8-2020 Kryon

Velké osvobození

 

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v Kansas City, Missouri, 9. srpna 2020

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Pro ty, kteří neslyšeli předchozí channeling od Adironndy a poslouchají (nebo to čtou) později: hovořila o vašem vrozeném právu. Mluvili jsme o tom už dřív jinými slovy a nazvali jsme to „vaše rodová linie“. Opravdu je to vaše vrozené právo a vaše rodová linie, že na základě své svobodné volby si každý den uvědomujete a přijímáte víc a víc pravdy. Začínáte chápat a uvědomovat si, co ve vás vždy bylo. Zralejší vědomí vás začíná pozvedávat ze strachu, úzkosti, zranění, obav a starostí – z toho, co převládá právě teď, kdy vám předávám tento channeling. Jsem si velmi dobře vědom, kdo a kolik z vás to právě teď poslouchá (nebo čte). Každého z vás Bůh zná, drazí, každého z vás. Zná vaše jména, zná vaše minulé životy. Jak byste se cítili, kdybyste věděli, že je znám účel smlouvy mezi vámi a Zemí? Je to připraveno, abyste tomu řekli „ano“. Představte si, že je naplánováno něco většího pro vaši existenci tady. Některé z vás to vyděsí: „No, už takhle toho mám dost. Dělám si starosti o to nebo ono, tak mi do toho nevnášej ještě další zmatek s další smlouvou.“ Co kdyby tento virus změnil nejen historii, ale i vás? To není jen tak nějaká překážka na vaší cestě, drazí. Virus bude v historii takovým milníkem, že si každý bude pamatovat, co lidé tehdy dělali a co se jim stalo. I ty nejmenší děti se od svých rodičů dozví, co jste zažili a dělali, abyste přežili během viru.

 

Řeknu vám něco, co je už v poli, a bude to svým způsobem zábavnéTento virus už začíná vytvářet změnu v módě. Ženy, představte si, jak si kupujete šaty se sladěnou rouškou. A když roušku už nebudete potřebovat, bude zde knoflík, na který si ji můžete připevnit pro případ, že byste ji mohli potřebovat, i když už (pandemie) přejde. Bude to módní prohlášení, připomínka této doby. Je to v poli, nejen jako myšlenka, ale je to již v procesu výroby. A bude mnoho lidí, kteří si to koupí pro zábavu a později si uvědomí, že jde o módní prohlášení, které vyjadřuje: Prošli jsme tím a zvládli jsme to! A budete ty šaty rády nosit. I když si roušku už nikdy znovu nenasadítebude na vašich šatech zavěšena jako připomínka doby covidové.

 

Promluvme si o této době covidové. Co teď nebudete chápat je, že se budou také konat oslavy covidu. Můžete říct: „Kryone, to je něco, co nemůžeme předvídat.“ Tohle je ohromná doba posunu, změn a osvobozování se. Historie ukáže, k čemu všemu došlo. Už jsme se dřív zmiňovali o tom, co se teď děje v mnoha oblastech, ať už jde o média, obchody, prodej, reklamní průmysl nebo cokoli jiného – dojde ke změnám díky současné době. A pokud jde o osobní změny, někteří z vás se v budoucnu ohlédnou a řeknou: „Páni, bez covidu bych se nikdy neosvobodil od toho či onoho, z této společnosti, z této práce, z tohoto vztahu, z určitého způsobu myšlení.“ Někteří řeknete: „Osvobodil jsem se s pomocí Ducha. Přivedlo mě to na tiché místo – na místo, kam bych se jinak nikdy nevydal.“ Na takové místo, které hinduisté, mniši a buddhisté už léta znají a vytvářejí, abyste mohli být sami se sebou – meditační centra, která ve svém životě a ve své kultuře většinou nemáte. A nyní vás tento virus „nutí“ uchýlit se na takové místo, kde o sobě začnete přemýšlet.

 

Vaším vrozeným právem je radost. Vaše vrozené právo je štěstí. Vaše vrozené právo je být v klidu a míru se svým životem, a to i v hektické, pracovně vytížené společnosti. A ti, kteří to během této doby zažijí, řeknou: „Netušil jsem, že je možné mít tolik práce a zároveň být tak klidný a vyrovnaný se vším,  co se děje.“ Jedná se o poznání, které jde mimo logiku - klid a mír, který překračuje jakékoli pochopení, což znamená, že opravdu nemůžete vysvětlit žádný důvod, proč jste tak klidní a pokojní, protože to by bylo 3D. Přesto jste klidní a pokojní. Je to znamení, že si uvědomujete a přijímáte, kdo jste, jaký máte vztah se Stvořitelem a že jste Boží dítě. A tak bez ohledu na to, co se na vás valí, různé frustrace nebo cokoli jiného, budete v noci klidně spát. Protože každé ráno můžete říci: „Projdu tím, zvládnu to – tohle nebo něco lepšího.“ A máte pravdu, bude to tak. Časem se ohlédnete zpět a mnozí řeknete: „Díky covidu jsem se od toho oprostil. Díky covidu došlo k osvobození.“ A bude to velmi hluboké, drazí.  Bude to vysvobození z bláta a marastu, kterým jste procházeli ve staré energii, a uvědomíte si věci, které jste předtím neměli.

 

Bude to osvobození od nevhodných věcí ve vašem životě, od smluv, přátelství, partnerství, která by tu neměla být vzhledem k vaší velkoleposti a která už jsou pro vás překonaná. Dovolte mi, abych vás vzal do doby, která je už v poli, do roku 2102, za méně než sto let. Tehdy se bude konat oslava, možná i svátek, na počest těch, kteří zemřeli během této zvláštní (covidové) doby. Ale pro vás, vaše rodiny a možná i vaše dědictví to bude oslava. Bude připraveno speciální jídlo. Nesmějte se, pravděpodobně to bude jídlo, jaké jste mívali během covidové doby, tedy nějaký mražený hotový pokrm. A jen na chvíli si nasadíte roušku a budete se fotit a mluvit o dnech, kdy se vaše rodina osvobodila, kdy se vaši předkové osvobodili, nebo najdete jiný důvod. Bude to oslava.

 

Dokážete si něco takového představit? Chci vám jen říct, že je to v poli, protože to je to, o čem je covid. Je to osvobození od způsobů ve staré energii, které by bez této (covidové) doby nikdy nemohlo nastat. Někdy se tomu říká „nový restart“, což je samozřejmě technický termín, který znamená „vrátit se na nulu a začít znovu“. To znamená, že všechny staré způsoby učení, návyky, způsoby života a paradigmata zmizí. A pak se vrátíte k oné skládance svěží a čistí, bez břemene toho všeho, co vám bránilo ve změně. To je to osvobození. To je ta hlavní věc, kterou vám covid dává. „Kryone, tohle dokážu přijmout, ale nemohu opomenout lidi, kteří kvůli covidu zemřeli. Nemůže dojít k osvobození, když pomyslíš na předčasnou smrt lidí, starých lidí a všech těch, které tak moc postrádáme, na ten smutek, který tu je.“ Ach, nechápete to. Nechápete to. Kdybych právě teď mohl všechny tyto duše shromáždit v této místnosti, všechny ty duše, které zemřely, by na vás volaly, povzbuzovaly by vás a smály se, házely by konfety, nafukovaly balónky a říkaly vám: „Není to tak, jak si myslíte, není to tak, jak si myslíte!“ Zármutek prožívají jen ti, kteří tu zůstali. Ale když se vrátíte do Boží náruče, tam, kam patříte a kde se znovu setkáváte s rodinou, neexistuje žádný zármutek. Nechápete to. Tohle je osvobození! Je to opravdu jiný způsob myšlení. Je to zralé a chápající vnitřní vědění, že nikdy nejste sami a že neexistuje smrt. Všichni ti zesnulí se vrátí a budou pokračovat v rodové linii staré duše a ve vrozeném právu své radosti.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – The Big Release – MP3 –  22:22 min.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět