8-2020 Kryon

Setkejte se se svou moudrostí

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem a streamován v rámci akce Kryon Intensive Retreat v Banffu, AB, Kanada, 29. srpna 2020

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Možná si myslíte, že na nějakém místě by mohlo existovat nějaké setkání entit, které pro vás channelují, jak jste to právě slyšeli od Alcazara. Tohle je rozšíření toho, co Alcazar prezentuje. Tohle je doba, kdy se skutečně přesouváte z nevědomí do vědomí. Je to doba, kdy metafora věcí, které vibrují výše, jsou na dosah. Také se zmínil, že s sebou nesete hvězdná semena. Opravdu nepocházíte odsud, drazí, nevyvinuli jste se ze zvířat, jak vám bylo řečeno. Ne tak úplně. U DNA, o které Alcazar mluvil, došlo k záměrné změně, úpravě, abyste se stali lidmi, kteří nesou hvězdná semena, což nesete. Nad všemi těmito věcmi mohou mnozí lidé „obracet oči v sloup“. Ačkoli vaši vědci zkoumají atributy, o kterých předpokládáte, že jste se z nich vyvinuli, přicházejí s prázdnou, nenacházejí důkazy. Říkají, že vaše evoluce byla příliš rychlá oproti tomu, co se skutečně stalo, že vaše DNA se liší od čehokoliv, o čem vás učili, že z toho pocházíte. A tak začíná odhalení, které se jednou skutečně stane všeobecně přijímanou znalostí. Ale je tu velký problém.

 

Právě teď, drazí, na této planetě, tu pro mnohé existuje schopnost posunout se dimenzionálně, a to i pro běžné staré duše, ne jen nutně pro channelery, nebo pro ty, kteří léta meditovali, aby získali vyšší vibrace. Energie, která se nachází na této planetě, umožňuje každému, kdo si to přeje, probuzení, které může probíhat po mnoho životů, možná i v těch nových. Energie, která uctívá staré duše, protože ony budou první, kdo se zúčastní dimenzionální posunu. Avšak i ti ostatní mají schopnost (se posunout), kterou vždy měli. To je hvězdná záležitost, drazí. Dochází tu ke skutečnému zmocnění vědomí. Je to srovnatelné s posunem. Je to všechno, co jsme vám říkali, o čem může být posun. Musí to někde začít, začíná to právě teď, ale ve skutečnosti už to začalo před nějakou dobou. Lidé si začali uvědomovat a chápat věci, které nikdy předtím nechápali. První, kdo si to začali uvědomovat, jsou možná ti, kteří tento channeling poslouchají živě (nebo čtou později). Alcazar zmínil, že neexistuje „později“. To znamená, že ať můj partner na židli učí a vnímá jakoukoli energii, která je a bude stejně silná i za týden, pět nebo deset let – na uplynuté době nezáleží – protože takhle funguje multidimenzionalita. Nezhoršuje se časem, je jako teď, i v budoucnosti bude stejná, jako je teď v této sekundě. Takže pokud to teď posloucháte (nebo čtete) ve svém současném „teď“, je to také moje „teď. Těžko se to vysvětluje, ale takhle to prostě funguje. Začínáte otevírat portál uvědomění, který je doslova schopen přemístit vás dimenzionálně.

 

Kryone, co to znamená? Znamená to, že někam budu cestovat, na nějaké místo? Už cestujete na nějaké místo, pokud si to vyberete, a tím je vědomí. Alcazar to nazývá „supervědomí“. Je to vědomí, které je nad tím, o čem se domníváte, že je vším. Dostáváte se do vyššího dimenzionálního vědomí, které vám umožní vidět věci, které jste nikdy předtím neviděli. Třeba spojenectví s nejvyšší a nejbožštější multidimenzionální věcí – s vaší duší, vaší Akášou, s vaší buněčnou strukturou, se samotnou DNA.

Před několika měsíci jsem sdělil svému partnerovi, že od Kryona dostane nové pokyny. Seděl na této židli, právě živě streamoval a mnozí z vás se dívali. Udělal jsem to schválně, aby neměl na výběr, ale aby reagoval vhodným způsobem, protože kdybych mu to sdělil soukromě, odložil by to k ledu, jak se říká, na neurčito. On je takový a my to víme. A tak jsem mu před mnoha z vás řekl, že teď bude asistovat lidstvu v přesunu do jiné dimenze, ať už se toho zúčastní jakkoli velká skupina. Tato zvláštní dimenze jim odhalí jejich vlastní velkolepost. Tato další dimenze jim umožní vstoupit do míst v energii jejich vlastní duše, do které nikdy předtím nevstoupili. Jak to budou dělat, odhalí jim to velikost toho, kým jsou. Odhalí jim to systém, jak mohou přistupovat k tomu, aby utlumili svůj strach, jak mohou odstranit nepatřičné věci ve svých akášických záznamech, jak mohou mluvit se svou buněčnou strukturou a možná i dosáhnout spontánní remise (uzdravení) – všechny ty věci, které dělali Mistři. Tímto směrem se ubíráte. Už vám o tom říkáme dlouho a teď je to tady. Řekl jsem svému partnerovi, aby pořádal každý týden setkání, přičemž jedno z nich jednou za měsíc bude zdarma pro celou planetu, aby vás vzal na to místo, pokud si to zvolíte, a aby pravidelně odhaloval, jak přejít ten most, jak říkám, na to místo, kde se pak můžeme posadit a pozorovat, jak se vyjevují velkolepé věci a uvědomovat si, že jste to vy.

 

Teď chci udělat něco podobného, během dvou dnů vám poskytnu ukázku, jak to vypadá, když se přechází ten most. Právě teď vás požádám, abyste zavřeli oči. Vezmu vás na určité místo a něco vám odhalím. Možná se vám bude zdát, že to, co se bude dít, je nemožné, avšak dovolte mi, abych vám pověděl příběh. Můžete se na něj dívat jako na film, pokud budete chtít. Tohle je film o tom, co přichází, co bude k dispozici a jak zásadní to může být. Rád bych, abyste se na chvíli uvolnili. Pojďte blíž, pojďte blíž. Chci, abyste se cítili klidně, pokojně. Vnímejte ten pocit, drazí.

 

Pokud jste se dostali tam, co jste si vybrali, odeberte se se mnou na magické místo. Je to velmi prostorná místnost, drazí, a jak vstupujete do té místnosti, vnímáte její sílu a majestátnost. Někteří to můžete vnímat jako muzeum, ale muzeum to není. Je to tam poměrně dobře osvětlené a hodně barevné, avšak naplněné sochami. Všechny jsou umístěné na podstavci. Je to metafora a za chvíli uvidíte, co to je. Vstoupili jste do supervědomí. Vstoupili jste na místo, na kterém jste skutečně nikdy dřív nebyli, ne na takovémto místě.

 

Mám na vás otázku, než budeme pokračovat dál. Jste připraveni? Pokud sebou všude nosíte svůj akášický záznam o svých minulých životech, jak reálně se může sám manifestovat? Jak reálně se může sám manifestovat? Nebo je před vámi skryt v dimenzi, do které nemáte přístupNebo máte?

 

Jste v té magické místnosti, nádherné, klidem a mírem naplněné místnosti, vidíte mnoho soch a doopravdy nechápete, kým jsou, dokud se jedna z nich nepohne. Téměř jakoby se na tu sochu zaměřil reflektor, ta socha se pohne a celá se změní do živé formy. Ať už je tato socha muž nebo žena, doslova sestoupí z podstavce a promění se do plných barev. Nemáte vůbec strach, protože nějakým způsobem rozpoznáte, že k ní máte blízký vztah. Natáhne ruku a nabídne vám ji ke stisknutí. Stisknete ji, protože nevnímáte žádné nebezpečí, je to tu naprosto bezpečné a velmi příjemné. Podíváte se do očí toho jedince, muže nebo ženy, a on/ona sdělí své jméno. Řekne: „Já jsem ty, ty jsi já. A začne vám vyprávět o skutečnosti, že reprezentuje vás ve vašem minulém životě. Právě jste se setkali se svým minulým životem. Vaše duše je naplněna tím nádherným, mladým jedincem, drazí. Každá jednotlivá socha je ztělesněním mládí, síly a krásy. A začne vám vyprávět, čím jste prošli, ale víc než to, začne vám dávat rady: Tady je to, co ses naučil v tamtom životě a o čem ti chci povědět. A vy pozorně nasloucháte. Chci ti říct tohle, chci ti říct tohle a předám ti moudrost týkající se tamtoho života. A pak se vrátí na podstavec. A vy se vydáte k další soše, ozáří ji světlo a promění se do barev, sestoupí z podstavce a podá vám ruku, podívá se vám do očí a řekne: „Pojď blíž, chci ti říct, co jsme se naučili z tamtoho života, já jsem ty, ty jsi já. Učili jsme se to společně, ty jsi v mé duši, já jsem v tvé duši.“ A tak to pokračuje u dalších soch, jedna socha po druhé – nezáleží na tom, jak dlouho to bude trvat – začíná vás to naplňovat a vy si začínáte uvědomovat, jak velcí jste (Kryon dojatě), jak dlouho jste žili na Zemi, celý ten plán, který tady je a vy jste v něm zahrnuti. Jste v dimenzi, která vám patří, o které jste nikdy dřív nevěděli. Ach, jaké místo to je, ten váš akášický záznam! Dokážete si něco takového představit? To jste vy, rozšiřujete se, abyste viděli ten systém, abyste věděli, jak to funguje, aby vám to začalo dávat smysl. Abyste uviděli růst, vývoj, kdy vám každý (ten jedinec) povídá, co se naučil a předává svou moudrost a vy můžete vidět, čím jste prošli, abyste se dnes stali tím, kým jste.

 

Teď tu vizi na chvíli zastavte. Chtěl bych, aby se teď všechno ztemnilo. Nechte si zavřené oči a nadechněte se. Vizualizujte si znovu tu místnost. A představte si, že jste jednou z těch soch. Ano, už jste zemřeli, prošli jste smrtí a teď jste tady v této místnosti. Dveře se otevírají a dovnitř vchází nádherná duše – na pohlaví nezáleží, není genderově rozlišená, je to mladá a silná duše. Jste první sochou, ke které přijde, ke které rovnou zamíří a podívá se na vás. Slezete z toho podstavce a teď to jste vy, kdo je připraven vyprávět svému příštímu životu, kdo jste, čím jste prošli, o moudrosti, kterou jste nabyli a tak to pokračuje dál, dál a dál. Nacházíte se v místě supervědomí, které je nádherné a naplněné pravdou, protože to je způsob, jak to funguje. A vy se stáváte moudřejším a moudřejším s každou inkarnací díky tomu procesu, který tu vždy existoval, ne však tak skutečný, jak jsem vám jej teď právě předal. Je to reálné, nebo je to vize? Multidimenzionalita je pro vás tou cestou, možností, protože žijete ve 4D a dimenzí existují stovky. Co je skutečné, a co ne? Žijete v jednoduché dimenzi, ale, drazí, zároveň jste ve všech z nich. Je vaší volbou, zda se přesunete do dimenze, která je nad tou, již znáte.

 

Já vám jen předávám reálný scénář, který může nastat dokonce tento den. Někteří z vás budou mít v noci sny, protože jsme právě pošimrali tu část vašeho vědomí, které říká: „Podívej se na to, podívej se na to, je to skutečné!“ Může se to stát i na nižší úrovni, kde jsou ti, kteří vám mohou sdělit, kým jste na této planetě, dát vám informace a odstranit myšlenku, že jste ničím nebo že tu jste jen náhodou. Nejste tady náhodou. Každý z vás je velkolepý v každém ohledu. Hodně z vás tu je s určitým záměrem. Je vás hodně, staré duše, je vás hodně. Vrátím se.

A tak to je.

Kryon

 

zdroj: www. kryon.com – Meet your Wisdom –  MP3 – 15:35

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět