8-2017 Kryon

Série odhalení 2017 – 4. část „Nesmírnost staré duše“

Tento živý channeling byl přijat v Kananaskis Alberta, Kanada,  25. srpna 2017

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner ustupuje stranou jako vždycky. A to, co zbývá z jeho nejlepších schopností, je povolení, kterým umožňuje, aby do něj vstupovaly informace, které jsou téměř čistou, nepřetržitou intuicí. To je channeling, dalo by se říct. Tohle je čtvrtý channeling série Odhalení a pojmenujeme jej Nesmírnost staré duše. Namaluji jeden obraz a předám seznam, proč je to tak, jak to říkáme. Je toho tady v této místnosti tolik, ve vás, kteří posloucháte, když vyslovujeme slovo „staré duše“.

.

Protože historie je historií a protože lidská rasa sama vyvinula vědomí, které je poměrně nízké, staré duše opravdu nevědí, že jsou staré duše. Existuje intuice, která jim říká, že jsou, ale nemají pro to žádný důkaz. Nepamatují si to. Člověk přichází na planetu s vědomím, které není úplné. O tom už jsme mluvili dřív, že vyšší vědomí je něco, do čeho se teprve začínáte rozvíjet. A my jsme vám předali některé atributy tohoto vývoje, ale ten ještě nenastal, teprve začíná.

.

To krásné na posunu je to, že se teď probouzíte do světla – místa, které bude podporovat tento druh vývoje, rozvoj moudrosti, soucitu, lásky a vědění (poznání). Je to něco, co jsme už viděli dřív v jiných částech vaší galaxie. Viděli jsme to. Říkáme vám, že je to tady. Příležitost pro vás, lidi, je tu, a svobodná volba, kterou máte, určuje načasování. Je to skoro jako sněhová koule, kterou nelze zastavit, pokud nenarazí na strom. Říkáme vám, že to má sílu, jakou jsme už dřív viděli. A je to to, co jsme vás dosud učili. Avšak, drazí, přišli jste na tuto planetu s nízkou energií, která si to nepamatuje nic z toho. Možná jste už prožili tisíce životů. Možná jste měli veškeré vědění, moudrost, které vám poskytly tisíce životů, vy se teď probouzíte a nemůžete si na nic vzpomenout. Nepřinesli jste si to, protože to by bylo možné jen s vysokým vědomím a to je něco, co teprve začínáte rozvíjet.

.

Děti, které se budou rodit v mnoha příštích generacích, budou úplně jiné, než když jste sem přišli vy. Budou se naprosto odlišovat od dětí, které nyní přicházejí na svět. Budou tak jiní z pohledu za určité časové období, až se bude historie ohlížet zpět a některé věci nově přepisovat, co si lidé mysleli, že vědí o samotném vědomí, o výchově dětí, o jejich vzdělávání. Co byste dělali se skupinou dětí, které se začínají rozpomínat na to, jak se čte, ještě než je to vůbec někdo začne učit? Co byste dělali se skupinou dětí, které zřejmě intuitivně vědí o věcech, které jim nikdy předtím nebyly představeny? Toto je evoluce lidské rasy, a to, že moudrost z předchozích životů, ať už prožili tři nebo tři tisíce životů, se začíná velmi brzo projevovat v jejich životě. Tak daleko ještě nejste, i když v jistém smyslu ano. Protože tato skupina starých duší, která nyní naslouchá, má ve svém nitru veškeré vědění a moudrost minulosti, co jste se naučili, že funguje nebo nefunguje. A tak, jak jsme již dříve říkali, staré duše, které právě teď žijí, začínají přijímat jiskry rozpomínání. Ale chci vám říct, na co se rozpomínáte. Chci, aby to bylo oslavou nesmírnosti staré duše, síly, která se zde shromáždila na židlích, v těch, kteří to poslouchají, jež se nazývají starými dušemi, mimo vaše nejdivočejší představy o tom, kým jste. Je to oslava. Není to učební lekce, ne teď. Je to meditace, je to oslava. Rád bych, abyste si to poslechli. Prosím, abyste tentokrát nevypínali pozornost, chci, abyste poslouchali.

.

Představte si na chvíli, že by se lidé z jakékoli historické doby mohli vrátit zpět, oživit na nejvyšší úroveň, v jaké existovali. Bez ohledu na to, jak staří byli, mohli by se vrátit. A teď si vyberte, kdo se vrátí, a umístěte je kolem velkého kulatého stolu. Dovolte nám začít s vůdci staletí. Začněme nejlepšími politiky, kteří kdy žili. Vůdci, prezidenty, předsedy vlád, dokonce i králi, jež ti, kteří je obklopovali, milovali za to, co dokázali a dělali. Králové minulosti, kteří byli králi po celá desetiletí, protože je lidé milovali, dbali na své zdraví, chtěli, aby se jejich říše zachovala, a proto dělali to, co dělali, tak dobře. Takoví lidé skutečně existovali. Vůdci zemí, kteří byli tak oblíbení, protože věděli, co lidé chtějí, a také lidi milovali a chápali je. Takoví lidé skutečně existovali. Prezidenti a předsedové vlád, od kterých si lidé přáli, aby pokračovali dál a dál, protože se jim dařilo dobře a za jejich vlády byl v zemi takový blahobyt, jako nikdy předtím. Vládli dobře, rozuměli tomu dobře. Rád bych, abyste odhadli, kolik jich mohlo být. Celá řada. Teď si je jen přivolejte. Jeden po druhém budou přicházet a všechno, co kdy měli, je neporušené – schopnost vnímat, jak je třeba uspořádat věci, aby fungovaly laskavým způsobem, aby ti, kdo je zvolili nebo byli jejich poddanými, mohli říct: „Doufám, že ten muž nebo ta žena bude žít dlouho.“ A teď jsou tady a usedají na svá místa kolem velkého kulatého stolu a dívají se na vás. Chtějí vědět, proč jsou tady.

.

A vy řeknete: Počkejte chvíli. Je tu jiná skupina.V další skupině budou ti nejlepší filozofové, jací kdy existovali. Ti, kteří dokázali myslet dál než jiní myslitelé, kteří hluboce ovlivnili všechno, co dělali. A teď přisedají ke stolu. Každá generace je měla, dokonce i historie před historií. A oni si teď prohlížejí krále a vůdce. Říkají: „Tady je skvělá skupina. Budeme za chvíli filozofovat o tom, proč jsou tady. Proč jsme tady my?“ A vy řeknete: Počkejte. Je tu další skupina.“ A zapojíte umělce a skladatele minulosti, kteří napsali nejúspěšnější texty o lásce, kráse, které rozezpívaly vaše srdce. A oni přicházejí, jeden za druhým, a usedají ke stolu. Stůl se mimochodem zvětšuje zcela automaticky. Čím více se jich tam usadí, tím větší stůl bude. Skupina za skupinou těch nejmoudřejších a nejlepších. A nakonec přisednou mistři všech dob, kteří byli největšími mistry míru a duchovnosti na této planetě, jací kdy žili. Ti, kteří dokázali svým vědomím změnit fyziku, uzdravovat lidi pouhým dotekem nebo v sobě možná jen měli atribut mistrovství, protože lidé je milovali pro jejich moudrost. Objevují se a zaujímají svá místa. Nyní máte stůl plný bytostí s nesmírnou moudrostí, mocí a milostí, vědomím a krásou. Dívají se na vás a ptají se: „Proč jsme tady?“ A vy řeknete: „Chceme, abyste nás všichni společně provedli tisíciletím.

.

Právě jsem vám představil starou duši. Starou duši. [Kryon dojatě]Pokud jste prožili tisíce životů, jste alespoň jedním z nich, možná dvěma, možná dokonce i třemi z nich. Umíte si to představit? Pokud si umíte představit tuto skupinu kolem stolu, která dokázala vést planetu, umíte si představit, co by vám mohla přinést? Zaprvé, pamatují si všechno. Pamatují si, proč válka nefunguje, protože žili tak dlouho a bylo jich hodně. Nezapomínají to, tak jak jste na to zapomněli vy. Pamatují si, co nefunguje. Jako kolektiv se v ezoterice a rozmanitosti toho, kým jsou, shromáždili pro řešení, která jsou elegantní a krásná, mají smysl a jsou naplněna láskou. Kulatý stůl duší z minulosti, jimiž jste vy.

.

Kdybyste měli vytvořit seznam silných stránek staré duše, jak by takový seznam vypadal? Ach, byl by dlouhý, ale předáme vám jen pár z těch, do kterých se probouzíte. A předáme vám je podle hierarchie důležitosti, což běžně neděláme. Vždycky vám říkáme, že naše seznamy probíhají v kruhu a že neexistuje žádná hierarchie. Ale tentokrát ano. Podívejte se na to a zapamatujte si to. Pak pochopíte význam síly staré duše.

.

Uvědomění si vlastní hodnoty

Největší silnou stránkou tohoto seznamu, číslo jedna, je to, že vědí, že jsou hodnotní. Už jste to někdy slyšeli? To není otázka. Pokud se zeptáte každého z nich, vědí, že jsou hodnotní. Řeknete: „Počkej chvíli, slyšel jsem, že umělci jsou trochu dysfunkční.“ Zeptejte se skladatele písní, který psal skladby s příběhem: „Jsi hoden, abys takovou hudbu psal?“ A on za skupinu skladatelů odpoví: „Ano, je to v nás, je to naše představa krásy, Boha a srdce. Jsme hodnotní. Požádejte nás, abychom napsali nějakou píseň.“ To je způsob jejich hodnoty. Zeptejte se králů a vůdců: „Jste hodni vést zemi?“ Oni řeknou: „Ano, jsme hodni vést zemi, být králi království. Víme, co děláme.“ Zeptejte se jich. Zeptejte se nějakého mistra: „Jsi hoden? Jste hodni?“ Odpoví: „Jsme hodni, protože známe lásku. Známe soucit. Známe rovnováhu. Jsme hodni.“ Žádný z těch, kteří sedí u stolu, nepochybuje o své hodnotě. A všichni to vědí. Číslo jedna, silnou stránkou staré duše je odhalení, že je hodnotná.

.

Radost

Číslo dvě. Rád bych, abyste si vyslechli tuto hierarchii. Číslo dvě. Každý z nich má radostnou povahu. Byli schopni zachytit a odhalit své vnitřní dítě, aby se dokázali smát. A tento smích vytváří zajímavé řešení skládanky. Je to skoro tak, jako kdyby smích sám o sobě vytvářel soudržnost mezi všemi. Pozdvihuje věci na úroveň, které všichni rozumějí. Číslo dvě, radost, smích, dokázat se bavit v každé situaci. Číslo dvě. „Kryone, je tam někde moudrost? Číslo dvě je radost?“ Ach ano. Proč by měla být číslem dvě? Protože to, co prochází nedotčeno závojem mezi vámi a Bohem, je smích, radost a láskaNedostanete se příliš daleko, dokud se nedokážete uvolnit ve své osobnosti splynutím radosti a moudrosti. Jsou tací, kteří namítnou: „Dobře, ale je třeba být extrémně seriózní, aby člověk mohl být spirituální.“ Ukažte mi duchovní osobu, která není šťastná, a já vám ukážu člověka, který není opravdu duchovní. [Kryon se směje] Drazí, to k sobě patří. Není nad smějícího se mnicha.[Kryon se usmívá] Ladí k sobě. To bylo číslo dvě.

.

Zkušenost

Číslo tři, zkušenost. A to je bod, který pak vytváří moudrost. Každý z těch jednotlivců kolem stolu ví, co dělá: „To už tu bylo, to už jsem dělal.“ Slyšíte mě? Ví, co dělá. Jsou hodni dělat to, co dělají. Pokud by nevěděli, co dělají, nebyli by vůdci milovaní svým lidem, neměli by bohaté země, nevěděli by, jak funguje ekonomika, nebyli by vyrovnaní, nebyli by schopni to vůbec dělat. Stará duše, začínáš to chápat? To jsi tyTo je to, co je v tento okamžik v nitru každé staré duše, co se v ní skrývá, co se nedere do popředí, na co si nevzpomíná.To je ta síla, ta úžasná síla, kterou máte. Je to víc než probuzení do světla. Je to víc než probuzení k poznání, že Bůh je dobrý. Je to vyzvednutí zkušeností z vlastního akášického záznamu, co dělat, když jde o to realizovat věci, které nazýváme soucitným jednáním, což mimochodem přijde jako další bod. Číslo tři je zkušenost. Dokážete si představit, kolik zkušeností je kolem vás u tohoto stolu? Dokážete si představit, kolik zkušeností je uloženo ve vašem akášickém záznamu? Dokážete si představit systém, který si pamatuje každý den každého života? Je možné, že by vaše DNA mohla ukládat tolik informací? A odpověď zní: Ach ano, to a ještě mnohem víc! Co kdybyste se na to napojili?To znamená, že byste si mohli tyto zkušenosti vytáhnout a věděli byste, co funguje a co nefunguje, znovu a znovu až do bodu, kdy byste věděli, co děláte. Měli byste intuici, která ví, co dělat dál, protože už víte, co nefunguje. To je moudrost. Pojmenujte si to, jak chcete. Takový je moudrý člověk, který dělá dobrá rozhodnutí, dobré volby. „To už tady bylo, to už jsem udělal.“ Umíte si představit, co je ve vás? Nechtěli byste si to prostě vytáhnout, abyste při dalším kroku věděli, co je správně, co špatně, co je třeba udělat, kam jít? Možná nebudete znát budoucnost, ale budete mít intuici, co nefunguje. Budete schopni to cítit, vnímat a vědět stejně jako to věděli vůdci a mistři, sedící u stolu.

.

Soucit

Číslo čtyři je soucit, ale není to jen soucit, je to soucitné jednání. Jedná se o sousloví, které je takto nově spojeno. Předtím jste je neslyšeli, až v poslední dekádě nebo tak nějak, a je těžké to vysvětlit. Pokud máte soucit, máte emoci. Je to krásná emoce. Ve skutečnosti je to elegantní, výše vibrující a zralá emoce. Pokud máte soucit vůči nějaké situaci nebo nějaké jiné osobě, cítíte vůči ní empatii a vžíváte se do situace. Mnoho lidí má soucit. Můžete mít soucit s jinými lidmi, se zvířaty, se Zemí. A můžete jen postávat a říkat: „Jsem soucitná bytost.“ Dovolte mi však vysvětlit, co je to soucitné jednání. Je to další krok poté, co zažíváte soucit. Soucitné jednání je soucit spojený s něčím, co k tomu patří, s uskutečnitelným činem, a tím by mohlo být vědění, jak se za to modlit, jak s tím pracovat, co říci těm, kteří to zažívají, mít přehled o tom, proč se něco stalo, mít vhled do soucitu, který byste měli mít, což pak vede k jednání, co je třeba říct, jak se modlit, jak meditovat, abyste mohli pracovat na situaci, která soucit vyvolala. To je to, co dělají mistři, to je to, co mohou nabídnout ti u stolu. Protože každý z nich mohl vidět nějaké situace v životě lidí. Někteří z nich se dokázali postiženého člověka dotknout a ten člověk cítil vzájemné spojení mezi sebou a mistrem, a byl tak vděčný, že měl někoho, kdo ho pochopil, a už nebyl sám. Dokážete to udělat? Máte-li soucit k Zemi, můžete se za Zemi modlit. Můžete se spojovat s přírodou a být její součástí tím, že pro ni uděláte něco soucitného. Někdy, drazí, vyvolá příliš soucitu smutek, a vy víte, o kom mluvím. To je nevyvážený soucitSoucitné jednání znamená pochopení a vhled, že toho nejste součástí, ale že víte, co je třeba udělat. To bylo číslo čtyři.

.

Vlastní vyrovnanost

Číslo pět, vlastní vyrovnanost. Každá osoba na planetě prochází cykly a ty cykly nejsou světlé a temné, pojmenujte si je, jak chcete, ale jsou to cykly, které jsou společné všem lidským bytostem. Někdy se cítíte dobře, někdy ne. Jsou dny, kdy nechcete odkrýt nic, co může být tajné; vím, kdo je tady a vím, kdo poslouchá. Jsou dny, kdy dokonce i pracovník světla řekneMyslím, že to vzdám. To je to ten nejhlubší z propadů, že? Všichni jste se do něj už někdy dostali. A pak existují cykly, kdy říkáte: „Všechno je krásné. Chci zpívat, chci zpívat a je mi jedno, jestli někdo poslouchá. Budu si zpívat v autě, v polích, kdekoli. Je mi to jedno, protože jsem Bohu tak vděčný!“ A mezitím je to, co běžně žijete.

.

Teď vám něco sdělím. V těch několika letech, která následovala po přechodu středem precese rovnodennosti, existuje atribut, který někteří z vás vnímají. Léta, o kterých mluvím, je oněch 18 let od 21. prosince 2012 do konce precese rovnodennosti. Tato precese je 36letým oknem, ve kterém se pohybujete přes oblohu, doslova astronomicky, skrz pás Mléčné dráhy. Ezotericky to znamená posun, o kterém jsme mluvili. Teď se nacházíte v těch 18 letech, které následují od roku 2012. V těchto a zbývajících letech bude docházet k vyšším výšinám a hlubším propadům, než jste zvyklí„Proč by to tak mělo být, Kryone? Co se bude dít?“ Proč to bude atributem staré duše v nové energii? Řeknu vám to, drazí, protože byla odstraněna omezení, jak vysoko nebo jak hluboko vás může vést vaše svobodná volba. Důvodem je to, že byla odstraněna omezení, aby se stará duše mohla dostat výš, než kdykoli předtím, až najde jiskru osvícení. Sebe sama vyrovnávající duše si uvědomí, že pokud na chvíli nebo trochu delší dobu upadne do deprese, nebude muset volat svému astrologovi. Astrologové, víte přesně, co tím myslím, nestojíte o tolik telefonátů. Jinými slovy zjistíte, že se sami zas brzy dostanete do rovnováhy. Budete vědět, že až to přestojíte, světlo se vrátí jako obvykle. Vždycky se vrátí. A čím více se vyrovnáváte (uvádíte do rovnováhy), tím lepší a zkušenější v tom budete. Jiskra říká: „Vyrovnávám sama sebe.“ Je důležité, abyste se uváděli do rovnováhy natolik, abyste zůstávali vyrovnaní, a ostatní to uvidí, bez ohledu na to, co se děje.

.

Dokonce i na tomto pódiu vám někteří vaši učitelé představili toto učení, které říká, že až budou mít ostatní kolem sebe chaos a uvidí, že procházíte situací s dokonalou vyrovnaností,pak možná, až ten chaos skončí, přijdou za vámi a zeptají se: „Jak to děláš?“ To je vyrovnanost. To je mistrovství, že máš nad sebou kontrolu. To bylo číslo pět.

.

Vytváření vlastní reality

Číslo šest, poslední atribut. Z rozsáhlého seznamu atributů, nesmírnosti talentů, vám jich předáme jen šest. A tím posledním je, že stará duše se učí vytvářet svou vlastní realitu, a tak se nikdy neobává budoucnosti. Kolem vás se mohou dít věci, nad kterými nemáte kontrolu. Nemáte žádnou kontrolu nad tím, co se přes vás přelévá. Ale nebojíte se toho, protože víte, že máte kontrolu nad tím, co pro vás bude následovat dálA vždycky bude existovat synchronicita, která vás z toho nevhodného vytáhne, protože otázka je vždy tato: „No dobře, mohu ovládat sám sebe, ale nemohu ovládat ostatní. Co mám dělat, když za mnou přijdou? Nebo když se ocitnu v situaci, nad kterou nemám kontrolu kvůli někomu jinému?“ A odpověď, drazí, zní: Synchronicita vás z těchto věcí dostane, pokud to budete očekávat.

.

Děje se tedy něco, co je výzvou. Sledujte pozorně to, co říkáte. Pokud se něco děje, co je výzvou, co říkáte? Někteří řeknou: „Věděl jsem, že se to přihodí.” Co jste udělali? [Kryon se směje] Právě jste sdělili vesmíru, že jste očekávali špatné věci. To je těžký oříšek. Ale co kdybyste to nově přepsali? Bez ohledu na to, jaké výzvě čelíte, řekněteTo je další výzva a já tím projdu.”

.

A na druhé straně této výzvy se stane něco jiného, co jste neočekávali, protože jste tou výzvou prošli. Co je to za člověka, který dokáže čelit věcem, které jsou pro mnoho ostatních negativní a pro jiné tak dramatické, že zůstane vyrovnaný a řekne: „To anebo ještě něco lepšího. Laskavost se projeví, až se tento problém vyřeší.“ A oni se na vás budou dívat, jako byste přišli z jiné planety. A to jste mimochodem přišli! Stará duše, jsi tak jedinečná na této planetě. A jsi tak nesmírná se svými talenty. Ten kulatý stůl, to jste vy.

.

A pokud tomu uvěříte a porozumíte tomu, pak vám řeknu, že tento vývoj bude pomalý. Bude to trvat generace, než se to začne rozvíjet a uvidíte to v akci. A když řeknete: „Nu, přál bych si, aby se to stalo v mém životě,“ pak odpovím: Stane se to, protože se vrátíte zpátky. Je mi to líto, ale takový je člověk ve starší energii, který je unaven a říká, že se nevrátí. Co když vám řeknu, že se znovu probudíte jako mladí. A v tomto probuzení se už nikdy nedopustíte stejných chyb, které jste tentokrát udělali. V tom je ten rozdíl.A budete žít déle. A vzpomenete si na věci, které vytvářejí život, který jste tentokrát neměli. A řeknu vám, že nebudete chybět na oslavě! Jakmile se ocitnete na mé straně závoje a podíváme se na sebe, a to se podíváme, veškeré nápady, které máte, kdo kdy a proč se vrátí, to všechno odplaví a vy se mi pak podíváte od očí a řeknete: „Chci se vrátit. Jak rychle se mohu vrátit?“

.

Už jsme vám říkali, že systém návratu v nové energii bude tak odlišný. (Ve staré energii) vám bylo řečeno, že bude muset uběhnout tolik a tolik let, nebo se bude muset stát tohle či tamto. Tohle neplatí. Můžete se vrátit během měsíců, drazí, někteří to tak dělají, někteří to udělali a někteří to tak udělají. Jsou to ti, které jste milovali a ztratili. Poslouchejte, víte, o kom mluvím. Matka, otec, manžel, manželka, bratr, sestra, to jsou ti, které jste milovali a nedávno ztratili, a kteří jsou zpátky, právě teď. Cožpak to nevnímáte? Je to téměř tak, jako kdyby vás neopustili. Jejich vědomí je tady. A kdybyste se na něj mohli napojit, a to můžete, pak by se objevil velký úsměv: „Jsem zpátky.“ [Kryon se usmívá] Jako by nikdy neodešli. Láska prochází věky, závojem, smrtí a můžete ji vnímat, neboť smrt neznamená konec. Je to prostě jen přechod. A v tomto konkrétním případě, v této energii, je přechodem světla. Někteří z vás to potřebovali slyšet.

.

To prozatím stačí. Už se vidíte, jací jste? Pokud ne, tak vám něco řeknu. My vás takové vidíme. Proč bychom vás měli vidět jinak, než jak vidíte sami sebe? Chci, abyste prolomili paradigma, které vás drží v temnotě, a začali rozpoznávat, co přichází.

.

Drazí, tolik vás miluji za to, co děláte na této planetě, v tomto životě i v těch následujících.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – Discovery 2017 – 4/6 – MP3 – 33:17 min

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět