8-2017 Kryon

Načasování

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem ve Stamfordu, Connecticut, 13. srpna 2017

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Večer na konci workshopu je jiný než předešlý den, protože jste se vzájemně poznali a možná i diskutovali o svých problémech. Je tu teď víc soudržnosti (coherence). Toto slovo znamená spojení, ať už spojení mezi jednotlivými částmi vašeho těla nebo spojení mezi dvěma jedinci. Můžete ji vnímat a je snazší ji vnímat, než definovat. Soudržnost vzniká, když začínáte chápat, že je tady v místnosti energie – energie, která miluje každého z vás. Spojení je úplné, když si začnete vizualizovat stříbrnou šňůrku lásky, soucitu a tvoření, která existuje mezi vámi všemi a získáte tak úplný obraz skládanky.

.

Soudržnost

Jednoho dne začal můj partner channelovat a cvičil se v tom. Viděl jiné channelery a nevěděl, která metoda je správná nebo co má dělat. Seděl na židli, zavřel oči, jak to viděl u mnoha meditujících. To byl začátek. Nedělo se nic mimořádného, dokud nezačal channelovat před většími skupinami. Začala se rozvíjet energie, ne u mého partnera, ale ve skupině kolem něj, jak se společně začala vytvářet soudržnost. Soudržnost vznikla spojením mezi lidmi a Tvořivým zdrojem, zdrojem spojení. V tomto okamžiku se můj partner rozhodl otevřít oči a od té doby už to nikdy neudělal. Úplně ho to rozrušilo, vyvedlo z míry a přerušilo channelování a jeho spojení, protože nebyl připraven na to, co uvidí. Spatřil, jak se mezi lidmi pohybuje světlo, viděl barvy kolem lidí, viděl proces soudržnosti, soucitu, spojení, lásky, ať už to nazvete jakkoli. Bylo toho na něj moc, a přestože tvrdil, že není žádným jasnozřivcem a nedokáže vidět žádné energie, během onoho channelování je uviděl. Od té doby už nikdy oči neotevřel, aby tím nepřerušil channelování. Nedokázal pojmout to, co viděl, nenašel souvislosti, nedokázal to nikam přiřadit, a dokonce na pár okamžiků pocítil i strach. To, co tehdy uviděl, bylo božství mezi lidmi.

.

Rád bych, abyste vnímali, co tehdy uviděl, a také se z toho trochu poučili – skutečný rozdíl mezi starším a novým vědomím, mezi dobou temnoty a dobou světla, mezi tím, co bylo před rokem 2012 a co je teď. Pro některé z vás je tento velký rozdíl zjevný. Část toho prožíváte teď v této místnosti. Propojení mezi jedinci je snazší, když zboříte bariéry a zkoušíte v každém kolem vás vnímat a vidět Boha. Dokážete sedět vedle někoho cizího a absolutně vědět, že jste propojeni? Jste propojeni, protože duše jsou tak velké a vzájemně se přesahujíEnergie je něco kolektivního a vy se začínáte vzájemně vnímat, přestože se neznáte.Drazí, rozdíl mezi tím starým a tím novým je, že je mnohem víc soudržnosti mezi vámi a centrálním zdrojem. To znamená, že ve staré energii jste byli osamocení, museli jste si své skládanky zpracovávat sami a pokoušeli jste se zjistit, co máte udělat. Nová energie a Světlo vám začíná dávat smysl soudržnosti se vším kolem vás, se všemi skládankami a lidmi kolem vás, a dostáváte tak zpětnou vazbu. Ve staré energii jste si nikdy nebyli jisti, nevěděli jste to, měli jste pochyby, byli jste nejistízatímco v nové energii vám všechno dává různé náznaky. Dám vám příklad. Mluvíme s vámi. Mluvíme k vám v různých situacích různými způsoby. A ti, kteří jsou zvyklí na starou energii, jsou z toho stále ještě zmatení a nechápou, co říkáme.

.

Načasování

Rád bych teď promluvil o načasování (timing). Každý z vás je součástí velké skládanky lidstva na této Zemi. Jen vy, pracovníci světla a staré duše, máte svou skládanku složitější než většina ostatních lidí. Protože se probouzíte a osvojujete si skutečnost, že teď je mnohem víc světla než dříve, a ze všech lidí jste to vy, kdo víte, jak s tím zacházet, protože jste na skládance světla a tmy pracovali už eony. Na Zemi přibývá obyvatelstva, což by vám mělo napovědět: Odkud ty nové duše přicházejí? Pocházejí z pole (poolu) duší, které tady ještě nikdy nebyly, a tak to budete vy, kdo je budete vést a usměrňovat. Nebudete jim však dávat žádná školení, ale předávat soudržnost, lásku, soucit a pochopení.

.

Chtěl bych teď promluvit o načasování. Jste jedineční a každý z vás, staré duše, máte svou vlastní cestu. Co uděláte se svým životem, právě teď? Když se podíváte – vy, tady v místnosti nebo vy, posluchači (a čtenáři) – kolem sebe, zjistíte, že každý má svou odlišnou historii. Jak vám tedy můžeme předávat instrukce o tom, abyste věděli, zda jste ve správném čase na správném místě, zejména těm z vás, kteří mají „nutkavý pocit“, že musí „něco“ určitého dělat? Podívejme se tedy na tento nutkavý pocit.

.

Drazí, nehraje žádnou roli, co toto „něco“ je, protože vás to vede k vyrovnanosti, k pomoci druhým nebo sami sobě, nebo jde o ukazování vašeho světla, které nesete. Téměř všichni z vás si takovou otázku kladou, ať už se týká toho, jak byste měli vychovávat své dítě nebo jak byste měli napsat nějakou knihu. To jsou zásadní témata, která způsobují rozdíly v životě každého z vás, protože o nich přemýšlíte, protože se na to ptáte Ducha nebo ostatních pracovníků světla, protože sedíte tady v místnosti nebo později posloucháte (čtete) tento channeling. Existuje tolik projektů, skládanek a témat. Pojďme si o těchto projektech promluvit.

.

Jízdenka na vlak jako metafora

Ve staré energii jsem vám předal jednu metaforu: dostali jste jízdenku na vlak. Je to metafora pro to, že dostanete nějaký podnět nebo popud něco udělat. A často jsme vám říkali, že tento popud ve vás vyvolá naučenou reakci. Dosud jste si vytvářeli naučené reakce, zvyky, které pocházely z popudu jiných autorit od počátku věků. Když vám otec řekl, že si máte uklidit svůj pokoj, kdy myslel, že to máte udělat? A proto je stejná i vaše reflexivní reakce na podnět od Ducha přicházející skrz intuici něco udělat, totiž: Udělej to hned! Tímto způsobem na sebe sami tlačíte, naléháte. Tohle je aspekt staré energie, který jsme vám už před léty ukazovali a vysvětlovali. Nyní nastal čas pro novou metaforu.

.

Dostanete jízdenku na vlak a odložíte ji do nějaké krabice. Ve staré energii tato krabice znamenala: „Nevím, jestli tady ten vlak vůbec staví. Kdy přijede? Možná čeká na jiném místě? Zmeškám ten vlak. Musím hned něco podniknout a být připraven.“ Tento podnět mi sdělil, že mám něco udělat. Dostal jsem informaci a vím, že je správná: že mám napsat knihu, že mám jít tam či onam, že mám vybudovat léčebné centrum, že mám nakoupit půdu, že mám promluvit s tou nebo onou osobou, že se mám spojit atd. To je ten vlak a vy jste v krabici a nemáte ani ponětí. A tak na sebe tlačíte s tím výsledkem, že něco uděláte v naprosto špatném okamžiku. Pak vyjdete z krabice a uvědomíte si, že to nefungovalo. Začnete si předhazovat, že jste nevěděli kam a kdy jít na vlak a že jste jej zmeškali. Taková je lidská přirozenost. Pokud tu ten vlak není, pak věříte, že jste jej zmeškali. Nikdy si neřeknete: „Ještě nepřijel.“

.

Dovolte mi, abych vám teď představil novou energii. Dostanete jízdenku a neodložíte ji do krabice, protože teď jsou koleje osvětlené. A tak tady stojíte s jízdenkou v ruce a čekáte na ten vlak, nebo ne? Pokud vlak ještě není na kolejích, pak je to naprosto dokonalý a jasný signál pro vás, že ještě nenastal ten správný čas! Nenastoupíte do vlaku, který tu ještě není. Rozumíte tomu? A až pak vlak přijede, pak do něj nastoupíte a začnete se svým projektem, nebo jej ukončíte nebo zpracujete. Protože pokud vlak na kolejích nestojí, znamená to: Ještě pro to nenastal správný čas, i když jste si to plánovali. I když si u svého projektu myslíte, že byste jej mohli nebo měli co nejlépe udělat nebo že je to právě teď vhodné a účinné, nehraje to žádnou roli, pokud tu vlak ještě není. V nové energii tedy platí důležitá věta: Podívej se na koleje a rozpoznej pro sebe signál, dostaneš zpětnou vazbu, zda už ten okamžik nastal nebo ne. Nejste přitom v krabici a neděláte si starosti, ani si nekladete žádné otázky, nýbrž stojíte a díváte se na kolej. A pokud tu vlak není, znamená to: Buď trpělivý. Naplánuj si jiný čas. Počkej chvíli, protože vlak už přijíždí – podívej, máš přece jízdenku. Tou jízdenkou je vaše intuice, která vám napovídá, že máte něco udělat. Protože teď v této nové energii je to něco nádherného, co vám říká: Jste mimo krabici a díváte se na koleje. Nevytahujte na světlo stará paradigmata, která například tvrdí, že to nevíte, že to nebude fungovat nebo že jste uvízli – ne, nic z toho nepřipusťte. Ten vlak tu prostě jen ještě není. Jak je to jednoduché! Prostě tu ještě není.

.

A teď se zeptáte: „Kdy přijede?“ Přijede tehdy, až nastane správný okamžik, až se skládanka zcela doplní, až se věci kolem vás pohnou natolik, aby to fungovalo. Nechcete začínat něco, při čem si znovu „nabijete nos“, protože ostatní na to nebyli ještě připraveni nebo nemáte úplné informace. Nechcete něco takového začít. To jsou věci staré energie, které jste už prožili, drazí, každý z vás. Když se to dělo dříve, provedli jste „falešný start“, protože jste byli v krabici, dostali jste nějaké informace a hned jste na ně reagovali. To je to, co lidé obvykle dělají. Teď však dostává stará duše moudrost a intuici a říká přitom: „Líbí se mi tyto informace, ale vidím, že vlak tu ještě není. Drahý Duchu, ukaž mi, až pro to bude správné načasování. Drahý duchu, až ten vlak přijede, dej mi to jasně vědět. To pak bude okamžik, kdy začnu jednat a uskutečním své záměry, své plány a kdy ke mně přijde všechno to, co má ke mně přijít. Namísto toho, abych sám na sebe vyvíjel tlak, dělal si starosti a ptal se, proč se nemohu pohnout z místa.“ Vysvětlil jsem to jasně? Je nádherné, že tu je světlo, které ohlásí, že vlak přijel. Přeorganizujte si své plány, abyste je koordinovali s poselstvími, která vám jsou tak jasně předávána. Neinterpretujte si poselství špatně, ale nahlížejte na ně takové, jaká jsou. To je nové, že máte vedení, které vám naznačuje, kdy pro vás věci budou fungovat a kdy ne. Pokud na to tlačíte a ono to nefunguje, pak přestaňte! Zastavte se a čekejte, dokud nepřijede vlak.

.

Dosud nikdy neexistovala doba jako je tato, kdy se ve vás takto projevuje schopnost jasně rozpoznat, kdy se dát do pohybu. Avšak mnozí z vás to ještě nechápou. Teď máte možnost vystoupit z krabice, osvojit si mé poselství a akceptovat úžasné světlo Ducha, které vás chce vést na správná místa, které vás vytahuje z krabice a pomáhá pochopit, že situace, se kterými se setkáváte, nejsou náhodné. Přinášejí vám poselství: Jdi! Zastav! Čekej! Nikdy předtím to nebylo tak jasné. Ještě jednou opakuji, že ve staré energii jste si jen pomysleli, že jste se zasekli, uvízli na místě.

.

Stříbrné vlákno

Rád bych teď, abychom z tohoto bodu pokračovali další informací. Duch je s vámi spojen nádherným stříbrným vláknem, s každým z vás. A toto metaforické stříbrné vlákno se nikdy nepřetrhne. Pokud byste je chtěli vidět nebo využívat, je to vaše svobodná volba. Avšak v okamžiku, kdy je uvidíte a uchopíte, začíná komunikace. A protože je stříbrné vlákno spojené s vámi se všemi, můžete kolektivně dostávat simultánní poselství, které vás přivádí k soudržnosti a vede k tomu, že se dějí a budou dít věci, které se na této planetě nikdy předtím neděly. A až soudržnost mezi lidmi dosáhne i poměrně malé hodnoty, nastane na Zemi mír, neboť soudržnost je porozumění soucitu mezi všemi lidmi, že se už nikdy nebudete záměrně vzájemně zabíjet.

.

To je moudrost a přichází prostřednictvím Světla, které se stane vaším. Řeknu ještě následující a neměli byste to špatně pochopit: jde to dva kroky vpřed a jeden zpátky. Teprve jste tento proces začali, a proto možná na planetě uvidíte věci, kterým nebudete rozumět. Ale vězte, že toto Světlo, které sem proudí, zatřese se vším a planeta nebude už nikdy taková, jaká byla, ani nebude reagovat tak, jak dřív reagovala. Musíte však projít všemi těmi výkyvy, abyste věděli, co chcete a co nechcete.Stále ještě není na palubě dost starých duší, aby to mohlo proběhnout hladce. Proč tedy nenastoupíte na palubu, když tu toto slyšíte a chápete, že probouzení do Světla je probouzením do delšího života, k menším obavám, k menšímu strachu a více řešením. Je to probouzení ke stříbrnému vláknu, která vás spojuje s celým lidstvem a Tvořivým zdrojem a vždy spojovalo. Podívejte se na domorodce a prastaré, v co věřili, co věděli a jak žili. Neboť oni uctívali své předky, což je jiný způsob, jak říct, že od nich získávali moudrost, kterou jim předkové věnovali. Uctívali Zemi, to znamená, že chápali spojení mezi Gaiou a lidstvem. Dýchali vzduch, který jim Gaia poskytovala, a děkovali za to. Mezi nimi a všemi věcmi existovalo spojení, díky kterému vytvořili něco, co vydrželo věky a zůstalo zachovánoUmožněte, aby toto spojení znovu vzniklo v moderní společnosti. Dovolte, aby se projevilo Světlo, abyste dokázali pochopit signály Ducha, kdy jít, kdy přijít, kdy být. Co kdybych vám sdělil, že prastaří tyto signály skutečně měli a rozpoznávali je? Viděli je ve zvířatech, v obloze, ve hvězdách a v planetě. Plánovali podle nich, věřili v ně a já vám říkám, že Tvořivý zdroj jim dal, co si vyžádali. Tak vedli své životy a vy jste to úplně ztratili.

.

Nyní však nastal čas, kdy to nemusíte dělat stejným způsobem jako prastaří, ale abyste důvěřovali své intuici a žádali ji o vedení, a věděli tak, kdy vlak přijede. Je to návrat k tomu, co prastaří praktikovali a věděli. A to je v zásadě i to, co máte dnes k dispozici.

.

Doufám, že někteří z vás opustí tuto místo jiní, než jak sem přišli. Doufám, že všichni, kteří toto poselství poslouchají (nebo čtou), vydechnou úlevou, že vlastně nic v jejich životě není špatně. Někteří z vás dostali nádhernou jízdenku a tato krásná jízdenka „intuice“ říká: „Máš tento talent, můžeš dát dohromady tyto věci, můžeš to udělat, ale ne hned teď. Přijde čas, kdy to bude naprosto zřejmé a pak potkáš správné lidi a ukážou se správné okolnosti.“ A v ten okamžik se zasmějete a řeknete: „Milý Duchu, tady je moje jízdenka.“

Věřte tomu a dýchejte zlehka s vědomím, že Bůh vás zná.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – „Timing“ – MP3 24:00

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět