8-2020 Kryon

Vedení duše

 

Tento živý Kryonův channeling přijal Lee Carroll v rámci streamovaného semináře pro Vancouver BC, Kanadě, 23. srpna 2020

.

Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby.
Sedí zde můj partner a víme, kde teď právě jsme, drazí. Znovu říkám, že jsou někteří, kteří se budou divit, jakým způsobem je duch spojený s lidstvem obecně nebo s tím, čím konkrétně procházíte. Jedná se o poselství, které nebude nutně z těch, která obsahují fakta, vrstvy informací, ale je takové, při kterém chceme, abyste se usadili. Na chvíli se nadechněte a poslouchejte.
.
Milující Bůh stvořil vaši duši a tento milující Bůh je starostlivý Bůh. Jediná zeď, která je mezi Stvořitelem, vaší duší a vámi, jediná zeď, jediný závoj, který existuje, je vaše svobodná vůle to přijmout nebo ne.
.
Už dlouhou dobu předávám vám a také mému partnerovi informace, že se věci mění a mění se úplně vše, vaše realita se začíná postupně posouvat, dimenzionálně, chcete-li. A někteří to cítí. Říkali jsme vám, že léčitelé na planetě dostávají více, než kdy očekávali, že budou dostávat, včetně schopností pomáhat ostatním lidem. Říkal jsem vám, že jednotliví lidé nyní začali mít atributy probuzení. Probuzení, které bylo založeno na tom, co vám vždy bylo k dispozici.
.
Je zajímavé si myslet, že každý člověk mohl mít poklad moudrosti, mír, uzdravení po celou tu dobu. Jako v nějaké skříni, u které jste zamkli dveře skrze své svobodné rozhodnutí, nebo jste zamknuli dveře snad kvůli tomu, co vám říkali: „Nedotýkej se těch dveří, víš, co je za nimi, že ano?“ A to je to, čím někteří z vás nyní procházejí. V době, která je pro mnohé obtížná. Lidé kolem vás a vaše kultura to nijak nezjednodušují, protože vás konstantně vystavují strachu. A to vede k dalšímu strachu a vy to víte. Zavoláte kamarádovi a ten řekne: „Slyšel jsi to či ono, to se děje, slyšel jsem to, slyšel jsem to tady nebo tam…“ A to je vždy děsivé. Možná se těžko usíná, možná přichází příliš starostí o to, co bude dál.
.
Nebylo by skvělé, kdybyste měli vždy poblíž onu skříň? Je to metafora. Jedno z prvních podobenství, které jsme kdy předali, bylo o Woovi a rušivém elementu v rohu. V tom podobenství byl Wo vždy vyrušen tím, co se dělo v rohu a nešlo rozeznat, co to je. Ale bylo to tam a on viděl, že tam něco je a pořád se ptal svých přátel a ti mu všichni říkali: „Nechoď tam, je to nadpřirozené nebo je to duch, nebo to či ono, vezme ti duši nebo cokoli jiného.“ A on tam nikdy nešel. A většinu svého života strávil tím, že neporozuměl tomu, že to, co jej neustále vyrušovalo, byl ve skutečnosti Bůh, který chtěl nějakým způsobem upoutat jeho pozornost: „Podívej se, podívej se, podívej se, podívej se, podívej se…“  A tak se tyto věci často zdají být mimo to, co je vaším „normálním fyzickým bytím“, můžete je dokonce nazývat „metafyzické“.
.
A když jsou nad rámec toho, co vám bylo řečeno, že je správné a skutečné nebo vhodné, nechcete s tím mít nic společného, že? A jsou tací, kteří budou říkat: „Nedotýkej se toho. Protože to jsou oblasti, které tě pohltí k nějaké jiné víře, a budeš z toho mít potíže.“ Co když se ale po celou tu dobu jednalo o lepší realitu? Co když to po celou tu dobu byla vaše skříň? A když otevřete dveře, začnete to vidět od podlahy až ke stropu. Překrásné světlo, které z ní vychází a začíná vám ukazovat zdravější, delší život, mír, konec úzkosti, směr, naději. Všechny tyto věci jsou zabudované do vaší duše, protože vaše duše je stvořena k Jeho obrazu, z něhož vaše duše pochází.
.
Duše pochází od Stvořitele. Duše má všechno, co vám může právě teď chybět, o co jste žádali. A to mě vede k jádru poselství. Láskyplného poselství, které vám znovu připomene, odkud ve skutečnosti pochází pomoc, oduševnělost a uzdravení. Dalo by se říct, že všechno dobré pochází od Boha a budete mít pravdu. Ale co když směr, který máte na mysli, když hovoříme o tom, že „pochází od Boha“, je trochu jiný, než vám bylo řečeno?0
.
Pokud jste stvořeni Duchem, Stvořitelem všech věcí, Kreativním Zdrojem, kterému říkáte Bůh… co když všechny ty věci, kdy sedíte a modlíte se za ně, zvedáte ruce a prosíte za ně a klečíte… co když jsou všechny ve skříni? A patří vám a je na nich vaše jméno? Už tam je a vy řeknete: „Počkejte, počkejte, můj zdroj všeho pochází od Boha.“ Přesně. Bylo to pro vás připraveno, když jste přišli na tuto planetu, ale nebyli jste naučeni dívat se na sebe ze svého pohledu. Místo toho jste se naučili chodit k jinému zdroji, než jste vy samotní. Ke zdroji, o kterém vám bylo řečeno, že je daleko větší, než jste vy samotní. Ale já vám řeknu toto: „Neexistuje nic většího, než Tvořivý Zdroj, Bůh, nic většího. A ten je ve vás. Je ve vás. Nikoli tělesně, nikoli 3D způsobem, ale ve vaší duši.“
.
A jsou tací, kteří říkají: „Proč mluvíš o našich duších? Proč mluvíš takto? Jsem duše, než se narodím, dostanu duši, když odcházím.“ To není pravda, to je to, co vám bylo řečeno. Je s vámi, po celou dobu, vaše podstata, z Tvořivého Zdroje, je s vámi po celou dobu. Chodíte s ní.
.
V minulosti, v dávných dobách, byla označována jako Merkaba. Je to pole božství kolem vás, který má kolem sebe každý člověk, to je vaše duše. A je to ještě víc než to. Ale nerozumíte tomu, že tam můžete jít a otevřít dveře a přijmout všechny ty věci. To je božská část. Je to tak obtížné, protože chcete linearizovat sebe a Boha. Řeknete: „Počkejte. Buď to pochází od Boha, nebo ne. Buď to je ano, nebo ne.“ Řekněme, že odpověď zní „Ano,“ ale je to na místě, které jste nečekali.
.
Modlitba funguje, drazí, protože vaše duše je vždy naladěna na to, co říkáte. Duše je přímé vedení ke všem božským věcem, protože to tak bylo nastaveno, a tak to bylo vystavěno. Když se modlíte k Bohu, modlíte se skrze šišinku a skrze výměnu duší vás a vašich přátel a lidstva obecně tak, abyste se dostali se na druhou stranu závoje. Vždy to takto bylo.
.
Lidé v dávných dobách na této planetě to věděli. Pokud se ptáte domorodých, kam si chodili pro oduševnělost, kam šli za uzdravením, bylo to vždy dovnitř, do nich samotných nebo ke spojení s Gaiou. Netrávili mnoho času uctíváním nějaké entity na obloze. Vždy to souviselo buď s jejich předky, kteří byli v jejich pokrevní linii, nebo se Zemí. Je to intuitivní, drazí, pokud jste to ještě neodnaučili. A je zde tolik z vás, kteří poslouchají, kteří se to odnaučili před lety nebo dokonce nyní poslouchají a řeknou: „Ne, tak to nemůže být.“ To je ta nádherná božská úžasná lidská bytost, o které mluvíme, narozena na této planetě s duší, se kterou chodíte 24 hodin denně. Je to zdroj uzdravení. Uzdravení, které je hluboké a silnější, než cokoli jiného, co lze normálně zažít. Je to evoluce, vyvíjející se lidská bytost a vztah k tvůrci, která probíhá skrze vaši duši. Neexistuje lepší spojení.
.
Pokud chcete srovnat napojení, které dnes máte, existovala doba, kdy jste byli zvyklí psát dopisy, možná to byla modlitba k Bohu a doufali jste, že dopis bude doručen. O několik týdnů později někdo ten dopis mohl dostat nebo nemusel dostat. Tak dneska vidíte sebe. Ve vztahu, který máte s Duchem. Sdělujete požadavky, píšete dopisy, posíláte je do nebe a doufáte, že dorazí. Tak jste se to do určité míry naučili. Je to velmi pěkná metafora, drazí, pro velmi, velmi odpojený a nefunkční způsob komunikace se Stvořitelem uvnitř.
.
A místo toho, abyste psali dopisy, drazí, dnes vezmete ruku toho, o kom mluvíte, podíváte se do očí duše a učiníte prohlášení, které musíte učinit. Osobně, skrze svou duši, protože ve vaší duši je směs božských prvků, tělesných prvků, krásných multidimenzionálních energií, které mohou být ve stejnou dobu na různých místech současně. Je to prohlášení o přístupu k jiným lidem prostřednictvím jejich duší určitými způsoby, léčení v tolika různých aspektech, krásy, kterou nikdy nemůžete získat, když budete psát dopis. Osobní vztah ke Stvořiteli je skrze duši.
.
Tolik z vás, kteří cítí tu hlubokou lásku Boha prostřednictvím učitelů, které uctíváte, cítí tuto lásku i skrze svou duši. Neexistuje nic podobného. Už takový druh spojení máte. Nyní je načase pochopit, že to může být jen lepší a lepší – bez toho, abyste museli zahazovat lásku k jakémukoli učiteli. Pokud pochopíte, jak čistější může být… když pochopíte, jak je celé fungování nastaveno… jak to všechno funguje. Je to větší, než vám bylo řečeno, je to větší, než si myslíte, hlubší než cokoli, co kdy bylo napsáno v jakékoli písemnosti. A tam lidstvo začíná směřovat, na toto místo začínají staré duše brát sebe a ostatní, když si začínají uvědomovat, že jsou velkolepí v rámci Boha, že jsou velkolepí v rámci stvoření, kterým jsou a že jejich duše je přímo od Stvořitele.
.
Je to hluboké a odlišné od mnohého. Je to krásnější, než si myslíte. Přímá cesta k uzdravení, o které žádáte, mír, který si právě teď přejete, konec strachu, abyste mohli v noci dobře spát a říct si: „Bůh mě zná, cítím pouze všudypřítomnou lásku a vím, že je o mě postaráno, abych tvořil k jeho obrazu. Já sám jsem stvořen k Jeho obrazu.“ Toto je poselství a vždy jím zůstane.
A tak to je.
Kryon
zdroj: www. kryon.com – The Conduit of The Soul -  MP3 – 16:19
Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana T. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět