8-2018 Kryon

Mimo vše, co si myslíte

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Portlandu, Oregon, USA, 12. srpna 2018

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Pro ty, kteří právě poslouchají, je to závěrečný channeling na konci druhého dne. Ti, kteří sedí před mnou, byli vystaveni mnoha věcem, ale to nejhlubší, co vnímali, bylo uvědomění si lásky. V jistých jazycích na planetě je láska tak jedinečná, že má různé významy, různé hláskování a lidé jim všem rozumí. Mají to tak především ve starých jazycích, nejstarších jazycích na planetě. Je v tom pochopení, že láska má tolik aspektů, tolik součástí a tolik způsobů vyjádření. Existuje láska, kterou člověk cítí k rodičům, a jiná je láska, kterou rodiče cítí ke svým dětem. Odlišná je bezpodmínečná láska, kterou člověk může mít ke zvířeti, a láska zvířete, kterou má k člověku. Ale ta nejvyšší láska, pokud chcete měřit její výšku, je láska BohaLáska ve vás je prostě to, co se odráží od Stvořitele. Tak to funguje pro vás

 

Říkám vám, že bez Boha uvnitř vás by nebyla láska v žádné lidské bytosti. Byla by to věrnost, možná uznání, jakou by mohlo mít nějaké zvíře, pokud by bylo dostatečně inteligentní, aby mohlo mluvit, které by žilo společně s dalším zvířetem. Ale bez Boha uvnitř by nebyla láskaBez Boha uvnitř by neexistoval soucit. Proto se někdy setkáváte s lidmi, nebo jste na cestě poznali lidi, o kterých byste řekli, že jsou bez soucitu, nebo že nemají tušení, jak se cítí jiní. Nemají vůbec žádnou empatii. A pak pochopíte, jak působí svobodná volba, protože to jsou věci, které se mohou lišit a více či méně závisí na stavu vědomí. Ukazují vám, že není automatické, aby humanoid, kráčející po jakékoli planetě, ať už s Bohem uvnitř nebo bez něj, měl automaticky soucit nebo lásku jen proto, že má inteligenciNeměl by.

 

Je to tedy věc daná Bohem a pořád vám zdůrazňujeme, že jste součástí Boha, takže jste si to dali sami sobě podle plánu, abyste se mohli probudit nebo ne. Není žádným tajemstvím, že evoluce, zvyšování vědomí přináší větší soucit a větší lásku. Je to automatické. Přichází to se systémem Boha. Takový je systém Boha v lidech. Je to systém v lidech všude po celé galaxii. Právě jsem vám něco naznačil. Pokud se setkáte s nějakým vaším předchůdcem galaktického řádu (Kryon se směje), mám na mysli ty z jiných soustav, budou mít humanoidní podobuNěkteří budou větší, někteří budou menší, mohou mít různé odstíny barvy a tvary obličeje, jaké jste nikdy předtím neviděli, ale jsou to lidéA to vám sděluje, že nádoba, která byla zvolena k tomu, aby přechovávala Boha, je člověk. Je krásná a elegantně navržená a byla tady už před Zemí. Jaké to ve vás vyvolává pocity? Záměrně tak byla navržená, vskutku. Ach, ale je toho tady mnohem víc.

 

Pokud byste mluvili s vědci o tom, co vás v channelinzích učíme o DNA, nemuseli by zrovna skákat radostí jako vy, protože tyto věci dosud neobjevili. Pro ně je DNA čistou chemií. DNA pro ně ještě neznamená vědomíZatím, na vaší planetě, vědomí patří výhradně mozku. Ale teď vám říkáme, co jsme vám už sdělili dříve, že existují atributy vědomí, které zahrnují mnohem víc než jen mozekTriáda, mozek, srdce, šišinka – už jsme vám to všechno říkali – společně vytvářejí vědomí.  Ale odkud pocházelo vědomí a je možné jej změnit jiným způsobem než prostřednictvím této triádyOdpověď je: DNA. Ale to ještě dosud nebylo spatřeno. DNA je opět jen chemie. Je to zajímavá část těla, protože je pro vás jedinečná. Každá molekula z těch bilionů molekul, které máte, je identická. Výrazně se liší od buněčné struktury, kterou máte v srdci, v ledvinách nebo kožních buňkách. Všechny jsou jedinečné, ale jsou různé a fungují pouze pro ten orgán, ke kterému přísluší. Ale ne tak DNA. Je všude stejná a je jí hodně.

 

Vyvstávají otázky, které nikdy nebyly zodpovězeny. Proč, proč je tolik DNA? DNA, i když obsahuje modrotisk pro srdeční buňku nebo ledvinovou buňku, byla už dána. Byla dána i při početí ve zkumavce. Proč se dnes o DNA tolik mluví? Co jiného by mohla být schopná dělat? Začnete studovat jednovaječná dvojčata a objevuje se velké aha. Jednovaječná dvojčata se mohou nacházet na opačném konci Země, jsou od sebe vzdálená tak, jak jen mohou být, a když se něco s jedním stane, to druhé to vnímá. Můžete se zeptat všech jednovaječných dvojčat po celé planetě: „Je to skutečně pravda?“ A oni se na vás dívají a řeknou: „Absolutně, stoprocentně.“ A pak vám sdělí: „Tohle se mně stalo vícekrát, ona nebo on byl/a tam, já byl tady.“ Dvojčata mají něco společného, mají stejnou DNA, identickou DNA. No, to by vám mělo něco naznačit. Mezi nimi existuje spojení a je vyjádřeno - jste připraveni? – ve vědomí. Takže nemůžete oddělovat vědomí od biologie dvojité šroubovice. Identická dvojčata dostávají signály vědomí mezi sebou navzájem, takže pokud se něco stane jednomu, to druhé to zaznamená. Pokud tohle není dostatečný důkaz, je toho ještě víc.

 

Už dříve jsme vám řekli, že DNA vytváří kvantové pole. Biliony a biliony molekul DNA se podílejí na vytváření pole kolem vás. Pole kolem vás je multidimenzionální a nazývá se Merkaba. Toto pole vytváří a odráží DNA ve vás. Najednou tak vzniká obraz komplexnosti lidské bytosti, který jde dál než jakákoli chemie, která byla až dosud pozorována, objevena, zpracována nebo změřena. Dříve nebo později se DNA ukáže jako klíč ke všemu, protože Merkaba má v sobě vzory, které skutečně ukazují vaše zdraví, až je jednou budete moct vidět a měřit. Už jsme vám to řekli dříve, že jasnovidní mezi vámi, senzitivní, intuitivní léčitelé, čtou pole vaší DNA, Merkabu duše, pokud ji tak chcete nazývat. Je to nádherný plán.

 

Jaký je to pocit, že je toho tady mnohem víc k objevování o vás, o vašem posvátném a nádherném těle, které bylo naplánováno, vědomě navrženo a je nové? Není nové. Když byl život na Zemi ještě v mikrobiálním stadiu, byli lidé už na jiných planetách. A teď přichází to, co jste chtěli slyšet. Vy jste tam byli(Kryon se usmívá) Drazí, toto planetární dobrodružství nazvané Země je právě nejnovějšíPřišli jste z jiných míst, z jiných planet, kde jste dělali to samé s jiným vědomím, jinou DNA. Vypadali jste téměř stejně, i když trochu jinak. A proto jste se při prvním příchodu na Zemi, bez ohledu na to, kdy jste poprvé dorazili, cítili dobře. Jste zase člověkem a poznáváte kulturu Země.

 

Někdy mluvíme o nově příchozích, o těch, kteří právě přišli, kteří jsou tak odlišní, protože si právě zvykají na vědomí, které vytvořila Země. Všimli jste si někdy, jak je nováček bezradný u některých věcí, které mají skutečně nízkou energii? Očekávají více a jsou šokováni, že jsou podvedeni. Všimli jste si, že jsou čistí a že jsou šokováni, když jsou zrazeni? Všimli jste si toho? Takový nováček pochází z planety vyššího vědomí, která je daleko před vámi. Přišel s očekáváním vyššího výchozího bodu. Nově příchozí zjistí, že se ocitl v nízké energii. Nováček je ten, kdo bude nejvíc a nejrychleji v depresi, když si nějak uvědomí, že se ocitl na místě, které není tak hezké, jako to, z něhož přichází. Ale pak si na to zvykne a pracuje s tím. A život po životě říká: „Byl jsem tam, udělal jsem to.“ Pracuje na skládance v energii vytvářené lidmi od počátku lidského času. Je to nádherný, elegantní systém.

 

Kam to směřuje? To je přesně to, co jsme už předtím říkali, je to úžasné, vidím to i teď. Byli jste tam. Na planetě je tolik lidí, kteří odmítají myšlenku, že byste mohli pocházet z plejádské DNA. Říkají: „To je prostě absurdní!“ a nechápou, že sami byli Plejáďany. Některé z vás nazývali „vesmírnými tvory“ nebo něčím podobným. To jste vy! Byli jste! To je plán. Když bylo jídlo hotové, přidala se do něj sůl a pepř, abyste se stali tím, kým jste. A je to krásné, překračuje to všechny vaše představy. DNA se může vyvíjet krůček po krůčku a co se děje, když se vyvíjí, je vyšší vědomí, ne lepší biologie. Vaše biologie je nastavena taková, jaká je. Je krásná. Ale další věc, kterou jsme vám řekli, je to, že s lepším fungováním DNA se něco stane s vaší biologií. Říkali jsme, že viry s nízkou energií už nemohou napadat vědomí s vysokou energií. Chemie vašich buněk se zapojuje do vývoje vědomí ve vaší DNA. Na čím vyšší procento bude vaše DNA pracovat, čím víc bude úplnější, koherentnější, čím bude vyšší, tím méně nemocí bude na planetě.

 

A tady je ještě něco, o čem jsme nikdy nemluvili - Gaia to bude vnímat. Tím, že to Gaia pocítí, získáte lepší sklizeň. Budete to muset vidět, abyste tomu uvěřili. Znáte někoho, kdo má „zelené prsty“? Taková osoba může pěstovat cokoli. A sousedovi vedle ní nic neporoste. Můžete to vysvětlit způsobem, který není metafyzický? Zde je odpověď. Ten se zelenými prsty je ten, kdo je v jednotě s rostlinami. V jeho DNA je vědomí, které doslova mluví s Gaiou jinak než ten, kdo nedokáže nic vypěstovat. To je to, o čem mluvíme. Dokážete si představit Zemi s vyšším vědomím, na které můžete ztrojnásobit výnos sklizně? Tak získáte potravu pro populace, kvůli kterým si děláte obavy ohledně nedostatku potravy. VědomíNa to bude Gaia odpovídat.

 

Existují ještě další věci, které se budou dít. Vyšší vědomí změní počasí. Nebudu to rozebírat, je to příliš zvláštní. Fyzika reaguje na vědomíFyzika planety, způsob fungování počasí a cyklů, to všechno na vás reaguje. Tohle jste nikdy nevěděli. Informoval jsem vás o nadcházejícím studeném cykluNení určen k odstranění lidí, nikdy nebylByl vyvinut k obnově oceánů, aby byl dostatek jídla pro všechny lidi, kteří se rozhodli zůstat. O to jde. Je to cyklus, který tu byl vždy, cyklus, který může být trochu předčasný kvůli tomu, že jste se rozhodli zůstat. Cyklus, který pomůže rybám a podpoří opětovný růst korálových útesů. Říkáte, že všechny tyto a další věci ubývají a umírají, že je to kvůli znečišťování životního prostředí. Určitě jste tomu nijak nepomohli, ale ten cyklus jste tím nezahájili. Ten by nastal tak jako takPřesouváte se do nového prostoru ve vesmíru, a i teď, když tu sedím, to posiluje mřížku, aby umožnila zvýšit vědomí, snížit výskyt nemocí a zvýšit růst rostlin. Existuje tolik dobrých věcí pro lidi, pro vás, kteří tu sedíte a přemýšlíte o tom, zda jste sami, aniž byste si uvědomovali, že elegance DNA je součástí plánu vyššího vědomí. Jednoho dne jej budete moct vidět a žasnout nad tím, co jste nevěděli. Vy jste důvodem pro existenci Země. Když se Gaia začne měnit pro vás, začnete měnit své smýšlení, možná i o Bohu uvnitř.

 

K tomuto závěru dospěla každá planeta, která vstoupila do vysokého vědomí, a že na některých planetách byl tento proces extrémně obtížný, protože neexistovala žádná souvislost mezi „budovou“ nazývanou Božství a „budovou“ nazývanou Chemie a „budovou“ nazývanou Fyzika. Všichni pracovali na skládance odlišnými způsoby. Zůstávali ve své vlastní budově, dokud jednoho dne nezažili velké „aha“, že by měla existovat jen jedna budova, protože jsou všechny vzájemně propojenéStudovali jednotlivé části, aniž by pochopili vztahy mezi nimi. Dělo se to na každé planetě před tou vaší. Jednota všech věcí, protože vztahy mezi jednotlivými částmi nejprve vytvářejí celek; nemůžete jednotlivé části oddělit a studovat jednotlivě. Takhle se skládanka nikdy nesloží.

 

DNA pomáhá s vědomím a triáda mezi srdcem, šišinkou a mozkem. Mozek je logika, uložené vzpomínky, paměť. Ale DNA je AkášaDNA je mnohem víc než synapse ve vašem mozku. Je to mnohem složitější, než jste kdy viděli, a to vás dělá krásnými. Ale v celé té složitosti je jednoduchost plánu. Skládanka se složí, aby to zjednodušila. A tím myslím, že když převedete celou realitu jen na jeden orgán, celé se to velmi zkomplikuje. Když se rozdělí na víc než čtyři věci, zjednoduší se to. Pak začnete vidět, jak jednotlivé části působí, fungují, a způsob, jak se dostat dopředu. Tohle byl objev každé planety, která procházela probuzením, jaké teď zažíváte. Probuzení sebe sama, probuzení vědomí a počáteční myšlenky lidstva, že ve skutečnosti existuje svět, ve kterém se člověk dívá jeden na druhého a říká: „Jsme stejní, nepotáhneme spolu do války, jsme stejní, myslíme jinak a modlíme se k jednomu Bohu různými způsoby, ale jsme stále stejní lidé. Máme schopnost to udělat, aniž bychom kvůli tomu museli bojovat.“ A vyšší vědomí s tím bude postupně souhlasit. Soudržnost (koherence) myšlení a soucitu začnou vytvářet ekonomiku založenou na principech, jaké jste dosud neviděli.

 

Nejlepší systém, jaký máte, je demokracieByl dobrý, ale teď už není. Vidíte to, teď už není, už není funkční, teď je dysfunkční. Demokracie nikdy nebyla zamýšlena tak, aby na základě voleb vítěz dostal vše do příštích voleb. Spíš šlo o konsensus soudržnosti a systém, z něhož mají všichni prospěch, místo aby mezi sebou bojovaliBlíží se k vám nové demokratické principy, už jsme vám o nich vykládali. To se začne dít se zlepšenou DNA, protože vytváří nové myšlení. Věci, na které by nikdo nepomyslel, jsou už v poli a čekají jen na to, aby se mohly realizovat. Objeví se nové způsoby léčby. Objeví se nové způsoby myšlení, jak věci fungují. Je tu nová energie a přichází k vám velmi rychle. Objeví se nové formy soběstačnosti, takže se nebudete muset starat o vodu, když se změní počasí. Přichází to, aby změna počasí nezhatila to, co tu staletí existuje. Přichází to, zvláště na pobřeží, kde máte spoustu vody k odsolení. Přichází to. O tom je celý posun a je to nádherné.

 

Právě teď se dívám na planetu, která je v procesu absolventaNení to vaše planeta. Začalo to dlouho před vaším časem, téměř milionem let před vámi. Tato planeta zrála a účinnost DNA stoupala až na 70 nebo 80 % schopnosti každého člověka, který má DNA. 70 až 80 %! A když DNA dosáhla 70 až 80 %, podívali se na Zemi a řekli: „Země není připravená, ještě není dokončena, potřebuje ještě pár věcí, musí projít několika jinými systémy. Musí je sama zavést, růst, mít lepší volby. Poskytněme jim něco.“ A tak poslali Mistry – Mistry, kteří dokázali měnit fyziku, vytvářet jídlo tam, kde nebylo, a uzdravovat tam, kde uzdravení nebylo možné. Konali zázraky, bylo je vidět a byli to lidé. A téměř každý z nich byl zabit. Nebyli jste připraveni. Měli pravdu a přinesli lásku. Odtud to pocházelo.

 

A pak tu byli andělé. Kdo jsou andělé? Pomyslíte si: „No, přišli z nebe.“ Kde je nebe? Mohlo by to být tak, že andělé jsou ti z jiných planet, kteří sem sestoupili před hodně dlouhou dobou? Procházejí se vaším světem, procházejí stěnami, protože to dokážou. Mění barvy, protože mohou. A jediná věc, kterou dokážete, aby to pro vás mělo smysl, je dát jim kůži, křídla a pojmenovat jeA teď jsou z nich lidé. Přemýšleli jste někdy o tom?

 

Naplnění Bohem, naplnění láskou, naplnění záměrem vás navštěvují jen z laskavých důvodů, aby vám poskytli informace, aby vám pomáhali. Když lidstvo potřebuje postrčit správným směrem, objeví se anděl a říká: „Neboj se, vím, že nevypadám správně, vím, že vypadám strašidelně, protože jsem jen vířivá koule energie s hlasem.“ A pokaždé, když se to stalo, počínaje hořícím keřem, to bylo laskavé. Bylo to vedení vaší civilizace, abyste se dostali do bodu, kde tyto věci můžete zkoumat, z nichž některé mohou znít rouhavě. Kdo jste, abyste rozhodovali, jak má Bůh dělat věci?

 

Bůh dělá věci lépe, než si myslíte, a laskavěji, než si myslíte. Vede to teď přímo k vám tady na židli, když to posloucháte. Lépe, než si myslíte, laskavěji než si myslíte, všechno je připraveno začítTo je člověk. Začínáte vidět změny. Začínáte je zkoumat a zjišťujete, že jste větší, než jste si mysleli. Nechť tento den souzní s touto pravdou, až opustíte svá místa a časem to budete dál zkoumat. Mohlo by být pravda, že nejsem sám, že existuje plán, který lidstvo právě začíná uskutečňovat a že já jsem do něj zapojen, protože jsem stará duše, možná i originál? Byla by to pravda.

 

Všechno, co jsem právě řekl, je správné a jednoho dne to bude viditelné. A až se to stane, přijde velké „aha“. Na počátku byla láska a nikdy neodešla.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – Beyond What You Think – MP3 – 27:31 min.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět