8-2016 Kryon

Ztělesnění boha – část 1

Tento živý channeling Kryona byl přijat ve Fairfieldu, Iowě, 13. srpna 2016

.

Zdravím Vás drazí, Já jsem Kryon z magnetické služby.

Hlas, který slyšíte, vskutku představuje energii Tvořivého Zdroje. Pro někoho je to Bůh, pro někoho Duch, jakkoliv ho chcete nazvat. Již jsme hovořili o tom, co Tvořivý Zdroj je (a co není…) – milující Zdroj, který vás zná. Pro někoho je až neuvěřitelné, že by člověk mohl být znám jedné (nebo více) „polévce“ stvoření, která je zodpovědná za uvedení Vesmíru do pohybu. A důvodem pro tento až “osobní dotek“, jak byste to mohli nazvat, je to, že část Stvořitele je ve vás. Už jsem vám to sdělil dříve. Ten systém je celistvý, jelikož vy jste kousky Boha. Je to důležité, zvláště v této nové energii. Opravdu už jste to poznali a plně procítili?

.

Vraťme se zpět ke starodávným a podívejme se, co by vám pověděli třeba o tom, jaký byl první organizovaný duchovní systém na planetě před tisíci lety. Jaká byla jejich první intuice o tom, kdo jsou lidé ve skutečnosti? A odpověď na to zněla – Bůh uvnitř. Existují zde stále ještě kultury, a mnohé z nich představují milióny jednotlivých lidských bytostí na této planetě, které by vás pozdravily „Namasté“ – uvědomění si toho, že „Bůh ve mně zdraví Boha v tobě“. Bůh ve vás tedy není žádný neznámý pojem. Uvědomujete si to spojení, které je nyní možné?

.

Drazí, s DNA, která pracuje na takové úrovni, v jaké je nyní, ta snadnost toho všeho, tím, jak postupujete vpřed a tím jak jste v souladu při rozvíjení svého Božství, které je na dosah ruky, tak se jako první stane to, že to spojení se bude vylepšovatBůh uvnitř se stává zároveň i Bohem vně, tak jako je tím vnitřním. Ale nyní chci, abyste skutečně a opravdu rozpoznali, že jste přišli na tuto planetu se Stvořitelem uvnitř. To dává smysl a je to logické pochopení testu planety, že sem duše musí přijít a pracovat na problémech – Stvoření musí být v každém z vás. A je-li tomu tak, zeptám se vás na velkou otázku tohoto večera: „Když usednete k meditaci, když usednete k modlitbě, když uctíváte Boha, proč zvedáte ruce a modlíte se k někomu jinému a ne k Bohu ve vás?“ Lidstvo si v této NOVÉ energii musí začít uvědomovat, že cesta k budoucnosti není o projektování si ven, ale o zvnitřňování. Podívejte se na to, co se dělo a co se pak z toho stalo – Bůh uvnitř, tak jak ho vnímali starodávní, se proměnil do Boha tam „venku“. Nejenom že to vymazalo Boha z vašich těl v této společnosti, ale lidské bytosti se zároveň staly  nepotřebné, bezcenné, zasluhující si jen to špatné, které se musí ponižovat a plazit, aby si jich Stvořitel vůbec všimnul. To je disfunkční a poskytuje vám to medvědí službu celému těluBůh je uvnitř.

.

Evoluce lidského ducha ovlivní velký katalyzátor a tím bude důvěra, která začne aktivovat vnitřní kompas. Vaše vědomí až do tohoto bodu mělo vždy nedostatek sebeúcty. Bůh uvnitř je nádherný koncept, ale nikdy nepřetrval. A nyní vás začínáme žádat, abyste vytvořili něco, co bude vámi pochopeno, ale nebylo to vámi praktikováno, myšlenka, která říká, že jste opustili to Božské, protože vy jste se už narodili velkolepí. A je tomu tak. Při vašem prvním nádechu duše vstoupila do vašeho těla – všechno to plánování, které vás sem přivedlo, tvoří tu velkolepost, krásu, kterou Duch a Bůh vidí jako nádhernou, ale vy stále ne. Nyní nadešel čas, abyste začali přehodnocovat, co tam je. Vnitřní kompas je mnohem víc než jen intuice, je to Bůh uvnitř každé jednotlivé lidské bytosti, který vás žádá, abyste ho aktivovali.

.

Vy se pořád cítíte vinni, stále máte nějaké předsudky a dokonce i při meditaci hledáte „vnější“ zdroj: „Drahý Duchu, toužím po tamtom, pomoz mi s tímto… drahý Duchu, miluji Tě…“ Co kdybyste to zvnitřnili? A nazvali to, čím to je. Ve starší energii jsme vás učili, že ta nejlepší otázka, na jakou se kdy můžete Boha zeptat, je: „Řekni mi, co potřebuji vědět.“ A nyní vám sdělujeme, že ta otázka je stejná – jen se na to začnete ptát Boha uvnitř. Zvnitřnění tohoto znamená, že když usednete k meditaci, jako první uctíte své tělo, protože tam sídlí Bůh – v každé jednotlivé částečce DNAVe stovkách biliónů kousků – tam všude je Bůh.

.

Existuje váš kousek, který je kvantový. U této velmi malinké části molekuly DNA bylo prokázáno, že má kvantové vlastnosti, což je pouze část toho, o čem hovoříme. Je v tom víc, než byste si mysleli. Pokud je Bůh uvnitř vás, můžete se posadit a meditovat, a začnete přitahovat, co potřebujete jako svůj vnitřní kompas, protože v tu chvíli voláte Zdroj, který tu vždy byl. Ne ten Zdroj, který sedí na obloze, ale Zdroj uvnitř. A aby to pro vás bylo snadnější, možná byste mohli změnit způsob, jakým hovoříte a přemýšlíte, a možná byste mohli začít takto: „Drahý Duchu ve mně, řekni mi, co potřebuji vědět? Zaktivuj můj vnitřní kompas, abych byl schopný ucítit směr a už ne strach. Drahý Duchu ve mně, utlum ten strach, který mám z čehokoliv. Drahý Duchu ve mně, ukaž mi mír, který přináší veškeré pochopení, protože se obávám. Drahý Duchu ve mně, mám strach, aktivuj to, o čem vím, že je uvnitř mne, aby každá jednotlivá buňka mohla cítit to, o čem vím, že tu je. Já jsem věčný, dej mi mír a klid a učiň tak nyní.“

.

Už se vám někdy stalo, že vaše vědomí dokázalo komunikovat se Stvořitelem uvnitř vašeho těla? Pohlédněte na tuto cestu, kterou jste všichni ignorovali tím, že jste ho hledali na jiných místech. Už jsme o tom hovořili dřív, v současném scénáři jste se nějak dostali do bodu, kde jste eliminovali Gaiu a vytvořili jste si nedokonalého Boha – Boha, který vás natolik „miluje“, že kdybyste řekli nějakou špatnou věc, šli byste za to do pekla. Tohle není Bůh. Udělali byste to vaším dětem? Tohle není Bůh! Uvnitř vás je úplný motor; je to tam všechno. A nyní nadešel čas, abyste to vzali, zažehli jiskru a skutečně to spatřili. Je možné, že každá jednotlivá buňka vašeho těla ví, o čem teď mluvím?

.

Hovořili jsme o „poli“, předali jsme vám dva hlavní channelingy o laskavosti tohoto pole, někteří to pojmenovali „nasednutí do vlaku“. Existuje fyzikální pole, které chce harmonii, které skládá věci dohromady, ve své touze po synchronicitě, my jsme to dokonce nazvali fyzika s postojem, jelikož to vlastně není vůbec fér, není to neutrální – je to milující! A v této nové energii to nyní začnete vnímat, jak se to samo bude manifestovat pokaždé, když o to požádáte. To je ten vítr ve vašich zádech. Konečně! Tohle je pomoc, o kterou jste žádali. Konečně! A nepřichází to z oblohy, ale úplně běžnou fyzikou, která je měřitelná. Na vašem dvorku je realita, která vám chce pomoci zaktivovat vnitřní kompas. Probudíte se ve tři hodiny ráno, v půl čtvrté, vím, kdo je zde (toto čte), a někteří z vás přemýšlejí: „Tak, a o co se budu strachovat teď?“ (Kryon se směje.) Protože to je ten vzorec, že? Po mnoho, mnoho let jste si shromažďovali obavy a strachy, udělali jste si seznam „špinavého prádla“ a potom jste to předložili Bohu. Ach, to je tak lineární!

.

Co kdybyste se probudili ve tři hodiny ráno a řekli: „Děkuji Ti Duchu (uvnitř), že jsi mne vzbudil… Drahý Bože ve mně, ukaž mi proč, jsem vzhůru. Aha, chápu – to abys mne mohl držet za ruku a řekl mi, že mne miluješ, takže se tedy mohu vrátit zpět do spánku a být mnohem klidnější než kdykoliv předtím, děkuji Ti, Bože uvnitř…“

.

Neexistuje nic, žádná věc, která by byla příliš velká pro Boha ve vás. Nezáleží na tom, co cítíte, je jedno, jak moc se znepokojujete, nezáleží na tom, o čem si myslíte, že se možná nikdy nezmění nebo čím si teď zrovna procházíte, je zde most k Bohu ve vás, který to vše vymaže, a mírumilovná řeka lásky vámi bude protékat, tak jako nikdy dřív. Lidé to ve vás uvidí – lidé, kteří zažívají tytéž věci, kterými jste si museli projít vy, to ve vás spatří, protože vy jste si to osvojili, objevili jste, kde je Bůh. A ironií je, že pokud se navrátíme do minulosti, samotní starodávní to takhle dělávali celou dobu a vy se nyní znovu probouzíte k jednomu z nejopravdovějších poznání lidství. A ani to nebylo schované. Je to jenom o tom, že jste se museli dostat do bodu, kde to chcete vidět a probudit. Část duchovního probouzení se v této nové energii, je o uvědomění si těch věcí, které jsou zde, ale vy jste je dříve neviděli. A vy náhle přijímáte koncepty, o kterých byste dříve ani neuvažovali, a budete mít myšlenky, jež patří vám a nejenom duchovním učitelům nebo channelerům. Nástroje pro to všechno, o čem hovoříme, už jsou tady. Jen dlouho „spaly“. Celá představa probouzení se ze spánku, není už jen metaforou, je skutečností. Tak je to vnímáno. Vyjdete z místnosti s novým uvědoměním, možná i dokonce s novým přístupem – přestanete hledat odpovědi venku, protože jsou po celou dobu ve vás. Meditujete tak, jak jste vždy meditovali, ale teď nacházíte vnitřní rovnováhu, což se projeví venku – ve vašich činech, ve vašem vědomí, v tom, jak jednáte s ostatními, v tom, jak zdravíte Boha ve vás nebo v každém, koho potkáte na své cestě.

.

Hovořili jsme již tolikrát o soucitných činech, mluvili jsme o změně vědomí, která promění vaše činy, sdělili jsme vám, že to vede ke zdravým věcem a představuje to delší život. Tohle je vývoj nové lidské bytosti! Avšak toto je “přeskočení té překážky“ – poslouchejte, jak meditujete a modlíte se, přidejte slovo “uvnitř“ / “ve mně“ pokaždé, když se zmíníte o Duchu, pokaždé když zmíníte Boha. „Drahý Bože uvnitř, drahý Duchu ve mně,“ a vaše tělo si na to bude zvykat, bude si to osvojovat a pochopí, že poznáváte Božského Stvořitele ve vašich buňkách.

.

To je krok číslo jedna k tolika věcem, které vlastníte, o kterých jste si nikdy nemysleli, že je můžete provést. Teď vím, kdo je v této místnosti, kdo toto poslouchá (a čte). Co držíte, právě nyní, a co vás natolik trápí, že vám to vytváří obavy a strach? Co to přesně je v lidské povaze, že vás to nutí projektovat si to “strašlivé“ do ještě něčeho mnohem strašlivějšího? (Kryonův smích.)

.

A tak, ať je to cokoliv, čeho se bojíte, tak jste to učinili ještě strašlivějším. Tohle je myšlenkový vzorec staré energie, který bude zcela a úplně vymazán tím “Drahý Bože ve mněTemnota nemůže existovat, když vládne láska. Nenávist zde nemůže existovat, když vládne radostAni smutek nemůže být tam, kde je smích králem. A toto je učení dneška, roku, století. Změnili jste směr „Drahým Bohem ve vás“ a připojujete se tak ke starodávným, kteří to znali už od počátků, jelikož to bylo intuitivní. A potom, až budete mít čas a když si to budete přát, chci, abyste vyšli ven, tam, kde jsou stromy a země, ne cement, tam, kde se vaše chodila, mohou dotýkat země a můžete říct něco, co si Gaia přeje slyšet už po staletí. Chci, abyste řekli: „Bůh ve mně říká – vítej doma…“ Začnete nabírat energii od samotného zdroje Gaii, protože to je váš partner tady, nemůžete bez ní přežít. V oblastech, kde je hodně farmářů a zeptáte se jich, oni budou vědět. Farmáři mají ve zvyku chodit bosí tam, kam by nikdo jiný nešel. (Kryon se směje.)

.

Vy byste se jich zeptali: „Proč to tak děláš?“ A oni by vám odpověděli: „ Protože chci cítit hlínu mezi svými prsty, protože tak mohu vnímat energii Země, božství a co konejší mou duši…“ To je krok po “Bohu ve vás“. Nezáleží na tom, kde žijete, můžete to udělat. Můžete jít tam, kde je půda a uskutečnit to. A já vám povím, obdržíte odhalení energie, když znovu začnete zahrnovat Gaiu… Ovšem, drazí, jako první je „Bůh ve vás“.

.

Ztělesnění toho, kde a jak koná Bůh, obrácení reality dovnitř, je klíčem. Věděli jste, že když tohle začnete uskutečňovat, vaše biologie se začne posouvat? Věděli jste, že vaše chemie se začne měnit a věděli jste, že laskavost pole bude mít větší důsledek na vaše zdraví? Protože najednou jste spojení s tím, s čím nikdy předtím. Je-li Bůh “tam venku“, jak byste mohli přijmout zodpovědnost za vlastní vaše zdravíJe-li Bůh venku, jak byste mohli mít vnitřní mír?

.

O čem to celé je? Proč existujete? Logika toho by měla být jasná – protože zde není nic vnějšího. Bůh jste vyA vaše vědomí kolektivně změní planetu, protože vy (všichni) jste Bohem.

.

Je toho víc – budeme pokračovat jindy. Drazí, jak tu sedíte a posloucháte (a čtete), vy všichni, chci, abyste věděli, že tato zpráva je tak naplněna… – neexistuje slovo pro popsání lásky, kterou teď můj partner může vnímat, není zde žádné slovo k popsání toho, jak moc je Stvořitel vaší součástí, je zde vzájemné plynutí lásky, která teď proudí z druhé strany závoje přímo k vám! Když rozpoznáte, pochopíte a zvnitřníte Stvořitele. Dokud byl “mimo“ vás, byl jenom tak v tichu. Když ho přijmete do sebe, budete žít déle. Když to uchopíte, začnete být celiství.

.

Já jsem Kryon a neříkal bych vám tyto věci, kdyby tomu tak nebylo.

Nový člověk pomalinku přichází.

A tak to je.

Kryon

.

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - „Externalizing God – 1“ – MP3 22:15 min

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Zuzka Š. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět