8-2020 Kryon

Kruh dvanácti vysvětlen – 1

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v Kansas City Missouri  8. srpna 2020

 

Zdravím drazí, jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner si je vědom, že hodiny tikají dopředu směrem k něčemu, co se nazývá Kruh dvanácti. Je to nové – a přece to není nové. To je předmětem diskuze v tomto channelingu. Stejná bude informace od nás i zítra, neboť tento channeling bude předchůdcem/zvěstovatelem energie skutečného Kruhu 12, a ukáže se na této planetě velmi brzy.

 

Teď bych vám o tom chtěl povědět něco konkrétnějšího – chci vám to představit, přál bych si, abyste to cítili… to bych si moc přál. Zde je předpoklad, u kterého chci, abyste o něm věděli.

 

Před 31 lety, když jsem přišel na tuto planetu, musel si na mně můj partner zvyknout. Inženýr, kterým byl, si musel zvyknout* na něco, co je čisté, úplné/celistvé  láska, soucit, andělská energie, která ho následovala, se stala součástí jeho života a otevřela ho věcem, které nečekal. A tehdy jsem mu řekl, proč jsme tady. Teprve nedávno jsem mu začal říkat, že on je tady kvůli posunu, a že já jsem tady, abych byl při tom s ním. A že informace, které budou předávány znovu a znovu, tady budou kvůli tomuto posunu. Ten posun se odehrál. Posun, o kterém jsem mu pověděl, a on o něm podával zprávy a psal o něm, byl nový.

 

Evoluce vědomí. Je možné, že by se lidská přirozenost mohla změnit? To je předpoklad – důležitý předpoklad, protože tolik lidí říkalo, že lidská přirozenost je taková, jaká je; že se nikdy nezmění – protože to je zkrátka lidská přirozenost. Znamenalo by to, že je neměnná, že se nikdy nepohne, že to je součást toho, co dělá lidi lidmi… A já vám řeknu toto, drazí: to je stará lidská bytostNový normál je nadosah a nový člověk je nablízku.

 

Jak vypadá rozvinutý člověk ve vědomí? Řeknu vám tohle: první věc, kterou psycholog uvidí, když začne studovat skupinu, která je nová ve vědomí, je, že lidská přirozenost už není tím, co bývala. Lidská přirozenost už nebude automaticky přitahována k negativitě, nebo nezbytně tíhnout k těm věcem, které jsou vždy negativní. Lidská přirozenost/povaha tak, jak existovala v minulosti, je to, na co dnešní média spoléhají, abyste je sledovali. A přece je spousta lidí, kteří je vypínají. Vypnou je a řeknou: pokud je to všechno, co pro mě máte, tak to nechci.

 

Lidská povaha, která je přitahována k laskavosti, ke kráse, k dobrotě, se začíná vytvářet v této nové energii. A tyto nové energie nejsou na této planetě nové, drazí; jsou nové pouze pro starou energii - v tom je jejich novota. Takže by se dalo říci, že ta energie, se kterou se máte seznámit, tady vždycky byla – a bude to pravda. Ve skutečnosti jste ji museli tolikrát vidět, tolikrát… a pokaždé když se to stane, drazí, označíte to jako zázrak. Pokaždé…  Myrtle (spoluzakladatelka církve Jednoty) ví o tom zázraku. Byla to první věc, která ji postavila na cestu laskavosti. Byla vždy tady.

 

Příběhy o Mistrech pohybujících se takovým způsobem, že kamkoli šli, zároveň uzdravovali, mohli jít na to místo a prostě k tomu došlo – a lidé, kteří se s nimi setkali, odcházeli jiní než přišli. Asi byste řekli: to ten Mistr učinil zázrak. A ten mistr by řekl: „Ne, vy všichni jste děti Boží.“ Vaše rodová linie v sobě má tuto energii; tolikrát padla na hluché uši, ve staré energii je světlo někdy neviditelné, zvláště když je v jiném spektru. To světelné spektrum, to duhové spektrum, které sahá mnohem dál, než jste nyní schopni vidět, je předlohou. Začínáte nyní zažívat a mít schopnost účastnit se/podílet se na novém druhu světla. Vždy bylo tady. Jsou lidé, kteří to zažili tak hlubokým způsobem, že se doslova vrátili ze smrti.

 

V jejich tělech řádily nemoci tak, že doslova zastavily jejich srdce, a pak se něco stalo. Úžasné bylo, že byly napsány knihy, proběhly semináře, kde řekli: Nemáte ponětí, čeho jsme schopni… Choroba prostě zmizela z jejich buněčné struktury, takže se už nedala ani vystopovat, vrátili se z druhého břehu, kterému říkáte smrt, kde viděli to světlo a chtěli zůstat, ale bylo jim řečeno, aby se vrátili zpátky, aby vám mohli povědět o té energii, která je vaše… je našeNepatří Tvořivému zdroji, aby se přidělovala lidem jako zázrak, je vaše! Číhá, je ukryta v každém póru těla, a ta energie bude odkryta v Kruhu dvanácti.

 

Dává to smysl, že když budete mít rozvinuté lidství, že budete mít rozvinutou fyziku? Ten rozvoj bude zahrnovat to, co můžete vytvořit na úrovni duše.

 

Dává smysl, že pokud budete mít rozvinuté vědomíbudou tady energie, které jste dosud nikdy neviděli - kvůli tomu. A v této fázi se nyní nacházíte, toto jsou roky po posunu, kdy chci, abyste se na něčem podíleli – pokud si to zvolíte. Rádi bychom vám totiž něco odhalili – něco, co uvidíte nebo neuvidíte – neboť ne každý to uvidí. Avšak ti, kteří jsou připraveni, uvidí; a těch, kteří to uvidí, bude více; a zažijí to, ucítí to.

 

Dovolte, abych vám o tom řekl; pojďte se mnou blíž, pojďme se spolu přiblížit k vaší podstatě, která v sobě vždy měla tuto energii, energii zázraků. Zeptejte se Myrtle – jaké to je přiblížit se a nechat pro sebe všechno změnit?

 

Kruh dvanácti je název, který představuje nejen pojmenování, ale energii - nové paradigma, pokud chcete. Nová paradigmata přicházejí často s vědomím nedorozumění, protože je chcete zasadit do něčeho, co znáte – místo něčeho, co neznáte. Někteří budou zmateni a řeknou: „Tak mi řekni, co to je, vyčísli mi to, řekni, jakou to má barvu…?

 

Ale takhle to nefunguje. Někteří to označí jako další New Age nesmysl jen si představte – nějaká energie, kterou nevidíte, která je silná a vždycky tady byla – pche!

 

A já na to řeknu - dovolte, abych vám představil gravitaci, drazí! Jakou má barvu? Jak dlouho už ji zažíváte? Je to něco, co je silné? Musíte s tím celé věky žít? Chápete to? Odpověď zní – ne, nemáte ani ponětí. O tom tady hovoříme. O energiích, které jsou multidimenzionální, které tady vždycky byly, které jste nikdy ve skutečnosti nepoužívali, ale viděli jste jejich důsledek.

 

Představte si to, přistupte blíž.

Představte si, že jdete na místo, které ještě ani nedokážu popsat; kde jste pozváni dovnitř, a jste pokáráni ještě dřív než se tam dostanete – které říká: nechoď na to místo, pokud nejsi připraven na posunNechoď na to místo, pokud to nemyslíš vážně; neboť jsou tady věci, které neočekáváš.

 

Řekl jsem svému partnerovi, aby to představil způsobem, který je otevřený všem. Řekl jsem svému partnerovi, že existuje určitý postup, který proběhne pokaždé stejně.

 

Pojďte blíž… a jak se přiblížíte ke vchodu do tohoto kruhu dvanácti, což je metafora pro něco jiného, pojďte blíž; a když to uděláte, sundejte si boty, neboť toto je posvátná půda. Drazí, budete vystaveni čistému, čistému léčení, kdy tělo bude procházet spontánní remisí, je zaplaveno touto energií. Nemá na výběr – musí se uzdravit. Je to energie, na kterou opravdu nejste připraveni. Řekl jsem svému partnerovi, aby to opakoval a opakoval a opakoval, protože tato energie dělá tolik věcí… Pokud ji chcete definovat barvou, pak je to nejčistší a nejkrásnější zelená, jakou jste kdy viděli… zelenější než zelený ostrov Irska, než jakékoli světlo za zelenou, jaké jste kdy viděli, ta barva se šíří/prostupuje, neboť je to metafora pro léčení… všeho. Buňky na ni reagují v závislosti na tom, co člověk v ten okamžik potřebuje, není to jen to, co je označeno jako choroba. Jak by se vám líbilo léčení akášickým způsobem? Jak by se vám líbilo změnit své vzpomínky, tak aby věci, které vás právě teď trápí, byly odplaveny?

 

To je změna, drazí, kterou nezvládnete udělat sami. Jsou tací v této místnosti, a zvláště ti, kteří poslouchají později, kteří řeknou - Mám něco ve svém životě, čeho se nemůžu zbavit - nazvěme to zradou; zrada – a bolí mě srdce a nedokážu to „NEvědět“, tu zradu… Ach, skutečně? Počkejte, dokud nevstoupíte na toto místo; protože na tomto místě nemůžete existovat a vyjít ven s tou vzpomínkou. Ach, to, co se stalo, tam zůstane, ale energie toho bude bezvýznamná, neboť to, co ji nahradí, bude nádhera toho, kým jste. Spatřit poprvé duši, to očistí všechno - už žádný strach, pokud to dovolíte. A každý z vás může přijít tolikrát, kolikrát si bude přát… neboť je tolik vrstev, které potřebují napravit...tolik vrstev… Někteří přijdou si jen tak posedět, a nechat se pročistit mírem lásky, a vědomím jednoty se stvořitelem. Představte si, že byste byli schopni sloučit tu energii spontánního uzdravení do trubice a pak ji vylít a sledovat, jak roste a zesílit a jít do místa, kam můžete vstoupit. To je Kruh dvanácti.

 

Řekl jsem svému partnerovi, aby to uspořádal jednou týdně po celý rok, možná déle. Řekl jsem mu, aby se ujistil, že 25 procent každého setkání bude úplně zdarma; a zbytek bude pokrývat to, co dělá. Řekl jsem svému partnerovi, že to nezestárne – o nic víc než dát si sprchu – díky vodě, kterou je tak krásné cítit, jak na vás padá… a čistící procedura, na kterou se těšíte… negativní ionty, které kolem vás plynou, jako vodopád, který je teplý… nikdy se vám to neomrzí, nikdy. Je to neosobní prostor, místo osvěžení, místo, na které nezapomenete… a je nové.

 

Zatímco to, co se stane tu a tam, jako zázrak, a hroty světla na této planetě existovaly ve staré energii, my ji dáme na jedno místo a dovolíme vám vykoupat se v ní. Ale je to hluboké a je to posvátnéA není to všední.

 

Kryone, co znamená to číslo dvanáct? Uvidíte. Není to to, co si myslíte. No – musí tam být dvanáct Mistrů, kteří vám budou pomáhat..? Ne, tak to není, není to to, co si myslíte. Nevíte, co tam uvnitř je; ale namaluju vám obrázek. Obrázek, na který nezapomenete. Je větší, než si myslíte. A na tomto místě každý týden vás můj partner povede, pokud se rozhodnete přijít, a bude vás varovat – nechoďte jen tak; zůstaňte sedět venku a užívejte si ten prožitek, ale nechoďte dovnitř, pokud nejste připraveni na změnu.

 

Odehraje se to brzy. Můj partner si není vědom toho, jak to bude vypadat. Netuší, jak se sám bude cítit. Neví ani, co se stane s ním, až vstoupí dovnitř. Protože i on je lidská bytost.

 

A o to jsem se s vámi chtěl podělit. Je to něco, co neočekával; ale drazí, staré duše to očekávaly. Nebudete mít na planetě starou energii, se kterou byste se museli pachtit – pokud tohle skutečně je Nový věk. Stará energie na této planetě musí být přeměněna, mřížky musí být změněny, a pomalu se bude měnit také lidská přirozenost. A v tomto procesu tady budou nové energie; toto je jedna z mnoha.

 

Proto jsem přišel.

Proto jsem přišel.

Proto jsem přišel.

A tak to je.

Kryon

 

zdroj: www. kryon.com – The Circle of Twelve Explained-1 –  MP3 -  18:25 min.

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila  Dagmar H. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

 

z tohoto okamžitě lze vnímat ten propastný rozdíl mezi tím, na co jsme tady běžně zvyklí, co považujeme za „normál“ ve vztazích, fungování života a tím, co jsou skutečné hodnoty života, které vytvářejí normál na vysoké úrovni

zpět