8-2017 Kryon

Série odhalení 2017 – 5. část „Propouštění a změny“

Tento živý channeling byl přijat v Kananaskis Alberta, Kanada, 26. srpna 2017

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je pátý channeling. Drazí, mluvíme o tom, čím procházejí staré duše. Už jsme mluvili o posunu. Proto jsme tady. Pokoušíme se odhalovat věci, kterými procházíte, věci, kterými pravděpodobně projdete, věci, kterými procházejí ostatní kolem vás. To je přechod z jednoho věku do druhého. Mluvili jsme o přechodu ze staré energie do nové.

.

Existuje pro to mnoho metafor. Energie je skutečně energií celého lidstva. Byly vytvořeny potenciály pro přechod lidského bytí ze starého paradigmatu do nového. Pokud jste vyšli ze staré energie, a ta se eony let prostě neměnila, a pak se najednou, během několika málo let, začíná vytvářet nové paradigma existence – můžete si to představit jako vlakovou nehodu. O tom chceme teď s vámi mluvit. Staré duše, každý z vás je jiný a každý budete jinak reagovat na tento přechod. A je velmi obtížné vytvořit jedno poselství, které by bylo platné pro všechny. To není možné.

.

Před víc než deseti lety byla napsána Kryonova kniha 5. Šlo o cestu jednoho muže zemí se sedmi anděly, nazvanou Cesta domů. Řekli jsme vám, že tato kniha je novelou, příběhem. Žádné jiné srovnatelné příběhy tu nebyly. A v tomto příběhu jsme vám vyprávěli, že absolutně všechno, co hrdina Michael Thomas prožil, to všechno je metaforou pro něco jiného. Vyzývali jsme vás, abyste tu knihu četli se zapojením intuice. Neřekl jsem vám, že celá kniha je příběhem jednoho muže a jeho posunu (transformace jeho vědomí), tím, čím musel projít, aby se ta krásná stará duše, která byla velmi spokojená a šťastná taková, jaká je, vyvinula do nové osvícené duše, která zcela a plně pochopila, kdo je. A všechny ty věci, které se v knize odehrávají, jedna po druhé, byly předvojem informací, vědění a moudrosti o posunuJednou z nejtěžších věcí, kterou Michael Thomas musel projít, byl okamžik, kdy se musel vzdát svých „zavazadel“. V příběhu se vypráví, že anděl, který Michaela Thomase na cestě doprovázel, miloval ho a vážil si jej, se na Michaela Thomase podíval a řekl: „Michaeli, jsi si jistý, že si chceš vzít všechny ty věci na svou cestu? Bylo by lepší, kdybys je neměl.“ A anděl dodal, že by jej zavazadla vyváděla z rovnováhy, protože se už dost změnil a propracoval se na místo, kde dostal určité nové dary a nástroje, které si oblékl a nosil. Kdyby si však ponechal svá zavazadla, nebyl by schopen využívat nové nástroje. A pak anděl řekl: „Nechceš své tašky nechat u mne, Michaeli? Miluji tě a uschovám je v bezpečí, pokud by ses sem kdykoli vrátil.“ Ale Michael Thomas neustoupil. Nechtěl se jich vzdát. A tak prostě vyšel ze dveří. Anděl věděl, co bude následovat, neřekl však ani slovo.

.

Drazí, měli byste vědět, že krása svobodné volby znamená, že nikdy nebudete napomínáni, káráni nebo trestáni, nikdo vám nebude říkat: „Nedělej to! To se nestane, protože jakmile se svobodně rozhodnete, můžete jít kamkoli chcete. A Michael šel do bouře a bouřka ho skutečně donutila k rozhodnutí. Mohl si nechat své věci a být zničen bouří – vítr byl obrovský – nebo mohl pustit svá zavazadla a přežít. Je to metafora pro pochopení a probuzení k nové pravdě. Neměl být zabit. Jen by prostě nebyl schopen posunout se do nového paradigmatu, pokud by se nezbavil svých zavazadel. Během té bouřky se Michael Thomas nakonec skutečně vzdal svých zavazadel. V tom příběhu ta zavazadla obsahovala osobní věci, které miloval a byly mu drahé, byly to pravdy, zabalené do metaforických věcí, které s sebou nesl. A on je pustil. A jako by to nebylo už tak dost zlé, bouřka je roztrhala na kousky. Byl jich nenávratně zbaven. Viděl, jak byly roztrhány na kousky, a on tam stál bez ničeho, tedy zdánlivě bez ničeho. Podle toho příběhu se Michael chvíli zlobil na Boha. Později vyčítal andělovi celý ten scénář, systém, a řekl: „No, vidím, jak věci tady v této magické zemi funguji. Když neudělám to, co říkáš, stejně mě k tomu donutíš.“ Byl naštvaný. A anděl na toto obvinění odpověděl: „Michaeli, ptáš se, kdo dal svolení, aby ti tvé věci byly odebrány? Ty sám jsi je dal, když ses rozhodl vydat na tuto cestu a říkat si probuzená stará duše.

.

Jaká je definice špatných věcí nebo problémů, když procházíte tímto procesem? O tom teď budeme hovořit. Michael Thomas se vzdal svých zavazadel naráz. Někteří z vás jste to neudělali, někteří stále lpíte na určitých věcech. Zjišťujete, že některých věcí se zbavíte a některých ne. Stále ještě jste nedosáhli rovnováhy, drazí. V tuto chvíli jsou v této místnosti tací, kteří toho hodně propustili, ale ne všechno. Jsou tu tací, kteří propustili všechno. A jsou tu i tací, kteří nepropustili nic. Nic to nezmění na skutečnosti, že jste starou duší, která tu sedí nebo to poslouchá s plnou znalostí posunu.

.

A teď se chci vrátit zpět k tématu. Rád bych stručně vyjmenoval některé věci, malý, ale důležitý seznam. Některé věci jste už ode mě slyšeli, různými způsoby, ale teď to spojím všechno dohromady. Stará duše, která propouští a mění to, co je žádoucí, co je skutečně potřebné, aby se mohla posunout vpředŘeknu vám, že v tomto procesu na vás ten seznam klade velké nároky. Ve výzvách, se kterými vás seznamuji, vždy existuje řešení, vždy. Je to však výzva. Proto někteří z vás říkali: „Propouštím to, trochu, ale na téhle věci ještě lpím.“ Můj partner vypráví svůj příběh o tom, co propustil a celou dobu pořád ještě lpěl na jedné věci. A pak zažil bouřku, která ho donutila, aby propustil i tu poslední. Drazí, nepotřebujete bouřku, pokud tomu věnujete pozornost. Nepotřebujete žádnou bouřku. Bouřka je něco, co Duch vytváří spolu s vámi, na základě vaší svobodné volby. Vy jí procházíte a synchronicita vám přináší věci, abyste získali větší zkušenosti, až se dostanete na druhou stranu bouřky.Když procházíte temnotou a vyjdete z ní uzdraveni, je třeba propustit věci, na které byste možná ani nepomysleli.

.

Takže teď uděláme to, co nazývám 3 + 3. Předám vám tři atributy, někteří z vás už o nich slyšeli dříve, věci, které jsou prvořadé, a stará duše je musí pochopit. Totiž že propouštění je něco, co vás ve skutečnosti vede vpřed. Když se Michael vzdal svých zavazadel, změnil se. Došlo ke změně, protože se najednou otevřel určitým jiným věcem, pro které by nikdy nebyl otevřený, kdyby si držel své tašky. Takže druhá trojice bude sestávat ze změn, z věcí, na které se můžete těšit, z věcí, do kterých se budete proměňovat.

.

Propusťte všechno, co vás kdy učili

A tady jsou: Drahé staré duše, byl bych nesmírně šťastný, kdybyste propustili vše, co vás kdy kdo učil. „Proč? Kryone, ty ses zblázni! Získal jsem hluboká učení od svých rodičů, od školy, od všeho, od všeho.“ Tak si to pojďme zanalyzovat. Všechno, co vám předali a co vás učili, bylo odvozeno od toho, jak to fungovalo ve starém paradigmatu, které se mění. Chci, abyste byli schopni propustit všechno, co jste se kdy naučili. Upozorňovali jsme vás na problémy, které se v tomto ohledu budou vyskytovat. Možná byste to rádi udělali, ale považujete to skoro za zradu vůči těm, kteří vás učili. Ať už to byl milující rodič nebo nějaký přítel, učitel nebo škola, musíte být ochotni upustit od všeho, co vás kdy učili. A argument je opět ten, že to v tehdejší době bylo dobré, mělo to integritu, jak vás to učili. Ale teď začínáte vytvářet novou planetu! Musíte se o to snažit. Je to obtížné, náročné, ale proveditelné. Tvrdý oříšek. Může být něco těžšího?

.

Propusťte všechno, s čím se identifikujete

Ano, bod dvěVšechno, co jste se sami naučili ve staré energii, co pro vás fungovalo, s čím se identifikujete a co vás definuje, propusťte. Nebudete se vám v nové energii dobře přežívat, pokud se budete definovat na základě staré energie. A nenoste sebou pozůstatky toho. Zbavte se toho. Vstupte svěží, bez jakéhokoli zavazadla, naplněného vědomím, co si myslíte, že je správné, nesprávné, pravdivé, špatné, protože to vše se překlápí a převrací, jak se přesouváte do nového paradigmatu světla. Drazí, všechno to učení, to vše, co jste dosud zažili, se odehrávalo doslova v temné místnosti. Nemohli jste se ani navzájem vidět. Mohli jste jen cítit, co se děje, a docházet ke konkrétním závěrům založeným na pocitu toho, co se děje. Nemohli jste se ani navzájem vidět. A teď vcházíte do světla, protože se učíte soudržnosti, učíte se propojovat svá srdce, poznáváte věci a nové nástroje, které tehdy neexistovaly. Nemůžete si sebou nést do světla to, co jste se naučili v temnotě. Nebude to fungovat.

.

Ty nástroje samotné vám budou stát v cestě. Je to těžké. Ale vím, staré duše, že mnozí z vás nyní posloucháte a analyzujete. A až s tím budete hotovi, budete připraveni vstoupit do nového života, novým způsobem na novou cestu. Nemusí kvůli tomu dojít k žádné bouřce. Jak velká je vaše ochota propustit to, zbavit se toho? Pokud si to budete chtít podržet, je pravděpodobné, že se pro vás vyskytne víc dalších výzev. To je krása Ducha, který vás miluje natolik, aby vám nabídl možnosti a trochu vás postrčil, což možná pro vás bude těžké, abyste to pustili. To je láska Boha. Drazí, tolik jste milováni. Místo toho, aby vás jednoduše zavrhnul a řekl: „No, tato osoba nic neudělá, přejděme k další staré duši.“ Tohle Duch neudělá. Láska Boha je mnohem větší a velkolepější. Celý váš život vás bude postrkovat a připomínat věci, na kterých lpíte, protože Duch ví, kým se stanete, až se zbavíte starého haraburdíVstupujete do světla, budete žít déle, nebudete se muset starat o věci, nebudete přebírat problémy druhých lidí na sebe. Učíte se soucitnému jednání, to je něco jiného.

.

Nepřemýšlejte o tom, co si o vás myslí jiní

Číslo tři. Teď si možná nebudete myslet, že je tento atribut hodně silný. Ve srovnání s těmi ostatními vypadá téměř skromně. Rád bych, abyste přestali přemýšlet o tom, co o vás myslí jiní, protože věci se mění. V této nové energii se víc budou přijímat esoterické pravdy a ty jsou jemné. Ale když začnete lidem říkat, čím se zabýváte a v co věříte, rád bych, abyste je sledovali. Místo aby se otočili zády, obrátili oči v sloup nebo se začali smát, přiblíží se k vám ještě trochu blíž a řeknou: „Pověz mi o tom trochu víc. Víš, mám už o tom nějakou představu.“ Už se to začíná dít. Buďte opatrní, o čem s kým mluvíte. Rád bych, abyste upustili od svých reakcí ze staré energie, kým jste byli, a začali myslet jinak. Pokud představíte lidem světlo a jeho integritu, v co věříte, čím se zabýváte, rád bych, abyste pozorovali jejich reakce, protože mnozí z nich se trochu přiblíží, neotočí se zády a neodejdou pryč. Trochu se nakloní a řeknou: „Víš, už jsem o tom slyšel. Pověz mi o tom víc.“ Proč jsem vás teď o to požádal? Požádal jsem vás, abyste propustili minulost, vzpomínky na způsob, jakým s vámi zacházeli. Je to těžké. Je to těžké. A víte proč? Protože tak s vámi zacházeli po celé věky. Je to ve vaší Akáše. Je to reflexivní reakce, vaše očekávání, co si lidé pomyslí. Najednou vstupujete do světla – toho, co nazýváme polem – a to působí na lidstvo. Neovlivní je natolik, že by se všichni probudili do nové pravdy, ale říkám vám, že přijmou mnohem víc než kdykoli předtím, až uslyší věci, které rezonují s pravdou.

.

Nazvěme je tedy třemi hlavními věcmi, které je třeba propustit. Je jich ještě víc, ale pokud dokážete upustit od těchto, drazí, všechno ostatní pak bude snazší. A čím víc toho propustíte, tím snadnější to bude. Co kdybyste zvážili, že propustíte všechny tři najednou? Ušetří vám to spoustu frustrace. Když Michael Thomas odhodil svá zavazadla, všechno se nově přerovnalo a teprve pak mohla skutečně začít výuka od sedmi andělůMusel tím projít dřív, než mohl začít vstřebávat to, co mu nabízeli.

.

Někteří z vás v nové éře metafyziky, ezoteriky, prošli v posledních letech s určitými nástroji, které fungovaly. A ať už jste čtenáři (energie)* či léčiteli, víte, že některé z těchto nástrojů už tak dobře nefungují, že selhávají. A tak znovu zopakujeme to, co jsme už říkali v minulosti, ještě předtím, než přejdeme k dalším třem bodům. Musíte se vzdát znalostí (představ) o tom, jak by staré nástroje měly fungovat. Jak se těch znalostí zbavit? Jsou tu navždy. Rád bych, abyste propustili představu, že je potřebujete. Důvodem je, že nové nástroje jsou na cestě a tyto nové nástroje nebudou vypadat jako ty staré. Zapomeňte na staré nástroje.

.

Někdy budou nové nástroje působit stejně. Mohou dokonce i vypadat dost podobně, ale budou dvakrát tak účinné. Vzpomeňte si, že rozdíl – metaforicky – spočívá v tom, že ve světle můžete druhou osobu vidět. Můžete se na ni vyladit. Můžete se s ní propojit srdcem. Můžete dosáhnout soutoku energie, jakého jste v temnotě dosáhnout nemohli. Proto budou nové nástroje naprosto odlišné, protože jste ve světle.

.

Nebuďte znepokojení, že staré nástroje už nebudou fungovat. Jak jsme vám už předtím mnohokrát říkali, závisí to na vaší životní cestě, jak rychle je (nové nástroje) dostanete, jak účinné budou, jak vám budou pomáhat, závisí to na synchronicitě, která vás povede k setkání s člověkem, který vám při tom pomůže. Stará duše, která používala staré nástroje a zvykla si na ně, bude netrpělivá a celou dobu poklepává nohou: „Sem s tím novým, sem s tím. Jsem velmi trpělivý člověk, ale sem s tím novým, sem s tím.“ Buďte trpěliví. Udělejte si malou dovolenou, protože ji budete potřebovat. Budete mít dost práce. A tyto nové nástroje, ať už je nazveme jakkoli, schopnost vidět, číst, psát, chodit, dělat, uzdravovat, být, vyrovnávat, milovat – to jsou nástroje, které přicházejí, a s těmi starými nemají vůbec nic společného, vůbec nic. Budete mít hodně práce. Jiskry se dostaví, jedna po druhé.

.

Přijímejte nové věci

Poslední tři body souvisí s přijetím změny. To je pro lidskou bytost těžké, natož pro starou duši, která má Akášu bohatou na tisícileté zkušenosti. Existují určité druhy věcí, na které lidé reagují, odmítají je nebo je dělají na základě minulých zkušeností. Číslo čtyřiPřijetí změn, přijetí nových nástrojů, přijetí nových způsobů (cest). Dokážete to udělat? Jedna věc je, abyste odložili zavazadla, ale pak budete hledat to, co jste odložili. A to je změna, o které byste měli vědět. Vedle vás jde anděl se všemi těmi taškami, které jste opustili. Pokud chcete, můžete si je znovu převzít. Máte svobodnou vůli. Ach, to jsem vám neměl říkat. To totiž znamená, že nejsou opravdu pryč. Ty věci, o kterých říkáte, že jste je propustili, nejsou opravdu pryč. Zůstávají vaší součástí a vždycky jí budou.Skutečně a opravdu upřímně je odložit, je metaforou, která říká, že ve vaší psychice je všechno to, co jste si osvojili a uznávali, zcela odklizeno a že jste připraveni na něco nového. Být připraven na nové věci je ten nejkrásnější výraz pro to, až se nové věci skutečně začnou dít. A vy řeknete: „Ne, pro mě ne.“ [Kryon se směje] Takový je člověk. A čím jste starší, tím je to horší. Důvodem je to, že pokládáte změny za obtížné, problematické a za něco, čemu se neradi přizpůsobujete, protože jste zůstali stát na cestě. Co kdyby některé změny přinesly něco (myslíte si), co by pro vás nebylo příjemné ? To musíte překonat. Můžete se naučit všechno, drahé staré duše, upřímně, prošli jste už tolika změnami. Byli jste při tom, když bylo vynalezeno všechno to, co teď běžně využíváte. A teď přišel čas se na to znovu podívat. Protože to přichází. Co máte proti tomu?Co nechcete udělat? Co je pro vás příliš nové? Co byste chtěli přenechat mladým lidem, co je budoucností lidstva? A vy řeknete: „Ne, to není nic pro mě. To je pro děti.“ Nechápete, že jde o budoucnost lidstva. Přicházejí nástroje, které vás spojí s jinými lidmi takovým způsobem, o kterých jste nikdy ani nesnili, které umožní skutečné uzdravení na dálku, soutok společně zaměřených energií, propojených srdcí, soudržnost(koherence). Jak by se vám líbila situace, kdy byste prostřednictvím nějakého nástroje mohli vytvořit soudržnost po celém světě? Kdy by na vás všichni ve stejný čas hleděli a vy se dívali na ně? Myslíte si, že je to pro vás příliš vzdálené? Přichází to. Co kdyby to svět začal očekávat, protože věda ukáže, že to funguje? A že se k tomu začnou obracet i mladí lidé a řeknou: „Dáme si pauzu. Nastal čas pro seanci soudržnosti.“ A pak budou všichni koukat na něco, co vám zatím neprozradím. Připadá vám to legrační? Přichází to a já bych rád, abyste se na to dívali jinak. Přijímejte nové věci.

.

Nepřenášejte minulost na budoucnost

Číslo pět. O tom jsem mluvil už nejméně čtyřikrát. Je to jedna z nejtěžších věcí, která se musí změnit ve vaší psychice, změnit se ve vaší psychice. Nenechte minulost, aby vám diktovala budoucnost. Ale vy to děláte. A děláte to proto, že je to nejjednodušší způsob, jak věci fungují. Zvykli jste si na to, že to takhle funguje. Někteří z vás jsou velmi cyničtí, co se týká způsobu, jak věci fungují. Očekáváte už dopředu, že to selže, ztroskotá. Očekáváte, že u určitých věcí dojde k selhávání toho, jak fungují. A pak se tyto věci opět objeví, vy se na ně podíváte a váš rozum řekne: „Zase se to pokazilo.“ Nepřipusťte, aby se v nové energii, ve světle, to, co se dělo v minulosti, promítalo do budoucnosti. V tomto bodě teď namítnete: „Ne, stejně se to zas stane.“Mýlíte se. Tohle vás zastaví. Co se stane, jsou věci, které obsahují ještě pozůstatky minulosti, dokud je úplně nevyčistíte. Budou se dít věci, které jste neočekávali, věci, které se vyjasní a budou fungovat jinak a vy tomu ani nebudete chtít věřit: „Takhle by to být nemělo.“ Například jste se učili, že politika je jednosměrná a to už stovky let. Najednou, ve světle, nu ano, ne zas tak moc, ale pomalu se to začne měnit. Dokonce se může začít objevovat integrita. Může se uplatnit rozum a soucit, mohl by se dokonce projevit zdravý selský rozum, jak volit vůdce jinak, než kdykoli předtím.

.

Přesto někteří namítnou: „To není možné, konec konců všechno je tak zkorumpované jako dřív.“ Rozumíte tomu, co říkám? Nemůžete přenášet zklamání z minulosti nebo dokonce samotnou lidskou přirozenost do budoucnosti, protože všechno se začíná měnit. Věnujte pozornost tomu, jak o těchto věcích smýšlíte. Když se ve zprávách, nebo kdekoli jinde, objeví určité věci, které, zdá se, neodpovídají tomu, jak bývaly dřív, lidé mají tendenci říkat: „No, to nemůže dlouho vydržet.“ A tím se to zastaví. To stojí za zamyšlení, že? Můžete k tomu zaujmout nový přístup? Dokážete zformulovat afirmaci, kterou byste sdělili: „Očekávám, že se začnou rozvíjet jen laskavé změny, moudrost, ve věcech, které ji dřív neobsahovaly. Očekávám, že změna bude laskavá. Neočekávám, že bude taková, jako byla dřív. A chci udělat všechno pro to, abych promítal/a pozitivní věci do všeho, co vidím, do budoucnosti.“

.

Berte život s lehkostí

To bylo číslo pět a nyní následuje poslední, číslo šest. Změna, která se na první pohled nezdá tak obtížná. Avšak ona taková je. Je to téma dne. Chci, abyste se naučili brát život uvolněně, s lehkostí. Dokážete to udělat? Protože, moji drazí, už jsme vám to říkali, budou to dva kroky vpřed, jeden krok vzad. A když dojde ke kroku vzad, obluda zvaná „strach“ bude chtít zakrýt vše, co jste kdy udělali dobře. Chce, abyste zapomněli na světlo a vrátili se do tmy. To bude chvíli trvat. Bude docházet ke zklamání. Bude docházet k výzvámNenechte se vyvést z míry a nevystupte z toho krásného vlaku, ve kterém sedíte. Pochopte to, dva kroky vpřed, jeden krok vzad, dva kroky vpřed, jeden krok vzad. Nebude to pro lidstvo žádný lineární vzestup po žebříčku osvícení. Někteří zůstanou uvízlí v polovině cesty. Někteří nedokážou zůstat ve vlaku. To se už děje. Někteří to uvidí a řeknou: „To je pro mě příliš těžké,“ a nepřipojí se k vám. A po celou tu dobu vás žádám, abyste zůstali uvolnění. To, co jste se dnes, včera a předevčírem naučili, se dělo s určitým záměrem: jak propojit srdce. Procesy sbližování mezi lidmi jako skupinou, jednotlivci ve dvou nebo čtyřech, budou kritické. A budete to muset cvičit, abyste zůstali vyrovnaní, abyste nepřebírali problémy ostatních, nenazývali je svými vlastními, nenechali se jimi zatěžovat a stahovat dolů. Tato vyrovnanost je nezbytná pro to, čím Země procházídva kroky vpřed, jeden krok vzad. Zvládnete to?

.

Teď, když jsme vám předali informace o tom, jak to funguje a jaké jsou vyhlídky, uvědomujete si, že se naše učení stává stále víc konkrétním? A že všechny ty roky do roku 2012 byly přípravou na to, abyste věděli, kdo je Kryon a jakou integritu, krásu a lásku vidím pro lidstvo. A teď, staré duše, vás naše učení začíná provádět posunem, abyste pochopili, co se děje a proč se to děje. Položte si ruku na srdce, zůstaňte klidní a vězte, že existujete z nějakého určitého důvodu. Jste světlem této planety. Nedovolte, aby je někdo zhasnul kvůli obavám nebo pochybám o tom, kdo jste, co děláte. To pro dnešek stačí.

A tak to je.

Kryon

.

čtenářem energie se rozumí jasnovidná osoba, senzibilní, která je schopná číst v auře člověka, v energiích jeho minulých životů apod. Ale i, pochopitelně, v globálních energiích lidstva apod.

Zdroj: www.kryon.com – Discovery 2017 – 5/6 – MP3 – 34:59 min

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět