8-2017 Kryon

Cesta kolem Aljašky

Tyto živé channelingy byly přijaty Lee Carrollem během okružní cesty lodí kolem Aljašky, červenec/srpen 2017

1. živel OHEŇ

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Budeme diskutovat o metaforách čtyř živlů. Každý den pohovoříme o jednom živlu a pak k tomu bude následovat komentář, možná krátký channeling nebo další informace. Živly, které znáte a které tento týden zkoumáte, jsou oheň, vzduch, voda a země. Každý z živlů budeme také zkoumat jako metaforu.

.

Tím prvním živlem, který budeme zkoumat neobvyklým způsobem, je oheň. Dělali jste k tomu cvičení a zkoumali potenciály, jak můžete oheň využít pro čištění. Zabývali jste se také tím, co je oheň sám o sobě a to bych teď chtěl s vámi prodiskutovat, neboť tento živel se liší od těch ostatních. Budeme také oheň zkoumat jako metaforu v nitru člověka, to znamená, že mu přiřadíme energii.

.

Oheň se odlišuje od těch ostatních tří živlů tím, že je na Zemi jediným živlem, který se kolem ní jen tak prostě nerozkládá. Dalo by se říct, že vzniká různými způsoby. Je téměř pořád k dispozici, často se však zvláštním způsobem rozdmýchává. Blesk není oheň, blesk je elektřina a ta vytváří oheň. Magma planety není oheň, ale magma, láva však vytváří oheň. Oheň je aktivní, zatímco ty tři ostatní živly jsou pasivní. Můžete udělat malý ohníček nebo velký oheň, ale nemůžete udělat malý nebo velký vzduch, malou nebo velkou vodu, malou nebo velkou zemi. Ostatní živly jsou, co jsou, využívají se, jsou tady a mají energii a vy se jejím prostřednictvím o nich učíte. Avšak u ohně je to jinak, máte volbu s ním navázat kontakt nebo ne. Oheň pro vás existuje nejen proto, abyste jej zvedli a přenášeli, jak to můžete udělat s vodou nebo zemí. Není pořád k dispozici jako je vzduch. Ve starých dobách měli domorodci strážce ohně, který byl zodpovědný za to, aby udržoval řeřavé uhlíky, když cestovali a zvlášť když bylo deštivo. Pro ně oheň znamenal teplo, život, vaření pokrmu. Potřebovali jej, ale museli udělat něco pro to, aby jej získali. Museli jej živit, starat se o něj, přenášet jej nebo jej třením znovu rozdělat, když nebyl zrovna k dispozici. Vidíte tedy, že oheň je mezi čtyřmi živly odlišný.

.

Pojďme si teď oheň přiřadit k něčemu v nitru člověka. Metafory jsou zábavné, protože si z nich pak můžete vyvozovat různé věci, na které byste předtím pravděpodobně nepomysleli. Dovolte nám zažehnout ve vaší duši oheň a v tomto speciálním případě máte neuhasínající oheň, který nikdy nezhasne, přesto jej však můžete skrýt. Ne abyste mě špatně pochopili: oheň může být ostatními třemi živly doslova udušen. Můžete jej uhasit vodou, můžete mu odejmout kyslík, zasypat zemí. Máte tedy na výběr, jak velký chcete mít svůj oheňAvšak vaše duše je věčná. Zatímco se nacházíte ve 3D, drazí, může být oheň ve vaší duši zatlačen do pozadí a natolik zkrocen, že sotva živoří a vy můžete žít tak, že si to ani nikdy neuvědomíte.

.

Na druhé straně ale můžete oheň také živit, dávat mu lásku a soucit a nechat ho rozhořet do té míry, do jaké chcete. Můžete svůj oheň přeměnit do intuice nebo léčení, do vědění a moudrosti. Můžete vytvořit velký žhnoucí oheň a vyrovnaně se s ním procházet kolem tak, aby lidé mohli doslova vidět jeho světlo. Nebo jej můžete zhasnout jinými živly nebo něčím jiným, čím jej můžete zakrýt a udusit. To je svobodná volba lidí. Když oheň zhasnete, už nevyzařuje žádné světlo. Oheň je aktivní, oproti těm ostatním živlům, a proto dělá to, co dělá: vysílá sám sebe, vysílá energii, kterou lze nazvat teplem, žárem nebo světlem. V této metafoře tedy můžete vidět oheň, jaký máte, a můžete jej pozorovat dvěma způsoby. Co všechno může oheň pohltit, strávit, spálit? Je to nebezpečné? Může to být to, co chcete.

.

Drazí, uzavřu to následujícím. Nechte oheň, který je soucitem Stvořitele ve vás, zářit tak jasně, že pohltí všechno, co není velkolepé. Nechte ohněm spálit každou myšlenku, která už k vám nepatří. Ať spálí všechno to, co zpochybňuje vaši velkolepost. Ať zlikviduje to, co už není přiměřené tomu, kým jste. Ať spálí jakoukoli nepravdu, kterou vás kdy učili, aniž byste je kvůli tomu odsuzovali. Ve všem a v každém postoji víry existuje určitá vhodnost a pak existuje ještě pravda Světla. Ať oheň vytváří toto Světlo, které zahrnuje čistotu toho, kým jste, a kterým může pronikat pravda Tvůrce. Ať vyžene nemoci z vašeho těla, znovunastolí rovnováhu a radost. Ať oheň natolik rozzáří vnitřní dítě, že se ráno budete probouzet šťastní a nikoli naopak. Ať je oheň takovým živlem, který můžete ovládat a pracovat s ním – a dělat ho tak velkým, jak si přejete. Tolik k ohni.

A tak to je

Kryon

                                                            

2. živel ZEMĚ

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Ti, kteří ještě nikdy neviděli proces channelingu, se možná zeptají. „Jak je to možné, že lze tak rychle a snadno projít závojem?“ Ve staré energii to nešlo a to samotné ukazuje rozdíl mezi minulostí a současností.Závoj, kterým můj partner prochází, je mnohem tenčí než dřív, ale on se to také učil a zná postup. Dříve ve staré energii museli lidé provádět různé přípravy, aby mohli přenášet informace skrz hustý závoj. Tehdy dokonce reagovaly i buňky těla, dnes už to nedělají. Stále víc channelerů dokáže ihned vstoupit do tohoto stavu a stejně tak jej zas opustit. Drazí, mělo by vám to naznačit, že to můžete dokázat sami. Meditace, které vás učili, už nejsou stejné jako dřív, a stejně tak i jiné věci, které jste provozovali jako čištění a přípravy pro channelování v určité energii, už nejsou stejné. To vše jsou dobré zprávy, které mluví o novém člověku a jeho vztahu k Zemi.

.

Dnes se budeme zabývat živlem země. Nepůjde o hlínu Země, ale o Gaiu. Zatímco oheň je tolik odlišný od ostatních živlů, země se odlišuje uvnitř sebe saméVnímá vás, má vědomí, je vaším partnerem. A tak se vás ptáme: „Jste vy sami naladěni na Gaiu a jste v souladu s tímto živlem?“ Kdybychom vzali nějakou metaforu pro lidské tělo, řekli bychom, že oheň reprezentuje dušiprotože můžete ovládat jeho sílu podle toho, jak vytváříte větší oheň a jste si víc vědomi své duchovní Akáši, nebo jak oheň ztlumíte, což znamená, že si jí budete méně vědomi. Je to vaše svobodná volba. Pro živel země, zvaný také Gaia, jemetaforou vaše vědomí. Takže vědomí lidské bytosti je metaforou živlu země. Začínáte se nyní učit, že lidské vědomí je skutečně propojeno s vědomím planety. Nemůžete to oddělit, stejně tak jako se nemůžete oddělit od své duše. A čím víc to chápete, tím víc si uvědomujete, že nikdy nejste sami.

.

Pokud jste spojeni s planetou, nikdy nejste sami se všemi těmi tématy, která v sobě chcete změnit. Vidíte, kolik toho můžete udělat, kolik toho tady je? Věděli jste, jak moc se léčení, o které jste žádali a kvůli kterému jste sem přišli – vím, kdo tu je – vztahuje k tomu, co je kolem vás, k životnímu prostředí a celé planetě? Planeta vám poskytuje potravu a je zodpovědná za mnoho vašich myšlenek. Tato propojenost mezi vámi, zemí a Gaiou je jedním z tajemství dlouhého života. Drazí lidé, neexistujete jako ostrovy obklopené věcmi, které by k vám nepatřily. Místo toho jste obklopení věcmi, jimiž jste vy sami. Půda, po které chodíte, rostliny, které vám dávají kyslík – to vše je nutné pro všechno, co jste si vyžádali: pro změnu vědomí, pro mír, léčení a delší život. Gaia do toho musí být zapojena. Gaia se od vás sama neoddělí a to partnerství je tak dokonalé, že ho musíte přijmout, věřit v něj, uznat ho a ocenit. To spojení je pro vás nezbytné, abyste mohli žít.

.

To je dnešní poselství. Ty čtyři živly Země dalece přesahují jednotlivé čtyři živly. Přicházejí společně, zasahují dokonce do procesu života samotného. A proto, když tyto čtyři živly studujete, oslavujete a ctíte, pak také oslavujete i sebe samé a váš vztah ke všem čtyřem živlům. Dalo by se říct, že existuje vlastně pět živlů a tím pátým živlem by bylo vědomí člověka.

A tak to je.

Kryon

                                                             

3. živel VODA

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Živel, který dnes budeme studovat, je voda. Chtěl bych vám sdělit, že voda znamená život. A pokud existuje nějaká metafora tohoto živlu ve vztahu k lidem, pak je to život sám. Život. Máte duše, máte vědomí, ale život – jak uvažujete o významu tohoto živlu?

.

Drazí, už jste odhalili, že voda v krystalické formě vykazuje účinek lásky, soucitu a vědomí. To už víte. Někteří v této místnosti vědí o jemnohmotných energiích lidí. Tyto znalosti byly známé už prastarým a procesy, které se dnes využívají k užitku lidí, začíná odhalovat i západní medicína. Znáte tedy už sílu vědomí a víte, že může měnit energie. A víte, že energie mohou měnit způsob, jak lidé smýšlejí sami o sobě. Někteří děláte energetickou práci, kterou jste objevili před dlouhou dobou, a občas se setkáte s pacienty, kteří prostě jen sedí, přetrpí to a nevnímají žádné změny, zatímco jiní tento proces akceptují, vítají jej a dovolují, aby se uzdravili. Co to vypovídá o meridiánech? Jsou tu jen tak a dělají svou práci, nebo pracují jako antény, které přijímají záměr a vědomí lidí, umocňují je, odvádějí na odpovídající místa a na buněčné úrovni přímo ovlivňují život samotný, vodu? Zdá se, jako by každý proces, který jste vy terapeuti provedli, věděl, kdo jste, když jej provádíte. Vypadá to, jako by se naladil na člověka, který je částí všeho.

.

Až odtud odejdete, i kdybyste si sebou nevzali nic z této série channelingů, rád bych, abyste si vzpomněli jen na jedno jediné: Jste silní, mocní! Víc než jen silní, ale také selektivně silní, to znamená, že můžete navrhnout, vyprojektovat, naplánovat, kým jste. Můžete si navrhnout nemoci, které si přivodíte, a pak je vyléčit. A to, jak o nich smýšlíte a uvědomujete si je, bude přes vás ležet jako kniha, kterou lze otevřít a číst si v ní, kdo jste: „Mám strach z toho a toho. Chytil jsem tamtu nemoc. V každém případě přežiji, protože nebudu nemocný, nic nechytnu, nebudu dělat to či tamto, nic mě nebude ohrožovat. Jsem zdravá osoba. Všechny mé buňky souhlasí a spolupracují. Vím, kdo jsem a ony také vědí, kdo jsem.“ Jakou knihu máte vy? V žádném okamžiku historie to nebylo víc významné a vzrušující jako dnes.

.

Děje se toho víc, než tušíte. Posun, kterým jste v r. 2012 prošli, uvedl do pohybu tolik věcí a bude jich dál přibývat. Děje se to však pomalu, takže možná ani nerozpoznáváte, že to je v pohybu. Objeví se nové procesy a metody, jak je měřit. A uvidíte energie těla, začnete spolupracovat s energiemi vědomí člověka, který je využívá. Přitom zaregistrujete určitý ústup od alopatie, už to nebude léčba užíváním tabletek, které mění chemii a zároveň mohou způsobovat vedlejší účinky, ale uzdravování a změny, jak si je navrhnete. Bude existovat čistota vědomí, která prodchne veškeré přístroje a zařízení, pokud ještě takové budete vůbec potřebovat. Léčba bude probíhat ezotericky, prostřednictvím vědomí nebo jinými formami, a tělo to rozpozná. Co pro vás znamená homeopatie? Je to pilulka? Ne, je to signál a rozdíl je zřejmý. Homeopatie není žádný lék, ale signál, který byl vytvořen k tomu, aby mluvil s vaší innate. Vaše tělo zná plán, celé poselství, a může začít s uzdravováním. Co v sobě obsahuje homeopatická tinktura, že je to tak pozoruhodné? A jak by mohl signál přimět tělo k tomu, aby něco dělalo? Odpověď zní, že spolu se signálem, který tělu říká, co má dělat, přichází instrukce šéfa a tím jste vy. Protože vy jste si vložili tinkturu pod jazyk a naplnili ji svým záměrem. Jste šéfem, který hovoří s buňkami možná takovým způsobem, jaký už znali prastaří.

.

Když provádíte akupunkturu, co vlastně děláte? Je to energie v meridiánech, v jehlách, v jemnohmotné energii? Nebo je to signál, využívající energie? Tím signálem jsou instrukce: „Vím, že tu je meridián se svou specifickou funkcí a instrukce přicházejí na základě záměru osoby, která ví, co pro své tělo chce.“ Všechna tato poselství budou v lidském těle předávána přímo zdroji života, vodě.

.

Co víte o vodě? Můžete ji svým vědomím restrukturalizovat. Co víte o spojení vody se životem samotným? Můžete ji svým vědomím změnit. Co už jste odhalili prostřednictvím procesů prastarých, o kterých jsme se zmínili? Léčení a instrukce pro tělo. Rád bych, abyste začali rozpoznávat, že v tom je ještě mnohem víc, než víte. Afirmace, které hlasitě vyslovujete, jsou zásadní. Vyslovíte je, projdou sluchem k vědomí a ovlivní to, kým jste. Také meditace jsou velmi silné, protože člověk svým závěrem dává instrukce, nejsou to jen energie nebo modlitby. Vidíte ten rozdíl mezi „modlit se za něco“ a „dávat instrukce“? Je možné, že byste mohli dávat planetě instrukce? Je možné, že byste mohli dávat instrukce svým buňkám? Věříte, že tím vším si dokonce můžete prodloužit život a zastavit proces stárnutí? Tělo stárne proto, že nedostává žádné instrukce! Slyšeli jste dobře. Tělo stárne, protože nedostává žádné instrukce. Možná namítnete: „To je nesmysl, tělo stárne zcela přirozeným způsobem, na základě zkracování telomerů nebo na základě toho či onoho.“ Říkám vám však, drazí, že tělo bude dělat, co teď dělá, tak dlouho, dokud budete jen sedět a přihlížet. Takové je standardní nastavení, když tělo pracuje bez dalších instrukcí. Pokud mu však dáte pokyny, pak mu předáváte podklady pro to, jak se má reprodukovat, regenerovat a vyhýbat nevhodným věcemTím vám říkám, že nad tím máte kontrolu, můžete to řídit. Nikdy v historii jste neměli takovou kontrolu nad svým tělem jako nyní. Je to velkolepější cesta, než byste si mysleli.

.

Ještě o tom uslyšíte víc, avšak říkám vám: Rád bych, abyste zkoumali prastaré a jejich předky. Vlastnili věci a schopnosti, které jste zahodili. Vlastnili moudrost, o které se nechcete informovat nebo o ní číst – například metody, jak postupovat v životě, nebo stará, hluboce moudrá přísloví a rčení, která jste nechali upadnout v zapomenutí, nebo ceremoniály, které fungovaly, protože ti, kdo je prováděli, byli stejného smýšlení a chápali, co dělají. „Kryone, tím myslíš, že bychom měli pořádat ceremoniály?“ Ano, měli byste je pořádat svým vlastním způsobem, moderním způsobem, dokonce třeba i v kanceláři. Myslíte si, že je něco takového možné? Ano, je, neboť když lidé odhalí něco, co funguje, pak to také dělají a otázky si kladou až později. To je to, co se teď děje a co se bude dít, například soucit na pracovišti. Na tolika místech světa se dějí věci, o kterých vám nikdo nedává zprávy a vy o nich nevíte. Uplynou léta, než se zpravodajství začne věnovat těmto příběhům. „Neobsahují dostatečné drama,“ řekli byste možná, a přesto je to to nejdramatičtější dění, které se teď na této planetě odehrává. Nakonec dojde k vytvoření soucitu a míru tam, kde předtím žádný mír nebyl, a mezi zeměmi dojde k jednání, která budou vypadat úplně jinak, než předtím. To přichází.

.

A teď vám říkáme, drazí, že je zapotřebí, abyste zachovali klid při tom všem, co uvidíte. Máte vědomí a lepší znalosti o věcech, které ostatním lidem budou nahánět strach. Pak řeknete: „Věci nejsou vždy takové, jaké se zdají být.“ Buďte klidní, protože vaše vyrovnanost bude působit na lidi kolem vás. Nakonec přijdou a řeknou: „Měl jsi pravdu. Možná jsem měl víc naslouchat. Možná jsem měl víc vědět o svých předcích a víc jim naslouchat. Možná jsem měl prozkoumat, čemu věřili a víc se tomu věnovat. “

Pro dnešek to stačí.

A tak to je.

Kryon

                                                    

4. živel VZDUCH

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Budeme se zabývat čtvrtým živlem, vzduchem. Je to další živel, který se zdá být neviditelný. Přesto můžete vzduch jasně vidět, nese jej vítr, je větrem. Ale všeobecně je pro vás vzduch něco velmi vzácného, protože jej potřebujete k životu, dokonce ještě víc než vodu. Potřebujete jej stále, v každém okamžiku. A existuje vztah mezi vzduchem a Gaiou. Kdybyste k tomu chtěli najít ezoterickou metaforuv lidském těle, čím by pro vás vzduch byl? Dovolte, abychom to vyjádřili takto: Je to váš tichý životní přítel. Něco, co je neviditelné, něco, co dostáváte zdarma, co potřebujete každý den v každém okamžiku. A když dojde, poznáte to a nemůžete přežít.

.

Můj partner dnes mluvil o věcech, které jsou skryté v historii. A čím víc se o tom učíte, tím víc víte o své vlastní velkoleposti, ale také o velkoleposti vašich předků. Říkali jsme vám, že na této planetě jsou dnes staří strážci moudrosti prastarých. Mají to, co chybí západnímu světu. Nesou si sebou moudrost z minulosti. Domorodci ji znají, a proto také uctívají své předky, naslouchají jim a předávají jejich učení dál svým dětem. Je to moudrá kultura, která zahrnuje předky jako součást výchovy a vzdělávání malých dětí. To jste nedělali.

.

Co kdybych zašel dál a zeptal se: Kdo byli předkové těch starých? To je pak studium hvězd v galaxiích, které tu byly před vámi. Je možné, že jejich moudrost je také ve vás? A pak byste si museli položit otázku: „Odkud skutečně pocházíme?“ Je možné, že jste jako lidská duše rozšířením toho, co tu bylo ještě před vznikem Země a života na ní? A pokud to platí, máte pak moudrost, která přesahuje tuto planetu a kterou si můžete přivolat jako pomoc pro to, co se tady teď děje? Tento neviditelný přítel, který nazýváme vzduchem, je stará moudrost, kterou v sobě nesete. Co kdybyste si ji právě teď mohli vyzvednout? Něco vám řeknu, drazí. Mnozí v této místnosti to udělali a mnozí posluchači v budoucnu s tím začnou. Tato moudrost, o které mluvím, tento neviditelný přítel, jste vy sami ve své vlastní Akáše. V jejím spojení s Tvořivým zdrojem tkví tajemství pro mír na Zemi. Začínáte odhalovat určitou energii, která přesahuje energii, kterou potřebujete pro život. Je to energie uvnitř vašeho lidského těla. Jsou to specifické energie, které tu vždy byly, jak pro vaše lidství teď, tak pro biologii, kterou jste měli, než jste sem přišli. Co kdybych vám sdělil, že energie Tvořivého zdroje a energie vašeho těla byly týmiž energiemi pro jiné životní formy všude v této galaxii? Pochybovali byste o tom? Řekli byste: „Nu, ale ty jiné životní formy pravděpodobně nebyly humanoidní.“ Ale ano, byly. „Ale nebyli takoví, jací jsme my?“ Ale ano, byli. A opakujeme vám ještě jednou: Až se s nimi jednoho dne setkáte, budou vypadat hodně podobně jako vy.

.

Co jste se naučili, co nepochází ze Země a co právě teď máte ve své Akáše, něco, k čemu se intuitivně probouzíte a co pochází z hvězd? Jak to může vypadat? Říkám vám, že astrologové se probouzejí ke kvantové astrologii. Homeopati se probouzejí k ezoterické multidimenzionální homeopatii, k energiím, které jsou hodně vzdálené jejich tušením. Některé z nejstarších a nejznámějších léčebných procesů budou mít stále víc multidimenzionálních vlastností. To je probouzení, které pochází z hvězd. Dosud jste to neměli, ale teď se to začíná objevovat ve vaší Akáše. Je to vás nejlepší přítel.

.

Živel vzduchu je tak zajímavý. Věděli jste, že tohle místo tady je jedno z nejčistších míst s nejčistším vzduchem na planetě? A že to má důvod? Ve škole jste se učili o fotosyntéze a rozumíte výměně kyslíku a kysličníku uhličitého. Víte, že Gaia, stromy, vám poskytují kyslík k životu a že jim za to zas dáváte něco, co potřebují. Zdalipak vám už někdy někdo řekl, na kterém místě se vyrábí nejvíc kyslíku na planetě? Pokud teď řeknete: „To musí být les“, pak je to špatně. Protože to jsou ty nejmenší rostlinky, jako jsou lišejníky a různé druhy mechu v deštných pralesích, které produkují víc kyslíku než stromy. Proto jste tady ve správném čase na správném místě, abyste se mohli jít projít ven a nadýchat se toho nejčistšího vzduchu, který pro vás produkuje vaše nejlepší přítelkyně Gaia.

.

V této metafoře máte ještě druhého nejlepšího přítele a tím je vaše Akáša. Dodává vám životní sílu, která má na této planetě vytvořit něco speciálního. Poskytuje vám nové informace o novém zdraví tak, že budete víc využívat energie meridiánů těla a ještě mnoho dalšího, mnoho dalšího. Energie lidského těla jsou tajemstvím dlouhého mládí a uzdravení. Bude toho ještě mnohem víc, než máte teď. Drazí, ve vašich buňkách je toho mnohem víc, než dokážete rozpoznat a o čem jste se nikdy neučili.

.

Rád bych, abyste o tom přemýšleli, až opustíte toto místo. Jste teď obklopeni pestrobarevným vesmírem energií, které nesou vaše jména, kráčejí s vámi a kolují ve vaší Merkabě. Nesete si je částečně v sobě, ve své biologii, DNA a dokonce ve své duši – vše smíšené do něčeho božského a vzdáleného realitě, kterou chápete. Je to absolutní tajemství zdraví a života.

.

A proto, až tyto věci v budoucnu odhalíte, nebude už docházet k přelidnění, protože budete dostatečně moudří, abyste věděli, co funguje a co ne, a bude existovat úplně jiný druh výroby potravin, elektřiny a vody. Nové paradigma života na planetě zažene všechny strachy, které teď momentálně ve 3D máte. Nevíte, co nevíte. (Kryon se směje.)Pokud si budete tuto vizi udržovat a pozitivně myslet, přenesete si tento pozitivní pocit i do příštího života. A až se pak znovu narodíte, budete mít v paměti své Akáši, že existuje naděje, že tu jste z určitého důvodu a že nemusíte trpět. Nová generace na planetě je klíčem ke všemu, co se bude dít. A postupem času vy budete tou novou generací. Přemýšlejte o tom.

A tak to je.

Kryon

                                                

Závěrečný channeling

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Existuje tolik krásných, laskavých a probouzejících lekcí, které se lidé mohou naučit. A pro každého z vás jsou jedinečné a každý z vás se je učí způsobem, který je právě pro něj vhodný. Není to žádná velká lekce, ke které by se všichni shromáždili a společně se ji učili. Místo toho se setkávají skupiny lidí v energiích, které si začínají uvědomovat. Neučíte se při tom žádná fakta ani si nesepisujete žádné seznamy. Co vnímáte a co vás přivádí do soudržné jednoty, jsou vlastnosti lásky. Cítíte se v bezpečí a také si to uvědomujete. To je komunikace mezi pracovníky světla – není to to, co nazýváte systém víry.

.

Rád bych řekl, že byste to měli přestat označovat jako systém. Je láska systém? NeníJe soucit systém? NeníAni žádný další vztah ke Stvořiteli není systémprostě jen JE. Také ostatní lidé si začnou tyto energie uvědomovat, a to ne v nějakém systému, ale v této soucitné energii, která vás všechny obklopuje a která z vás dělá lepší lidi, protože jste soucitní a laskaví k sobě samým a následně pak i k ostatním lidem.

.

Mění to všechny atributy vašich očekávání, musí to však začít doma, u vás samotných. Vždycky jste slýchali: „Odpusťte sami sobě“, ale nejde ani tak o odpuštění jako mnohem víc o uvědomění si toho, kdo jste a toho, že možná ani nemusíte odpouštět. Je to uznání, že jste se narodili velkolepí. A nezáleží na tom, co si myslíte, kým jste byli – byli jste tím, čím jste byli jako děti a co jste si jako dítě mysleli, než jste dospěli a naučili se všechno chápat se soucitem a láskou. Že Bohem, který vás stvořil, jste vy sami. Znovu opakuji, že fráze „stvořeni k Jeho obrazu“, která se v minulosti tak často používala, aby popsala božství v lidech, není obraz (podoba) nějakého proroka nebo obraz božské tváře, ale obraz soucitu. Je to láska. „Stvořeni k Jeho obrazu“ znamená, že jste částí Stvořitele. Obraz Stvořitele je ve vašem nitru – to je to velkolepé!

.

To je motor, který teď začínáte využívat, abyste si vytvořili to, co právě potřebujete. Potřebujete řešení pro své problémy, se kterými jste sem dnes přišli, nebo řešení svých zdravotních problémů – tady máte motor. Naposledy jsme vám říkali, drazí, jak můžete ten motor instruovat, aby se rozjel a zbavil vás všech těch věcí, které už nepotřebujete, nebo už jsou nevhodné ve vašem současném životě. Máte pocit, že váš život je ohraničený nebo brzo skončí? Říkám vám, že všechny tyto myšlenky pocházejí ze staré energie a 3D a dosud jste jim nějak věřili a nechápali, co znamená „stvořeni k Jeho obrazu“ – dnes už máte kontrolu nad délkou svého života a nic, co se právě teď děje ve vašem životě, není napořád. Můžete to dnes nebo zítra odstranit. Nevíte, co nevíte. A co nevíte, je to, jak jste silní. Síla je tu pro vás, aby vás změnila.

.

Drazí, nacházíte se na vodě (channeling je předáván při okružní jízdě na lodi – pozn. překl.) a tohle je okamžik, kdy bych vám rád předal pár věcí, o kterých jste opravdu dosud nikdy neuvažovali. Před pár desetiletími existovalo pár astronautů, kteří létali na Měsíc a úplně opustili gravitaci zemského pole. Bylo jich jen pár. Nehraje žádnou roli, zda přistáli nebo ne, ale pár týdnů nebyli nijak spojeni se zemským povrchem planety. Ten fakt, že byli zcela mimo pozemské magnetické pole, je významný. Vůbec nebyli uzemněni. Rád bych, abyste si trochu prostudovali, co se s těmi muži stalo. Jeden z nich se stal výtvarníkem, druhý básníkem. Další se stal vysoce spirituálním a chtěl mluvit jen o tom. Další zas vůbec nemluvili o tom, co se s nimi stalo, protože to bylo velice osobní. Tak velice osobní, že nechtěli mluvit ani o té cestěNeboť každý z nich zažil zjevení, božský zážitek, jaký nečekali. Byli to vědci, piloti a astronauti, vybraní z těch nejinteligentnějších a nejvíc logicky uvažujících mužů – a na všechny to zapůsobilo.

.

Řeknu vám, že po pár dnů jste tu nebyli uzemněni a energie na tomto místě dozrála pro změny, objevy, rozhodnutí a řešení. Znovu zopakuji – dozrála pro změny, objevy, řešení. Zda to využijete nebo ne, to je vaše svobodná volba. Mluvím teď k této malé skupině. A pro pozdější posluchače (a čtenáře) dodávám následující: vězte, že kdybyste se vydali na delší cestu po vodě, pak by to vytvořilo nádhernou kreativní dobu. Každý, kdo byste chtěli napsat knihu nebo báseň, vydejte se na okružní jízdu po moři. Každý, kdo potřebujete ve svém životě učinit rozhodnutí, ale nevidíte řešení, vydejte se na okružní jízdu po moři. Je to pro vás pozvání, abyste mysleli jinak nebo dokončili věci, které byste jinak asi nedovedli do konce. A až pak zas vystoupíte na pevninu, všechno začne mít smysl. Ohlédnete se na ten jeden nebo dva týdny zpátky a řeknete: „To bych si nikdy nepomyslel. Cítím se teď úplně jinak.“ A důvodem není to, že jste měli prázdniny, drazí, ostatně astronauté také neměli žádné prázdniny. Ten důvod je jiný: Vy s vámi – jeden z nejvelkolepějších nástrojů, které můžete mít.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – „Alaska Tour“ – MP3 46:44

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět