8-2017 Kryon

Série odhalení 2017 – 3. část „Jsem hoden“

Tento živý channeling byl přijat v Kananaskis Alberta, Kanada, 25. srpna 2017.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je třetí channeling série, kterou jsme nazvali Odhalení. Před pár lety pomáhal můj partner při psaní knihy Indigové děti*. Stala se mainstreamem, jinými slovy nebyla ezoterická. A popsala nový druh vědomí, přicházející na planetu s dětmi. Opravdu to byl začátek, předchůdce posunu, protože potenciál posunu tam byl. Lidstvo se samo nezničilo. Některé procesy vyššího vývoje lidstva již začaly. A v očekávání toho se děti začaly posouvat a měnit. Jedním z atributů dětí nového vědomí, že je vnímáte jako obtížné. Jsou s nimi časté problémy, protože jsou trochu příliš tvrdohlavé. Dovolte mi, abych to definoval. Rodí se s vědomím, že jsou hodni toho být tady, ale vy jste se s tímto vědomím nenarodili. Drazí, je to kvůli Akáše, kterou si sebou nesete, kvůli systémům, podílejících se na vaší kultuře, je to dokonce kvůli výrokům, které vám předali rodiče. Nikdy hlasitě nevykřikujete a nebušíte se do hrudi: „Jsem hoden tady být,“ protože by vás vaši přátelé opustili. Je to něco, co je ukryto v každém z vás, kdo sedíte tady v místnosti, pocit, že toho nejste hodni.

.

Nu, staré duše, odkud to pochází? Skutečně, proč byste měli přijít na svět a mít možná pocit, že nejste hodni toho být tady? Co se s vámi stane, drazí pracovníci světla, v těch tisíci životech, když se v určitém bodě probudíte do pravdy, krásy a lásky Boha? Co s tím uděláte? Někteří z vás se stali šamany a o tom už jsme mluvili. Většina z vás vstoupila do systému, který vám později způsoboval problémy. Který systém by to byl? Říkají vám něco slova „kněží“ a „jeptišky“? Dovolte mi něco říct. Kdybyste nyní provedli průzkum mezi pracovníky světla na této planetě, byl by mezi nimi nepřiměřeně velký počet těch, kteří zůstali svobodní nebo se pokusili oženit, ale nefungovalo toA důvodem bylo to, že jste po mnoho životů skládali slavnostní (řeholní) sliby. Bylo to pro vás bezpečné místo, kde jste mohli milovat Boha. Nikdo se na vás nekoukal s úšklebkem, že nosíte řeholní roucho, které vyzařuje poselství: Jsem duchovní, jsem tomu oddaný, žiji v celibátu a jsem kněz, jsem jeptiška, po celý svůj život.

.

Najednou vstoupíte do tohoto života. Opravdu si myslíte, že si v něm nenesete pozůstatky z těch minulých životů? Složili jste sliby a najednou se k vám vracejí. Jeden z těch slibů, které jste složili, je, že jste nehodní. To přece víte, že? Jenom Bůh je hodnotný, lidé ne. Měli byste se před Bohem plazit. Nemůžete ani přímo mluvit s Bohem, ale jen zprostředkovaně skrz někoho více duchovního než vy, který zaujímá v hierarchii systému vyšší postavení než je to vaše. A pak přijdete sem v této (nové) energii a nejen že se učíte o Boží lásce, kterou dobře znáte, ale i to, že můžete mluvit přímo s Bohem, že Bůh je uvnitř, ve vašem nitru. A teď jste tady, hodnotní od svého narození. Někteří z vás měli motivaci vrátit se přímo do systému, jehož součástí jste byli, a ono to nefungovalo. Někteří z vás se proti tomu systému vzepřeli, protože jste intuitivně věděli, že to v nové energii nebude fungovat. Na některé z vás se dodnes vaše rodina zlobí, protože jste vystoupili z duchovního systému, ve který věří. A celý váš život vás pronásledují: „Když se už vrátíš do stáda? Pokud budeš pokračovat, dostaneš se na hrozné místo, kde budeš každý den zaživa pálen.“ To je to, co pro tebe připravila láska Boha. A oni v to věří. Věří, že Bůh, který stvořil věci z čisté lásky a vložil do vás lásku a soucit, vás pak bude soudit. Znovu zopakuji, že soudit je lidským předpokladem, nikoli božským. Ale přesto to přetrvává a pevně se drží, že? Mnozí z vás se nyní vydávají zcela soukromou cestou. A dokonce tichou, protože ani nechcete, aby o tom ostatní věděli. Někteří z vás vyšli ze skříně, z té skříně pracovníka světla, a sami jste se odhalili: „Věřím tomu nebo tomu.“ A ztratili jste své přátele a rodinu.

.

Znovu opakuji: Teď sedíte u své rodiny. Toto je vaše rodina. Proto bych vám chtěl v těchto krátkých okamžicích poskytnout axiom a pak něco společně uděláme. Ten axiom, drazí, spočívá v tom, co se v těchto dnech učíte – od toho nejzákladnějšího až po to nejpokročilejší – a vy to nebudete moct správně přijmout, dokud si teď hned něco neuvědomíte. Dvě slova.Vsadím se, že je uhodnete. „Jsem hoden“. Nezáleží na tom, co slyšíte z pódia, co říkají lidé, bez ohledu na to, co říkám já, je třeba rozrazit ty dveře nehodnosti (že nejste hodnotní) a to také udělejte. Kolik zámků dnes mají, drazí? Můžete říci, že jste připraveni, ale ve vaší mysli, ve vašem akášickém záznamu, existuje pozůstatek, který vám tvrdí, že tímto způsobem věci nemohou fungovat. A přestože to víš lépe, drahý člověče, cítíš to a znáš pravdu, ten pozůstatek často říká: Nejsi hoden (nejsi hodnotný). Pamatuješ? Prostě nejsi hoden.“ To není ego. To je pravda. Být hoden znamená, že jste se narodili velkolepí, protože v sobě máte kousek Boha. A co opravdu znamená velkolepostTo znamená, že jste soucitné, vyvážené lidské bytosti. Máte schopnost ovládat své tělo tak, že dokážete být vyvážení a soucitní, schopní šířit světlo a pomáhat. To je ta velkolepost. Není to velkolepost, která říká, že se staneš filmovou hvězdou nebo slavným politikem, to není ten druh velkoleposti. Je to klidná, nádherná, silná velkolepost pomáhat planetě. To je to velkolepé.

.

Požádám vás, abyste se mnou něco vyslovili. Uděláme to třikrát. Nedělejte to, pokud to nemyslíte skutečně vážně. Vás, kteří to uslyšíte později, zvu, abyste se toho také zúčastnili, pokud to teď posloucháte a jste pracovníkem světla, starou duší a víte, že tím jste. Tato podmínka se týká také vás. Vyslovíme společně slova: Jsem hoden. Zúčastněte se, pokud si přejete.

.

Uděláme to teď, jste připraveni? „Jsem hoden.“

.

Zvuk, který vytvoříte, je energie. Řeč je chápána vašimi těly kolem vás. Vrací se zpět skrz vaše uši a tvá innate to uslyší, tvá duše začne vibrovat touto pravdou: „Myslíš to skutečně upřímně, nebo ne?“ Pojďme to vyslovit znovu: „Jsem hoden.“

.

Innate tomu začíná věřit: „Poslouchej, je za tím skutečný záměr. Nevyslovuje to jen tak. Wow! Co kdyby to tak myslel/a doopravdy? Co kdyby to byl okamžik, kdy by se dveře mohly zhroutit? Zámky by se rozlomily a už se nikdy nevrátí. Myslí to skutečně vážně? Zjistíme to.“

.

Vyslovme to potřetí:„Jsem hoden.“

.

Je to jen malé cvičení, pár slov, a začnete cítit rozdíl. Kolika z vás vykládali, že jste se narodili špinaví, hříšní? To není pravda. A teď to víte. Kolik z vás učili, že se musíte před Bohem plazit? To není pravda. A teď to víte. Pro mnoho z vás se ty dveře zhroutily s čistým záměrem a odteď se věci, které se dějí na tomto pódiu a budou dít dál, které jsou učením, budou vnímány jinýma ušima, jiným vědomím, protože teď jste hodni, abyste je přijímali. Blokády, které existovaly, které vám bránily v tom, abyste některé tyto koncepty brali i jen v úvahu, se zbortily přímo před vašima očima.

.

Dojde ke změně života, drazí. Sledujte, co říkáte. Volte svá slova pečlivě, protože některá z nich jsou jen zvykem. Pokud vám někdo dá dárek, učili vás rodiče říkat: „Ach, to si nezasloužím.“ [Kryon se usmívá] Sledujte svá slova a místo toho řekněte: „Děkuji mnohokrát za tento nádherný dárek,“ a ani chvíli nemyslete na ten zvyk, který vám vštípili rodiče ze zdvořilosti, protože vaše slova jsou králem. A vaše innate slyší všechno, co říkáte, jako instrukce tělu. Podobně jako je tomu u homeopatie, co říkáte, jsou pokyny, instrukce.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – Discovery 2017 – 3/6 – MP3 – 14:44 min

* V současnosti je k dostání pokračování této knihy s názvem „Indigová oslava“. Blíže ke knize na webu https://kryon.webnode.cz/

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět