teď mohli slyšet odpověď. Otázka přišla dokonale načasována ve správný čas. Co se to právě teď děje, co vás duchovně mate? Moji drazí, když jste se rozhodli vyřknout afirmaci, promluvit se svými buňkami, se svou innate, pak jste udělali všechno to, co jsme vás učili. A přesto nebyl přepínač stisknut. Staré paradigma říká, že se to mělo stát. Tady je odpověď. Neexistuje žádné takové přepnutí. Když jste se ve škole učili něco komplexního (nějaký obsáhlý souhrn učiva), došlo k okamžitému přepnutí? Až když jste si učivo lépe osvojili a někteří z vás skutečně zažili „aha efekt“, od té doby tomu rozumíte. Ale do té doby jste to po dlouhé měsíce studovali. Kdy tedy došlo k přepnutí? Kdy se to skutečně stalo?Když se do někoho postupně zamilováváte – kdy dochází k okamžiku přepnutí? Kdy k tomu skutečně dochází – na začátku, na konci, uprostřed? Tím chci říci, že skutečně stojíte jednou nohou ve staré energii a druhou nohou v energii nové. Do jedné energie jste se narodili, do té druhé se posouváte. A v této situaci je stará duše se všemi těmi zkušenostmi jednou z mála lidí na planetě, kteří to dokáží uvést do rovnováhy.

.

Otázka, která byla dnes položena, zní: „Když učiníte nějaké rozhodnutí, proč se zdá, že to probíhá pořád stejně a vy musíte své rozhodnutí znovu opakovat, protože stará energie stále ještě působí, klade odpor a tiskne tlačítko?“ (Vyvolává staré naučené reakce – pozn. překl.) Odpověď zní: „Protože se to děje pozvolna, postupně, moji drazí. Přál bych si, abyste si přestali dělat emocionální a intelektuální výčitky v souvislosti s novými tématy, kterými se teď zaobíráte. Dnes jste se (na workshopu) naučili fyzikální věci, vnímali určité energie a to by ve vás mělo vzbudit zvídavost a fascinovat vás. Přitom jste však nepřekročili žádný most a nedošlo k žádnému k záblesku poznání, jak se z vaší současné situace přesunout jinam… Nějakou chvíli to potrvá. Každá životní cesta každého jednotlivce je hluboce ctěna. Zatímco tu sedím, cítím vůči vám všem radost a chci vám pogratulovat. Duch tyto věci vnímá. Přes závoj k vám od Stvořitele pronikají určité emoce jako je radost, smích, emoce, oslavování… všechny části světla, které pro vás máme.

.

Toto poselství je poselstvím oslav. A také poselstvím, které říká: Pozor, není to tak, jak si myslíte… není to tak, jak si myslíte. Rád bych, abyste se naučili tancovat, a to se také nenaučíte hned. Učíte se jednotlivé kroky a spojujete je s hudbou. Pak přijde okamžik, kdy řeknete, že už jste dostatečně pokročili – přesto ještě budete klopýtat nebo na vás bude hudba příliš rychlá či hlasitá. Ale pravidla znáte, že? A zatímco se učíte tanci, bavte se. Dokonce i během učení může být hudba krásná. Možná šlapete po nohách svého partnera, ale učíte se tancovat. Možná si šlapete i po vlastních nohách, ale učíte se tancovat. (Kryon se směje.) A to je báječné.

.

Všechny systémy pracují

Přesto budete stále ještě stát jednou nohou ve staré energii a tou druhou v nové energii. V ní se teď právě nacházíte. Myslíte si, že Duch to neví? To je další bod. Kdybychom měli pojmenovat tento seznam o třech bodech, měl by název: „Všechny systémy pracují“. Duch ví, co právě děláte, stejně jako vaše innate, protože jste vyjádřili svůj záměr a promluvili ke svým buňkám… innate to ví. Průvodci nezmizeli v temnotě. Člověk si pomyslí: „Ach, zapomněl jsem mluvit se svými průvodci.“ Ne, nezapomněli jste, protože v okamžiku, kdy jste otevřeli dveře a dali své povolení, začaly všechny systémy pracovat – všechny o tom vědí. Všechny buňky ve vašem těle, innate, průvodci… všichni vědí, co děláte. Neintelektualizujte si příliš lásku Boha. Neintelektualizujte si příliš sami sebe a svou cestu k moudrému člověku. Neptejte se „Kdy? Jak? Jak dlouho? Jak moc?“ (Kryon se směje.)Prostě se to děje a nastane to tehdy, až to pro vás bude nejpříhodnější.

.

Tady v místnosti jsou vnímaví a chápaví lidé – víte, ke komu hovořím, že? Tyto informace obdržíte jinak než ti, kteří nejsou natolik vnímaví. Je v pořádku být méně chápavý. Prostě to jen získáte jiným způsobem a trochu později – jako se to stalo mému partnerovi. (Kryon se usmívá.) Je tu velká láska k vám a k vašemu procesu. Mezi tím, kdo víc vnímá, a tím, kdo méně chápe, existují jen odstíny schopnosti přijímání a procesu (porozumění). To je vše, není to dobré nebo špatné, úctyhodné nebo ostudnéJsou to jen odstíny vnímavosti, to je vše. Jaký důvod k oslavě! Někteří tancují lépe než ostatní, jiní při tanci jen sedí, ale všichni jsou milováni stejnou měrou.

.

Zatímco přecházíte ze staré energie, na kterou jste byli tak dlouho zvyklí, do nové energie a jste při tom konfrontováni s různými tématy a problémy, nejlepší, co přitom můžete udělat, je, že se celou tu dobu budete smát sami sobě. (Kryon se směje.) Až zas u vás někdy dojde ke stisknutí tlačítka (vyvolání staré naučené reakce – pozn. překl.), kdy vás něco skutečně rozčílí, přestože jste si mysleli, že už jste se z toho dostali, že už jste to překonali, pak vás vybízím, abyste se tomu nahlas zasmáliOdstraní to všechny nepříjemnosti. Tak působí smích, soucit a oslava. Všimli jste si, že když jste na nějaké oslavě a tancujete – aniž by vaše chování ovlivňoval nějaký nápoj – tak to stále ještě vnímáte, že? Tak dlouho, než se začnete radovat a maximálně si to užívat. Vyzývám vás, abyste si rekalibraci užívali. Je to možné. Je to jedno z tajemství, jak je možné projít cestu ze staré do nové energie.

.

Oslavujeme to. Každý z vás je tady z nějakého důvodu, jinak byste tady tento den nevydrželi – o tak nádherném víkendu s počasím, které tu často nemíváte – v místnosti bez oken. To se děje z určitého důvodu a ukazuje to váš záměr. A já vám říkám: Už to samotné Bůh vidí. To, co nazýváte Tvořivým Zdrojem, svou božskou částí, je Bůh. Co děláte, je viděno, chápáno a uznáváno. Mysleli jste si, že to nevíme? Rád bych, abyste vnímali vděčnost, krásu, oslavu. Jste na cestě. A na této cestě existují různé fáze – víme to. Je v pořádku být zmatený – víme toTo jediné, co není v pořádku, je, že pochybujete sami o sobě. Protože my o vás nepochybujeme.

.

Procházíte transformací a nikdo nedrží hodinky v ruce a neříká, jak rychle jdete nebo se ztrácíte, zda to zvládnete nebo ne. Vy to zvládnete! Vás záměr být tady stačí! Váš záměr říká všem kolem vás – průvodcům, intuici, innate, nám – že jste se rozhodli kráčet vpřed. A to úplně stačí. Rád bych, abyste se uvolnili a věděli, že to úplně stačí. Výrok „všechny systémy pracují“ znamená, že tyto systémy ve vašem těle rozpoznávají, co děláte, a spolupracují. Je možné, že tělo je natolik připraveno, že stačí jen vyslovit záměr? Někteří říkají: „Tomuto procesu skutečně nerozumím. Je pravda, že s takovým málem je možné dosáhnout tolika věcí?“ Ovšemže ano.

.

Vědomý záměr je mocný

Uzavřu to následujícím: Jedna z nejstarších léčebných metod na planetě je homeopatie a je to jeden zázrak záměru. Rád bych, abychom se na to podívali blíž. Tinktura je sestavená se záměrem a pečlivě promíchaná homeopatem. Obsahuje jen miliontinu „částečky“ zamýšlené substance, pak se podá pod jazyk a systém ji ihned přijme. Lékařští odborníci tvrdí, že je to příliš málo, aby to mohlo vyvolat nějakou chemickou reakci. Pokud jste součástí systému alopatické medicíny, namítli byste: „To nemůže fungovat, přinejmenším v tomto systému.“ A přesto to funguje. Buňky ve vašem systému jsou natolik jemně vyladěné na váš záměr, že i jen miliontina částečky toho, co vám bylo vloženo pod jazyk, postačí, aby se celé vaše tělo skrze záměr samo posílilo a začalo se uzdravovat.

.

Uzdravující síla homeopatie je proslulá. V některých zemích je známou skutečností, že to funguje. Víte, že to tak je. A tím jsem vám dal zároveň odpověď na vaši otázku: „Je možné, že váš vědomý záměr může působit stejně?“ A já říkám: Jaký je v tom rozdíl? Jděte a zkoumejte, zda mám pravdu. Vědomý záměr je stejně mocný jako ta tinktura pod jazykem, pokud ne víc. Jen jste svému tělu sdělili, kam se chcete ubírat. Nuže, nepřestávejte mu to sdělovat – je to důležitější pro vás než pro vaše tělo, abyste si to sami častěji poslechli a tím si připomínali, co jste se dnes naučili.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva.

A tak to je.

KRYON

.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - MP3 – „One Foot in each Energy“ 25:03 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět