8-2020 Kryon

Vaše božské dědictví

.

Tento živý channeling přijal Lee Carroll ve Vancouveru, Kanadě, 22. srpna 2020

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Už 31 let k vám přicházíme a díváme se na vás způsoby, jakými jste se vy sami na sebe nikdy nedívali. Opakovali jsme vám, že vše, co vám bylo řečeno o tom, co je Tvořivý zdroj, Bůh, Duch či jak to chcete nazývat, všechno, co vám o tom bylo tvrzeno, je jen zlomek majestátnosti, která opravdu existuje. Některé věci, které vám byly řečeny, nás obrazně srážejí na kolena a přivádějí nás k pláči.

 

Tento channeling nazvu „Božské dědictví lidské bytosti“. Nebudu mluvit o vašem původu, o tom později, ale o vašem dědictví. Je toho tolik, a část z toho jste už slyšeli předtím, ale nechme tento, aby byl kontroverznější než kdykoliv předtím. Konec konců, kvůli tomu někteří z vás poslouchají.

 

Co když to není kontroverze kvůli různým názorům? Co když je to rozpor mezi tím, co vám bylo řečeno, a mezi tím, co je nově objevováno? To je vždy dobré pro polemiku. Milióny lidských bytostí se začínají probouzet k nové myšlence. Tou novou myšlenkou je, že jsou mocnější, než jim bylo řečeno. A to mnoha způsoby. A souvisí to konkrétně s vaším dědictvím.

 

Odkud přicházíte? Co se stalo, když jste se sem dostali? Co se děje právě teď?  Příběhy, které jsou vám řečeny o tom všem, drazí, nejsou příběhy, které by odrážely velkolepost, lásku, laskavost, soucit vaší duše, toho, kým jste, o jménu, které jste měli ve světle na druhé straně závoje. Nejsou odrazem velké oslavy, které se vám dostane po smrti vašeho tělesného příbytku, kde se vaše duše vznese do oblasti, kde je doma, kam patříte a odkud jste přišli. Kde se všechny myšlenky vytvořené k tomuto obrazu začínají projevovat jako pravdivé.

 

Váš původ je jedna věc, vaše dědictví je božské. Je v tom rozdíl. Pocházíte z hvězd, vaše dědictví je božské. Příběh, který vám vyprávěli, je velmi zkreslený. Maluje obraz největší lásky ve vesmíru jako něčeho, co je více dysfunkční než čeho by byl schopen pozemský otec. A to je příběh, na kterém nyní tak lpíte, odkud přichází rozpor. Vždycky to tak je.

 

Láska je láska, je to stejná věc, kterou máte jeden pro druhého, je drahocenná a dokonalá. Láska, kterou k vám cítí Bůh, je tak drahocenná a dokonalá, a říkali jsme vám předtím, že si ani neumíte představit, jak velká je ta láska, kolik je (jí) vloženo do vytvoření lidské bytosti.

 

Říkali jsme vám předtím, že láska je lepidlem mezi buňkami vašeho těla. To je metafora, která znamená, že nemůžete uniknout lásce, která byla věnována vašemu stvoření, vašemu vyslání sem, veliké duši, která vám byla dána. A přesto je vám řečeno, že vaše dědictví je temné, bylo vám řečeno, že jste se narodili do temnoty. Že si ani nezasloužíte být tady a musíte si nějak prolézat cestu blátem, abyste nalezli pravdu. A že ta pravda vám bude sdělena těmi, kteří na to mají organizace, jež vám ji pak budou chtít sdělit. A že lidská bytost se tam opravdu může dostat, doplazit a být pak hodna lásky Boha, ale až do tohoto bodu nic. Jste nic. Jste zrození do této hrůzy, říkají. Zdá se vám to správné?

 

Už jsem to říkal. Představte si, že jste milujícím rodičem, řekněme, že máte velkou rodinu. A vidíte tyto bratry a sestry a milujete je hluboce a vidíte, že to vše je vaše rodina. Vy sami víte, jak hluboce milujete své syny a dcery, kteří jsou tady – vaše děti. Není větší lásky než láska rodiče k dětem. A řekněme, že jedno z nich se nechová správně. A vy řeknete: „A proto, že jedno se neumí chovat, všechny budou potrestány.“ A ti ostatní řeknou: „Počkej, to jsme nebyli my.“ A vy řeknete: „To je jedno, jeden z vás to udělal, všichni jste odsouzeni k záhubě.“

 

Jak vám to připadá, rodiče? Namítnete: Ale takhle nefunguje rodičovství. My svoje děti milujeme. A máte pravdu. To by byla jedna z nejvíce dysfunkčních věcí, které si umíte představit. A přesto toto promítáte na stvořitele vesmíru, vašeho stvořitele, stvořitele vaší duše, toho, který vás miluje nade vše. Tohle je ten příběh.

 

Chci vám říci velkolepější pravdu: Vaše dědictví je božské, jste zrození jako nádherní na tuto planetu. A je vám dána svobodná vůle dělat s vaší energií cokoliv, co chcete. Jestli se chcete ušpinit, můžete, jestli chcete jít do nebe, můžete, toto je svobodná vůle vaší duše na této planetě, a je to zkouška, jestli to takto chcete nazývat, a je na dosah ruky. Vaše dědictví je majestátní.

 

Každá matka to ví na určité úrovni bez ohledu na to, co je vám řečeno, bez ohledu na náboženství. Umíte si představit matku, jak se vůbec poprvé v životě podívá do očí svému dítěti? Poprvé, když vaše dítě otevře oči a podívá se do vašich, co cítíte? Je to něco nepopsatelného, že? A co jsou vaše další slova? „Vítej na Zemi. Je mi líto, musím tě teď potrestat.“ (Smích.). A toto je vám tvrzeno. Toto, drazí, je nefunkční. Pravda je daleko lepší.

 

 

Můžete zakusit lásku Boha jakýmkoliv způsobem, kterým vám řekli, že vás Bůh miluje. Říkám vám, že tato láska je bezpodmínečná. Bezpodmínečná znamená, že jste zrození jako majestátní bez ohledu na to, co kdokoliv udělal v minulosti. Bez ohledu na to, co dokonce vy děláte, láska je bezpodmínečná. Podobenství to dokonce říká i o tom marnotratném synovi. Podobenství jsou všechno metafory pro způsoby, jak se Duch vyjadřuje, a když se podíváte na tuto, tak je jedno, co dělá každý ze synů. Když se dostanou do toho místa, kde jsou doma, dostane se jim oběma stejné oslavy. Rozumíte tomu? Netrestáte oba, neodměňujete oba, ale uspořádáte jim oslavu, že jsou doma. A to je metafora. Už jsem to říkal předtím.

 

Co je vaše realita? Myslíte si, že je toto realita? Žijete ve 4D. 4DTo je vše, co vidíte, to je vaše realita, kterou procházíteAle existují stovky dimenzí, mnoho dimenzí. Ty se velmi, velmi liší od toho, co vidíte. Nejsou lineární. Dokonce i vaše věda jich objevila skoro 30. Co kdybyste najednou žili v nich všech, namísto omezené 3. či 4., ve které žijete? Jak by pak vypadala vaše realita? Mohli byste být naráz na několika místech, mimochodemTo je to, čím multidimenzionální věci jsou a mohou být.

 

Změny v čase. Všechny věci se mění. Pak – co je vaše realita, drazí? Myslíte, že věci, okolo kterých nyní chodíte, jsou skutečné? Pravdy, které vám řekli, že jsou absolutní? Dokonce i božské věci, kterým věříte, že takto fungují? Toto jsou dětské povídačky a zkušenosti, protože zažíváte jen zlomek reality božské fyziky. Bůh je mistr fyzik, který vytvořil toto vše pro vaši zkušenost. Vaše majestátnost je to dědictví, které máte. Je to kontroverzní jen proto, že nižší energie je všechno, co jste měli, abyste s ní pracovali, jak vám bylo řečeno.

 

Chcete polemiku? Tady je: to, co se děje právě teď, je to, co jste očekávali a už jste to pojmenovali.  Nazvali jste to druhý příchod. A vskutku to tak je. Ale není to příchod Mistra, jsou to Mistrovy atributy, to je ten druhý příchod. Je to vždy metafora: když projdete milníkem roku 2012, objeví se všechny atributy Mistrů této planety, objeví se, aby změnily to, co je vaší realitou, vaší podstatou a vaším probuzením k vlastní velkoleposti. Všechna láska a soucit toho, jehož návrat očekávalo tak mnoho z vás, je zde. Můžete to cítit? Sedíte tady a čekáte na něco lineárního? Chcete, aby se nebe rozevřelo, aby sestoupili andělé?

 

Co když to vše byla metafora pro neuvěřitelnou lásku Stvořitele, která nyní přichází na tuto planetu způsobem, jako nikdy předtím. Ne opravdu. Vy se začnete probouzet do téhle oblasti, kde si začnete uvědomovat lásku, laskavost, soucit. A věci se začnou měnit. Přestanete tolerovat to, co jste před tím tolerovali, a temnota začne odcházet.  A vy začnete měnit názory na vaši společnost, na to, co bude fungovat a co ne, věci, které by teď měly být opravdu změněny namísto neustálých opakujících se povídaček o tom, že budou změněny. To je to, co se teď děje, pokud jste to nevěděli. To je to, co se právě teď děje na vaší planetě.

 

 

 

Někdo řekne, že to je nesnášenlivost. A to vskutku je. Je to nesnášenlivost temných věcí, které zde byly před druhým příchodem. Druhý příchod, který jste vytvořili, když jste prošli milníkem, o kterém všichni domorodí věděli.  Je to celosvětová událost – vaše dědictví a vaše probouzení k němu.

 

Proto jsem začal Léčivý kruh dvanácti, abyste to viděli, abych vás postavil doprostřed, abyste viděli svou velkolepost. A ty kruhy přichází každý týden, kdy můžete sedět a vstřebávat novou energii, která přichází z nové dimenzionality. Přichází z vašeho zaslouženého dědictví – velkoleposti, kterou jste vždy byli. A je čas si vzít tyto znalosti a vidět, že to je to světlo světa.

 

Jste to vy – probouzející se k tomu, co učili Mistři a co je připraveno k objevení – dědictví lidské bytosti. To je nyní zde.

A tak to je.

KRYON

 

Zdroj: www.kryon.com – Your Divine Heritage  – MP3 –  45:18 min.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana B. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět