8-2017 Kryon

Návyková stará energie

 

 

Tento živý channeling byl přijat ve Stamfordu, Connecticut 12. srpna 2017

.
Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto obohacené poselství.

.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner ustupuje jako vždy stranou, a já vám teď přináším poselství, kterého se nebojí. Způsob, jakým to funguje, moji drazí, je ten, že informace, které jsou předávány z druhé strany závoje, jsou informace, které možná neočekáváte, a jsou předávány způsobem, na jaký jste možná nepomysleli.

.

Dnes večer to je odhalení, které se více než kdy jindy zbývá rozdíly mezi starou a novou energií. Dnes se můj partner pokusil upravit pódium [při semináři] tak, abyste pochopili, že před rokem 2012 zde byla energie, kterou už nemáte. Je to energie, se kterou se už nesetkáte, nevrátí se zpátky. Na této planetě se začíná usídlovat nový druh energie, který je naplněn zcela novým paradigmatem reality.

.

Měnící se myšlenky vytváří u mnohých dysfunkci

V minulosti jsme vám řekli, že tato nová paradigmata budou často působit zmatek, protože věci nejsou takové, jaké byly. Často nastává zklamání a někteří řeknou: „No, věci se nedějí tak, jak jsem si to u obnovené energie představoval. Není to takové, jako to bývalo. Myslel jsem, že to jednoduše dopadne lépe.“ Ne, to není staré paradigma, které se jen vylepšuje. Je to naprosto nová energie, která začíná, když ta stará odchází.

.

Nová energie je naplněna zcela odlišnými pocity, reakcemi a očekáváními! V těchto věcech se skrývá pravda, a pravda je, že dochází k rozvoji u lidského ducha samotného v tom, jak měníte své představy o určitých věcech. Protože každému se nedějí tytéž věci, často vzniká jakási perioda posunu, změny a rekalibrace.

.

Lidstvo pomalu začíná cítit vice soucitu a stává se méně kritickým k ostatním a jejich kulturám. Dochází ke splynutí, ale v tomto procesu vyčnívají ti, kteří to necítí stejně. Někteří jsou tak rozzlobeni na novou energii, že se s ní vyrovnávají neuspokojivým a nevhodným způsobem. Někteří budují armády a někteří jdou do toho sami, ale všichni vykazují hluboké probuzení změn v rámci temnoty a světla. Nerovnováha a nelogické jednání jsou výsledkem, protože jsou zde tací, kteří zemřou, aby zabránili změnám. Ale moji drazí, tohle není to, o čem vám chci povědět, protože o tomto už jsme mluvili dříve. Tyto věci se změní pomalu v průběhu přijímání toho, kým se začínáte stávat a problémů, které se ukazují s posunem vědomí, které máte – bitvy temnoty a světla.

.

Dnes večer chci vyprávět o rozdílu mezi temnotou a světlem, který začíná být viditelný a je větší než kdy dřív. Je to způsob, jakým přijímáte věci ve starší energii ve srovnání se způsobem, jakým je přijímáte v energii nové. Hlavně vám chci ukázat, co se děje, když zatáhnete starou energii do úplně nového světla – námitky!

.

Řekli jsme dříve, že toto je doba, kdy nemůžete zůstat nerozhodnými. Nemůžete chtít být pracovníkem světla, soucitnou osobou, a potom nemít soucit s lidstvem. Nemůžete se rozhodnout být jeden den jedním a druhý den něčím jiným. Takto to fungovalo ve starší energii a byl to velký klam. Už dřív jsme vám vyprávěli o dramatu, že lidé často znovu a znovu tvoří, protože jim to vyhovuje a funguje jim to ve starší energii. Je to proto, že jim lidé věnují pozornost a oni dostávají to, co chtějí. Ale to se mění a v nové energii tito lidé často zjišťují, že jsou opomíjení, nejsou zapojeni, nesouhlasí se s nimi a zůstávají vzadu. Objevují, že staré energie nejsou vůbec úměrné staré realitě. Jsou frustrovaní, protože „staré cesty“ už dále nefungují.

.

Závislost na staré energii

Procesy a procedury, se kterými mnozí počítají a které dříve přinášely výsledky, se teď začínají posouvat a měnit a už nefungují. Ale to jsme řekli už dříve. Dnes večer bych vám chtěl sdělit, jak je stará energie návyková. Rád bych začal tím, že vám ukážu a povím příklady, některé z věcí jsme probrali dříve jen okrajově. Je čas rozšířit to na příkladech několika zajímavých problémů.

.

Může být temnota návyková?

Je těžké popsat, jak mohou být lidé závislí na něčem, co je nefunkční a temné. Noc je temná, a jestliže jste přežívali určitým způsobem, protože jste dobře neviděli, a najednou se rozsvítilo, mnozí touží po době, kdy byla tmaJe to proto, že se uměli pohybovat v temnotě, ale neumějí to na světle.

.

Někteří jsou zvyklí na paradigma boje. Tomu rozuměli a vnímali to jako normální. Takže když nastalo světlo a spolu s ním laskavost, radost a soucit, touží stále znovu a znovu po starých dnech boje. Zdá se neuvěřitelné, že by někdo mohl chtít takovou věc, když je vystaven něčemu o tolik lepšímu! Představte si konec boje a utrpení, nahrazené laskavým přístupem očekávání a světla. Avšak mnozí strávili tolik času bojem a utrpením, lamentováním a odporem, že nedokáží světlo spatřit. Dokonce, i když jim je ukážete, nepochopí ho a odmítnou. Jak se to může stát? Existují pro to nějaké příklady? Ano, existují, moji drazí, a uvidíte je hned teď.

.

Současné události

Podívejme se na současnost a promluvme si o tom, co se dnes děje. Opět chci vysvětlit něco, co je zdánlivě neuvěřitelné, a na příkladech vysvětlit rozdíl mezi temnou energií a energií světla. Podívejme se na to, jak je temnota návyková, dokonce i když světlo může vytvořit úžasná řešení k potřebným otázkám. Namísto toho jsou někteří tak zahledění do staré energie, a tak si libují v tom, co znali, že nedokáží spatřit poklad ve světle, a pracovali pro to celý svůj život. Lidské bytosti mají jeden problém: Mají sklon chtít něco, na co jsou zvyklé, aniž chápou, že je to temné a možná nefunkční.

.

Chci vám dát jeden příklad, který je velmi, velmi současný. Před nedávnem, přibližně v roce 2011, se něco přihodilo v Severní Koreji – moci se ujal syn zemřelého diktátora. Nebudeme v tomto channelingu zmiňovat jeho jméno, ale všichni víte, o kom mluvím. Ten chlapec se učil od svého egoistického otce a pak se náhle stal přes noc vládcem. Studoval také na západě, ačkoliv pod jiným jménem. Takže ví, kdo jste, moji drazí, a zná kulturu této země. V roce 2011, rok před posunem, stál na rozcestí. Tehdy jsme to s vámi probírali, a teď to chceme vzít z jiné úrovně.

.

Dovolte mi, abych se vás na něco zeptal. Kdybyste věděli, co si zoufale pro sebe přeje, co byste udělali, kdybyste byli na jeho místě? Dovolte nám rekapitulaci: V roce 2011 stojí na pokraji velikosti. Do roku 2012 převezme svou zemi, a chce se stát vládcem všeho, na co pohlédne. Naučil se to, co jej učil jeho otec – celý svůj život sledoval egoismus svého otce. Takže vstřebal tuto metodu jako způsob života pro vůdce. Potřebuje slávu a důležitost, dokonce více než jeho otec. Takže, víc než cokoliv jiného, chce být slavným. Víc než cokoliv jiného, chce být viděn a milován svými lidmiNa to se soustředí v první řadě, na to, co se naučil od svého otce. Forma je hotová.

.

Takže si na jeho místě představte sebe, můžete-li. Vy jste ten chlapec a právě teď můžete následovat otcovo dědictví nebo je pozvednout. Ten chlapec začal dělat svá rozhodnutí v roce 2012, kdy vyšel dekret, že je vládce a předseda lidové strany, řekněme. Začal dělat rozhodnutí své vlády. Takže, znovu, na chvíli jste jím. Co byste udělali, právě teď, s čistým štítem? Co by vytvořilo to, co chcete více než cokoliv jiného na planetě – slávu, bohatství a respekt? Co byste udělali, abyste se stali váženými, idoly, aby vás vnímali jako důležité, ty „pravé“? Co byste udělali právě teď v kritickém bodě roku 2012? A já vám to povím – on to promeškal. On to promeškalVše, co chtěl, nikdy nespatřil, protože to bylo ve světleNa místo toho si vlastně zvolil svůj vlastní zánik.

.

Kdyby viděl přicházející světlo, dokonce i v jeho egoistickém nastavení mysli, kdyby pochopil cokoliv o současném cítění na planetě, jiném než jeho vlastní temnota a zkáza, všechno by dnes bylo jiné. Na chvíli o tom přemýšlejte. Co byste udělali? Zde je možnost: s naprostou kontrolou v jeho zemi mohl být někým, koho by tato planeta stavěla na piedestal celý jeho život – celý jeho život! Tou první věcí, nejprve by spojil Severní a Jižní Koreu, spojil by rodiny dohromady po všech těch letech odtrženíByl by znám jako laskavý otec těch dvou Koreí – na celý život. Potom by zahodil jakékoliv myšlenky na válku. Chápal by, že je to nefunkční a nelogické a že by to vytvořilo hrůzy pro jeho lidi. On by byl naopak „velkým vůdcem světového míru“ mezi jeho „novou“ zemí a západem. Vstupoval by do Spojených národů v New Yorku za potlesku ve stoje a všeobecného zdravení! Planeta by ho milovala. Dostal by se na titulní strany magazínů. Hledělo by se na něj jako na světového hrdinu, uctívaného planetou za to, že dělá něco, k čemu nikdo nikdy nenašel odvahu. Dívali by se na něj jako na předčasně moudrého a bylo by to rozhodnutí, které by jej přivedlo na světlo a jeho lid k hojnosti a štěstí – což je přesně to, co chtěl – dostalo by se mu všech poct, které možná mohl mít celý svůj život, vstoupil by do historie jako někdo, kdo změnil samotnou planetu. Dosáhl by konečného cíle svého života.

.

Takže co udělal? Četli jste v poslední době noviny? Je temnota tak návyková, že ji nemohl vidět? Ano. Nikdy ji nespatřil. Okamžitě zabil příbuzného, který by mu mohl konkurovat. Byl to jeho „vlastní člověk“ zakotvený v temnotě, a naprosto zmeškal svou příležitost. Všechno, co kdy jako mladý člověk chtěl, k čemuž byl také vycvičen svým otcem, všechno co kdy chtěl, bylo v tom roce na dosah a rozhodnutí, která učinil místo toho, způsobila jeho tonutí v tom, co mělo fungovat. Avšak teď je jakýmsi vyděděncem pro starou energii, zvedá svou ruku, dělá problémy planetě, domnívá se, že toto je to, co se od něj čeká – a nemůže dlouho vydržet. Chci vám říci, že toto je příklad toho, jak návyková je stará energie. Krabice zlata byla přímo před ním a on ji minul.

.

Je sám? A co vy?

Jaký druh závislosti má stará energie pro vás? Stále děláte věci, o kterých si myslíte, že jsou absolutně správné, pracujete s vnímáním, které vám bylo předáno ve staré energii, ve které stále přetrváváte? Samozřejmě, když to čtete tak řeknete: „Já ne.“ Vzpomeňte si na toho korejského vůdce. On si pořád myslí, že má pravdu a nikdy ji nespatřil. Jak moc jste zapojení v zápase? Mám pro vás informaci. Nemůžete to tak dělat dlouho. Zaprvé, ztratíte přátele. Už nemůžete prohlašovat, že jste něčím a přitom být něčím jiným.

.

Takže nám dovolte rozšířit toto učení. Je-li temnota tak přitažlivá, zasáhne něco dalšího? A odpověď? Absolutně zasahuje všechno ostatní. Existuje celý průmysl, o kterém jsme vám říkali, že nakonec skončí, protože byl rozvinut ve starší energii, fungoval ve starší energii a nemá žádnou integritu – velký farmaceutický průmysl. Řekli jsme vám, že jeho pád hrozí bezprostředně a že atributy přijdou od těch, kteří jsou uvnitř – ti je odhalí. Kdy se to nakonec stane, je na vás, protože toto je svobodná volba rozvíjejícího se vědomí vaší země. Avšak podívejme se na okamžik, ne na tu událost, ale k čemu by potom mohla vést.

.

Farmaceutický průmysl se zaobírá starou myšlenkou, že vytvořená chemie je odpovědí na léčení. Tato myšlenka převládala po desetiletí a mnozí cítí, že je to nejvyšší dostupná technologie. Ale místo toho se zde začíná objevovat úplně jiná myšlenka: lidské tělo má nepředstavitelné znalosti a je vlastně mistrovský léčitel! Lidské tělo je navrženo tak, aby se samo dokázalo „opravit“. Proto do toho nepouštějte cizí chemii, ale naopak hledejte způsob, jak předat elegantní, konkrétní sadu instrukcí, aby se léčilo samoPřipravte mu instrukce na vysoké technologické úrovni, abyste je informovali, ať se uzdraví samo!

.

Dalo by se říci, že se jedná o rozšířenou formu homeopatie. Přicházejí procesy, které rozumí, že toto vaše lidské tělo je o tolik lepší než si kdy nějaký chemik představil, a že nová energie to začíná odhalovat. Odpovědí na léčení není chemie. Odpovědí na zdraví a léčení je oslovení té „moudré části“ lidského těla, předání instrukcí pro využití dříve neznámými systémy, které jsou připraveny vytvořit spontánní úlevu od problémů.

.

Vzpomeňte si na můj channelling předaný na téma „omlazující šablona” (je součástí Knihy 14 -, Nový člověk, připravované nyní k vydání) nebo fakt, že vy všichni máte ve svém těle spící „buňky zrození (buňky, které mají úplnou tělesnou předlohu a zdroj pro velmi mladé kmenové buňky). Oboje je vysvětlením systémů, které jsou moudré a připravené vytvořit nové buňky a léčit způsoby, které se budou zdát zázračné! Ale musí být „instruované“.

.

Financování se trochu protáhne

Kolik si myslíte, že je peněz investovaných do starých způsobů? Právě teď existuje průmysl, který se má zhroutit. Takže, myslíte si, že všechny peníze pak budou investovány do těch nových metod? Odpověď zní NE, ne hned. Stejně tak jako slepota vůdce Severní Koreje, staré způsoby jsou právě tak příliš návykové. „Udržujte je stejné,“ budou křičet. „Ten pád je dočasný,“ řeknou. „Dříve to vždy fungovalo, a vždy bude.“ Mnoho investorů přijde o velké částky. Nefunkčnost již začíná být zřejmá. Když si večer pustíte vaše média, mnohé z toho, co uslyšíte v reklamních přestávkách, se týká toho, jak chemie nefungovala! Nyní dostáváte šanci připojit se k ostatním a zažalovat farmaceutické firmy za špatnou chemii! Myslíte, že se něco začíná lámat? Je to tak. Víte, oni se už brodí v něčem, co způsobí jejich pád. Inzerují, jak rozbitý je ten samotný systém. Jak farmaceutický průmysl, tak i jejich investoři ještě nevidí přicházející světlo, dokonce i když se to stává nefunkčním přímo před jejich očima.

.

Oficiální medicína je stejně návyková

Přemýšlejte o těch, kteří studují medicínu. Studují celé roky, potom složí přísahu, která zní: „Neubližuj.“ Stanou se dobrými lékaři a dělají, co mohou, aby pomáhali lidstvu. Potom přijde úžasná nestandardní léčebná novinkaale jim se nehodí, protože neodpovídá tomu, co se učili, že bude fungovat. Ve skutečnosti bylo mnoha z nich během jejich školení řečeno, že to nefunguje vůbec! Ve starším paradigmatu jejich lékařského vzdělání je učili profesoři, které uznávali – a ti je informovali, že homeopatie a vše co představuje, není vůbec žádná věda. Mnozí tomu stále věří, dokonce, i když jsou zahlceni novými důkazy, že existují věci, které prostě tehdy nemohli vědět. Takže očekávejte, že mnoho lékařů také odmítne novou prokazatelnou vědu! Důvodem je, že si hoví ve své závislosti na tom, o čem si mysleli, že je to přesné a o čem si mysleli, že to funguje. Je pro ně skoro zrada to jen vyzkoušet! Je to pro ně zrada těch velmi dobrých učitelů, kteří jim řekli, že je něco úplně jinak.

.

Mladší lékaři a výzkumníci přijdou a řeknou: “Podívejte, můžu vám dokázat tento nový přístup. Jen se na to podívejte, podívejte se na důkaz, který máme. Prožijte se mnou jeden den a podívejte se na tento úžasný důkaz!“ Mnozí lékaři řeknou: „Ne, děkuji.“ Mladší výzkumníci řeknou: „Proč ne? To vám neublíží, když se na to podíváte!“ A oni odpovědí: „Protože tomu nevěřím.“ Tento scénář ani nedává smysl, ale ukazuje, jak návyková je stará energie. Pátrejte po ní i u svých vlastních lékařů. Lidská přirozenost praví, že jestliže to fungovalo dříve, bude to fungovat znovu„Tomu rozumím. To je to, co dělám. Neukazujte mi nic nového, protože mě učili, že to vaše jednoduše nemůže fungovat.“

.

Moji drazí, objevy ve fyzice a biologii všechno změní, a náhle vyjde slunce [metafora]. Najednou jsou tu nové myšlenky. Dovedete si představit, že byste řekli nějakým velkým vynálezcům historie, aby to vzdali? Mohli byste říci bratrům Wrightovým, že jsou blázni? Dva výrobci kol by se měli přestat snažit vytvořit poháněný let? Řekl by někdo Louisi Pasteurovi, aby přestal věřit v „baktérie“? Jak můžete být tak hloupý – neviditelné mikroorganismy? To je fantazie! Můžete se podívat na Teslu a říci: „To je bláznovství! Vy chcete tímto systémem popravovat lidi?“ No, jsou tací, kteří jim opravdu přesně tohle řekli! Pochybovači, kteří vězeli ve starých paradigmatech, která byla tak návyková, že jim opravdu věřili. Je to stejný přistup jako to, co brzy přijde. Takže nás teď nechejte rozsvítit a udělat to trochu více osobním.

.

Osobní metafyzika

Moji drazí, jestliže jste vyrostli na metafyzice, možná sami sebe nazýváte učenými, vzdělanými, šamany. Jestliže to děláte roky, znáte ty procesy a víte, jak fungují. Možná jste velmi dlouhou dobu léčitelem a jste hrdí na své znalosti. Měli byste. Pomáháte planetě, pomáháte všem okolo vás. Potom najednou se energie samotná začíná posouvat. Energetické frekvence, se kterými pracujete, které vás spojují se „zdrojem“ se začínají měnit. Věci se začínají zpomalovat nebo nefungují vůbec. Přesto, když vám to někdo ukáže, místo toho, abyste se na to podívali a řekli: „Ukaž mi víc,“ řeknete: „Zavírám před tím dveře, protože tam jít nechci, energie je pořád stejná. Mně to stačí. Vrátí se to tam, kde to bylo. Jsem teď jen trochu mrzutý. Počkám.“

.

Takže se zeptám: Funguje vám to? Je váš život radostný? Léčitelé začínají ztrácet spojení, které měli. Dokonce i ti, kdo meditují, se začínají ptát, kam Duch odešel: „Sedím a už jej necítím.“ Už léta mnoha z vás říkáme, abyste očekávali, že frekvence samotného Boha ve vašem nitru, začne vibrovat na vyšší úrovni! Začíná se to dostávat výše, než jste si kdy mysleli, že by to mohlo býtale vy pokračujete v ladění se na starou nízkou frekvenci a očekáváte, že to bude fungovat. Nebude!

.

Přemýšlejte o tom, opravdu. Jaký je váš faktor radosti? Když jste vyladěni na vyšší frekvenci, ucítíte to! Jestliže je pro vás Bůh skutečný, frekvence začíná stoupat a závoj se začíná stávat lehčím, staré způsoby už nebudou tak efektivní. Magnetická mřížka planety se posouvá a umožňuje nové vědomí a všechno se vylaďuje na staré duše a pracovníky světla. Využili jste té výhody? Podívali jste se na sebe a řekli: „V pořádku, všechno co jsem věděl, se možná, jen možná, trochu změnilo.“ Nebo říkáte: „Vím, co dělám. Mám roky zkušeností a tak věci fungují.“ Je příliš osobní to prozkoumat?

.

Staré duše jsou ty, které toto poslouchají a čtou. Vy se nakonec přesunete do světla, ale stará energie je tak návyková, tak návyková! Skoro ve všem vašem konání se věci začínají měnit.

.

Dokážete uvěřit příběhu vůdce Severní Koreje, který odmítl být uctíván celou planetou po celý svůj život – čímž by získal vše, o čem vždy snil? Nikdy to neviděl přicházet, protože znal jen to, co funguje v temnotě. Znal jen myšlení starého vědomí. To, co vám říkám, je toto: Jestliže jste pracovník světla, je na čase vstoupit do světla. Věci, o kterých jste si mysleli, že je znáte dobře, se mohly lehce posunout. To zahrnuje i to, o čem věříte, že je to „pravda“, Když začnete rozsvěcet světlo v tmavé místnosti, uvidíte nové věci. Možná, že vaše „pravda“ byla založena na tom, že jste viděli věci ve tmě nejasně a odhadovali jste, co to je? Ale když jsou tytéž věci osvětleny a vy je vidíte jasně, pravda se naplno odhalí! Pravda se může měnit s časem. Mění se, když se rozsvítí.

.

Ten, kdo vstoupí do světla, bude žít mnohem déle, moji drazí, protože bude frustrující zůstat na místě, kterému nerozumíte nebo které se zhorší jen proto, že si myslíte, že víte, co děláte a nezměníte to. To každého udělá starším.

.

Proto je prosba taková: Kolem vás je doprovod, který přichází z Tvořivého Zdroje. Je zde, protože vaše duše má v sobě kousek Boha a buší, aby se dostala ven z krabice, ve které ji držíte! Ta krabice se jmenuje stará, návyková energie. Rozbijte tu krabici! Poslouchejte, nikdy se nebudete muset odnaučit to, co víte, ale v procesu hledění do světla, můžete povznést to, co znáte, a postoupit na další úroveň v kráse a radosti hladkým přechodem, ne těžkým. Toto je nová energie a nová paradigmata na vás čekají. Právě čekají!

.

Mluvím k léčitelům, kteří používají všechny metody jako v minulosti, jen proto, že tyto metody po celé roky fungovaly. Teď se ptáme: „Jak by se vám líbilo zdvojnásobit efektivitu všeho, co děláte?“ Někdo řekne: „Mně ano, ale znám ten starý způsob lépe než cokoliv jiného, a proto u něj zůstanu. Mně to stačí.“ Dovolte mi něco vám říci, staré duše. Narodily jste se tady v době posunu, abyste posunuly tato nová paradigmata a ukázaly světlo ostatním. Proto jste zde, a proto jste se narodily. Lidstvu ani planetě neposlouží, když zůstanete v temnotě jen proto, že jste na to „zvyklí.“

.

Poslouchejte, povím vám, že ruce přechodu se k vám natahují z Tvořivého Zdroje. Říkají: „Proto jste tady! Vstupte do světla beze strachu, co by to mohlo přinést. Nezruší se to, co jste se už naučili, ale obrovsky se to zvýší. V tom procesu se začnete měnit i vy. Ve vašem srdci bude více radosti, více soucitu a více znalostí. Přemýšlejte o tom.“

.

Představte si rovnováhu, jakou jste nikdy dříve neměli. Představte si zralost, kde nové, intuitivní informace k vám proudí ze zdroje, o kterém jste ještě nikdy neslyšeli. Toto jsou věci, o které jste prosili. Co jste vyzkoušeli v minulých 20 letech, co nefungovalo? Chcete to zkoušet znovu? Odpověď zní NE. A my se ptáme proč. Vy odpovídáte: Protože to nefungovalo.“ Vzali jste někdy v úvahu, že to bylo možná špatným načasováním? Jednoduše jste se snažili příliš brzy. Zkuste to znovu. Nezakládejte svou budoucnost na tom, co se stalo v minulosti. Potřebovalo to novou energii.

.

Setkání jako je toto, jsou pořádána z dobrých důvodů, abyste se mohli setkat a poznali jeden druhého a nalezli Světlo. Začínáte být s podobně smýšlející lidmi, kteří vám mohou pomoci nalézt rovnováhu, protože možná znají něco, co vy ne. Dva nebo více dohromady mohou vytvořit něco ještě většího. Proto jste tady, To je důvodem, proč pokračujete v tomto čtení.

.

Zde to ukončím. Je to čas velké lásky, velké změny a začátku velkého soucitu. Jste zde ve světě, kde většina obyvatel a zemí chce spolu vycházet – a to je nové. V minulosti jeden nevyrovnaný vůdce dokázal vzít celý svět a uvrhnout jej po léta do války. Teď je to najednou nepřijatelné. Naopak, dostali jste celou planetu, která opravdu chce mír. Chtějí něco pro své děti, co jiné generace nikdy neměly. Kultura za kulturou, přes vzájemné rozdíly, rozumí předpokladu, že válka nefunguje a nikdy nefungovalaZemě, která kolektivně cítí tímto způsobem, se nakonec zbaví těch, kdo by to chtěli jinak.

.

Řekli jsme vám, co přichází, Řekli jsme vám, že divoká karta, kterou nazýváte Trump, má více věcí, které jsou divoké. To vytváří hlavní posun ve starém systému. Řekli jsme vám to skoro před rokem. Řekli jsme vám, že temná armáda bude poražena, a řekli jsme vám, abyste očekávali velký posun.

.

Takže, moji drazí, toto je křižovatka mezi temnotou a světlem v čase, kdy jste možná nečekali, že to uslyšíte. Říkáme vám, že se tyto věci rychle mění a pokud si přejete kontrolovat to, co je realitou vašeho života, máte příležitost odhodit bariéry a spatřit, co je novéhoMáte schopnost začít lépe chápat, proč jste tady a chopit se ruky, která se k vám natahuje, a které říkáte Tvořivý Zdroj.

.

Nové děti

Chápete a uvědomujete si, že vaše děti již nebudou mít Temnotu, ve které jste vyrůstali vy? Právě přicházejí do této nové energie děti, které nikdy nepoznají temnotu. Poznají jen novou magnetickou mřížku; poznají jen innate moudrého těla, které se léčí samo. Budou intuitivně vědět, že válka nic neřeší. Budou bojovat s temnotou víc, než cokoliv děláte vy. Vůbec nebudou rozumět některým vašim přístupům, protože ty děti budou vidět jen logiku světla. Jejich trpělivost s těmi, kteří jsou stále závislí na něčem, co nikdy nezakusili a kteří intuitivně nefungují, bude omezená.

.

Nemusejí mít nic společného s metafyzikou a všechno s novou lidskou bytostí. Možná, že nejsou duchovní, přesto budou mít všechno společné s Bohem. To je nový člověk, kde duchovnost není nezbytně volbou, ale spíše něčím, co je zděděno jako pravda. Je to něco, s čím se rodí – jakási innate porozumění, že jsou součástí Stvořitele, že rovnováha a mír jsou primárně cílem všech lidí. Podívají se na vás a řeknou: „Copak to všichni nevědí?“

.

Zní vám to jako stará energie, ve které jste vyrostli? Moji drazí, nečekejte na ty dětiPotřebujeme, abyste dospěli natolik, abyste spatřili světlo, odhodili to staré, a setkali se s novou energií tváří v tvář.

A tak to je.

 

KRYON

.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ -  New Light  

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět