8-2020 Kryon

Zeď minulosti

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v Banffu, AB, Kanada, 28. srpna 2020

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Z obecného, globálního hlediska bych se vás rád zeptal: Kde se v tuto chvíli sami nacházíte z hlediska toho všeho, co je kolem vás? Cítíte se v pohodě, nebo máte strach, obavy? Dobře, právě teď studujete. Ať se sami nacházíte kdekoli, drazí, existují atributy, které byste měli znát a které v zásadě souvisejí s vaší minulostí. A jednou z nejdůležitějších věcí, o kterých mluvíme a co pomůže každému člověku, je překonat tuto bariéru, jíž je vaše minulost. Nemluvím jen o věcech, o kterých jsme, můj partner nebo já, hovořili už dřív, mluvím o paradigmatu, které je zcela nové.

 

Mluvím ke starým duším. Vím, že někteří jste celý svůj život věnovali metafyzice nebo ezoterice. Někteří jste se do toho narodili, což znamená, že jste od začátku nevěřili věcem, které vám byly řečeny. A proto nejste ve své rodině zrovna vítáni, vím to. Vím, že někteří z vás došli na své cestě k takovým rozhodnutím, protože skutečně existují jiná paradigmata, například „Bůh je větší“, než vám bylo řečeno. A tak jste prošli změnou. Můj partner je jedním z těch, kdo se ve svých čtyřiceti letech vydal na cestu a položil si otázku: „Je Bůh větší, než mi bylo řečeno?“ Takže prošel tím vším, na co se vás nyní ptám: „Kde se v tom všem právě teď nacházíte?

 

Minulost se stává zdí. Překvapivě je však tato zeď před vámi a ne za vámi. Je to zeď vaší minulosti, kterou musíte přelézt nebo prorazit. Někdy se pomalu rozplývá, takže můžete dokonce vidět, zda je něco na druhé straně. Zeď představuje všechno to, co vám bylo vštípeno, obavy, starosti a také to, co vás učili. Chci, abyste si představili tuto zeď své minulosti. A není nutné, abyste ji teď s rozběhem museli přeskočit, abyste na ni zacílili, nebo udělali cokoli jiného, o čem si myslíte, že byste ji mohli prorazit. Protože ji nemusíte prorazit, stačí uznat, že tady existuje, a pak si položit otázku: „Existuje něco většího na druhé straně této zdi, o čem bych měl vědět?“ Drazí, když se zeptáte tímto způsobemdáváte svolení se to dozvědět - to je vše. Není nutné říct: „Věřím tomu, co Kryon říká a proto upouštím od všeho, co mi kdy říkali a učili, a vstupuji do tohoto neznáma.“ Tohle není nutné, dokonce to ani není zapotřebí.

 

Udělejme to spravedlivě, férově. Tuto zeď můžete pomalu začít rozpouštět a kousek po kousku rozebírat na jednotlivé části. Ale chci, abyste si tyto bloky zdi ponechali pro případ, že by to pro vás nefungovalo – pak je můžete vrátit zpátky.  Rozumíte, co říkám? Velmi, velmi málo lidí – možná, že nikdo - by je však vrátilo zpátky, drazí. Protože jakmile spatříte, co je na druhé straně zdi, uvidíte něco, co jste nečekaliuvidíte změnu v životě, delší život, laskavost, soucit, krásu, vlídnost, a už nebudete chtít vracet bloky zpátky. Ale to férové na tom je, že můžete (pokud byste chtěli). Nežádáme vás, abyste vpadli do něčeho zcela nového, co odvrhuje všechno, co vám bylo řečeno během vašeho života, možná i během minulých životů. Protože Akáša, ke které se dostanu, je také součástí této zdi.

 

Rád bych, abyste si vizualizovali, pokud budete chtít, jak tu zeď pomalu demontujete a začínáte prozkoumávat. Způsob, jakým to prozkoumáváte, drazí, se děje prostřednictvím srdce, šišinky a samozřejmě vaší logické mysli. Začnete klást otázky, vyslovovat afirmace a dělat všechny věci, o kterých jsme již diskutovali, které vám otevírají různé možnosti. Když vyjádříte záměr pro poznání, pravda začne přicházetPokud ale vždy před sebe zvednete ruce a řeknete: „To není nic pro mě, nic pro mě,“ pak se nic neobjeví. Neobjeví se vůbec nic, protože vaším záměrem je, aby zeď zůstala. A je mnoho těch, kteří chtějí zeď zachovat. Avšak ti, kteří alespoň vyjádří svůj záměr poznat pravdu, se začnou dívat skrz zeď, nebo alespoň odstraní dostatek bloků ze zdi tak, aby mohli nahlédnout přes její vrchol.

 

Pak pomalu začnete vidět věci, které dávají smysl. A v tomto okamžiku se můžete rozhodnout popojít trochu dál, a pak zas trochu dál. To se stalo mému partnerovi, inženýrovi. Seděl na židli a zažil „aha“ zkušenost, ale to jeho minulost nezměnilo. Trvalo mu další čtyři roky, než tomu porozuměl, aby se s tím cítil v pohodě, aby to poznal, přestože jsem s ním už (v té době) byl. Drazí, takto fungují lidé, často jim to jde velmi pomalu. Samozřejmě je možná i okamžitá demontáž zdi, ale většinou ji jednotliví lidé rozebírají pomalu. A toto je a vždy bylo pozvání pro vás: Prozkoumejte to, podívejte se na to a položte si otázku: „Je možné, že je toho víc, než mi bylo řečeno?“

 

Řeknu vám trochu víc o této zdi a o tom, jak silná může být. Mnoho věcí vyrývá vzorce do vašeho mozku, vytváří synapse a neurony takovým způsobem, že je pro vás téměř nemožné věřit v cokoli jiného. Někdy je to spojené se strachem. Pokud se něčeho hodně bojíte, pak i když to odejde, pořád se budete bát. Nyní vyslovím předpověď a týká se covidu 19. Existují lidé, kteří jsou k smrti vyděšení a nosí roušku i kolem svého domu, což není nutné, protože nejsou v kontaktu s jinými lidmi. Ale oni ji nosí stejně, pro každý případ. Jiní naopak jdou do přírody, procházejí se po pláži, kde není nikdo jiný, a mají nasazenou roušku, protože jsou vystrašení, hodně vystrašení. Nechtějí, aby jim virus vnikl do roušky. Jsou natolik vyděšení, že už to není ani logické. Řekněme, že uplyne rok nebo dva, objeví se vakcína a strach už přejde, protože nákaza bude nepatrná a pandemie skončí. Řeknu vám, co se stane s těmito lidmi: stále budou mít roušku v kapse. Budeme tomu říkat syndrom „roušky v kapse“. Tito lidé byli tak vyděšení ve svém vlastním vnímání toho, co to bylo a nebylo, že se do jejich mysli vrylo, že to jen tak snadno nemůže zmizet. Dalo by se říci, že je to zeď strachu, zeď, kterou teď nemohou jen tak snadno přelézt, a když někdo jen zmíní slovo „virus“, nasadí si roušku. O tom právě teď mluvím.

 

Věděli jste, že existují někteří vědci, kteří dělají totéž? Když nějaký vědec dlouhodobě pracuje s určitými fyzikálními zákony nebo chemikáliemi, někteří je možná používají každý den, jsou na nich závislí, protože jsou součástí jejich výcviku a toho, co jim předali jejich učitelé, a co pak zas naučí další vědce. Zůstává to jako bašta vědeckých poznatků. A pak se najednou něco stane, možná se objeví nějaký nový vynález, který trochu změní to, co se učili. Může to být vynález, který říká: No, kvůli tomuto objevu je třeba přepsat některé z těch starých zákonů. Když to však tito vědci uvidí, tak řeknou: „V žádném případě, kdepak, to nebude fungovat, v žádném případě to nemůže být správné.“ Pak možná uplyne rok recenzí, odborných článků a publikací, přičemž nové rozdíly budou uznány za správné a pravdivé. A zbytek vědců na světě bude tu změnu chápat – ne však ti, kteří prohlásili: „Ne, tak to nemůže být. Nikdy tomu nebudeme věřit.“ Bez ohledu na nové důkazy se budou držet pouze toho, čemu dosud věřili. Je to docela silná zeď.

 

Měsíc ze sýra

Dovolte mi k tomu uvést metaforu, zábavnou metaforu. Řekněme, že jak jste dospívali, vždy vám tvrdili, že Měsíc je zhotoven ze sýra. (Kryon se směje.) Učili vás to a ostatně jste se to mohli dočíst v učebnicích. Ale když jste vyrostli, bylo zjištěno, že to není pravda, že Měsíc se velmi podobá Zemi některými stejnými geologickými nebo chemickými vlastnostmi, z nichž se skládá. Ale ve vašem vnímání a vaší mysli byl vždy zhotoven ze sýra. Co s tím teď uděláte? Většina lidí by řekla: „To je hloupé, protože teď už víte, že Měsíc není zhotoven ze sýra, ale z hlíny, tak proč byste měli nadále věřit, že je ze sýra?“ Důvodem je ta zeď. A tady to nekončí. Začnete shromažďovat své přátele a budete si říkat „Lidé Měsíce ze sýra“. Budete se scházet, protože věříte, že Měsíc je ze sýra, protože i oni se učili totéž. Takže máte velkou skupinu, která ignoruje pravdu a stále oslavuje svou nevědomost. Jsou to Lidé Měsíce ze sýra, kteří až do posledního dechu budou věřit, že Měsíc sestává ze sýra. Chápete, kam tím mířím?

 

Kde se v tom všem nacházíte vy? Jak velká je vaše zeď? Co bude pro vás následovat dál? Tady je moje pozvání. Rád bych, abyste viděli minulost jako něco proměnlivého. Chci, abyste se podívali na zeď a řekli: „Jaké je tu riziko? Pokud mohu vrátit cihly zpátky a dál věřit tomu, v co jsem dříve věřil, co si myslím nebo co mě učili, jaké je tu riziko?“ Ve skutečnosti tu není žádné riziko. Díky svobodné volbě se můžete vždy vrátit k tomu, co považujete za svou pravdu.

 

Ke komu to teď mluvím? Možná si pomyslíte: „Kryon zřejmě mluví k lidem tam (v sále) a ne ke mně.“ (Kryon se usmívá.) Ne, mluvím ke všem léčitelům, ke čtenářům minulých životů a ke všem lidem, které nazýváte ezoteriky. Je tu pro vás nové paradigma. Protože i vy jste postavili zeď, která říká: „Takto funguje energie, protože tak vždy fungovala. Předtím, než někoho uzdravím, udělám to a to, a tak to musí být.“ Co když to již neplatí? Co kdyby se věci změnily? Co když existují nové zákony duchovní energie? Protože závoj se pomalu zvedá do bodukdy už nemusíte dělat věci, které jste se naučili, léčitelé! Co když vyjde slunce na místě, které začne vyzařovat světlo do temného prostoru? Co vy všichni, kteří stále pokračujete v různém očišťování, než se pustíte (do léčení): „Než začneme, musíme se očistit, protože ta energie je tak strašná.“ To je váš zvyk a tak jste se naučili. Děláte to tak dlouho, protože to fungovalo a pokaždé jste cítili, jak se energie pročišťuje. Ale co jste později cítili? Co jste sami sobě dovolili cítit později? Co když se energie této planety změnila natolik, že už není nutné ji čistit? Ach, je to kontroverzní?  Přestanete to teď poslouchat (nebo číst)? Nebo jste připraveni podívat se za hranice toho, o čem si myslíte, že víte?

 

Co když – poslouchejte, poslouchejte - co když se vaše energie jako starých duší a pracovníků světla, kterými jste, začne natolik zvyšovat, že ať se vydáte kamkoli, ta energie, která bývala temnotou, uprchne pryč? A když vstoupíte do místnosti, kde je pacient, kterého chcete léčit, temnota zmizí tak rychle, jak jen může, protože světlo, způsobené vámi, zaplní celou místnost. (Kryon se směje.) Co když to tak je? Uvědomujete si, že všechno to očišťování mělo vyčistit temnou energii, nad kterou jste dosud neměli kontrolu? A teď si najednou uvědomujete, že jak kráčíte vpřed, tato temnota mizí ve vašem světle. To je to, o čem pořád mluvíme. Tohle je záležitost fyziky v nové energii. Je to ezoterické, metafyzické a skutečné a jsou v tom také 4D vlastnosti. Protože tyto věci, o kterých jsme teď mluvili, přicházejí, a jsou určeny léčitelům, senzibilům i všem, kdo to poslouchají (nebo čtou).

 

Je to nové, drazí, a je to něco, čeho byste si měli být vědomi, protože to vylepšuje a zesiluje vaši velkolepost. Kde je vaše zeď? Kde se v tom všem teď nacházíte? Myslíte si, že mám pravdu? Bojíte se toho? Myslíte si: „Kryone, ty ses zbláznil. Vždy to tak vždycky fungovalo a bude i nadále.“ Ne, nebude. Nebude. Ale pokud jste postavili svou zeď dostatečně vysoko, nikdy se to nedozvíte. Zatímco vaše světlo jasně září, pokračujete v čištění, ať kráčíte kamkoli. A andělé vás pozorují, usmívají se, tolik vás milují a říkají: „No, drazí, možná jednoho dne zjistíte, kolik světla v sobě máte.

 

To je dnešní poselství a je to poselství, které budu vždy předávat. Ale právě teď je mimořádné, protože mluví o nové Zemi a novém normálu - dokonce i pro staré duše.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – The Wall of the Past – MP3 – 36:22 min.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět