8-2020 Kryon

Potenciál vaší duše

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v Banffu, AB, Kanada, 31. srpna 2020

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Jsem si vědom všech posluchačů, kteří tu jsou právě přede mnou i těch, kteří si tento channeling poslechnou (nebo přečtou) později, třeba i opakovaně. Mluvíme znovu a znovu o věcech, opakujeme slova jako multidimenzionalita nebo vyšší vědomí, a to vše odráží paradigma, které si prostě neuvědomujete do té míry, jak byste mohli. Například jsme často hovořili o tom, že čas a „nyní“ jsou skutečně irelevantní. Opravdu nezáleží na tom, kdy ode mě tyto informace získáte, protože jsou vždy stejně osobní, jako jsou právě teď. Stále jsem s vámi, Duch je stále s vámi a sděluje vám tato slova ve „vašem“ čase.

 

Od roku 2005 říkám svému partnerovi, že by všechny channelingy měly být nahrávány a všem zpřístupněny na takovém místě, aby se k nim každý mohl zdarma dostat, poslechnout si je (nebo přečíst), kdykoli bude chtít. Existuje tolik lidí na této planetě, kteří se právě teď probouzejí k vyššímu záměru a najednou se poprvé dostanou k některým z těchto poselství, předávaných s láskou – někdy jako informace, někdy jako sada instrukcí a někdy prostě jen jako setkání, kdy sedíte a necháte se milovat. Od r. 2005 uplynulo mnoho let, a přesto tyto lidi zasáhne stále stejná energie mých poselství na správném místě v jejich srdci. Uvědomí si, kam kráčejí na své cestě: „Ach, tohle se mi líbí, je to tak jiné.“ A začínají se probouzet. Drazí, jak to, že poselství, která byla předána tak dávno, mohou být stále aktuální? Odpověď je, že na multidimenzionálním místě, pokud to tak chcete nazvat, nebo v multidimenzionálním paradigmatu na čase skutečně nezáleží. Načasování poselství je vždy individuální (jeden na jednoho), stejně jako právě teď, a vždy osobní, stejně jako právě teď. A vždy to tak bude.

 

Co je vědomí

Vědomí je zvláštní. Lidé se ptají: „Co je to ve skutečnosti vědomí?“ U většiny lidí vědomí kolísá, jsou chvíle, kdy je vysoké, a chvíle, kdy je nízké. Ale obecně se vědomí vyvíjí v průběhu let – říkáte tomu „lidská přirozenost“ – a určuje způsob, jakým lidé myslí a reagují, zejména ve vztahu k ostatním lidem. Normální člověk, i v nízké energii, může zažívat chvíle vysokého vědomí – to jsou pak okamžiky vědomí lásky nebo soucitu. A když vás situace přemůže, že byste plakali radostí, dotýkáte se tváře své duše a na chvíli ji ucítíte. Ocitnete se ve vyšším stavu vědomí, možná ve vyšším vědomí sebe sama. Pak zas existují chvíle, kdy propadnete strachu nebo hněvu nebo máte myšlenky, o kterých nechcete mluvit. Kolísá to mezi oběma stavy, vysokým a nízkým myšlením. To je vědomí. Někteří z vás se zeptáte: „Kryone, co myslíš tím slovem vědomí?“ Právě jsem vám to řekl: je to způsob, jakým přemýšlíte o tom, co je kolem vás.

 

Kolísání stavu vědomí

Je možné, že byste mohli udržet některé z těchto okamžiků, když zažíváte vyšší vědomí mysli? Ty okamžiky, kdy jste možná zamilovaní do jiné osoby, cítíte lásku ke zvířeti nebo dokonce k určité situaci – víte, co tím myslím. Není to euforie, je to stav vědomí, kdy je na chvíli všechno v pořádku. Víte, kde jinde to také najdete? Lidé vždy hledali tuto nirvánu, tento pocit lásky, který k nim přichází od Stvořitele. Po celé planetě a ve všech systémech víry, jste v určitém čase – nebo možná kdykoli – zváni do určitých budov, abyste v nich poseděli a pocítili lásku, která přichází od Tvořivého zdroje. Takže spousta lidí chodí na takové místo, cítí tuto lásku, ale když odcházejí, říkají: „Je to taková škoda, že musíme odejít domů a nemůžeme zůstat tady a zažívat pořád tento pocit.“ Protože jste pocítili vyšší vědomí - nejen vyšší vědomí, ale i jeho Zdroj. Mluví k vám a oslovuje vás. Jsou lidé, kteří to tak milují, že na takových místech tráví mnoho hodin a meditují nebo se tam modlí. Vytvářejí způsob, jak se do tohoto stavu na pár chvil dostat.

 

Ale dopadá to tak, jako když si občas pochutnáte na dobrém jídle a pak se ten pocit vytratí, jakmile se vrátíte do práce nebo domů, nebo když se musíte dokonce vrátit i do nesnesitelné situace, kdy převládá strach, starosti, hádky a obavy. Tehdy se nízké vědomí znovu vrátí. Na planetě je tedy velmi mnoho lidí, kteří se pohybují sem a tam mezi tímto vysokým a nízkým stavem vědomí.

 

Nyní se můžete zeptat: „Kde je to místo odpočinku, kde je to vědomí, pokud se zrovna neocitá v těch výškách?“ Kde ve vás sídlí nebo u vašich přátel nebo obecně v lidstvu jako takovém?

 

Pokud uvidíte jiného člověka, kterého neznáte, jak ho ve svém vědomí bezprostředně ohodnotíte? Jak se vůči němu cítíte? Nemluvím o setkání s dítětem nebo zvířetem, ale jen s jiným člověkem. Někdo zaklepe na vaše dveře, pustíte ho dovnitř a on vám vypráví příběh, chce vám něco prodat, nebo něco jiného. Jaké je vaše hodnocení, nikoli posouzení, jaké jsou vaše pocity vůči tomuto neznámému člověku, který v tuto chvíli stojí před vámi? To může být právě náznak toho, kde se nachází vědomí ve vašem životě nebo možná v jiných životech. Když se na toho člověka podíváte a okamžitě si pomyslíte: „Je jako já. Má stejné touhy jako já. Je to stvoření Boží. Je krásný v tolika ohledech,“ bez ohledu na to, co ten člověk říká. Takhle to dělali Mistři, drazí. Podívali se skrz vás a uviděli ve vás Boha. Bez ohledu na to, kým jste na této planetě, drazí, kráčíte v potenciálu vysokého vědomíVaše duše je naplněna tímto potenciálem. A já vám znovu a znovu opakuji, že na planetě se nyní děje něco, co se tlačí ze tmy do světla, co tlačí vědomí do uvědomění, jaké jste doposud neměli. Je to uvědomění, že když se díváte na jiné lidi, vede vás to k tomu, abyste upustili od svého stěžování a posuzování a začali vidět ostatní lidi, i ty, kteří se od vás naprosto liší, jako na lidské bytosti s Bohem uvnitř.

 

Největší zkouškou pro vás je, že lidstvo je tak politicky a nábožensky polarizované. Dokážete si považovat někoho, kdo nevěří v to, co vy, a nejprve v něm vidět Boha uvnitř, a odhodit všechny ostatní věci, na které byste si mohli stěžovat? Dokážete si představit planetu, kde se to stává stále více jednotlivcům? Pokračovali byste v neshodách, třeba v půtkách politických stran, které se velmi liší ve víře, co je to nejlepší pro vaši zemi? Představte si však, že se na sebe mohou podívat a říct si: „Jak se mají vaše děti? Pojďme spolu na oběd a promluvme si o tom. Pojďme si promluvit o životě a poblahopřát si vzájemně k úspěchům ve svých životech. Nemluvme o věcech, na nichž se neshodneme, nedržme se jich a nedávejme jim velký význam.“ Dokážete si něco takového představit? Dokázali byste takto jednat s někým, s kým nesouhlasíte? Můžete mi odpovědět: „No, já ano, ale ten dotyčný ne.“ Ach, to už jsme tolikrát slyšeli, drazí. „Ano, jsem ochoten takhle jednat, ale víš, ti ostatní ochotni nebudou.“ Zkusili jste to?

 

A tady vám chci něco sdělit. Postoj s vysokým vědomím je nakažlivý, přesně tak, jako je smích nakažlivýKdyž se začnete dívat na ostatní lidi tímto způsobem a zbavíte se svých úsudků o nich a o tom, čemu věří nebo co vám dokonce udělali, začnete v nich vidět stejného Boha, jako máte vy uvnitř sebe. Pochopíte, že jsou vám velmi podobni v tom, po čem touží ve svém životě. Možná ani nemají pocit, že by měli velkou hodnotu, i když to nedávají najevo. A pak jim začnete dodávat energii pro větší životní sílu a štěstí. Bude to vaše první myšlenka, a ne to, co pro vás znamenají ve vztahu nebo možná v politickém scénáři. A až to začnete dělat, sledujte, jak sundávají „ochrannou masku“, možná se trochu otevřou a řeknou vám spíše o sobě, než o své víře nebo politickém přesvědčení. Možná vám dokonce řeknou něco, o čem nikdy nemluvili, jakmile si uvědomí, že od vás přichází skutečná ryzí a nefalšovaná láska – postoj s vyšším vědomím.

 

Cílem je, drazí, být vždy v situaci, kdy můžete pořád „jíst to nejlepší jídlo ve městě“ - to je metafora. Místo abyste šli na určité místo, abyste se modlili nebo meditovali a cítili tento krásný povznášející pocit ve svém těle, budete jej pociťovat nezávisle na určitém místě, určité budově. Budete jej zažívat každý den.

 

Samozřejmě budou stále existovat výzvy, negativita a nejrůznější věci, které je třeba řešit. Zjistíte však, že s těmito věcmi budete zacházet odlišně a že až si s nimi poradíte, nebudete se už kvůli hádce třást rozčilením celé hodiny. Rozumíte, co tím myslím?

 

Postoj s vyšším vědomím a vyšším myšlením vytvoří koherenci (soudržnost) se Stvořitelem, s vaší duší, takže negativita se už ve vás nezasekne a nebude přetrvávat. Problémy a obavy začnou ustupovat a v noci budete lépe spát. A lidé se na vás podívají a řeknou: „Stále máte kolem sebe stejné situace a výzvy, a přesto je zvládáte lépe a působíte klidně a pokojně.“ A pak můžete odpovědět: „Ano, je to tak, protože jsem zjistil, jak na to.“ Přišli jste totiž na to, že všichni jste sami o sobě velkolepí a že můžete začít přecházet z nižšího do vyššího vědomí a uvědomovat si, že je tady toho mnohem víc. Je tu pro vás mnohem více lásky – je toho mnohem víc, čeho jste se ještě ve skutečnosti nedotkli.

 

To je základ pro „Kruh dvanácti“, který pořádáme každý týden, abychom lidi znovu a znovu přiváděli na laskavé a bezpečné místo, kde mohou posedět a vnímat, kým jsou – a odejít, aniž by se změnilo to, kým jsou. Zvyknou si na to natolik, že až tato mimořádná uzdravovací sezení skončí, nebude na tom záležet. Protože si v sobě ponesou vše, co viděli, naučili se a aplikovali ve svém srdci, životě a vědomí.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – Claiming Your Soul Potential – MP3 – 19:47 min.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět