8-2017 Kryon

Kryon – Série odhalení 2017 – 2. část „Počátek jisker“

Tento živý channeling byl přijat v Kananaskis Alberta, Kanada, 24. srpna 2017

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Místnost začíná vibrovat výše. Mluvím teď opět k těm, kteří jsou usazeni na židlích přede mnou. Tohle je druhý channeling vícedenní akce, na kterou jste přišli. Můj partner je přemožen emocemi z toho, co se tady děje. Jsme spolu propojeni i během channelingu. Tak funguje channeling. Channeler může v určité formě ustoupit stranou, ale nemůže se odizolovat od toho, co je v srdci a co vnímá Duch. A je si přitom vědom, že musí nadále dělat to, co dělá. Právě teď tu převládá nesmírná úcta vůči vám, kdo tu sedíte na židlích. Je tu pocit úcty vůči těm, kteří sem přišli, aby se během těchto čtyř dnů vypravili na cestu. Ta cesta je pro každého jiná, avšak mnozí z vás dostanou odpověď. A budou následovat odhalení. Odhalení toho, co se teď na planetě děje, co jste možná nevěděli, odhalení nových paradigmat, která se začínají objevovat. Mluvím opět k vám, kteří sedíte na židlích, ale i k vám, kteří to posloucháte (a čtete) později. Rád bych promluvil o něčem, o čem jsem dosud takovým způsobem nemluvil. Řekl jsem vám: Na planetě se děje něco zcela nového, do čeho se nejprve zapojí staré duše. Někteří to nazvali probuzení. Tak lze obecně popsat způsob, jak začínáte fungovat a probouzet se pro určité věci, které jste neznali. Ale je toho víc než jen to.

.

V této nové energii, kde světlo je větší než temnota, je ještě něco jiného. Začínají se objevovat věci, které se i v temnější energii měly vynořovat, ale nemohly. A jsou osobní. Každý jedinec se svobodnou volbou se může vydat jakoukoli cestou, jakou chce. Ale věřte mi, že když se Akáša staré duše začíná projevovat, začne vytvářet jiskry. A tak tento channeling nazvu Počátek jisker. Je to metafora pro intuici, která vás přivádí na cestu s vyhlídkami, jaké jste nikdy předtím neměli. Je to jiskra, protože může něco zapálit. Možná zažehne motor odhalení. Každý z vás, dokonce i ten, který tu nikdy dřív nebyl, je stará duše. A vznikají jiskry. Nedějí se každému najednou. Vás, kdo to posloucháte (a čtete) později, se to také týká. Někteří s tím dokážou začít, a někteří ještě ne, ještě ne. Vzpomenete si na tento channeling.

.

Takže co jsou ty jiskry? V této nové energii se jiskry budou objevovat každé staré duši do takové míry, nakolik to dovolí. A toto povolení má co do činění se zmírněním nebo utlumením vašich názorů a přesvědčení. Je to zajímavé. Věci, které se vám dosud nikdy neděly, se začínají dít a to je to, co mám na mysli. Existuje mnoho různých kategorií jisker, protože existuje mnoho různých druhů cest, po kterých jdete. Každý z vás má výzvu vlastního já. Tím myslím, že si sami vytváříte cestu, po které kráčíte. Máte Akášu, která je pouze vaše a je jedinečná. Přinášíte si na tuto planetu to, co si máte přinést. A jiskra, která ve vás začne působit, se těchto věcí týká. Kdybyste mohli definovat jiskru, pak by to byly věci, které vás pobízejí a ponoukají, abyste si kladli otázky, hledali informace, které možná najdete právě tady, kdy tu sedíte na židlích. Začalo to jiskrou, která tu ještě před nějakou dobou nebyla nebo vůbec neexistovala ve starší energii. Možná jste se už dlouhou dobu zabývali metafyzikou, a přesto tato jiskra neexistovala, ne tak, jako dnes, ne tak, jako teď. A můžete se zeptat: Kdo obdrží tuto jiskru?“ Každá stará duše, která je připravená. Přichází to pomalu, s intuicí, se svolením, a jak jsem už zmínil, se zmírněním nebo utlumením předchozích představ a názorů, které byly zasazeny do vaší mysli, vašeho vnímání. Drazí, o čem si myslíte, že se to nemůže změnit nebo by se to nemělo měnit? Které pravidlo to je? Dokonce i v metafyzice. S jakým pravidlem jste byli vychováni v metafyzice, které ve vás pevně ulpělo a které říká: „Takhle to přece funguje.“ Takže pokud to v sobě stále máte, nedáváte povolení ke změně, že? Co kdyby se to všechno, co jste se naučili, trochu posunulo? Můžete namítnout: „No, proč by mělo? Pokud je to něco New Age, pak by se to samo ukotvilo, vůbec by se to neposunulo.“ A proto bych chtěl promluvit o novém paradigmatu, o novém způsobu myšlení. Existují tací, které považujete za meditující a léčitele, channelery, pracovníky světla, kteří věří, že v této nové energii se vše, co se dosud naučili, ještě vylepší. A že nástroje, které jste dosud používali, i způsob, jakým jste je používali, se ještě zlepší. To by dávalo naprostý smysl, kdyby tyto nástroje nebyly nástroji staré energie.

.

Co když existují nové nástroje? „Co to znamená v prostém jazyce, Kryone?“ Co když existují jiné způsoby uzdravení, jiné metody meditace? Co když existuje nová frekvence, na kterou je možné se napojit, nové paradigma, které vás a všechno, čím jste, ještě vylepší? Existuje tolik frustrovaných starých duší, které aplikují metody staré energie v nové době v nové energii nové doby. A najednou ty staré nástroje již nefungují. A tak jiskra, která by vás dovedla k novým nástrojům, nevznikne, pokud sami sobě neřeknete: Dovoluji změnu paradigmatu toho, co jsem považoval za trvalé, že už trvalé není. Způsob, jakým léčím, jakým se dostávám do meditace, co jsem si myslel, že vím o energii, mohu nyní odložit a umožnit, aby ke mně přicházely nové věci jako je jiskra.“ Jiskra, která vás otevře ke všemu, co děláte, ke všem těm novým nástrojům.

.

Jiskra kontroly

Co když existují některé běžné jiskry, které se postupně začínají objevovat starým duším. Nemají nic společného s tím, co děláte jako součást své práce jako léčitelé, stoupenci New Age nebo ezoterici; souvisejí se životem, jen se životem a také s vnímáním. Nejprve je to jiskra kontroly. Někteří z vás začínají zažívat odhalení mimo rámec všeho, co jste si dosud představovali. A jedno z nich může vypadat docela prostě, jednoduše, ale není, ne pro člověka staré energie – jiskra kontroly. Když dojdete k poznání, úplně sami, aniž by vám někdo řekl: „Ach Bože, teď už chápu, že mohu mít svůj život pod kontrolou. Mohu jej ovládat. Nemá to nic společného s těmi kolem mě, o nichž jsem si myslel, že jej ovládají. Nemá to nic společného s paradigmatem, jemuž jsem věřil, pokud šlo o vztahy, výběr povolání a pravidla toho nebo onoho, a které říká, co mám dělat a kdy.“ A jiskra, která je tak velkolepá, říkáMohu ovládat všechno, co jsem. A nepotřebuji žádnou autoritu, která by řekla ano nebo ne. Mohu jít, kam chci a vím, že kamkoli intuitivně jdu, budu správně a nemusím se na to ptát. Můžu řídit svůj život, svá rozhodnutí, která dělám. Dokonce mohu začít znovu, pokud chci.

.

Drazí, to je významná jiskra. Říká o vás, že si uvědomujete, že dokážete vytvářet realitu, která je jen a jen tou vaší. A existují tací, kteří by řekli: „No, já bych rád měl tu jiskru, ale ach, mám tolik strachu, protože tady není to nebo ono, neexistují pro to žádná pravidla, nebo že ztratím to či ono.“ Když máte jiskru kontroly, učíte se také, že intuice a synchronicita stojí při vás. Setkáte se s lidmi, se kterými se potřebujete seznámit. Možná jsou tady v této místnosti, mají pro vás odpovědi, které jste dříve neměli, jak můžete ovládat věci, o kterých jste nevěřili, že byste je mohli ovládat, jak se můžete přestěhovat do jiné oblasti nebo změnit práci, něco, co jste dříve nepovažovali za možné, protože tyto věci prostě nebyly připravené, ale teď ano. Neměl bys jiskru kontroly, ani myšlenky, že bys to mohl udělat, kdyby tu neexistoval plán. Stále znovu opakuji, co byste měli teď znovu slyšet: Nevíte, co nevíte. A to, co nevíte, je velkolepé. Souvisí to s věcmi, které k vám přicházejí, když je potřebujete, přinášejí vám to, co potřebujete, když to potřebujete. Soutok energií, které vám urovnávají věci před vámi a pro vás, uspořádávají je oproti všemu očekávání, jež vám bylo vštípeno, jak ty věci fungují. Jiskra kontroly. Ach, existuje tolik jisker. Začínám touto, protože existuje tolik lidí, kteří mají pocit, že nemají žádnou kontrolu a nedokážou se pohnout ani dopředu, ani dozadu. Nacházejí se prostě v krabici a přijímají doporučení pro to, co mají dělat, od své kultury, lidí kolem sebe, členů rodiny, kteří jsou silní, nebo od duchovní organizace.

.

A najednou se objeví pochopení, svoboda, zážitek aha: „Ach Bože, jsem volný. Mohu ovládat, kým jsem, kde jsem, co dělám, bez strachu z budoucnosti.“ To je velká jiskra. A mimochodem, někteří z vás, kteří tady sedíte na židlích, jste to potřebovali slyšet. Vidíte, že vím, kdo tady je. Nechejte tedy jiskry zrcadlit, kdo je tady, a pokračujme dál.

 

Jiskra zastavení stárnutí

Další jiskra, která zcela odporuje všemu, co vás učili. Přichází s třeskem, intuicí, zábleskem: Můj Bože, tak rád bych byl schopen zpomalit nebo zastavit stárnutí svého těla.“ Slyšíte to? Někdo, kdo tu sedí, to potřeboval slyšet. Tělo stárne, protože vnímání říká, že by mělo. A mozek je propojen tak, aby spolupracoval s vnímáním. Tělo stárne, protože tu je chemie, která počítá dny. Věděli jste to? Doslova existují časové cykly, které počítají dny. A vnímání se týká toho, jak dlouho byste měli podle předpokladů žít. DNA, která pracuje na 33 % nebo méně, není při omlazení tak účinná jako DNA, která pracuje na 40 % nebo více. A dokonce i člověk New Age, který to ví, říká: „Škoda, že jsem uvízl na 33 %. Ach ne, vždyť to mám pod kontrolou!“ [Kryon se usmívá] Co kdybyste ovládli 44 %? Co kdybyste mohl říct své vlastní buněčné struktuře a mozku, všem, kteří se sklánějí před svým šéfem, jímž jste vyOdteď pracujeme jinak. Dny se už nepočítají. Nyní se zaměříme na 44 % místo na 33 %, tedy na účinnost, která zpomalí náš proces stárnutí. A já to prohlašuji, protože jsem sám sobě šéfem. Vidíte, ach, mám to pod kontrolou. Mohu ovládat své stárnutí.“ A jsou tací, kteří to uslyší a řeknou: „No není to mazané? [Kryon se usmívá.] Kdo by si něco podobného pomyslel?“

.

Je to jiskra, která říká, že to můžete udělat. A existují stovky, ne-li tisíce lidí, kteří to dělají. A víte, že až začnete vyzařovat nové vnímání ohledně nestárnutí, že už vám nikdo nebude moct přiřadit žádný věk? A když se vás lidé zeptají, jak jste starý, odpovíte: „Ano!“ [Kryon a publikum se smějí] Jen to zkuste, převezměte si to od Kryona. A nikde neudávejte svůj věk, pokud neexistuje formulář, který takovou informaci vyžaduje. Pokud takový případ nastane, rychle to zakryjte a řekněte: „Vymazat, vymazat, vymazat,“protože to jen posiluje vnímání staré energie, jak starý bys měl být a kdy bys měl začít ztrácet energii, kdy by se mělo stát to či ono. A pokud budete hodně sledovat média, budou vás stále znovu a znovu informovat, co se v určitém věku stává, co k němu patří. Proč se na to prostě nepřestanete dívat? Drazí, můžete zastavit proces stárnutí, jak jej dnes ve svém těle znáte. A někteří z vás přijmou tuto jiskru: „Ach, jediná věc, kterou musím udělat, je promluvit s vlastní buněčnou strukturou, protože poslouchá vědomí.“

.

Vraťme se teď na chvíli do minulosti. V roce 1993 Kryon říkal„Mluvte se svými buňkami. Začněte mluvit se svými buňkami.“Jen málo z vás to dělá, protože se díváte na své tělo a jen doufáte, že funguje. Nikdy se nedíváte na své tělo jako na vaši součást. Spojte se se svým tělem, staňte se jedním a pochopte, že jste šéfem všech procesů uvnitř vás. Blahopřejte jim, když fungují. Pracujte s nimi, když je nějaký problém. Zacházejte s buněčnou strukturou tak, jak byste chtěli zacházet s dítětem, a starejte se o něj. Vy potvrzujete, kdo jste, co se děje a co je třeba udělat. Když vás bolí prst, neříkejte: „Bolí mě prst.“ Řekněte: „Mám bolest tady ve svém prstu.“Začněte měnit paradigma vnímání toho, kým jste – jednou buňkou. Vy jste šéfem. To bylo v r. 1993.

.

A teď jsme tady v nové energii, kde se ti to děje samo od sebe. A teď mi dovolte, abych vám vysvětlil, jak tato jiskra funguje. Nezískáte jiskru intuice, která k vám bude hovořit, dokud to neuděláte. To znamená, že jste dosáhli bodu, kdy jste pracovali na sobě, překonali obavy a strach a teď stojíte nad srázem (propastí) a říkáte: „Co teď?“ A začnete přijímat jiskry, více než jen jednu. „Ach Bože, mám kontrolu. Mohu ovládat svůj proces stárnutí. Můžu jej zastavit. Můžu opravdu zpomalit stárnutí.“

.

To vždycky platilo pro člověka, neboť vědomí je králemNa planetě není větší síla než lidské vědomí. Neexistuje ve vás větší síla než vysoké vědomí, které doslova mluví samo se sebou ve své vlastní buněčné struktuře těla a dává příkazy, které potřebuje pro své fungování den za dnem. Nebojte se své buněčné strukturySjednoťte se s ní. Tady na židlích sedí někteří, kteří to potřebovali slyšet.

.

Jiskra propuštění karmy

Kryone, jsem už velmi unavený z toho, co považuji za karmu, protože to vidím všude kolem. Vyčerpávají mě určité věci, které se dějí. Je to v mé rodině a je to ve mně. Nechci to.”

.

A teď je tu novinka. Jiskra. Už v r. 1993 jsem vám říkal, že můžete svou karmu zrušit, propustit. V této nové energii se to může stát těm, kdo nikdy nečetli knihu z roku 1993 (Kyonova kniha 1 – Konec času – pozn. překl.), možná se třeba jen právě připojili on-line k těmto novým věcem a sami přicházejí na nápad: „Mohu propustit svou karmu.“Máte kontrolu nad těmito druhy energetických věcí, které máte ve své Akáše a které si nesete sebou. Jsou prastaré, jsou skutečné a vy to víte.

.

Co by se stalo, kdybyste propustili svou karmu, která pochází z vaší Akáši? Co by se stalo, kdybyste ji propustili? No, nejdřív byste se změnili. Odlišovali byste se od své rodiny, která má svou karmu. To je ta část, kterou se vám nebude líbit. V tomto bodě možná už máte něco, z čeho se příliš neradují, když vás sledují, protože jste s nimi přestali hrát tu hru. Oni se budou i nadále točit v dramatech, ale vy už ne. Budou pokračovat a dělat to, co je karmické. A vy to už dělat nebudete. A ty věci, které se vám dřív stávaly, které byly součástí toho, čím jste byli dříve, postupně zmizí z vašich životůTo je jiskra propuštění své karmy. Následkem toho se vám otevřou dveře, dveře, o kterých jste nikdy nevěřili, že existují, protože karma vás zotročovala. Vnímáte, že tu byla energie, která vás blokovala, která vás ovládala. „Ach Bože, mohu ovládat věci ve svém vlastním životě.“ Karma. Úplně ji propusťte.

.

Existují tací v prastarých zemích a prastaří z prastarých zemí, kteří tohle vyučují už po staletí, kteří to možná uslyší a řeknou: „Ale tohle není způsob, jakým to funguje.“ Chtěl bych jim i vám doporučit, abyste si to sami vyzkoušeli. Jen proto, že to tu bylo po celá staletí, neznamená, že to musí tak být i v novém paradigmatu, v nové energii. Byla to stará energie, která vás zavedla do míst, kde jste museli řešit skládanky. A teď jste najednou od skládanek osvobozeni. Parametry jsou odlišné, paradigma je jiné. Nástroje se mění a „Ach Bože, mohu ovládat svou vlastní realitu.“ Karma. Propusťte ji.

.

Někteří řeknou: „Dobře, jsem připraven. Páni! Chci to udělat. Takže co teď mám udělat?“ [Kryon se usmívá.] A znovu zopakuji: Proč nepropustíte svou karmu? A vy řeknete: „Ale na to přece musí být nějaký proces.“ Ano, a nazývá se „propusť svou karmu“. [Publikum se směje.]Je to proces sám o sobě, naprosto zřejmý. Drahé Vyšší Já, drahé tělo, v němž jsem, všechny buňky, tímto propouštím svou karmu! A všechno kolem vás říká: „OK.“[publikum se srdečně směje.] Všechno, co musíte udělat, je vyslovit tato slova. Věděli jste to? Důvod je ten, že vy jste teď šéfem. Kdyby někdo namítl: „Ale přece existují určitá pravidla akášického záznamu,“ odpovíte: „Ano, existují, a já mám nad nimi kontrolu!“ V tom je ten rozdíl. Ach Bože, ovládám svou vlastní realitu. Wow!“

.

Jiskra ukončení utrpení

Kryone, jsem unaven vším tím trápením. Zdá se, že si je pořád vytvářím.“ Věděli jste, že můžete přestat trpět? Zaprvé – není to důvod, proč jste byli stvoření. Chci to ujasnit, tak jasně, jak jsem to ještě neřekl. Bůh, Duch, Tvořivý zdroj, ať už ho nazvete jakkoli, Tvořivý zdroj ve vašem nitru, vás sem neposlal pro to, abyste trpěli. Tečka. Ani sami pro sebe, ani pro božství. To není způsob, jakým funguje láska Boha. Nikdy. A lidé, kteří vám říkali, že musíte trochu trpět, abyste získali milost Boha, uvízli v paradigmatu, který převzali od svých otců. A ti se to zas dozvěděli od svých otců a ti to prostě přejali, protože to znělo dobře. Používejte svůj zdravý duchovní rozumBůh je láska. Neposlal by vás na planetu, abyste trpěli. Takže, bod číslo jednautrpení je stvořeno člověkem, nepochází od Boha. A pokud trpíte, je to paradigma, které vám bylo předáváno po celé věky, že musíte trochu trpět, a váš mozek to přijal. Proč to nepropustíte, teď hned? Mluvím k někomu, kdo je tady přítomen. Proč to nepropustíš? Neexistuje žádný důvod k tomu, abyste vytvářeli utrpení staré energie, abyste se jako stará duše mohli posunout dopředu. Nechť je tento den dnem, kdy si tohle všechno uvědomíte. A jiskra je tady. Ach, už žádné další utrpení v mém životě!Dovolte své intuici, aby tohle vyslovila. Zeptejte se jí: „Je správné, abychom trpěli?“ Bum, není. A vyšší já vám sdělí, vaše innate vám řekne, všechno, co je, vám řekne: „To pochází ze staré energie, ne od Boha.“ - A jak to mám udělat?“ [Kryon se směje] Jaký je ten proces, abyste se přestali trápit? Milá innate, drahé vyšší já, milá energie, který mě právě teď obklopuješ, prohlašuji, že od tohoto okamžiku bude utrpení nahrazeno radostí. Co bylo, už nebude. Věci, které mi způsobovaly trápení, jsou karmické a ty teď zmizely, protože jsem propustil svou karmu! Vidíte, opět je tu: Ach Bože, mohu to ovládat, mám nad tím kontrolu.

.

Je toho víc. Všímáte si, jak si v sobě nově přetváříte paradigma spiritualityPřibližujete seke Zdroji, který byl vždy čistou láskouA pokud vám někdo dává pravidla daná Zdrojem, která diktují, že se musíte klanět, že musíte uctívat nebo trpět, chtěl bych vám hned teď říct, že to pochází od lidí. Ale to vám teď v tomto novém světle řekne jiskra i bez tohoto channelingu. Začnete to vidět: Nemusím pokračovat v té (staré) cestě. Jak by se vám líbilo, kdybyste se každé ráno probudili se stejnými problémy, jaké máte nyní a první věc, kterou byste pocítili, by nebyl strach, utrpení, obavy nebo starosti, ale radost. A ta radost by vás vedla k afirmacím: Nechť je tento den naplněn řešením. Dnes vyřeším problémy, které jsem včera nedokázal vyřešit, protože dnes se stanou věci, které se včera nestaly, neboť očekávám, že se stanou. Vidíte, já ovládám svou vlastní realitu. A mimochodem, už nemám žádnou karmu, která by způsobovala špatné věci.“

.

Jiskry se začínají ukazovat v životě starých duší samy o sobě, bez gurua, bez channelingů, bez instrukcí, zcela samozřejmě, protože začínáte pracovat v těsnější blízkosti Boha. Někteří z vás to cítí a to je důvod, proč sedíte v křesle. To je důvod, proč jste přišli na toto setkání. Proto jste sem přišli, protože víte, že se něco děje. Cítili jste to. Byla to jiskra, která vás postrčila a řekla: „Co když jsem víc, než mi kdy bylo řečeno? Co když se budou dít jiné věci? Co když mám nad tím kontrolu?“ Někteří řeknou: „To je ale rouhání! Nemůžeš mít kontrolu, to Bůh má mít kontrolu.“ Teď vám řeknu, že ve vás je Bůh. Chápete teď, kdo vlastně má kontrolu? Oba dva ji máte, protože vaše vyšší já vám dává jiskry, dává vám povolení a vědomí, abyste svou realitu začali měnit. A jsou tací, kteří namítnou: „To může udělat jen Bůh.“ S tím souhlasím a odpovím: „To je důvod, proč jste Bohem.“ Pro mnohé je to rouhání. A dnes v nové energii se to stane nejběžnější mantrou starých duší. „Ve mně je část Stvořitele, která je věčná a to je to, čím se řídím. Nechci se řídit žádnou doktrínou jakékoli knihy, dokonce ani knihy New Age, ani knihami Kryona. Následuji Boha v sobě a to je čisté. Všechno, co mám, mohu ovládat, se záměrem naslouchat tomuto hlasu a být bytostí, o které vím, že je v souladu s Tvořivým zdrojem, který je ve mně a mluví se mnou. A to je důvod, proč už nemusím stárnout, protože jsem propustil/a karmu a mám teď kontrolu.“

.

Jiskra odhalení rodiny

Uzavřu poslední jiskrou. Jiskrou odhalením rodiny. Tady v místnosti jsou tací, kteří vědí, o čem budu mluvit. Chtěl bych tato slova adresovat těm, kteří jsou mimo tuto místnost. Vaše biologická rodina je nádherná. A někteří z vás měli dobrou rodinu a jiní z vás měli rodinu dysfunkční a problematickou. Ale duchovní rodina je čistá a věčná a obvykle se nenachází v biologické rodině. Rád bych, abyste se zvedli a našli si ji. Protože to změní váš život, urovná věci, vytvoří to laskavost ve vašem vlastním životě, protože najednou budete mít rodinu, která vás zná a miluje vás, a také sleduje Tvořivý zdroj v sobě.Můžete se podívat na člena rodiny, vidět v něm Boha a uznat Boha v sobě. To je rodina. A pokud máte to štěstí, že to máte ve své biologické rodině, můžete být velmi šťastní. Není to žádná náhoda. Protože sem byli vysláni za tím účelem, abyste věděli, že vaše matka nebo otec, bratr nebo sestra něco mají. A budou motivováni, aby to hledali ve vás. A pak budou sedět a chápat, o čem mluvím. Je to krásné, ale není to obvyklé. Důvodem je, že staré duše nemusí nutně přijít se starými dušemi. Přicházejí rozptýleně po celé planetě, takže se doslova potřebují odstěhovat ze situací, ve kterých se nacházejí, jsou nuceni vytvářet vlastní světlo s jiskrami, o kterých teď hovořím, hledat svou rodinu a posouvat věci, místo aby seděli na jednom místě a užívali si světla.

.

Začíná vám už dávat smysl, co se děje ve vašem životě? Už jste se přesunuli? Dostali jste se už do nějakých náročných situací, které vás tlačily a posouvaly způsobem, který pro vás byl nečekaný? Staré majáky, kterými jste, uvědomujete si, co je jiné? Věci se postupně usadí a uklidní, protože teď přišel čas, abyste se chopili své síly. Možná jste se ve staré energii cítili být tlačeni a taženi. Tak to také bylo! Bylo těžké vyhrát ve staré energii a vy jste přežívali.

.

Ale dnes, s novým světlem, které od roku 2012 způsobuje doslova vaše pozvedání se ze starého vědomí do nové energie, začínáte přebírat kontrolu nad světlem ve vás. Takže všechno, co děláte, už nebude odporovat tomu, co má nízké vědomí. Někteří z vás to začínají vidět. Menší odpor vůči silnému světlu, který máte. Není to světlo, které je naštvané nebo silné, ale natolik soucitné a milující, že jako nůž prořízne starou energii a staré vědomí. A ti, kdo představují temnotu, vám půjdou z cesty, protože uvidí, kdo jste. V minulosti jsme vám předali mnoho informací o tom, jak to funguje.

.

Nakonec vám řeknu následující. Poznávám šamanskou energii v místnosti a je ve vás všech. A s tím je něco spojeno, drazí. Vnímání staré energie je ve vaší karmě, vytesané do kamene. A jak se teď začínáte probouzet do světla v této nové energii, spustí výstražné zvonění. Rád bych, abyste dnes na toto zvonění zaměřili svou pozornost a zrušili je. Zvonění spustí a říká: „Minule to nefungovalo.“ Protože pokud jste byli v posledním životě šamanem, pravděpodobně jste měli krátký život. Byli jste jiní. Žili jste sami, mimochodem. Šamanská energie nevytváří partnerství. Bydleli jste na okraji vesnice. Vyhledávali vás jen tehdy, když potřebovali vyléčit. A pak, pokud se něco nesprávného dělo s počasím, byla to vaše vina a oni si zvolili jiného šamana. A tak ve staré energii zpravidla nebylo dobré probouzet magii uzdravení, intuici, mít znalosti věcí, o kterých oni neměli tušení, pokoušet se pomáhat druhým, a místo toho být za to upáleni.

.

Všichni v sobě nesete na určité úrovni strach z osvícení. To jsme říkali už dříve. Ale teď vám říkáme, že je čas propustit tento strach, protože jinak se nebudete pohybovat dostatečně rychle kupředu. A jisker bude málo, dokud nepochopíte, že tehdy bylo tehdy a teď je teď. Možná se ve vás takový pocit objeví, vyskytne se ve vašich snech, protože tyto sny se vás pokusí trápit. Sny to budou temné a budou stát v cestě tomuto procesu. Nebudou dávat žádný smysl, ale probudíte se se zbytkem snu. A možná si pomyslíte: „No, možná je to proto, že začínám chodit ve světle. Možná bych to neměl dělat.“ Existují části a kousky ve vás, které přinášejí tyto pocity, aby vás zastavily sebe zraňováním – je to prostě systém přežití – aby vás uchránily před duchovní bolestí. Ale dnes to takhle nefunguje. Rozpoznejte, co to je, a pojmenujte si to. „Kryone, jak to mám udělat?“ [Kryon se usmívá] Milá Akášo, drahé vyšší já, drahá innate, drahá tělesná strukturo, každá buňko v mém těle, poslouchejte pozorně! Neexistuje už ve mně žádný strach z osvícení, protože jsem nyní v energii, která mě podporuje, místo (tehdejší staré) energie, která stála proti mně. Strach patří ke staré energii, ne k  nové energii. Jsem od toho osvobozen a připraven jít kupředu, rozsvítit své světlo jiskrou, kterou znám. Wow, mohu ovládat všechno, co se mě týká. Teď je řada na mně.“

.

Je toho třeba tolik odhalovat, kousek po kousku, a to nejen v této sérii seminářů, ale jak se budete pohybovat vpřed v životě. Právě teď je všechno velmi odlišné, než vám kdokoli říkal, že by to mohlo být. Stará pravidla už neplatí. Chci, abyste si analyzovali, co by to mohlo znamenat pro váš vlastní život právě teď, a jak by vás to mohlo osvobodit od věcí, které vás v současné době zotročují. Vím, kdo je tady. Umožněte, aby proces sebeobjevování mohl začít. To už pro teď stačí.

Přeji vám příjemnou jiskru.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – Discovery 2017 – 2/6 – MP3 – 43:51 min

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Jan H. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět