8-2017 Kryon

Série odhalení 2017 – 1. část „Kdo jsem?“

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Kananaskis Alberta, Kanada, 24. srpna 2017.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Jsou tací, kteří budou poslouchat tento channeling až tehdy, čemu říkáte vaše budoucnost. Poselství pro ně je následující: Zkoumáte, co se tady děje. A tím mám na mysli, že tyto channelingy jsou určeny těm, kteří tu sedí přede mnou na čtyřdenní akci nazvané Série odhalení. Tohle je první channeling. Zaposlouchejte se tedy i vy, kteří se přidáte později k tomu, co se tady právě teď děje. Tyto channelingy se liší od jiných druhů channelingů, které jsou instrukcemi pro všechny. Tento je pro vás (kteří tu sedíte).

.

Budeme konkrétní. První bod je tento: Drazí, v této místnosti se rozvíjí energie, která předpokládá něco, co nazýváme vnímáním, uvědoměním. V této místnosti jsou zastoupeny všechny druhy cest a já je všechny znám. Když teď řeknu, že je znám, míním tím, že druhá strana závoje a Duch vědí, proč jste tady, nejen to, proč tady sedíte na židlích, ale i vaše jména. Nejsou to však ta jména na vašich jmenovkách. Jsou to krásnější jména, nevyslovitelná, protože jsou vyslovována ve SvětleJe to jméno toho, co nazýváte vaší duší. Je to to nejlepší jméno, jaké můžete mít. Je to něco nesmírně krásného, ne nějaká entita, ale něco, co je součástí celku, avšak je od celku odděleno, tady ve vaší realitě, kterou jste začali vnímat, v kvantové realitě, která je částí Boha a částí, která tu je provždy.

.

Duše přichází a odchází a často je lidská. Byla tu před vznikem ZeměBude tady i po Zemi, protože Bůh je věčný. A ve vás je část této duše, ne celá. Chápete, že to, co nazýváte duší, je zastoupeno nejen v lidské biologii, tedy ve vaší DNA, ale částečně i v tom, co nazýváte vyšší já, což je součást vás, která vibruje mimo vaší DNA, a zároveň se částečně nachází i na druhé straně závoje. To je spojení. To musíte mít, to je to stříbrné vlákno, které dosahuje nejen nahoru, ale je natažené i tady mezi vámi. Duše se začínají propojovat způsobem, jak to dosud nikdy nedělaly. Teď zastavíme channeling a zeptáme se: Věříte tomu? Vnímáte, jak se začíná energie v této místnosti měnit? Něco vám řeknu. Pokaždé, když se shromáždíte a sedíte na židlích, bez ohledu na to, kde jste, se projeví záměr, proč jste tady. Čím silnější ten záměr je, tím víc věcí se s vámi bude dít. Začíná to vždy vírou. Co v lidech vidíme, je toto: mají velmi, velmi odlišné nuance víry.Někteří řeknou: „Uvěřím tomu, až to uvidím. Až to uvidím, budu tomu věřit.“ Je to víra nebo je to potenciál víry? Často jsme vám už dávali definici čistého záměru.

.

Když se rozhodnete skočit do jezera, tak když skočíte, víte, že už to nemůžete vrátit zpět, protože gravitace získá převahu a přímo vás vnese do vody. A to je to, o co teď žádáme. Vnořte se do vody, vody odhalení. Je to metafora, která říká, že věříte tomu, co se tady děje, nejen ezoterického, metafyzického, ale že je to platforma pro uzdravení, odhalení, vědění, moudrost, změnu a laskavost ve vašem životě.

.

Rád bych, abyste se teď na chvíli zamysleli. Rád bych, abyste uvažovali, popřemýšleli – co když to všechno, co vám říkám, je absolutně, totálně a dokonale pravdivé a to jediné, co vás odděluje od reality, je váš rozum, vaše mysl? Že je ve vás vždy kousek Boha, duše, doslova s nataženou rukou, která vás chce vzít za ruku? To je to spojení, dualita, ať už to nazvete, jak chcete. Rozdíl mezi světlem a temnotou, to jsou věci, které se v této nové energii začínají měnit a posouvat.

.

Můj partner už o tom mluvil dřív a já o tom budu hovořit ještě dnes večer – co vás sem přivedlo a proč právě teď a ne dříve? Co je jinak? Možná tu budete sedět čtyři dny, budete se učit některé věci a to jste předtím nikdy nedělali? Ne všichni z vás jsou takoví. Mnozí z vás se už nějaké akce někdy zúčastnili, ale pořád se přidávají i noví účastníci. Je to jinou energií na planetě nebo to je vámi?

.

Drazí, planeta se začíná měnit a posouvat způsobem, který vám během následujících čtyř dnů popíšeme. A jednou částí popisu bude, že staré duše se začínají probouzet do větší pravdy. A vy všichni jste staré duše. Další otázka tedy zní: Věříte tomu? Je možné, že v každém z vás existuje paměťová banka, jak byste to mohli nazvat? A že tato paměťová banka obsahuje všechny atributy každého života, který jste tady na planetě prožili? Nuže, co se děje, když na této planetě opakovaně prožíváte životy? Zvykáte si na lidskou přirozenost, očekáváte a předjímáte určité věci, rozvíjíte vědomí. A přesto pro to v lidské historii neexistují žádné důkazy, protože pokaždé, když se narodíte, drazí, je to, jako kdybyste tu byli poprvé. Jinými slovy, na této planetě dosud neexistovala energie, která by podporovala probouzení akášických vzpomínek, aby se stará duše začala měnit a rozpomínat, kým byla, co se naučila, k jaké vlastní moudrosti dospěla, zda byla léčitelem, šamanem, nebo třeba řemeslníkem.A to se teď začíná dít.

.

U někoho se to děje v tak velkém rozsahu, že se vám naskytuje tolik věcí, o kterých jste si ani nepomysleli, že byste je mohl dělat, a nevíte, kde máte začít: Mohu dělat to, mohu dělat ono, vzpomínám si na to, mohu zpívat, mohu komponovat, mohu psát. Mohu psát knihy, mohu řečnit. A to se děje všude a je to proto, že to všechno už jsi na této planetě dělal. Pro mnohé je to frustrující a matoucí. Pokud budete chtít, můžeme si o tom popovídat později. Existuje však probouzení. Ve svém nejjemnějším výrazu je probouzení něco, co se děje a ty se poprvé zeptáš: Kdo jsem? Místo toho, aby ses nechal definovat planetou, svou kulturou, svou spirituální vírou, tím, v co věří tví rodiče nebo tví přátelé. Poprvé se probudíš a řekneš: Ano, ale kdo skutečně jsem? A to se dřív nedělo, ne do té míry, jak se to děje teď. A to se právě teď děje v této místnosti. To Kdo jsem? je tvá vzpomínka. Jako velká sklenice, která se plní tím, kdo jste, pokud to dovolíte. A než toto místo opustíte, byl bych rád, aby tato sklenice byla naplněna velkolepostí toho, kým jste.

.

Věříte tomu? Věříte, že muž na židli přijímá poselství? Nejen že přijímá, ale je z druhé strany závoje naplněn tím, co je vám (v tom poselství) určeno. Je to lakmusová (zatěžkávací) zkouška: Můžete to brát jako reálné? Je to skutečné nebo ne? A odpověď zní: Ach ano, můžete. Avšak, drazí, kvůli svobodné volbě, nejvyššímu imperativu, jak byste řekli, máte svobodnou volbu a můžete požádat: „Dovol mi to pocítit. Myslím, že by to tak mohlo být. Dovol mi to procítit.A ten pocit mi pak sdělí, zda je to skutečné nebo ne.“ Požádali jste o to? Pokud ano, připravte se, protože do vás proudí nádhera a velkolepost pravdy. Nejen proto, že je to reálné, ale protože toto poselství je skutečné a to znamená, že jste velkolepí. To znamená, že sklenice může být naplněna řešením, věděním, moudrostí, a ne zmatky, frustrací nebo utrpenímTo je to, co teď přinášíme na planetu, vysvětlení posunu, co se s vámi děje, staré duše. Můj partner bude prezentovat něco, co se začíná dít u dětí. Avšak vy už jste tady. Je možné, že někdo, kdo už tady je na této planetě, začíná prožívat velké probouzení, akášické vzpomínky, životní změny, nové začátky, uzdravení, všechny ty věci, které se zdají dít spontánně? A já vám říkám: Definujte, co je to spontánně. Teď nastal váš čas. To je spontaneita věcí. Je tady posun. Není to žádná náhoda, že jsi tady a sedíš tady na židli, s určitým pohlavím, ve kterém ses narodil, a posloucháš. Jsi tady z toho důvodu, že jsi něco slyšel o posunu, aby ses o tom něco naučil. Čím víc světla v sobě máte, čím víc vědění (znalostí) máte o sobě, tím víc můžete říct: „Teď tomu rozumím. Jsem v pohodě.“

.

Zapaluje to světlo, které je pro tuto planetu tak jasné. Působí na všechno, co je kolem vás, a vy to možná ani nevíte. Ovlivňuje planetu samotnou, kvocient temnoty a světla samotný. Čím víc vás začíná rozpoznávat pravdu o Bohu a kdo jste ve vztahu k němu, tím víc se planeta mění. Přede mnou tu sedí stará duše, která se ptá: „Kryone, kolik životů jsem už prožil?“ Odpověď zní: Ano. „Kým jsem byl?“ Odpověď zní: Ano. A tady je důvod, proč to říkám. Rád bych, abyste vnímali nesmírnost své moudrosti, a nikoli podrobnosti (z minulých životů). Můžete se tím snadno nechat polapit a točit se v tom, jaké byly detaily toho, kým jsi byl, co jsi dělal v minulém životě. Čtení v minulých životech není zamýšleno za tímto účelem. Čtení minulých životů má pomoci korigovat nějaké věci, které tě obtěžují, vadí ti a brání v tom, abys mohl začít vést lepší život. A dokonce i ti, kteří dnes čtou v minulých životech, vám řeknou, že pro to existuje jiné paradigma, protože začínají nahlížet do minulého života a namísto toho, aby viděli negativní záležitosti, které vás možná dnes obtěžují, objevují se pozitivní věci, které si pak můžete pro sebe využít.

.

Nebylo by krásné, kdybyste se mohli ponořit do minulého života a říct si: To byl minulý život, ve kterém jsem neměl žádné zdravotní problémy – a mohli byste sis jej vyzvednout do své DNA. Teď vám něco povím. Kde je uschována vaše Akáša? Je ve vaší DNA. Je proto natolik vzdálené myslet si, že by zdravotní problémy, které dnes máte, byly od toho oddělené? Zasloužili jste se o to, prožili jste to, byli jste zdraví. Tak proč si to pro sebe nevyzvednete?

.

Tohle jsou věci, které vám začínáme vysvětlovat, odlišná paradigmata mezi starou energií a touto energií, myšlenky, že tu sedíte a sami sebe uzdravujete. Není to úplně přesné. Místo toho vytahujete to, co bylo vaším akášickým já v minulosti, v kombinaci s poznáváním vašeho vyššího já, spojení s Duchem a skutečností, že jste tyto věci schopni dělat. Už jste se někdy sami sebe zeptali: Co je to spontánní remise? A já vám dám zvláštní odpověď: To je to, co se vám dnes může přihodit na této židli. A nejde jen o zdraví a nemoci. Spontánní remise, uzdravení vědomí, uzdravení strachu, uzdravení starých myšlenek, ve kterých jste zůstali uvízlí a zaseklí, které nedokážete spontánně odvrhnout kvůli vědění, které tu vždy bylo. Otevíráte dokořán dveře, světlo prochází dovnitř a dochází k „aha“ zážitku. Je to nový začátek.

.

A čím nebo kým jste, je to, proč jste tady. A tak znovu opakuji otázku: Je ten channeling, kterému nasloucháte, skutečný? Už jste si udělali test? Už jste požádali Ducha: „Musím to vědět, ukaž mi to.“? A pokud jste to udělali, drazí, pak se můžete chytit za ruku svého vyššího já, kterou k vám už dlouhou dobu napřahuje. Poskytne vám odpovědi týkající se emocí, hrůz, které máte, vše smísené dohromady, aby vám sdělilo: „Vítej v této realitě, která tu vždy byla pro tebe.

Pro teď to stačí, ještě se vrátíme.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – Discovery 2017 – 1/6 – MP3 – 19:30 min

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

 

zpět