8-2020 Kryon

Přechod

.

Tento živý channeling přijal Lee Carroll ve Vancouveru BC, Kanadě, 23. srpna 2020

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je čtvrtý channeling tohoto mimořádného víkendu a opět se týká následující myšlenky: člověk není navržen tak, aby mohl vidět úplnou pravdu od samého začátkuČást, která zprvu zůstává skrytá, se mu odhaluje s vývojem vědomíA to je to, čemu právě teď lidstvo čelí. To je to, před čím teď lidstvo stojí. Zejména staré duše začínají přijímat informace, které tu vždy byly, avšak na úrovních, které bylo těžké si představit. Tyto úrovně byly přístupné mnoha guruům, intuitivním léčitelům nebo těm, kteří dokážou číst vaši Akášu nebo prostě všem těm, kteří se dostávají nad rámec toho, co považujete za svou realitu. To je to, co se právě děje.

 

Toto téma nyní vede přímo k tomu, čemu říkáme „Kruh dvanácti“. Protože je to odhalení nové energie, ne doopravdy nové energie, ale nové pro vás nebo přinejmenším energie, která je pro vás nová způsobem, jaký jste nečekali. Atribut této energie je atribut umožnění. Umožňuje vám, že vše, co jste dosud dělali, vás přibližuje k vašemu vyššímu já, Duchu nebo dokonce Stvořiteli, protože se to vylepšuje a stává silnější a mocnější. Díky tomu jsou všechny vaše modlitby a všechny věci, které jste zkoušeli, víc výstižné a víc v koherenci se vším, co je. „Kryone, mluvíš v metaforách.“ Drazí, dělám to, protože ještě nemáte multidimenzionální pohled. Žijete ve velmi malé, mělké a povrchní realitě ve srovnání se skutečnou realitou, která tady existuje. Jeden z atributů, o který se tolik lidí zajímá, je srovnání vaší reality s další dimenzí. Ezotericky zaměření lidé stále tlačí na hranici reality a říkají: „No, toto je skutečné, ale můžeme se za to dostat a posunout se do té či oné dimenze.“ Drazí, ani vy nerozumíte tomu, že se neposunete do další dimenze, ale že odtud přímo vstoupíte do všech dimenzí. Vykročíte ze své reality přímo do něčeho neočekávaného a tím je velkolepost stvoření vás, vaší duše.

 

Nyní si promluvme o něčem osobnějším. Chci mluvit o přechodu – přechodu z jedné reality do druhé. Ale teď nejde o přechod v „Kruhu dvanácti“, chtěl bych promluvit o přechodu na druhou stranu závoje. Chci mluvit o smrti.

 

Smrt

Je to tak ošklivé slovo – smrt. Celá tato myšlenka „smrti“ v sobě nese ukončení, zánik všeho, co je. Ale tak to není! Není to dobré slovo, protože v sobě obsahuje naprostou konečnost něčeho tak krásného a nádherného jako je váš život. Slovo „smrt“ v sobě nese zármutek a žal pozůstalých, protože se zdá, že zmizíte z existence do nicoty. A proto mnoho lidí používá jiné slovo jako „přechod“, „změna“ nebo cokoli jiného, aby lépe vyjádřilo to, čemu lidstvo skutečně věří. Už jsem to tolikrát předtím říkal: Jste si vědomi toho, že většina lidstva, od domorodců přes všechny možné kultury včetně té nejmodernější západní kultury, že téměř všichni věří v další život po smrti?

 

Je to intuitivní, drazí, protože je to zabudováno ve vaší duši. Bez ohledu na to, o jaký systém víry nebo náboženství jde, přesunete se na jiné místo, když opustíte své místo tady na Zemi. To vypovídá hodně, že? Je to souhlas s tím, že se po smrti něco stane, že? Jinými slovy, smrt není konec. Přesto je to konec fyzického já. Ti, kdo začínají chápat systém života na této planetě, si uvědomují, že při přechodu omlazujete život. Stejně jako se vaše tělo buněčně omlazuje, tak omlazujete i svou duši. Protože člověk nežije tak dlouho, a proto se vracíte a pokračujete v práci na skládance světla a tmy na této planetě. Takže jste neodešli. Problém pro vás, drazí, je v tom, že milovaný člověk zemře, zmizí. Ale říkám vám, ani to není tak úplně pravda. Jediná věc, která zmizí, je tělo - to je opravdu to jediné. Chci vám předat něco k přemýšlení.

 

Krystalická mřížka

Krystalická mřížka planety uchovává emoce. Také víte, že uchovává i vaši Akášu. Opakovaně jsme vám říkali, jak krystalická mřížka funguje, co se děje v jeskyni stvoření a jak vaše akášické záznamy patří k planetě. Patří sem planetární akášický záznam vašich životů: opouštíte jej, když přecházíte na druhou stranu, a znovu si jej přebíráte, když se vracíte a stává se opět součástí vaší duše, vašich vzpomínek. Patří k vám. Pokračuje to dál. Pokračuje, kým jste byli (v dřívějším životě), a stává se tím, kým jste. A až to skončí, vše, čím jste tentokrát byli, bude uchováno a bude vám vráceno při příštím návratu. To znamená, že tu stále zůstáváte. Každý život, který jste prožili, zůstává stále tady. Patří Zemi a je uchováván v krystalické mřížce. Přemýšleli jste o tom?

 

To tedy také znamená, drazí, že ti, které jste milovali a ztratili, na určité úrovni zůstávají v krystalické mřížce. Zkuste se někdy jen tak klidně projít lesem a zvolat jméno někoho, koho jste možná nedávno ztratili a po kom stále truchlíte. A pak mu naslouchejte ve větru, který zafouká jako znamení mezi stromy, nebo sledujte ptáky, kteří přilétnou a usednou na zvláštní místa a zazpívají vám. Toto je mřížka planety – váš partner, přinášející vám od nich zprávu. Jsou to oni, kdo k vám mluví a říkají: „Láska, kterou ke mně cítíš, je opětována. Já jsem neodešel.“ Pochopte ten systém a krásu toho všeho! Pochopte, že žádný člověk, žádná osobnost skutečně nikdy neodejde pryč! Pouze biologické tělo je mrtvé. To je jediná věc, co odchází. Vědomí jedince zůstává!

 

V prvním channelingu v rámci kruhu léčení jsem záměrně něco udělal. Chtěl jsem, abyste něco viděli, i když ne všichni jste to spatřili. Tam, kam jsem vás zavedl, existuje místnost a publikum, které na vás hledí. V této místnosti, v této situaci, v této metafoře, kde sedíte na jedné židli, obklopené mnoha dalšími židlemi, z nichž každá je obsazena vašimi minulými životy. Tento obrázek si můžete představit, pouze pokud jsou tyto životy od sebe odděleny a nepředstavují sloučení všech vašich já z mnoha životů. Vystupují jako oddělené individuální osobnosti, které ukazují, kým jste byli, jak jste vypadali a co jste udělali. To vše je v Akáše, na planetě a neukazuje se vám to ve směsici všech vašich minulých životů, ale odděleně, v úžasné oddělenosti. Protože každý jednotlivý člověk je uctíván za každý svůj život. Vaše životy zde zůstávají, aby byly uctívány

 

Zážitek blízké smrti

Nyní vám chci říct, co se děje při přechodu. Někteří z vás zažili nádherný zážitek blízké smrti, ze kterého jste se vrátili a který vás změnil po zbytek vašeho života. A není vás málo, na této planetě je mnoho lidí, kteří touto zkušeností prošli. V některých kulturách o tom ani nemůžete mluvit, v jiných o tom můžete nejen mluvit, ale dokonce i psát knihy. Ale něco vám řeknu: Věděli jsme, že se vrátíte na Zemi. Tato zkušenost byla součástí toho, co někteří lidé nazývají „smlouvou“. Smlouva není to, co si myslíte – to jsme vám řekli už dříve. Každá smlouva, o které si myslíte, že na této planetě máte, je napsána neviditelným inkoustem a vy ji můžete změnit! Co když se věci zlepší a vaše práce a úkol se zvětší? Porušujete svou smlouvu, když si dovolíte růst? Jinými slovy, je možné to změnit, od rozhodnutí neudělat nic až po rozhodnutí udělat více. Přesto stále máte takzvanou „smlouvu“ – dohodu, že pokud byste se probudili nebo by se díky synchronicitám přihodily určité věci, existuje tu pro vás cesta. Můj partner jako inženýr uzavřel tuto smlouvu ve svých 40 letech. Řekl jsem mu, že kdyby se rozhodl nesedět na této židli a nepřijal, co jsem pro něj měl, udělal by to někdo jiný. Ale on k tomu dal souhlas, naplnil (dohodu) a díky tomu tady dnes sedí.

 

Totéž platí pro zážitek blízké smrti. Jinými slovy, věděli jsme, že neodejdete na druhou stranu. A tak jste prožili jedinečný zážitek. Nahlédli jste za oponu, aniž byste skrz ni prošli. Už jste o tom někdy přemýšleli? Takže jste ve skutečnosti nebyli blízko smrti, opravdu ne, i když vás na operačním stole mohli prohlásit za mrtvé. Věděli jsme, že se vrátíte, a tak jsme měli krátkou příležitost setkat se, abyste viděli realitu, kterou tady teď nemáte, a abyste mohli zažít tento neuvěřitelný příval uvědomění, když jste nakoukli za oponu: „Ach, Bože, neměl jsem ani tušení!“ (Kryon se usmívá) A toto, drazí, byl ten okamžik, kdy jste se nechtěli vrátit. Protože jste spatřili velkolepost, krásu a světlo Boží. A ocitli jste se přímo uprostřed, byli jste toho součástí a byli tam vaši přátelé a všechno, co jste si kdy představovali, že by tam mohlo být. A nechtěli jste se vrátit. Ale vrátili jste se. Tato zkušenost byla krátká, netrvala příliš dlouho. Možná jste si mysleli, že jste byli dlouho pryč, ale lidé kolem vás řekli: „Vrátil ses, ale málem jsme tě ztratili.“ A to byl pro vás okamžik zklamání: „Ach, jsem zpátky ve svém těle a ne tam, kde jsem chtěl být.“ (Kryon se směje.)

 

O téhle zkušenosti jsme věděli dopředu. Byla to vaše dohoda. Co jste s ní udělali, byla vaše volba. Ale nebyla to smrt. Nyní vám řeknu o skutečném přechodu. Předávám vám tyto informace s veškerou láskou a ze dvou důvodů. Za prvé, aby se ti, kdo se bojí smrti, již bát nemuseli. A za druhé, aby pozůstalí, kteří právě teď někoho ztratili, tomu mohli lépe porozumět a lehčeji se jim dýchalo, aby možná dokonce pocítili mír v celém tomto procesu.

 

Přechod

Bůh vás zná. Když přechod začíná, je trochu pomalejší, než si myslíte. Chcete-li se dostat ven z vědomí těla na této nebo jiné planetě, nastává přechodné období přizpůsobení, kdy se věci začnou pohybovat určitým směrem. Nedokážu vám je vysvětlit, protože dochází k mnoha multidimenzionálním procesům, které vás přivedou do světla. Takže jen nerozhrnete oponu a nenahlédnete za ní, ale sami se stanete oponou, stanete se součástí celku, jímž je Stvořitel: Vaše duše se na chvíli setká se všemi ostatními v tom, co nazýváte „polévkou Boha“, v níž je rodina. Tento proces trvá nejméně tři vaše pozemské dny. Je to tak intuitivní, že mnoho vašich systémů víry má pravidlo, že po smrti musí uplynout určitý počet dní, než se může stát to či ono, a to souvisí s tímto přechodem. Po celé planetě je to tak intuitivně přítomné, že je to součást protokolů a učení. Tato fáze trvá nejméně tři dny. A na konci této doby dojde způsobem, který vám nemohu vysvětlit, k „shromáždění“ všech těch částí a kousků, které nebyly během vašeho pozemského života vaší součástí. Části, které jste postrádali, které jsou velké a jsou součástí všeho, co je, co tvoří božství.

 

A pak, drazí, nedochází k žádnému souzení, to je něco, co jste si sami vytvořili, aby vám to v mnoha ohledech sloužilo. Když se však vrátíte ke Zdroji, ke Stvořiteli, neexistuje žádný soud. Místo toho máte tu největší oslavu. Toto je metafora, ale dokážete si představit, jaké to může být. Vaše vědomí, jaké máte právě teď, se probouzí na velkolepém místě – nemáte oči, ale vidíte všechny dimenze a tvary světla a vnímáte všechny formy zvuku. Dokážete si představit, jaké to bude? Ne? Žijete v černobílém světě, a najednou se objeví barvy. Myslíte si, že vidíte, a najednou máte milion očí a uší. A zdá se, že neexistuje nic, co byste nemohli udělat, protože jste teď tak čistí, protože jste pak tolik součástí Tvořivého zdroje, součástí Boha. To je to, co se děje.

A drazí, poslouchejte mě, jste navždy spojeni s tím, co nelze zničit smrtí, a tím je láska k vašim blízkým, které jste zanechali za sebou. Slyšeli jste to?

 

Neodeberete se na místo, které je vzdálené od vašich pozůstalých – to neuděláte a nikdy jste to neudělali. Být v multidimenzionalitě také znamená být tady ve vaší dimenzi, být součástí této dimenze. Ti, kteří ztratili někoho milovaného, to vědí. Zdají se vám o nich sny, máte o nich vize a ano, někdy je dokonce i cítíte. To by vám mělo ukázat, že zesnulí neodešli někam pryč. Prostě se změnili, to je vše. A nejen to, jejich vzpomínky jsou stále součástí krystalické mřížky. Smrt opravdu není to, co si myslíte.

 

Reinkarnace

Po přiměřeném časovém období, protože každá duše je jiná, dochází k reinkarnaci, jak jste si to nazvali, a vy se vracíte. Ale nevrátíte se jen tak. Je tak těžké to popsat. Dovolte mi, abych se vás na něco zeptal. Vaše duše je obrovská. Myslíte si, že jako celek je právě tady na Zemi, zatímco tu kráčíte, nebo existují ještě nějaké kousky a části na druhé straně závoje? Nepřemýšlejte, jaká je vaše intuitivní odpověď? Samozřejmě, že existují. Takže pokud jsou nějaké kousky a části na druhé stráně závoje, uvědomujete si, že se mohou účastnit plánovací schůzky, kde se bude diskutovat o tom, kdo bude vaším dítětem, až se vrátíte, nebo koho byste mohli potkat – všechny ty dohody, které duše uzavírají, když začínáte pracovat v koherenci s realitou. Jinými slovy, jste schopni svým vědomím a záměrem vést sami sebe na místo, které je laskavé a které pro vás má dobré věci, včetně vašeho uzdravení. Jaký je to koncept! Vytváříte si svým záměrem svou vlastní realitu, ale souvisí také s vašimi dohodami, které jste uzavřeli s jinými lidmi žijícími na planetě. Jejich duše jsou také na druhé straně závoje. Dostáváte se do obrazu? Jste tedy na druhé straně závoje a uzavíráte dohody s ostatními dušemi o tom, jak můžete při svém návratu nejlépe sloužit planetě. Vy rozhodujete, do které rodiny se narodíte, v jaké kultuře budete žít - většinou je stejná jako ve vašem předchozím životě, abyste se cítili pohodlně – jaké budete mít pohlaví, které je většinou stejné jako předtím, abyste se cítili příjemně. A pak vstoupíte dovnitř.

 

Pokud tomu nevěříte, zeptejte se jakékoli matky, která má více než jedno dítě. Myslíte si, že tyto děti, které pocházejí ze stejných rodičů, by si měly být velmi podobné v tom, že od nich zdědily své chromozomy, DNA, dokonce i některé instinkty, vzhled, pocity, talenty a další věci. A přesto máte jedno dítě, které je takové a druhé, které je naprosto odlišné, jako by jedno z dětí pocházelo z této planety a to druhé z jiné planety. Jak si to vysvětlíte? Víte, že mám pravdu. Bylo to tak naplánováno, rozhodly se přijít do stejné rodiny. Jedno dítě může být nová duše a druhé dítě může být stará duše a podle toho se chovají. Součástí rodičovství je být si toho vědom a umět se vypořádat s různými osobnostmi a akášickou zralostí svých dětí.

 

Pouto lásky

Jaký to systém! Není to slepé ani náhodné, hodně se toho plánuje. To je další příběh, ale to, co vám opravdu chci říct, je toto: Lidé, které jste milovali a ztratili, jsou vám mnohem blíž, než si vůbec dokážete představit, nebo než vám kdy bylo řečeno – mnohem blíž! Tak moc rád bych vás odvedl od myšlenky, že pokud ztratíte někoho na Zemi, že jde rovnou před soud, bude navždy odsouzen a jeho duše potrestána. Jaká je to představa, děsivá představa, kterou vám předali o velkoleposti Boha? Udělali byste to svým dětem? Samozřejmě že ne. Proč by tedy Bůh ve své nezměrné lásce měl i jen na okamžik přemýšlet o tom, že by vám tohle mohl udělat? Není to pravda – a nikdy nebyla!

 

Jste velkolepí a vracíte se k velkoleposti, ale stále zůstáváte skutečně blízko prostřednictvím tohoto pouta lásky velmi blízko pozůstalým, zvláště když jste před smrtí zažívali tolik lásky od tolika lidí. Ta láska vás právě drží tady. Právě teď velmi mnoho lidí opouští planetu - ale neodcházejí, prostě jen přecházejí do oblasti vyšších dimenzí, kde vás mohou stále milovat jako předtím. Chybí vám, že už s nimi nemůžete mluvit, ale jsou vám tak blízcí, drazí, víc, než jste si kdy dokázali představit. Jsou vám tak blízcí, a čím blíže se dokážete dostat ke své vlastní duši a čím víc se o to snažíte skrz léčivý a uzdravovací Kruh dvanácti, čím víc se přibližujete podstatě vesmíru, tím blíže vám budou každým dnem a způsobem, jakým nebyli ve své fyzické podobě.

 

Máte odvahu oslavit přechod? Nejen oslavovat život člověka, kterého jste ztratili, ale vzít jeho památku, posadit ji na židli před vámi a mluvit s ním.  Protože tady jsou – cítí to a vy to cítíte. Rád bych, abyste ronili slzy radosti a oslav místo slz smutku a žalu, že jste je ztratili. Protože jste je neztratili!

 

Systém

V tomto systému lidé také umírají předčasně, aby se mohli vrátit a víc změnit planetu v novém těle, než v tom starém. Slyšeli jste to? Mnoho starších lidí právě teď opouští planetu. Vrátí se jako mladí lidé, protože velmi mnoho z nich jsou staré duše. Tato planeta potřebuje pomoc a potřebuje ji v příští generaci, která přichází. A touto pomocí jsou staré duše, které budou opět mladé a které ponesou ten druh energie, který je potřebný k tomu, aby se změnily věci, které se nyní na planetě dějí a které je právě teď třeba změnit. Požehnaní jsou ti, kteří nedávno zemřeli a právě teď se snaží, co mohou, aby vám dali vědět, že je všechno v pořádku a vy můžete být také. Láska mezi vámi se nikdy nezmění! To je to, co vás spojuje na obou stranách závoje způsobem, který jste dosud nikdy neviděli ani o něm nevěděli.

 

Říkám vám tyto věci s láskou, protože je musíte znát, abyste se dostali na další úroveň zrychleného vývoje vědomí, který se nyní děje na této planetě. To je to, co jsem vám dnes chtěl říct. Ach, bude toho víc – nové informace o tom, jak se věci velmi liší od toho, co si myslíte. Jsou to všechno dobré zprávy. Uvolněte se, drazí, a buďte v klidu s tím, co přijde.

A tak to je.

Kryon

 

zdroj: www. kryon.com – Transition –  MP3 -  38:21

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět